Office
Kirjaudu sisään

Luettelonäkymä-Web-osa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Luettelonäkymä-nimistä verkko-osaa ei ole. Kun luot uuden sivuston sivustomallin pohjalta, verkko-osat lisätään automaattisesti sivuston kotisivulle. Esimerkiksi ryhmän sivusto sisältää Ilmoitukset-, Kalenteri- ja Linkit-verkko-osat. Nämä verkko-osat ovat Luettelonäkymä-verkko-osan esiintymiä, jotka näyttävät luettelon tietoja esimääritetyn luettelomallin avulla.

Kun luettelo tai kirjasto luodaan sivustoon, myös saman niminen Luettelonäkymä-verkko-osa luodaan automaattisesti. Jos esimerkiksi luot Sopimukset-nimisen luettelon, Sivuston nimi: valikoimaan luodaan Sopimukset-niminen Luettelonäkymä-verkko-osa. Verkko-osa näyttää automaattisesti luomasi luettelon tai kirjaston tiedot.

Sisältö

Esimerkkejä Luettelonäkymä-verkko‑osan käyttämisestä

Luettelon tai kirjaston näkymän mukauttaminen verkko-osassa

Luettelonäkymä-verkko-osan yhdistäminen toiseen verkko-osaan

Luettelotyypit, joiden yhdistämistä tuetaan

Luettelosaraketyypit, joiden yhdistämistä tuetaan

Luettelonäkymä-verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Verkko-osien yhteiset ominaisuudet

Esimerkkejä Luettelonäkymä-Web-osan käyttämisestä

Luettelonäkymä-Web-osan avulla voit tuoda näyttöön ja muokata sivuston luettelon tai kirjaston tietoja sekä muodostaa yhteyksiä muihin Web-osiin, myös muihin Luettelonäkymä-Web-osiin. Luettelot ovat tietoja, joita käytetään yhdessä muiden työryhmän jäsenten kanssa, ja ne näkyvät usein sarakemuodossa. Luettelonäkymissä nämä tiedot näkyvät eri tavoin kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan – esimerkiksi suodatettaessa, lajiteltaessa tai sarakkeita valittaessa.

Useimmat luettelot ja Luettelonäkymä-Web-osat voi näyttää sarakenäkymissä, joita on käytettävissä kaksi. Ne ovat vakionäkymä, jota kaikki käyttäjät voivat käyttää, ja taulukkonäkymä. Taulukkonäkymän käyttäminen edellyttää Microsoft Windows SharePoint Services -yhteensopivaa ohjelmaa tai ohjausobjektia, kuten Microsoft Office Access 2007 -ohjelmaa, ja ActiveX-komponentti tukea.

Luettelonäkymä-Web-osassa voi tehdä seuraavat toimet:

 • Luettelotiedot voi näyttää Web-osa-sivulla sarakemuodossa, jossa tietoja voi nopeasti lajitella, suodattaa, eristää ja päivittää.

 • Luettelonäkymä-Web-osassa voi näyttää asiakirjat, jotka ovat valmiina tarkistettaviksi tai joita ryhmä käyttää säännöllisesti

 • Projektitietoja voi seurata Luettelonäkymä-Web-osassa ja suodattaa tai lajitella sellaisen sarakkeen mukaan, joka sisältää henkilön nimen tai työtehtävän, kun henkilön nimi tai työtehtävä on peräisin Web-osaan yhteydessä olevan yhteystietoja sisältävän Luettelonäkymä-Web-osan vastaavasta sarakkeesta.

 • Työntekijöiden perustietonäkymä -Web-osasta voit nimen ja tunnistenumeron perusteella etsiä työntekijästä tarkempia tietoja (esimerkiksi työntekijäedut, perhesuhteet ja vakuutusturvan), jotka noudetaan yhdistetystä Perustietonäkymä-Web-osasta.

 • Voit tarkastella kokonaista myyntitilausta kahdessa toisiinsa yhdistetyssä Luettelonäkymä-verkko-osassa. Tilausluettelo-verkko-osa sisältää tilaustiedot ja Tilauserittely-verkko-osa tilauksen kaikki rivinimikkeet.

 • Yhteystietoja sisältävän Luettelonäkymä-Web-osan henkilötietoja voi tehostaa lisäämällä henkilön valokuvan, joka on peräisin yhdistetystä Kuva-Web-osasta, tai henkilön liikeyrityksen sijaintia kuvaavan kartan, joka on peräisin mukautetusta Kartta-Web-osasta.

