Luettelon, kirjaston tai sisältölajin työnkulun lisääminen tai muuttaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Työnkulut on lisättävä luetteloon, kirjastoon tai sisältölajiin, jotta niitä voitaisiin käyttää asiakirjoille tai kohteille.

Artikkelin sisältö

Minkä tyyppisiä työnkulut on käytettävissä?

Miten työnkulun kytkentä vaikuttaa työnkulun käytettävyys

Luettelon, kirjaston tai sisältölajin työnkulun lisääminen tai muuttaminen

Mitä työnkulkutyyppejä on käytettävissä?

Microsoft Office SharePoint Server 2007 sisältää useita valmiiksi määritettyjä työnkulkuja, jotka on suunniteltu tukemaan yleisiä liiketoimintaprosesseja, mutta tarvittaessa organisaatiosi voi myös luoda ja ottaa käyttöön mukautettuja työnkulkuja.

Valmiiksi määritetyt työnkulut

Valmiiden työnkulkujen Office SharePoint Server 2007 -osoitteen tavallisten liiketoimintaprosessien erilaisia. Jos nämä työnkulut otetaan käyttöön sivustokokoelmassa, voit lisätä luetteloon, kirjastoon tai sisältölajiin työnkulut. Useita valmiiden työnkulkujen, kuten hyväksyntä, palautteen kerääminen ja Allekirjoitusten kerääminen-työnkuluista on liitetty asiakirja-sisältötyyppiin, mikä tarkoittaa, että ne ovat automaattisesti käytettävissä tiedostokirjastojen valmiiksi.

Lisätietoja näiden valmiiksi määritettyjen työnkulkujen käyttämisestä on Katso myös -osan linkeissä.

Mukautetut työnkulut

Jos organisaatiossasi tarvitaan mukautettuja työnkulkuja, sivuston järjestelmänvalvojan on asennettava ne ja otettava ne käyttöön sivustossasi.

Jossa mukautettuja työnkulkuja voidaan luoda Office SharePoint Server 2007kahdella tavalla:

 • Ammattimaiset ohjelmistokehittäjät voivat luoda työnkulkuja Visual Studio 2005 Extensions for Windows Workflow Foundation avulla     Työnkulkujen sisältää mukautetun koodin ja työnkulun tehtäviä. Kun professional kehittäjä on luonut mukautettuja työnkulkuja, palvelimen järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön ne sivustoissa.

 • Web-suunnittelijat voivat suunnitella koodittomia työnkulkuja käytettäviksi tiettyyn luetteloon tai kirjastoon Web rakenne-ohjelman, kuten Microsoft Office SharePoint Designer 2007 avulla     Nämä työnkulut luodaan työnkulun luettelosta ja kuka työnkulun Web designer voit ottaa käyttöön työnkulut suoraan luetteloon tai kirjastoon, jossa niitä käytetään.

Sivun alkuun

Miten työnkulun kytkentä vaikuttaa työnkulun käytettävyyteen?

Vaikka Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -sovelluksessa luotu kooditon työnkulku voidaan ottaa välittömästi käyttöön siinä luettelossa tai kirjastossa, johon se on tarkoitettu, kaikki palvelimeen asennetut mukautetut työnkulut on lisättävä luetteloon, kirjastoon tai sisältölajiin, jotta ne olisivat käytettävissä tietyssä paikassa oleville asiakirjoille ja kohteille. Työnkulun lisääminen luetteloon, kirjastoon ja sisältölajiin edellyttää luetteloiden hallintaoikeuksia. Tavallisesti tämän tehtävän suorittavat sivuston järjestelmänvalvojat tai tiettyjen luetteloiden tai kirjastojen hallinnasta vastaavat henkilöt.

Työnkulun käytettävyys sivustossa vaihtelee sen mukaan, mihin työnkulku on lisätty:

 • Suoraan luetteloon tai kirjastoon lisätty työnkulku on vain kyseisen luettelon tai kirjaston kohteiden käytettävissä.

