Lisätietoja resurssiyksiköistä

Tehtävän suorittamiseen saattaa riittää yksi resurssi, mutta joskus resursseja tarvitaan enemmän. Toisinaan resurssi voi työskennellä vain osa-aikaisesti. Microsoft Project laskee yksiköten avulla tarkan ajan, kuinka kauan resurssit voivat työskennellä tietyn tehtävän parissa.

Artikkelin sisältö

Mikä on käyttöaste?

Miten työresurssien enimmäiskäyttöastetta käytetään?

Miten työresurssien kuormitusastetta käytetään?

Miten materiaaliresurssien enimmäiskäyttöastetta käytetään?

Miten materiaaliresurssien kuormitusastetta käytetään?

Mikä on huippukäyttöaste?

Miten kuormitusaste ja kalenterit vaikuttavat aikatauluun?

Mikä on käyttöaste?

Käyttöaste osoittaa tiettyyn tehtävään varatun prosenttiosuuden työresurssin ajasta. Projectissa käyttöaste voi olla kahta eri tyyppiä: enimmäismäärä tai tehtäväyksiköt.

 • Enimmäiskäyttöaste     Kun haluat määrittää, kuinka paljon aikaa työresurssit voi käyttää kaikkiin projektin tehtäviin, voit määrittää enimmäiskäyttöasteen resurssinäkymässä. Tätä kokonaisarvoa käytetään sen laskemiseen, kuinka paljon aikaa työresurssi voi käyttää kuhunkin tehtävään.

 • Kuormitusaste     Määritä kuormitusaste, jos haluat määrittää, kuinka paljon työresurssin ajasta on varattu tiettyyn tehtävään. Voit määrittää kuormitusasteen myös materiaaliresursseille tehtävään käytettävän materiaalimäärän osoittamiseksi.

Huomautus: Kustannusresursseihin, kuten lento- tai majoituskuluihin, ei sovelleta käyttöastetta, sillä ne eivät ole riippuvaisia suoritetun työn määrästä.

Sivun alkuun

Miten työresurssien enimmäiskäyttöastetta käytetään?

Käytä Enimmäiskäyttöaste-kenttää sen määrittämiseen, onko työresurssi varattu projektiin täysipäiväisesti vai osa-aikaisesti tai yhdistetäänkö tämän resurssin kerrannaiset. Esimerkiksi:

enint. 100% resurssiyksiköt

Jos haluat osoittaa, että tietyn henkilön kaikki aika on varattu projektiin, kirjoita 100 %:Enimmäiskäyttöaste -kenttään Resurssitaulukko-näkymässä. Jos henkilö työskentelee 8 tuntia päivässä, hän on ylivarattu, jos mikä tahansa tehtäväyhdistelmä ylittää 8 tuntia (100 %) käytettävissä olevasta työpäivästä.

enint. 75% resurssiyksiköt

Jos haluat osoittaa, että vain osa tietyn henkilön ajasta on varattu projektiin, kirjoita 100 %:a pienempi arvo Enimmäiskäyttöaste -kenttään Resurssitaulukko-näkymässä. Jos henkilö työskentelee 8 tuntia päivässä ja 75 % hänen ajastaan on varattu projektiin, hän on ylivarattu, jos mikä tahansa tehtäväyhdistelmä ylittää 6 tuntia (75 %) hänen käytettävissä olevasta työpäivästään.

enint. 300 % resurssiyksiköt

Jos haluat määrittää resurssiryhmän, kuten kolme puuseppää, työskentelemään projektissa täysipäiväisesti, kirjoita 300 %Enimmäiskäyttöaste -kenttään Resurssitaulukko-näkymässä.

Tämä prosenttiosuus (käyttöasteen arvo) perustuu resurssikalenterissa näkyvään käytettävyyteen. Resurssikalenteri on oletusarvoisesti vakioprojektikalenteri, joka määrittää työviikon 40-tuntiseksi. Jos kuitenkin olet määrittänyt resurssille eri peruskalenterin tai mukauttanut resurssikalenteria, käyttöasteen arvo perustuu kyseiseen kalenteriin. Kun käyttöasteen määrittämiseen käytetään prosenttiosuutta tuntiarvon sijasta, projektien ja tehtävien laskutoimituksia pysyvät oikeina siinäkin tapauksessa, että kalenteri muuttuu.