Katso myös -kohdassa on linkkejä eri tyyppisten Web-osien mukauttamista käsitteleviin ohjeisiin.

Sivun alkuun

Luettelon tai kirjaston näkymän mukauttaminen Web-osassa

Kun olet lisännyt Luettelonäkymä-verkko-osan verkko-osasivulle, voit mukauttaa näkymän niin, että se näyttää vain tiedot, jotka haluat näyttää sivussa. Voit muokata nykyistä näkymää verkko-osasivulla.

Voit luoda myös mukautettuja luettelon tai kirjaston näkymiä, joiden avulla voit näyttää erilaisia tietoja luettelon tai kirjaston verkko-osan eri esiintymissä. Voit luoda luettelon tai kirjaston mukautettuja näkymiä muokattavan luettelon tai kirjaston Näytä-valikon Näytä-valikko avulla. Lisätietoja luettelon tai kirjaston mukautettujen näkymien luomisesta on Katso myös -osassa.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Napsauta muokattavan verkko-osan verkko-osavalikkoa WWW-osa ja valitse sitten Muokkaa jaettua verkko-osaa.

 3. Valitse työkaluruudussa Muokkaa nykyistä näkymää.

 4. Sarakkeet-kohdassa voit tuoda näkyviin tai piilottaa sarakkeet valitsemalla haluamasi valintaruudut. Kirjoita sarakkeen nimen viereen numero, joka kuvaa sarakkeen järjestystä näkymässä.

 5. Valitse Lajittele-osassa, lajitellaanko tiedot, ja valitse tietojen lajittelutapa. Voit lajitella kahden sarakkeen mukaan, esimerkiksi ensin tekijän mukaan ja sitten kunkin tekijän osalta tiedostonimen mukaan.

 6. Valitse Suodatin-kohdassa, onko tiedot tarkoitus suodattaa ja kuinka ne suodatetaan. Suodatetussa näkymässä näkyy otanta tiedoista, esimerkiksi tietyn osaston luomat kohteet tai hyväksytyt kohteet.

 7. Ryhmittelyperuste-kohdassa voit ryhmitellä sellaiset kohteet erilliseen osaan, joilla on sama arvo. Esimerkiksi tietyn tekijän asiakirjat voi ryhmitellä erilliseen, laajennettavaan osaan.

 8. Summat-osassa voit laskea sarakkeen kohteiden, esimerkiksi seurantakohteiden, määrän. Joissakin tilanteissa voit tehdä yhteenvetoja tai tuoda esiin lisätietoja, esimerkiksi keskiarvon.

 9. Valitse Tyyli-kohdassa näkymään haluamasi tyyli, kuten varjostettu luettelo, joka näyttää joka toisen rivin muita rivejä tummempana.

 10. Jos luettelossa tai kirjastossa on kansioita, voit luoda näkymän, josta kansiot jätetään pois. Tällaista näkymää kutsutaan myös sisentämättömäksi näkymäksi. Voit tarkastella kaikkia luettelon kohteita samalla tasolla valitsemalla Näytä kaikki kohteet ilman kansioita.

 11. Jos luettelo tai kirjasto on suuri, voit rajoittaa näytettävien luettelon tai kirjaston tiedostojen määrää tai yhdellä sivulla näkyvien tiedostojen määrää. Valitse haluamasi vaihtoehdot Kohderajoitus-kohdasta.

 12. Jos luetteloa tai kirjastoa on tarkoitus käyttää matkaviestimessä, valitse haluamasi vaihtoehdot Matkaviestin-kohdasta.

 13. Valitse OK.

Sivun alkuun

Luettelonäkymä-Web-osan yhdistäminen toiseen Web-osaan

Useimmat luettelot ja Luettelonäkymä-Web-osat voi näyttää sarakenäkymissä, joita on käytettävissä kaksi. Ne ovat vakionäkymä, jota kaikki käyttäjät voivat käyttää, ja taulukkonäkymä. Taulukkonäkymän käyttäminen edellyttää Microsoft Windows SharePoint Services -yhteensopivaa ohjelmaa, kuten Office Access 2007 -ohjelmaa, ja ActiveX-ohjausobjektin tukea.

Vakio- tai taulukkonäkymästä voit yhdistää Luettelonäkymä-Web-osan toiseen Web-osaan, lisätä siihen tietoja sekä muuttaa tapaa, jolla tiedot näytetään toisessa Web-osassa, myös toisessa Luettelonäkymä-Web-osassa.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Napsauta verkko-osavalikkoa WWW-osa , ja valitse sitten Yhteydet.

