Lasketut osat Excelissä ja Excel Services -palveluissa

Lasketut osat Excelissä ja Excel Services -palveluissa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Excel 2013:ssa on tarjolla monenlaisia yritystieto-ominaisuuksia, joiden avulla voit luoda tehokkaita raportteja, tuloskortteja ja raporttinäkymiä. Uusiin ja parannettuihin ominaisuuksiin sisältyy esimerkiksi mahdollisuus luoda laskettuja osia, kuten laskettuja mittoja, laskettuja jäseniä ja laskettuja kenttiä. Tässä artikkelissa kerrotaan lasketuista osista ja niiden tuesta Excel Services -palveluissa.

Lasketut osat Excel Services -palveluissa

Excelhenkilöt voivat luoda laskettuja osia, jotka sisältävät Lasketut mitatja Lasketut jäsenetLaskettuja kenttiä. Lasketut osat, joiden avulla voit määrittää ja käyttää mukautettuja laskutoimituksia ja kohdejoukkojen, joita ei ole tietokantoja, joiden avulla voit luoda pivot-kaavioraporttien ja pivot-taulukkoraportit.

Jos sinulla on työkirjan, joka sisältää laskettuja osia, voit jakaa työkirjan muiden lataamalla se SharePoint-kirjastoon. Sen mukaan, miten SharePoint-ympäristö on määritetty käyttäjät voivat yleensä tarkastella ja käyttää työkirjat, jotka sisältävät laskettuja osia selainikkunassa. Joissakin ympäristöissä voi kuitenkin tue kyseistä ominaisuutta.

Jos organisaatiossasi on käytössä Office Online palvelimen SharePoint Server 2013: n rinnalla (paikallisesti), valitse Excel Services-palveluissa (SharePoint Server 2013) tai Excel Web Appissa (Office Web Apps Serverissä)käytetään hahmontaa työkirjat selainikkunassa. Tämä päätös voivat vaikuttaa siihen, onko lasketut kentät (luotu PowerPivot for Excel) sisältäviä työkirjoja voi tarkastella selainikkunassa.

Seuraavaan taulukkoon on koottu, mitä laskettuja osia seuraavat ratkaisut tukevat: Excel Services (SharePoint Server 2013), Excel Online (Office Online Server) ja Excel Online (SharePoint Online).

Laskettu osa

Excel Services (SharePoint Server 2013, paikallinen)

Excel Online (Office Online, paikallinen)

Excel Online (SharePoint Onlinessa)

Lasketut mitat

Kyllä

Kyllä

Kyllä, jos tietolähteitä, joita käytetään tueta SharePoint Onlinessa. Katso ulkoisten tietojen käyttäminen työkirjoissa SharePoint Onlinessa.

Lasketut jäsenet

Kyllä

Kyllä

Kyllä, jos tietolähteitä, joita käytetään tueta SharePoint Onlinessa. Katso ulkoisten tietojen käyttäminen työkirjoissa SharePoint Onlinessa.

Lasketut kentät

Kyllä

Ei.

PowerPivot-ominaisuuksia, kuten laskettuja kenttiä ja tietomalleja, ei tueta paikallisessa Office Online Serverissä.

Kyllä, jos tietolähteitä, joita käytetään tueta SharePoint Onlinessa. Katso ulkoisten tietojen käyttäminen työkirjoissa SharePoint Onlinessa.

Lisätietoja on seuraavissa resursseissa:

Tärkeää: Jos yrität tarkastella laskettuja osia (tai ominaisuuksia, joita ei tueta) sisältävää työkirjaa selainikkunassa ja näkyviin tulee virhesanoma, jossa kerrotaan, että työkirjaa ei tueta, voit yrittää avata työkirjan sovelluksessa Excel 2013.

Sivun alkuun

Mitä ovat lasketut mitat?

Laskettu mitta on mukautettu laskenta, jonka voit luoda Excelissä, kun käytät SQL Server Analysis Services -tietokantaan tallennettuja moniulotteisia tietoja. Lasketut mitat ovat hyödyllisiä määritettäessä laskutoimituksia, joita ei ehkä vielä ole tietokannassa. Seuraavassa on esimerkkejä mukautetuista laskennoista:

 • tiettyä kaavaa käyttävä myyntitavoitteen mitta

 • ryhmän osien kokonaisarvon prosenttiosuuden mitta

 • monimutkaista kyselyä käyttävä bruttotuoton mitta

 • bruttotuoton ja tuotteen kustannusten summan tuoton mitta.

