Lajitellun Saapuneet-kansion määrittäminen kaikille organisaation käyttäjille

Osallistujat: Diane Faigel
Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2017

Unohdin Officessa käyttämäni tilin käyttäjänimen tai salasanan.

Jos vastuullasi on sähköpostin toiminnan määrittäminen yrityksesi JOKAISELLE käyttäjälle, tämä artikkeli on tarkoitettu sinulle. Siinä selitetään, miten voit mukauttaa toimintaa tai poistaa sen käytöstä yrityksessäsi, ja vastataan kysymyksiin siitä, miten Lajiteltu Saapuneet-kansio liittyy Tarpeettomat-kansioon.

Jos haluat poistaa Lajitellun Saapuneet-kansion käytöstä vain itseltäsi, katso artikkelia Lajitellun Saapuneet-kansion poistaminen käytöstä.

Jos haluat varmistaa, että käyttäjäsi saavat tietyt yrityksen sähköpostiviestit esimerkiksi henkilöstöhallinnosta tai palkanlaskennasta, voit määrittää Lajitellun Saapuneet-kansion siten, että kyseiset viestit pääsevät lajiteltuun näkymään. Voit myös määrittää, näkyykö Lajiteltu Saapuneet-kansio yrityksesi käyttäjien sähköpostilaatikoissa.

Lajitellun Saapuneet-kansion ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä yrityksessäsi

PowerShellin avulla otat Lajitellun Saapuneet-kansion käyttöön tai poistat sen käytöstä kaikilta organisaatiossasi. Haluatko tehdä tämän itse Office 365 -hallintakeskuksessa? Ilmoita asiasta tekniselle tiimillemme. Äänestä täällä!

Lajitellun Saapuneet-kansion poistaminen käytöstä:

Seuraavassa PowerShell-esimerkissä Lajiteltu Saapuneet-kansio siirtyy organisaatiossasi Ei käytössä -tilaan. Se ei kuitenkaan estä käyttäjiä ottamasta toimintoa käyttöön. Käyttäjät voivat halutessaan ottaa Lajitellun Saapuneet-kansion uudelleen käyttöön kussakin asiakasohjelmassaan.

 1. Yhteyden muodostaminen Exchange Onlineen etäkäyttöisen PowerShellin avulla

 2. Sinulla on oltava riittävät oikeudet voidaksesi suorittaa kyseisen komentosarjan (tai kyseiset komentosarjat). Voit tarkistaa vaadittavat oikeudet artikkelin Viestintäkäytäntö ja yhteensopivuuskäyttöoikeudet kohdasta Siirtosäännöt.

 3. Suorita cmdlet-komento Get-OrganizationConfig.

  Get-OrganizationConfig
 4. Etsi FocusedInboxOn ja tarkastele sen nykyisiä asetuksia:

  PowerShellin vastaus Lajitellun Saapuneet-kansion tilaan.

 5. Poista Lajiteltu Saapuneet-kansio käytöstä seuraavalla cmdlet-komennolla.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. Suorita cmdlet-komento Get-OrganizationConfig uudelleen ja näet, että FocusedInboxOn-parametrin arvoksi on asetettu $false, eli se on poissa toiminnasta.

Ota Lajiteltu Saapuneet-kansio käyttöön:

 • Suorita edellä olevassa vaiheessa 5 seuraava cmdlet-komento, kun haluat ottaa Lajitellun Saapuneet-kansion käyttöön.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

Mitä käyttäjät näkevät, kun otan käyttöön Lajitellun Saapuneet-kansion?

Käyttäjät näkevät lajitellun näkymän vasta kun he sulkevat Outlookin ja käynnistävät sen uudelleen. Kun he käynnistävät Outlookin uudelleen, he näkevät Outlookin käyttöliittymässä vihjeen, joka opastaa heidät käyttämään uutta lajiteltua Saapuneet-kansiota.

Kuva siitä, miltä Lajiteltu Saapuneet-kansio näyttää, kun käyttäjä avaa Outlookin verkkoversion ensimmäistä kertaa.