 3. Vie osoitin kohtaan Lisää rivi kohteeseen tai Nouda lajittelu tai suodatus kohteesta ja napsauta sen Web-osan nimeä, johon haluat muodostaa linkin.

Tietoja Yhteydet-alivalikon komennoista

Komento alivalikossa

Kuvaus

Lisää rivi kohteeseen

Voit yhdistää Luettelonäkymä-verkko-osan toiseen verkko-osaan siirtämällä valitun tietorivin toiseen verkko-osaan. Toinen verkko-osa voi näyttää rivitietoja tai käyttää niitä suodattimena tai parametriarvona sen mukaan, miten toinen verkko-osa on luotu ja vastaanottaa tietoja.

Vakionäkymässä valintapainikkeet sisältävä Valitse kohde -sarake lisätään automaattisesti, kun yhdistät Luettelonäkymä-verkko-osan. Näin voit merkitä toiseen verkko-osaan siirrettävän rivin. Voit valita vain yhden rivin kerrallaan vakionäkymästä. Jotkin sarakkeet, kuten Muokkaa-sarake, eivät ole käytettävissä verkko-osan yhteydessä.

Voit valita taulukkonäkymästä useita rivejä, mutta vain yksi rivi siirretään toiseen verkko-osaan. Jos valitset useita rivejä, toiseen verkko-osaan siirretään aktiivisen solun sisältävä rivi ja muut rivit ohitetaan. Summarivi- tai Uusi rivi -kohdan tietoja ei voi siirtää toiseen verkko-osaan.

Tämäntyyppistä yhteyttä käytettäessä Luettelonäkymä-verkko-osaan voi yhdistää useita verkko-osia.

Lisää tiedot kohteeseen

Voit yhdistää Luettelonäkymä-verkko-osan toiseen verkko-osaan, joka toimii luettelon tietojen kanssa. Tässä tapauksessa Luettelonäkymä-verkko-osa on toisen verkko-osan tietolähde.

Vakio- ja taulukkonäkymässä vain näkymän tiedot annetaan toiselle verkko-osalle.

Tämäntyyppistä yhteyttä käytettäessä Luettelonäkymä-verkko-osaan voi yhdistää useita verkko-osia.

Nouda lajittelu tai suodatus kohteesta

Vakio- ja taulukkonäkymässä voit yhdistää luettelonäkymä-WWW-osan toiseen WWW-osaan, joka voi toimittaa sille seuraavat tiedot:

 • ainakin yhden sarakkeen nimen ja arvon tietoparin, jonka perusteella Luettelonäkymä-verkko-osan tietoja suodatetaan

 • tietosarakkeen, jonka perusteella Luettelonäkymä-verkko-osan tiedot lajitellaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

Tämäntyyppistä yhteyttä käytettäessä Luettelonäkymä-verkko-osaan voi yhdistää vain yhden muun verkko-osan.

Kaikki sivustosi Luettelonäkymä-verkko-osat ovat tavallisesti käytettävissä Sivuston nimi: valikoimassa. Kun ensimmäisen kerran lisäät Luettelonäkymä-verkko-osan verkko-osien valikoimasta verkko-osasivulle, verkko-osasivu näyttää verkko-osassa oletusluettelonäkymän. Kun haluat tuoda haluamasi tiedot näkyviin sekä Luettelonäkymä-verkko-osaan että yhdistettyyn toiseen verkko-osaan, luettelon näkymää täytyy ehkä muokata. Voit esimerkiksi tarvittaessa suodattaa, lajitella tai ryhmitellä tietoja eri tavoilla tai tuoda näyttöön erilaisia sarakkeita.

Voit muuttaa luettelonäkymää työkaluruudun mukautettujen ominaisuuksien Luettelonäkymät-osassa. Käytettävissä on kaksi tapaa:

 • Valitse eri näkymä Valittu näkymä -ominaisuudesta.

 • Valitse Muokkaa nykyistä näkymää ja tee haluamasi muutokset nykyiseen näkymään.

Kun valitset luettelonäkymän tai muokkaat sitä, luettelorakenteen kopio otetaan aina sivuston alkuperäisestä luettelorakenteesta ja tallennetaan Luettelonäkymä-Web-osaan. Luettelotiedot ovat kuitenkin samat.

