Kyselyn suorittaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Kysely on joukko ohjeita, joita voidaan käyttää käsiteltäessä tietoja. Ohjeet toteutetaan suorittamalla kysely. Tulosten, jotka voidaan lajitella, ryhmitellä tai suodattaa, palautuksen lisäksi kysely voi myös luoda, kopioida, poistaa tai muuttaa tietoja.

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka kyselyt suoritetaan, ja kuvataan lyhyesti erilaisia kyselyjä. Artikkelissa käsitellään myös virhesanomia, joita näyttöön saattaa tulla suoritettaessa erilaisia kyselyjä. Lisäksi näytetään, kuinka virheiltä vältytään tai kuinka ne voidaan korjata.

Tämä artikkeli ei sisällä yksityiskohtaisia ohjeita siitä, kuinka kyselyjä luodaan.

Tärkeää: Muutoskyselyt ei voi suorittaa, jos tietokanta on ei käytössä-tilassa, rajoitetun toiminnan tilassa, Access käyttää auttaa suojaamaan tietosi tietyissä tilanteissa. Voit nähdä valintaikkunan ruutuun varoitus tai näkyviin voi tulla varoitus sanomapalkissa.

Saat lisätietoja ei käytössä-tilassa ja miten voit ottaa käyttöön Muutoskyselyt-osassa suorittaa muutoskyselyn.

Toimintaohjeet

Suorita haku- tai ristiintaulukointikysely

Suorittaa muutoskyselyn

Parametrikyselyn suorittaminen

Suorita SQL-kysely

Virhesanoman vianmääritys

Haku- tai ristiintaulukointikyselyn suorittaminen

Voit käyttää hakukyselyjä ja ristiintaulukointikyselyt noutaa ja tietojen esittämiseen ja antamaan lomakkeiden ja raporttien tiedoilla. Kun suoritat haku- tai ristiintaulukointikyselyn, Microsoft Office Access 2007 näyttää tulokset tietotaulukkonäkymä.

Kyselyn suorittaminen

 1. Etsi kysely siirtymisruudusta.

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Kaksoisnapsauta kyselyä, jonka haluat suorittaa.

  • Napsauta kyselyä, jonka haluat suorittaa, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Jos kysely, jonka haluat suorittaa, on avoinna Rakennenäkymä, voit suorittaa sen myös valitsemalla Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymään kuuluvan valintanauhan Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmässä Suorita.

Sivun alkuun

Muutoskyselyn suorittaminen

On neljänlaisia Muutoskyselyt: liittämiskyselyt, poista kyselyt, päivityskyselyjä ja taulukon luova kysely kyselyt. Muutoskyselyt tekevät muutoksia ne perustuvat taulukoiden tietoja taulukon luova kysely-kyselyjen (joka luo uudet taulukot), paitsi. Nämä muutokset helposti kumota, esimerkiksi painamalla näppäinyhdistelmää CTRL + Z. Jos teet muutoksia, voit myöhemmin haluat ei tehdä muutoskyselyn, yleensä sinun on tietojen palauttaminen varmuuskopiosta. Tästä syystä voit aina Varmista ennen kuin suoritat muutoskyselyn on tuore varmuuskopio pohjana olevia tietoja.

Voit pienentää muutoskyselyn suorituksen riskiä esikatselemalla ensin kyselyssä käsiteltävät tiedot. Voit tehdä sen kahdella eri tavalla:

 • Tarkastele muutoskyselyä taulukkonäkymässä, ennen kuin suoritat sen. Avaa kysely rakennenäkymään, valitse Accessin tilapalkki Näkymä ja valitse sitten pikavalikosta Taulukkonäkymä. Voit siirtyä takaisin rakennenäkymään valitsemalla uudelleen Näkymä ja valitsemalla sitten pikavalikosta Rakennenäkymä.

 • Vaihda kysely hakukyselyksi ja suorita se sitten.

