Office
Kirjaudu sisään

Lomakkeen suunnitteleminen yhdistämistä varten

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Lomakkeiden yhdistämisen avulla eri lomakkeiden tiedot voi yhdistää yhteen lomakkeeseen. Tästä on hyötyä, kun käyttäjät haluavat verrata usean toisiinsa liittyvän lomakkeen tietoja tai tehdä niistä yhteenvetoja. Jos työryhmän jäsenet esimerkiksi täyttävät tilaraporttilomakkeet joka viikko, tiimin vetäjä voi yhdistää kyseisten lomakkeiden tiedot yksittäiseksi yhteenvetoraportiksi.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Käytettävissä olevia yhdistämistapoja

Suunnitteluun vaikuttavia asioita

Kenttien ja ryhmien yhdistämistoimet

Mukautettujen yhdistämisasetusten määrittäminen ohjausobjekteille

Käytettävissä olevia yhdistämistapoja

Tavat, joilla lomakkeen voi yhdistää muihin lomakkeisiin, määräytyvät lomakkeen sijainnin mukaan. Seuraavassa luettelossa selvitetään eri sijainnit, joihin Microsoft Office InfoPath -lomakkeet voi tallentaa, sekä tavata, joilla käyttäjät voivat yhdistää kyseisiin sijainteihin tallennetut lomakkeet:

 • Paikallinen kiintolevy tai verkkosijainti    Käyttäjän täytyy ensin avata lomake InfoPathissa. Tätä lomaketta kutsutaan kohdelomakkeeksi, koska muut lomakkeet yhdistetään siihen. Tämän jälkeen käyttäjä valitsee Tiedosto-valikossa Yhdistä lomakkeet ja valitsee muut lomakkeet eli kohdelomakkeeseen yhdistettävät lähdelomakkeet.

  Huomautus: Voit myös avata uuden tyhjän lomakkeen ja saman toimintaohjeen mukaisesti yhdistää tyhjän lomakkeen muihin samaan lomakemalliin perustuviin lomakkeisiin.

 • SharePoint-sivuston asiakirjakirjasto    Lomakkeet voi tallentaa Windows SharePoint Services 3.0-, Microsoft Office SharePoint Server 2007- tai Microsoft Office Forms Server 2007 -sivuston asiakirjakirjastoon. Käyttäjä voi valita sen asiakirjakirjaston Näytä-valikosta Asiakirjojen yhdistäminen -näkymän, johon lomakkeet on tallennettu, ja valita sitten yhdistettävät lomakkeet. Kun lomakkeet yhdistetään tällä tavalla, käyttäjän ei ensin tarvitse avata kohdelomaketta edellisessä esimerkissä kuvatulla tavalla.

  Huomautus: Kun suunnittelet selainyhteensopiva lomakemalli, käyttäjät voivat täyttää kyseiseen lomakemalliin perustuvia lomakkeita Web-selaimella. Selainyhteensopiviin lomakemalleihin perustuvat lomakkeet yhdistetään SharePoint-kirjastossa samalla tavalla kuin lomakkeet, joita käyttäjät avaavat ja täyttävät InfoPathissa.

 • Microsoft Office Outlook 2007 -ohjelman InfoPath-sähköpostilomakkeet    Käyttäjä voi yhdistää useita lomakkeita Office Outlook 2007 -ohjelmassa valitsemalla ne sen kansion näkymässä, johon lomakkeet on tallennettu, ja valitsemalla Toiminnot-valikosta Yhdistä lomakkeet.

Huomautus: Kun käyttäjät yhdistävät lomakkeita, alkuperäisiä lomakkeita ei poisteta. Yhdistettyjen lomakkeiden tiedot lisätään kohdelomakkeeseen. Käyttäjän kannattaa tallentaa yhdistetyt tiedot sisältävä kohdelomake uutena lomakkeena, jotta alkuperäisen lomakkeen tiedot eivät tule korvatuiksi.

Sivun alkuun

Suunnitteluun vaikuttavia asioita

Kun lomakkeiden sijainnin vaikutus lomakkeen yhdistämistapoihin on tiedossa, on tärkeää ymmärtää myös, kuinka tietyt ohjausobjektit voi määrittää tukemaan yhdistämistä ja kuinka yksittäisten kenttien tiedot yhdistetään lomakkeita yhdistettäessä. Nämä tiedot sekä tieto siitä, kuinka käyttäjät aikovat käyttää yhdistettyjä tietoja, ovat olennaisen tärkeitä, kun halutaan luoda lomakkeiden yhdistämistä helpottavia lomakemalleja.

