Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Käyttää Word näppäimistön ja näytönlukijaa voit luoda luettelomerkeillä varustetun tai numeroitujen luetteloiden. Emme ole testanneet Narratorin ja JAWS, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Opit muuntaa aiemmin tekstirivejä luetteloksi, muuta luettelomerkkityylin ja sisäkkäiset luetteloiden luominen.

Näytönlukuohjelmien kyky kuvailla luettelossa käytetyn luettelomerkin tai numeron tyyliä vaihtelee. Voit joutua säätämään näytönlukuohjelman yksityiskohtaisuusasetuksia. Esimerkiksi JAWS tunnistaa kymmenen yleisintä luettelomerkkityyppiä.

Huomautukset: 

Sisältö

Luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon kirjoittaminen

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon voi kirjoittaa useilla eri tavoilla.

Luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon kirjoittaminen

Tässä menetelmässä kirjoitat ensin tekstirivit ja teet siitä sen jälkeen luettelon.

 1. Kirjoita luettelon tekstirivit.

 2. Valitsee luetteloon sisällytettävät kohteet.

 3. Jos haluat poistaa kohteiden lisääminen luetteloon, tee jompikumpi seuraavista:

  • Luettelomerkeillä varustetun luettelon paina Alt + H-U.

  • Numeroidun luettelon paina Alt + H-N.

  Voit kuunnella valitun luettelomerkin tai numeron tyyli kuvaus.

 4. Kun haluat lopettaa luettelon luominen, painamalla seuraava tekstialueen, siirry alaspäin NUOLI-näppäinyhdistelmää.

Luettelon luominen valitsemalla luettelomerkin tai numeron tyyli valintanauhasta

Tässä menetelmässä valitset ensin luettelomerkin tai numeron tyylin ja kirjoitat sen jälkeen luettelokohteet.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat luoda luettelomerkeillä varustetun luettelon, paina Alt + H, sinua pyydetään avaamaan Luettelomerkkityylien valikoiman.

  • Luo numeroidun luettelon, paina Alt + H-N luku-tyylien valikoiman avaaminen.

 2. Voit käydä käytettävissä olevat tyylit läpi painamalla sarkainta ja valita haluamasi painamalla Enter-näppäintä.

 3. Kirjoita luettelon ensimmäinen kohde. Jos haluat jatkaa luetteloa, paina Enter-näppäintä.

 4. Kun haluat lopettaa luettelon luominen, painamalla seuraava tekstialueen, siirry alaspäin NUOLI-näppäinyhdistelmää.

Sisäkkäisen luettelon luominen luettelossa

Voit luoda luettelon luettelon, kuten sisäkkäisiä luettelomerkit luettelomerkeillä varustetun luettelon tai numeroidun luettelon numeroinnin jäsennys-tyyppiseksi.

 1. Valitse aiemmin luodussa luettelossa luettelokohta, joka on juuri ennen sisäkkäistä luetteloa, ja luo uusi luettelokohta painamalla Enter-näppäintä.

 2. Siirry luettelossa kohtaan, josta haluat aloittaa uuden luettelon.

  Uuden kohteen rivin alussa kohdistimella painamalla SARKAINTA. Word automaattisesti suurentaa sisennystä kyseisen kohteen ja helpottaa osa sisäkkäisiä luettelon tai luettelon ympäröivän luettelon.

  Luettelomerkin tai numeroinnin tyylin uusi luettelokohde perustuu pääsivuston tyyli. Voit muuttaa näistä tyyleistä käytettävissä luettelomerkin tai numeron tyyli. Lisätietoja viitata, muuttaa luettelomerkkien tai numeroiden tyyli.

Luettelomerkkien tai numeroiden tyylin muuttaminen

Jos haluat muuttaa olemassa olevien luettelomerkkien tai numeroiden tyyliä, voit valita minkä tahansa tyylin luettelomerkkien tai numeroiden kirjastosta.

 1. Valitse koko luettelo.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat valita Luettelomerkki-painikkeen ja avata kirjaston, paina näppäinyhdistelmää Alt+H, U.

  • Jos haluat valita Numerointi-painikkeen ja avata kirjaston, paina näppäinyhdistelmää Alt+H, N.

 3. Selaa käytettävissä olevia vaihtoehtoja nuolinäppäimellä. Vaihtoehdot voivat vaihdella sen mukaan, mitä olet viimeksi käyttänyt. Valitse tyyli painamalla Enter-näppäintä.

Luettelon tasauksen muuttaminen

Jos haluat muuttaa luettelon sisennystä reunukseen nähden, käytä Pienennä sisennystä- ja Suurenna sisennystä -painikkeita.

 1. Valitse koko luettelo.

 2. Jos haluat pienentää sisennystä tai siirtää luetteloa lähemmäs reunusta, paina näppäinyhdistelmää Alt+H ja sitten A, O.

