Laskentataulukon arvojen laskemistapoja

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Laske- ja Summa-funktion ero Laskeminen on olennainen osa tietojen analysointia, onpa kyseessä sitten osaston tai organisaation työntekijöiden laskeminen tai myytyjen tuotteiden laskeminen vuosineljänneksittäin. Excel tarjoaa useita tapoja laskea soluja, rivejä ja sarakkeita.

Valinnan helpottamiseksi tähän artikkeliin on kerätty yhteenveto kaikista summan laskemismenetelmistä, ohjeita sopivimman menetelmän valitsemiseen ja linkkejä yksityiskohtaisiin artikkeleihin.

Laskemista ei pidä sekoittaa arvojen yhteenlaskemisen kanssa. Jos haluat lisätietoja solujen, rivien ja sarakkeiden arvojen yhteenlaskemisesta, tutustu ohjeartikkeliin Solujen, sarakkeiden ja rivien arvojen yhteenlaskeminen.

Tässä artikkelissa

Yksinkertainen laskeminen

Sarakkeen tai rivin solujen laskeminen komennolla

Alueen solujen laskeminen funktiolla

Alueen solujen laskeminen jäsennyksellä

Sarakkeen tai rivin solujen laskeminen Pivot-taulukolla

Luettelon tai Excel-taulukon solujen laskeminen funktiolla

Laskeminen yhden tai useamman ehdon mukaan

Alueen solujen laskeminen yhden ehdon perusteella

Sarakkeen solujen laskeminen yhden ehdon tai useiden ehtojen perusteella

alueen solujen laskeminen useiden ehtojen perusteella yhden funktion avulla tai useiden funktioiden avulla

Laskeminen, kun tiedoissa on tyhjiä arvoja

Alueen ei-tyhjien solujen laskeminen funktiolla

Luettelon ei-tyhjien solujen laskeminen funktiolla

Yhtenäisen alueen tyhjien solujen laskeminen funktiolla

Epäyhtenäisen alueen tyhjien solujen laskeminen useiden funktioiden avulla

Arvojen yksilöllisten esiintymien laskeminen

Alueen yksilöllisten arvojen laskeminen Pivo-taulukkoraportilla

Alueen yksilöllisten ehtojen laskeminen yhden ehdon perusteella LASKE.JOS-funktion avulla

Alueen yksilöllisten arvojen laskeminen useiden ehtojen perusteella funktioiden yhdistelmän avulla matriisikaavassa

Luettelosarakkeen yksilöllisten arvojen laskeminen erikoissuodatuksella

Alueen sellaisten yksilöllisten arvojen laskeminen yhdistelmäkaavalla, jotka täyttävät ehdon tai useita ehtoja

Erikoistapaukset (kaikkien solujen tai sanojen laskeminen

Alueen solujen kokonaismäärän laskeminen funktioilla

Alueen sanojen laskeminen yhdistelmäkaavalla

Laskelmien ja määrien näyttäminen tilarivillä

Yksinkertainen laskeminen

Voit laskea alueen tai taulukon arvojen määrän yksinkertaisella kaavalla, painiketta napsauttamalla tai laskentataulukkofunktiolla.

Excel voi myös näyttää Excel- tilapalkkivalittujen solujen määrä. Katso lisätietoja osasta Displaying laskelmat ja määrät tilarivillä . Voit viitata näkyy tilarivillä, kun haluat silmäyksellä tietoja ja, kun haluat kirjoittaa kaavoja ei ole arvoja.

Sarakkeen tai rivin solujen laskeminen komennolla

Käytä Automaattinen summa -toiminnon Laske numerot -toimintoa: Valitse ensin solualue, jossa on vähintään yksi numeerinen arvo, ja napsauta sitten Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Automaattinen summa -kohdan vieressä olevaa nuolta. Valitse tämän jälkeen Laske numerot. Excel palauttaa numeeristen arvojen määrän valitsemasi alueen viereisessä solussa. Yleensä tulos näytetään alueen oikealla puolella olevassa solussa, kun kyseessä on vaakasuuntainen alue, ja alueen alapuolella olevassa solussa, kun kyseessä on pystysuuntainen alue.

