Liitteiden tarkasteleminen, avaaminen tai tallentaminen

Liitteitä – kuten tiedostoja tai kohteita – sisältävät sähköpostiviestit tunnistaa viestiluettelon paperiliitinkuvakkeesta Liite-kuvake . Voit esikatsella monia erityyppisiä liitteitä suoraan Lukuruudussa, avata liitteitä Lukuruudussa tai viestissä liitekuvakkeen avulla tai tallentaa yhden tai useamman liitteen tietokoneeseen, OneDriveen tai muiden pilvipalvelujen tallennussijainteihin.

Outlook hyväksyy oletusarvoisesti monia erilaisia tiedostotyyppejä, mutta estää liitteet (kuten .bat-, .exe-, .vbs- ja .js-tiedostot), jotka ovat mahdollisesti vaarallisia ja jotka voivat sisältää viruksia.

Tietoturvahuomautus: Vaikka Outlookin liitesuojaus on käytössä, ole aina varovainen liitteitä avatessasi ja erityisesti silloin, kun et luota lähettäjään tai tunne häntä. Jos olet epävarma, varmista liitteen tiedot lähettäjältä. Pidä myös tietokoneesi virustentorjuntaohjelma ajan tasalla.

Liitteiden tallentaminen, avaaminen tai esikatselu

Useimmissa tapauksissa liitetyt tiedostot näkyvät Lukuruudussa suoraan viestin otsikon tai aiheen alapuolella. Joskus, erityisesti kuvia vastaanotettaessa, liitteet näytetään viestin tekstiosassa.

Kaikkien vastaanotettujen liitteiden tarkastelu Lukuruudussa

Jos kaksoisnapsautat liitekuvaketta, avaat liitteen. Jos haluat sen sijaan esikatsella tai tallentaa liitteen, valitse liitekuvakkeen oikealla puolella oleva avattavan valikon nuoli, jotta näet liitteen valikon.

Liitevalikon avaaminen liitekuvakkeen oikealla puolella olevasta avattavasta nuolesta

 • Esikatselu Kun esikatselet liitettä, liitteen sisältö näytetään Lukuruudussa. Kaikkia liitetyyppejä ei voi esikatsella. PDF-tiedostoja ja liitteitä, jotka on tallennettu pilvipalveluun, kuten OneDriven tai Dropboxin liitteitä, ei voi esikatsella. Jos haluat palata viestiin, valitse Liitteet > Viesti > Näytä viesti.

 • Avaa Voit avata liitteen valitsemalla Avaa. Jos sinulla ei ole asennettuna ohjelmaa, jolla voit avata liitteen, Outlook pyytää sinua valitsemaan tietokoneessa olevan ohjelman. Jos haluat vaihtaa ohjelman, jota käytät liitteen avaamiseen, katso kohta Liitteen tiedostokytkennän muuttaminen.

 • Tallenna nimellä Voit tallentaa liitteen tietokoneeseen tai pilvipalvelun tallennussijaintiin valitsemalla Tallenna nimellä. Tämä tallentaa vain yksittäisen liitteen. Jos haluat tallentaa tietyn viestin kaikki liitteet, valitse Tallenna kaikki liitteet. Kaikki liitteet tallennetaan samaan tiedostosijaintiin. Oletustallennussijainti on Tiedostot-kansiosi. Et voi muuttaa oletustallennussijaintia, mutta voit valita uuden sijainnin joka kerta, kun tallennat liitteitä.

Huomautus: Voit tallentaa liitteen myös vetämällä ja pudottamalla sen sähköpostiviestistä työpöydälle. Kun vedät ja pudotat pilvipalveluun tallennetun liitteen, liitteestä ladataan ja tallennetaan paikallinen kopio.

Liiteongelmien vianmääritys

 1. Miten voin vaihtaa paikkaa, johon liitteet tallennetaan oletusarvoisesti? Liitteet tallennetaan oletusarvoisesti omaan Tiedostot-kansioosi. Tätä asetusta ei voi muuttaa Outlookissa.

 2. Miten tallennan muokatun liitteen niin, että tekemäni muutokset liitetään alkuperäiseen sähköpostiviestiin? Jos liitteen lähettäjä käytti OneDrivea tai muuta pilvitallennustilaa, liitteeseen tekemäsi muutokset tallennetaan automaattisesti. Jos lähettäjä ei käyttänyt pilvitallennustilaa, voit käyttää liitekuvakkeen avattavan valikon nuolta ja valita Tallenna OneDriveen.

 3. Voiko liitetiedostojen esikatselun poistaa käytöstä? Ei. Outlook 2016:ssa ja Outlook 2013:ssa liitteiden esikatselua ei voi poistaa käytöstä.

