Luettelokohteen lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Windows SharePoint Services -sivusto voi sisältää useita erilaisia luetteloita – esimerkiksi yhteystietoluetteloita, kalentereita, ilmoituksia ja seurantaluetteloita. Luettelokohteita lisätään, muokataan ja poistetaan samalla tavalla huolimatta siitä, millainen luettelo on kyseessä. 

Luettelon kohteiden lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen edellyttää luettelon osallistujaoikeuksia. Lisätietoja saat sivuston omistajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Toimintaohjeet

Kohteen lisääminen luetteloon

Kohteen lisääminen sähköpostia lähettämällä

Muokkaa luettelon kohdetta

Luettelon kohteen poistaminen

Kohteen lisääminen luetteloon

Joissakin luetteloissa saattaa näkyä verkko-osat, jotka ovat Windows SharePoint Services-sivuston Web-sivujen perusrakennusosia. Esimerkiksi ilmoitukset, kalenterin ja linkkejä luettelot näkyvät verkko-osien oletusarvon aloitussivulla. Kun luettelo tulee näkyviin verkko-osassa, voit lisätä kohteita luetteloon avaamatta luettelossa. Linkin lisääminen luettelon kohteita ei ole näkyvissä, jos haluat avata luettelon.

 1. Tee jokin seuraavista:

  • Jos luettelossa näkyy verkko-osan, näkyviin voi tulla linkin verkko-osassa, joiden avulla voit lisätä kohteita, kuten Lisää uusi ilmoitus - tai Lisää uusi tapahtuma. Valitse Lisää uusi kohdeja siirry vaiheeseen 3.

  • Jos luettelo ei ole vielä avoinna, napsauta pikakäynnistyspalkissa sen nimeä.

   Jos luettelon nimeä ei näy, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja napsauta sitten haluamasi luettelon nimeä.

   1. Valitse Uusi -valikossa Uusi valikko olevaa nuolta ja valitse sitten uuden kohteen tyyppi, esimerkiksi Uusi kohde.

    Jos muita sisältötyyppejä on lisätty-luettelosta Muut vaihtoehdot näkyvät esimerkiksi Uusi tukipyyntö tai Uusi toimittaja.

   Vihje: Valitsemalla Uusi voit luoda kohteen, joka on luettelon oletustyypin mukainen. Jos näkyvissä on vain Uusi kohde, se on luettelon oletustyyppi.

 2. Lisää luettelokohteen tiedot. Pakolliset tiedot on merkitty punaisella tähdellä.

 3. Jos haluat liittää tiedoston luettelokohteeseen, valitse Liitä tiedosto, etsi tiedosto valitsemalla Selaa ja valitse OK.

 4. Valitse OK.

  Huomautukset: 

  • Luettelokohteisiin ei välttämättä voi liittää tiedostoja. Tämä määräytyy luettelon asetusten mukaan.

  • Jos luetteloon on lisätty useita sisältötyyppejä, Uusi-valikossa voi olla muitakin vaihtoehtoja.

Vihje: Jos luettelon asetukset sen sallivat, luettelokohteita voi järjestää kansioihin. Voit lisätä kansion valitsemalla Uusi-valikosta Uusi kansio. Microsoft Windows -tietokoneissa luettelon voi järjestää avaamalla sen Resurssienhallinnassa.

Sivun alkuun

Kohteen lisääminen sähköpostitse

Keskustelualueet, ilmoitukset ja kalenterit voi määrittää tarvittaessa siten, että käyttäjät voivat lisätä niihin kohteita sähköpostitse. Tämä edellyttää kuitenkin, että sivusto on määritetty vastaanottamaan sisältöä sähköpostitse. Blogikirjoituksia voi myös lähettää sähköpostitse, mutta blogin kommentteja ei. Myös muita luetteloita voi määrittää vastaanottamaan sähköpostia. Apuna käytetään mukautettuja ratkaisuja, joita kutsutaan sähköpostin käsittelyiksi.

