Laskentataulukon yhteensopivuusongelmat

Tärkeää: 

  • Ennen kuin tallennat Excel 2007:n tai uudemman version tiedostomuodossa olevan työkirjan, korjaa ongelmat, jotka aiheuttavat merkittäviä toiminnallisuuden menetyksiä, jotta estät tietojen menettämisen pysyvästi tai työkirjan virheellisen toiminnan. Excelin Yhteensopivuuden tarkistaminen -toiminnon avulla voit tunnistaa mahdolliset ongelmat.

  • Ongelmat, jotka aiheuttavat vähäisiä tarkkuuden menetyksiä, on ehkä korjattava, ennen kuin jatkat työkirjan tallentamista. Tietoja tai toimintoja ei menetetä, mutta työkirja ei välttämättä näytä täsmälleen samalta tai toimi täsmälleen samalla tavalla Microsoft Excelin aiemmassa versiossa avattuna.

Yhteensopivuuden tarkistaminen käynnistyy automaattisesti, kun yrität tallentaa työkirjan Excel 97–2003:n .xls-muodossa. Jos mahdollisilla ongelmilla ei ole väliä, voit poistaa Yhteensopivuuden tarkistaminen -toiminnon käytöstä.

Yhteensopivuuden tarkistustyökalu, jossa näkyvät tarkistettavat versiot

Lisätietoja Yhteensopivuuden tarkistaminen -toiminnosta on artikkelissa Excel-työkirjan tallentaminen yhteensopivana Excelin aiempien versioiden kanssa.

Tämän artikkelin sisältö

Ongelmat, jotka aiheuttavat merkittäviä toiminnallisuuden menetyksiä

Ongelmat, jotka aiheuttavat vähäisiä tarkkuuden menetyksiä

Ongelmat, jotka aiheuttavat merkittäviä toiminnallisuuden menetyksiä

Ongelma

Ratkaisu

Tämä työkirja sisältää tietoja soluissa, jotka ovat valitun tiedostomuodon rivi- ja sarakerajoituksen ulkopuolella. Tietoja, jotka sijaitsevat 65 536 rivin ja 256 sarakkeen ulkopuolella, ei tallenneta. Kaikki tähän alueeseen viittaavat kaavojen viittaukset palauttavat #VIITTAUS!-virheen.

Mitä tämä merkitsee   Excel 2007:stä alkaen laskentataulukon koko on 1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta, mutta Excel 97–2003:ssa se on vain 65 536 riviä ja 256 saraketta. Tämän rivi- ja sarakerajan ulkopuoleisten solujen tiedot katoavat Excel 97–2003:ssa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna solut ja alueet, jotka ylittävät rivien ja sarakkeiden rajat. Valitse sitten nämä rivit ja sarakkeet ja sijoita ne Leikkaa- ja Liitä-komennoilla rivien ja sarakkeiden rajojen sisäpuolelle tai toiseen laskentataulukkoon.

Yhteensopivuuden tarkistaminen

Tässä työkirjassa on skenaarioita, jotka sisältävät viittauksia valitun tiedostomuodon salliman rivien ja sarakkeiden enimmäismäärän ulkopuolella sijaitseviin soluihin. Näitä skenaarioita ei tallenneta valitussa tiedostomuodossa.

Merkitys    Laskentataulukon skenaario viittaa soluun, joka on Excel 97–2003:n rivi- ja sarakerajoituksen (65 536 saraketta ja 256 riviä) ulkopuolella ja jota ei voi enää käyttää, jos työkirja tallennetaan Excelin aiemman version tiedostomuodossa.

Toimintaohjeet    Etsi Skenaarionhallinnassa skenaario, joka viittaa rivi- ja sarakerajoituksen ulkopuoliseen soluun, ja muuta viittauksen kohde paikkaan, joka on rajatun alueen sisäpuolella.

Valitse Tiedot-välilehden Datatyökalut-ryhmästä Entä-jos-analyysi > Skenaarionhallinta. Etsi Skenaariot-ruudusta yhteensopivuusongelman aiheuttava skenaario ja muokkaa sen viittausta.

Tämä työkirja sisältää päivämääriä kalenterimuodossa, jota valittu tiedostomuoto ei tue. Nämä päivämäärät näytetään gregoriaanisen kalenterin mukaisessa muodossa.

