Luettelomerkkien tai numeroinnin lisääminen tekstiin

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit käyttää luettelomerkityille tai numeroiduille luetteloille järjestää tekstin tai vaiheittaisen prosessin näyttäminen esityksen PowerPoint avulla.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.
 1. Valitse Näytä-välilehden Esitysnäkymät-ryhmässä Normaali.

  Näytä valintanauha, jossa on korostettuna Normaali
 2. Valitse PowerPoint-ikkunan vasemmassa reunassa dian pikkukuvaa, johon haluat lisätä luettelomerkeillä varustettu tai numeroitu teksti.

  Vasen valitun dian pikkukuva valikoimassa
 3. Valitse diasta ne tekstipaikkamerkin tai taulukon tekstirivit, joihin haluat lisätä luettelomerkit tai numeroinnin.

 4. Valitse Aloitus -välilehden kappale -ryhmässä Luettelomerkit  Luettelomerkit-painike tai Numerointi  Painikkeen kuva .

  Valittu teksti, jossa käytetään luettelomerkkejä

  Huomautukset: 

Luettelomerkkien tai numeroinnin avulla voit esittää osoittaa tekstin tai vaiheittaisen prosessin Microsoft PowerPoint 2010 esityksessä.

 1. Näytä -välilehden Esitysnäkymät -ryhmästä. Valitse Normaali.

  Näytä valintanauha, jossa on valittuna Normaali-painike
 2. Jäsennys - ja Diat -välilehdet sisältävä ruutu, PowerPoint-ikkunan vasemmassa reunassa Diat -välilehti ja valitse sitten dian pikkukuvaa, johon haluat lisätä luettelomerkeillä varustettu tai numeroitu teksti. Jäsennys- ja Diat-välilehdet sisältävä ruutu

 3. Valitse diasta ne tekstipaikkamerkin tai taulukon tekstirivit, joihin haluat lisätä luettelomerkit tai numeroinnin.

  Valitun tekstin ja luettelomerkkien-painike korostettuna
 4. Valitse Aloitus -välilehden kappale -ryhmässä Luettelomerkit  Luettelomerkit-painike tai Numerointi  Painikkeen kuva .

  Huomautukset: 

Luettelomerkkien tai numeroinnin avulla voit esittää paljon tekstin tai vaiheittaisen prosessin Microsoft Office PowerPoint 2007 esityksessä.

 1. Näytä -välilehden Esitysnäkymät -ryhmästä. Valitse Normaali.

  Näytä valintanauha, jossa on valittuna Normaali-painike
 2. Valitse jäsennys- ja diat-välilehdet sisältävä ruutu dian pikkukuvaa.

  Vasen valitun dian pikkukuva valikoimassa
 3. Valitse diasta ne tekstipaikkamerkin tai taulukon tekstirivit, joihin haluat lisätä luettelomerkit tai numeroinnin.

  Luettelomerkki-painike korostettuna valittu teksti.
 4. Valitse Aloitus-välilehden Kappale-ryhmässä Luettelomerkit tai Numerointi.

  Huomautus: Suurentaa tai pienentää sisennystä ja luettelomerkin tai numeron ja tekstin välistyksen muuttaminen on ohjeaiheessa miten Suurenna tai Pienennä väliä luettelomerkin tai numeron ja tekstin rivi? sisältö.

Tekstin muotoileminen luetteloksi

 1. Siirry diaan, johon haluat lisätä luettelon muotoilua.

 2. Valitse diasta ne tekstipaikkamerkin tai taulukon tekstirivit, joihin haluat lisätä luettelomerkit tai numeroinnin.

 3. Valitse Aloitus -välilehden kappale -ryhmässä Luettelomerkit  Luettelomerkit-painike tai Numerointi  Painikkeen kuva .

  Valittu teksti, jossa käytetään luettelomerkkejä

  Huomautus: Jos haluat muuttaa kaikkia tekstirivejä, voit valita jäsennyksen paikkamerkki-ruutuun tai tekstin, joka sisältää tekstiä, ja sitten käyttöön joko luettelomerkit tai numerointi.

  Luettelomerkkien tai numeroinnin tyylin mukautuu automaattisesti valittuun tekstiin. Valikoiman muotoiluasetukset luettelon näkyviin napsauttamalla pientä alaspäin osoittava nuoli-luettelomerkit tai numerointi-painikkeen:

  Tyylivalikoiman luettelomerkeillä varustettu luettelo

  Kuva 1: Luettelomerkeillä varustettu luettelo: tyylivalikoiman

  Numeroidun luettelon tyylivalikoiman PowerPoint Onlinessa

  Kuva 2: Numeroitu luettelo: tyylivalikoiman

 4. Voit muuttaa luettelon sisennystä, luettelosta ja valitse sitten Aloitus -välilehden työkalurivin valintanauhan, Suurenna sisennystä Suurenna sisennystä -painike tai Pienennä sisennystä Pienennä sisennystä -painike .