Ensin täytyy selvittää, onko luettelo määritetty vastaanottamaan sähköpostia. Seuraavaksi täytyy selvittää luettelon osoite. Vasta sitten luetteloon voi lähettää sähköpostia.

 1. Selvitä luettelon sähköpostiosoite tekemällä vähintään jokin seuraavista toimista:

  • Selaa sähköpostiohjelman osoitteistoa. Jos osoitetta ei näy osoitteistossa, osoite täytyy selvittää luettelon määritykset tehneeltä henkilöltä. Tämän jälkeen voit lisätä osoitteen sähköpostiohjelman yhteystietoluetteloon, josta osoite löytyy helposti myös vastaisuudessa.

  • Tutustu luettelon kuvaukseen, joka näkyy suoraan luettelon otsikon alla. Sivuston omistaja on voinut lisätä sähköpostiosoitteen luettelon kuvaukseen.

  • Tarkista luettelon sähköpostiasetukset, jos luettelon sähköpostiosoite ei ole luettelon kuvauksessa eikä sinulla ole luettelon asetusten tarkasteluoikeuksia:

   1. Jos luettelo ei ole vielä avoinna, napsauta pikakäynnistyspalkissa sen nimeä.

    Jos luettelon nimeä ei näy, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja napsauta sitten haluamasi luettelon nimeä.

   2. Valitse Asetukset-valikossa Asetukset-valikko Luetteloasetukset.

   3. Jos luettelo on määritetty vastaanottamaan sähköpostia, sähköpostiosoite näkyy Sähköpostiosoite-kohdan vieressä Luettelon tiedot -kohdassa.

  • Käytä SharePoint-ryhmäsi sähköpostiosoitetta, kun lähetät luettelon kohteen sähköpostitse. Organisaatiolla voi myös olla oma sähköpostiluettelo eli niin kutsuttu SharePoint-ryhmä, jonka avulla ryhmän jäsenet voivat lähettää sähköpostia toisilleen. SharePoint-ryhmän osoite voi sisältää luetteloiden ja kirjastojen osoitteet. Tällöin viestien liitteet lisätään automaattisesti Windows SharePoint Services 3.0 -sivustoon, kun lähetät sähköpostia ryhmän jäsenille.

   1. Valmistele sähköpostisovelluksessasi kohde, jonka haluat lähettää, toimimalla jollakin seuraavista tavoista:

    • Jos haluat lähettää keskustelukohteen tai lähettää kohteen ryhmän blogiin (blogi), Lisää sisältö viestin tekstiosaan.

    • Kun haluat lähettää kalenterikohteen, lähetä kokouspyyntö tai tapaaminen sähköposti- tai kalenterisovelluksesta.

    • Kun haluat lähettää kuvan, lomakkeen tai tiedoston, lisää kohde viestiin liitteenä.

    • Kun haluat lähettää tavallisen sähköpostiviestin tai vastata viestiin, lisää sisältö viestin tekstiosaan, kuten lähettäessäsi mitä tahansa sähköpostiviestejä.

 2. Lisää luettelon osoite Vastaanottaja- tai Kopio-ruutuun. Jos luettelo on valmiiksi SharePoint-ryhmässäsi, lisää SharePoint-ryhmän sähköpostiosoite luettelon osoitteen asemesta.

 3. Lähetä viesti. Useimmissa sähköpostisovelluksissa viesti lähetetään valitsemalla Lähetä.

Huomautus: Jos lähetät kalenterin kohteen sähköpostitse SharePoint-sivustoon, osallistujille täytyy ilmoittaa erikseen, jos kokouksen tiedot muuttuvat. Kun kokouksen tietoihin tehdään muutoksia SharePoint-sivustossa, kokouspäivityksiä ja peruutuksia ei lähetetä kokouksen osallistujille automaattisesti SharePoint-sivustosta.

