Kuvatyökalut-välilehti

Kun lisäät tai valitset kuvan Microsoft Publisher 2010:ssä, tilannekohtainen Kuvatyökalut-välilehti tulee näkyviin valintanauhaan. Tässä välilehdessä voit tehdä nopeita kuvamuotoiluja, kuten säätää kuvaa, muotoilla jotakin valikoiman kuvatyyliä, käyttää tehosteita sekä tasata, rajata ja ryhmitellä kuvia.

Publisher 2010:n Kuvatyökalut-välilehti

Sisältö

Lisääminen

Säätäminen

Kirkkaus

Kontrasti

Värien muuttaminen

Kuvan muuntaminen nopeasti käyttämään yhden värin eri sävyjä

Lisää variaatioita

Läpinäkyvän värin määrittäminen

Kuvan alkuperäisten värien palauttaminen

Kuvien pakkaaminen

Kuvan muuttaminen

Kuvan asetusten palauttaminen

Vaihtaminen

Paikkojen vaihtaminen

Muotoilun vaihtaminen

Kuvatyylit

Kuvatyylivalikoima

Tyylin ottaminen käyttöön

Tyylin poistaminen

Kuvan reuna

Kuvan muoto

Kuvateksti

Varjotehosteet

Järjestäminen

Rajaaminen

Koko

Lisääminen

Jos haluat lisätä uuden kuvan, valitse Kuva ja etsi haluamasi kuva Lisää kuva ‑valintaikkunassa.

Publisher 2010:n Kuvatyökalut-välilehden Lisää-ryhmä

Säätäminen

Säädä-ryhmän ohjausobjekteilla voit säätää kuvan kirkkautta, kontrastia ja väriä. Voit myös pakata kuvan, jolloin se vie vähemmän tallennustilaa, vaihtaa kuvan joksikin toiseksi tai poistaa kuvan kokonaan. Voit myös poistaa kaikki kuvaan tekemäsi säädöt.

Publisher 2010:n Kuvatyökalut-välilehden Säädä-ryhmä

Kirkkaus

Voit suurentaa tai pienentää valitun kuvan kirkkautta 10 %, 20 %, 30 % tai 40 %. Kun siirrät osoittimen kunkin valinnan kohdalle, sen vaikutus valittuun kuvaan näkyy esikatseluna Publisherissa.

Kontrasti

Voit suurentaa tai pienentää valitun kuvan kontrastia 10 %, 20 %, 30 % tai 40 %. Kun siirrät osoittimen kunkin valinnan kohdalle, sen vaikutus valittuun kuvaan näkyy esikatseluna Publisherissa.

Värien muuttaminen

Microsoft Publisher 2010 ‑ohjelmassa voit yksinkertaistaa värikuvaa vähentämällä kuvassa näkyvien värien määrää. Näin voit pienentää kuvan tiedostokokoa ja säästää tulostuskustannuksia. Lisäksi yhtenäisen värin ja tyylin käyttäminen julkaisun kaikissa kuvissa tekee julkaisun ulkoasusta yhtenäisemmän.

Kuvan muuntaminen nopeasti käyttämään yhden värin eri sävyjä

 1. Valitse muutettava kuva ja valitse sitten Kuvatyökalut-välilehdestä Muuta värejä.

 2. Valitse jokin valmiiksi määritetty värinmuuttamistila, esimerkiksi Seepia, Harmaasävy tai jokin vaaleista tai tummista vaihtoehdoista. Kun siirrät osoittimen valinnan kohdalle, sen vaikutus valittuun kuvaan näkyy esikatseluna Publisherissa.

Lisää variaatioita

 1. Valitse muutettava kuva ja valitse sitten Kuvatyökalut-välilehdestä Muuta värejä.

 2. Valitse Lisää variaatioita.

 3. Napsauta Muuta kuvan värejä ‑valintaikkunassa Väri-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi väri. Jos haluat nähdä lisää värivaihtoehtoja, valitse Lisää värejä, valitse haluamasi vaihtoehdot ja valitse sitten OK.

  Huomautus: Jos julkaisussasi käytetään spottivärejä, Lisää värejä ‑toiminto ei ole käytettävissä.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Valitse Muuta koko kuvan värit, jos haluat käyttää valitun värin sävyjä koko kuvassa.

