Office
Kirjaudu sisään

Linkittäminen tai upottaminen PowerPoint-dian Word-asiakirjassa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Kun haluat luoda asiakirjan sisällön ja sisällön väliin dynaamisen linkin Microsoft Office PowerPoint -esityksessä, lisää sisältö objektina. Toisin kuin jos liität sisältöä (kuten painamalla näppäinyhdistelmää CTRL + V), kun lisäät linkitetyn tai upotetun objektin, voit yhä käsitellä sitä alkuperäisessä ohjelmassa.

Jos lisäät dian asiakirjaan PowerPoint-objektina, Microsoft Office Word käynnistää PowerPointin dian kaksoisnapsautuksen jälkeen. Voit silloin käsitellä diaa käyttämällä PowerPointin komentoja.

Kun lisäät koko PowerPoint-esityksen objektina, asiakirja näyttää vain yhden dian. Voit näyttää eri diat kaksoisnapsauttamalla PowerPoint-objektia ja ajaa sitten diaesityksen painamalla ENTER.

Tärkein ero linkittämisen ja upottamisen välillä on siinä, minne tiedot tallennetaan ja miten ne päivitetään kohdetiedostoon lisäämisen jälkeen.

Voit sijoittaa asiakirjaan joko objektin linkin tai objektin kopion. Voit lisätä sisältöä tällä tavoin mistä tahansa ohjelmasta, joka tukee objektien linkittämis- ja upottamistekniikkaa (objektien linkittäminen ja upottaminen eli OLE).

Kuukausiraportti saattaa esimerkiksi sisältää PowerPoint-diassa erikseen ylläpidettäviä tietoja. Jos linkität raportin diaan, raportin tietoja voidaan päivittää aina, kun lähdetiedosto päivitetään. Jos upotat dian raporttiin, tiedoista on raportissa muuttumaton kopio.

Linkitetyt ja upotetut objektit Office for Windows -asiakirjassa

1. Upotettu objekti

2. Linkitetty objekti

3. Lähdetiedosto

Kun objekti on linkitetty, tiedot voidaan päivittää, jos lähdetiedostoa muutetaan. Linkitetyt tiedot tallennetaan lähdetiedostoon. Word-tiedosto tai kohdetiedosto tallentaa vain lähdetiedoston sijainnin ja näyttää esityksen linkitetyistä tiedoista. Jos tiedostokoolla on merkitystä, käytä linkitettyjä objekteja.

Linkittäminen on hyödyllistä myös silloin, kun haluat liittää erikseen ylläpidettäviä tietoja, kuten eri osaston keräämiä tietoja, ja kun Word-asiakirjan sisältämien tietojen on oltava ajan tasalla.

Kun upotat PowerPoint-objektin, tiedot eivät muutu Word-tiedostossa, vaikka muutat PowerPoint-lähdetiedostoa. Upotetut objektit ovat Word-tiedoston osa. Ne eivät enää ole lähdetiedoston osa kohdetiedostoon lisäämisen jälkeen.

Tiedot sisältyvät kokonaisuudessaan yhteen Word-asiakirjaan, joten upottamisesta on hyötyä, kun et halua tietojen heijastavan lähdetiedoston muutoksia tai kun et halua vaivata asiakirjan vastaanottajia linkitettyjen tietojen päivittämisellä.

Sivun alkuun

Linkitetyn tai upotetun objektin lisääminen

Voit linkittää tai upottaa yhden tai useamman dian tai upottaa koko esityksen. Kun upotat PowerPoint-esityksen objektin asiakirjassa, Word käynnistää PowerPoint-diaesityksen, kun kaksoisnapsautat esityksen objektia asiakirjassa. Et voi muokata esitystä asiakirjassa. Esityksen objekti voidaan vain upottaa, ei linkittää.

 1. Avaa sekä Word-asiakirja että PowerPoint-esitys, jonka sisältämistä dioista haluat luoda linkitetyn tai upotetun objektin.

 2. Siirry PowerPointiin ja valitse sitten koko esitys tai haluamasi diat.

  Huomautus: Voit valita diat Dialajittelu-näkymässä napsauttamalla haluamaasi diaa. Voit valita dia-alueen pitämällä alhaalla VAIHTO-näppäintä samalla kun napsautat alueen ensimmäistä ja viimeistä diaa. Voit valita useita kohteita, jotka eivät ole vierekkäin, pitämällä CTRL-näppäintä painettuna samalla kun napsautat haluamiasi dioja.

 3. Paina näppäinyhdistelmää CTRL + C.

 4. Siirry Word-asiakirjaan ja napsauta kohtaa, johon haluat sijoittaa tiedot.

 5. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmän Liitä-kohdan alla olevaa nuolta ja napsauta sitten Liitä määräten.