Sivun alkuun

Miten työresurssien kuormitusastetta käytetään?

Voit määrittää työresurssin työmäärän tietyssä tehtävässä kahteen paikkaan:

 • Project 2016, 2013 ja 2010: Valitse Resurssi-välilehdessä Varaa resurssit. Lisää tiedot Käyttöaste-kenttään.

  Huomautus: Project 2007: Valitse Työkalut-valikossa Varaa resurssit. Lisää tiedot Käyttöaste-kenttään.

 • Project 2016, 2013 ja 2010: Valitse Tehtävä-välilehdessä Tiedot ja valitse sitten Resurssit-välilehti. Lisää tiedot Käyttöaste-kenttään.

  Huomautus: Project 2007: Valitse Projekti-valikossa Tehtävän tiedot ja valitse sitten Resurssit-välilehti. Lisää tiedot Käyttöaste-kenttään.

Kuormitusaste osoittaa, kuinka paljon resurssin käytettävissä olevasta ajasta käytetään tiettyyn tehtävään resurssikalenterin mukaan. Esimerkiksi:

 • Määritä 100 %, jos resurssi työskentelee täysipäiväisesti tehtävän parissa. Tämä on oletusarvo kaikissa tehtävissä.

 • Määritä 50 %, jos resurssi käyttää puolet käytettävissä olevasta ajastaan tähän tehtävään. Vaikka resurssi on täysipäiväinen resurssi, jotkin tehtävät saattavat vaatia vain osa-aikaista työtä, jolloin käytettävissä oleva ylimääräinen aika voidaan käyttää toiseen tehtävään.

 • Määritä 300 %, jos tehtävän parissa työskentelee kolme täysipäiväistä, toisiaan vastaavaa resurssia. Voit määrittää arvoksi 250 %, jos tehtävän parissa työskentelee kaksi täysipäiväistä resurssia ja yksi puolipäiväinen resurssi.

Tämä prosenttiosuus (käyttöasteen arvo) perustuu resurssikalenterissa näkyvään käytettävyyteen. Tämä kalenteri on oletusarvoisesti vakioprojektikalenteri, joka määrittää työviikon 40-tuntiseksi. Jos kuitenkin olet määrittänyt resurssille eri peruskalenterin tai mukauttanut resurssikalenteria, kuormitusasteen arvo perustuu kyseiseen kalenteriin.

Sivun alkuun

Miten materiaaliresurssien enimmäiskäyttöastetta käytetään?

Enimmäiskäyttöaste -kenttä ei ole käytettävissä materiaaliresurssien tapauksessa, koska materiaaliresursseihin ei ole liitetty kalentereita tai muita käytettävyystietoja. Käytettävän materiaalin määrä riippuu tehtävästä, johon materiaali varataan, ja se määritetään käyttämällä kuormitusastetta.

Sivun alkuun

Miten materiaaliresurssien kuormitusastetta käytetään?

Materiaaliresurssien tapauksessa Käyttöaste (tai Kuormitusaste) -kenttä osoittaa materiaalin kulutusnopeuden, eli tehtävään käytettävän materiaalin määrän tai käyttönopeuden. Materiaaliresurssien kuormitusaste voi olla kahta eri tyyppiä: kiinteä tai muuttuva.

 • Kiinteä materiaalin kulutus tarkoittaa, että käytettävien materiaalien määrä on sama tehtävän kestosta riippumatta.

 • Muuttuva materiaalin kulutus tarkoittaa, että käytettävien materiaalien määrä muuttuu samassa suhteessa tehtävän keston muuttuessa. Muuttuva kulutus osoitetaan aikaselitteellä, joka lisätään materiaaliselitteeseen Kuormitusaste-kentässä. Jos esimerkiksi kiinteän teräksen kulutuksen kuormitusasteen arvo ilmoitetaan tonneina, muuttuvan kulutuksen kuormitusasteen arvo saatetaan ilmoittaa muodossa tonnia/päivä tai tonnia/pv. Aikaselitteet ja lyhenteet osoitetaan samalla tavalla kuin muiden kestojen tapauksessa: minuutteina, tunteina, päivinä, viikkoina tai kuukausina.