Kun ohjausobjekti lisätään lomakemalliin, se sidotaan lomakemallin tietolähdekenttään tai -ryhmään. Jos suunnittelet uuden, tyhjän lomakemallin, ohjelma luo tietolähteen puolestasi, kun lisäät ohjausobjekteja. Jos luot ulkoiseen tietolähteeseen perustuvan lomakemallin, kuten XML-rakenteen tai verkkopalvelun, lomakemalliin lisäämäsi ohjausobjektit on sidottava kyseisen tietolähteen kenttiin tai ryhmiin.

Kun otat ohjausobjektin yhdistämisasetukset käyttöön, otat käyttöön sen kentän tai ryhmän yhdistämisasetukset, johon ohjausobjekti on sidottu. Yhdistämisasetukset vaihtelevat kentän ja ryhmän sekä niiden sisältämien tietojen mukaan. Tietyntyyppiset kentät ja ryhmät eivät tue yhdistämistä.

Lomakkeiden yhdistämisen periaatteet on helpompi ymmärtää esimerkiksi kuluraporttilomakemallin avulla. Oletetaan, että kuluraportti sisältää tietolähteen toistumattomaan kenttään sidotun muokkausruutuohjausobjektin, jossa on tekstimuotoisia tietoja. Kunkin käyttäjän antamat perustelut kirjatuille kuluille on tarkoitus tallentaa tähän kenttään. Kentän voi nimetä vaikka Tarkoitus-kentäksi, ja siihen sidotaan muokkausruutuohjausobjekti, jonka otsikko on Työtarkoitus.

Otetaanpa esimerkki, jossa kolme käyttäjää – Pekka Rinne, Risto Kaurala ja Henni Manninen – täyttää luomaasi lomakemalliin perustuvia lomakkeita. Pekka kirjoittaa Työtarkoitus-kenttään Kokous, Risto kirjoittaa Käynti asiakkaan luona ja Henni kirjoittaa Liikematka. Koska tekstitietotyyppiä käyttävät muokkausruutuohjausobjektit eivät oletusarvoisesti tue tietojen yhdistämistä, esimies, joka yhdistää nämä kuluraporttilomakkeet, näkee Työtarkoitus-kentässä vain yhden arvon eli sen, joka oli valmiiksi kohdelomakkeessa. Jos Hennin lomake siis on kohdelomake, tässä yhdistetyn lomakkeen kentässä näkyy vain Hennin määrittämä arvo.

Mukauttamalla sen kentän tai ryhmän yhdistämisasetuksia, johon ohjausobjekti on sidottu, käyttäjät voivat yhdistää usean eri lomakkeen kyseisen kentän tai ryhmän tiedot. Tässä esimerkissä Työtarkoitus-muokkausruudun yhdistämisasetukset voi mukauttaa siten, että käyttäjät voivat yhdistää kyseisen kentän sisältävien lomakkeiden tiedot. Yhdistämisasetuksia voi mukauttaa edelleen erottimella, joka erottaa yhdistetyt arvot toisistaan. Erotin voi olla välilyönti, pilkku, puolipiste, pystyviiva, rivinvaihto, kappaleenvaihto tai alleviivaus. Pekka voi esimerkiksi kirjoittaa Työtarkoitus-kenttään Kokous, Risto kirjoittaa Käynti asiakkaan luona ja Henni kirjoittaa Liikematka. Jos yhdistäminen otetaan käyttöön kyseisessä kentässä ja erottimeksi määritetään pilkku, yhdistetyt tiedot näkyvät muodossa Liikematka, Käynti asiakkaan luona, Kokous (jos Hennin lomake on kohdelomake).

Huomautus: Pilkku- ja puolipiste-erottimen jälkeen lisätään automaattisesti välilyönti.

Arvot erottaakin selkeämmin toisistaan erottimen avulla, mutta tietojen yhdistämistapaa voi mukauttaa edelleen lisäämällä kuhunkin kentän tai ryhmän sisältämään arvoon yksilöllisen etuliitteen. Etuliitteeksi voi valita jonkin toisen kentän arvon, mutta etuliitteeksi voi määrittää myös funktio. Etuliitteestä käyttäjät näkevät alkuperäisten tietojen lähteen. Esimerkiksi lomakkeen täyttäneen käyttäjän nimen – arvon, joka on kokonaan muussa kentässä – voi määrittää näkymään jonkin toisen kentän arvon etuliitteenä. Kun useita lomakkeita yhdistetään, lähdelomakkeen arvot näkyvät yhdistettyinä arvoina, joilla on tunnisteet.