Automaattinen summa -kohdan Laske numerot -toiminnon käyttäminen

Sivun alkuun

Alueen solujen laskeminen funktiolla

Kaavan LASKE-funktiolla voit laskea alueen numeeristen arvojen määrän. Seuraavassa esimerkissä alueessa A2:A5 on kolme numeroa (5, 32 ja 10) sekä yksi tekstiarvo (hello) Voit käyttää LASKE-funktiota kaavassa seuraavasti: =LASKE(A2:A5). Tulos on 3, sillä alueessa on kolme numeroarvoa.

1

2

3

4

5

6

A

Esimerkkiarvo

5

32

hello

10

=LASKE(A2:A5)

Saat lisätietoja LASKE-funktion ohjeartikkelin kohdasta Numeroita sisältävien solujen laskeminen epäyhtenäiseltä riviltä tai epäyhtenäisestä sarakkeesta.

Sivun alkuun

Alueen solujen laskeminen jäsennyksellä

Välisumma-komennolla (se löytyy Tiedot-välilehden Jäsennä-ryhmästä) voit ryhmitellä sarakkeen tietoja ja tehdä niistä yhteenvetoja.

Jos tiedot ovat luettelossa ja et voi ryhmitellä niitä loogisesti sarakearvojen perusteella, voit luoda jäsennyksen tietojen ryhmittelemiseksi ja yhteenvetojen tekemiseksi.

Välisumma-komento ryhmittelee tiedot jäsennykseen

Kuten kuvasta näkyy, myynti on ryhmitelty alueiden mukaan. Lisäksi näet, että idän ja lännen alueilla on kummallakin neljä vuosineljännesarvoa. Kunkin alueen arvot on laskettu yhteen. Lisäksi kaikki arvot on laskettu yhteen kokonaissummaksi.

Lisätietoja on seuraavissa artikkeleissa:

Sivun alkuun

Sarakkeen tai rivin solujen laskeminen Pivot-taulukolla

Luo Pivot-taulukkoraportti, joka sisältää tietojen yhteenvedon ja jonka avulla voit analysoida tietoja valitsemalla luokat, joiden avulla haluat tietoja tarkastella.

Voit luoda Pivot-taulukon nopeasti valitsemalla tietoalueelta tai Excel-taulukosta solun ja valitsemalla sitten Lisää-välilehden Taulukot -ryhmässä Pivot-taulukko.

Ymmärrät Pivot-taulukon tehokkuuden paremmin, kun otat huomioon, että seuraavan esimerkin myyntitiedoissa on useita rivejä (tietorivejä on itse asiassa 40, mutta kuvassa näkyy vain osa niistä). Tiedoista ei ole luotu valmista yhteenvetoa eikä niissä ole välisummia tai kokonaissummaa.

Pivot-taulukkoraportissa käytetyt tiedot

Samoihin tietoihin perustuva Pivot-taulukkoraportti näyttää välisummat, kokonaissummat ja lyhyen yhteenvedon tiedoista.

Pivot-taulukkoraportissa näkyvät summat ja tietojen yhteenveto

Pivot-taulukoiden luominen ja työstäminen voi edellyttää tietojen valmistelemista etukäteen ja joidenkin käsitteiden tuntemusta.

Lisätietoja käytön aloittamisesta on seuraavissa artikkeleissa:

Sivun alkuun

Luettelon tai Excel-taulukon solujen laskeminen funktiolla

Kaavan VÄLISUMMA-funktiolla voit laskea Excel-taulukon tai solualueen arvojen määrän.

VÄLISUMMA-funktiolla voi määrittää, sisällytetäänkö piilotetut rivit tuloksiin. Funktio se ohittaa aina rivit, jotka on suodatettu pois.

