Lajittelun ja suodatuksen yhteensopivuusongelmat

Yhteensopivuuden tarkistaminen löysi vähintään yhden lajitteluun ja suodatukseen liittyvän yhteensopivuusongelman.

Tärkeää: Ennen kuin tallennat työkirjan aiemmassa tiedostomuodossa, korjaa ongelmat, jotka aiheuttavat merkittäviä toiminnallisuuden menetyksiä, jotta estät tietojen menettämisen pysyvästi tai työkirjan virheellisen toiminnan.

Ongelmat, jotka aiheuttavat vähäisiä tarkkuuden menetyksiä, on ehkä korjattava, ennen kuin jatkat työkirjan tallentamista. Tietoja tai toimintoja ei menetetä, mutta työkirja ei välttämättä näytä täsmälleen samalta tai toimi täsmälleen samalla tavalla Microsoft Excelin aiemmassa versiossa avattuna.

Tämän artikkelin sisältö

Ongelmat, jotka aiheuttavat merkittäviä toiminnallisuuden menetyksiä

Ongelmat, jotka aiheuttavat vähäisiä tarkkuuden menetyksiä

Ongelmat, jotka aiheuttavat merkittäviä toiminnallisuuden menetyksiä

Ongelma

Ratkaisu

Tämän työkirjan laskentataulukko sisältää lajittelutilan, jossa on enemmän kuin kolme lajitteluehtoa. Nämä tiedot menetetään Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa voi lajittelutilassa olla jopa 64 lajitteluehtoa, mutta Excel 97–2003 -ohjelmissa vain kolme lajitteluehtoa. Jos et halua menettää lajittelutietoja Excel 97–2003 -ohjelmissa, muuta lajittelutila sellaiseksi, jossa on käytössä vain kolme lajitteluehtoa. Excel 97–2003 -ohjelmissa voit lajitella tietoja myös manuaalisesti.

Kaikki lajittelutilan tiedot säilyvät kuitenkin työkirjassa, ja ne saadaan uudelleen käyttöön, kun työkirja avataan Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa, ellei lajittelutilan tietoja ole muokattu Excel 97–2003 -ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna useammalla kuin kolmella lajitteluehdolla lajitellut tiedot. Muokkaa sitten lajittelutilaa niin, että siinä on enintään kolme lajitteluehtoa.

Tämän työkirjan laskentataulukko sisältää lajittelutilan, jossa on mukautetun luettelon sisältävä lajitteluehto. Nämä tiedot menetetään Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa lajittelu voidaan tehdä mukautetun luettelon mukaan. Jos haluat saada vastaavat lajittelutulokset Excel 97–2003 -ohjelmissa, voit ryhmitellä lajiteltavat tiedot ja lajitella ne sitten manuaalisesti.

Kaikki lajittelutilan tiedot säilyvät kuitenkin työkirjassa, ja ne saadaan uudelleen käyttöön, kun työkirja avataan Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa, ellei lajittelutilan tietoja ole muokattu Excel 97–2003 -ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna mukautetun luettelon mukaan lajitellut tiedot. Muuta sitten lajittelutilaa siten, ettei se enää sisällä mukautettua luetteloa.

Tämän työkirjan laskentataulukko sisältää lajittelutilan, joka sisältää muotoilutiedot määrittävän lajitteluehdon. Nämä tiedot menetetään Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa tiedot voidaan lajitella tietyn muotoilun, kuten solun värin, fontin värin tai kuvakejoukon, mukaan. Excel 97–2003 -ohjelmissa voidaan lajitella vain tekstiä.

Kaikki lajittelutilan tiedot säilyvät kuitenkin työkirjassa, ja ne saadaan uudelleen käyttöön, kun työkirja avataan Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa, ellei lajittelutilan tietoja ole muokattu Excel 97–2003 -ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna tietyn muotoilun mukaan lajitellut tiedot. Muuta sitten lajittelutilaa määrittämättä muotoilutietoja.

Sivun alkuun

Ongelmat, jotka aiheuttavat vähäisiä tarkkuuden menetyksiä

Ongelma

Ratkaisu

Jotkin tämän työkirjan tiedot on suodatettu tavalla, jota Excelin aiemmissa versioissa ei tueta. Suodattimen piilottamat rivit säilyvät piilotettuina, mutta itse suodatin ei näy oikein Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa voidaan käyttää suodattimia, joita Excel 97–2003 -ohjelmat eivät tue. Jos et halua menettää suodatustoimintoa, tyhjennä suodattimet ennen työkirjan tallentamista Excelin aiemmassa tiedostomuodossa. Excel 97–2003 -ohjelmissa voit sitten suodattaa tiedot manuaalisesti.

Kaikki suodatustilan tiedot säilyvät kuitenkin työkirjassa ja ne saadaan käyttöön, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa, ellei suodatustilan tietoja ole muokattu Excel 97–2003 -ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna suodatetut tiedot. Voit sitten poistaa suodattimen ja näyttää piilotetut tiedot. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Lajittele ja suodata ja poista sitten suodatin valitsemalla Tyhjennä.

