Luettelon tai kirjaston saapuvan sähköpostituen ottaminen käyttöön

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Ennen kuin luettelo tai kirjasto voi vastaanottaa sähköpostia, sivuston omistajan täytyy ottaa luettelon tai kirjaston saapuvan sähköpostin tuki käyttöön ja tehdä tarvittavat määritykset.

Valitse haluamasi toimet

Yleistä

Kirjaston sähköpostiasetusten käyttöönottaminen ja määrittäminen

Ilmoitusluettelon sähköpostiasetusten käyttöönottaminen ja määrittäminen

Kalenteriluettelon sähköpostiasetusten käyttöönottaminen ja määrittäminen

Keskustelualueen sähköpostiasetusten käyttöönottaminen ja määrittäminen

Yleiskatsaus

Windows SharePoint Services 3.0-sivuston omistaja voi ottaminen käyttöön ja määrittää saapuvan sähköpostituen seuraavat asiat:

 • asiakirja-, kuva- tai lomakekirjasto

 • Ilmoitukset-luettelo

 • Kalenteri-luettelo

 • keskustelualue

 • blogi.

Kun luot luettelon tai kirjaston, saapuvan sähköpostin tuen voi ottaa käyttöön edellä mainituille luettelo- ja kirjastotyypeille, jos saapuvan sähköpostin tuki on otettu käyttöön keskitetyssä hallinnassa. Näissä toimissa määritetään luettelon tai kirjaston sähköpostiosoite. Kaikki muut määritysasetukset määritetään kuitenkin oletusarvojen mukaisiksi, kun luot luettelon tai kirjaston.

Huomautukset: 

 • Kokoustyötilasivustoissa luetteloihin ja kirjastoihin ei voi lisätä sisältöä sähköpostia lähettämällä.

 • Jos haluat ottaa käyttöön ja määrittää luettelon tai kirjaston saapuvan sähköpostin tuen, tarvitset luettelon tai kirjaston Luetteloiden hallinta -oikeudet. Luetteloiden hallinta -oikeudet myönnetään oletusarvoisesti SharePoint-ryhmälle Sivuston nimi - Omistajat.

Luettelon tai kirjaston sähköpostiasetuksia muutetaan eri luettelo- ja kirjastotyyppejä varten eri tavalla. Seuraavissa kappaleissa käsitellään edellä mainittujen luettelo- ja kirjastotyyppien saapuvan sähköpostin tuen ottamista käyttöön sekä tarvittavien asetusten määrittämistä.

Sivun alkuun

Kirjaston sähköpostiasetusten käyttöönottaminen ja määrittäminen

Tekemällä seuraavat toimet voit ottaa asiakirjan, kuvan tai lomakekirjaston sähköpostiasetukset käyttöön ja tehdä tarvittavat määritykset.

 1. Avaa kirjasto, jonka sähköpostiasetukset on tarkoitus ottaa käyttöön ja määrittää.

 2. Valitse Asetukset-valikosta Asetukset-valikkoAsiakirjakirjaston asetukset, Kuvakirjaston asetukset tai Lomakekirjaston asetukset sen mukaan, minkä tyyppinen kirjasto on tarkoitus ottaa käyttöön ja määrittää.

 3. Valitse Tietoliikenne-kohdasta Saapuvan sähköpostin asetukset.

  Huomautus: Saapuvan sähköpostin asetukset -linkki on käytettävissä vain, jos saapuvan sähköpostin tuki on käytössä keskitetyssä hallinnassa.

 4. Määritä tämä kirjasto ottamaan vastaan sähköpostia valitsemalla Sähköposti-kohdasta Kyllä.

 5. Kirjoita Sähköpostiosoite-ruutuun yksilöllinen nimi osaksi tämän kirjaston sähköpostiosoitetta.

 6. Valitse Sähköpostiliitteet-kohdassa tämän kirjaston sähköpostiliitteiden tallennussijainti ja ryhmittelytapa. Määritä sitten, korvataanko samannimiset tiedostot.

  Jos samannimisiä tiedostoja ei ole määritetty korvattaviksi, sellaisten uusien liitteiden tiedostonimeen lisätään tallennettaessa neljä satunnaislukua, jotka ovat saman nimisiä kun kirjastoon aiemmin tallennetut tiedostot. Jos tuloksena ei ole yksilöllinen tiedostonimi, tiedostonimeen lisätään yksilöivä GUID-tunnus (Globally Unique Identifier). Jos tuloksena ei vieläkään ole yksilöllinen tiedostonimi, liite hylätään.