 3. Jos haluat suurentaa sisennystä tai siirtää luetteloa kauemmas reunuksesta, paina näppäinyhdistelmää Alt+H ja sitten A, I.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tekstin ja kappaleiden tasaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käytä Word for Mac näppäimistön ja Voiceoverin valmiin Mac OS näytönlukija, voit luoda luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelo. Word for Mac voit muuntaa aiemmin tekstirivejä luetteloksi, muuta luettelomerkkityylin ja sisäkkäiset luetteloiden luominen. Kaikki nämä luettelotyypit avulla voit jatkaa luettelon automaattisesti, painamalla Enter rivin lopussa.

Voit myös määrittää Wordin luomaan luettelomerkein varustettuja tai numeroituja luetteloita automaattisesti aina, kun kirjoitat pikanäppäimen.

Huomautukset: 

Sisältö

Luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon kirjoittaminen

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon voi kirjoittaa useilla eri tavoilla.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon luominen kirjoittamisen aikana

 1. Kirjoita uuden rivin alkuun * (tähti) ja paina sitten välilyöntiä tai sarkainta. Täytetty pyöreä luettelomerkki luodaan automaattisesti.

 2. Kirjoita haluamasi teksti.

 3. Voit luoda uuden luettelokohteen painamalla Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat lopettaa luettelon luomisen, paina Enter-näppäintä ja sitten askelpalautinta.

Numeroidun luettelon luominen kirjoittamisen aikana

 1. Kirjoita uuden rivin alkuun 1. (numero 1 ja sen perään piste) ja paina sitten välilyöntiä tai sarkainta. Numeroitu luettelomerkki luodaan automaattisesti.

 2. Kirjoita haluamasi teksti.

 3. Voit luoda uuden luettelokohteen painamalla Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat lopettaa luettelon luomisen, paina Enter-näppäintä ja sitten askelpalautinta.

Luettelon luominen valitsemalla luettelomerkin tai numeron tyyli valintanauhasta

 1. Siirrä kohdistin uuden luettelon alkuun.

 2. Siirry Aloitus -välilehteen, paina F6-näppäintä, kunnes kuulet välilehden nimi perään ”osallistut tab...inside-välilehden-ryhmässä”. Käytä sitten oikea tai VASEN NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet: ”Aloitus-välilehden”. Paina VÄLILYÖNTINÄPPÄINTÄ.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Luettelomerkeillä varustetun luettelon luominen ja valitse tyyli, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”luettelomerkit-valikkopainiketta”. Laajenna-valikko painamalla Control + optio + VAIHTO + M. Voit valita luettelomerkkityylin, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää ja Selaa tyylejä nuolinäppäimillä. Tyylit ovat ilmoitettiin siirryttäessä.

  • Numeroidun luettelon luominen ja valitse tyyli, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”numerointi-valikkopainiketta”. Laajenna-valikko painamalla Control + optio + VAIHTO + M. Voit valita numerointityyliä, paina ALANUOLINÄPPÄIN ja Selaa tyylejä nuolinäppäimillä. Tyylit ovat ilmoitettiin siirryttäessä.

  Valitse tyyli painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Luettelo luodaan ja aktiivisuus siirtyy tiedostoon.

Sisäkkäisen luettelon luominen luettelossa

Voit luoda luettelon luettelon, kuten sisäkkäisiä luettelomerkit luettelomerkeillä varustetun luettelon tai numeroidun luettelon numeroinnin jäsennys-tyyppiseksi.

Sisäkkäisen luettelon luominen

 1. Aiemmin luotua luetteloa, valitse kohde, jonka jälkeen haluat aloittaa sisäkkäisen luettelon loppuun ja paina Enter-näppäintä.

 2. Uuden kohteen rivin alussa kohdistimella painamalla SARKAINTA. Word automaattisesti suurentaa sisennystä kyseisen kohteen ja helpottaa osa sisäkkäisiä luettelon tai luettelon ympäröivän luettelon.

  Huomautus: Uuden luettelokohdan luettelomerkin tai numeroinnin tyyli perustuu ylätason tyyliin. Voit muuttaa tyyliksi minkä tahansa käytettävissä olevan luettelomerkin tai numeroinnin tyylin. Lisätietoja on artikkelissa Luettelomerkkien tai numeroiden tyylin muuttaminen.

Luettelomerkkien tai numeroiden tyylin muuttaminen

Jos haluat muuttaa olemassa olevien luettelomerkkien tai numeroiden tyyliä, voit valita minkä tahansa tyylin luettelomerkkien tai numeroiden kirjastosta.

 1. Valitse luettelo tai sisäkkäinen luettelo.

  Vihje: Valitse tekstipätkä pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

 2. Siirry Aloitus -välilehteen, paina F6-näppäintä, kunnes kuulet välilehden nimi perään ”osallistut tab...inside-välilehden-ryhmässä”. Käytä sitten oikea tai VASEN NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet: ”Aloitus-välilehden”. Paina VÄLILYÖNTINÄPPÄINTÄ.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat valita uuden luettelomerkkien tyylin, painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet: ”luettelomerkit-valikkopainiketta”. Laajenna-valikko painamalla Control + optio + VAIHTO + M. Selaa tyylejä, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää ja Selaa tyylejä nuolinäppäimillä.