Jotkin tämän työkirjan tiedot on suodatettu solun värin mukaan. Suodattimen piilottamat rivit säilyvät piilotettuina, mutta itse suodatin ei näy oikein Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa tietoja voidaan suodattaa solun värin, fontin värin tai kuvakejoukon mukaan  Excel 97–2003 -ohjelmat eivät tue näitä toimintoja. Jos et halua menettää suodatustoimintoa, tyhjennä suodattimet ennen työkirjan tallentamista Excelin aiemmassa tiedostomuodossa. Excel 97–2003 -ohjelmissa voit sitten suodattaa tiedot manuaalisesti.

Kaikki suodatustilan tiedot säilyvät kuitenkin työkirjassa ja ne saadaan käyttöön, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa, ellei suodatustilan tietoja ole muokattu Excel 97–2003 -ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna suodatetut tiedot. Voit sitten poistaa suodattimen ja näyttää piilotetut tiedot. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Lajittele ja suodata ja poista sitten suodatin valitsemalla Tyhjennä.

Jotkin tämän työkirjan tiedot on suodatettu fontin värin mukaan. Suodattimen piilottamat rivit säilyvät piilotettuina, mutta itse suodatin ei näy oikein Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa tietoja voidaan suodattaa solun värin, fontin värin tai kuvakejoukon mukaan  Excel 97–2003 -ohjelmat eivät tue näitä toimintoja. Jos et halua menettää suodatustoimintoa, tyhjennä suodattimet ennen työkirjan tallentamista Excelin aiemmassa tiedostomuodossa. Excel 97–2003 -ohjelmissa voit sitten suodattaa tiedot manuaalisesti.

Kaikki suodatustilan tiedot säilyvät kuitenkin työkirjassa ja ne saadaan käyttöön, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa, ellei suodatustilan tietoja ole muokattu Excel 97–2003 -ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna suodatetut tiedot. Voit sitten poistaa suodattimen ja näyttää piilotetut tiedot. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Lajittele ja suodata ja poista sitten suodatin valitsemalla Tyhjennä.

Jotkin tämän työkirjan tiedot on suodatettu solun kuvakkeen mukaan. Suodattimen piilottamat rivit säilyvät piilotettuina, mutta itse suodatin ei näy oikein Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa tietoja voidaan suodattaa solun värin, fontin värin tai kuvakejoukon mukaan  Excel 97–2003 -ohjelmat eivät tue näitä toimintoja. Jos et halua menettää suodatustoimintoa, tyhjennä suodattimet ennen työkirjan tallentamista Excelin aiemmassa tiedostomuodossa. Excel 97–2003 -ohjelmissa voit sitten suodattaa tiedot manuaalisesti.

Kaikki suodatustilan tiedot säilyvät kuitenkin työkirjassa ja ne saadaan käyttöön, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa, ellei suodatustilan tietoja ole muokattu Excel 97–2003 -ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna suodatetut tiedot. Voit sitten poistaa suodattimen ja näyttää piilotetut tiedot. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Lajittele ja suodata ja poista sitten suodatin valitsemalla Tyhjennä.

Jotkin tämän työkirjan tiedot on suodatettu useamman kuin kahden ehdon mukaan. Suodattimen piilottamat rivit säilyvät piilotettuina, mutta itse suodatin ei näy oikein Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa tiedot voidaan suodattaa useamman kuin kahden ehdon perusteella. Jos et halua menettää suodatustoimintoa, tyhjennä suodattimet ennen työkirjan tallentamista Excelin aiemmassa tiedostomuodossa. Excel 97–2003 -ohjelmissa voit sitten suodattaa tiedot manuaalisesti.

Kaikki suodatustilan tiedot säilyvät kuitenkin työkirjassa ja ne saadaan käyttöön, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa, ellei suodatustilan tietoja ole muokattu Excel 97–2003 -ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna suodatetut tiedot. Voit sitten poistaa suodattimen ja näyttää piilotetut tiedot. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Lajittele ja suodata ja poista sitten suodatin valitsemalla Tyhjennä.

Jotkin tämän työkirjan tiedot on suodatettu ryhmitellyn päivämäärähierarkian mukaan, mistä on tuloksena enemmän kuin kaksi ehtoa. Suodattimen piilottamat rivit säilyvät piilotettuina, mutta itse suodatin ei näy oikein Excelin aiemmissa versioissa.

Merkitys    Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa päivämäärät voidaan suodattaa ryhmitellyn hierarkian mukaan. Koska Excel 97–2003 -ohjelmat eivät tue tätä ominaisuutta, haluat ehkä poistaa päivämäärien hierarkian ryhmittelyn. Jos et halua menettää suodatustoimintoa, tyhjennä suodattimet ennen työkirjan tallentamista Excelin aiemmassa tiedostomuodossa.

Kaikki suodatustilan tiedot säilyvät kuitenkin työkirjassa ja ne saadaan käyttöön, kun työkirja avataan uudelleen Excel 2013:ssa tai sitä uudemmassa versiossa, ellei suodatustilan tietoja ole muokattu Excel 97–2003 -ohjelmissa.

Toimintaohjeet    Valitse yhteensopivuuden tarkistamisessa Etsi ja paikanna suodatetut tiedot. Voit sitten poistaa suodattimen ja näyttää piilotetut tiedot. Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Lajittele ja suodata ja poista sitten suodatin valitsemalla Tyhjennä.

Tietojen ryhmittely voidaan poistaa myös Excelin asetukset -valintaikkunan Lisäasetukset-välilehdessä. (Tiedosto-välilehti, Asetukset).

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×