Luettelomerkkien tai numeroinnin lisääminen tekstiin

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit käyttää luettelo merkeillä varustettuja tai numero ituja luetteloita, jotka helpottavat tekstin järjestämistä tai näyttävät peräkkäiset prosessit PowerPoint-esityksessä.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.
 1. Valitse Näytä-välilehden Esitysnäkymät-ryhmässä Normaali.

  Näytä valinta nauha, jossa normaali korostettuna
 2. Napsauta PowerPoint-ikkunan vasemmassa reunassa dian pikkukuvia, johon haluat lisätä luettelo merkeillä varustetun tai numero Idun tekstin.

  Vasen pienoiskuva valikoima, jossa dia on valittuna
 3. Valitse diasta ne tekstipaikkamerkin tai taulukon tekstirivit, joihin haluat lisätä luettelomerkit tai numeroinnin.

 4. Valitse Aloitus -väli lehden kappale -ryhmässä luettelo merkit  Luettelomerkit-painike tai numerointi  Painikkeen kuva .

  Valittu teksti, jossa on käytetty luettelo merkkejä

  Huomautukset: 

Luettelo merkkien värin ja tyylien muuttaminen ja rajoitusten ymmärtäminen

Voit muuttaa PowerPoint-esityksessä olevien luettelo merkkien tai numeroiden väriä, tyyliäsi tai kokoa ja voit muuttaa numeroa, josta haluat aloittaa.

 1. Jos haluat muuttaa yhtä luettelomerkkiä tai numeroa, aseta hiiren kursori sen rivin alkuun, jota haluat muuttaa. Jos haluat muuttaa useita luettelomerkkejä tai numeroita, valitse kaikkiin muutettaviin luettelomerkkeihin tai numeroihin liittyvä teksti.

 2. Valitse Aloitus, napsauta joko luettelo merkit -tai numerointi -painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten luettelo merkit ja numerointi.

  Luettelomerkki- ja numerointipainikkeet

  Vihje: Voit muuttaa nopeasti luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon tyyliä valitsemalla haluamasi tyylin luettelossa, joka tulee näkyviin, kun napsautat kohdan Luettelomerkit tai Numerointi vieressä olevaa nuolta.

 3. Valitse luettelo merkit ja numerointi -ruudun luettelo merkeillä varustetun väli lehden tai numero Idun väli lehden (sen mukaan, millaista luetteloa käytät) avulla haluamasi tyylit, kuten:

  • Luettelo merkki-tai numero tyylit

  • Väri

  • Koko (jos haluat muuttaa luettelo merkin tai numeron kokoa niin, että se on tietyn kokoinen suhteessa tekstiin, valitse kokoja kirjoita haluamasi arvo).

  • Aloitus numero ( numeroitu -väli lehdessä Kirjoita haluamasi numero Aloita -ruutuun)

  • Kuvat (jos haluat käyttää kuvaa luettelo merkkinä, valitse luettelo merkit -väli lehdessä kuvaja Etsi kuva selaamalla)

  • Symbolit (jos haluat lisätä merkin tilapäisesti merkki luettelosta luettelo merkeillä varustettuun väli lehteen, valitse luettelo merkit -väli lehdessä Mukauta, napsauta symbolia ja valitse sitten OK. Voit käyttää symbolia dioissa tyylien luetteloista)

  • SmartArt-kuvat (jos haluat muuntaa olemassa olevan luettelo merkeillä varustetun tai numero Idun luettelon SmartArt-grafiikaksi, valitse Aloitus -_Gt_ Muunna SmartArt-kuvaksi)

  Vihjeitä: 

Mukautettujen tyylien käyttäminen useissa dioissa

Paras tapa käyttää mukautettuja luettelo tyylejä kaikissa esityksen dioissa on muokata dian perustyyliä. Kaikki dian perustyyliin tekemäsi luettelon mukautukset tallennetaan ja otetaan käyttöön kaikissa dioissa. Voit myös muokata tai luoda vähintään yhden dian asettelua , jotka sisältävät mukautetut luettelon tyylit, ja lisätä nämä asettelut esitykseen aina, kun haluat käyttää luettelon tyylejä.

Luettelon rajoitukset PowerPoint-sovelluksessa

PowerPoint-luetteloissa voi olla muutamia asioita, joita et voi käyttää muissa Office-ohjelmissa, kuten Word. Esimerkiksi PowerPoint ei tue:

 • Desimaali luvut Numeroiduissa luetteloissa (1,1, 1,2 ja niin edelleen).

 • Uusien luku muotoilujen määrittäminen (sinun on valittava luettelo merkit-ja numerointi -ruutujen numero -väli lehden oletus tyyli joukosta.)