Jos vaihdat Tarpeettomat-kansiosta Lajiteltuun Saapuneet-kansioon, käyttäjät voivat päättää ottaa sen käyttöön (Kokeile) tai ohittaa toiminnon. Jos käyttäjällä on useita (tuettuja) asiakasohjelmia, käyttäjä voi ottaa Lajitellun Saapuneet-kansion käyttöön tai poistaa sen käytöstä erikseen kussakin asiakasohjelmassa. Vihje näyttää seuraavalta:

Kuva lajitellusta Saapuneet-kansiosta, kun se on otettu käyttöön käyttäjillä ja Outlook avataan uudelleen.

Kun käyttäjä ottaa Lajitellun Saapuneet-kansion käyttöön, Tarpeettomat-kansio poistetaan käytöstä automaattisesti. Tarpeettomat-kansio muuttuu tavalliseksi kansioksi, jonka käyttäjä voi nimetä uudelleen tai poistaa.

Lajitellun Saapuneet-kansion ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä vain tietyillä käyttäjillä

Tässä esimerkissä Contoso-yrityksen työntekijä Tim Matthewsin lajiteltu Saapuneet-kansio siirtyy tilaan Ei käytössä. Se ei kuitenkaan estä häntä ottamasta toimintoa käyttöön. Hän voi halutessaan ottaa Lajitellun Saapuneet-kansion uudelleen käyttöön kussakin asiakasohjelmassaan.

 1. Yhteyden muodostaminen Exchange Onlineen etäkäyttöisen PowerShellin avulla

 2. Sinulla on oltava riittävät oikeudet voidaksesi suorittaa kyseisen komentosarjan (tai komentosarjat). Voit tarkistaa vaadittavat oikeudet ohjeaiheen Viestintäkäytäntö ja yhteensopivuuskäyttöoikeudet kohdassa “Siirtosäännöt”.

 3. Suorita cmdlet-komento Get-FocusedInbox.

  Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>
 4. Etsi FocusedInboxOn ja tarkastele sen nykyisiä asetuksia:

  PowerShellin vastaus Lajitellun Saapuneet-kansion tilaan.

 5. Poista Lajiteltu Saapuneet-kansio käytöstä seuraavalla cmdlet-komennolla.

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false
 6. TAI: ota se käyttöön suorittamalla seuraava cmdlet-komento:

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $true

Käyttöliittymää käyttämällä voit luoda siirtosäännön, jonka perusteella sähköpostiviestejä siirretään kaikkien käyttäjien lajiteltuun näkymään.

 1. Siirry kohteeseen Siirry Office 365 -hallintakeskukseen napsauttamalla tästä. .

  Siirry Office 365 -hallintakeskukseen.

  Siirry Office 365 -hallintakeskukseen.

 2. Valitse Hallintakeskukset > Exchange.

 3. Siirry Exchange-hallintakeskuksessa kohtaan Postinkulku > Säännöt. Valitse Näyttökuva: EAC Lisää kuvake ja valitse sitten Luo uusi sääntö....

 4. Kun olet luonut uuden säännön, ota sääntö käyttöön valitsemalla Tallenna.

  Seuraavan kuvan näyttämässä esimerkissä kaikki viestit, joiden aiheena on Henkilöstö, toimitetaan lajiteltuun Saapuneet-kansioon.

Näyttökuva: Uuden lajitellun Saapuneet-kansion säännön luominen ja tallentaminen

PowerShell-liittymää käyttämällä voit luoda siirtosäännön, jonka perusteella sähköpostiviestejä siirretään kaikkien käyttäjien lajiteltuun näkymään.

 1. Yhteyden muodostaminen Exchange Onlineen etäkäyttöisen PowerShellin avulla

 2. Sinulla on oltava riittävät oikeudet voidaksesi suorittaa kyseisen komentosarjan (tai kyseiset komentosarjat). Voit tarkistaa vaadittavat oikeudet artikkelin Viestintäkäytäntö ja yhteensopivuuskäyttöoikeudet kohdasta Siirtosäännöt.

