Laskentaoperaattorit ja järjestys Excelissä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Operaattorit määrittävät lasku toimituksen tyypin, jonka haluat suorittaa kaavan elementeissä, kuten yhteenlaskua, vähennys laskua, kertolaskua tai jakoa. Tässä artikkelissa kerrotaan oletus järjestyksestä, jossa operaattorit toimivat lasku toimituksen elementeissä. Opit myös, miten voit muuttaa tätä järjestystä käyttämällä sulkeita.

Operaattoreiden lajit

Käytettävissä on neljänlaisia laskentaoperaattoreita: aritmeettisia operaattoreita, vertailu-, teksti- ja viittausoperaattoreita.

Jos haluat suorittaa matemaattisia perustoimintoja, kuten yhteenlaskua, vähennys laskua tai kertolaskua, tai yhdistellä lukuja ja tuottaa numeerisia tuloksia, käytä tämän taulukon aritmeettisia operaattoreita.

Aritmeettinen operaattori

Merkitys

Esimerkki

+ (plusmerkki)

Yhteenlasku

3+3

– (miinusmerkki)

Vähennys
lasku Negaatio

3 – 1
– 1

* (tähti)

Kertolasku

3*3

/ (vinoviiva)

Jakolasku

3/3

% (prosenttimerkki)

Prosentti

20 %

^ (sirkumfleksi)

Potenssiin korotus

3^2

Alla olevan taulukon operaattorien avulla voit vertailla kahta arvoa. Kun kahta arvoa verrataan näiden operaattorien avulla, tulos on totuus arvo joko tosi tai EPÄTOSI.

Vertailuoperaattori

Merkitys

Esimerkki

= (yhtäläisyysmerkki)

Yhtä suuri kuin

A1=B1

> (suurempi kuin -merkki)

Suurempi kuin

A1>B1

< (pienempi kuin -merkki)

Pienempi kuin

A1<B1

>= (suurempi tai yhtä suuri kuin -merkki)

Suurempi tai yhtä suuri kuin

A1>=B1

<= (pienempi tai yhtä suuri kuin -merkki)

Pienempi tai yhtä suuri kuin

A1<=B1

<> (eri suuri kuin -merkki)

Eri suuri kuin

A1<>B1

Käytä et-merkkiä (&), jos haluat yhdistää yhden tai useamman teksti merkki jonon yhdeksi tekstiksi.

Tekstioperaattori

Merkitys

Esimerkki

& (et-merkki)

Yhdistää tai ketjuttaa kaksi arvoa yhden jatkuvan teksti arvon tuottamiseen.

("Pohjois" & "Wind")

Näiden operaattoreiden avulla voidaan yhdistää solu alueita lasku toimituksia varten.

Viittausoperaattori

Merkitys

Esimerkki

: (kaksoispiste)

Alueoperaattori, joka tuottaa yhden viittauksen kaikkiin kahden viittauksen välisiin soluihin, mukaan lukien kaksi eri viittausta.

B5:B15

; (puolipiste)

Union-operaattori, joka yhdistää useita viitta uksia yhdeksi viitteeksi.

SUM(B5:B15;D5:D15)

(väli)

Leikkaus operaattori, joka tuottaa viitta uksen kahdelle viitteellä yleisiin soluihin.

B7:D7 C6:C8

Kaavojen laskentajärjestys Excelissä

Joissain tapa uksissa lasku toimituksen suoritus järjestys voi vaikuttaa kaavan palautus arvoon, joten on tärkeää ymmärtää järjestys ja määrittää, miten voit muuttaa järjestystä niin, että saat odottamasi tulokset näkyviin.

Kaavat laskevat arvoja tietyssä järjestyksessä. Excel-kaava alkaa aina yhtäläisyysmerkillä (=). Yhtäläisyys merkki kertoo Excelille, että seuraavat merkit muodostavat kaavan. Tämän yhtäläisyys merkin jälkeen voi olla useita laskettuja osia (operandit), jotka erotetaan laskenta operaattoreilla. Excel laskee kaavan vasemmalta oikealle operaattorien mukaan määräytyvässä järjestyksessä.

Jos kaavassa on useita operaattoreita, Excel suorittaa laskutoimitukset seuraavassa taulukossa kuvatussa järjestyksessä. Jos kaavassa on keskenään samanarvoisia operaattoreita  (esimerkiksi sekä kerto- että jakolaskuoperaattoreita) , ne suoritetaan vasemmalta oikealle.

Operaattori

Kuvaus

: (kaksoispiste)

(yksi väli)

; (puolipiste)

Viittausoperaattorit

Vastaluku (esimerkiksi –1)

%

Prosentti

^

Potenssiin korotus

* ja /

Kerto- ja jakolasku

+ ja –

Yhteen- ja vähennyslasku

&

Kahden merkkijonon yhdistäminen

=
< >
< =
>
= _Lt__g_

Vertailu

Voit muuttaa laskentajärjestystä lisäämällä kaarisulkeet ensimmäiseksi laskettavan osan ympärille. Esimerkiksi seuraava kaava tuottaa arvon 11, koska Excel laskee kertolaskun ennen lisäystä. Kaava kertoo ensin luvun 2 luvulla 3 ja lisää sitten tulokseen 5.

=5+2*3

Jos taas käytät sulkeita syntaksin muuttamiseen, Excel lisää 5 ja 2 yhteen ja kertoo sitten tuloksen luvulla 3, jolloin tulokseksi saadaan 21.

=(5+2)*3

Seuraavassa esimerkissä kaavan ensimmäisen osan ympärille tulevat sulkeet pakottavat Excelin laskemaan ensin B4 + 25 ja jakamaan sitten tuloksen solujen D5, E5 ja F5 arvojen summalla.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Katso tämä video operaattorin järjestyksestä Excelissä , niin saat lisä tietoja.

Miten Excel muuntaa kaavat arvoja

Kun syötät kaavan, Excel odottaa kunkin operaattorin tietyntyyppisiä arvoja. Jos syötät toisentyyppisen arvon kuin on oletettu, Excel saattaa muuntaa arvon.

Kaava

Tuottaa

Kuvaus

= "1" + "2"

3

Kun käytät plusmerkkiä (+), Excel odottaa kaavan lukuja. Vaikka lainaus merkit tarkoittavat, että "1" ja "2" ovat teksti arvoja, Excel muuntaa teksti arvot automaattisesti luvuiksi.

= 1 + "4,00 €"

5

Kun kaava odottaa lukua, Excel muuntaa tekstin, jos se on muodossa, joka yleensä hyväksytään luvuksi.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Excel tulkitsee tekstin päivä määräksi MM/DD/vvvv-muodossa, muuntaa päivä määrät järjestys luvuiksi ja laskee sitten niiden erotuksen.

= SQRT ("8 + 1")

#ARVO!

Excel ei pysty muuntamaan tekstiä luvuksi, koska tekstiä "8 + 1" ei voi muuntaa luvuksi. Voit muuntaa tekstin luvuksi "9" tai "8" + "1" sen sijaan, että teksti olisi 8 + 1.

= "A" &TRUE

ATOTTA

Kun tekstiä on tarkoitus käyttää, Excel muuntaa luvut ja totuus arvot, kuten tosi ja EPÄTOSI, tekstiksi.

Onko sinulla jokin funktioihin liittyvä kysymys?

Lähetä kysymys Excel-yhteisön keskustelupalstalle

Auta meitä parantamaan Exceliä

Onko sinulla ehdotuksia siitä, miten voimme parantaa seuraavaa Excel-versiota? Jos on, lue aiheet Excel User Voice -palvelussa

Katso myös

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×