Jos esimerkiksi teräksen kuormitusaste on 80 tonnia kahden päivän tehtävässä, teräksen kokonaiskulutus (tai materiaalin työarvo) on 80 tonnia. Jos kuitenkin teräksen kuormitusaste kahden päivän tehtävässä on 80 tonnia/päivä, teräksen kokonaiskulutus on 160 tonnia.

Huomautus: Työresurssien kuormitusaste voidaan ilmaista prosentteina tai desimaalilukuina, mutta materiaaliresurssien kulutusnopeudet ilmoitetaan aina desimaalilukuina.

Sivun alkuun

Mikä on huippukäyttöaste?

Huippukäyttöaste on korkein taso, jolla resurssi on varattu kaikkiin tehtävävarauksiin tietyn ajanjakson aikana. Työresurssien huippukäyttöaste ilmoitetaan enimmäiskäyttöasteen tavoin prosentteina tai desimaalilukuina. Materiaaliresurssien huippukäyttöaste ilmoitetaan desimaalilukuna, johon liittyy materiaaliselite (esimerkiksi 40 tonnia/viikko).

Huippukäyttöasteen tarkasteleminen voi auttaa sinua määrittämään, onko tietty työresurssi ali- tai ylivarattu tietyn ajanjakson aikana.

Materiaaliresurssien tapauksessa voit verrata huippukäyttöastetta (suurinta vaadittua kulutusnopeutta tietyn ajanjakson aikana) nopeuteen, jolla materiaalin toimittaja voi toimittaa materiaalia.

Lisää Huippu-kenttä Resurssien käyttö -näkymän taulukko-osaan, jos haluat nähdä resurssin huippukäyttöasteen kaikkien tehtävävarausten osalta. Lisää Huippukäyttöaste-kenttä Resurssien käyttö -näkymän työaikaraportti-osaan, jos haluat nähdä huippukäyttöasteen valitulta aikajanalta. Voit tarkastella huippukäyttöastetta myös Resurssikaavio -näkymässä.

Sivun alkuun

Miten kuormitusaste ja kalenterit vaikuttavat aikatauluun?

Materiaaliresurssien tapauksessa muuttuva kuormitusaste voi vaikuttaa aikatauluun. Muuttuva materiaalin kulutus tarkoittaa, että käytettävien materiaalien määrä muuttuu samassa suhteessa tehtävän keston muuttuessa. Vastaavasto jos tehtävään on varattu vain muuttuvia materiaaliresursseja ja muutat niiden määrää, tehtävän kesto voi muuttua vastaavasti. Muuttuva kulutus osoitetaan aikaselitteellä, joka lisätään materiaaliselitteeseen Kuormitusaste-kentässä. Jos kiinteän teräksen kulutuksen kuormitusasteen arvo ilmoitetaan tonneina, muuttuvan kulutuksen kuormitusasteen arvo saatetaan ilmoittaa muodossa tonnia/päivä tai tonnia/pv.

Myös työresurssien tapauksessa tehtävän aikataulu voi pidentyä tai lyhentyä tehtävään varattujen työresurssien työaikakalenterien mukaan. Projektikalenterin avulla voit määrittää projektin vakiotyöajat ja vakiovapaa-ajat sekä päivät kaikille projektin resursseille. Resurssikalenterin avulla voit määrittää poikkeukset yksittäisten resurssien työajoissa (kuten vapaapäivät tai lomat). Voit siirtyä projekti- ja resurssikalentereihin valitsemalla Muuta työaikaaTyökalut-valikossa ja valitsemalla sitten haluamasi kalenterin Kalenteriin-luettelosta.

Resurssikalenterit ja kuormitusaste määrittävät yhdessä tehtävän aikataulutuksen. Jos esimerkiksi Liisan työajaksi on määritetty 8 tuntia torstaisin ja hänet on varattu tehtävään 100-prosenttisesti torstaina, hänet on aikataulutettu työskentelemään 8 tuntia. Jos Liisan työajaksi on kuitenkin määritetty 4 tuntia perjantaisin, ja hänet on varattu tehtävään 100-prosenttisesti perjantaina, hänet on aikataulutettu työskentelemään 4 tuntia.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×