 4. Miten PDF-liitteet voi avata tai esikatsella? Jos käytät Microsoft Edgeä oletusselaimena, PDF-liitteiden pitäisi avautua Edgessä. Jos haluat avata ne Adobe Acrobat Readerissa tai muussa PDF-katseluohjelmassa, katso kohta Liitteen tiedostokytkennän muuttaminen.

 5. Miten vaihdan selainta, jota käytetään liitteiden avaamiseen tai esikatseluun? Outlook käyttää oletusselaintasi monien liitetyyppien avaamiseen tai esikatseluun. Katso ohjeet oletusselaimen vaihtamiseen artikkelista Oletusselaimen vaihtaminen Windows 10:ssä.

Liitteen tiedostokytkennän muuttaminen

Monet tiedostotyypit voi avata useammalla kuin yhdellä ohjelmalla. Esimerkiksi valokuvan voi avata muiden muassa Valokuvat-ohjelmassa tai Paintissa. Jos haluat vaihtaa oletusohjelmaa, jolla Windows avaa kunkin tiedostotyypin, noudata seuraavia ohjeita.

 1. Valitse Windows 7:ssä, Windows 8:ssa ja Windows 10:ssä Käynnistä ja kirjoita sitten Ohjauspaneeli.

 2. Valitse Ohjelmat > Avaa tiedostotyyppi aina tietyssä ohjelmassa. Jos et näe Ohjelmat-vaihtoehtoa, valitse Oletusohjelmat> Kytke tiedostotyyppi tai protokolla ohjelmaan.

 3. Valitse Määritä kytkennät -työkalussa tiedostotyyppi, jonka ohjelman haluat vaihtaa, ja valitse sitten Vaihda ohjelma.

 4. Kun olet valinnut uuden ohjelman, jolla tiedostotyyppi avataan, valitse OK.

Liitteen avaaminen

Voit käyttää liitteen avaamiseen Lukuruutua tai avoinna olevaa viestiä. Kummassakin tapauksessa voit avata liitteen kaksoisnapsauttamalla.

 • Jos haluat avata liitteen viestiluettelosta, napsauta liitteen sisältävää viestiä hiiren kakkospainikkeella, valitse Näytä liitteet ja napsauta sitten liitteen nimeä.

Voit esikatsella liitteitä HTML-muodossa tai tekstimuotoisina viesteinä Lukuruudussa ja avoinna olevissa viesteissä. Esikatselu ei ole käytettävissä RTF-viestien liitetiedostoissa.

 1. Voit esikatsella liitettä napsauttamalla sitä, ja liite näkyy viestin tekstiosassa.

 2. Voit palata viestiin valitsemalla Liitetyökalut-välilehden Viesti-ryhmässä Näytä viesti.

Kun olet avannut liitteen ja tarkastellut sitä, voit tallentaa sen levylle. Jos viestissä on useampi kuin yksi liite, voit tallentaa ne ryhmänä tai yksi kerrallaan.

Yhden tai useamman liitteen tallentaminen

 1. Napsauta liitettä lukuruudussa tai avoinna olevassa viestissä.

 2. Valitse Liitteet-välilehden Toiminnot-ryhmässä Tallenna nimellä. Voit myös napsauttaa liitettä hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Tallenna nimellä. Jos haluat valita useita liitteitä, pidä Ctrl-näppäintä painettuna samalla, kun napsautat liitteitä. Jos haluat tallentaa kaikki liitteet, valitse Tallenna kaikki liitteet.

  Valintanauhan Tallenna nimellä -komento

  Huomautus: Jos viesti on RTF-muodossa, napsauta Lukuruudussa tai avoinna olevassa viestissä liitettä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Tallenna nimellä.

 3. Valitse kansiosijainti ja valitse sitten Tallenna.

Liitteen tarkasteleminen (esikatselu) avaamatta liitettä

Liitteiden esikatselu on 2007 Microsoft Office System -järjestelmän uusi ominaisuus, jonka avulla voit esikatsella tiettyjä liitetiedostotyyppejä avaamatta niitä. Lisätietoja liitteiden lähettämisestä sähköpostiviestissä on kohdassa Tiedoston tai muun kohteen lisääminen sähköpostiviestiin.

Jos saat viestin mukana liitteen ja haluat nähdä liitteen sisällön nopeasti avaamatta sitä, voit esikatsella liitettä. Voit esikatsella liitettä Lukuruudussa tai avoimessa viestissä. 2007 Office -versioon sisältyvät liitteiden esikatseluohjelmat ovat oletusarvoisesti käytössä.

