Kyselyn määrittäminen pyytämään tietoja parametrien avulla

Kyselyn määrittäminen pyytämään tietoja parametrien avulla

Jos haluat Access-työpöytätietokantojen kyselyn pyytävän ehtoja aina, kun se suoritetaan, voit luoda parametrikyselyn. Näin voit käyttää samaa kyselyä yhä uudelleen joutumatta avaamaan sitä jatkuvasti Rakennenäkymässä ja muokkaamaan ehtoja.

Huomautus: Tämän artikkelin tiedot eivät koske Access-verkkosovelluksia.

Terminologian ymmärtäminen

Tutustu seuraaviin termeihin ennen vaiheittaisiin ohjeisiin siirtymistä:

 • Parametri    Parametri on tietoa, joka annetaan kyselyä suoritettaessa. Parametreja voi käyttää yksinään tai osana pitempää lauseketta, joka muodostaa kyselyyn ehdon. Voit lisätä parametreja seuraaviin kyselytyyppeihin:

  • Valinta

  • Ristiintaulukointikysely

  • Liitä loppuun

  • Taulukon luova kysely

  • Päivitä

 • Ehdot   Ehdot ovat kyselyyn lisättäviä "suodattimia". Niiden avulla määritetään, mitä tietueita suoritettava kysely palauttaa.

Lisätietoja edellä mainituista kyselytyypeistä on ohjeaiheessa Johdanto kyselyihin.

Parametrikyselyn luominen

Parametri luodaan samaan tapaan kuin normaali ehto lisätään kyselyyn:

 1. Luo valintakysely ja avaa se rakennenäkymässä.

 2. Valitse kenttä, johon haluat lisätä parametrin. Kirjoita kyseisen kentän Ehdot-riville hakasulkeisiin teksti, jonka haluat näkyvän parametriruudussa. Esimerkiksi [Enter the start date:]

  Yksinkertainen parametrikysely.

 3. Toista vaihetta 2 kussakin kentässä, johon haluat lisätä parametreja.

Kun suoritat parametrikyselyn, kehote näkyy valintaikkunassa ilman hakasulkeita.

Parametrin kehote, jossa on teksti "Anna alkamispäivä:"

Täytä etsimäsi arvo ja valitse OK.

Voit käyttää ehdossa useita parametreja. Esimerkiksi Välillä Between [Enter the start date:] And [Enter the end date:] tuottaa kaksi kehotetta, kun suoritat kyselyn.

Parametrikysely, jossa on kaksi parametria.

Parametrin tietotyyppien määrittäminen

Voit määrittää, mitä tietotyyppejä parametri voi hyväksyä. Erityisen tärkeää on määrittää numero-, valuutta-, päivämäärä- ja aikatietojen tietotyypit. Näin näkyviin tulevat virhesanomat sisältävät käyttäjien kannalta hyödyllisempiä tietoja, jos käyttäjät syöttävät vääräntyyppisiä tietoja (esimerkiksi tekstiä, kun pitäisi syöttää valuutta).

Huomautus: Jos parametri määritetään hyväksymään tekstitiedot, kaikki syötetyt tiedot tulkitaan tekstiksi eikä näyttöön tule virhesanomia.

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit määrittää kyselyn parametrien tietotyypit:

 1. Kun kysely on avattu rakennenäkymässä, valitse Rakenne-välilehden Näyttäminen tai piilottaminen -ryhmästä Parametrit.

 2. Kirjoita Kyselyn parametrit -ruudun Parametri-sarakkeeseen niiden parametrien kehotteet, joiden tietotyypin haluat määrittää. Varmista, että parametrit vastaavat kyselyn rakenneruudukon Ehdot-rivin kehotetta.