Ole varovainen, kun siirryt nykyisestä näkymästä johonkin toiseen näkymään. Saatat poistaa nykyiseen näkymään tekemäsi muutokset ja poistaa käytöstä WWW-osien yhteydet, jotka ovat riippuvaisia nykyisen näkymän sarakkeista. Ohjelma pyytää sinua vahvistamaan näkymän vaihtamisen.

Sivun alkuun

Luettelotyypit, joiden yhdistämistä tuetaan

Vaikka kaikki luettelosaraketyypit voi näyttää Luettelonäkymä-verkko-osassa, vain tiettyjä luettelosaraketyyppejä tuetaan verkko-osan yhteyttä muodostettaessa. Luettelotyyppejä, jotka näyttävät tietoja, kuten Yhteystietoja, sarakemuodossa, tuetaan. Luetteloita, jotka näyttävät tietoja muussa kuin sarakemuodossa, kuten kansionäkymässä, ei tueta. Luettelotyypit, joita tuetaan ja joita ei tueta, on lueteltu alla.

Tuetut luettelotyypit:

Ei-tuetut luettelotyypit:

 • Ilmoitukset

 • Yhteystiedot

 • Tapahtumat

 • Seurantakohteet

 • Linkit

 • Tehtävät

 • Mukautetut luettelot

 • Laskentataulukosta tuotuja tietoja sisältävät luettelot

 • Asiakirjakirjastot

 • Lomakekirjastot

 • Tapahtumaluettelon kalenterinäkymä

 • Keskustelualueet

 • Tutkimukset

 • Kuvakirjastot

 • Sivusto- ja luettelomalliluettelot

 • Web-osien valikoimat

 • Tietolähteet

Sivun alkuun

Luettelosaraketyypit, joiden yhdistämistä tuetaan

Vaikka kaikki luettelosaraketyypit voi näyttää Luettelonäkymä-Web-osassa, vain tiettyjä luettelosaraketyyppejä tuetaan Web-osan yhteyttä muodostettaessa. Oheisessa taulukossa on lueteltu luettelosaraketyypit, joita tuetaan sekä joita ei tueta.

Tuetut luettelosaraketyypit:

Ei-tuetut luettelosaraketyypit:

 • Yksi tekstirivi

 • Vaihtoehto

 • Luku

 • Valuutta

 • Päivämäärä ja kellonaika

 • Hyperlinkki tai kuva (toisiaan vastaavissa sarakkeissa)

 • Haku

 • Kyllä/Ei

 • Laskettu

 • Hyperlinkki tai kuva (suodattamista varten)

 • Useita tekstirivejä

 • Muokkaa

Sivun alkuun

Luettelonäkymä-Web-osan mukautetut ominaisuudet

Luettelonäkymä-Web-osan mukautetut ominaisuudet näkyvät jäljempänä.

Huomautus: Et voi tarkastella tai muokata mukautettuja ominaisuuksia omassa näkymässä.

Ominaisuus

Kuvaus

Valittu näkymä

Ole varovainen, kun siirryt nykyisestä näkymästä johonkin toiseen näkymään. Saatat poistaa nykyiseen näkymään tekemäsi muutokset ja poistaa käytöstä WWW-osien yhteydet, jotka ovat riippuvaisia nykyisen näkymän sarakkeista. Ohjelma pyytää sinua vahvistamaan näkymän vaihtamisen.

Määrittää Web-osassa näkyvän luettelonäkymän. Voit valita jonkin seuraavista näkymistä:

 • Kaikki luettelonimet tai Kaikki asiakirjat     Tämä ominaisuus näyttää kaikki luettelon tai kirjaston sarakkeet luettelon tyypin mukaan.

  Huomautus: Ennen kuin valitset OK tai Käytä, valitse <Nykyinen näkymä>. Tällöin siirryt takaisin edelliseen käytettyyn näkymään ja jätät luettelonäkymän rakennetietojen kopioon tekemäsi tallentamattomat muutokset huomiotta. Kun olet valinnut OK tai Käytä, tekemäsi muutokset otetaan käyttöön uudessa nykyisessä näkymässä ja tallennetaan Luettelonäkymä-Web-osaan.

 • Explorer-näkymä     Tämä ominaisuus näyttää asiakirjakirjaston sisällön Resurssienhallinnan tapaan yksinomaan kuvakkeiden avulla. Tämä näkymä on käytettävissä vain asiakirjakirjastoissa.