  • Valitse Jätä mustat osat mustaksi, jos haluat käyttää valitun värin sävyjä vain niissä kuvan osissa, jotka eivät ole mustia tai valkoisia.

Läpinäkyvän värin määrittäminen

Voit määrittää kuvan värin läpinäkyväksi seuraavasti:

 1. Valitse muutettava kuva ja valitse sitten Kuvatyökalut-välilehdestä Muuta värejä.

 2. Valitse Määritä läpinäkyvä väri. Kohdistin muuttuu läpinäkyvyyskohdistimeksi. Värin läpinäkyvyys -kohdistin

 3. Napsauta läpinäkyväksi muutettavaa kuvan väriä läpinäkyvyyskohdistimella.

Sivun alkuun

Kuvan alkuperäisten värien palauttaminen

Kuvan alkuperäiset väritiedot säilyvät tallennettuina yhdessä kuvan kanssa, joten voit milloin tahansa palauttaa kuvan alkuperäiset värit.

 1. Valitse muutettava kuva ja valitse sitten Kuvatyökalut-välilehdestä Muuta värejä.

 2. Valitse Ei värien muuttamista ‑vaihtoehto.

  Huomautukset: 

  • Voit palauttaa kuvan kaikki alkuperäiset asetukset napsauttamalla Muuta kuvan värejä ‑valintaikkunan Palauta alkuperäiset värit ‑painiketta.

  • Jos päivität värimallisi, myös tekemäsi värimuutokset voivat muuttua.

Kuvien pakkaaminen

Tämä työkalu pakkaa valitun kuvan tai valitut kuvat, mikä pienentää julkaisun tarvitsemaa tallennustilaa.

 1. Valitse muutettava kuva tai muutettavat kuvat ja valitse sitten Kuvatyökalut-välilehdestä Pakkaa kuvat

 2. Pakkaa kuva ‑valintaikkunassa näkyy kuvan tai kuvien tiedot ja kuvien pakkausvaihtoehdot:

  • Pakkaamisen tehokkuus:
   Nykyinen kuvien yhdistetty koko – Näyttää julkaisun kaikkien kuvien nykyisen yhteenlasketun koon.
   Kuvien yhdistetty koko pakkaamisen jälkeen (arvio) – Näyttää julkaisun kaikkien kuvien arvioidun yhteenlasketun koon pakkaamisen jälkeen. (Tämä arvo vaihtelee valittujen asetusten mukaan.)

  • Pakkaamisasetukset:
   Poista kuvien ulkopuolelle jäävät alueet – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat poistaa kuvapistetiedot, jotka tallennetaan normaalisti kuvan rajauksen ulkopuolisista alueista. (Kuvan rajauksen ulkopuolisten alueiden tiedot eivät näy eikä niitä käytetä.)
   Poista OLE-tiedot – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat poistaa 24-bittisen pakkaamattoman bittikartan, joka on osa kuvan OLE-virtaa. OLE-virtaan kuuluva pieni katsottava kuva poistetaan, mutta varsinainen kuva ei muutu. (Kun poistat kuvan OLE-tiedot, et voi enää avata kuvaa ohjelmalla, jolla se on alunperin luotu.)
   Jäsennä kuvat uudelleen – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat pienentää kuvaa, jonka kokoa on muutettu, poistamalla alkuperäisestä koosta jääneitä tietoja. (Jos kuva jäsennetään uudelleen ja suurennetaan sitten jäsennyskokoa suuremmaksi, kuvan laatu heikkenee.)
   Muunna tarvittaessa JPEG-muotoon – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat muuntaa kuvan JPEG-tiedostoksi.

   Huomautus: 
   Pakkauksen määrään vaikuttavat kuvan ominaisuudet (esimerkiksi se, onko kuva valokuva, tai kuinka paljon kohinaa tai piikkejä kuvan histogrammissa on). PNG-kuvien pakkauksen määrää ei voi muuttaa.

   Kuvia, joiden koko on alle 100 kt, ei pakata.

