Laskentaoperaattorit ja laskentajärjestys Excelissä

Operaattorit määrittävät kaavan osien välillä suoritettavat laskutoimitukset, kuten yhteenlaskun, vähennyslaskun, kertolaskun tai jakolaskun. Laskutoimitusten järjestyksen määrittää oletusjärjestys, jota voi kuitenkin muuttaa sulkeilla.

Käytettävissä on neljänlaisia laskentaoperaattoreita: aritmeettisia operaattoreita, vertailu-, teksti- ja viittausoperaattoreita.

Aritmeettiset operaattorit

Seuraavia aritmeettisia operaattoreita käytetään peruslaskutoimituksissa, kuten yhteen-, vähennys- ja kertolaskuissa, lukujen yhdistämisessä sekä numeroarvojen laskemisessa.

Aritmeettinen operaattori

Merkitys

Esimerkki

+ (plusmerkki)

Yhteenlasku

3+3

– (miinusmerkki)

Vähennyslasku
Vastaluku

3–1
–1

* (tähti)

Kertolasku

3*3

/ (vinoviiva)

Jakolasku

3/3

% (prosenttimerkki)

Prosentti

20%

^ (sirkumfleksi)

Potenssiin korotus

3^2

Vertailuoperaattorit

Seuraavien operaattorien avulla voit verrata kahta arvoa toisiinsa. Tuloksena on totuusarvo TOSI tai EPÄTOSI.

Vertailuoperaattori

Merkitys

Esimerkki

= (yhtäläisyysmerkki)

Yhtä suuri kuin

A1=B1

> (suurempi kuin -merkki)

Suurempi kuin

A1>B1

< (pienempi kuin -merkki)

Pienempi kuin

A1<B1

>= (suurempi tai yhtä suuri kuin -merkki)

Suurempi tai yhtä suuri kuin

A1>=B1

<= (pienempi tai yhtä pieni kuin -merkki)

Pienempi tai yhtä suuri kuin

A1<=B1

<> (eri suuri kuin -merkki)

Eri suuri kuin

A1<>B1

Tekstien liittämisoperaattori

Käytä et-merkkiä (&), kun liität merkkijonoja yhdeksi tekstiksi.

Tekstioperaattori

Merkitys:

Esimerkki

& (et-merkki)

Kahden arvon yhdistäminen yhdeksi tekstiarvoksi

("Etelä"&"tuuli")

Viittausoperaattorit

Käytä seuraavia operaattoreita, kun yhdistät solualueita laskutoimituksia varten.

Viittausoperaattori:

Merkitys

Esimerkki

: (kaksoispiste)

Alueoperaattori, joka sisällyttää viittaukseen kaikki kahden solun väliset solut viittauksessa annetut solut mukaan lukien.

B5:B15

, (pilkku)

Union-operaattori, joka yhdistää useita viittauksia yhdeksi viittaukseksi.

SUMMA(B5:B15;D5:D15)

(väli)

Molempiin alueisiin kuuluvat solut viittaukseen sisällyttävä leikkausoperaattori

B7:D7 C6:C8

Joissakin tapauksissa laskutoimitusten suoritusjärjestyksellä voi olla vaikutusta kaavan palauttamaan arvoon, joten on tärkeää ymmärtää, miten järjestys määräytyy ja kuinka saat haluamasi tulokset muuttamalla järjestystä.

Laskentajärjestys

Kaavat laskevat arvoja tietyssä järjestyksessä. Excel-kaava alkaa aina yhtäläisyysmerkillä (=). Yhtäläisyysmerkki kertoo Excelille, että seuraavat merkit muodostavat kaavan. Yhtäläisyysmerkkiä seuraavat laskettavat osat (operandit), jotka erotetaan toisistaan laskentaoperaattoreilla. Excel laskee kaavan vasemmalta oikealle operaattorien mukaan määräytyvässä järjestyksessä.

