Laskentaoperaattorit ja laskentajärjestys Excelissä

Operaattorit määrittävät kaavan osiin suoritettavan laskennan tyypin, kuten lisäys, vähennys, kertominen tai jakaminen. Tässä artikkelissa käsitellään oletusjärjestystä, jossa operaattorit vaikuttavat laskennan osiin. Artikkelissa on myös ohjeita järjestyksen muuttamiseen kaarisulkeiden avulla.

Operaattoreiden lajit

Käytettävissä on neljänlaisia laskentaoperaattoreita: aritmeettisia operaattoreita, vertailu-, teksti- ja viittausoperaattoreita.

Seuraavia aritmeettisia operaattoreita käytetään peruslaskutoimituksissa, kuten yhteen-, vähennys- ja kertolaskuissa, lukujen yhdistämisessä sekä lukuarvojen laskemisessa.

Aritmeettinen operaattori

Merkitys

Esimerkki

+ (plusmerkki)

Yhteenlasku

3+3

– (miinusmerkki)

Vähennyslasku
Vastaluku

3–1
–1

* (tähti)

Kertolasku

3*3

/ (vinoviiva)

Jakolasku

3/3

% (prosenttimerkki)

Prosentti

20%

^ (sirkumfleksi)

Potenssiin korotus

3^2

Seuraavien operaattorien avulla voit verrata kahta arvoa toisiinsa. Kun kahta arvoa verrataan toisiinsa käyttämällä näitä operaattoreita, tuloksena on totuusarvo TOSI tai EPÄTOSI.

Vertailuoperaattori

Merkitys

Esimerkki

= (yhtäläisyysmerkki)

Yhtä suuri kuin

A1=B1

> (suurempi kuin -merkki)

Suurempi kuin

A1>B1

< (pienempi kuin -merkki)

Pienempi kuin

A1<B1

>= (suurempi tai yhtä suuri kuin -merkki)

Suurempi tai yhtä suuri kuin

A1>=B1

<= (pienempi tai yhtä pieni kuin -merkki)

Pienempi tai yhtä suuri kuin

A1<=B1

<> (eri suuri kuin -merkki)

Eri suuri kuin

A1<>B1

Käytä et-merkkiä (&), kun liität merkkijonoja yhdeksi tekstiksi.

Tekstioperaattori

Merkitys

Esimerkki

& (et-merkki)

Yhdistää kaksi arvoa tuottaakseen yhden jatkuvan tekstiarvon.

("Etelä"&"tuuli")

Käytä seuraavia operaattoreita, kun yhdistät solualueita laskutoimituksia varten.

Viittausoperaattori

Merkitys

Esimerkki

: (kaksoispiste)

Alueoperaattori, joka sisällyttää viittaukseen kaikki kahden solun väliset solut, mukaan lukien viittauksessa annetut solut.

B5:B15

, (pilkku)

Yhdistysoperaattori, joka yhdistää useita viittauksia yhdeksi viittaukseksi.

SUMMA(B5:B15,D5:D15)

(väli)

Leikkausoperaattori, joka tuottaa yhden viittauksen soluihin, jotka ovat yhteisiä kummallekin viittaukselle.

B7:D7 C6:C8

Kaavojen laskentajärjestys Excelissä

Joissakin tapauksissa laskutoimitusten suoritusjärjestyksellä voi olla vaikutus kaavan palauttamaan arvoon. On siis tärkeää ymmärtää järjestystä ja sitä, miten voit muuttaa järjestystä saadaksesi odottamasi tulokset.

Kaavat laskevat arvoja tietyssä järjestyksessä. Excel-kaava alkaa aina yhtäläisyysmerkillä (=). Yhtäläisyysmerkki kertoo Excelille, että sitä seuraavat merkit muodostavat kaavan. Yhtäläisyysmerkkiä seuraavat laskettavat osat (operandit), jotka erotetaan toisistaan laskentaoperaattoreilla. Excel laskee kaavan vasemmalta oikealle operaattorien mukaan määräytyvässä järjestyksessä.

Jos kaavassa on useita operaattoreita, Excel suorittaa laskutoimitukset seuraavassa taulukossa kuvatussa järjestyksessä. Jos kaavassa on keskenään samanarvoisia operaattoreita, esimerkiksi sekä kerto- että jakolaskuoperaattoreita, ne suoritetaan vasemmalta oikealle.

Operaattori

Kuvaus

: (kaksoispiste)

  (väli)

, (pilkku)

Viittausoperaattorit

Vastaluku (esimerkiksi –1)

%

Prosentti

Potenssiin korotus

* ja /

Kerto- ja jakolasku

+ ja –

Yhteen- ja vähennyslasku

&

Kahden merkkijonon yhdistäminen

=
< >
<=
>=
<>

Vertailu

Voit muuttaa laskentajärjestystä sijoittamalla kaarisulkeet ensimmäiseksi laskettavan osan ympärille. Esimerkiksi seuraavan kaavan tulos on arvo 11, koska Excel suorittaa kertolaskun ennen yhteenlaskua. Kaava kertoo ensin luvun 2 luvulla 3 ja lisää sitten tulokseen luvun 5.

=5+2*3

Jos muutat syntaksia kaarisulkeiden avulla, Excel laskee luvut 5 ja 2 yhteen ja kertoo sitten tuloksen luvulla 3, jolloin lopputulos on 21.

=(5+2)*3

Seuraavassa esimerkissä kaavan ensimmäisen osan ympärillä olevat sulkeet pakottavat Excelin laskemaan ensin kaavan B4+25 ja sitten jakamaan tuloksen solujen D5, E5 ja F5 arvojen summalla.

=(B4+25)/SUMMA(D5:F5)

Katso lisätietoja videosta Operaattorien järjestys Excelissä.

Miten Excel muuntaa arvot kaavoissa.

Kun kirjoitat kaavan, Excel odottaa kultakin operaattorilta tietyntyyppisiä arvoja. Jos määrität odotetusta poikkeavan arvon, Excel saattaa muuntaa arvon.

Kaava

Tulos

Selitys

= "1"+"2"

3

Kun käytät plusmerkkiä (+), Excel odottaa lukuja kaavaan. Vaikka lainausmerkit tarkoittavat, että "1" ja "2" ovat tekstiarvoja, Excel muuntaa tekstiarvot automaattisesti luvuiksi.

= 1+"4,00 €"

5

Kun kaava odottaa lukua, Excel muuntaa tekstin, jos se on muodossa, joka yleensä hyväksytään luvulle.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel tulkitsee tekstin päivämääränä kk/pp/vvvv-muodossa, muuntaa päivämäärät sarjanumeroiksi ja laskee niiden välisen erotuksen.

=NELIÖJUURI ("8+1")

#ARVO!

Excel ei voi muuntaa tekstiä luvuksi, koska tekstiä "8+1" ei voida muuntaa luvuksi. Voit käyttää "8+1" sijasta "9" tai "8"+"1", jos halua muuntaa tekstin luvuksi ja palauttaa tulokseksi 3.

"A"&TOSI

ATOSI

Kun teksti on odotettu, Excel muuntaa tekstiksi lukuja ja totuusarvoja, kuten TOSI ja EPÄTOSI.

Onko sinulla jokin funktioihin liittyvä kysymys?

Lähetä kysymys Excel-yhteisön keskustelupalstalle

Auta meitä parantamaan Exceliä

Onko sinulla ehdotuksia, miten voimme parantaa seuraavaa Excel-versiota? Jos on, lue aiheet Excel User Voice -palvelussa.

Lisätietoja

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×