Luetteloruudun lisääminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Office InfoPath lomakemallin luetteloruudun avulla voit esittää toisensa poissulkevia vaihtoehtoluettelon käyttäjälle.

Artikkelin sisältö

Luetteloruudun käyttäminen

Käyttäjäkokemus

Luetteloruudun lisääminen

Asetteluvihjeitä

Luetteloruudun käyttäminen

Luetteloruutua kannattaa käyttää, kun haluat:

 • Antaa käyttäjien valita yhden vaihtoehdon ennalta määrättyjen kohteiden luettelosta.

 • Näyttää arvoja, jotka on haettu kiinteästä luettelosta, lomakemallin tietolähdetai ulkoisesta tietolähteestä, kuten tietokannasta tai Microsoft Windows SharePoint Services-luettelosta.

Seuraavassa kuvassa käyttäjät luokittelevat kuluraporttilomakkeen kuluja valitsemalla luetteloruudun arvoja.

Kohde valittuna luetteloruudussa

Kun olet lisännyt luetteloruudun lomakemallissa, määritä arvot, jotka haluat sen näkyvän. Muussa tapauksessa käyttäjät näkevät tyhjän luettelon, lomake, joka perustuu lomakemallin avatessaan. Luetteloruudun ominaisuudet -valintaikkunassa voit kirjoittaa merkinnät itse tai määrittää luetteloruutu hakee merkinnät tietokannasta tai muusta tietolähteestä.

Aiheeseen liittyvät ohjausobjektit

InfoPath sisältää ohjausobjekteja, jotka luetteloruutua kaltaisia, eri tarkoitukseen. Voit päättää, mitkä ohjausobjektit toimii parhaiten lomakemallissa, viitata seuraavassa luettelossa:

Avattava luetteloruutu    Luetteloruudun avattavan luetteloruudun on vaihtoehtoluettelon. Avattavan luetteloruudun merkinnät ovat kuitenkin piilossa, kunnes käyttäjä napsauttaa luetteloruudun vieressä olevaa nuolta. Jos aiot luettelossa on useita vaihtoehtoja tai lomakemallissa tilaa on rajallisesti, avattavan luetteloruudun voi olla hyvä.

Yhdistelmäruutu    Luetteloruudun tavoin yhdistelmäruudun on vaihtoehtoluettelon. Yhdistelmäruudun luettelomerkinnät ovat kuitenkin piilossa, kunnes käyttäjä napsauttaa nuoli yhdistelmäruudun viereen. Käyttäjät voivat kirjoittaa yhdistelmäruutuun oman merkinnän tai merkinnät ennalta luettelosta.

Monivalinta - luetteloruutu    Jos haluat, että käyttäjät voivat valita useamman kuin yhden kohteen luettelosta, voit käyttää luetteloon-ruutuun sen sijaan, että luetteloruudun. Monivalinta-luetteloruudusta käyttäjät tekevät valinnan valitsemalla vähintään yksi valintaruudut sijaan valitsemalla arvo luettelosta. Vakio luetteloruudut, joiden Monivalinta-luetteloruudun merkinnät ovat näkyvissä, kun käyttäjä avaa lomakkeen.

Valintapainikkeet    Luetteloruudun tavoin valintanappien ryhmän avulla käyttäjät voivat valita luettelosta poissulkevia vaihtoehtoja. Kuitenkin sisältää valintapainikkeita, napsauta pientä ympyrää sen sijaan, että luetteloruudun kohdetta.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Luetteloruudut ovat yksi yleisimmin käytettyjä lomakeohjausobjektit, jotta Useimmat käyttäjät näkevät niiden käyttämisestä.

Voit valita jotain luettelosta-ruutuun, käyttäjät valitsemalla haluamansa kohteen. Luetteloruutu on ”Avaa”, jotta käyttäjät näkevät vaihtoehtojen luettelo eikä sinun tarvitse napsauttamalla ohjausobjektia. Jos luettelon vaihtoehdot ylittävät ruutu, joka sisältää ne korkeutta, ohjausobjektin oikealla puolella näkyy vierityspalkki. Jos käyttäjät lomakkeen täyttäminen näppäimistön avulla, ne painamalla ylä- ja nuoli alas-näppäimiä kohteiden luettelo-ruudussa Selaa.

