Lisäasetukset

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Asetusten muokkaaminen

Siirrä valinta Enter-näppäimen painalluksen jälkeen     Tekee viereisestä solusta seuraavan aktiivisen solun painettuasi ENTER-näppäintä nykyisessä aktiivisessa solussa. Suunta-ruudussa voit määrittää, mikä viereinen solu muuttuu aktiiviseksi.

Suunta     Tekee viereisestä solusta seuraavan aktiivisen solun painettuasi ENTER-näppäintä nykyisessä aktiivisessa solussa. Suunta-ruudussa voit määrittää, mikä viereinen solu muuttuu aktiiviseksi.

Lisää desimaalipilkku automaattisesti     Valitse tämä valintaruutu, kun haluat, että luvussa oletusarvon mukaan näkyy desimaalipilkku.

 • Desimaaleja     Kirjoittamalla desimaalien määrän Desimaaleja-ruutuun voit määrittää, mihin Microsoft Office Excel asettaa desimaalipisteen automaattisesti sellaisissa luvuissa, jotka kirjoitat vakioiksi laskentataulukkoon. Positiivinen luku siirtää desimaalipilkkua vasemmalle ja negatiivinen luku oikealle. Jos Desimaaleja-ruutu jätetään tyhjäksi tai siihen kirjoitetaan 0 (nolla), desimaalipilkku on asetettava manuaalisesti. Voit ohittaa tämän asetuksen kirjoittamalla lukuun desimaalipilkun.

Ota täyttökahva ja solujen vetäminen ja pudottaminen käyttöön     Valitse tämä valintaruutu, kun haluat siirtää ja kopioida soluja ja tietoja vetämällä. Kun tämä asetus on valittuna, voit täyttää kopioidun solun viereiset solut arvosarjalla myös vetämällä täyttökahvaa.

 • Varoita ennen solujen sisällön korvaamista     Näyttää varoitussanoman, jos pudotat soluja valmiiksi tietoja sisältävien solujen päälle.

Salli muokkaaminen suoraan solussa     Valitse tämä valintaruutu, kun haluat sallia muokkaamisen solussa napsauttamalla solua. Näin muokkaamista ei tarvitse tehdä kaavarivillä.

Jatka tietoalueen muotoiluja ja kaavoja     Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että Excel muotoilee luettelon loppuun lisätyt uudet kohteet samalla tavalla kuin luettelon muut rivit. Joka rivillä toistuvat kaavat kopioidaan myös. Jotta muotoilua ja kaavoja voisi jatkaa, niiden on esiinnyttävä vähintään kolmessa uutta riviä edeltävistä viidestä rivistä.

Automaattinen prosenttiluvun esitysmuoto     Kun tämä valintaruutu on valittuna, Excel kertoo yhtä pienemmät luvut automaattisesti sadalla kaikissa soluissa, joissa käytetään prosenttimuotoilua. Kun tämä valintaruutu ei ole valittuna, kaikki prosenttimuotoilua käyttäviin soluihin kirjoitetut luvut, myös yhtä suuremmat, kerrotaan sadalla.

Käytä solujen automaattista täydennystä     Täydentää aloitetut tekstisyötteet tietosarakkeessa. Jos ensimmäiset kirjoitetut kirjaimet vastaavat sarakkeessa ennestään olevaa merkkijonoa, Excel täydentää tekstin puolestasi.

Zoomaa IntelliMouse-hiirellä     Jos käytössäsi on Microsoft IntelliMouse -hiiri, voit määrittää kiekkopainikkeen toiminnoksi työkirjan tai laskentataulukon zoomauksen vierittämisen asemesta.

Ilmoita käyttäjälle toiminnosta, joka saattaa viedä tavallista enemmän aikaa     Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että Excel näyttää varotuksen, kun toiminto vaikuttaa useihin soluihin ja saattaa kestää pitkän aikaa.

 • Kun toiminto vaikuttaa tähän määrään soluja (tuhansia)     Voit määrittää, kuinka moneen soluun toiminto voi vaikuttaa, ennen kuin Excel näyttää ilmoituksen. Jos toiminto vaikuttaa useampaan soluun, saat siitä ilmoituksen.

 • Käytä järjestelmän erottimia     Valitsemalla tämän valintaruudun saat käyttöön oletusarvoiset desimaali- ja tuhaterottimet. Jos haluat vaihtaa erottimia, poista tämän valintaruudun valinta.