Sivun alkuun

Luettelon kohteen muokkaaminen

 1. Jos luettelo ei ole vielä avoinna, napsauta pikakäynnistyspalkissa sen nimeä.

  Jos luettelon nimeä ei näy, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja napsauta sitten haluamasi luettelon nimeä.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Vie osoitin kohteen kohdalle, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse Muokkaa kohdetta.

  • Kun haluat muokata taulukkonäkymässä olevaa kohdetta, muokkaa sitä suoraan taulukkonäkymässä tai vie tiedot muokattaviksi taulukkolaskenta- tai tietokantaohjelmaan.

   Taulukkonäkymä edellyttää, että olet asentanut tietokoneeseen Windows SharePoint Services – yhteensopiva laskentataulukko-ohjelman, kuten Microsoft Office Access 2007.

  • Kun haluat muokata tapahtumaa kalenterin graafisessa näkymässä, napsauta kalenterin kohdetta ja valitse Muokkaa kohdetta. Toistuvan tapahtuman kaikkia esiintymiä voi muokata valitsemalla Muokkaa sarjaa.

  • Kun haluat muokata tutkimuksen vastausta, varmista, että näkyvissä on vastausten luettelo, ei vastausten yleiskatsaus. Vie osoitin kohteen kohdalle, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse Muokkaa kohdetta.

  • Kun haluat muokata Gantt-näkymän kohdetta, vie osoitin graafisen näkymän alapuolella olevan luettelon kohteen kohdalle, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse Muokkaa vastausta.

 3. Tee haluamasi muutokset.

 4. Valitse OK. Jos kyseessä on tutkimus, valitse Valmis.

Huomautus: Jos luettelo on määritetty seuraamaan versiotietoja, luettelon kohteesta luodaan uusi versio aina, kun käyttäjä muokkaa luettelon kohdetta. Voit tarvittaessa tarkastella luettelon kohteisiin tehtyjen muutosten historiatietoja. Jos uuteen versioon tulee virheitä, voit palauttaa jonkin edellisistä versioista.

Sivun alkuun

Luettelon kohteen poistaminen

 1. Jos luettelo ei ole vielä avoinna, napsauta pikakäynnistyspalkissa sen nimeä.

  Jos luettelon nimeä ei näy, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja napsauta sitten haluamasi luettelon nimeä.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Vie osoitin luettelon kohteen kohdalle, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse Poista kohde.

   Kun haluat poistaa Gantt-näkymän kohteen, vie osoitin graafisen näkymän alapuolella olevan luettelon kohteen kohdalle, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse Poista kohde.

   Kun kyseessä on tutkimus, varmista, että näkyvissä on vastausten luettelo, ei vastausten yleiskatsaus. Vie osoitin kohteen kohdalle, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse Poista kohde.

  • Kun haluat poistaa taulukkonäkymässä olevan kohteen, poista se suoraan taulukkonäkymässä tai vie ensin tiedot tietokanta- tai taulukkolaskentaohjelmaan ja tee poistaminen sen jälkeen.

   Taulukkonäkymä edellyttää, että olet asentanut tietokoneeseen Windows SharePoint Services – yhteensopiva laskentataulukko-ohjelman, kuten Microsoft Office Access 2007.

  • Kun haluat poistaa tapahtuman kalenterin graafisesta näkymästä, napsauta kalenterin kohdetta ja valitse Poista kohde. Jos haluat poistaa toistuvan kohteen, valitse Muokkaa sarjaa ja valitse Poista kohde.

 3. Jos varmasti haluat lähettää kohteen roskakoriin tai poistaa kohteen kokonaan, valitse näkyviin tulevassa varoituksessa OK.

Huomautus: Kun luettelon kohde poistetaan, se siirretään sivuston roskakoriin, josta sen voi tarvittaessa palauttaa. Järjestelmänvalvoja voi kuitenkin halutessaan muuttaa sivuston poistamiskäytäntöjä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×