Seuraavassa esimerkissä funktion käyttö taulukon seitsemässä arvossa (solut A2–A8) antaa tulokseksi 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Myydyt yksiköt

25

8

12

32

11

40

16

=VÄLISUMMA(2,A2:A8)

2 määrittää kaavassa, että funktion tulee käyttää SUMMA-funktiota, jolla saadaan tietoon alueen A2:A8 arvojen määrä, ja että piilotetut rivit tulee sisällyttää mukaan. Määrä (tulos solussa A9) on 7.

Jos piilotit rivit 4, 5 ja 6 etkä halua niitä laskettavan, käytä VÄLISUMMA-funktiota eri tavalla. Tässä tapauksessa sinun täytyy antaa kaavaan määritteen 2 sijasta määrite 102, joka komentaa Excelin ohittamaan piilotetut rivit. Taulukko voi näyttää seuraavalta (kun rivit 4, 5 ja 6) on piilotettu:

1

2

3

7

8

9

A

Myydyt yksiköt

25

8

40

16

=VÄLISUMMA(102,A2:A8)

Tässä tapauksessa funktio antaa tulokseksi 4. Se on niiden solujen määrä, jotka eivät ole piilotettuja ja jotka sisältävät arvoja.

Saat lisätietoja ohjeartikkeleista VÄLISUMMA-funktio ja Excel-taulukon tietojen yhteenlaskeminen.


Sivun alkuun

Laskeminen yhden tai useamman ehdon mukaan

Voit laskea alueesta niiden solujen määrän, jotka täyttävät tietyt laskentataulukon funktioilla määrittämäsi ehdot.

Alueen solujen laskeminen yhden ehdon perusteella

LASKE.JOS-funktiolla voit laskea niiden solujen määrän, jotka täyttävät yhden ehdon. Seuraavassa esimerkissä funktio laskee alueelta A2:A8 niiden solujen määrän, joiden arvo on suurempi kuin 20. Niitä on 3. Ota huomioon, että ehto ">20," täytyy laittaa lainausmerkkeihin.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Myydyt yksiköt

25

8

12

32

11

40

16

=LASKE.JOS(A2:A8,">20")

Saat lisätietoja LASKE.JOS-funktion omasta ohjeartikkelista.

Sivun alkuun

Sarakkeen solujen laskeminen yhden ehdon tai useiden ehtojen perusteella

TLASKE-tietokantafunktiolla voit laskea määrittämäsi ehdot täyttävien kohteiden määriä.

Käytä TSUMMA-funktiota silloin, kun käytössä on sarakeluettelo, ja ehtojen määrittäminen erilliseen solualueeseen on helpompaa kuin upotetun funktion käyttäminen.

Seuraavassa esimerkissä haluat laskea, kuinka monena kuukautena maaliskuun 2008 jälkeen on myyty yli 400 yksikköä. Kun katsot taulukkoa, näet, että näitä kuukausia on kaksi: huhtikuu (442) ja kesäkuu (405).

Huomautus: Seuraava prosessi ei ole kovin yksinkertainen, mutta se on toimiva. On tärkeää, että noudatat ohjeita tarkasti ja että järjestät tietosi taulukkoon esitetyllä tavalla. Voit kopioida tiedot taulukosta ja liittää ne laskentataulukon soluun A1. Tuloksen pitäisi näkyä solussa B13.

Lisää toinen solualue, joka on järjestetty samalla tavalla kuin myyntitiedot soluissa A1–B7. Lisäsolualue sisältää solut A10–B11. Siinä on samat sarakeotsikot (Myydyt yksiköt ja Kuukausi päättyy) sekä ehto rivillä, joka on heti kunkin sarakeotsikon alapuolella (solut A11 ja B11).