  • Valitse Numerointi -tyylin, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”numerointi-valikkopainiketta”. Laajenna-valikko painamalla Control + optio + VAIHTO + M. Selaa tyylejä, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää ja käytä sitten nuolinäppäimiä.

  Valitse tyyli painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Luettelon tyyli vaihtuu ja aktiivisuus siirtyy tiedostoon.

Luettelon tasauksen muuttaminen

Jos haluat muuttaa luettelon sisennystä reunukseen nähden, käytä valintanauhan Pienennä sisennystä- ja Suurenna sisennystä -painikkeita.

 1. Valitse luettelo tai sisäkkäinen luettelo.

 2. Siirry Aloitus -välilehteen, paina F6-näppäintä, kunnes kuulet välilehden nimi perään ”osallistut tab...inside-välilehden-ryhmässä”. Käytä sitten oikea tai VASEN NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet: ”Aloitus-välilehden”. Paina VÄLILYÖNTINÄPPÄINTÄ.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Pienennä sisennystä tai siirtää luettelon lähemmäksi reunuksen, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Pienennä sisennystä-painiketta”.

  • Suurenna sisennystä tai siirtää luettelon kauemmas reunuksen ulkopuolella, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Suurenna sisennystä-painiketta”.

  Voit valita vaihtoehdon painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Siirrä aktiivisuus takaisin tiedostoon painamalla F6-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word for Macin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käytä Word for iOS valmiin iOS-Näytönlukuohjelman voit luoda luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luetteloita VoiceOver-puhelimessa. Word for iOS voit muuttaa olemassa olevan tekstirivejä varustetuksi luetteloksi tai muuttaa luettelomerkkityylin sisäkkäisiä luetteloiden luominen. Kaikki nämä luettelotyypit avulla voit jatkaa luettelon automaattisesti, vain napauttamalla palauttaa rivin lopussa.

Huomautukset: 

Sisältö

Luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon kirjoittaminen

Voit lisätä luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon asiakirjaan usealla eri tavalla.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon kirjoittaminen

 1. Muokkausnäkymässä, Kirjoita luettelon ensimmäinen kohta luettelon käytön näyttönäppäimistö. Siirry näppäimistön sipaisemalla oikealle kunnes kuulla näppäimistön elementti.

  Vihje: Löydät näppäimistön myös tutustumalla näytössä oleviin kohteisiin. Tutustu kohteisiin asettamalla sormi näytölle ja vetämällä sitä ympäriinsä. VoiceOver ilmoittaa kohteet siirtyessäsi niihin. Valitse kohde nostamalla sormesi näytöltä ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Kun olet kirjoittanut Sulje näppäimistö ja siirry valintanauhan Selaa vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Aloitus -välilehden avautuu ja voit kuunnella: ”Aloitus-välilehden”.

 3. Valitse Aloitus -välilehden sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”luettelomerkit-painiketta”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Luettelomerkit -valikko avautuu.

 4. Valitse Luettelomerkit -valikossa sipaisemalla näyttöä kerran ja Pyyhkäise oikealle, jos haluat käydä läpi käytettävissä Luettelomerkkityylien: Täytetty ympyrä, Tyhjä ympyrä, tasainen neliö, 4 pientä vinoneliötä, Tyhjä nuolitai valintaruudun valinta. Luettelomerkkien tyylin kuvaukset kuulla aikana-ruudun. Kun-tyyliä haluat, kaksoisnapauta napsauttamalla sitä. Luettelomerkin lisätään valitun kohteen ja siirtää kohdistuksen Aloitus -välilehden.

 5. Voit vaihtaa näppäimistön valintanauhassa Sulje ja sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Piilota valintanauha-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Jos haluat lisätä luetteloon uuden kohteen, valitse Palauta näytössä näppäimistö ja kirjoita uusi tehtävä. Valitse Palauta, ennen kuin voit kuunnella ”tuotto”, ja sitten kaksoisnapauta näytön sipaisemalla oikealle.

 7. Jos haluat lopettaa luettelokohteiden luominen, siirry return -näppäintä ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella: ”uusi rivi”. Siirry takaisin return -näppäintä ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus siirtyy luettelon alapuolella.

Numeroidun luettelon kirjoittaminen

 1. Muokkausnäkymässä, Kirjoita luettelon ensimmäinen kohta luettelon käytön näyttönäppäimistö. Siirry näppäimistön sipaisemalla oikealle kunnes kuulla näppäimistön elementti.

 2. Kun olet kirjoittanut Sulje näppäimistö ja siirry valintanauhan Selaa vasemmalle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Aloitus -välilehden avautuu ja voit kuunnella: ”Aloitus-välilehden”.

 3. Valitse Aloitus -välilehden sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”numerointi-painikkeen” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Numerointi -valikko avautuu.

 4. Valitse Numerointi -valikossa sipaisemalla näyttöä kerran ja Pyyhkäise oikealle, jos haluat käydä läpi käytettävissä numerointityyliä: 1. 2. 3., 1)-2) 3), i II. III., A b ca) b) (c), a. b ctai i ii iii. Voit kuunnella numeroinnin tyylin kuvaukset aikana-ruudun. Kun-tyyliä haluat, kaksoisnapauta napsauttamalla sitä. Word for iOS aloittaa numeroidun luettelon automaattisesti ja siirtää kohdistuksen Aloitus -välilehden.

