LOGREGR (LOGREGR-funktio)

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin LOGREGR-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.

Kuvaus

LOGREGR-funktio laskee regressioanalyysissa tietoihin sopivan eksponentiaalisen käyrän ja palauttaa käyrää kuvaavan arvomatriisin. Koska tämä funktio palauttaa arvomatriisin, funktio on kirjoitettava matriisikaavana.

Käyrän kaava on

y = b*m^x

tai

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

jos on useita x-arvoja, joissa riippuva y-arvo on riippumattomien x-arvojen funktio. Arvot m ovat kutakin x-eksponenttia vastaavia kantoja ja b on vakioarvo. Huomaa, että y, x ja m voivat olla vektoreita. Funktion LOGREGR palauttama matriisi on {mn;mn-1;...;m1;b}.

Syntaksi

LOGREGR(tunnettu_y; [tunnettu_x]; [vakio]; [tilasto])

LOGREGR-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Tunnettu_y    Pakollinen. Joukko y-arvoja, jotka tunnetaan yhtälöstä y = b*m^x.

  • Jos tunnettu_y-matriisissa on vain yksi sarake, funktio käsittelee tunnettu_x-matriisin kutakin saraketta erillisenä muuttujana.

  • Jos tunnettu_y-matriisissa on vain yksi rivi, funktio käsittelee tunnettu_x-matriisin kutakin riviä erillisenä muuttujana.

 • Tunnettu_x    Valinnainen. Joukko x-arvoja, jotka voidaan jo tuntea yhtälöstä y = b*m^x.

  • Tunnettu_x-matriisi voi sisältää yhden tai usean muuttujien joukon. Jos käytetään vain yhtä muuttujaa, tunnettu_y- ja tunnettu_x-matriisit voivat olla minkä tahansa muotoisia alueita, kunhan niiden ulottuvuus on sama. Jos muuttujia on useita, tunnettu_y-argumentin on oltava vektori (eli alue, jonka korkeus on yksi rivi tai leveys yksi sarake).

  • Jos tunnettu_x-matriisi jätetään pois, sen oletetaan olevan matriisi {1;2;3;...}, joka on yhtä suuri kuin tunnettu_y-matriisi.

 • Vakio    Valinnainen. Totuusarvo, joka määrittää, pakottaako ohjelma vakion b arvoksi yksi (1).

  • Jos vakio-argumentin arvo on TOSI tai se jätetään pois, b lasketaan normaalisti.

  • Jos vakio on EPÄTOSI, ohjelma antaa vakion b arvoksi yksi (1) ja laskee kertoimien m arvot yhtälöstä y = m^x.

 • Tilasto    Valinnainen. Totuusarvo, joka määrittää, palauttaako ohjelma muita regressiota koskevia tietoja.

  • Jos tilasto on TOSI, LOGREGR palauttaa regressiota koskevia lisätietoja, jolloin palautettu matriisi on {mn;mn-1;...;m1;b\sen;sen-1;...;se1;seb\r 2;sey\ F;df\ssreg;ssresid}.

  • Jos tilasto on EPÄTOSI tai se puuttuu, LOGREGR palauttaa vain kertoimien m ja vakion b arvot.

Lisätietoja regression tilastotiedoista on artikkelissa LINREGR-funktio.

Huomautuksia

 • Mitä enemmän tietoihin sovitettu käyrä muistuttaa eksponenttikäyrää, sitä paremmin funktion laskema käyrä sopii tietoihin. LINREGR-funktion tavoin myös LOGREGR-funktio palauttaa matriisin, joka kuvaa arvojen riippuvuutta. LINREGR sovittaa tietoihin suoran, kun taas LOGREGR sovittaa eksponenttikäyrän. Lisätietoja on LINREGR-funktiota käsittelevässä artikkelissa.

 • Jos käytettävissä on vain yksi riippumaton x-muuttuja, voit laskea y-akselin leikkauspisteen (b) suoraan seuraavan kaavan avulla:

  Y-akselin leikkauspiste (b):
  INDEKSI(LOGREGR(tunnettu_y;tunnettu_x);2)

  Yhtälöllä y = b*m^x voidaan ennustaa tulevia y:n arvoja, mutta Microsoft Excelissä on myös funktio KASVU samaa tarkoitusta varten. Lisätietoja on KASVU-funktiota käsittelevässä artikkelissa.

 • Matriiseja palauttavat kaavat on kirjoitettava matriisikaavoina.

  Huomautus: Excel Onlinessa ei voi luoda matriisikaavoja.

 • Jos kirjoitat argumentiksi matriisivakion, kuten tunnettu_x, erota samalla rivillä olevat arvot puolipisteillä ja erota rivit kenoviivalla. Erotinmerkit voivat olla eri merkkejä aluekohtaisten asetusten mukaan.

 • Huomaa, että regressiokaavan palauttamat y-arvot ovat ehkä virheellisiä, jos ne eivät kuulu yhtälön määrityksessä käytettyyn y-arvojen alueeseen.

Esimerkki

Esimerkki 1

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel‑laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Kuukausi

Yksiköt

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Kaava

Kuvaus

Tulos

=LOGREGR(B2:B7;A2:A7; TOSI; EPÄTOSI)

Huomaa, että esimerkin kaava on kirjoitettava matriisikaavana Excel-ohjelmassa. Kun olet kopioinut kaavan tyhjään laskentataulukkoon, valitse solualue C9:D9, joka alkaa kaavan sisältävällä solulla. Paina F2-näppäintä ja paina sitten näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+Enter. Jos kaavaa ei ole annettu matriisikaavana, ainoa tulos on 1,4633.

1,4633

495,3048

Esimerkki 2

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel‑laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Kuukausi

Yksiköt

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Kaava

Tulos

=LOGREGR(B2:B7;A2:A7; TOSI; TOSI)

1,4633

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×