Sivun alkuun

Luetteloruudun lisääminen

Luetteloruudun lisääminen tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai lomakemallia lomakemallin tietokantaan tai johonkin muuhun ulkoiseen tietolähteeseen.

Seuraavassa kuvassa näkyy, miltä luetteloruutu näyttää, kun se valitaan suunnittelutilassa ennen selitteiden ja merkintöjen on lisätty.

Luetteloruutu valittuna suunnittelutilassa

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Tietolähteen lomakemallin koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisena näkymänä Tietolähde -tehtäväruudun. Luetteloruudut on aina sidottu kenttiin. Seuraavassa esimerkissä lomakemallin luokka-luetteloruutu on sidottu luokkakenttä Tietolähde -tehtäväruudun .

lomakemallin luetteloruudun ja tietolähteen vastaavan kentän välinen suhde

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun XML (Extensible Markup Language) -tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee Tietolähde-tehtäväruudun kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä.

Luetteloruudun lisääminen

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Tee Ohjausobjektit-tehtäväruudussa jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat luoda tietolähteeseen automaattisesti kentän, joka on sidottu luetteloruutuun, valitse Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu.

  • Jos haluat sitoa luetteloruudun aiemmin luotuun kenttään, poista Luo tietolähde automaattisesti -valintaruudun valinta.

   Huomautus:  Jos valintaruutua ei voi valita, tietolähde on lukittu. Jos esimerkiksi perustat lomakemallin suunnittelun XML-rakenteeseen, InfoPathin tietolähteeseen ei välttämättä voi lisätä uusia kenttiä tai ryhmiä. Tällä rajoituksella vältetään tahattomien muutosten tekeminen, jotka voisivat tehdä rakenteesta epäkelvon.

 4. Valitse Lisää ohjausobjekteja-kohdasta Luetteloruutu.

 5. Jos olet poistanut Luo tietolähde automaattisesti -valintaruudun valinnan vaiheessa 3, valitse kentän Luetteloruudun sidonta -valintaikkunassa, johon haluat sitoa luetteloruudun.

 6. Selitteen lisääminen luetteloruudun lomakemallin, kirjoita teksti yläpuolelle tai vasemmalle puolelle luetteloruudun, jota seuraa kaksoispiste (:).

 7. Jos haluat määrittää arvot, joita haluat käyttää luettelon merkintöinä, kaksoisnapsauta lomakemallin luetteloruudun.

 8. Valitse Tiedot-välilehti.

 9. Täytä luetteloruutu tekemällä jokin seuraavista:

  Kirjoita luetteloruudun arvot itse

  Tämä asetus on hyödyllinen, kun käytät rajallista joukkoa valmiiksi määritettyjä arvoja, joiden et odota myöhemmin muuttuvan. Jos arvot kuitenkin muuttuvat, lomakemallista on julkaistava päivitetty versio, jotta käyttäjät näkevät ja voivat käyttää uusimpia luettelomerkintöjä.

  1. Valitse Lisää.

  2. Kirjota Arvo-ruutuun teksti, jonka haluat tallentaa, jos käyttäjä valitsee tämän vaihtoehdon.

  3. Kirjoita Näyttönimi-ruutuun teksti, jonka haluat näkyvän tässä vaihtoehdossa, ja valitse sitten OK.

  4. Toista vaiheet 1–3 jokaiselle merkinnälle, jonka haluat lisätä luetteloruutuun.

  5. Testaa muutokset valitsemalla vakiotyökaluriviltä Esikatselu tai painamalla CTRL+VAIHTO+B-näppäinyhdistelmää.

  Lomakkeen jonkin toisen osan tietojen käyttäminen

  Tämä asetus on hyödyllinen, kun haluat luettelon arvojen muuttuvan riippuen muista arvoista, joita käyttäjät syöttävät lomakkeelleen.

  1. Valitse Luetteloruudun merkinnät -kohdasta Etsi arvoja lomakkeen tietolähteestä.

   Luetteloruudun merkinnät on liitettävä lomakemallissa olevaan toistuvaan ryhmään tai toistuvaan kenttään.

  2. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Merkinnät-ruudun vierestä, valitse Kentän tai ryhmän valitseminen -valintaikkunassa toistuva kenttä tai toistuva ryhmä, jonka kentät sisältävät luetteloruudun arvot, ja valitse sitten OK.