Anna sitten kaava mihin tahansa tyhjään soluun. Sijainnilla ei ole väliä, mutta tässä esimerkissä se annetaan soluun B13. Tämän esimerkin kaavassa käytetään TLASKE-funktiota seuraavasti: =TLASKE(A1:B7,,A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Myydyt yksiköt

Kuukausi päättyy

339

1/31/2008

270

2/29/2008

314

3/31/2008

442

4/30/2008

336

5/31/2008

405

6/30/2008

Myydyt yksiköt

Kuukausi päättyy

=">400"

=">=3/31/2008"

=TLASKE(A1:B7,,A10:B11)

TLASKE-funktio tarkistaa tiedot alueesta A2–A7, käyttää ehtoja soluista A11 ja B11 ja antaa tulokseksi 2. Tämä ilmaisee niiden rivien määrää, jotka täyttävät molemmat ehdot (rivit 5 ja 7)

Saat lisätietoja TLASKE-funktion omasta ohjeartikkelista.

Sivun alkuun

Alueen solujen laskeminen useiden ehtojen perusteella yhden funktion avulla tai useiden funktioiden avulla

Käytä LASKE.JOS.JOUKKO-funktiota tai LASKE- ja JOS-funktioiden yhdistelmää.

LASKE.JOS-funktion käyttäminen solualueella

Kuvasta näet, miten LASKE.JOS.JOUKKO-funktiolla etsitään sellaisten autojen määrä, joissa on yli 250 hevosvoimaa ja joiden polttoaineen kulutus maantieajossa on yli 25 mailia per gallona. Funktion antaa tulokseksi 2, koska tiedoissa on kaksi riviä, jotka täyttävät molemmat ehdot (rivit 3 ja 4).

Huomautus: LASKE.JOS.JOUKKO-funktiossa ehdot täytyy laittaa lainausmerkkeihin (""), esimerkiksi näin: "<250", ">25" tai jopa "240".

Voit laskea yksittäisen arvon esiintymien määrän alueessa LASKE.JOS-funktiolla. Jos haluat tarkistaa esimerkiksi sen, kuinka monta kertaa arvo 70 esiintyy alueessa A2–A40, käytä kaavaa =LASKE.JOS(A2:A40,70).

Saat lisätietoja ohjeartikkeleista Arvon esiintymiskertojen laskeminen ja LASKE.JOS.JOUKKO-funktio.


Sivun alkuun

Laskeminen, kun tiedoissa on tyhjiä arvoja

Taulukkofunktioilla voit laskea niiden solujen määrän, joissa on tietoja tai jotka ovat tyhjiä.

Alueen ei-tyhjien solujen laskeminen funktiolla

LASKE.A-funktiolla voit laskea niiden alueen solujen määrän, jotka sisältävät arvon.

Kun lasket soluja, voit ohittaa tyhjät solut, jos vain arvoja sisältävillä soluilla on merkitystä. Voit laskea esimerkiksi niiden myyjien määrän, joilla on vähintään yksi myyntitapahtuma alueella.

Seuraavassa esimerkissä funktiota käytetään läntisen alueen myyntisarakkeen arvoissa siten, että se antaa tulokseksi 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Myyjä

Läntisen alueen myynti

Andrews

24000

Atlas

Chai

Gabrielle

31000

Hansen

Zeng

8000

=LASKE.A(B2:B7)

Koska solut B3, B4 ja B6 ovat tyhjiä, LASKE.A-funktio ohittaa ne. Se laskee vain arvoja (24000, 31000 ja 8000) sisältävät solut. Määrä (tulos solussa B8) on 3.

Saat lisätietoja ohjeartikkeleista Ei-tyhjien solujen laskeminen ja LASKE.A-funktio.

Sivun alkuun

Luettelon ei-tyhjien solujen laskeminen funktiolla

TASKEA-funktiolla voit laskea, kuinka moni luettelon tai tietokannan sarakkeiden tietoja sisältävää solua vastaa määrittämiäsi ehtoja.

Seuraavassa esimerkissä TLASKEA-funktiolla lasketaan tietokannasta niiden tietueiden määrä alueelta A4:B9, jotka vastaavat alueella A1:B2 määritettyjä ehtoja. Ehtojen mukaan tuotetunnusarvon täytyy olla suurempi tai yhtä suuri kuin 4000 ja luokitusarvon täytyy olla yhtä suuri tai suurempi kuin 50. Vain yksi tietue, joka sijaitsee rivillä 7, täyttää molemmat ehdot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Tuotetunnus

Luokitus

=">=4000"

=">=50"

Tuotetunnus

Luokitus

2 048

61

16384

35336

83

vähintään 1 024

113

512

47

=TLASKEA(A4:B9,"Luokitus",A1:B2)

Saat lisätietoja TLASKEA-funktion omasta ohjeartikkelista.