 6. Valitse Muodossa-luettelosta Microsoft PowerPoint -esityksen objekti tai Microsoft PowerPoint -dian objekti.

 7. Valitse Liitä, kun haluat lisätä upotetun objektin, tai valitse Liitä linkki, kun haluat lisätä linkin objektiin, ja napsauta sitten OK.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä linkin objektiin seuraavasti.

 1. Napsauta Lisää-välilehden Teksti-ryhmässä Objekti-kohdan viereistä nuolta ja valitse sitten Objekti.

 2. Napsauta Luo tiedostosta -välilehteä ja siirry esityksen sijaintiin.

 3. Valitse Linkitä tiedostoon tai Näytä kuvakkeena, ja napsauta sitten OK.

Sivun alkuun

Linkitettyjen objektien päivittäminen

Oletusarvon mukaan linkitetyt objektit päivitetään automaattisesti. Tämä tarkoittaa, että Word päivittää linkitetyt tiedot aina, kun Word-tiedosto avataan tai kun PowerPoint-lähdetiedostoa muutetaan samalla kun Word-tiedosto on avattuna. Voit kuitenkin muuttaa yksittäisten linkitettyjen objektien asetuksia niin, että linkitettyä objektia ei päivitetä tai se päivitetään vain, kun asiakirjan lukija päivittää sen manuaalisesti.

Voit myös estää Wordia päivittämästä automaattisesti kaikki asiakirjan linkit, jotka avaat. Voit tehdä tämän suojaustoimenpiteenä, jos haluat estää asiakirjojen päivittymisen tiedoissa, jotka saattavat olla peräisin ei-luotettavista lähteistä.

Tärkeää: Kun avaat linkitettyjä objekteja sisältävän asiakirjan, Word kehottaa päivittämään asiakirjaan linkitettyjen tiedostojen tiedot. Jos epäilet, että linkitetyt tiedostot saattavat olla ei-luotettavasta lähteestä, napsauta tässä viestissä EI.

Voit lisäksi katkaista linkitetyn objektin ja sen PowerPoint-lähdetiedoston välisen yhteyden lopullisesti. Kun yhteys on katkaistu, objektia ei enää voi muokata asiakirjassa. Objektista tulee PowerPoint-tiedoston sisällön kuva.

Linkitetyn objektin manuaalinen päivittäminen

 1. Napsauta linkitettyä objektia hiiren kakkospainikkeella, napsauta Linkitetyn dian objekti tai Linkitetyn esityksen objekti ja napsauta sitten Linkit.

 2. Napsauta linkkiä, jonka haluat päivittää manuaalisesti. Napsauta sitten Valitun linkin päivitysmenetelmä -kohdassa Manuaalinen päivitys.

Linkitetyn objektin päivittämisen estäminen

 1. Napsauta linkitettyä objektia hiiren kakkospainikkeella, napsauta Linkitetyn dian objekti tai Linkitetyn esityksen objekti ja napsauta sitten Linkit.

 2. Napsauta linkkiä, jonka päivittämisen haluat estää. Valitse sitten Valitun linkin päivitysmenetelmä -kohdan Lukittu-valintaruutu.

Huomautus: Voit poistaa linkin lukituksen poistamalla valinnan Lukittu-valintaruudusta.

Sen estäminen, ettei Word päivitä automaattisesti kaikkien asiakirjojen linkkejä

 1. Napsauta Tiedosto-välilehdestä Asetukset.

 2. Napsauta Lisäasetukset ja vieritä sitten alaspäin Yleiset-kohtaan.

 3. Poista Päivitä automaattiset linkit avattaessa -valintaruudun valinta.

Linkitetyn objektin ja sen lähteen välisen yhteyden katkaiseminen

 1. Napsauta linkitettyä objektia hiiren kakkospainikkeella, napsauta Linkitetyn dian objekti tai Linkitetyn esityksen objekti ja napsauta sitten Linkit.

 2. Napsauta katkaistavaa linkkiä ja napsauta sitten Katkaise linkki.

Sivun alkuun

Linkitettyjen tai upotettujen objektien muuttaminen

 1. Napsauta linkitettyä objektia hiiren kakkospainikkeella, napsauta Linkitetyn dian objekti tai Linkitetyn esityksen objekti.

 2. Napsauta Avaa tai Avaa linkki sen mukaan, onko objekti upotettu vai linkitetty. Tee sen jälkeen haluamasi muutokset.

  Jos objekti on upotettu, muutokset tehdään vain asiakirjassa olevaan kopioon. Jos objekti on linkitetty, muutokset tehdään lähdetiedostoon.

Sivun alkuun

Linkitetyn tai upotetun objektin lisääminen

Voit linkittää tai upottaa yhden tai useamman dian tai upottaa koko esityksen. Kun upotat PowerPoint-esityksen objektin asiakirjassa, Word käynnistää PowerPoint-diaesityksen, kun kaksoisnapsautat esityksen objektia asiakirjassa. Et voi muokata esitystä asiakirjassa. Esityksen objekti voidaan vain upottaa, ei linkittää.