Operaattorien järjestys

Jos kaavassa on useita operaattoreita, Excel suorittaa laskutoimitukset seuraavassa taulukossa kuvatussa järjestyksessä. Jos kaavassa on keskenään samanarvoisia operaattoreita, esimerkiksi sekä kerto- että jakolaskuoperaattoreita, ne suoritetaan vasemmalta oikealle.

Operaattori

Kuvaus

: (kaksoispiste)

  (väli)

, (pilkku)

Viittausoperaattorit

Vastaluku (esimerkiksi –1)

%

Prosentti

Potenssiin korotus

* ja /

Kerto- ja jakolasku

+ ja –

Yhteen- ja vähennyslasku

&

Kahden merkkijonon yhdistäminen

=
< >
<=
>=
<>

Vertailu

Sulkeiden käyttäminen

Voit muuttaa laskentajärjestystä sijoittamalla kaarisulkeet ensimmäiseksi laskettavan osan ympärille. Esimerkiksi seuraavan kaavan tulos on 11, koska Excel suorittaa kertolaskun ennen yhteenlaskua. Kaava kertoo luvun 2 luvulla 3 ja lisää sitten tulokseen luvun 5.

=5+2*3

Jos muutat syntaksia sulkeiden avulla, Excel laskee luvut 5 ja 2 yhteen ja kertoo sitten tuloksen luvulla 3, jolloin lopputulos on 21.

=(5+2)*3

Seuraavassa esimerkissä kaavan ensimmäisen osan ympärillä olevat sulkeet pakottavat Excelin laskemaan kaavan B4+25 ensin ja sitten jakamaan tuloksen solujen D5, E5 ja F5 arvojen summalla.

=(B4+25)/SUMMA(D5:F5)

Katso lisätietoja tästä videosta Operaattorien järjestys Excelissä.

Kun olet kirjoittanut kaavan, Excel odottaa kultakin operaattorilta tietynlaisia arvoja. Jos määrität odotetusta poikkeavan arvon, Excel voi joskus muuntaa arvon.

Kaava

Tulos

Selitys

= "1"+"2"

3

Kun käytät plusmerkkiä (+), Excel odottaa lukuja kaavaan. Vaikka lainausmerkit tarkoittavat, että "1" ja "2" ovat tekstiarvoja, Excel muuntaa tekstiarvot automaattisesti luvuiksi.

= 1+"4,00 €"

5

Kun kaava odottaa lukua, Excel muuntaa tekstin, jos se on muodossa, joka yleensä hyväksytään luvulle.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel tulkitsee tekstin päivämääränä kk/pp/vvvv-muodossa, muuntaa päivämäärät sarjanumeroiksi ja laskee niiden välisen erotuksen.

=NELIÖJUURI ("8+1")

#ARVO!

Excel ei voi muuntaa tekstiä luvuksi, koska tekstiä "8+1" ei voida muuntaa luvuksi. Voit käyttää "8+1" sijasta "9" tai "8"+"1", jos halua muuntaa tekstin luvuksi ja palauttaa tulokseksi 3.

"A"&TOSI

ATOSI

Kun teksti on odotettu, Excel muuntaa tekstiksi lukuja ja totuusarvoja, kuten TOSI ja EPÄTOSI.

Onko sinulla jokin funktioihin liittyvä kysymys?

Lähetä kysymys Excel-yhteisön keskustelupalstalle

Auta meitä parantamaan Exceliä

Onko sinulla ehdotuksia siitä, miten voimme parantaa seuraavaa Excel-versiota? Jos on, lue aiheet Excel User Voice -palvelussa

Katso myös

Excelin matemaattiset perustoiminnot

Excelin käyttäminen laskimena

Yleiskuva Excelin kaavoista

Viallisten kaavojen välttäminen

Kaavoissa esiintyvien virheiden etsiminen ja korjaaminen

Excelin pikanäppäimet ja funktiopainikkeet

Excel-funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Excel-funktiot (luokittain)

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×