  • Desimaalierotin     Jos haluat vaihtaa oletusdesimaalierottimen, poista Käytä järjestelmän erottimia -valintaruudun valinta, valitse oletusdesimaalierotin Desimaalierotin-ruudusta ja kirjoita sitten haluamasi erotinmerkki.

  • Tuhaterotin     Jos haluat vaihtaa oletustuhaterottimen, poista Käytä järjestelmän erottimia -valintaruudun valinta, valitse oletustuhaterotin Tuhaterotin-ruudusta ja kirjoita sitten haluamasi erotinmerkki.

Leikkaaminen, kopioiminen ja liittäminen

Näytä liittämisasetusten painikkeet     Kun tämä valintaruutu on valittuna, Excel näyttää liitettäessä automaattisesti valintaikkunan, jossa on liittämisen erikoisasetuksia, kuten Vain muotoilu ja Linkitä solut.

Näytä lisäämisasetusten painikkeet     Kun tämä valintaruutu on valittuna, Excel näyttää soluja, rivejä tai sarakkeita lisättäessä automaattisesti valintaikkunan, jossa on erikoisasetuksia, kuten Muotoile kuten yläpuolella ja Poista muotoilut.

Leikkaa, kopioi ja lajittele lisätyt objektit niiden pääsolujen mukana     Säilyttää graafiset objektit, painikkeet, tekstiruudut, piirrosobjektit ja kuvat liitettyinä soluihinsa leikatessasi, kopioidessasi, suodattaessasi tai lajitellessasi laskentataulukon soluja.

Näyttö

Viimeksi käytettyjen tiedostojen määrä     Näyttää luettelon viimeksi käytettyjen työkirjojen Viimeksi käytetyt tiedostot -kohdassa napsautettaessa Office-painikkeen kuva Microsoft Office-painiketta, niin, että voit avata työkirjat nopeasti. Kirjoita työkirjat, jotka haluat näyttää viimeksi käytettyjen tiedostojen määrä -ruutuun numero. Kirjoita tai valitse positiivinen luku 0 – 50.

Viivaimen yksiköt     Voit valita yksiköt, joiden haluat näkyvän asettelunäkymän viivaimessa.

Näytä kaikki ikkunat tehtäväpalkissa      Näyttää useita työkirjoja Windowsin tehtäväpalkissa.

Näytä kaavapalkki     Näyttää kaavarivin. Kaavarivi on laskentataulukon yläpuolella.

Näytä funktioiden kohdeohjeet     Näyttää lyhyen kuvauksen funktioista, jotka valitset näyttöön tulevasta funktioluettelosta, kun kaavan automaattinen täydennys on käytössä.

Näytä kaavion osien nimet vietäessä osoitin päälle     Näyttää kaavion osan nimen pitäessäsi kohdistinta sen kohdalla.

Näytä tietoarvot pisteen päälle     Näyttää arvopisteen arvon, kun viet osoittimen sen päälle.

Näytä kommentteja sisältävissä soluissa:     Valitsemalla jonkin seuraavista asetuksista voit määrittää, kuinka kommentit näkyvät laskentataulukossa.

 • Ei kommentteja tai ilmaisimia     Piilottaa kommentit ja kommenttimerkit soluissa, joihin on liitetty kommentti.

 • Vain ilmaisimet, kommentit vietäessä päälle     Näyttää pienen kolmion solun oikeassa yläkulmassa, kun soluun on liitetty kommentti. Kommentit näytetään vain, jos siirrät kohdistimen kommentin sisältävän solun kohdalle.

 • Kommentit ja ilmaisimet     Näyttää sekä kommentin että ilmaisimen, jos soluun on liitetty kommentti. Ilmaisin on pieni punainen kolmio kommentin sisältävän solun oikeassa ylänurkassa.

Tämän työkirjan näyttöasetukset

Tämän työkirjan näyttöasetukset     Valitse tästä luetteloruudusta se työkirja, johon seuraavat asetukset vaikuttavat.

Näytä vaakasuora vierityspalkki     Näyttää vaakasuoran vierityspalkin laskentataulukon alaosassa.

Näytä pystysuora vierityspalkki     Näyttää pystysuoran vierityspalkin laskentataulukon oikealla puolella (kun käytössä on vasemmalta oikealle -kielitila) tai vasemmalla puolella (kun käytössä on oikealta vasemmalle -kielitila).

Näytä taulukonvalitsimet     Näyttää taulukonvalitsimet, joiden avulla voit siirtyä laskentataulukosta toiseen. Taulukonvalitsimet ovat laskentataulukkoikkunan alaosassa.