  • Kohde - tulostus:
   Tulostuspalvelu – Jos valitset tämän vaihtoehdon, kuvat pakataan 300 ppi:n tarkkuuteen.
   Paikallinen tulostin – Jos valitset tämän vaihtoehdon, kuvat pakataan tarkkuuteen 220 ppi ja JPEG-laatutasoon 95.
   WWW – Jos valitset tämän vaihtoehdon, kuvat pakataan tarkkuuteen 96 ppi ja JPEG-laatutasoon 75.

  • Käytä heti pakkaamisasetuksia:
   Käytä julkaisun kaikkiin kuviin – Jos valitset tämän vaihtoehdon, pakkausasetuksia käytetään kaikkiin julkaisun kuviin.
   Käytä vain valituissa kuvissa – Jos valitset tämän vaihtoehdon, pakkausasetuksia käytetään vain valittuihin kuviin.

Kuvan muuttaminen

Voit korvata valitut kuvat toisilla kuvilla seuraavasti:

 1. Valitse muutettavat kuvat.

 2. Valitse Muuta kuva ja valitse sitten Muuta kuva.

 3. Siirry lisättävän kuvan kohdalle Lisää kuva ‑valintaikkunassa.

 4. Jos haluat poistaa valitut kuvat, valitse Muuta kuva ja valitse sitten Poista kuva. Poistettujen kuvien tilalla näkyy tyhjä kuvakehys.

Kuvan asetusten palauttaminen

Jos haluat poistaa kaikki valittuun kuvaan tekemäsi muotoilut, valitse Palauta kuva.

Sivun alkuun

Vaihtaminen

Tällä työkalulla saat kaksi valittua kuvaa vaihtamaan paikkaa tai muotoiluja keskenään.

Publisher 2010:n Kuvatyökalut-välilehden Vaihda-ryhmä

Paikkojen vaihtaminen

 1. Napsauta ensimmäistä kuvaa ja pidä CTRL- tai Vaihto-näppäintä alhaalla, kun valitset toisen kuvan napsauttamalla sitä.

 2. Valitse Vaihda ja valitse sitten Vaihda.

Muotoilun vaihtaminen

 1. Napsauta ensimmäistä kuvaa ja pidä CTRL-näppäintä alhaalla, kun valitset toisen kuvan napsauttamalla sitä.

 2. Valitse Vaihda ja valitse sitten Vaihda vain muotoilu.

Kuvatyylit

Kuvatyylit-ryhmän asetuksilla voit määrittää kuvan muodon, reunaviivan ja kuvatekstit. Voit lisätä valmiiksi määritettyjä kuvatyylejä kuvatyylivalikoimasta tai muotoilla kuvan muotoa ja reunaviivoja manuaalisesti.

Publisher 2010:n Kuvatyökalut-välilehden Kuvatyylit-ryhmä

Kuvatyylivalikoima

Tyylivalikoimassa on neljä erilaista muotoa, joissa kussakin on kuusi erilaista reunaviivavaihtoehtoa, joita voit lisätä kuviin. Kun pidät hiiren osoitinta valikoiman vaihtoehdon kohdalla, tyylin esikatselu näkyy valituissa kuvissa.

Tyylin ottaminen käyttöön

 1. Valitse kuvat, joiden tyyliä haluat muuttaa.

 2. Valitse Kuvatyökalut-välilehti.

 3. Valitse kuvatyylivalikoimasta haluamasi tyyli.

  Huomautus:  Jos haluat nähdä kaikki 24 käytettävissä olevaa tyyliä samanaikaisesti, napsauta Lisää-painiketta Lisää-painike .

Tyylin poistaminen

 1. Valitse kuvat, joiden tyyliä haluat muuttaa.

 2. Valitse Kuvatyökalut-välilehti.

 3. Napsauta tyylivalikoiman Lisää-painiketta Lisää-painike .

 4. Valitse Poista kuvatyyli.

Kuvan reuna

Voit valita valitun kuvan reunaviivan värin, paksuuden ja kuvion manuaalisesti.

 1. Valitse kuvat, joiden tyyliä haluat muuttaa.

 2. Valitse Kuvatyökalut-välilehti.

 3. Valitse Kuvan reuna ja valitse haluamasi asetukset:
  Värit – Valitse valikoimasta viivalle haluamasi väri. Jos haluat lisää värejä, valitse Lisää ääriviivan värejä, joka avaa Värit-valintaikkunan. Voit valita värin Microsoft Windowsin vakiovärivalikoimasta, tai voit valita RGB- tai CMYK-värimalleilla määritettävän mukautetun värin. Voit valita myös Pantone-värin.