Jos määrität etuliitteeksi esimerkiksi kentän, jossa on käyttäjän nimi, ja luot ketjuttavan funktion, joka lisää kaksoispisteen kyseisen arvon jokaisen esiintymän jälkeen, käyttäjät näkevät helposti myös usean lomakkeen yhdistämisen jälkeen, kuka on lisännyt arvon. Jos Henni Mannisen lomake on kohdelomake, etuliitteelliset tiedot näkyvät samaista esimerkkiä käytettäessä muodossa Liikematka, Risto Kaurala: Käynti asiakkaan luona, Pekka Rinne: Kokous.

Huomautukset: 

 • Etuliitettä ei lisätä kohdelomakkeeseen eli tässä tapauksessa Henni Mannisen lomakkeeseen. Tällä tavalla vältytään ylimääräisiltä etuliitteiltä, jos tiedot tallennetaan lomakkeeseen ja lomake yhdistetään myöhemmin uudelleen.

 • Kun käyttäjä yhdistää Office Outlook 2007 -ohjelmassa InfoPath-lomakkeita, jotka ovat kiintolevyasemassa, verkkosijainnissa tai SharePoint-sivustossa tai kun käyttäjä yhdistää InfoPath-sähköpostilomakkeita, yhdistetyt tiedot näkyvät valintajärjestykseen nähden käänteisessä järjestyksessä. Jos käyttäjä esimerkiksi valitsee kolme lomaketta, ensin Pekan, sitten Hennin ja lopuksi Riston lomakkeen, yhdistetyt tiedot sisältävässä lomakkeessa Riston tiedot näkyvät ensimmäisinä, Hennin seuraavina ja Pekan viimeisinä.

 • Voit paitsi mukauttaa yksittäisten ohjausobjektien yhdistämisasetuksia myös poistaa yhdistämisen kokonaan käytöstä lomakemallissa. Tällöin käyttäjät eivät voi yhdistää kyseiseen lomakemalliin perustuvia lomakkeita. Kun lomakkeiden yhdistäminen poistetaan käytöstä, Tiedosto-valikon Yhdistä lomakkeet -komento ei ole käytettävissä, kun käyttäjät täyttävät lomakkeita.

 • Voit varmistaa, että lomakemalli on määritetty oikein muihin lomakkeisiin yhdistämistä varten, tekemällä lomakemallin julkaisutestin ja sitten luomalla ja tallentamalla vähintään viisi lomakemalliin pohjautuvaa esimerkkitiedot sisältävää lomaketta. Kun olet tallentanut lomakkeet, avaa lomakemalli suunnittelutilassa ja valitse vakiotyökaluriviltäEsikatselu. Yhdistä esimerkkilomakkeet esikatselutilassa. Jos lomakkeet yhdistyvät oikein, voit julkaista lomakemallin ja käyttäjät voivat luoda kyseiseen lomakemalliin perustuvia lomakkeita.

 • Toimita käyttäjille lomakkeiden yhdistämisohje. Voit koota ohjeen samalla, kun testaat lomakemallin käytettävyyttä yhdistämiseen.

Sivun alkuun

Kenttien ja ryhmien yhdistämistoimet

Seuraavat yhdistämisasetukset vaihtelevat kentän tai ryhmän tietotyypin mukaan.

Kun määrität minkä tahansa kentän tai ryhmän yhdistämisasetukset, voit ohittaa lähdelomakkeiden arvot ja säilyttää kohdelomakkeiden arvot tai valita mukautetut yhdistämisasetukset. Seuraavassa taulukossa kuvataan kunkin kentän ja ryhmän mukautetut yhdistämisasetukset.