Luodessasi lasketun mitan määrität Multidimensional Expressions (MDX) -kyselyn. Tämän voi tehdä helposti Excelin Laskettu mitta -valintaikkunassa, jossa voit määrittää kyselyn vedä ja pudota -toiminnon avulla.

Lasketun mitan luominen – Excel

 1. Luo Pivot-taulukkoraportti tai Pivot-kaavioraportti Analysis Services -kuutioon tallennetuista tiedoista.

 2. Valitse Analysoi-välilehden Laskutoimitukset-ryhmässä OLAP-työkalut > Laskettu MDX-mitta. Uusi laskettu mitta -valintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Kirjoita lasketun mitan nimi Nimi-ruutuun.

 4. (Tämä vaihe on valinnainen). Voit määrittää, missä kohtaa pivot-taulukon (tai pivot-kaavion) kenttäluetteloa laskettu mitta näkyy, suorittamalla toisen tai molemmat seuraavista vaiheista:

  • Määritä Mittayksikköryhmä-luettelon avulla, missä kohtaa Pivot-taulukon (tai Pivot-kaavion) kenttäluetteloa laskettu mitta näkyy. Jos et määritä mittayksikköryhmää, laskettu mitta näkyy Arvot-ryhmässä.

  • Kirjoita Kansio-ruutuun nimi luodaksesi lasketulle mitalle näyttökansion.

 5. Vedä Kentät ja kohteet -välilehdestä osa (kuten mitta) MDX-ruutuun.

 6. Lisää osan perään toiminto, kuten +, -, / tai *, MDX-ruutuun.

 7. Vedä Kentät ja kohteet -välilehdestä toinen osa MDX-ruutuun.

 8. Toista vaiheita 5-7, kunnes olet määrittänyt osat ja kaavan.
  Jos olet esimerkiksi luomassa Liikevaihto-nimistä laskettua mittaa, niin MDX-ruudun kysely saattaa muistuttaa
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Valitse Testaa MDX:ää varmistaaksesi, että kysely toimii oikein.

 10. Luo laskettu mitta valitsemalla OK.

 11. Jos haluat käyttää laskettua mittaa raportissa, valitse se Pivot-taulukon (tai Pivot-kaavion) kenttäluettelossa. Se on vaiheessa 4 määritetyssä sijainnissa.

Huomautus: Koska Excelin MDX lasketun mitan luominen istunnon tietyssä laskutoimituksessa SQL Server Analysis Services-tietolähteen, laskettu mitta rajoittuvat istunnon ja käytit tietolähdeyhteys. Lisätietoja luominen istunnon kohdistettu lasketut jäsenet.

Sivun alkuun

Mitä ovat lasketut jäsenet?

Laskettu jäsen on jäsenjoukko, jonka voit määrittää Excelissä, kun käytät Server Analysis Services -tietokantaan tallennettuja moniulotteisia tietoja. Lasketut jäsenet ovat hyödyllisiä määritettäessä osajoukkoja, jotka eivät ehkä vielä ole tietokannassa. Seuraavassa on esimerkkejä mukautetuista osajoukoista:

 • tietyistä maantieteellisistä alueista, kuten maista, seuduista tai osavaltioista, koostuva alue

 • tuotejoukko, joka lasketaan mukaan myyntiedustajan myyntitavoitteen summaan

 • tiettyyn markkinointikampanjaan liittyvä myynninedistämistoimien joukko.

Samalla tavalla kuin lasketun mitan kohdalla myös luodessasi lasketun jäsenen määrität MDX-kyselyn. Tämän voi tehdä helposti Excelin Laskettu jäsen -valintaikkunassa, jossa voit määrittää kyselyn vedä ja pudota -toiminnon avulla.