 3. Suorita seuraava komento, kun haluat, että kaikki viestit esimerkiksi Henkilöstöosastolta toimitetaan Lajiteltuun Saapuneet-kansioon.

  New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

  Tärkeää: 

  • Tässä esimerkissä sekä "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" että "true" ottavat huomioon kirjainkoon.

  • Lajiteltu Saapuneet-kansio noudattaa X-otsikkoa, joka ohittaa tarpeettomat viestit, joten jos käytät tätä asetusta Tarpeettomat-kansiossa, sitä käytetään myös Lajitellussa Saapuneet-kansiossa.

  Tarkemmat syntaksi- ja parametritiedot ovat artikkelissa New-TransportRule.

Mistä tietää, että tämä on onnistunut?

Voit tarkistaa sähköpostiviestien ylätunnisteesta, tulevatko viestit Saapuneet-kansioon lajitellun postilaatikon siirtosäännön ohittamisen vuoksi. Valitse yhdestä yrityksen postilaatikoista sähköpostiviesti, jota lajitellun postilaatikon siirtosääntö koskee. Katso viestin ylätunnisteita. Niiden joukosta pitäisi löytyä otsikko X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true. Tämä tarkoittaa, että ohitus toimii. Tutustumalla ohjeaiheeseen Sähköpostiviestin Internet-otsikkotietojen tarkastelu saat tietoa siitä, miten löydät ylätunnistetiedot.

Tarpeettomat- kansion ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Olemme saaneet ilmoituksia, että Tarpeettomat-kansio on yllättäen lakannut toimimasta joillakin käyttäjillä. Jos näin käy, voit ottaa sen uudelleen käyttöön tietyille käyttäjille. Katso Järjestelytoiminnon määrittäminen organisaatiolle.

Lajitellun Saapuneet-kansion usein kysytyt kysymykset

Tässä on vastauksia Lajiteltua Saapuneet-kansiota koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, kerro asiasta jättämällä kommentti, niin lisäämme kysymyksesi luetteloon.

Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2017

Voinko ohjata sitä, miten tuon lajitellun Saapuneet-kansion organisaationi käyttöön?

Kyllä. Voit ottaa lajitellun Saapuneet-kansion koko organisaation käyttöön tai poistaa sen käytöstä, tai voit ottaa sen käyttöön tai pois käytöstä vain yksittäisten käyttäjien osalta. Katso yllä.

Onko Lajiteltu Saapuneet-kansio käytettävissä VAIN Office 2016 -asiakasohjelmissa?

Kyllä, toiminto koskee vain käyttäjiä, joilla on Office 2016. Toimintoa ei aiota tuoda Outlook 2013:een ja vanhempiin versioihin.

Kuinka kauan kestää, että Lajitellun Saapuneet-kansion muutokset tulevat Outlookiin?

Kun Lajiteltu Saapuneet-kansio on otettu käyttöön tai poistettu käytöstä, asetukset tulevat voimaan heti, kun käyttäjät sulkevat Outlookin ja käynnistävät sen uudelleen.

Mitä tarpeettomille tapahtuu, kun otan Lajitellun Saapuneet-kansion käyttöön?

Siirron jälkeen et enää saa Tarpeettomat-kansioon viestejä, jotka eivät vaadi toimenpiteitä. Sähköpostiviestit jaetaan sen sijaan Saapuneet-kansion Lajiteltu- ja Muut-välilehdille. Lajitellun Saapuneet-kansion käytössä hyödynnetään samaa algoritmia kuin Tarpeettomat-kansion käytössä. Tämä tarkoittaa sitä, että ne sähköpostiviestit, jotka aiemmin siirrettiin Tarpeettomat-kansioon, siirretään nyt Muut-välilehteen. Tarpeettomat-kansiossa olevat viestit säilyvät kansiossa, kunnes päätät poistaa tai siirtää ne.

Tutustu tähän Microsoftin MVP-asiantuntija Tony Redmondin viestiin: Miten Lajiteltu Saapuneet-kansio korvaa tarpeettomat Office 365:ssä.