Kentän tai ryhmän tyyppi

Käytettävissä olevat yhdistämisasetukset

Esimerkkejä tähän kenttätyyppiin sidottavista ohjausobjekteista

Toistumaton kenttä

 • Yhdistä kohdelomakkeen kentän arvo lähdelomakkeiden kenttien arvoihin

  • Ohita tyhjät kentät

  • Lisää erotin kohteiden väliin

  • Lisää etuliite kuhunkin kohteeseen

 • Tekstiruutu

 • Avattava luetteloruutu

 • Yhdistelmäruutu

Toistuva kenttä

 • Lisää lähdelomakkeiden arvot kohdelomakkeen arvon eteen tai jälkeen

  • Poista tyhjät kentät

 • Luettelomerkein varustettu luettelo

 • Numeroitu luettelo

 • Tavallinen luettelo

 • Monivalinta-luetteloruutu

Toistumaton XHTML-kenttä

 • Yhdistä kohdelomakkeen kentän arvo lähdelomakkeiden kenttien arvoihin

  • Ohita tyhjät kentät

  • Lisää erotin kohteiden väliin

  • Lisää etuliite kuhunkin kohteeseen ja muotoile etuliitetekstiä

RTF-ruutu

Toistuva XHTML-kenttä

 • Lisää lähdelomakkeiden arvot kohdelomakkeen arvon eteen tai jälkeen

  • Poista tyhjät kentät

 • Luettelomerkein varustettu luettelo

 • Numeroitu luettelo

 • Tavallinen luettelo

 • Toistuva taulukko

Määritekenttä

 • Korvaa kohdelomakkeen arvo lähdelomakkeen arvolla

  Jos käyttäjä valitsee useita lomakkeita, viimeksi valitun lomakkeen arvo säilytetään kohdelomakkeessa. Jos käyttäjä valitsee esimerkiksi kolme lomaketta, joista ensimmäinen on Pekan, toinen Hennin ja kolmas Riston laatima, Riston lomakkeen määritekentän tiedot korvaavat kohdelomakkeen alkuperäisen arvon.

  Huomautus: Säilytetty arvo saattaa vaihdella lomakkeita yhdistävän henkilön käyttöjärjestelmän mukaan.

 • Yhdistä kohdelomakkeen kentän arvo lähdelomakkeiden kenttien arvoihin

  • Ohita tyhjät kentät

  • Lisää erotin kohteiden väliin

  • Lisää etuliite kuhunkin kohteeseen

Kullakin ohjausobjektilla voi olla määritekenttälaji.

Toistumaton ryhmä

 • Yhdistä kohdelomakkeen kentän arvo lähdelomakkeiden kenttien arvoihin

 • Osa

 • Valinnainen osa

Toistuva ryhmä

 • Lisää lähdelomakkeiden arvot kohdelomakkeen arvon eteen tai jälkeen

  • Poista tyhjät kentät

 • Luettelomerkein varustettu luettelo

 • Numeroitu luettelo

 • Tavallinen luettelo

 • Monivalinta-luetteloruutu

 • Toistuva taulukko

Sivun alkuun

Mukautettujen yhdistämisasetusten määrittäminen ohjausobjekteille

Tämän osan ohjeita noudattamalla voit määrittää mukautettuja yhdistämisasetuksia tavallisille ja toistuville ohjausobjekteille.

Huomautus: Kun otat ohjausobjektin yhdistämisasetukset käyttöön, otat käyttöön sen kentän tai ryhmän yhdistämisasetukset, johon ohjausobjekti on sidottu. Yhdistämisasetukset vaihtelevat kentän ja ryhmän sekä niiden sisältämien tietojen mukaan. Tietyntyyppiset kentät ja ryhmät eivät tue yhdistämistä. Yhdistämisasetuksia voi muuttaa myös muokkaamalla kentän tai ryhmän ominaisuuksia tietolähteessä. Napsauta Tietolähde-tehtäväruudussa kenttää tai ryhmää hiiren kakkospainikkeella, valitse pikavalikosta Ominaisuudet ja valitse Säännöt ja yhdistäminen -välilehdessä Yhdistämisen asetukset.

Sellaiset ohjausobjektit ovat tavallisia ohjausobjekteja, jotka tavallisesti liittyvät tietojen keräämiseen ja esittämiseen. Tällaisia ohjausobjekteja ovat esimerkiksi muokkausruudut, luetteloruudut, valintaruudut ja painikkeet. Toistuvia ja valinnaisia ohjausobjekteja ovat esimerkiksi luettelo-ohjausobjektit, toistuvat taulukot, toistuvat osat ja valinnaiset osat. Näiden ohjausobjektien avulla käyttäjät voivat lisätä kohteita, rivejä, tietuejoukkoja ja valinnaisia tietoja lomakkeita täyttäessään. Esimerkiksi kuluraporttilomakemallissa voi käyttää toistuvaa taulukkoa, jotta käyttäjät voivat lisätä niin monta riviä kuin he tarvitsevat kulukohteiden lisäämiseen.