Huomautus: Jos haluat esikatsella 2007 Microsoft Office System -sovelluksessa luotua liitetiedostoa, kyseisen Office 2007 -sovelluksen on oltava asennettuna tietokoneeseen. Jos haluat esimerkiksi esikatsella Word 2007 -liitettä, Word 2007:n täytyy olla asennettuna. Excel-liitteen esikatseluun tarvitaan asennettu Excel-ohjelma.

Liitteiden esikatselutoimintoa tuetaan HTML- ja vain teksti -muotoisille viesteille mutta ei Rich Text (RTF) -muotoisille viesteille. Lisäksi liitteiden esikatselutoiminto on käytettävissä ainoastaan tarkasteltaessa saapuneita viestejä, ei silloin kun luot uusia viestejä.

Liitteen esikatselu

 1. Valitse esikatseltavan liitteen sisältävä viesti viestiluettelosta.

 2. Siirry Lukuruutuun ja napsauta liitettä. Jos liitteitä on useita, sinun on ehkä vieritettävä näyttöä vaakasuunnassa löytääksesi haluamasi liitteen.

  Huomautus: Esikatselussa ei ehkä näy tiedoston ajantasaisin sisältö. Jos haluat nähdä koko sisällön ajantasaisena, avaa tiedosto. Voit esimerkiksi avata .docx-liitteen Microsoft Wordissa kaksoisnapsauttamalla sitä.

 3. Voit palata takaisin viestin tekstiin napsauttamalla Viesti-painiketta.

Lisätietoja PDF-liitteiden esikatselusta Outlook 2007:ssä on videossa Preview PDF attachments (PDF-liitteiden esikatselu).

2007 Office -versioiin sisältyvät liitteiden esikatseluohjelmat ovat oletusarvoisesti käytössä. Jos et halua käyttää jotakin tiettyä liitteiden esikatseluohjelmaa tai mitään niistä, poista ne käytöstä näiden ohjeiden avulla.

 1. Napsauta Outlookin Työkalut-valikossa Luottamuskeskus ja valitse sitten Liitteiden käsitteleminen.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat poistaa käytöstä kaikki liitetiedostojen esikatseluohjelmat, valitse Poista liitetiedostojen esikatselu käytöstä.

  • Jos haluat poistaa käytöstä tietyn liitetiedostojen esikatseluohjelman, valitse Liitetiedostojen ja asiakirjojen esikatseluohjelmat -ruutu ja poista käytöstä poistettavan esikatseluohjelman valintaruudun valinta. Napsauta lopuksi OK.

Jos haluat ottaa ne käyttöön, valitse Poista liitetiedostojen esikatselu käytöstä tai tietyn liitetiedostojen esikatseluohjelman asetukset napsauttamalla.

Lisätietoja liitetiedostojen esikatseluohjelmista on artikkelissa Liitteiden esikatseluohjelmien etsiminen.

Liitteen avaaminen

Liitteen avaamiseen voi käyttää Lukuruutua, viestiluettelossa, kuten Saapuneet-kansiossa, olevaa viestiä tai avattua viestiä.

 1. Valitse liitteen sisältävä viesti viestiluettelosta.

 2. Kaksoisnapsauta liitettä Lukuruudussa. Voit myös napsauttaa liitteen sisältävää viestiä hiiren kakkospainikkeella ja valita Näytä liitteet.

  Huomautus: Jos saat valita liitteen avaamisen ja tallentamisen väliltä, muista, että tiedosto on hyvä tallentaa ensin ja tarkistaa se sitten virustentorjuntaohjelman avulla ennen avaamista.

Liitteen tallentaminen

Kun olet avannut liitteen ja tarkastellut sitä, voit tallentaa sen kiintolevyasemaan. Jos viestissä on useampi kuin yksi liite, voit tallentaa ne ryhmänä tai yksi kerrallaan.

Yksittäisen liitteen tallentaminen viestistä

 1. Napsauta avatussa tai esikatseltavassa viestissä hiiren kakkospainikkeella liitettä, jonka haluat tallentaa.

 2. Valitse pikavalikosta Tallenna nimellä.

 3. Valitse kansiosijainti ja valitse sitten Tallenna.

Kaikkien liitteiden tallentaminen avoimesta viestistä

 1. Valitse avatun viestin Viesti-välilehden Toiminnot-ryhmässä Muut toiminnot ja valitse sitten Tallenna liitteet.

 2. Valitse OK, valitse kansiosijainti ja valitse sitten uudelleen OK.

Kaikkien liitteiden tallentaminen viestiluettelosta

 1. Valitse liitteen sisältävä viesti viestiluettelosta.

 2. Valitse Tiedosto-valikossa Tallenna liitteet ja valitse sitten Kaikki liitteet.

 3. Valitse OK, valitse kansiosijainti ja valitse sitten uudelleen OK.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×