 • <Yhteenvetonäkymä>     Tämä ominaisuus näyttää luettelon yhteenvetonäkymän. Tämä näkymä on eri luettelotyypeissä erilainen.

 • Luetteloiden lisänäkymät    Tämä ominaisuus tuo näkyviin käyttäjän määrittämät näkymät tai muut oletusnäkymät luettelotyypin mukaan.

Muokkaa nykyistä näkymää

Valitsemalla Muokkaa nykyistä näkymää voit muokata Web-osassa parhaillaan käytettävää näkymää, myös näytettäviä sarakkeita tai yhteissummia, käytettävää lajittelujärjestystä ja suodatinta sekä kohderajoitusta.

Kun valitset luettelonäkymän tai muokkaat sitä, luettelorakenteen tietojen kopio otetaan aina sivuston alkuperäisestä luettelorakenteesta ja tallennetaan Luettelonäkymä-Web-osaan. Luettelotiedot ovat kuitenkin samat.

Työkalurivin laji

Määrittää luettelotyökalurivin näkymisen ja näyttötavan. Valitse jokin seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:

Yhteenvetotyökalurivi     Tämä vaihtoehto näyttää parhaillaan valittuna olevan luettelonäkymän yhteenvetotyökalurivin. Tämä on useimpien luettelotyyppien oletusarvo, ei kuitenkaan mukautettujen luetteloiden.

Koko työkalurivi     Tämä vaihtoehto näyttää parhaillaan valittuna olevan luettelonäkymän työkalurivin kokonaan. Tämä on mukautettujen luetteloiden oletusarvo.

Ei työkaluriviä     Työkaluriviä ei näytetä.

Sivun alkuun

WWW-osien yhteiset ominaisuudet

Kaikilla WWW-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet.

Huomautus: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

 • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

 • WWW-osan suunnittelija on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piiloon tai on voinut luoda lisäominaisuuksia, joita ei ole lueteltu työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-osissa.

 • Jotkin käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa verkko-osan ominaisuuksista.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää Web-osan otsikon, joka on näkyvissä Web-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää Web-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää Web-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, koko Web-osan ulkoasun sivulla, kun käyttäjä avaa Web-osa-sivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko Web-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja Web-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, onko verkko-osa näkyvissä, kun käyttäjä avaa verkko-osasivun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, verkko-osa on näkyvissä vain sivun rakennenäkymässä ja sen otsikon lopussa lukee (Piilotettu).

Voit piilottaa WWW-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen WWW-osaan WWW-osan yhteyden kautta mutta et halua WWW-osan olevan näkyvissä.

Suunta

Määrittää WWW-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle. Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä kaikentyyppisissä WWW-osissa.

Alue

Määrittää alueen, jossa WWW-osan sisältävä WWW-osasivu sijaitsee.

Huomautus: Verkko-osasivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää WWW-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden WWW-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä äärimmäisenä vasemmalla.

Jos esimerkiksi lisäät verkko-osan tyhjään vyöhykkeeseen, jonka järjestys on ylhäältä alaspäin, tämän verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 0. Kun lisäät toisen verkko-osan vyöhykkeen alaosaan, tämän toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 1. Jos haluat siirtää toisen verkko-osan vyöhykkeessä ylimmäiseksi, kirjoita 0 ja kirjoita sitten ensimmäisen verkko-osan arvoksi 1.

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Erikoisasennus

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko Web-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko WWW-osan poistaa WWW-osasivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko Web-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko Web-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko Web-osa olla yhteydessä muihin Web-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko WWW-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää, minkä tasoisia tietoja voi viedä WWW-osaan. Määritysten mukaan tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja WWW-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan WWW-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitinta pidetään verkko-osan otsikon tai verkko-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun haet verkko-osia työkalurivin Etsi verkko-osia -valikon Hae-komennolla seuraavissa verkko-osien valikoimissa: sivusto, näennäispalvelin ja verkko-osien sivu.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää WWW-osan ohjeen. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selainikkunaan napsautettaessa WWW-osa-valikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää Web-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

 • Modal Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista Web-sivuun.

 • Modeless Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista Web-sivuun. Tämä on oletusarvo.

 • Navigate Avaa Web-sivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus: Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset Windows SharePoint Services 3.0 -ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan kuvakkeena WWW-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos Web-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Sivun alkuun

Viimeksi päivitetty 2014-6-16

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×