 7. Määritä Sähköpostiviesti-kohdassa, tallennetaanko alkuperäinen sähköpostiviesti tähän kirjastoon.

  Jos valitset Kyllä, alkuperäinen viesti tallennetaan kirjastoon erilliseksi kohteeksi.

 8. Määritä Lähetä kokouskutsut sähköpostilla -kohdassa, tallennetaanko kokouskutsujen liitteet tähän kirjastoon.

 9. Valitse Sähköpostisuojaus-kohdassa, arkistoidaanko vain sellaisten sivuston jäsenten sähköpostiviestit, joilla on kirjaston kirjoitusoikeudet, vai arkistoidaanko sähköpostiviestit lähettäjästä riippumatta.

  Tärkeää: Jos kaikkien lähettäjien sähköpostiviestit arkistoidaan, kaikki (myös todentamattomat) käyttäjät voivat kirjoittaa kirjastoon. Tämän vaihtoehdon käyttöä ja sen tuomaa tietoturvariskiä kannattaakin harkita tarkkaan.

 10. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Huomautus: Jos valitset tässä kohdassa Kyllä, kokouskutsujen liitetiedostot arkistoidaan asiakirjakirjastoon. Muistathan, että sähköpostin käsittelyt eivät tiedä, onko tietty sähköpostiviesti lähetetty myös johonkin muuhun luetteloon. Jos lähetät kokouskutsun sekä kalenteriin että asiakirjakirjastoon, kokouspyyntö arkistoidaan kalenteriluetteloon ja kokouspyyntöön liittyvät mahdolliset liitteet asiakirjakirjastoon.

Sivun alkuun

Ilmoitusluettelon sähköpostiasetusten käyttöönottaminen ja määrittäminen

 1. Avaa ilmoitusluettelo, jota varten haluat ottaa käyttöön ja määrittää saapuvan sähköpostin tuen.

 2. Valitse Asetukset ja valitse Luettelon asetukset.

 3. Valitse Tietoliikenne-kohdasta Saapuvan sähköpostin asetukset.

  Huomautus: Saapuvan sähköpostin asetukset -linkki on käytettävissä vain, jos saapuvan sähköpostin tuki on käytössä keskitetyssä hallinnassa.

 4. Määritä luettelo vastaanottamaan sähköpostiviestejä valitsemalla Sähköposti-kohdassa Kyllä ja kirjoita tunnus, jota käyttäen haluat lähettää sähköpostiviestejä tähän luetteloon.

 5. Määritä Sähköpostiliitteet-kohdassa, arkistoidaanko sähköpostiliitteet tähän luetteloon.

  Huomautus: Jos valitset Ei, sähköpostiliitteet hylätään.

 6. Määritä Sähköpostiviesti-kohdassa, tallennetaanko alkuperäinen sähköpostiviesti tähän luetteloon.

  Jos valitset Kyllä, alkuperäinen sähköpostiviesti tallennetaan liitteenä.

 7. Määritä Lähetä kokouskutsut sähköpostilla -kohdassa, arkistoidaanko sähköpostiviesteinä lähetetyt kokouskutsut tähän luetteloon.

  Jos valitset tässä kohdassa Kyllä, voit arkistoida kokouskutsusi Ilmoitukset-luetteloon. Muistathan, että sähköpostin käsittelyt eivät tiedä muista luetteloista, joihin sähköpostiviesti mahdollisesti lähetetään, joten voit lähettää kokouskutsun sekä kalenterin sähköpostiosoitteeseen että Ilmoitukset-luettelon sähköpostiosoitteeseen (valitsemalla tämän asetuksen kohdalta Kyllä). Kun näin toimitaan, kokouspyyntö näkyy sekä kalenterissa että Ilmoitukset-luettelossa.

 8. Valitse Sähköpostisuojaus-kohdassa, hyväksytäänkö vain sellaisten sivuston jäsenten sähköpostiviestit, joilla on luettelon kirjoitusoikeudet, vai hyväksytäänkö sähköpostiviestit lähettäjästä riippumatta.

  Tärkeää: Jos kaikkien lähettäjien sähköpostiviestit arkistoidaan, kaikki (myös todentamattomat) käyttäjät voivat kirjoittaa kirjastoon. Tämän vaihtoehdon käyttöä ja sen tuomaa tietoturvariskiä kannattaakin harkita tarkkaan.