 1. Avaa sekä Word-asiakirja että PowerPoint-esitys, jonka sisältämistä dioista haluat luoda linkitetyn tai upotetun objektin.

 2. Siirry PowerPointiin ja valitse sitten koko esitys tai haluamasi diat.

  Huomautus: Voit valita diat Dialajittelu-näkymässä napsauttamalla haluamaasi diaa. Voit valita dia-alueen pitämällä alhaalla VAIHTO-näppäintä samalla kun napsautat alueen ensimmäistä ja viimeistä diaa. Voit valita useita kohteita, jotka eivät ole vierekkäin, pitämällä CTRL-näppäintä painettuna samalla kun napsautat haluamiasi dioja.

 3. Paina näppäinyhdistelmää CTRL + C.

 4. Siirry Word-asiakirjaan ja napsauta kohtaa, johon haluat sijoittaa tiedot.

 5. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmän Liitä-kohdan alla olevaa nuolta ja napsauta sitten Liitä määräten.

  Word-valintanauhan kuva

 6. Valitse Muodossa-luettelosta Microsoft Officen PowerPoint -objekti.

 7. Napsauta Liitä, kun haluat lisätä upotetun objektin, tai napsauta Liitä linkki, kun haluat lisätä linkin objektiin.

Sivun alkuun

Linkitettyjen objektien päivittäminen

Oletusarvon mukaan linkitetyt objektit päivitetään automaattisesti. Tämä tarkoittaa, että Word päivittää linkitetyt tiedot aina, kun Word-tiedosto avataan tai kun PowerPoint-lähdetiedostoa muutetaan samalla kun Word-tiedosto on avattuna. Voit kuitenkin muuttaa yksittäisten linkitettyjen objektien asetuksia niin, että linkitettyä objektia ei päivitetä tai se päivitetään vain, kun asiakirjan lukija päivittää sen manuaalisesti.

Voit myös estää Wordia päivittämästä automaattisesti kaikki asiakirjan linkit, jotka avaat. Voit tehdä tämän suojaustoimenpiteenä, jos haluat estää asiakirjojen päivittymisen tiedoissa, jotka saattavat olla peräisin ei-luotettavista lähteistä.

Tärkeää: Kun avaat linkitettyjä objekteja sisältävän asiakirjan, Word kehottaa päivittämään asiakirjaan linkitettyjen tiedostojen tiedot. Jos epäilet, että linkitetyt tiedostot saattavat olla ei-luotettavasta lähteestä, napsauta tässä viestissä EI.

Voit lisäksi katkaista linkitetyn objektin ja sen PowerPoint-lähdetiedoston välisen yhteyden lopullisesti. Kun yhteys on katkaistu, objektia ei enää voi muokata asiakirjassa. Objektista tulee PowerPoint-tiedoston sisällön kuva.

Linkitetyn objektin manuaalinen päivittäminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva , osoita Valmistele ja napsauta sitten Muokkaa linkkejä tiedostoihin.

 2. Napsauta linkkiä, jonka haluat päivittää manuaalisesti. Napsauta sitten Valitun linkin päivitysmenetelmä -kohdassa Manuaalinen päivitys. Voit myös painaa CTRL + VAIHTO + F7.

Linkitetyn objektin päivittämisen estäminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva , osoita Valmistele ja napsauta sitten Muokkaa linkkejä tiedostoihin.

 2. Napsauta linkkiä, jonka päivittämisen haluat estää. Valitse sitten Valitun linkin päivitysmenetelmä -kohdan Lukittu-valintaruutu. Tai paina F11-näppäintä.

Huomautus: Jos haluat poistaa linkin lukituksen, napsauta linkitettyä objektia ja paina sitten CTRL + VAIHTO + F11.

Sen estäminen, ettei Word päivitä automaattisesti kaikkien asiakirjojen linkkejä

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja napsauta sitten Wordin asetukset.

 2. Napsauta Lisäasetukset ja vieritä sitten alaspäin Yleiset-kohtaan.

 3. Poista Päivitä automaattiset linkit avattaessa -valintaruudun valinta.

Linkitetyn objektin ja sen lähteen välisen yhteyden katkaiseminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva , osoita Valmistele ja napsauta sitten Muokkaa linkkejä tiedostoihin.

 2. Napsauta katkaistavaa linkkiä ja napsauta sitten Katkaise linkki. Tai paina CTRL + VAIHTO + F9.

Sivun alkuun

Linkitettyjen tai upotettujen objektien muuttaminen

 1. Napsauta linkitettyä objektia hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Linkitetyn esityksen objekti tai Dian objekti.

 2. Napsauta Avaa tai Avaa linkki sen mukaan, onko objekti upotettu vai linkitetty. Tee sen jälkeen haluamasi muutokset.

  Jos objekti on upotettu, muutokset tehdään vain asiakirjassa olevaan kopioon. Jos objekti on linkitetty, muutokset tehdään lähdetiedostoon.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×