Lähettäminen ja raportoinut todellinen työmäärä parhaat käytännöt

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Organisaatiot voivat määrittää, miten resurssit suorittavat työn monin tavoin. Microsoft Project Server 2010 tukee joustavuutta organisaatioiden erilaisiin seuranta tarpeisiin. Jotkin organisaatiot edellyttävät, että resurssien toimittamat työt tallennetaan päivittäin, etenkin jos todellista työmäärää käytetään laskutukseen, palkan laskentaan tai muihin taloudellisiin tarkoituksiin. Project Server 2010 voidaan käyttää käyttäjien tekemän todellisen työn ottamiseen. Jotkin organisaatiot siirtävät todellisen työmäärän muihin yrityksen resurssien suunnitteluun (ERP) ja ilmoitus järjestelmiin. Organisaatio voi esimerkiksi halutessaan käyttää Project Server 2010-työkalua todellisen työn ottamiseen käyttöön, mutta sen jälkeen siirtää varsi naisen työn kirjan pito-työkaluksi, jotta se voi ajaa laskutukseen sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita.

Koska Project Serverin avulla voit hallita projekteja, todellinen työmäärä voidaan tallentaa usealla eri tavalla, ja se näkyy tavalla, joka tekee siitä hyödyllisin sitä käyttävässä käyttäjälle. Esimerkiksi työaika raportissa kohdistus on käyttäjän kirjoittamien tietojen perusteella (tai per-kausi), kun taas Microsoft Project-asiakas ohjelmassa kohdistus on koosteen tai Skalaarinen, työmäärän arvo on valmis ja jäljellä tehtävässä, joka auttaa suunnittelussa.

Tässä artikkelissa esitellään parhaiden käytäntöjen joukko, jonka avulla voidaan lähettää ja raportoida todellinen työmäärä Project Server 2010.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

1. Käytä yksittäistä syöttö tilaa

2. suojaa käyttäjien päivitykset

3. Käytä aikajaksotettu raportointia varten toimittamiasi todellisia töitä työaika raporteista projekti suunnitelmien sijaan

4. muiden kuin projekti töiden seuraaminen hallinta aika luokkien avulla

5. Sulje tehtävät päivityksille Julkaise-ja varaus tyyppi-kenttien käyttämisen sijaan

Yhteenveto

Kiitokset

1. Käytä yksittäistä syöttö tilaa

Paras tapa varmistaa, että todellinen työmäärä on täytetty oikein koko Project Server 2010 on käyttää kertakäyttötilassa ja on resursseja vain kirjoita todellinen työmäärä työaika raportti -näkymässä.

Yksittäisen syöttö tilan ottaminen käyttöön:

 1. Valitse pikakäynnistyksessä Asetukset -osassa palvelin asetukset.

 2. Valitse palvelimen asetukset -sivun ajan ja tehtävän hallinta -kohdassa työaika raportin asetukset ja oletukset.

 3. Valitse Kertakäyttötila-kohdassa yksittäinen syöttö tila -valinta ruutu.

Jos organisaatiossasi on käytössä vain yksi syöttö tapa, sinun kannattaa ehkä piilottaa tehtävä näkymä, jotta resurssit voivat kirjoittaa vain todellisen työmäärän työaika raportti -näkymän avulla. Kun molemmat näkymät ovat käytettävissä, käyttäjät voivat kirjoittaa todellisen työmäärän jompaankumpaan näkymään, ja tiedot pysyvät molemmissa näkymissä. Jos organisaatiosi hakee tietoja työaika raporteista laskutukseen tai palkan laskentaan, paras käytäntö on vain sallia käyttäjien kirjoittaa todellinen työmäärä työaika raportti -näkymään. Tämä vähentää todellisen työmäärän mahdollisuutta väärin kirjoitettaisiin, jos käyttäjä voi myös lisätä todellisen työmäärän tehtävä näkymään.