Voinko pitää käyttäjät Tarpeettomat-toiminnossa? Mitä Microsoft suosittelee, kun kyse on joko Tarpeettomat-toiminnon tai Lajitellun Saapuneet-kansion käyttämisestä?

Kyllä, voit pitää käyttäjät Tarpeettomat-toiminnossa ja poistaa lajitellun Saapuneet-kansion käytöstä. Ennen pitkää lajiteltu Saapuneet-kansio korvaa Tarpeettomat kokonaan, joten Microsoft suosittelee siirtymistä lajitellun Saapuneet-kansion käyttöön heti. Lisätietoja Tarpeettomat-kansion käyttämisestä Exchange Onlinen kanssa on tässä blogikirjoituksessa: Lajiteltua Saapuneet-kansiota koskeva päivitys ja Microsoftin suunnitelmat Tarpeettomat-kansion suhteen.

Pitäisikö Tarpeettomat poistaa loppukäyttäjien käytöstä, jos jokainen käyttäjä siirretään lopulta Lajiteltuun Saapuneet-kansioon?

Ei. Tarpeettomat voidaan poistaa käytöstä postilaatikossa cmdlet-komennolla Set-Clutter. Jos kuitenkin teet näin, postilaatikon omistaja näkee edelleen saapuneet-kansiossa viestit, jotka ohjattiin aiemmin Tarpeettomat-kansioon. Hänen on käsiteltävä kyseisiä viestejä, kunnes asiakasohjelma on päivitetty Lajiteltua Saapuneet-kansiota tukevaan versioon. Tarpeettomat kannattaa siis poistaa käytöstä vasta sen jälkeen kun päivitetyt asiakasohjelmat ovat käytettävissä.

Miksi lajitellun Saapuneet-kansion hallintaan tarvitaan kaksi erilaista cmdlet-komentoa?

Lajiteltuun Saapuneet-kansioon liittyy kaksi eri tilaa.

 • Organisaatiotaso: Lajitellun Saapuneet-kansion tila, johon liittyy viimeisen päivityksen aikaleima.

 • Postilaatikkotaso: Lajitellun Saapuneet-kansion tila, johon liittyy viimeisen päivityksen aikaleima

Miten Outlook päättää, miten se näyttää lajitellun Saapuneet-kansion käyttökokemuksen näissä kahdessa tilassa?

Outlook tekee ratkaisunsa käyttökokemuksen näyttämisestä sen perusteella, millä cmdlet-komennolla on myöhäisempi aikaleima. Molemmilla aikaleimoilla on oletuksena tyhjäarvo, ja tässä tapauksessa toiminto on käytössä.

Miksi cmdlet-komento Get-FocusedInbox antaa arvon ”true”, kun olen poistanut Lajitellun Saapuneet-kansion käytöstä koko organisaatioltani?

Lajitellun Saapuneet-kansion ohjausta varten on kaksi cmdlet-komentoa. Kun suoritat cmdlet-komennon Get-FocusedInbox postilaatikolle, se ilmoittaa toiminnon tilan postilaatikon tasolla. Outlook-käyttökokemus valitaan sen perusteella, mitä cmdlet-komentoa vastaavaa tilaa on viimeksi muokattu.

Voiko komentosarjan suorittamalla nähdä, kuka on ottanut lajitellun Saapuneet-kansion käyttöön?

Ei, ja se on tarkoituksellinen ominaisuus. Lajitellun Saapuneet-kansion ottaminen käyttöön on asiakasohjelman asetus, joten cmdlet-komento voi ainoastaan kertoa, onko tämä toiminto mahdollinen käyttäjän postilaatikossa. Se voi olla yhtä aikaa käytössä joissakin asiakasohjelmissa ja poissa käytöstä toisissa. Se voi esimerkiksi olla käytössä Outlook-sovelluksessa ja Outlook Mobilessa, mutta poissa käytöstä Outlookin verkkoversiossa.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×