 5. Voit vaihtaa näppäimistön valintanauhassa Sulje ja sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Piilota valintanauha-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Jos haluat lisätä luetteloon uuden kohteen, valitse Palauta näytössä näppäimistö ja kirjoita uusi tehtävä. Valitse Palauta, ennen kuin voit kuunnella ”tuotto”, ja sitten kaksoisnapauta näytön sipaisemalla oikealle.

 7. Jos haluat lopettaa luettelokohteiden luominen, siirry return -näppäintä ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit kuunnella: ”uusi rivi”. Siirry takaisin return -näppäintä ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus siirtyy numeroidun luettelon alapuolella.

Sisäkkäisen luettelon luominen luettelossa

Voit luoda luettelon luettelon, kuten sisäkkäisiä luettelomerkit luettelomerkeillä varustetun luettelon tai numeroidun luettelon numeroinnin jäsennys-tyyppiseksi.

 1. Jos sinulla on aiemmin luotua luetteloa, vedä sormesi kirjoittaminen alueen ympärille kuulet luettelokohteen haluat muuttaa sisäkkäisiä varustetuksi luetteloksi. Kaksoisnapauta Siirrä kohdistin on.

 2. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet ”Suurenna sisennystä-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Word for iOS automaattisesti suurentaa sisennystä kyseisen kohteen ja helpottaa osa sisäkkäisiä luettelon.

 3. Lisää toinen sisäkkäisiä luettelokohde kohdistimen kohteen loppuun ruudun alas yhdellä sormella, kunnes kuulet viimeinen merkki ja valitse sitten Valitse Palauta näytössä näppäimistö ja kirjoita uusi tehtävä.

Huomautus: Luettelomerkin tai sisäkkäisiä luettelokohteen numerointityyliä perustuu sen pääkohteeseen tyyli. Voit muuttaa näistä tyyleistä käytettävissä luettelomerkin tai numeron tyyli. Lisätietoja on viitata muuttaa luettelomerkkien tai numeroiden tyyli.

Luettelomerkkien tai numeroiden tyylin muuttaminen

Jos haluat muuttaa olemassa olevien luettelomerkkien tai numeroiden tyyliä, voit valita minkä tahansa tyylin luettelomerkkien tai numeroiden kirjastosta.

 1. Vedä sormesi kirjoittaminen alueen ympärille, kunnes kuulet kohteen luettelotason, johon haluat sen luettelomerkin tai numeroinnin tyylin muuttaminen. Kaksoisnapauta Siirrä kohdistin on.

 2. Sulje näppäimistö ja valitse valintanauhan, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Näytä valintanauha-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Aloitus -välilehden avautuu ja voit kuunnella: ”Aloitus-välilehden”.

 3. Aloitus -välilehden sipaisemalla oikealle yhdellä sormella, kunnes VoiceOver ilmoittaa, että olet saavuttanut Luettelomerkit tai Numerointi -painiketta. Kaksoisnapauta Avaa kirjasto.

  Vihje: Voit yhdistää luettelomerkeillä varustetun luettelon numeroituihin sisäkkäisiin luetteloihin ja päin vastoin.

 4. Sipaise alaspäin kerran, voit siirtyä asetukset ja sitten Selaa tyylejä oikealle. VoiceOver lukee ääneen tyylit, kun siirrät. Valittuna olevalla tyylillä on ilmoitettu nimellä ”valittuna”. Jos haluat valita tyylin, kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Luettelon tasauksen muuttaminen

Jos haluat muuttaa luettelon sisennystä reunukseen nähden, käytä Pienennä sisennystä- ja Suurenna sisennystä -vaihtoehtoja.

 1. Vedä sormen ympärillä kirjoitusalue, kunnes kuulet ensimmäisen tason luettelon ensimmäisen kohteen. Kaksoisnapauta Siirrä kohdistin on.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Lisää Sisennys vasemmalta-sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Pienennä sisennystä-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Voit lisätä sisennyksen oikealle, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ”Suurenna sisennystä-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehto, sisennystä lisätään luetteloon.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käytä Word for Android Talkbackin, sisäinen Android näytönlukija, voit luoda luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luetteloita puhelimessa. Word for Android voit muuttaa olemassa olevan tekstirivejä varustetuksi luetteloksi tai muuttaa luettelomerkkityylin sisäkkäisiä luetteloiden luominen. Kaikki nämä luettelotyypit avulla voit jatkaa luettelon automaattisesti rivin lopussa Enter napauttamalla.

Huomautukset: 

Sisältö

Luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon kirjoittaminen

Voit lisätä luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon asiakirjaan usealla eri tavalla.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon kirjoittaminen

 1. Muokkausnäkymässä, Kirjoita luettelon ensimmäinen kohta luettelon käytön näyttönäppäimistö.

  Huomautus: Löydät näppäimistön myös tutustumalla näytössä oleviin kohteisiin. Tutustu kohteisiin asettamalla sormi näytölle ja vetämällä sitä ympäriinsä. TalkBack ilmoittaa kohteet siirtyessäsi niihin. Valitse kohde nostamalla sormesi näytöltä, kun kohde ilmoitetaan. Laiteasetuksista riippuen sinun täytyy ehkä kaksoisnapauttaa näyttöä lisätäksesi merkin.