Merkitys    Excel 2007:stä alkaen voidaan käyttää mukautettuja kansainvälisiä kalenterimuotoja, kuten juutalaista kalenteria, japanilaista kalenteria, kiinalaista kalenteria, Saka-kalenteria, kiinalaista horoskooppikalenteria, korealaista horoskooppikalenteria, Rokuyou-kalenteria ja korealaista kalenteria. Excel 97–2003 -ohjelmat eivät kuitenkaan tue näitä kalenterimuotoja.

Toimintaohjeet    Jos haluat välttää toimintojen rajoittamisen, muuta kalenterimuoto sellaisen kieli- tai alueasetuksen mukaiseksi, jota Excel 97–2003 -ohjelmat tukevat.

Tämä työkirja sisältää päivämääriä kalenterimuodossa, jota valittu tiedostomuoto ei tue. Näitä päivämääriä on muokattava gregoriaanisen kalenterin avulla.

Merkitys    Excel 2007:stä alkaen voidaan käyttää muutakin kuin länsimaista kalenteria, kuten esimerkiksi thai-buddhalaista tai islamilaista kalenteria. Excel 97–2003 -ohjelmissa tällaisia kalentereita voidaan muokata vain käyttämällä gregoriaanista kalenterimuotoa.

Toimintaohjeet    Jos haluat välttää toimintojen rajoittamisen, muuta kalenterimuoto sellaisen kieli- tai alueasetuksen mukaiseksi, jota Excel 97–2003 -ohjelmat tukevat.

Tämän työkirjan soluissa on enemmän tietoja kuin Excelin aiemmat versiot sallivat. Tätä tiedostoa ei voida avata Excelin aiemmilla versioilla.

Merkitys    Excel 2007:stä alkaen solulohkojen määrää rajoittaa vain käytettävissä oleva muisti. Excel 97–2003 -ohjelmissa käytettävissä olevien solulohkojen määrä kussakin Excel-ilmentymässä on 64 000.

Solulohko sisältää 16 laskentataulukon riviä. Jos kaikki rivit sisältävät tietoja, laskentataulukossa on 4,096 solulohkoa, jolloin yhdessä Excel-ilmentymässä voi olla vain 16 tällaista laskentataulukkoa (riippumatta siitä, kuinka monta työkirjaa Excelissä on avoinna).

Toimintaohjeet    Jos haluat varmistaa, että työkirjan koko ei ylitä 64 000 solulohkon rajaa ja että työkirja voidaan avata Excel 97–2003 -versioissa, käytä Excel 2007:ssa ja uudemmissa versioissa yhteensopivuustilaa, kun olet tallentanut työkirjan Excel 97–2003 -tiedostomuotoon. Kun yhteensopivuustila on käytössä, Excel tarkkailee aktiivisen työkirjan solulohkojen määrää.

Ainakin yksi tämän työkirjan solu sisältää sparkline-objektin. Sparkline-objekteja ei tallenneta.

Merkitys    Excel 97–2010 -versioissa sparkline-objektit eivät näy laskentataulukossa.

Kaikki sparkline-kaaviot säilyvät kuitenkin työkirjassa ja saadaan käyttöön, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2010:ssä tai uudemmissa versioissa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna sparkline-kaavioita sisältävät solut. Tee sitten tarvittavat muutokset. Voit käyttää esimerkiksi ehdollisia muotoiluja sen sijaan, että käyttäisit Excelin aiemmissa versioissa näkymättömiä sparkline-kaavioita.

Tämä tiedosto sisälsi alunperin ominaisuuksia, joita Excelin tämä versio ei tunnistanut. Näitä ominaisuuksia ei tallenneta.

Merkitys    Tässä työkirjassa on käytetty ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä Excel 2007:ää (Excel 97–2003) aiemmissa versioissa. Tällaiset ominaisuudet menetetään.

Toimintaohjeet    Jos tiedät, mitkä ominaisuudet aiheuttavat ongelman, poista tai korvaa ne, jos mahdollista, ja tallenna sitten tiedosto haluamassasi muodossa.

Tämä tiedosto sisälsi alunperin ominaisuuksia, joita tämä Excelin versio ei tunnista. Nämä ominaisuudet eivät säily, kun OpenXML-tiedosto tallennetaan XLSB-tiedostomuodossa tai päinvastoin.

Merkitys    Tässä työkirjassa on käytetty ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä Excel 2007:ssä, kun OpenXML-tiedosto tallennetaan Excelin binaarisena työkirjana (.xlsb) tai päinvastoin. Jos tiedosto tallennetaan, nämä ominaisuudet menetetään.