  Huomautus:  Tässä näkyvät PANTONE®-värit eivät ehkä vastaa PANTONE-standardeja. PANTONE Color Publications -julkaisuista näet tarkat värit. PANTONE® ja muut Pantone, Inc:n tavaramerkit ovat Pantone, Inc:n omaisuutta. © Pantone, Inc., 2007.

  Leveys – Valitse viivan leveys tai Lisää viivoja ja anna haluamasi Leveys-ruutuun haluamasi viivan leveys.Katkoviiva – Valitse katkoviivatyyli.Kuvio – Avaa Kuvioidut viivat ‑valintaikkunan. Sävy-ruudussa voit valita uuden Perusvärin ja käyttää sen sävyä. Kuvio -välilehdessä voit lisätä reunaviivaan kuvion.

Kuvan muoto

Voit lisätä muodon valittuihin kuviin. Lisätietoja muotojen lisäämisestä kuviin on ohjeartikkelissa Automaattisen muodon käyttäminen kuvassa.

Huomautus:  Jos valitset useita kuvia, Kuvan muoto ‑vaihtoehto ei ole käytettävissä.

Kuvateksti

Voit lisätä kuviin kuvatekstit kuvatekstityylien valikoimasta.

 1. Valitse kuvat, joiden tyyliä haluat muuttaa.

 2. Valitse Kuvatyökalut-välilehti.

 3. Valitse Kuvateksti ja valitse sitten kuvatekstityylien valikoimasta haluamasi tyyli. Kun pidät hiiren osoitinta valikoiman vaihtoehdon kohdalla, tyylin esikatselu näkyy valituissa kuvissa.

 4. Publisher lisää kuvaan valmiiksi muotoillun tekstiruudun, johon voit kirjoittaa haluamasi kuvatekstin.

Sivun alkuun

Varjotehosteet

Varjotehosteet-ryhmän avulla voit lisätä kuviin varjostuksia. Varjostukset ovat kuvatyylivalikoiman ensimmäisellä rivillä.

Publisher 2010:n Kuvatyökalut-välilehden Varjotehosteet-ryhmä

 1. Valitse kuvat, joihin haluat lisätä varjostuksen.

 2. Valitse Kuvatyökalut-välilehti.

 3. Valitse Varjotehosteet ja valitse haluamasi tehoste varjotehostetyylien valikoimasta.

 4. Jos haluat muuttaa varjostuksen väriä, valitse Varjostuksen väri ja valitse haluamasi värivaihtoehdot.

 5. Jos haluat muuttaa varjon etäisyyttä hieman, napsauta haluamaasi suuntapainiketta Publisher 2010:n Kuvatyökalut-välilehden varjotehosteiden parannustyökalu .

 6. Voit ottaa varjotehosteen käyttöön tai poistaa sen käytöstä napsauttamalla keskimmäistä painiketta.

Järjestäminen

Järjestä-ryhmässä voit määrittää tekstin rivitysasetukset kuvan ympärillä, siirtää kuvaa eteen- tai taaksepäin suhteessa muihin sivun objekteihin, tasata sivun kuvat, ryhmittää kuvan muiden objektien kanssa tai purkaa ryhmityksen sekä kiertää kuvaa. Lisätietoja objektien järjestämisestä on seuraavissa artikkeleissa:

Publisher 2010:n Kuvatyökalut-välilehden Järjestä-ryhmä

Rajaaminen

Rajaamista käytetään usein kuvan tiettyjen kohtien piilottamisessa tai poistamisessa, kun halutaan korostaa jotakin tai jättää tietyt kohdat pois. Lisätietoja rajaamisesta on ohjeartikkelissa Kuvien rajaaminen.

Publisher 2010:n Kuvatyökalut-välilehden Rajaa-ryhmä

Koko

Koko-ryhmässä voit hallita kuvien Muodon korkeus- ja Muodon leveys ‑asetuksia.

Publisher 2010:n Kuvatyökalut-välilehden Koko-ryhmä

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×