 2. Kun olet kirjoittanut, sulje näppäimistö ja valitse valintanauhan, vedä sormesi näppäimistön yläpuolella, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, Lisää asetuksia, siirry”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Aloitus -välilehti avautuu ja voit kuunnella: ”välilehti-valikossa koti valitun”.

 3. Valitse Aloitus -välilehden sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”luettelomerkit-valikosta” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Luettelomerkit -valikko avautuu.

 4. Valitse Luettelomerkit -valikossa sipaisemalla oikealle, jos haluat käydä läpi käytettävissä Luettelomerkkityylien: Täytetty ympyrä, Tyhjä ympyrä, tasainen neliö, 4 pientä vinoneliötä, Tyhjä nuolitai valintaruudun valinta. Luettelomerkkien tyylin kuvaukset kuulla aikana-ruudun. Kun-tyyliä haluat, kaksoisnapauta napsauttamalla sitä. Luettelomerkin lisätään valitun kohteen.

 5. Valintanauhan Sulje ja vaihtaa näppäimistön, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”valittu, useita asetuksia, valitsinta” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Jos haluat lisätä luetteloon uuden kohteen, valitse Määritä näytössä näppäimistö ja kirjoita uusi tehtävä. Valitse, Kirjoita, vedä sormella näppäinyhdistelmää, kunnes voit kuunnella ”Enter” ja nosta sen (ja kaksoisnapauta tarvittaessa).

 7. Kun haluat lopettaa luettelokohteiden luomisen, valitse Enter kahdesti.

Numeroidun luettelon kirjoittaminen

 1. Muokkausnäkymässä, Kirjoita luettelon ensimmäinen kohta luettelon käytön näyttönäppäimistö.

 2. Kun olet kirjoittanut, sulje näppäimistö ja valitse valintanauhan, vedä sormesi näppäimistön yläpuolella, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, Lisää asetuksia, siirry”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Aloitus -välilehti avautuu ja voit kuunnella: ”välilehti-valikossa koti valitun”.

 3. Valitse Aloitus -välilehden sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”numerointi-valikosta” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Numerointi -valikko avautuu.

 4. Valitse Numerointi -valikossa sipaisemalla oikealle, jos haluat käydä läpi käytettävissä numerointityyliä: 1. 2. 3., 1)-2) 3), i II. III., A b ca) b) (c), a. b ctai i ii iii. Voit kuunnella numeroinnin tyylin kuvaukset aikana-ruudun. Kun-tyyliä haluat, kaksoisnapauta napsauttamalla sitä. Word for Android käynnistyy automaattisesti numeroidun luettelon.

 5. Valintanauhan Sulje ja vaihtaa näppäimistön, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”valittu, useita asetuksia, valitsinta” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Jos haluat lisätä luetteloon uuden kohteen, valitse Määritä näytössä näppäimistö ja kirjoita uusi tehtävä. Valitse, Kirjoita, vedä sormella näppäinyhdistelmää, kunnes voit kuunnella ”Enter” ja nosta sen (ja kaksoisnapauta tarvittaessa).

 7. Kun haluat lopettaa luettelokohteiden luomisen, valitse Enter kahdesti.

Sisäkkäisen luettelon luominen luettelossa

Voit luoda luettelon luettelon, kuten sisäkkäisiä luettelomerkit luettelomerkeillä varustetun luettelon tai numeroidun luettelon numeroinnin jäsennys-tyyppiseksi.

 1. Jos sinulla on aiemmin luotua luetteloa, vedä sormesi kirjoittaminen alueen ympärille kuulet luettelokohteen haluat muuttaa sisäkkäisiä varustetuksi luetteloksi. Kaksoisnapauta Siirrä kohdistin on.

 2. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet ”Suurenna sisennystä-painike”, ja sitten kaksoisnapauta näytön. Word for Android automaattisesti suurentaa sisennystä kyseisen kohteen ja helpottaa osa sisäkkäisiä luettelon.

 3. Lisää toinen sisäkkäisiä luettelokohde, valitsemalla Määritä näytössä näppäimistö ja kirjoita uusi tehtävä.

Huomautus: Luettelomerkin tai sisäkkäisiä luettelokohteen numerointityyliä perustuu sen pääkohteeseen tyyli. Voit muuttaa näistä tyyleistä käytettävissä luettelomerkin tai numeron tyyli. Lisätietoja on viitata muuttaa luettelomerkkien tai numeroiden tyyli.

Luettelomerkkien tai numeroiden tyylin muuttaminen

Jos haluat muuttaa olemassa olevien luettelomerkkien tai numeroiden tyyliä, voit valita minkä tahansa tyylin luettelomerkkien tai numeroiden kirjastosta.