Toimintaohjeet    Jos tiedät, mitkä ominaisuudet aiheuttavat ongelman, poista tai korvaa ne, jos mahdollista, ja tallenna sitten tiedosto haluamassasi muodossa.

Sivun alkuun

Ongelmat, jotka aiheuttavat vähäisiä tarkkuuden menetyksiä

Ongelma

Ratkaisu

Excelin aiemmat versiot eivät tue värimuotoiluja ylä- ja alatunnisteiden tekstissä. Värimuotoilutiedot näytetään tekstimuodossa aiemmissa Excelin versioissa.

Merkitys    Excel 2007:stä alkaen värimuotoiluja voidaan käyttää ylä- ja alatunnisteen tekstissä. Värimuotoiluja ei kuitenkaan voida käyttää Excel 97–2003 -ohjelmien ylä- ja alatunnisteissa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Korjaa, jos haluat poistaa värimuotoilun.

Yhteensopivuuden tarkistaminen

Tämä työkirja sisältää laskentataulukoita, joissa on ylä- tai alatunnisteita parillisilla sivuilla tai ensimmäisellä sivulla. Näitä ylä- ja alatunnisteita ei voi näyttää Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 2007:stä alkaen voit halutessasi näyttää erilaiset ylä- ja alatunnisteet parillisilla sivuilla ja ensimmäisellä sivulla. Parillisten sivujen tai ensimmäisen sivun ylä- ja alatunnisteet eivät näy Excel 97–2003 -ohjelmissa, mutta ne säilyvät ja tulevat taas näkyviin, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2007:ssä tai uudemmissa versioissa.

Toimintaohjeet    Jos tallennat työkirjan usein Excel 97–2003 -tiedostomuodossa, työkirjan parillisten sivujen tai ensimmäisen sivun ylä- ja alatunnisteet kannattaa ehkä poistaa.

Jotkin tämän työkirjan solut tai tyylit sisältävät muotoiluja, joita valittu tiedostomuoto ei tue. Nämä muodot muunnetaan lähimpään käytettävissä olevaan muotoon.

Merkitys    Excel 2007:stä alkaen on käytettävissä erilaisia solumuotoiluja tai solutyylejä, kuten erikoistehosteita tai varjostuksia. Nämä asetukset eivät ole käytettävissä Excel 97–2003 -ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Kun jatkat työkirjan tallentamista, Excel käyttää lähinnä vastaavaa käytettävissä olevaa muotoilua, joka voi olla sama kuin johonkin toiseen kohteeseen käytetty muotoilu. Jos haluat välttää muotoilujen kahdentumisen, muuta tai poista solutyylit, joiden muotoilua ei tueta, ennen työkirjan tallentamista Excel 97–2003 -tiedostomuodossa.

Tämä työkirja sisältää enemmän yksilöllisiä solumuotoja kuin valittu tiedostomuoto tukee. Joitakin solumuotoja ei tallenneta.

Merkitys    Excel 2007:stä alkaen voidaan käyttää 64 000 yksilöivää solumuotoilua, mutta Excel 97–2003 -ohjelmissa voidaan käyttää vain 4 000 yksilöivää solumuotoilua. Yksilöivä solumuotoilu tarkoittaa mitä tahansa työkirjassa käytettyä muotoiluyhdistelmää.

Toimintaohjeet    Jos haluat säilyttää tietyt yksilöivät solumuotoilut Excel 97–2003 -ohjelmissa, voit poistaa joitakin vähemmän tärkeitä solumuotoiluja.

Tämä työkirja sisältää enemmän yksilöllisiä fonttimuotoja kuin valittu tiedostomuoto tukee. Joitakin fonttimuotoja ei tallenneta.

Merkitys    Excel 2007:stä alkaen on käytettävissä 1 024 yleistä fonttityyppiä, joista enintään 512 voidaan käyttää samassa työkirjassa. Excel 97-2003 -ohjelmat eivät tue näin montaa yksilöivää fonttimuotoilua.

Toimintaohjeet    Jos haluat säilyttää tietyt yksilöivät fonttimuotoilut Excel 97–2003 -ohjelmissa, voit poistaa joitakin vähemmän tärkeitä fonttimuotoiluja.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Katso myös

Excel-työkirjan tallentaminen yhteensopivana Excelin aiempien versioiden kanssa

Excelin muotoilut ja ominaisuudet, jotka eivät siirry muihin tiedostomuotoihin

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×