Tekstin valitseminen

Voit valita sanan: Word sana ja kaksoisnapsauttamalla hiirellä.

Voit valita kappaleen: kappale- ja Kolmoisnapsauta sanan pisteeseen.

Värin ja tyylin Luettelomerkit ja ymmärrät rajoitukset

Voit muuttaa värin, tyylin tai koon luettelomerkkien tai numeroiden PowerPoint esityksen ja voit muuttaa numero, josta haluat aloittaa kohteesta.

 1. Jos haluat muuttaa yhtä luettelomerkkiä tai numeroa, aseta hiiren kursori sen rivin alkuun, jota haluat muuttaa. Jos haluat muuttaa useita luettelomerkkejä tai numeroita, valitse kaikkiin muutettaviin luettelomerkkeihin tai numeroihin liittyvä teksti.

 2. Valitse Aloitus, napsauta Luettelomerkit tai Numerointi -painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Luettelomerkit ja numerointi.

  Luettelomerkki- ja numerointipainikkeet

  Vihje: Voit muuttaa nopeasti luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon tyyliä valitsemalla haluamasi tyylin luettelossa, joka tulee näkyviin, kun napsautat kohdan Luettelomerkit tai Numerointi vieressä olevaa nuolta.

 3. Valitse Luettelomerkit ja numerointi -ruudussa käyttöön joko Luettelomerkit tai Numerointi -välilehti (sen mukaan, millaista luettelon toimialueille), tyylimuutokset, jotka haluat tehdä esimerkiksi:

  • Luettelomerkkien tai numeroiden tyyli

  • Väri

  • Koko (Jos haluat muuttaa luettelomerkin tai numeron, jotta se on tietyn kokoinen suhteessa tekstiin, kokoja kirjoita prosenttiluku)

  • Aloitusnumero ( Numerointi -välilehden Kirjoita Aloittava nro -ruutuun haluamasi luku)

  • Kuvat (Jos haluat käyttää kuvaa varustetuksi luetteloksi Luettelomerkit -välilehdessä, valitse Kuvaja Etsi kuva selaamalla)

  • Symbolien (Jos haluat lisätä tilapäisesti merkin merkki-luettelosta Luettelomerkit -välilehden Luettelomerkit -välilehti, valitse Mukauta, valitse symboli ja valitse sitten OK. Voit käyttää merkkiä dioihin tyyli-luettelosta)

  • SmartArt-kuvat (Jos haluat muuntaa valmiin luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon SmartArt-kuvan, valitse Aloitus > Muunna SmartArt-kuvaksi)

  Vihjeitä: 

Mukautettujen tyylien käyttäminen useissa dioissa

Paras tapa mukautetun luettelon tyylien esityksen kaikissa dioissa on dian perustyylin muokkaaminen. Voit tehdä dian perustyyliin luettelon kaikki mukautukset tallennetaan, ja käyttää kaikissa dioissa. Voit myös muokata tai vähintään yksi dian asettelut , jotka sisältävät tyylisi mukautetun luettelon luominen ja lisääminen esitykseen näitä asetteluja, aina, kun haluat käyttää luettelon tyylisi.

Luettelon PowerPoint rajoitukset

Et voi tehdä PowerPoint , jotka voit tehdä Office muissa ohjelmissa, kuten Wordluetteloiden muutaman tavoilla. Esimerkiksi PowerPoint ei tue:

 • Desimaali numeroidut luettelot (1.1, 1.2 ja niin edelleen).

 • Määrittäminen uusia lukumuotoiluja (sinun on valittava oletusarvoiset tarjota Luettelomerkit ja numerointi -ruutuun Numerointi -välilehden tyylit-).

 • lihavoinnin, kursivoinnin tai alleviivauksen käyttäminen luettelomerkeissä tai numeroissa (muotoilua käytetään koko valittuun riviin tai luetteloon)

 • Sisäkkäiset luettelot (Voit painamalla SARKAINTA tai valitsemalla Luo saman tuloksen Suurenna luettelotasoa Suurenna sisennystä -painike , mutta uusi sisennetty luettelomerkkien tai numeroiden tyyli ei ole määritetty automaattisesti PowerPointin).

Usein kysytyt kysymykset

Avaa osio valitsemalla sen otsikko alla ja lue ohjeet.