 1. Vedä sormesi kirjoittaminen alueen ympärille, kunnes kuulet kohteen luettelotason, johon haluat sen luettelomerkin tai numeroinnin tyylin muuttaminen. Kaksoisnapauta Siirrä kohdistin on. Talkbackin ilmoittaa kohteen taso: ”taso < tason numero > < kohteen tekstin >”.

 2. Tarvittaessa voit Sulje näppäimistö ja siirry valintanauhan Vedä sormesi näppäimistön yläpuolella, kunnes kuulet ”ei ole valittuna, Lisää asetuksia, siirry” ja sitten kaksoisnapauta näytön. Aloitus -välilehti avautuu ja voit kuunnella: ”välilehti-valikossa koti valitun”.

 3. Aloitus -välilehden sipaisemalla oikealle yhdellä sormella, kunnes Talkbackin ilmoittaa, että olet saavuttanut Luettelomerkit tai Numerointi -painiketta. Kaksoisnapauta Avaa kirjasto.

  Vihje: Voit yhdistää luettelomerkeillä varustetun luettelon numeroituihin sisäkkäisiin luetteloihin ja päin vastoin.

 4. Selaa tyylejä sipaisemalla oikealle. Talkbackin ilmoittaa tyylit, kun siirrät. Valittuna olevalla tyylillä on ilmoitettu nimellä ”valittuna”. Jos haluat valita tyylin, kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Luettelon tasauksen muuttaminen

Jos haluat muuttaa luettelon sisennystä reunukseen nähden, käytä Pienennä sisennystä- ja Suurenna sisennystä -vaihtoehtoja.

 1. Vedä sormen ympärillä kirjoitusalue, kunnes kuulet ensimmäisen tason luettelon ensimmäisen kohteen. Kaksoisnapauta Siirrä kohdistin on. Talkbackin ilmoittaa ensimmäisen tason luettelon ensimmäisen kohteen: ”1 / (...) tasolla 1, < kohteen tekstin >”.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Voit lisätä vasemman sisennyksen, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Pienennä sisennystä-painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  • Voit lisätä sisennyksen oikealle, sipaisemalla oikealle kunnes kuulla ”Suurenna sisennystä-painike” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehto, sisennystä lisätään luetteloon.

Katso myös

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käytä Word Mobile valmiita Windows näytönlukija, voit luoda luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luetteloita Narrator-puhelimessa. Word Mobile voit muuttaa olemassa olevan tekstirivejä varustetuksi luetteloksi tai muuttaa luettelomerkkityylin sisäkkäisiä luetteloiden luominen. Kaikki nämä luettelotyypit avulla voit jatkaa luettelon automaattisesti rivin lopussa Enter napauttamalla.

Huomautukset: 

Sisältö

Luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon kirjoittaminen

Voit lisätä luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon asiakirjaan usealla eri tavalla.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon kirjoittaminen

 1. Kirjoita luettelon ensimmäinen tekstirivi.

 2. Varmista, että olet kirjoitusalueelle. Vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet: ”muokattava teksti”. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet näytössä: ”rivien”. Sipaise vasemmalle tai oikealle selaamalla tekstiriviä, jota haluat muuttaa luettelomerkeillä varustetuksi luetteloksi. Kolmoisnapauttamalla voit valita rivin näytön.

 3. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet näytössä: ”kohteet”.

 4. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”luettelomerkkipainike”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”Lisää asetuksia-painiketta, kutistettu”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Lisää asetuksia -valikosta laajenee. Voit kuunnella: ”koti-painiketta”.

 6. Valitse-valikosta sipaisemalla oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”luettelomerkkipainike”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 7. Käy läpi käytettävissä Luettelomerkkityylien sipaisemalla oikealle. Voit kuunnella aikana-ruudun luettelomerkin tyyli-kuvaus. Kaksoisnapauta, valitse tyyli.

 8. Käytä näyttönäppäimistö luettelokohteen teksti.

 9. Jos haluat lisätä uuden luettelomerkin, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet: ”Lisää asetuksia-painiketta. Laajennettu ”. Kaksoisnapauta Kutista Lisäasetukset. Napauta näppäimistön ja sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Enter”. Kaksoisnapauta näytössä.

 10. Jos haluat lopettaa luettelon luominen, kaksoisnapauta Enter näyttönäppäimistö kahdesti.

Numeroidun luettelon kirjoittaminen

 1. Kirjoita luettelon ensimmäinen tekstirivi.

 2. Varmista, että olet kirjoitusalueelle. Vedä jokin sormella yhden näytön kunnes kuulet: ”muokattava teksti”. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet näytössä: ”rivien”. Sipaise vasemmalle tai oikealle selaamalla tekstiriviä, jota haluat muuttaa luettelomerkeillä varustetuksi luetteloksi. Kolmoisnapauttamalla voit valita rivin näytön.

 3. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet näytössä: ”kohteet”.

 4. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”numerointipainikkeet”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”Lisää asetuksia-painiketta, kutistettu”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Lisää asetuksia -valikosta laajenee. Voit kuunnella: ”koti-painiketta”.