 • Luettelon sisältötyyppiin (sivuston sisältötyypin esiintymään, joka on lisätty tiettyyn luetteloon tai kirjastoon) lisätty työnkulku on vain kyseiseen sisältötyyppiin kuuluvien kohteiden käytettävissä siinä luettelossa tai kirjastossa, johon sisältötyyppi on yhdistetty.

 • Sivuston sisältötyyppiin lisätty työnkulku on käytettävissä kaikissa kyseistä sisältötyyppiä edustavissa kohteissa kaikissa luetteloissa ja kirjastoissa, joihin on lisätty kyseisen sisältötyypin esiintymä. Jos haluat työnkulun olevan laajalti käytettävissä tiettyä sisältötyyppiä edustavissa kohteissa sivustokokoelman kirjastoissa tai luetteloissa, työnkulku kannattaa lisätä suoraan sivuston sisältötyyppiin.

Sivun alkuun

Luettelon, kirjaston tai sisältölajin työnkulun lisääminen tai muuttaminen

Varmista ennen työnkulun lisäämistä palvelimen järjestelmänvalvojalta, mitä työnkulkuja sivustossasi on asennettuina ja käytettävissä. Lisätietoja Office SharePoint Server 2007 -ohjelmistoon sisältyvien valmiiksi määritettyjen työnkulkujen lisäämisestä ja muuttamisesta on Katso myös -osan linkeissä.

Kun lisäät työnkulun luetteloon, kirjastoon tai sisältölajiin, voit mukauttaa työnkulun tätä kohdetta varten määrittämällä erilaisia asetuksia:

 • työnkulun tämän esiintymän nimi

 • tehtäväluettelo, johon työnkulkuun liittyvät tehtävät tallennetaan

 • historialuettelo, johon tallennetaan kaikki työnkulkuun liittyvät tapahtumat

 • työnkulun aloittamistapa

 • muut työnkulkukohtaiset asetukset (esimerkiksi miten tehtävät reititetään osallistujille, missä tilanteissa työnkulku päätetään ja mitä toimintoja suoritetaan työnkulun päätyttyä onnistuneesti).

Työnkulun lisääminen luetteloon, kirjastoon tai sisältölajiin noudattaa samoja vaiheita kuin luetteloon, kirjastoon tai sisältölajiin jo kytketyn työnkulun asetusten muuttaminen.

 1. Kun haluat avata sen kirjaston tai sisältötyypin Lisää työnkulku- tai Muuta työnkulkua ‑sivun, johon haluat lisätä työnkulun, toimi seuraavasti:

  • Luettelo tai kirjasto:

   1. Avaa luettelo tai kirjasto, johon haluat lisätä työnkulun tai jonka työnkulkua haluat muuttaa.

   2. Asetukset valikossa Asetukset-valikko - Luettelonasetukset tai kirjaston olet avaamassa tyypin asetukset.

    Valitse esimerkiksi asiakirjakirjaston osalta Asiakirjakirjaston asetukset.

   3. Valitse Käyttöoikeudet ja käytännöt -kohdasta Työnkulun asetukset.

  • Luettelon sisältölaji:

   1. Avaa luettelo tai kirjasto, joka sisältää sen luettelon sisältölajin esiintymän, johon haluat lisätä työnkulun tai jossa olevaa työnkulkua haluat muuttaa.

   2. Asetukset valikossa Asetukset-valikko - Luettelonasetukset tai kirjaston olet avaamassa tyypin asetukset.

    Valitse esimerkiksi asiakirjakirjaston osalta Asiakirjakirjaston asetukset.

   3. Napsauta sisältölajin nimeä Sisältölajit-kohdassa.

    Huomautus: Jos luettelo tai kirjasto ei ole määritetty sallimaan useita sisältötyyppejä, Sisältötyypit -osaa ei näy luettelon tai kirjaston Mukauta -sivulla.

   4. Valitse Asetukset-kohdasta Työnkulun asetukset.

  • Sivuston sisältölaji:

   1. Sivuston toiminnot valikosta Painikkeen kuva , valitse sivustokokoelman kotisivulla Sivustonasetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

   2. Valitse Valikoimat-luettelosta Sivuston sisältölajit.

   3. Napsauta sen sivuston sisältölajin nimeä, jolle haluat lisätä työnkulun tai jolle määritettyä työnkulkua haluat muuttaa, ja valitse Työnkulun asetukset.