Tämä paras käytäntö on poikkeus, jos on olemassa aineellisia resursseja. Materiaali resurssien varausten omistajien on annettava näille materiaali resursseille aikaa tehtävät -näkymän avulla. Jos organisaatiollasi on vara uksen omistajia, jotka tallentavat materiaali resurssien aikaa, tehtävät -näkymän pitäisi olla näkyvissä, ja käyttäjiltä on annettava ohjeet vain tehtävien todelliseen työmäärän määrittämiseen työaika raportti -näkymässä.

Tehtävä näkymän piilottaminen:

 1. Valitse pikakäynnistyksessä Asetukset -osassa palvelin asetukset.

 2. Valitse palvelimen asetukset -sivun ulkoasu- osassa pikakäynnistys.

 3. Napsauta Määritä valikon kohteen tiedot-kohdan nimi -sarakkeessa tehtävät -näkymää.

 4. Valitse eipikakäynnistys -luettelon näyttö-kohdassa ja valitse sitten OK.

On muutamia tärkeitä muistiinpanoja, jotka on otettava huomioon, kun organisaatiosi yksittäinen merkintä tila on käytössä. Oletetaan, että käyttäjän työaika raportti sisältää tietyn tehtävän rivin ja että tehtävä poistetaan. Kun käyttäjä seuraavan kerran avaa työaika raportin, poistettuun tehtävään liittyvä rivi voidaan poistaa seuraavien ehtojen mukaan:

 • Jos viiva ei sisällä käyttäjä merkintöjä, se poistetaan.

 • Jos käyttäjä päivityksiä ei ole suojattu ja rivillä on hyväksytty todellinen työmäärä, se poistetaan.

 • Jos käyttäjä päivitykset on suojattu ja rivillä on hyväksytty todellinen työmäärä, rivi säilyy työaika raportissa. Jos hyväksytty työaika raportti kuitenkin palautetaan, rivi poistetaan.

 • Jos rivillä on todellinen työmäärä, joka on syötetty työaika raporttiin, mutta se odottaa hyväksyntää, rivi poistetaan silloinkin, kun käyttäjän päivitykset on suojattu.

Projekti päälliköiden on käytettävä varovaisuutta, kun ne poistavat tai muuttavat tehtäviä, ja varmista, että kaikki lähetetyt todelliset työt tarkistetaan ennen muutosta tai poistoa. Tämä auttaa varmistamaan, että kelvollisia käyttäjän kirjoittamiasi tietoja ei menetetä. Tehtäviä voidaan nimenomaisesti tai implisiittisesti muuttaa seuraavissa skenaarioissa:

 • Projekti päälliköksi poistetaan nimenomaisesti tehtävä, jossa on keskenerä isiä työn päivityksiä.

 • Projekti paketti, joka sisältää tehtävän, palautetaan sen arkistosta.

 • Tehtävän sisältävä projekti sopimus poistetaan.

 • Tehtävän sisältävä projekti malli korvataan Microsoft Project 2010-toiminnon Tallenna nimellä-toiminnolla.

Sivun alkuun

2. suojaa käyttäjien päivitykset

Jotkin organisaatiot voivat halutessaan estää Project Manageria päivittämästä tiimin jäsenen työtä projektin sisällä.

Huomautus:  Projekti päälliköt eivät voi päivittää resurssi raporttiin tallennettuja todellisia töitä.

Jos organisaatiosi haluaa säilyttää resurssi syötettyjä arvoja työaika raporteissa todelliselle työlle ja varmistaa, että arvo näkyy projekti suunnitelmissa, paras käytäntö on ottaa käyttöön Project Server 2010-ominaisuus, joka suojaa käyttäjien päivitykset.

Käyttäjä päivitysten suojaaminen:

 1. Valitse pikakäynnistyksessä Asetukset -osassa palvelin asetukset.

 2. Valitse palvelimen asetukset -sivun ajan ja tehtävän hallinta -osiossa tehtävän asetukset ja näyttö.

 3. Valitse suojaa käyttäjien päivitykset -kohdassa Salli tehtävien päivitykset vain tehtävät-ja työaika raportit -valinta ruudun kautta.