 6. Valitse-valikosta sipaisemalla oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”numerointipainikkeet”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 7. Käy läpi käytettävissä numerointityyliä sipaisemalla oikealle. Voit kuunnella numeroinnin tyylin kuvaus, kun-ruudun. Kaksoisnapauta, valitse tyyli.

 8. Käytä näyttönäppäimistö luettelokohteen teksti.

 9. Jos haluat lisätä uuden luettelomerkin, sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet: ”Lisää asetuksia-painiketta. Laajennettu ”. Kaksoisnapauta Kutista Lisäasetukset. Napauta näppäimistön ja sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Enter”. Kaksoisnapauta näytössä.

 10. Jos haluat lopettaa luettelon luominen, kaksoisnapauta Enter näyttönäppäimistö kahdesti.

Sisäkkäisen luettelon luominen luettelossa

Voit luoda luettelon luettelon, kuten sisäkkäisiä luettelomerkit luettelomerkeillä varustetun luettelon tai numeroidun luettelon numeroinnin jäsennys-tyyppiseksi.

 1. Jos asiakirjassa on aiemmin luotua luetteloa, varmista, että olet kirjoitusalueelle. Vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet: ”muokattava teksti”. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet näytössä: ”rivien”. Sipaise vasemmalle tai oikealle Selaa kohteeseen haluat muuttaa sisäkkäisiä varustetuksi luetteloksi. Kolmoisnapauttamalla voit valita kohteen näytön.

 2. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet näytössä: ”kohteet”.

 3. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”Suurenna sisennystä-painike”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Kohde on nyt osa sisäkkäistä luetteloa.

 4. Jos haluat siirtyä takaisin korkeammalle luettelotasolle, sipaise yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: Kohteet. Sipaise yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: Pienennä sisennystä -painike. Aktivoi kaksoisnapauttamalla. Kaksoisnapauta näyttöä.

Luettelomerkkien tai numeroiden tyylin muuttaminen

Jos haluat muuttaa olemassa olevien luettelomerkkien tai numeroiden tyyliä, voit valita minkä tahansa tyylin luettelomerkkien tai numeroiden kirjastosta.

 1. Asiakirjassa Varmista, että olet kirjoitusalueelle. Vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet: ”muokattava teksti”. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet näytössä: ”rivien”. Sipaise vasemmalle tai oikealle selaamalla luettelotason, johon haluat muuttaa sen luettelomerkin tai numeroinnin tyyliä-kohteeseen. Kolmoisnapauttamalla voit valita kohteen näytön.

 2. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet näytössä: ”kohteet”.

 3. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes kuulet: ”Lisää asetuksia-painiketta, kutistettu”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä. Lisää asetuksia -valikosta laajenee. Voit kuunnella: ”koti-painiketta”.

 4. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes Lukija ilmoittaa, että olet siirtynyt Luettelomerkit- tai Numerointi-painikkeeseen. Avaa sitten kirjasto kaksoisnapauttamalla ja valitse uusi tyyli sipaisemalla oikealle.

  Voit yhdistää luettelomerkeillä varustetun luettelon numeroituihin sisäkkäisiin luetteloihin ja päin vastoin.

Luettelon tasauksen muuttaminen

Jos haluat muuttaa luettelon sisennystä reunukseen nähden, käytä Pienennä sisennystä- ja Suurenna sisennystä -vaihtoehtoja.

 1. Asiakirjassa Varmista, että olet kirjoitusalueelle. Vedä yhdellä sormella näytössä, kunnes kuulet: ”muokattava teksti”. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet näytössä: ”rivien”. Sipaise vasemmalle tai siirry luettelokohteen, johon haluat muuttaa tasausta. Kolmoisnapauttamalla voit valita kohteen näytön.

 2. Sipaisemalla ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet näytössä: ”kohteet”.

 3. Sipaise oikealle yhdellä sormella, kunnes Narrator lukee ääneen, että olet saavuttanut Suurenna sisennystä tai Pienennä sisennystä -painike käyttäen. Valitse kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Käytä Word Online näppäimistön ja näyttöön reader voit luoda luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun näyttää asiakirjassa. Emme ole testanneet Narrator, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Opit muuttaa olemassa olevan tekstirivejä varustetuksi luetteloksi tai muuttaa luettelomerkkityylin sisäkkäisiä luetteloiden luominen. Kaikki nämä luettelotyypit avulla voit jatkaa luettelon automaattisesti, painamalla Enter rivin lopussa.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Office Onlinessa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytössäsi on Word Online, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. Word Online toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa Word Online).

Sisältö

Luettelomerkeillä merkityn tai numeroidun luettelon kirjoittaminen

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon voi kirjoittaa useilla eri tavoilla.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon luominen kirjoittamisen aikana

 1. Uuden rivin alkuun Kirjoita * (tähti) ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Täytetty Pyöreä luettelomerkki luodaan automaattisesti.

 2. Kirjoita haluamasi teksti, jota haluat käyttää luettelon ensimmäinen kohta.

 3. Voit luoda uuden luettelokohteen painamalla Enter-näppäintä.

 4. Kun haluat lopettaa luettelon luominen, paina Enter-näppäintä kahdesti.

Numeroidun luettelon luominen kirjoittamisen aikana

 1. Uuden rivin alkuun, kirjoita 1. (numero 1 ja sen jälkeen piste), ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ. Numeroitu luettelomerkki luodaan automaattisesti.