  Huomautus: Paina mieleesi, minkälaista kyselyä (liittämiskyselyä, päivityskyselyä, taulukon luovaa kyselyä vai poistamiskyselyä) aluksi käytät, jotta voit vaihtaa kyselyn takaisin siksi lajiksi, kun olet esikatsellut tietoja käyttämällä tätä tapaa.

  Muutoskyselyn suorittaminen hakukyselynä

  1. Avaa muutoskysely rakennenäkymään.

  2. Valitse rakenne -välilehden Kyselylaji -ryhmästä Valitse.

  3. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Kyselyn suorittaminen

Kun olet valmis suorittamaan muutoskyselyn, kaksoisnapsauta sitä siirtymisruudussa tai napsauta sitä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Tärkeää: Oletusarvon mukaan Access poistaa käytöstä kaikki Muutoskyselyt tietokannassa, ellei ilmaiset luota tietokantaan. Voit määrittää, luotatko tietokantaan käyttämällä sanomapalkissa valintanauhan alapuolella.

Sanomapalkki

Tietokantaan luottaminen

 1. Napsauta sanomapalkin Asetukset-painiketta.

  Näyttöön tulee Microsoft Officen suojausasetukset -valintaikkuna.

 2. Valitse Ota tämä sisältö käyttöön ja napsauta sitten OK.

Jos näytössä ei näy sanomapalkkia

 • Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Sanomapalkki.

Sivun alkuun

Parametrikyselyn suorittaminen

parametrikysely kehottaa antamaan arvon, kun suoritat sen. Kun annat arvon, parametrikysely käyttää sitä kentän ehtona. Kenttä, jossa ehtoa käytetään, määritetään kyselyn rakenteessa. Jos et anna arvoa parametrikyselyn sitä pyytäessä, kysely tulkitsee syötteesi tyhjäksi merkkijonoksi.

Parametrikysely on aina myös toisenlajinen kysely. Useimmat parametrikyselyt ovat hakukyselyjä tai ristiintaulukointikyselyjä, mutta liittämiskyselyt, taulukon luovat kyselyt ja päivityskyselyt voivat olla myös parametrikyselyjä.

Parametrikysely suoritetaan sen toisen kyselylajin mukaan, mutta yleensä käytetään seuraavaa tapaa.

Kyselyn suorittaminen

 1. Etsi kysely siirtymisruudusta.

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Kaksoisnapsauta kyselyä, jonka haluat suorittaa.

  • Napsauta kyselyä, jonka haluat suorittaa, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kun näytössä näkyy parametrikehote, anna ehtona käytettävä arvo.

Sivun alkuun

SQL-kohtaisen kyselyn suorittaminen

On kolme SQL-kyselypäätyyppiä: yhdistämiskyselyistä, läpivienti kyselyt ja määrityskysely kyselyt.

Yhdistämiskyselyillä yhdistetään kahden tai useamman taulukon tiedot, mutta ei samalla tavalla kuin muilla kyselyillä. Useimmat kyselyt yhdistävät tiedot kytkemällä rivit peräkkäin, mutta yhdistämiskyselyt yhdistävät tiedot liittämällä rivit. Yhdistämiskyselyt eroavat liittämiskyselyistä siten, että yhdistämiskyselyt eivät muuta pohjana olevia taulukoita. Yhdistämiskyselyt liittävät rivit tietuejoukoksi, joka ei säily sen jälkeen, kun kysely suljetaan.

Accessin mukana toimitettava tietokantaohjelma ei käsittele läpivientikyselyjä, vaan ne siirretään suoraan etätietokantapalvelimeen, joka käsittelee tiedot ja välittää sen jälkeen tulokset takaisiin Accessiin.

Määrityskyselyt ovat erikoiskyselyjä, jotka eivät käsittele tietoja. Määrityskyselyt luovat, poistavat tai muuttavat sen sijaan muita tietokantaobjektit.