Kun suojaat käyttäjien päivityksiä, työaika raportit ylläpitävät aina tarkalleen, mitä käyttäjä on määrittänyt aikajaksotettuun työhön, ja työaika raporttien ja projekti paketin väliset skalaarisarvot ovat aina yhdenmukaisia. Skalaariarvon aikajaksoittain jakaminen voi kuitenkin olla hieman erilainen projekti suunnitelmissa, koska se on suunnattu tulevaan työn suunnitteluun eikä todellisten työn historiallisten arvojen säilyttämiseen. Ajoitus moduuli voi säätää joitakin aikajaksotettuja todellisia töitä, jotta suunnittelu säilyy yhdenmukaisena.

Sivun alkuun

3. Käytä aikajaksotettu raportointia varten toimittamiasi todellisia töitä työaika raporteista projekti suunnitelmien sijaan

Todellinen työmäärä voidaan kaapata käyttämällä joko Project 2010-asiakas ohjelmaa (projekti sopimus) tai työaika raportteja. Monet käyttäjät kuitenkin vain keräävät todellisia töitä suoraan resursseistaan käyttämällä työaika raportteja, etenkin jos ne suojaavat myös todellisia päivityksiä edellä kuvatulla tavalla. Kun käytät työaika raportteja päivittäisten tai viikoittaisten todellisten arvojen esittämisen seurantaan, paras käytäntö on raportoida suoraan työaika raporteissa, jotka on tallennettu ulkoisiin ERP-ja raportointi järjestelmiin. Työaika raportin tiedot on suunniteltu siten, että niiden oikeellisuus varmistetaan historiallisesti ja kausittain, täsmälleen samalla tavalla kuin käyttäjä on lisännyt sen, vaikka projekti paketin ehdot olisivat muuttuneet.

Vaikka projekti suunnitelmissa on useita lasku toimituksia, kuten kustannus taksojen perusteella, ne voidaan helposti replikoida työaika raportin tiedoilla. Projekti suunnitelma toisaalta piirtää todelliset työtiedot (ja muut aikataulu tiedot) painottaen tulevaa työn suunnittelua (analytiikan ja ansaitun arvon lasku toimitukset). Näin ollen voi olla tilanteita, joissa työaika raportin käyttäjän syöttämät arvot eivät vastaa täsmälleen samaa arvoa Project-ohjelmassa tiettynä päivänä. Kokonaiskooste eli Skalaarinen arvo vara uksen arvolla on kuitenkin yhdenmukainen projekti-ja työaika raportin välillä, kun suojatut arvot on otettu käyttöön.

Jos raportoit raportti raporteista, joissa on toimitettu todellinen työmäärä, on tärkeää, että resursseja pyydetään olemaan määrittämään tehtäviä uudelleen tai määrittämään niitä itse. Kaikkien tehtävien pitäisi siirtyä projekti päälliköksi tai Resurssienhallintaan. Tämä auttaa varmistamaan todellisten työtietojen asianmukaisen käsittelemisen.

Microsoft Project Web App-sivuston liiketoiminta keskuksessa on raportti malleja, jotka hyödyntävät raportointi tieto kantaa (T-SQL) ja Analysis SERVICESIÄ (OLAP). Näistä malleista voi olla apua raporttien kirjoittajana työaika raportin tieto säilöä vasten.

Sivun alkuun

4. muiden kuin projekti töiden seuraaminen hallinta aika luokkien avulla

Jotkin organisaatiot vaativat valvonta toimien tai muun kuin projekti työn seurantaa. Esimerkkejä hallinnollisista toiminnoista ovat sairasaika, loma ja työhön liittyvät toistuvat toiminnot, kuten asiakas tuki, järjestelmän ylläpito ja kokous. Näiden toimintojen seuraaminen on suositeltavaa, kun käytössä on hallinnointi aika luokat. Nämä luokat vaativat minimaalisen ylläpidon, ja näihin luokkiin otettua aikaa voidaan käyttää tietojen analysointi raporttien luomiseen vastaavasta OLAP-kuutiosta.