 • lihavoinnin, kursivoinnin tai alleviivauksen käyttäminen luettelomerkeissä tai numeroissa (muotoilua käytetään koko valittuun riviin tai luetteloon)

 • Sisäkkäisiä luetteloita (voit painaa SARKAINTA tai valita Suurenna luettelo tasoa Suurenna sisennystä -painike , jos haluat luoda saman tehosteen, mutta uutta sisennettyä luettelo merkkiä tai numero tyyliä ei ole asetettu automaattisesti PowerPoint ).

Usein kysytyt kysymykset

Avaa osio valitsemalla sen otsikko alta ja lue ohjeet.

Varmista, että olet laittanut luettelo merkit tai numerot teksti ruutuun etkä otsikko -ruutua. Teksti ruudussa saat numeron tai luettelo merkin aina, kun painat Enter. Jos painat Ctrl + Enter, saat Lisää viivoja ilman luettelo merkkejä (hyvä lisä tietoja tai luettelo merkeillä varustetun tai numero Idun viivan muistiinpanoja varten).

Kuva tyhjästä otsikko ruudusta ja tyhjästä teksti ruudusta, jossa näkyy, missä luettelo merkit toimivat.

Otsikko ruudussa tekstin on tarkoitus olla yksirivinen otsikko tai otsikko. Voit käyttää lukuja tai luettelo merkkejä, mutta se käsittelee kaikki teksti rivit yksittäisenä riviksi, jolloin tulokseksi saadaan yksi luettelo merkki tai numero.

Jos haluat lopettaa luettelo merkkien tai numeroiden luomisen ja palata tekstiin, poista se käytöstä valitsemalla luettelo merkit  Luettelomerkit-painike tai numerointi  Painikkeen kuva uudelleen.

Voit myös painaa Enter ja paina sitten Askelpalautin , jos haluat poistaa luettelo merkin tai numeron. Sen jälkeen voit aloittaa tekstin lisäämisen tai painaa Enter Jos haluat lisätä ylimääräisiä tyhjiä rivejä.

Jos haluat luoda luettelossa sisennetyn (alisteisen) luettelon, Aseta kohdistin sisennykseen lisättävän viivan alkuun ja valitse sitten Aloitus -väli lehden kappale -ryhmässä Suurenna luettelo tasoa .

Pienennä luettelotasoa- ja Suurenna luettelotasoa -painikkeet

1. Pienennä luettelon tasoa (sisennystä)

2. Suurenna luettelon tasoa (sisennystä)

Jos haluat siirtää tekstin takaisin niin, että se on sisennettynä luettelossa, siirrä kohdistin rivin alkuun ja valitse sitten Aloitus -väli lehden kappale -ryhmässä Pienennä luettelo tasoa.

Jos haluat suurentaa tai pienentää luettelo merkin tai numeron ja rivin tekstin välistä tilaa, Aseta kohdistin teksti rivin alkuun. Jos haluat tarkastella viivainta, valitse Näytä-väli lehden Show -ryhmässä viivain -valinta ruutu. Napsauta viivaimessa riippuvaa sisennystä (kuten alla olevassa kaaviossa) ja vedä, jos haluat muuttaa luettelo merkin tai numeron ja vastaavan tekstin välistä väliä.

Viivaimessa näkyy kolme merkki lankaa, jotka ilmoittavat teksti ruutuun määritetyn sisennyksen.

Sisennysmerkit

1. ensimmäisen rivin sisennys – osoittaa todellisen luettelo merkin tai numeron sijainnin. Jos kappale ei ole luettelo merkeillä, tämä osoittaa ensimmäisen teksti rivin sijainnin.

2. Vasen sisennys – säätää sekä ensimmäistä viivaa että riippuvia sisennys merkkejä ja säilyttää niiden suhteelliset välit.

3. Riippuva sisennys – ilmaisee todellisten teksti rivien sijainnin. Ellei kappale ole luettelo merkeillä varustettu, tämä osoittaa toisen rivin (ja sitä seuraavien rivien) sijaintia.

Jos haluat muuttaa Windows-tieto koneen PowerPoint-oletus luettelo merkkejä, toimi seuraavasti.

 1. Valitse Näytä-välilehdessä Dian perustyyli.

  PowerPointin valintanauhan Dian perustyyli -painike

 2. Valitse päädia (ensimmäinen, suurempi dia pikkukuvat-paneelissa).

  Perustyylindia valittuna pikkukuvat-paneelista
 3. Valitse Aloitus-välilehti.

 4. Valitse vähintään yksi luettelo merkeillä varustettu viiva näytteistä.

 5. Napsauta luettelo merkki-painikkeen alanuolta ja valitse oletus tyyliksi haluamasi tyylit.

  Oletus luettelo merkin määrittäminen kaikille tasoille
 6. Toista, jos eri riveille on luotu eri luettelo merkit.

