Lisääminen, muuttaminen tai poistaminen virhepalkit kaaviossa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Virhepalkkien avulla näet virhemarginaalit ja keskihajonnat luomissasi kaavioissa yhdellä silmäyksellä. Virheiden suuruus voidaan näyttää kaikista arvosarjan arvopisteistä tai arvopisteiden merkinnöistä keskivirheen suuruutena, prosentteina tai keskihajontana. Voit asettaa omat arvosi, jotta näkisit tarkalleen haluamiesi virheiden suuruuden. Voit esimerkiksi näyttää tieteellisen kokeen tulosten 10 prosentin negatiiviset tai positiiviset virheiden suuruudet:

Viivakaavio, jossa on 10 prosentin virhepalkit

Voit käyttää virhepalkkeja kaksiulotteisessa aluekaaviossa sekä palkki-, sarake-, viiva-, piste- ja kuplakaavioissa. Piste- ja kuplakaavioissa voit näyttää virhepalkit x- ja y-arvoille.

 1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

 2. Valitse Kaavion osien painike Kaavion osat -painike kaavion vieressä ja valitse Virhepalkit -ruutu. (Poista ruutu, jos haluat poistaa virhepalkit.)

 3. Jos haluat vaihtaa näytettävää virheen suuruutta, Virhepalkitvieressä olevaa nuolta ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Virhepalkin asetukset

  • Valitse ennalta määritetty virhepalkkivaihtoehto: Keskivirhe, Prosentti tai Keskihajonta.

  • Valitsemalla Lisäasetukset voit asettaa omat virherajasi, ja kohdasta Pystysuuntainen virhepalkki tai Vaakasuuntainen virhepalkki voit valita haluamasi asetukset. Täältä voit myös muuttaa virhepalkkien suuntaa ja tyyliä tai luoda mukautettuja virhepalkkeja.

   Muotoile virhepalkit -ruutu

Huomautus: Virhepalkkien suunta riippuu kaavion tyypistä. Pistekaavioissa voidaan käyttää sekä vaaka- että pystysuuntaisia virhepalkkeja. Voit poistaa kummat tahansa virhepalkit valitsemalla ne ja painamalla Delete-näppäintä.

Käyttäjät kysyvät usein, miten Excel laskee virheiden suuruuden. Excel laskee kaaviossa näkyvien virheiden, Keskivirhe ja Keskihajonta, suuruuden seuraavilla kaavoilla.

Asetus

Käytettävä kaava

Keskivirhe

Yhtälö

jossa

s = sarjan numero

i = pisteen numero sarjassa s

m = sarjojen määrä kaavion pistettä y kohti

n = pisteiden määrä jokaisessa sarjassa

yis = sarjan s ja i:nnen pisteen arvo

ny = arvojen määrä kaikissa sarjoissa

Keskihajonta

Yhtälö

jossa

s = sarjan numero

i = pisteen numero sarjassa s

m = sarjojen määrä kaavion pistettä y kohti

n = pisteiden määrä jokaisessa sarjassa

yis = sarjan s ja i:nnen pisteen arvo

ny = arvojen määrä kaikissa sarjoissa

M = aritmeettinen keskiarvo

Excelissä voit näyttää virhepalkit, jotka käyttävät keskivirhe summa, prosentteina arvo (5 %) tai keskihajonta.

Keskivirhe ja keskihajonta seuraavat kaavojen avulla voit laskea virhemäärät, jotka näkyvät kaaviossa.

Asetus

Käytettävä kaava

Jos

Keskivirhe

Yhtälö

s = sarjan numero

i = pisteen numero sarjassa s

m = sarjojen määrä kaavion pistettä y kohti

n = pisteiden määrä jokaisessa sarjassa

yis = sarjan s ja i:nnen pisteen arvo

ny = arvojen määrä kaikissa sarjoissa

Keskihajonta

Yhtälö

s = sarjan numero

i = pisteen numero sarjassa s

m = sarjojen määrä kaavion pistettä y kohti

n = pisteiden määrä jokaisessa sarjassa

yis = sarjan s ja i:nnen pisteen arvo

ny = arvojen määrä kaikissa sarjoissa

M = aritmeettinen keskiarvo

 1. 2-D-alue, palkin, sarake, rivin, piste- tai kuplakaavio Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat lisätä virhepalkit kaavion kaikkien arvosarjojen, napsauta ensin kaavioaluetta.

  • Jos haluat lisätä virhepalkit valitun arvopisteen tai arvosarjan, valitse arvopiste tai arvosarjaa, jonka haluat tai napsauttamalla sitä kaavion osien luettelosta seuraavasti:

   1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

    Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

   2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

    Excelin valintanauha

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi -ryhmässä Virhepalkit.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse ennalta määritettyjä virhe palkki-asetus, kuten Vakiovirheen sisältävät virhepalkit, Virhepalkit prosenteillatai Virhepalkit ja keskihajonta.