Huomautus: Kun käsittelet Pivot-taulukkoa Excelissä ja lisäät lasketun jäsenen OLAP-työkalujen avulla, et voi poistaa sen valintaa avattavassa kenttäluettelossa, jos tietolähde on yhdistetty palvelimeen, jossa on käytössä SQL Server 2008 tai aiempi versio. Jos tietolähde on yhdistetty palvelimeen, jossa on käytössä SQL Server 2008 R2 tai uudempi versio, voit valita lasketun jäsenen suodattimen avattavassa luettelossa ja poistaa sen valinnan.

Lasketun jäsenen luominen – Excel

 1. Luo Pivot-taulukkoraportti tai Pivot-kaavioraportti Analysis Services -kuutioon tallennetuista tiedoista.

 2. Valitse Analysoi-välilehden Laskutoimitukset-ryhmässä OLAP-työkalut > Laskettu MDX-jäsen. Uusi laskettu jäsen -valintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Kirjoita lasketun jäsenen nimi Nimi-ruutuun.

 4. Määritä Päähierarkia-luettelon avulla, missä kohtaa Pivot-taulukon (tai Pivot-kaavion) kenttäluetteloa laskettu jäsen näkyy.
  Tee valinta huolella. Sinun täytyy tietää, minne määritit lasketun jäsenen, jotta voit käyttää sitä pivot-taulukkoraportissa (tai pivot-kaavioraportissa).

 5. Vedä Kentät ja kohteet -välilehdestä osa (kuten dimensiohierarkia) MDX-ruutuun.

 6. Lisää osan perään toiminto, kuten +, -, / tai *, MDX-ruutuun.

 7. Vedä Kentät ja kohteet -välilehdestä toinen osa MDX-ruutuun.

 8. Toista vaiheita 5–7, kunnes olet määrittänyt osat ja kaavan.
  Jos olet esimerkiksi luomassa Päätuotteet-nimistä laskettua jäsentä, johon sisältyvät kaikki tuoteluokat kahta lukuun ottamatta, MDX-ruudun kysely saattaa olla
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Valitse Testaa MDX:ää varmistaaksesi, että kysely toimii oikein.

 10. Luo laskettu jäsen valitsemalla OK.

 11. Voit lisätä lasketun jäsenen pivot-taulukkoraporttiin (tai pivot-kaavioraporttiin) seuraavasti:

  1. Valitse raporttia varten vähintään yksi mitta.

  2. Laajenna Pivot-taulukko- (tai Pivot-kaavio) -kenttäluettelossa vaiheessa 4 määritettyä päädimensiota.

  3. Valitse valintaruutu sen dimensiohierarkian vieressä, joka vastaa lasketun jäsenen luonnissa käytettyä hierarkiaa. Raportissa näkyvät kaikkien ryhmän dimension jäsenten tiedot, myös luomasi lasketun jäsenen tiedot.

 12. (Valinnainen). Voit näyttää ainoastaan raportin lasketun jäsenen tiedot seuraavasti:

  1. Osoita Pivot-taulukon (tai Pivot-kaavion) kenttäluettelossa dimensiohierarkiaa, joka sisältää lasketun jäsenen.

  2. Avaa Valitse kenttä -valintaikkuna napsauttamalla (tai napauttamalla) näkyviin tulevaa alanuolta.

  3. Tyhjennä kaikkien kohteiden valintaruudut luomaasi laskettua jäsentä lukuun ottamatta.

Sivun alkuun

Mitä ovat lasketut kentät?

Lasketut kentät on hyötyä, kun haluat luoda lasketun pivot-taulukko tai raportti, joka ei käytä tallennettuja Analysis Services moniulotteisia tietoja, mutta sen sijaan käyttää tiedot luodaan käyttämällä ExcelPowerPivot-työkirjan tietomallista. Laskettujen kenttien arvot muuttaa kontekstin mukaan. Konteksti määritetään valittuja rivejä, sarakkeita, suodattimia, tai mukautetut kaavan avulla Data Analysis Expressions (DAX) PowerPivot.

Laskettujen mittojen ja jäsenten tapaan myös lasketut kentät on luetteloitu Pivot-taulukon (tai Pivot-kaavion) kenttäluettelossa, yleensä Arvot-ryhmässä. Voit luoda lasketun kentän monella tavalla.

Lasketun kentän luominen – Excel

Lisätietoja laskettujen kenttien luomisesta ja käyttämisestä on seuraavissa resursseissa:

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×