  3. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Arvo-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudun kohteiden mahdolliset arvot, ja valitse sitten OK. Jokin näistä arvoista tallennetaan pohjana olevaan XML-tiedostoon, kun käyttäjä valitsee kohteen luetteloruudusta.

  4. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Näyttönimi-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudussa näytettävät arvot ja valitse sitten OK.

   Vihje:  Jos haluat estää samojen näyttönimiarvojen näkymisen luetteloruudussa useita kertoja, valitse Näytä vain ne merkinnät, joiden näyttönimet ovat yksilöllisiä -valintaruutu.

  Käytä tietokannan, verkkopalvelun, XML-asiakirjan tai SharePoint-sivuston arvoja

  Tämä asetus on hyödyllinen, kun haluat luetteloruudun arvojen päivittyvän säännöllisesti. Arvot tallennetaan yleensä tietokantaan tai muuhun ulkoiseen tietolähteeseen ja haetaan aina, kun lomake avataan.

  1. Valitse Etsi arvoja ulkoisesta tietolähteestä.

  2. Tee jompikumpi seuraavista:

   • Jos olet jo lisännyt tietoyhteyden, valitse se Tietoyhteys-ruudusta.

   • Jos haluat lisätä uuden tietoyhteyden, valitse Lisää ja noudata ohjeita ohjatun tietoyhteyden muodostamisesta.

    Luetteloruudun merkinnät on liitettävä toistuvaan kenttään tai toistuvaan ryhmään.

  3. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Merkinnät-ruudun vierestä, valitse Kentän tai ryhmän valitseminen-valintaikkunassa ryhmä tai kenttä, jonka kentät sisältävät luetteloruudun arvot, ja valitse sitten OK.

  4. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Arvo-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudun kohteiden mahdolliset arvot, ja valitse sitten OK. Jokin näistä arvoista tallennetaan pohjana olevaan XML-tiedostoon, kun käyttäjä valitsee kohteen luetteloruudusta.

  5. Napsauta kohtaa Valitse XPath Tietolähde-painike Näyttönimi-ruudun vierestä, valitse kenttä, joka sisältää luetteloruudussa näytettävät arvot ja valitse sitten OK.

   Vihje:  Jos haluat estää samojen näyttönimiarvojen näkymisen luetteloruudussa useita kertoja, valitse Näytä vain ne merkinnät, joiden näyttönimet ovat yksilöllisiä -valintaruutu.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Seuraavat vihjeet auttavat sinua muokkaamaan ulkoasua, kokoa ja muita ominaisuuksia luetteloruudun:

 • Harkitse luetteloruudun leventämistä niin, että se on luettelon kohteiden yli keskiarvon leveys muutaman välilyöntiä. Sen mukaan, luettelokohteet eivät ole osittain piilotettu.

 • Voit muuttaa useiden luetteloruutujen leveyttä samanaikaisesti valitsemalla luetteloruudut, joiden kokoa haluat muuttaa, painamalla ALT + ENTER, napsauttamalla koko -välilehteä ja kirjoittamalla sitten uuden luvun leveys -ruutuun.

 • Voit muuttaa useiden luetteloruutujen taustaväriä samanaikaisesti valitsemalla luetteloruudut, jota haluat muuttaa. Valitse Muotoile -valikossa Reunat ja sävytysja tee tarvittavat muutokset Varjostus -välilehdessä.

 • Voit mukauttaa luetteloruudussa näkyvää fonttia käyttämällä muotoilu -työkalurivin Fontti ja Fonttikoko -ruutuihin. Voit muuttaa fontti ja fonttikoko kaikkien luetteloruutujen lomakemallissa kerralla valitsemalla luetteloruudun, joka sisältää haluamasi muotoilun, ja valitse sitten Muotoile -valikosta Kaikki luettelon ohjausobjektit Käytä fonttia.

 • Jos haluat muuttaa riviväliä luetteloruudun ja objekteja, jotka ympäröivät lomakemallissa, voit säätää reunusasetukset Luettelon ominaisuudet -valintaikkunan (koko -välilehti). Suurenna riviväliä reunuksia käyttämällä on tarkempaan ohjausobjektin-aste kuin Suurenna riviväliä kappaleenvaihdot avulla.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×