  2. Lisää virhe palkinasetukset ja valitse sitten Pystysuorat virhepalkit -tai Vaakasuunnassa virhepalkit-näyttö ja virheiden määrä asetukset, jota haluat käyttää.

   Huomautus: Virhepalkit suunta määräytyy kaavion kaaviolajin. Pistekaaviot sekä vaaka- ja virhepalkit näytetään oletusarvoisesti. Voit poistaa joko nämä virhepalkit valitsemalla ne ja painamalla sitten DELETE-näppäintä.

 1. 2-D-alue, palkin, sarake, rivin, piste- tai kuplakaavio, valitse virhepalkit, arvopisteen tai arvosarjan, jossa on virhepalkkeja, jota haluat muuttaa tai valitse ne kaavion osien luettelosta seuraavasti :

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Excelin valintanauha

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi -ryhmässä Virhepalkitja valitse sitten Lisää virhe palkin asetuksia.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse näytön, virhe palkin suunta- ja end-tyyli, jota haluat käyttää.

 1. 2-D-alue, palkin, sarake, rivin, piste- tai kuplakaavio, valitse virhepalkit, arvopisteen tai arvosarjan, jossa on virhepalkkeja, jota haluat muuttaa tai valitse ne kaavion osien luettelosta seuraavasti :

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Excelin valintanauha

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi -ryhmässä Virhepalkitja valitse sitten Lisää virhe palkin asetuksia.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Virheen suuruusTee vähintään yksi seuraavista toimista:

  1. Eri menetelmän avulla voit määrittää virheen suuruus-kohdassa menetelmä, jota haluat käyttää ja määritä virheen suuruus.

  2. Voit käyttää mukautettua arvot virheen suuruuden määrittämiseen, valitse Mukautettuja toimi sitten seuraavasti:

   1. Valitse Määritä arvo.

   2. Virhe positiivinen ja Negatiivinen virhearvon -ruutuihin Määritä laskentataulukon alue, jota haluat käyttää summa virhearvot tai kirjoita arvot, joita haluat käyttää, erota ne toisistaan puolipisteillä. Kirjoita esimerkiksi 0,4, 0,3 0,8.

    Vihje: Jos haluat määrittää laskentataulukon alueen, napsauttamalla Kutista valintaikkuna -painike Tiivistys-painike ja valitse tiedot, joita haluat käyttää laskentataulukon. Napsauta uudelleen, kun haluat palata takaisin valintaikkunan Kutista valintaikkuna -painiketta.

    Huomautus: Microsoft Office Word 2007 tai Microsoft Office PowerPoint 2007Mukautetut virhepalkit -valintaikkuna ei ehkä Näytä Kutista valintaikkuna -painiketta ja voit kirjoittaa vain summa virhearvot, jota haluat käyttää.

 1. 2-D-alue, palkin, sarake, rivin, piste- tai kuplakaavio, valitse virhepalkit, arvopisteen tai arvosarjan, jossa on virhepalkkeja, jonka haluat poistaa tai valita kaavion osien luettelosta seuraavasti :

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Excelin valintanauha

 2. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi -ryhmässä Virhepalkitja valitse sitten ei mitään.

   Excelin valintanauhan kuva

  2. Paina DEL-näppäintä.

Vihje: Voit poistaa virhepalkit heti, kun lisäät ne kaavio napsauttamalla PikatyökalurivinKumoa tai painamalla näppäinyhdistelmää CTRL + Z.

Tee jokin seuraavista:

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä virhepalkit.

  Jos kyseessä on esimerkiksi viivakaavio, osoita jotakin kaavion viivaa, minkä jälkeen jokainen kyseisen arvosarjan merkintä näkyy valittuna.

 2. Valitse n Kaavion rakennenäkymä-välilehdessä Lisää kaavion osa.

  Valitse Kaavion rakenne -välilehdessä Lisää kaavion osa

 3. Osoita Virhepalkitja tee sitten jompikumpi seuraavista:

Valitse

Toiminto

Keskivirhe

Määritä keskivirhe käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Keskivirheen kaava

s = sarjan numero
I = pisteen numero sarjassa s
m = pisteen y sarjan numero kaaviossa
n = pisteiden määrä kussakin sarjassa
y is = sarjan s ja I th -pisteen tietoarvo
n y = kaikkien sarjojen tietoarvojen kokonaismäärä

Prosentti

Määritä arvosarjan kunkin arvopisteen arvon prosenttiosuus.

Keskihajonta

Määritä keskihajonnan kerrannainen käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Keskihajontakaava

s = sarjan numero
I = pisteen numero sarjassa s
m = pisteen y sarjan numero kaaviossa
n = pisteiden määrä kussakin sarjassa
y is = sarjan s ja I th -pisteen tietoarvo
n y = kaikkien sarjojen tietoarvojen kokonaismäärä
M = aritmeettinen keskiarvo

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä virhepalkit.

