LOGEST function

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin LOGREGR-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.

Kuvaus

LOGREGR-funktio laskee regressioanalyysissa tietoihin sopivan eksponentiaalisen käyrän ja palauttaa käyrää kuvaavan arvomatriisin. Koska tämä funktio palauttaa arvomatriisin, funktio on kirjoitettava matriisikaavana.

Käyrän kaava on

y = b*m^x

tai

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

jos on useita x-arvoja, joissa riippuva y-arvo on riippumattomien x-arvojen funktio. Arvot m ovat kutakin x-eksponenttia vastaavia kantoja ja b on vakioarvo. Huomaa, että y, x ja m voivat olla vektoreita. Funktion LOGREGR palauttama matriisi on {mn;mn-1;...;m1;b}.

LOGREGR(tunnettu_y; [tunnettu_x]; [vakio]; [tilasto])

LOGREGR-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Tunnettu_y    Pakollinen. Joukko y-arvoja, jotka tunnetaan yhtälöstä y = b*m^x.

  • Jos tunnettu_y-matriisissa on vain yksi sarake, funktio käsittelee tunnettu_x-matriisin kutakin saraketta erillisenä muuttujana.

  • Jos tunnettu_y-matriisissa on vain yksi rivi, funktio käsittelee tunnettu_x-matriisin kutakin riviä erillisenä muuttujana.

 • Tunnettu_x    Valinnainen. Joukko x-arvoja, jotka voidaan jo tuntea yhtälöstä y = b*m^x.

  • Tunnettu_x-matriisi voi sisältää yhden tai usean muuttujien joukon. Jos käytetään vain yhtä muuttujaa, tunnettu_y- ja tunnettu_x-matriisit voivat olla minkä tahansa muotoisia alueita, kunhan niiden ulottuvuus on sama. Jos muuttujia on useita, tunnettu_y-argumentin on oltava vektori (eli alue, jonka korkeus on yksi rivi tai leveys yksi sarake).

  • Jos tunnettu_x-matriisi jätetään pois, sen oletetaan olevan matriisi {1;2;3;...}, joka on yhtä suuri kuin tunnettu_y-matriisi.

 • Vakio    Valinnainen. Totuusarvo, joka määrittää, pakottaako ohjelma vakion b arvoksi yksi (1).

  • Jos vakio-argumentin arvo on TOSI tai se jätetään pois, b lasketaan normaalisti.

  • Jos vakio on EPÄTOSI, ohjelma antaa vakion b arvoksi yksi (1) ja laskee kertoimien m arvot yhtälöstä y = m^x.

 • Tilasto    Valinnainen. Totuusarvo, joka määrittää, palauttaako ohjelma muita regressiota koskevia tietoja.

  • Jos tilasto on TOSI, LOGREGR palauttaa regressiota koskevia lisätietoja, jolloin palautettu matriisi on {mn;mn-1;...;m1;b\sen;sen-1;...;se1;seb\r 2;sey\ F;df\ssreg;ssresid}.

  • Jos tilasto on EPÄTOSI tai se puuttuu, LOGREGR palauttaa vain kertoimien m ja vakion b arvot.

Lisätietoja regression tilastotiedoista on artikkelissa LINREGR-funktio.

 • Mitä enemmän tietoja piirretään, sitä parempi on se, että tiedot vastaavat laskettua viivaa. Kuten LINREGR, LOGREGR palauttaa arvo matriisin, joka kuvaa arvojen välistä suhdetta, mutta LINREGR-funktio sovittaa tietoihin suoran viivan. LOGREGR sopii eksponentiaaliseen käyrään. Lisä tietoja on LINREGR-kohdassa.

 • Jos käytettävissä on vain yksi riippumaton x-muuttuja, voit laskea y-akselin leikkauspisteen (b) suoraan seuraavan kaavan avulla:

  Y-akselin leikkauspiste (b):
  INDEKSI(LOGREGR(tunnettu_y;tunnettu_x);2)

  Yhtälöllä y = b*m^x voidaan ennustaa tulevia y:n arvoja, mutta Microsoft Excelissä on myös funktio KASVU samaa tarkoitusta varten. Lisätietoja on KASVU-funktiota käsittelevässä artikkelissa.

 • Matriiseja palauttavat kaavat on kirjoitettava matriisikaavoina.

  Huomautus: Excel Onlinessa ei voi luoda matriisikaavoja.

 • Jos kirjoitat argumentiksi matriisivakion, kuten tunnettu_x, erota samalla rivillä olevat arvot puolipisteillä ja erota rivit kenoviivalla. Erotinmerkit voivat olla eri merkkejä aluekohtaisten asetusten mukaan.

 • Huomaa, että regressiokaavan palauttamat y-arvot ovat ehkä virheellisiä, jos ne eivät kuulu yhtälön määrityksessä käytettyyn y-arvojen alueeseen.

Esimerkki 1--LOGREGR-funktio

Sinun on kirjoitettava edellä oleva kaava matriisi kaavana Excelissä, jotta se toimisi oikein. Kun olet kirjoittanut kaavan, paina ENTER -näppäintä, jos käytössäsi on nykyinen Office 365-tilaus. muussa tapa uksessa paina näppäin yhdistelmää CTRL + VAIHTO + ENTER. Jos kaavaa ei ole annettu matriisikaavana, ainoa tulos on 1,4633.

Huomautus: Jos käytössäsi on Office 365-versiosi nykyinen versio, voit yksinkertaisesti kirjoittaa kaavan tulostus alueella olevaan vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun ja vahvistaa kaavan dynaamiseksi matriisi kaavaksi painamalla ENTER -näppäintä. Muussa tapa uksessa kaava on kirjoitettava perintönä matriisi kaavana valitsemalla ensin tulostus alueet, kirjoittamalla kaavan tulostus alueelle vasemmassa yläkulmassa ja painamalla sitten näppäin yhdistelmää CTRL + VAIHTO + ENTER vahvistaaksesi sen. Excel lisää aalto sulkeet kaavan alkuun ja loppuun puolestasi. Katso lisätietoja matriisikaavoista kohdasta Matriisikaavoihin liittyviä ohjeita ja esimerkkejä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×