Huomautukset: 

 • Jotkin ohjausobjektit on sidottu kenttiin, joita ei voi yhdistää. Esimerkiksi päivämäärävalitsin- ja valintaruutuohjausobjektien arvoja ei voi yhdistää, koska niiden sisältämien tietojen tyyppi ei tue yhdistämistä. Digitaalisia allekirjoituksia sisältäviä ohjausobjekteja ei voi koskaan yhdistää, koska yhdistäminen mitätöisi allekirjoitukset.

 • Joissakin ohjausobjekteissa on myös tiettyjä lisäasetuksia. Kun esimeriksi RTF-muokkausruudun yhdistämisasetuksia mukautetaan, käytettävissä on myös fonttien muotoiluasetuksia.

Mukautettujen yhdistämisasetusten määrittäminen tavallisille ohjausobjekteille

Tavallisia ohjausobjekteja ovat esimerkiksi muokkausruudut, RTF-ruudut ja yhdistelmäruudut. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Kenttien ja ryhmien yhdistämistoimet.

Huomautus: Osien sisälle lisätyt ohjausobjektit, toisin sanoen pääohjausobjektien aliohjausobjektit, tukevat yhdistämistä vain, jos se on otettu käyttöön pääohjausobjektissa.

 1. Kaksoisnapsauta ohjausobjektia, jota haluat muokata.

 2. Valitse Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunan Lisäasetukset-välilehti.

 3. Valitse Lomakkeiden yhdistäminen -kohdassa Yhdistämisen asetukset.

 4. Valitse Tämän kentän toiminto -kohdasta Yhdistä kohdelomakkeen kentän arvo lähdelomakkeiden kenttien arvoihin.

 5. Voit jättää pois kentät, joissa ei ole tietoja, valitsemalla Yhdistämisasetukset-kohdan Ohita tyhjät kentät (suositellaan) -valintaruudun.

 6. Valitse Kohteiden erotin -luettelosta erotin, jolla kohdelomakkeessa näkyvän ohjausobjektin arvot erotetaan.

  Teknisiä tietoja

  Kun usean lomakkeen tietoja yhdistetään, käyttäjät erottavat tietoja lisänneet käyttäjät erottimen perusteella. Jos esimerkiksi valitset ohjausobjektin erottimeksi Pilkku (","), kyseisestä ohjausobjektista peräisin olevat tiedot erotetaan pilkuilla, kun useita samaiseen lomakemalliin perustuvia lomakkeita yhdistetään.

 7. Jos haluat lisätä kunkin ohjausobjektissa näkyvän arvon eteen etuliitteen, kun käyttäjät yhdistävät tähän lomakemalliin perustuvia lomakkeita, valitse Liitä kohteisiin seuraava etuliite -valintaruutu ja valitse kohde, jota haluat käyttää etuliitteen perustana.

  Toimintaohjeet:

  1. Valitse Lisää kaava Painikkeen kuva .

  2. Tee Kaavan lisääminen -valintaikkunassa jompikumpi seuraavista:

   • Kun haluat käyttää kenttää kaavassa, valitse Lisää kenttä tai ryhmä, napsauta Kentän tai ryhmän valitseminen -valintaikkunassa kenttää, jota on tarkoitus käyttää, ja valitse OK.

   • Kun halua käyttää kaavassa funktiota, valitse Lisää funktio, valitse käytettävä funktio Funktion lisääminen -valintaikkunassa ja valitse OK.

    Vihje: Jos funktiossa täytyy käyttää parametreja, valitse funktio Funktion lisääminen -valintaikkunassa, valitse OK, kaksoisnapsauta lisättyä funktiota Funktion lisääminen -valintaikkunan Kaava-ruudussa ja napsauta kenttää tai ryhmää. Katso myös -kohdassa on linkkejä funktioita käsitteleviin lisätietoihin.

   • Jos haluat lisätä kaavaan arvon tai laskutoimituksen, kirjoita arvo tai laskutoimituksen merkki Kaava-ruutuun.