 2. Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Lisää kaavion osaja valitse sitten Lisää virhepalkin asetukset.

 3. Muotoile virhepalkit -ruudussa Valitse Virheen suuruus- Virhe palkin asetukset -välilehden Mukautettuja valitse sitten Määritä arvo.

 4. Valitse Virheen suuruus -kohdassa Mukautettu ja valitse sitten Määritä arvo.

  PowerPointin Muotoile virhepalkit-ruutu ja virheen suuruus valittu mukautettu

 5. Kirjoita Positiivinen virhearvo- ja Negatiivinen virhearvo -ruutuihin kullekin arvopisteelle haluamasi arvot erotettuna pilkulla (esimerkiksi 0,4, 0,3, 0,8). Valitse sitten OK.

  Huomautus: Voit määrittää virhearvot myös saman Excel-työkirjan solualueena. Jos haluat valita solualueen, tyhjennä Mukautetut virhepalkit -valintaikkunan Positiivinen virhearvo- tai Negatiivinen virhearvo -ruudun sisältö ja valitse sitten käytettävä solualue.

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä ylös/alas-palkkien lisääminen.

 2. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Lisää kaavion osaja valitse Ylös/alas-palkkienylös/alas-palkkien.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

Virhepalkit kaaviossa

Tee jokin seuraavista:

 1. Tämä ohje koskee vain Word for Mac 2011 -versiota: Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä virhepalkit. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

  Kun osoitat esimerkiksi viivakaavion viivaa, kaikki kyseisen arvosarjan merkintäkohdat valitaan.

 3. Valitse Analyysi-kohdassa Virhepalkit.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

Valitse

Toiminto

Vakiovirheen sisältävät virhepalkit

Määritä keskivirhe käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Keskivirheen kaava

s = sarjan numero
I = pisteen numero sarjassa s
m = pisteen y sarjan numero kaaviossa
n = pisteiden määrä kussakin sarjassa
y is = sarjan s ja I th -pisteen tietoarvo
n y = kaikkien sarjojen tietoarvojen kokonaismäärä

Prosenttiarvoon perustuvat virhepalkit

Määritä arvosarjan kunkin arvopisteen arvon prosenttiosuus.

Keskihajontaan perustuvat virhepalkit

Määritä keskihajonnan kerrannainen käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Keskihajontakaava

s = sarjan numero
I = pisteen numero sarjassa s
m = pisteen y sarjan numero kaaviossa
n = pisteiden määrä kussakin sarjassa
y is = sarjan s ja I th -pisteen tietoarvo
n y = kaikkien sarjojen tietoarvojen kokonaismäärä
M = aritmeettinen keskiarvo

 1. Tämä ohje koskee vain Word for Mac 2011 -versiota: Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä virhepalkit. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

   Kun osoitat esimerkiksi viivakaavion viivaa, kaikki kyseisen arvosarjan merkintäkohdat valitaan.

 3. Valitse Analyysi-kohdassa Virhepalkit ja valitse sitten Virhepalkin asetukset.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Jos näkyviin tulee Virhepalkkien lisääminen -valintaruutu, valitse sarja, johon haluat lisätä virhepalkit.

 4. Valitse siirtymisruudussa Virhepalkit.

 5. Valitse Virheen suuruus -kohdassa Mukautettu ja valitse sitten Määritä arvo.

 6. Siirry Exceliin.

  Kun siirryt Exceliin, Mukautetut virhepalkit -valintaikkuna tulee näkyviin.

 7. Kirjoita Positiivinen virhearvo- ja Negatiivinen virhearvo -ruutuihin kullekin arvopisteelle haluamasi arvot erotettuna pilkulla (esimerkiksi 0,4, 0,3, 0,8). Valitse sitten OK.

  Huomautus: Voit määrittää virhearvot myös saman Excel-työkirjan solualueena. Jos haluat valita solualueen, tyhjennä Mukautetut virhepalkit -valintaikkunan Positiivinen virhearvo- tai Negatiivinen virhearvo -ruudun sisältö ja valitse sitten käytettävä solualue.

 8. Siirry takaisin Office-ohjelmaan käytät (Word for Mac 2011: ssä ja PowerPoint for Mac 2011: ssä ja Excel for Mac 2011).

 9. Valitse Muotoile virhepalkit -valintaikkunassa OK.

 1. Tämä ohje koskee vain Word for Mac 2011 -versiota: Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä ylös/alas-palkit. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti. 

  Kun osoitat esimerkiksi viivakaavion viivaa, kaikki kyseisen arvosarjan merkintäkohdat valitaan.

 3. Valitse Analyysi-kohdassa Ylös/alas-palkit ja osoita sitten haluamaasi ylös/alas-palkkia.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Kaikki vaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissä, koska ne määräytyvät kaavion tyypin mukaan.

Katso myös

Kaavion luominen

Aiemmin luodun kaavion kaaviolajin muuttaminen

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×