Ryhmittele päivämäärät pikasuodatusvalikossa     Muuttaa pikasuodatusvalikon päivämääräsuodattimen lopussa olevien päivämäärien hierarkkisen ryhmittelyn ei-hierarkkiseksi luetteloksi. Voit esimerkiksi suodattaa kaksinumeroiset vuosiluvut valitsemalla ne ei-hierarkkisesta luettelosta.

Näytä objekteissa     Valitsemalla jonkin seuraavista asetuksista voit näyttää tai piilottaa työkirjan graafisia objekteja.

 • Kaikki     Näyttää kaikki graafiset objektit, painikkeet, tekstiruudut, piirrosobjektit ja kuvat.

 • Ei mitään (piilota objektit)     Näyttää kaikki graafiset objektit, painikkeet, tekstiruudut, piirrosobjektit ja kuvat. Piilotetut objektit eivät tulostu.

Tämän laskentataulukon näyttöasetukset

Tämän laskentataulukon näyttöasetukset    Valitse tästä luetteloruudusta se laskentataulukko, johon seuraavat asetukset vaikuttavat.

Näytä rivi- ja sarakeotsikot     Näyttää rivinumerot laskentataulukon vasemmalla puolella (kun käytössä on vasemmalta oikealle -kielitila) tai oikealla puolella (kun käytössä on oikealta vasemmalle -kielitila) ja sarakekirjaimet laskentataulukon yläpuolella.

Näytä soluissa kaavat niiden laskettujen tulosten asemesta     Näyttää soluissa kaavat kaavojen laskemien tulosten asemesta.

Näytä sivunvaihdot     Näyttää Excelin automaattisesti asettamat sivunvaihdot.

Näytä nolla soluissa, jotka sisältävät nolla-arvon     Näyttää nollan (0) soluissa, jotka sisältävät nolla-arvon.

Näytä jäsennyssymbolit, jos jäsennystä käytetään     Näyttää jäsennyssymbolit. Jäsennyssymbolit näkyvät vain, kun laskentataulukko sisältää jäsennyksen.

Näytä ruudukko     Näyttää taustaruudukon. Jos haluat ruudukon tulostuvan, varmista, että Tulosta-valintaruutu on valittuna Sivun asetukset -välilehdessä Laskentataulukon asetukset -ryhmän Ruudukko-kohdassa.

 • Ruudukon väri     Asettaa ruudukon viivojen värin. Jos valitset Automaattinen, ruudukon väri määräytyy Windowsin Ohjauspaneelissa määritetyn tekstin värin mukaan.

Kaavat

Salli muut samanaikaiset laskennat     Tämä oletusarvon mukaan valittuna oleva asetus sallii nopean laskennan käyttämällä tietokoneen kaikkia suorittimia tai käyttämällä niin montaa suoritinta kuin olet määrittänyt.

Muiden samanaikaisten laskentaprosessien määrä     Voit määrittää laskennassa käytettävien suorittimien määrän.

 • Käytä kaikkia tämän tietokoneen suorittimia     Tämä oletusarvon mukaan valittuna oleva asetus ottaa käyttöön kaikki tietokoneessa olevat suorittimet.

 • Manuaalinen     Voit määrittää, montaako suoritinta haluat käyttää. Kirjoita Manuaalinen-ruutuun luku väliltä 1 - 1024.

Laskettaessa tätä työkirjaa

Laskettaessa tätä työkirjaa    Valitse tästä luetteloruudusta se työkirja, johon seuraavat asetukset vaikuttavat.

Päivitä linkit muihin asiakirjoihin     Laskee ja päivittää kaavat, jotka sisältävät viittauksia muihin sovelluksiin.

Aseta tarkkuus kuten näytössä     Muuttaa soluihin tallennetut arvot pysyvästi täydestä tarkkuudesta (15 desimaalia) siihen tarkkuuteen, joka solussa lukumuotoilun perusteella näkyy.

Käytä 1904-päivämääräjärjestelmää     Muuttaa päivämäärien laskennan alkamaan päivämäärästä 2.1.1904 oletusarvoisen aloituspäivämäärän 1.1.1900 asemesta.

Tallenna ulkoisten linkkien arvot     Tallentaa kopiot Excel-taulukkoon linkitetyn ulkoisen asiakirjan arvoista. Jos laskentataulukossa on linkkejä suuriin ulkoisen asiakirjan tietoalueisiin, joiden tallentamiseen kuluisi paljon levytilaa tai joiden avaamiseen kuluisi kauan aikaa, kannattaa poistaa Tallenna ulkoisten linkkien arvot -valintaruudun valinta, mikä säästää levytilaa ja nopeuttaa laskentataulukon avaamista.