 3. Valitse Tietotyyppi-sarakkeesta kunkin parametrin tietotyyppi.

Parametrin lisääminen yhdistämiskyselyyn

Ohjeet ovat hieman erilaiset, koska yhdistämiskysely ei voi näyttää kyselyn rakenneruudukossa:

 1. Avaa yhdistämiskysely SQL-näkymässä.

 2. Lisää WHERE-lause, joka sisältää kentät, joihin haluat lisätä parametrit.

  Jos WHERE-lause on jo olemassa, tarkista, sisältääkö lause jo kentät, joihin haluat lisätä parametrit. Jos lause ei sisällä haluamiasi kenttiä, lisää ne.

 3. Kirjoita parametrin kehote where-lauseeseen, esimerkiksi WHERE [StartDate] = [Enter the start date:]

  Kaksiosainen yhdistämiskysely, jonka molemmissa osissa on lause WHERE Alkamispäivä = [Anna alkamispäivä:]

  Huomaa, että sama suodatin on lisättävä kyselyn jokaiseen osioon. Edellisessä kuvassa kysely sisältää kaksi osaa (erotettu UNION-avainsanalla), joten parametri on lisättävä kaksi kertaa. Kun suoritat kyselyn, kehote näkyy kuitenkin vain kerran (olettaen, että olet kirjoittanut kehotteen täsmälleen samalla tavalla kumpaankin osaan).

Lisätietoa yhdistämiskyselyistä on ohjeaiheessa Useiden kyselyjen yhdistetyn tuloksen tarkasteleminen yhdistämiskyselyn avulla.

Lisää joustavuutta yhdistämällä parametrit yleismerkeillä

Parametreja voi yhdistää normaalien ehtojen tapaan Like-avainsanalla ja yleismerkeillä, jolloin ne vastaavat tavallista laajempaa tietuejoukkoa. Haluat esimerkiksi, että kysely pyytää alkuperämaata/-aluetta, mutta haluat sen täsmäävän aina, kun asiaankuuluva kenttä sisältää parametrimerkkijonon. Tee silloin seuraavat toimet:

 1. Luo valintakysely ja avaa se rakennenäkymässä.

 2. Valitse kenttä, johon haluat lisätä parametrin. Kirjoita tämän kentän Ehdot-riville Like "*"&[, teksti, jota haluat käyttää kehotteessa, ja sitten ]&"*".

  Kyselyn rakenneruudukko, jonka MaaAlue-sarakkeessa on seuraavat ehdot: Esimerkiksi "*" & [anna maa/alue:] & "*"

Kun suoritat parametrikyselyn, kehote näkyy valintaikkunassa ilman hakasulkeita ja ilman Like-avainsanaa tai yleismerkkejä:

Parametrin kehote, jossa on teksti "Anna maa/alue".

Kun olet syöttänyt parametrin, kysely palauttaa arvot, jotka sisältävät parametrin merkkijonon. Esimerkiksi parametrimerkkijono us täsmää niiden rivien kanssa, joiden parametrikentällä on arvo Australia, ja niiden rivien kanssa, joissa arvo on USA.

Lisätietoa yleismerkeistä on ohjeaiheessa Yleismerkkien käyttäminen ehtoina.

Parametrin arvon vastaisten rivien palauttaminen

Joskus saatat haluta kyselyn palauttavan rivit, jotka eivät täsmää parametrin kanssa. Haluat esimerkiksi pyytää vuoden ja palauttaa rivit, joilla arvo on suurempi kuin syöttämäsi arvo. Kirjoita tätä varten vertailuoperaattori parametrikehotteen ensimmäisen hakasulkeen vasemmalle puolelle. Esimerkiksi >[Enter a year:].

Video: Parametrien käyttäminen kyselyissä

Voit käyttää kyselyssä parametria helposti luomalla kyselyn, joka käyttää ehtoja. Voit luoda kyselyn, joka pyytää sinulta jotain tiettyä tietoa, esimerkiksi osanumeron, tai useita tietoja, esimerkiksi kaksi päivämäärää. Parametrikysely näyttää kullekin parametrille erillisen valintaikkunan, jossa sinua pyydetään antamaan parametrin arvo.

Tällä videolla kerrotaan lisää kyselyjen parametrien luomisesta.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Katso myös

Parametrien käyttäminen kyselyissä, lomakkeissa ja raporteissa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×