 9. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Sivun alkuun

Kalenteriluettelon sähköpostiasetusten käyttöönottaminen ja määrittäminen

 1. Avaa kalenteriluettelo, jota varten haluat ottaa käyttöön ja määrittää saapuvan sähköpostin tuen.

 2. Valitse Asetukset ja valitse Luettelon asetukset.

 3. Valitse Tietoliikenne-kohdasta Saapuvan sähköpostin asetukset.

  Huomautus: Saapuvan sähköpostin asetukset -linkki on käytettävissä vain, jos saapuvan sähköpostin tuki on käytössä keskitetyssä hallinnassa.

 4. Määritä luettelo vastaanottamaan sähköpostiviestejä valitsemalla Sähköposti-kohdassa Kyllä ja kirjoita tunnus, jota käyttäen haluat lähettää sähköpostiviestejä tähän luetteloon.

 5. Määritä Sähköpostiliitteet-kohdassa, arkistoidaanko sähköpostiliitteet tähän luetteloon.

  Huomautus: Jos valitset Ei, sähköpostiliitteet hylätään.

 6. Valitse Sähköpostisuojaus-kohdassa, arkistoidaanko vain sellaisten sivuston jäsenten sähköpostiviestit, joilla on luettelon kirjoitusoikeudet, vai hyväksytäänkö sähköpostiviestit lähettäjästä riippumatta.

  Tärkeää: Jos kaikkien lähettäjien sähköpostiviestit arkistoidaan, kaikki (myös todentamattomat) käyttäjät voivat kirjoittaa kirjastoon. Tämän vaihtoehdon käyttöä ja sen tuomaa tietoturvariskiä kannattaakin harkita tarkkaan.

 7. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Sivun alkuun

Keskustelualueen sähköpostiasetusten käyttöönottaminen ja määrittäminen

 1. Avaa keskustelualue, jota varten haluat ottaa käyttöön ja määrittää saapuvan sähköpostin tuen.

 2. Valitse Asetukset ja valitse Luettelon asetukset.

 3. Valitse Tietoliikenne-kohdasta Saapuvan sähköpostin asetukset.

  Huomautus: Saapuvan sähköpostin asetukset -linkki on käytettävissä vain, jos saapuvan sähköpostin tuki on käytössä keskitetyssä hallinnassa.

 4. Määritä luettelo vastaanottamaan sähköpostiviestejä valitsemalla Sähköposti-kohdassa Kyllä ja kirjoita tunnus, jota käyttäen haluat lähettää sähköpostiviestejä tähän sivustoon.

 5. Määritä Sähköpostiliitteet-kohdassa, arkistoidaanko sähköpostiliitteet tähän luetteloon.

  Huomautus: Jos valitset Ei, sähköpostiliitteet hylätään.

 6. Määritä Sähköpostiviesti-kohdassa, tallennetaanko alkuperäinen sähköpostiviesti tähän luetteloon.

  Jos valitset Kyllä, alkuperäinen sähköpostiviesti tallennetaan liitteenä.

 7. Määritä Lähetä kokouskutsut sähköpostilla -kohdassa, tallennetaanko sähköpostiviesteinä lähetetyt kokouskutsut tähän luetteloon.

  Jos valitset tässä kohdassa Kyllä, voit arkistoida kokouskutsusi keskustelualueeseen. Muistathan, että sähköpostiviestien käsittelyt eivät tiedä muista luetteloista, joihin sähköpostia mahdollisesti lähetetään, joten voit lähettää kokouskutsun sekä kalenterin sähköpostiosoitteeseen että keskustelualueen sähköpostiosoitteeseen (valitsemalla tämän asetuksen kohdalta Kyllä). Kun näin toimitaan, kokouspyyntö näkyy sekä kalenterissa että keskustelualueessa.

 8. Valitse Sähköpostisuojaus-kohdassa, arkistoidaanko vain sellaisten sivuston jäsenten sähköpostiviestit, joilla on luettelon kirjoitusoikeudet, vai hyväksytäänkö sähköpostiviestit lähettäjästä riippumatta.

  Tärkeää: Jos kaikkien lähettäjien sähköpostiviestit arkistoidaan, kaikki (myös todentamattomat) käyttäjät voivat kirjoittaa kirjastoon. Tämän vaihtoehdon käyttöä ja sen tuomaa tietoturvariskiä kannattaakin harkita tarkkaan.

 9. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

Sivun alkuun

Katso myös

Ilmoituksen luominen tai RSS-syötteen tilaaminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×