 2. Kirjoita haluamasi teksti ensimmäisen kohteen.

 3. Voit luoda uuden luettelokohteen painamalla Enter-näppäintä.

 4. Kun haluat lopettaa luettelon luominen, paina Enter-näppäintä kahdesti.

Luettelon luominen valitsemalla luettelomerkin tai numeron tyyli valintanauhasta

 1. Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä uuden luettelon alkuun.

 2. Siirry Aloitus -välilehden painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Windows-näppäin + H.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Luettelomerkeillä varustetun luettelon luominen ja valitse tyyli, paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”: luettelomerkit-painikkeen kutistettu”. Laajenna Luettelomerkkikirjasto, paina Alt + Alanuoli nuolinäppäintä. Paina SARKAINTA ja Selaa tyylejä. Tyylit ovat ilmoitettiin siirryttäessä.

  • Numeroidun luettelon luominen ja valitse tyyli, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”numerointi-painikkeen tiivistetty”. Laajenna Numerointi kirjastossa, paina Alt + Alanuoli nuolinäppäintä. Paina SARKAINTA ja Selaa tyylejä. Tyylit ovat ilmoitettiin siirryttäessä.

  Jos haluat valita tyylin, paina Enter-näppäintä.

  Luettelossa on luotu valittu tyyli ja kohdistus siirtyy asiakirja-alueen.

Sisäkkäisen luettelon luominen luettelossa

Voit luoda luettelon luettelon, kuten sisäkkäisiä luettelomerkit luettelomerkeillä varustetun luettelon tai numeroidun luettelon numeroinnin jäsennys-tyyppiseksi.

 1. Aiemmin luotua luetteloa, valitse kohde, jonka jälkeen haluat aloittaa sisäkkäisen luettelon loppuun nuolinäppäimillä ja paina Enter-näppäintä.

 2. Uuden kohteen rivin alkuun kursorilla Siirry Aloitus -välilehden painamalla Alt + Windows-näppäin näppäin + H.

 3. Valitse Aloitus -välilehden painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet ”Suurenna sisennystä-painike”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Word automaattisesti suurentaa sisennystä kyseisen kohteen ja helpottaa osa sisäkkäisiä luettelon tai luettelon ympäröivän luettelon.

  Huomautus: Luettelomerkin tai numeroinnin tyylin uusi luettelokohde perustuu pääsivuston tyyli. Voit muuttaa näistä tyyleistä käytettävissä luettelomerkin tai numeroinnin tyyliä. Lisätietoja viitata, muuttaa luettelomerkkien tai numeroiden tyyli.

Luettelomerkkien tai numeroiden tyylin muuttaminen

Jos haluat muuttaa olemassa olevien luettelomerkkien tai numeroiden tyyliä, voit valita minkä tahansa tyylin luettelomerkkien tai numeroiden kirjastosta.

 1. Valitse luettelo tai sisäkkäinen luettelo.

  Vihje: Valitse tekstipätkä pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

 2. Siirry Aloitus -välilehden painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Windows-näppäin + H.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Luettelomerkeillä varustetun luettelon luominen ja valitse tyyli, paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”: luettelomerkit-painikkeen kutistettu”. Laajenna Luettelomerkkikirjasto, paina Alt + Alanuoli nuolinäppäintä. Paina SARKAINTA ja Selaa tyylejä. Tyylit ovat ilmoitettiin, kun siirrät ja valittuna olevalla tyylillä on ilmoitettu nimellä ”valittuna”.

  • Valitse Numerointi -tyylin, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”numerointi-painikkeen tiivistetty”. Laajenna Numerointi kirjastossa, paina Alt + Alanuoli nuolinäppäintä. Paina SARKAINTA ja Selaa tyylejä. Tyylit ovat ilmoitettiin, kun siirrät ja valittuna olevalla tyylillä on ilmoitettu nimellä ”valittuna”.

  Jos haluat valita tyylin, paina Enter-näppäintä.

  Luettelon tyyli vaihtuu ja aktiivisuus siirtyy tiedostoon.

Luettelon tasauksen muuttaminen

Jos haluat muuttaa luettelon sisennystä reunukseen nähden, käytä valintanauhan Pienennä sisennystä- ja Suurenna sisennystä -painikkeita.

 1. Valitse luettelo tai sisäkkäinen luettelo.

 2. Siirry Aloitus -välilehden painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Windows-näppäin + H.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Pienennä sisennystä tai siirtää luettelon lähemmäksi reunuksen, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Pienennä sisennystä-painiketta”.

  • Suurenna sisennystä tai siirtää luettelon kauemmas reunuksen ulkopuolella, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Suurenna sisennystä-painiketta”.

  Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

 4. Siirtää kohdistuksen takaisin asiakirjaan, paina Ctrl + F6.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Word Onlinen pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Voit tutkia ja selata Word näytönlukijan avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×