Yleiset

Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä     Toistaa Microsoft Office -ohjelmien tapahtumiin, kuten tiedostojen avaamiseen, tallentamiseen ja tulostamiseen sekä virhesanomien näyttöön, liittyvät käytettävissä olevat äänet. Eri tapahtumille määritetyt äänet voidaan muuttaa Ohjauspaneelissa. Napsauta Microsoft Windowsissa Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Valitse Windows Vistassa Laitteisto ja ääni ja sitten Ääni. Valitse Äänet-välilehti. Voit muuttaa tapahtumaan liitettyä ääntä napsauttamalla ohjelman tapahtumaa luettelossa ja valitsemalla käytettävän äänen. Valitse Windows XP:ssä Äänet, puhe ja äänilaitteet. Valitse Muuta äänimalli ja sitten Äänet-välilehti. Jos valitset Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä -valintaruudun tai poistat sen valinnan jossakin Office-ohjelmassa, se tulee käyttöön tai poistuu käytöstä myös kaikissa muissa Office-ohjelmissa. Tietokoneessa on oltava äänikortti useimpien äänien toistoa varten.

Palaute animaationa     Näyttää liikkeet ja muutokset laskentataulukossa, kun lisäät tai poistat soluja, rivejä tai sarakkeita. Animaatio saattaa hidastaa näytön toimintaa joissakin järjestelmissä.

Ohita muut sovellukset, jotka käyttävät DDE (Dynamic Data Exchange) -yhteyttä     Estää tietojen vaihtamisen muiden DDE:tä (Dynamic Data Exchangea) käyttävien sovellusten kanssa.

Ehdota automaattisten linkkien päivitystä     Kysyy varmistuksen ennen linkitettyjen kohteiden päivittämistä.

Raportoi mukautetun käyttöliittymän apuohjelmien virheet     Näyttää asentamiesi ja käyttämiesi apuohjelmien virheet käyttöliittymässä.

Skaalaa sisältö A4-kokoon tai 8,5 x 11 tuuman kokoon     Joissakin maissa paperin standardikoko on Letter ja toisissa A4. Kun tämä valintaruutu on valittuna, Excel sovittaa toisen maan tai alueen kokostandardin (esimerkiksi Letter) mukaisesti muotoillut asiakirjat tulostumaan oikein oman maasi tai alueesi kokostandardia (esimerkiksi A4) käytettäessä. Tämä asetus vaikuttaa vain tulostukseen. Se ei vaikuta asiakirjan muotoiluun.

Avaa käynnistettäessä kaikki tiedostot kohteessa     Excel avaa käynnistettäessä tiedostot kansiosta, jonka olet määrittänyt tässä tekstiruudussa. Kirjoita tekstiruutuun tiedostot sisältävän kansion täydellinen polku.

Web-asetukset      Nämä asetukset määrittävät, miten Excelin tiedot näkyvät ja toimivat, kun niitä tarkastellaan Web-selaimessa.

Palvelun asetukset     Voit määrittää asiakaspalautteen ja asiakirjahallinnan asetukset.

Lotus-yhteensopivuus

Microsoft Office Excel -valikkonäppäin     Määrittää näppäimen, jolla pääset käyttämään Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymään kuuluvan valintanauhan komentoja.

Vaihtoehtoiset ohjausnäppäimet     Aktivoi vaihtoehtoiset näppäimet laskentataulukossa liikkumista, kaavojen syöttämistä, otsikoiden kirjoittamista ja muita toimintoja varten.

Lotus-yhteensopivuusasetukset

Lotus-yhteensopivuusasetukset     Valitse luetteloruudusta se laskentataulukko, johon seuraavat asetukset vaikuttavat.

Muulla ohjelmistolla luodun kaavan arviointi     Avaa ja arvioi Lotus 1-2-3 -tiedostoja poistamatta tai muuttamatta tietoja. Kun tämä asetus on valittuna, Excel arvioi tekstimerkkijonot nollaksi, totuusarvolausekkeet nollaksi tai ykköseksi ja tietokannan ehdot Lotus 1-2-3:n sääntöjen mukaisesti.

Muulla ohjelmistolla luodun kaavan syöttö     Muuntaa Lotus 1-2-3:n version 2.2 syntaksin mukaan syötetyt kaavat Excel-syntaksin mukaisiksi ja Excelissä määritetyt nimet käyttäytymään Lotus 1-2-3:ssa määritettyjen nimien kaltaisesti.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×