 7. Kun olet päivittänyt luettelo merkki tyylit, valitse dian perustyyli -väli lehti ja valitse sitten Sulje perustyylinäkymä.

Kun lisäät luettelo merkeillä varustetun dian tai teksti ruudun, ne näkyvät uusien luettelo merkkien oletus arvoina.

Lisä tietoja perustyylien käyttämisestä on Ohje aiheessa dian perustyylin muuttaminen.

Voit käyttää luettelo merkkejä tai numeroita tekstin tai peräkkäisten prosessien esittämiseen Microsoft PowerPoint 2010-esityksessäsi.

 1. Näytä -väli lehden esittely näkymät -ryhmässä. Valitse Normaali.

  Näytä valinta nauha, jossa normaali-painike on valittuna
 2. Napsauta PowerPoint-ikkunan vasemmassa reunassa olevassa ruudussa, jossa on Jäsennys -ja Diat -väli lehdet, Diat -väli lehteä ja napsauta sitten dian pikkukuvaa, johon haluat lisätä luettelo merkeillä varustetun tai numero Idun tekstin. Jäsennys- ja Diat-välilehdet sisältävä ruutu

 3. Valitse diasta ne tekstipaikkamerkin tai taulukon tekstirivit, joihin haluat lisätä luettelomerkit tai numeroinnin.

  Teksti valittuna ja luettelo merkki painike korostettuna
 4. Valitse Aloitus -väli lehden kappale -ryhmässä luettelo merkit  Luettelomerkit-painike tai numerointi  Painikkeen kuva .

  Huomautukset: 

Voit käyttää luettelo merkkejä tai numeroita esittämään paljon tekstiä tai peräkkäisiä prosesseja Microsoft Office PowerPoint 2007-esityksessäsi.

 1. Näytä -väli lehden esittely näkymät -ryhmässä. Valitse Normaali.

  Näytä valinta nauha, jossa normaali-painike on valittuna
 2. Valitse dian pikkukuva ruudusta, jossa on jäsennys-ja diat-väli lehdet.

  Vasen pienoiskuva valikoima, jossa dia on valittuna
 3. Valitse diasta ne tekstipaikkamerkin tai taulukon tekstirivit, joihin haluat lisätä luettelomerkit tai numeroinnin.

  Teksti valittuna, kun luettelo merkki painike on korostettuna
 4. Valitse Aloitus-välilehden Kappale-ryhmässä Luettelomerkit tai Numerointi.

  Huomautus: Jos haluat suurentaa tai pienentää sisennystä ja muuttaa luettelo merkin tai numeron ja tekstin välistystä, Lue artikkeli luettelo merkin tai numeron ja rivin tekstin välisen tilan suurentaminen tai pienentäminen .

Tekstin muotoileminen luetteloksi

 1. Siirry diaan, johon haluat lisätä luettelon muotoilun.

 2. Valitse diasta ne tekstipaikkamerkin tai taulukon tekstirivit, joihin haluat lisätä luettelomerkit tai numeroinnin.

 3. Valitse Aloitus -väli lehden kappale -ryhmässä luettelo merkit  Luettelomerkit-painike tai numerointi  Painikkeen kuva .

  Valittu teksti, jossa on käytetty luettelo merkkejä

  Huomautus: Jos haluat muuttaa kaikkia teksti rivejä, valitse paikka merkki-ruudun ääri viiva tai teksti, joka sisältää tekstin, ja käytä sitten luettelo merkkiä tai numerointia.

  Valitun tekstin oletus luettelo merkki-tai numerointi tyylejä käytetään välittömästi. Jos haluat nähdä luettelon muotoilu vaihtoehdoista, napsauta luettelo merkit-tai numerointi-painikkeen pientä alaspäin osoittavaa nuolta:

  Luettelo merkeillä varustetun luettelon tyylien valikoima

  Kuva 1: Luettelomerkitty luettelo: tyylivalikoima

  Numero Idun luettelon tyylien valikoima PowerPoint Onlinessa

  Kuva 2: numeroitu lista: tyylivalikoima

 4. Jos haluat muuttaa luettelon sisennys tasoa, valitse luettelo ja valitse sitten työkalu rivin valinta nauhan Aloitus -väli lehdessä Suurenna sisennystä Suurenna sisennystä -painike tai Pienennä sisennystä Pienennä sisennystä -painike .

Tekstin valitseminen

Valitse sana: osoita sanaa ja kaksoisosoita hiirtä.

Jos haluat valita kappaleen: osoita sanaa kappaleessa ja kolmoisnapsautuksella.

Katso myös

Sanojen tuleminen näkyviin yksi rivi kerrallaan PowerPointissa

Dian asettelun käyttäminen tai muuttaminen

Mikä on dian perustyyli?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×