Tarkista, varmista, että olet osoittamassa luettelomerkkien tai numeroiden tekstiruudun ja ole otsikko -ruutuun. Kirjoita teksti -ruutuun saat numeron tai luettelomerkin aina, kun painatEnter. Jos painatCtrl+Enter, saat lisää rivejä ilman luettelomerkit (hyvä tiedot ja muistiinpanojen luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun rivillä).

Kuva tyhjä otsikko-ruutua ja näyttämään, jossa luettelomerkit toimivat tyhjään tekstiruutuun.

Kirjoita otsikko -ruutuun teksti odotetaan vain yhden rivin otsikko tai otsikko. Voit käyttää luettelomerkkien tai numeroiden, mutta se käsittelee kaikkia tekstirivejä yhdelle riville, tuloksena on yhden luettelomerkin tai numeron.

Lopeta luominen luettelomerkkien tai numeroiden ja tekstin palaa, valitse Luettelomerkit  Luettelomerkit-painike tai Numerointi  Painikkeen kuva uudelleen, jotta asetus poistuu käytöstä.

Voit myös painaaEnter ja painamalla sitten AskelpalautinJos haluat poistaa luettelomerkin tai numeron. Sitten voit lisätä tekstiä tai painaEnterJos haluat lisätä ylimääräisen tyhjät rivit.

Jos haluat luoda luetteloon sisennetyn (alisteisen) luettelon luettelon, siirrä kohdistin rivin, jonka haluat sisentää alkuun ja valitse sitten Aloitus -välilehden kappale -ryhmästä Suurenna luettelotasoa .

Pienennä luettelotasoa- ja Suurenna luettelotasoa -painikkeet

1. Pienennä luettelotasoa (Sisennys)

2. Suurenna luettelotasoa (Sisennys)

Siirtää tekstiä takaisin ulommalle tasolle luettelossa, siirrä kohdistin rivin alkuun ja valitse sitten Aloitus -välilehden kappale -ryhmässä Pienennä luettelotasoa.

Voit suurentaa tai pienentää luettelomerkin tai numeron ja tekstin rivi väliä, siirrä kohdistin rivin alkuun. Jos haluat näyttää viivaimen, valitse Näytä -välilehden Näytä -ryhmästä Valitse Viivain -valintaruutu. Viivaimen Valitse riippuvan sisennyksen (kuten alla olevassa kaaviossa) ja vedä luettelomerkin tai numeron ja sitä vastaava teksti välisen etäisyyden muuttaminen.

Jakautuvat kolmeen eri merkit, jotka näkyvät osoittamaan määritetty tekstiruudun sisennyksen viivaimen avulla.

Sisennysmerkit

1. ensimmäinen rivi on sisennetty – osoittaa sijainnin todellinen luettelomerkin tai numeron. Jos kappaleen ei ole luettelomerkeillä Tämä ilmaisee ensimmäisen tekstirivin paikalle.

2. vasemman sisennyksen – säätää ensimmäinen rivi- ja riippuvan sisennyksen merkit ja ylläpitää niiden suhteellinen välistys.

3. riippuvan sisennyksen – osoittaa todellinen tekstirivejä sijainnin. Jos kappaleen ei ole luettelomerkeillä Tämä ilmaisee tekstin toiselta riviltä (suuntaa seuraaville riveille).

Jos haluat muuttaa oletusarvon luettelomerkit- PowerPoint Windows-tietokoneeseen, toimi seuraavasti.

 1. Valitse Näytä-välilehdessä Dian perustyyli.

  PowerPointin valintanauhan Dian perustyyli -painike

 2. Valitse dian perustyyli (ensimmäinen, suurempi dian pikkukuva Ohjauspaneelin).

  Dian perustyylissä valitut pikkukuvan Ohjauspaneelin
 3. Napsauta Aloitus-välilehteä.

 4. Valitse vähintään yksi seuraavista luettelomerkeillä rivit mallit.

 5. Luettelomerkki-painikkeen nuolta ja valitse haluamasi tyyli oletusarvoisesti.

  Luettelomerkkien tasojen määrittäminen
 6. Toista, jos sinulla on useampi eri riveille.

 7. Kun olet valmis päivitystä luettelomerkkien tyyliä, valitse Dian perustyyli -välilehti ja valitse sitten Sulje perustyylinäkymä.

Kun lisäät dian tai tekstiruudun luettelomerkit, se vaikuttavat uusi luettelomerkki-oletusasetukset.

Katso lisätietoja perustyylinäkymien, Muuta dian perustyylin.

Katso myös

Varmista, että sanat näkyvät yhden rivin kerrallaan PowerPointissa

Käytä tai dian rakenteen muuttaminen

Mikä on dian perustyyli?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×