Sivun alkuun

Yhtenäisen alueen tyhjien solujen laskeminen funktiolla

LASKE.TYHJÄT-funktiolla voit laskea yhtenäisestä alueesta tyhjien solujen määrän. Jos solussa on kaava, joka antaa tulokseksi tyhjän tekstin (""), kyseinen solu lasketaan.

Huomautus: Kun lasket solujen määrää, haluat ehkä joskus laskea mukaan myös tyhjät solut, jos niillä on merkitystä. Voit laskea esimerkiksi myyjien määrän riippumatta siitä, onko heillä myyntiä vai ei.

Saat lisätietoja LASKE.TYHJÄT-funktion omasta ohjeartikkelista.

Sivun alkuun

Epäyhtenäisen alueen tyhjien solujen laskeminen useiden funktioiden avulla

Käytä SUMMA- ja JOS-funktion yhdistelmää. Yleensä voit tehdä tämän ohjelmiston matriisikaavaJOS-funktiolla, jolla voit tarkistaa, sisältääkö kukin viitattu solu arvon, minkä jälkeen voit laskea yhteen kaavan palauttamien EPÄTOSI-tulosten määrän.

Saat lisätietoja seuraavasta tietokannan ohjeartikkelista XL: milloin kannattaa käyttää funktioita SUMMA(JOS()) LASKE.TYHJÄT()-funktion asemesta.

Sivun alkuun

Arvojen yksilöllisten esiintymien laskeminen

Voit laskea alueen yksilöllisten arvojen määrän Pivot-taulukkoraportilla, LASKE.JOS-funktiolla, useiden funktioiden yhdistelmällä tai Erikoissuodatus-valintaikkunassa.

Alueen yksilöllisten arvojen laskeminen Pivo-taulukkoraportilla

Pivot-taulukkoraportti tarjoaa mahdollisuuden näyttää summat ja laskea yksittäisten arvojen esiintymiskerrat.

Saat lisätietoja Arvon esiintymiskertojen laskeminen -ohjeartikkelin kohdasta Useiden arvojen esiintymiskertojen laskeminen Pivot-taulukkoraportilla.

Sivun alkuun

Alueen yksilöllisten ehtojen laskeminen yhden ehdon perusteella LASKE.JOS-funktion avulla

LASKE.JOS-funktiolla voit laskea, kuinka monta kertaa arvo esiintyy alueessa.

Seuraavassa esimerkissä LASKE.JOS-funktio antaa tulokseksi 2, sillä arvo 250 esiintyy kaksi kertaa alueessa A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Myydyt yksiköt

245

250

250

N/A

=LASKE.JOS(A2:A7,250)

Saat lisätietoja Arvon esiintymiskertojen laskeminen -ohjeartikkelin kohdasta Yhden arvon esiintymiskertojen laskeminen alueelta.

Sivun alkuun

Alueen yksilöllisten arvojen laskeminen useiden ehtojen perusteella funktioiden yhdistelmän avulla matriisikaavassa

Käytä SUMMA-funktiota ja JOS-funktiota. Yleensä voit tehdä tämän ohjelmiston matriisikaavaJOS-funktiolla, jolla voit tarkistaa, täyttyvätkö useiden ehtojen vaatimukset, minkä jälkeen voit laskea yhteen kaavan palauttamien TOSI-tulosten määrän.