  Laskutoimitus

  Merkki

  Yhteenlasku

  +

  Vähennyslasku

  -

  Kertolasku

  *

  Jakolasku

  /

  • Huomautus: Jos kaava käyttää jakolaskuoperaattoria (/), varmista, että jakolaskuoperaattoria ennen ja sen jälkeen on välilyönti. Jos jakolaskuoperaattoria ennen tai sen jälkeen ei ole välilyöntiä, InfoPath saattaa tulkita merkinnän "/" XPathin sijaintivaiheiden erottimeksi jakolaskuoperaattorin asemesta.

  • Tarkista kaavan syntaksin virheettömyys valitsemalla Lisää kaava -valintaikkunassa Tarkista kaava.

Mukautettujen yhdistämisasetusten määrittäminen tavallisille osille

Tavalliset osat ovat muiden ohjausobjektien säilöjä. Osat voivat sisältää kaikkia Ohjausobjektit-tehtäväruudussa lueteltuja ohjausobjekteja ja myös muita osia. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Kenttien ja ryhmien yhdistämistoimet.

Huomautus: Osien sisälle lisätyt ohjausobjektit, toisin sanoen pääohjausobjektien aliohjausobjektit, tukevat yhdistämistä vain, jos se on otettu käyttöön pääohjausobjektissa.

 1. Kaksoisnapsauta osaa, jota haluat muokata.

 2. Valitse Osan ominaisuudet -valintaikkunan Lisäasetukset-välilehti.

 3. Valitse Lomakkeiden yhdistäminen -kohdassa Yhdistämisen asetukset.

 4. Valitse Tämän ryhmän toiminto -kohdasta Yhdistä lähde- ja kohdelomakkeen ryhmien sisältö (oletus).

  Huomautus: Tämän ryhmän kunkin kentän ja ryhmän yhdistämisasetukset määrittävät, kuinka tiedot yhdistetään.

Mukautettujen yhdistämisasetusten määrittäminen toistuville ohjausobjekteille ja osille

Toistuvia ohjausobjekteja ovat esimerkiksi toistuvat osat, toistuvat taulukot ja luettelomerkkiluettelot. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Kenttien ja ryhmien yhdistämistoimet.

Huomautus: Osien sisälle lisätyt ohjausobjektit, toisin sanoen pääohjausobjektien aliohjausobjektit, tukevat yhdistämistä vain, jos se on otettu käyttöön pääohjausobjektissa.

 1. Kaksoisnapsauta ohjausobjektia, jota haluat muokata.

 2. Valitse Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunan Lisäasetukset-välilehti.

 3. Valitse Lomakkeiden yhdistäminen -kohdassa Yhdistämisen asetukset.

 4. Valitse Tämän toistuvan ryhmän toiminto -kohdasta Lisää lähdelomakkeiden ryhmät kohdelomakkeeseen (oletus).

 5. Voit selvittää, missä kohdelomakkeen kohdassa lähdelomakkeiden ryhmät näkyvät, valitsemalla Lisäämisasetukset-kohdasta Kohdelomakkeen ryhmien jälkeen tai Ennen kohdelomakkeen ryhmiä.

 6. Voit poistaa tyhjät arvot yhdistetyistä lomakkeista valitsemalla Poista tyhjät ryhmät (suositellaan) -valintaruudun.

 7. Voit yhdistää ryhmät, joiden ohjausobjekteissa on samoja arvoja ja vähentää näin toistoa, valitsemalla Yhdistä ryhmät, joiden kenttien arvot ovat samat -valintaruudun. Valitse sitten yhdistettävät kentät napsauttamalla Vertailtava kenttä -kohdan painiketta.

Mukautettujen yhdistämisasetusten määrittäminen valinnaisille osille

Valinnaiset osat sisältävät muita ohjausobjekteja. Käyttäjät voivat lisätä tai poistaa valinnaisia osia lomaketta täyttäessään. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Kenttien ja ryhmien yhdistämistoimet.

Huomautus: Osien sisälle lisätyt ohjausobjektit, toisin sanoen pääohjausobjektien aliohjausobjektit, tukevat yhdistämistä vain, jos se on otettu käyttöön pääohjausobjektissa.

 1. Kaksoisnapsauta ohjausobjektia, jota haluat muokata.

 2. Valitse Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunan Lisäasetukset-välilehti.

 3. Valitse Lomakkeiden yhdistäminen -kohdassa Yhdistämisen asetukset.

 4. Valitse Tämän ryhmän toiminto -kohdassa Yhdistä lähde- ja kohdelomakkeen ryhmien sisältö (oletus).

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×