Jos hallinnolliset aika luokat eivät vastaa organisaation tarpeita ja päätät käyttää projekteja hallinnollisten toimien seurantaan, projektin omistajan tulee noudattaa näitä ohjeita tehokkaampiin projekteihin:

 • Rajoita Project-ohjelmaan varattujen resurssien määrä alle 100-resursseihin.

 • Voit rajoittaa projekti suunnitelmien kestoa, jos haluat, että hallinnollisia toimia seurataan neljännesvuosittain tai puolivuosittain.

 • Säilytä projekti suunnitelmassaan automaattisesti ajoitetut tehtävät, joiden tehtävä tyyppi on Kiinteät resurssit.

 • Säilytä projekti suunnitelman aika taulu aika raportti jaksojen mukaisesti.

Sivun alkuun

5. Sulje tehtävät päivityksille Julkaise-ja varaus tyyppi-kenttien käyttämisen sijaan

Projekti päälliköt voivat löytää Julkaise -ja varaus-tyyppisiä kenttiä, jotka ovat hyödyllisiä tehtävien ja resurssien näkyvyyden hallintaan. Julkaise -kentässä voidaan määrittää, mitkä tehtävät näkyvät Project Web App-ohjelmassa ja miten varaus tyyppi -kentän avulla voidaan määrittää, mitkä resurssit näkyvät resurssien suunnittelu prosessin aikana. Huomaa kuitenkin, että nämä kentät ovat osa varhaista suunnittelu prosessia. Niitä ei ole suunniteltu rajoittamaan käyttäjien mahdollisuutta jatkaa tietyn tehtävän ajan seurantaa. Jos Julkaise -ja varaus-tyyppisiä kenttiä käytetään väärin, ne voivat aiheuttaa tehtävä merkintöjen poistamisen käyttäjän työaika raportista tai tehtävän tilasta. Tämä on erityisen tärkeää, koska tehtävä merkintöjen poistaminen voi tarkoittaa lähetetyn ajan menettämistä.

Jos haluat sulkea tietyn tehtävän niin, että lisä aikaa ei voi lähettää, voit päivittää Project Server 2010-toiminnon Sulje tehtävä- vaihto ehdon avulla.

Sivun alkuun

Yhteenveto

Jos organisaatiossasi käytetään Project Server 2010-ohjelmassa otettuja todellisia töitä yhdessä muiden ERP-tai Reporting-järjestelmien kanssa, on paras etu noudattaa tässä artikkelissa kuvattuja ohjeita:

 • Yksittäisen syöttö tilan käyttäminen

 • Käyttäjien päivitysten suojaaminen

 • Aikajaksotettu raportti-toiminnolla voit käyttää toimittamiasi todellisia töitä työaika raporteista projekti suunnitelmien sijaan.

 • Muiden kuin projekti töiden seuraaminen hallinta aika luokkien avulla

 • Tehtävien sulkeminen päivityksiin sen sijaan, että käytät Julkaise -ja varaus-tyyppisiä kenttiä

Noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä voit säilyttää organisaation resurssien tunti lomakkeisiin syöttämien todellisten työtietojen tarkkuuden.

Sivun alkuun

Kiitokset

Project Serverin sisältö julkaisut-ryhmä kiittää seuraavia tämän artikkelin osallistujia:

 • Bobby Burns, Program emäntä II, Project/Project Server

 • AIK Chen, Senior support Escalation Engineer, Project/Project Server

 • Christophe Fiessinger, teknisen tuote johtajan, Project/Project Serverin vanhempi

 • Heather O'teurastaa, Senior Program johtaja johto, Project/Project Server

 • Keshav Puttawamy, pääryhmän ohjelman päällikkö, Project/Project Server

 • Matt ROE, Program emäntä, Project/Project Server

 • Saurabh Sangheng, Program emäntä, Project/Project Server

 • Eli Sheldon, Program emäntä, Project/Project Server

 • Brian Smith, Senior support Escalation Engineer, Project/Project Server

 • Eric Zenz, Senior Program Manageriisi, Project/Project Server

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×