Seuraavassa esimerkissä käytetään JOS-funktiota, jolla tarkistetaan alueen A2:A10 kaikki solut ja määritetään, onko solun arvo Andrews tai Chai. TOSI-tulosten määrä lasketaan sitten yhteen SUMMA-funktiolla. Tulokseksi saadaan 7. Voit kopioida ja liittää tämän esimerkin laskentatauluko soluun A1. Kun liität esimerkin, näet solussa A11 #ARVO!-virheen. Jotta kaava toimisi, sinun täytyy muuntaa se matriisikaavaksi painamalla ensin F2-näppäintä ja painamalla sitten CTRL+VAIHTO+ENTER. Tämän jälkeen solussa A11 näytetään tulos 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Myyntiedustaja

Lasku

Andrews

15000

Chai

11000

Andrews

11000

Chai

4000

Hansen

8000

Chai

6000

Hansen

14000

Andrews

7000

12000

Kaava

Kuvaus (tulos)

=SUMMA(JOS((A2:A10="Andrews")+(A2:A10="Chai"),1,0))

Andrewsin tai Chain laskujen määrä (7)

Saat lisätietoja Arvon esiintymiskertojen laskeminen -ohjeartikkelin kohdasta Useiden teksti- tai lukuarvojen esiintymiskertojen laskeminen funktioilla.

Saat lisävinkkejä myös seuraaviin tietokannan ohjeartikkeleista:

Sivun alkuun

Luettelosarakkeen yksilöllisten arvojen laskeminen erikoissuodatuksella

Voit etsiä ainutkertaiset arvot tietosarakkeesta Erikoissuodatus-valintaikkunassa. Voit joko suodattaa arvot paikallaan tai etsiä ja liittää ne uuteen sijaintiin. Tämän jälkeen voit laskea uuden alueen arvojen määrän RIVIT-funktiolla.

Huomautukset: 

 • Jos suodatat tiedot paikallaan, arvoja ei poisteta laskentataulukosta, mutta joitain rivejä voidaan piilottaa. Saat ne takaisin näkyviin valitsemalla Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Tyhjennä.

 • Jos haluat nähdä ainutkertaisten arvojen määrän nopeasti yhdellä vilkaisulla, valitse tiedot, kun olet käyttänyt erikoissuodatusta (joko suodatetut tai kopioidut tiedot), ja katso sitten tilariviä. Tilarivin Määrä-arvon pitäisi ilmaista ainutkertaisten arvojen määrä.

Voit tarkistaa ainutkertaisten arvojen määrän Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmän Lisäasetukset-komennolla.

Seuraavasta kuvasta näet, miten voit kopioida vain ainutkertaiset arvot uuteen paikkaan taulukossa erikoissuodatuksen avulla.

Erikoissuodatuksen käyttäminen tietoalueella

Seuraavassa kuvassa sarakkeessa C on viisi ainutkertaista arvoa, jotka on kopioitu sarakkeen A alueesta.

Ainutkertaiset arvot sarakkeen A alueelta

Saat lisätietoja Ainutkertaisten arvojen laskeminen identtisten joukosta -ohjeartikkelin kohdasta Ainutkertaisten arvojen laskeminen suodattimen avulla.

Sivun alkuun

Alueen sellaisten yksilöllisten arvojen laskeminen yhdistelmäkaavalla, jotka täyttävät ehdon tai useita ehtoja

Käytä funktioiden JOS, SUMMA, TAAJUUS, VASTINE ja PITUUS yhdistelmiä.

Saat lisätietoja Ainutkertaisten arvojen laskeminen identtisten joukosta -ohjeartikkelin kohdasta Ainutkertaisten arvojen laskeminen funktioiden avulla.

Tutustu myös ohjeartikkeliin Luettelon ainutkertaisten kohteiden määrittäminen.

Sivun alkuun

Erikoistapaukset (kaikkien solujen tai sanojen laskeminen

Voit laskea solujen tai sanojen määrän alueesta useiden laskentataulukkofunktioiden yhdistelmien avulla.

Alueen solujen kokonaismäärän laskeminen funktioilla

Oletetaan, että haluat määrittää suuren laskentataulukon koon, jotta voit päättää, käytätkö manuaalista vai automaattista laskentaa työkirjassa. Voit laskea alueen solujen määrän funktiolla, joka palauttaa RIVIT- ja SARAKKEET-funktioiden palauttamien arvojen tulon.