SQL-kohtaisia kyselyjä ei voida avata rakennenäkymään. Ne voidaan avata vain SQL-näkymään tai suorittaa. Määrityskyselyjä lukuun ottamatta SQL-kohtaisen kyselyn suoritus avaa sen taulukkonäkymään.

Kyselyn suorittaminen

 1. Etsi kysely siirtymisruudusta.

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Kaksoisnapsauta kyselyä, jonka haluat suorittaa.

  • Napsauta kyselyä, jonka haluat suorittaa, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Sivun alkuun

Virhesanoman vianmääritys

Seuraavassa taulukossa on joitakin yleisiä virhesanomia, joita näyttöön saattaa tulla. Nämä virheet saattavat näkyä joko solussa olevana sanomana (odotetun arvon sijasta) tai virhesanomana. Luettelon jälkeen esitetään tapoja, joilla tällaisia virheitä voidaan ratkaista.

Huomautus: Taulukon sisältö ei ole kaikenkattava. Jos näytössä näkyvää sanomaa ei ole taulukossa, voit antaa palautetta käyttämällä tämän artikkelin lopussa olevaa lomaketta. Kirjoita sanomasta tarkat tiedot lomakkeessa olevaan kommenttiruutuun.

Virhesanoma

Ongelma:

Ratkaisu:

Tyyppivirhe JOIN-lausekkeessa

Kysely saattaa liittää kenttiä, joilla on eri tietotyyppi.

Tarkista kyselyn rakenne ja varmistaa, että liitetyt kentät on sama tietotyyppi. Lisätietoja on kohdassa Tarkista yhdistetyt kentät kyselyn.

Tietue on poistettu

Näin voi tapahtua, jos joko objekti tai tietokanta on vahingoittunut.

Järjestä ja korjaa tietokanta. Lisätietoja on kohdassa Järjestä ja korjaa tietokanta.

Tunnus on aiheuttanut kehäviittauksen

Kentälle annettu tunnus on sama kuin kyseisen kentän lausekkeen komponentti.

Tunnus on nimi, joka annetaan sellaiselle kyselyn rakenneruudukon Kenttä-rivin lausekkeelle, joka ei ole varsinainen kenttä. Access määrittää tunnuksen puolestasi, jos et tee sitä itse. Tunnus voi olla esimerkiksi EXPR1. Tunnuksen perässä on kaksoispiste (:) ja sen jälkeen lauseke. Kun kysely suoritetaan, tunnuksesta tulee taulukkonäkymän sarakkeen nimi.

Muuta tunnusta. Lisätietoja on kohdassa kentän tunnuksen muuttaminen.

#Virhe

Tämä virhe voi tapahtua, kun lasketun kentän arvo on suurempi kuin kentän KentänKoko-ominaisuuden asetuksen sallima arvo. Virhe ilmenee myös silloin, kun lasketun kentän nimittäjän arvoksi tulee nolla (0).

Varmista, että lasketun kentän nimittäjän arvoksi ei tule nolla (0). Muuta tarvittaessa KentänKoko-ominaisuuden arvoa.

#Poistettu

Tietue, johon viitataan, on poistettu.

Jos tietue on poistettu vahingossa, se on palautettava varmuuskopiosta. Jos poisto on tehty tarkoituksella, voit hylätä tämän virhesanoman ja päivittää kyselyn painamalla VAIHTO+F9.

Kyselyn liitettyjen kenttien tarkistaminen

Kun tarkistat kyselyn kenttien tietotyypit, katso lähdetaulukoita rakennenäkymässä ja tutki tarkistettavien kenttien ominaisuudet.

 1. Avaa kysely rakennenäkymään. Liitokset näkyvät lähdetaulukoiden kentät yhdistävinä viivoina. Pane merkille kunkin liitoksen taulukoiden ja kenttien nimet.

 2. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella jokaista sellaista taulukkoa, jossa on ainakin yksi liitetty kenttä kyselyssä, ja valitse sitten Rakennenäkymä.