    Huomautus: Jos tähän luetteloon, kirjastoon tai sisältölajiin on jo lisätty työnkulkuja, tämä vaihe avaa heti Muuta työnkulun asetuksia ‑sivun. Siirry Lisää työnkulku ‑sivuun valitsemalla Lisää työnkulku. Jos tähän luetteloon, kirjastoon tai sisältölajiin ei ole lisätty työnkulkuja, tämä vaihe avaa Lisää työnkulku ‑sivun.

 1. Valitse Muuta työnkulun asetuksia -sivulla Lisää työnkulku tai napsauta sen työnkulun nimeä, jonka asetuksia haluat muuttaa.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos olet lisäämässä työnkulkua, napsauta Lisää työnkulku -sivun Työnkulku-osassa haluamasi työnkulkumallin nimeä.

  • Jos olet muuttamassa työnkulun asetuksia, muokkaa Muuta työnkulkua ‑sivussa haluamiasi asetuksia seuraavien vaiheiden mukaisesti.

 3. Kirjoita Nimi-osaan työnkulun yksilöllinen nimi.

  1. Määritä Tehtäväluettelo-osassa tässä työnkulussa käytettävä tehtäväluettelo.

   Huomautukset: 

   • Voit käyttää Tehtävät-oletusluetteloa tai luoda uuden luettelon. Jos käytät Tehtävät-oletusluetteloa, työnkulun osallistujat löytävät omat työnkulun tehtävät helposti Tehtävät-luettelon Omat tehtävät -luettelosta.

   • Jos tämän työnkulun tehtävissä esitetään luottamuksellisia tietoja, jotka haluat pitää erillään yleisestä Tehtävät-luettelosta, luo uusi tehtäväluettelo.

   • Jos organisaatiossa käytetään useita työnkulkuja tai työnkuluissa on lukuisia tehtäviä, luo uusi tehtäväluettelo. Tässä tilanteessa voit luoda esimerkiksi kullekin työnkululle oman tehtäväluettelon.

 4. Valitse Historialuettelo-kohdasta historialuettelo, jota tässä työnkulussa käytetään. Historialuettelossa näkyvät kaikki tapahtumat, jotka toteutuvat työnkulun kunkin esiintymän aikana.

  Huomautus: Voit käyttää Historia-luettelon oletusarvoa tai luoda uuden luettelon. Jos organisaatiossasi on tarkoitus käyttää useita työnkulkuja, kannattaa ehkä luoda jokaiselle työnkululle oma historia.

 5. Määritä Aloitusasetukset-osassa, milloin ja kenen toimesta työnkulun voi aloittaa.

  Huomautukset: 

  • Tietyt asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä, jos valitsemasi työnkulkumalli ei tue niitä.

  • Aloita tämä työnkulku kohteen pääversion julkaisemisen hyväksymiseksi -asetus on käytettävissä vain, jos kirjastossa on otettu käyttöön pää- ja aliversioiden tuki ja valitsemaasi työnkulkumallia voi käyttää sisällön hyväksymiseen.

 6. Jos lisäät tämän työnkulun sivuston sisältötyyppiin, määritä Päivitä luettelon ja sivuston sisältötyypit ‑osassa, lisätäänkö sama työnkulku kaikkiin tästä sisältötyypistä periytyviin sisältötyyppeihin.

  Huomautus: Päivitä luettelon ja sivuston sisältölajit -osa näkyy Lisää työnkulku -sivulla vain sivuston sisältölajeja käsiteltäessä.

 7. Jos työnkululle on käytettävissä muita mukauttamisasetuksia, valitse Seuraava ja määritä haluamasi asetukset työnkulun Mukauta-sivulla.

  Lisätietoja näiden valmiiksi määritettyjen työnkulkujen mukauttamisesta on Katso myös -osan linkeissä.

 8. Jos työnkululle ei ole käytettävissä muita mukauttamisasetuksia, valitse OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×