Esimerkkiä on ehkä helpompi tarkastella, jos kopioit sen tyhjään laskentataulukkoon.

Esimerkin kopioiminen

 1. Luo tyhjä työkirja tai laskentataulukko.

 2. Valitse esimerkki ohjeaiheesta.

  Huomautus: Älä valitse rivi- tai saraketunnuksia. 

  Esimerkin valitseminen ohjeesta

  Esimerkin valitseminen ohjeesta

 3. Paina CTRL+C.

 4. Valitse taulukosta solu A1 ja paina CTRL+V.

 5. Voit vaihdella tulosten tarkastelemisen ja tuloksia palauttavien kaavojen tarkastelemisen välillä painamalla CTRL+’ (heittomerkki) tai napsauttamalla Kaavat-välilehdessä Kaavan tarkistaminen -ryhmän Näytä kaavat -painiketta.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Alue

Kuukausi

Myynti

Itä

Tammi

18 000 €

Itä

Helmi

23 000 €

Itä

Maalis

19 000 €

Kaava

Kuvaus (tulos)

=RIVIT(A2:C4) * SARAKKEET(A2:C4)

Alueella olevien solujen määrä (9)

Sivun alkuun

Alueen sanojen laskeminen yhdistelmäkaavalla

Käytä SUMMA-, JOS-, PITUUS ja VAIHDA-funktioita kohteessa matriisikaava. Seuraavassa esimerkissä näet yhdistelmäkaavan, jolla lasketaan sanojen määrä seitsemän solun (joista kolme on tyhjiä) alueelta. Joissain soluissa on alussa välilyöntejä ja joissain lopussa, mutta POISTA.VÄLIT- ja VAIHDA-funktiot poistavat nämä ylimääräiset välilyönnit ennen laskemista.

Kopioi seuraavassa taulukossa teksti soluista A2–A11. Ennen kuin liität tekstin taulukkosi soluun A1, muokkaa sarakkeen A leveydeksi noin 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Tekstimerkkijono

Kuusi sanaa ja neljä välilyöntiä lopussa    

   Kuusi sanaa ja kolme välilyöntiä alussa

Kahdeksan sanaa, joitain pilkkuja ja kaksi välilyöntiä lopussa.  

Jotkin merkit ohitetaan, esimerkiksi pilkut ja pisteet.

Kaava

=SUMMA(JOS(PITUUS(POISTA.VÄLIT(A2:A8))=0,0,PITUUS(POISTA.VÄLIT(A2:A8))-PITUUS(VAIHDA(A2:A8," ",""))+1))

Kun olet liittänyt tekstin taulukon soluun A1, valitse solu A11, paina F2-näppäintä ja paina sitten näppäinyhdistelmää VAIHTO+CTRL+ENTER. Näin annat kaavan matriisikaavana. Oikean tuloksen (29) pitäisi näkyä solussa A11.

Sivun alkuun

Laskelmien ja määrien näyttäminen tilarivillä

Kun laskentataulukosta valitaan useita soluja, valittujen solujen tiedot näytetään Excelin tilarivillä. Jos laskentataulukosta valitaan esimerkiksi neljä solua, jotka sisältävät arvot 2, 3, merkkijono (kuten "pilvi") ja 4, kaikki seuraavat arvot voidaan näyttää tilarivillä samanaikaisesti: Keskiarvo, Laske, Lukuarvosolujen määrä, Min, Maks ja Summa. Voit näyttää tai piilottaa haluamasi arvot napsauttamalla tilariviä hiiren kakkospainikkeella. Esimerkin arvot on esitetty seuraavassa kuvassa.

Tilarivi, joka näyttää valittujen solujen laskelmat ja määrät

Huomautus: Vanhemmissa Excel-versioissa nämä samat arvot voidaan näyttää tilarivillä, mutta ainoastaan yksi kerrallaan.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×