  Liitetyt kentät, joilla on eri tietotyyppi

  1. Liitetyt kentät, joilla on eri tietotyyppi.

  2. Napsauta taulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 3. Vertaa jokaisen liitoksen kohdalla taulukon rakenneruudukon Tietotyyppi-sarakkeessa olevia arvoja liitokseen kuuluvien kenttien osalta.

  Tarkista liitetyn kentän tietotyyppi taulukon rakennenäkymästä.

  1. Tarkista liitetyn kentän tietotyyppi taulukon rakennenäkymässä.

 4. Napsauttamalla välilehteä, jossa on taulukon nimi, voit siirtyä taulukkoon, jotta näkisit kaikki kentät.

Sivun alkuun

Tietokannan uudelleen järjestäminen ja korjaaminen

Tietokannan uudelleenjärjestämis- ja korjausapuohjelman suorittaminen Accessissa voi parantaa tietokannan suorituskykyä. Apuohjelma tekee tietokantatiedostosta kopion, ja jos tietokanta on pirstoutunut, apuohjelma järjestää uudelleen tavan, jolla tietokantatiedosto on tallennettu levylle. Kun uudelleen järjestäminen ja korjaus on päättynyt, uudelleen järjestetty tietokanta on ottanut uudelleen käyttöön hukkaan mennyttä tilaa ja on yleensä paljon pienempi kuin alkuperäinen tietokanta. Järjestämällä tietokannan uudelleen usein varmistat, että tietokantasovellus toimii mahdollisimman tehokkaasti, ja voit ratkaista virheitä, jotka aiheutuvat laiteongelmista, sähkökatkoista, virran tai jännitteen kasvamisesta liian suureksi ja vastaavista syistä.

Kun uudelleen järjestäminen on päättynyt, kysely nopeutuu, koska pohjana olevat tiedot on kirjoitettu uudelleen taulukoihin yhtenäisille sivuille. Yhtenäisten sivujen tutkiminen on paljon nopeampaa kuin pirstoutuneiden sivujen. Kyselyt myös optimoidaan jokaisen tietokannan uudelleen järjestämisen jälkeen.

Uudelleen järjestämisen aikana voit käyttää uudelleen järjestetyn tietokantatiedoston alkuperäistä nimeä tai voit luoda erillisen tiedoston käyttämällä eri nimeä. Jos käytät samaa nimeä ja tietokanta on järjestetty uudelleen virheittä, Access korvaa automaattisesti alkuperäisen tiedoston uudelleen järjestetyllä versiolla.

Prosessin automatisoivan asetuksen määrittäminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Accessin asetukset.

 2. Valitse Nykyinen tietokanta ja valitse Sovelluksen asetukset -kohdan Järjestä tietokanta uudelleen suljettaessa -valintaruutu.

  Tämä saa Accessin järjestämään uudelleen ja korjaamaan tietokannan automaattisesti aina, kun tietokanta suljetaan.

Tietokannan järjestäminen uudelleen ja korjaaminen manuaalisesti

 1. Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva , valitsemalla Hallitseja valitse tietokannan hallinta-kohdassa Järjestä ja korjaa tietokanta.

Huomautus: Kiintolevyllä on oltava tarpeeksi tilaa sekä alkuperäistä että uudelleen järjestettyä tietokantaa varten, jotta uudelleen järjestäminen onnistuisi.

Sivun alkuun

Kentän tunnuksen muuttaminen

 1. Avaa kysely rakennenäkymään.

 2. Etsi kyselyn rakenneruudukosta kentät, joilla on tunnus. Tällaisten kenttien nimen lopussa on kaksoispiste, kuten kentällä Nimi:.

 3. Varmista tarkistamalla jokainen tunnus, että tunnus ei vastaa minkään sellaisen kentän nimeä, joka on osa tunnuksen lauseketta. Jos tunnus vastaa tällaista nimeä, muuta tunnusta.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×