Kuvan ohjausobjektin lisääminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Jos haluat antaa käyttäjien lisätä kuvia Microsoft Office InfoPath -lomakkeeseen, voit käyttää kuvan ohjausobjektia lomakemallissa. Kuvan ohjausobjektin avulla käyttäjät voivat lisätä kuvan lomakkeen tiettyyn alueeseen. Kuvan tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Käyttäjien kuvan ohjausobjektiin lisäämät kuvat voivat olla minkä tahansa tyyppisiä kuvia, joita Windows Internet Explorer voi näyttää.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Milloin kannattaa käyttää kuvaohjausobjektin lisääminen

Käyttäjäkokemus

Yhteensopivuuden huomioon otettavia seikkoja

Kuvaohjausobjektin lisääminen

Asetteluvihjeitä

Kuvan ohjausobjektin käyttö

Voit käyttää kuvan ohjausobjektia, kun haluat

 • lisätä lomakemalliin tyhjän pisteen, johon käyttäjät voivat lisätä kuvia, mukaan lukien valokuvia, ClipArt-kuvia ja piirustuksia

 • lisätä lomakemalliin pysyvän kuvan, kuten yrityksen logon, joka voidaan korvata tai poistaa

 • lisätä lomakemalliin väliaikaisen kuvan, kuten paikkamerkkikuvan, jonka käyttäjä voi korvata tai poistaa

 • tallentaa kuvan tiedot koodattuna tietona käyttäjän lomaketiedostoihin (.xml). InfoPath koodaa ja purkaa binaarinen, kuten .gif- tai .jpg-tiedostoja, käyttämällä Base64-koodausta

 • tallentaa kuvan hyperlinkkiviitteenä käyttäjän lomaketiedostoihin (.xml)

 • näyttää lomakemallissa kuvia, jotka on haettu tietokannasta tai jostakin muusta ulkoisesta tietolähteestä.

Seuraavassa kuvassa korvaushakemuslomakemallin kuvan ohjausobjektin avulla vakuutuksenottajilta kerätään valokuvia ajoneuvojen vahingoista. Kuvan ohjausobjekti on asetettu toistuva osa, jotta käyttäjät voivat lisätä lomakkeisiin tarvittavan määrän valokuvia.

Kuvan ohjausobjekti lomakemallin toistuvassa osassa

Kun lisäät kuvan ohjausobjektin lomakemalliin, InfoPath lisää oletusarvon mukaan tyhjän kuvan ohjausobjektin. Käyttäjät voivat lisätä kuvan tyhjään kuvan ohjausobjektiin, kun he täyttävät lomakemalliin perustuvaa lomaketta. Voit halutessasi määrittää oletuskuvan sen sijaan, että jätät kuvan ohjausobjektin tyhjäksi. Voit myös määrittää sen, voivatko käyttäjät selata, poistaa tai korvata kuvia, jotka lisäät kuvan ohjausobjektiin.

Aiheeseen liittyvät ohjausobjektit

InfoPath sisältää muita kuvan ohjausobjektin kaltaisia ohjausobjekteja, joita kuitenkin käytetään eri tarkoitukseen. Jäljempänä olevasta luettelosta näet, mitkä ohjausobjektit soveltuvat parhaiten käyttöön suunnittelemassasi lomakemallissa.

Käsin piirretyn kuvan ohjausobjekti    Käsin piirretyn kuvan ohjausobjekti näyttää ja toimii kuten kuvan ohjausobjekti. Käsin piirretyn kuvan ohjausobjektin avulla käyttäjät voivat kuitenkin luoda piirustuksia ja kaavioita Tablet PC -kynällä käyttämällä Tablet PC:tä, mutta he eivät voi lisätä valokuvia eivätkä muita kuvia. Molemmat ohjausobjektit tallentavat Base64-koodattuja tietoja pohjana olevaan XML:ään. Kuvan ohjausobjekti voi myös tallentaa kuvan tietoja hyperlinkkinä XML:ään.

Liitetiedosto-ohjausobjekti    Jos haluat antaa käyttäjien liittää lomakkeisiin asiakirjoja, laskentataulukoita, esityksiä ja muita tiedostoja, voit käyttää liitetiedosto-ohjausobjektia kuvan ohjausobjektin asemesta.

RTF-ruutu    Jos lomakemalli sisältää RTF-ruutu-ohjausobjekteja ja olet ottanut käyttöön täydellisen RTF-muotoilun, käyttäjät voivat lisätä kuvia kyseisissä RTF-ruuduissa.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Jos lisäät kuvan ohjausobjektin, käyttäjät näkevät lomakemallin rakenteen mukaan joko oletuskuvan (sinun määrittämäsi) tai kuvakekuvan ja vihjetekstin Lisää kuva napsauttamalla tätä. Seuraavassa esimerkissä vakuutuskorvauslomaketta täyttävät käyttäjät voivat lisätä valokuvia ajoneuvosta napsauttamalla kuvan ohjausobjektia. Tässä esimerkissä kuvan ohjausobjekti on asetettu toistuvaan osaan, jotta käyttäjältä voidaan kerätä useita valokuvia.

Kuvan ohjausobjekti toistuvassa osassa

Kun käyttäjät napsauttavat kuvan ohjausobjektia, he voivat hakea kuvan selaamalla Lisää kuva -valintaikkunan avulla. Kun käyttäjät lisäävät kuvatiedoston, kuvan ohjausobjektin kokoa muutetaan automaattisesti, jotta se mahtuu kyseiseen kuvaan.

Sivun alkuun

Yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

Kun suunnittelet lomakemallia InfoPathissa, voit suunnitella selainyhteensopiva lomakemalli. Suunniteltaessa selainyhteensopivaa lomakemallia kuvan ohjausobjektit eivät ole käytössä Ohjausobjektit-tehtäväruudussa, koska niitä ei voida näyttää Web-selaimessa.

Jos haluat antaa käyttäjien lisätä kuvia selainkäyttöinen lomakemalli, voit käyttää InfoPathia Microsoft ASP.NET -lomakeohjausobjektina Web-sivulla ja lisätä lomakemallin XML:ssä Base64-koodattuna tietona olevan kuvan kirjoittamalla palvelinpuolen koodia. Voit vaihtoehtoisesti käyttää RTF-ruutua selainyhteensopivassa lomakemallissa, jolloin käyttäjät voivat lisätä linkitettyjä kuvia. Tällöin voit tallentaa kuvan tiedot hyperlinkkinä pohjana olevaan XML:ään.

Sivun alkuun

Kuvan ohjausobjektin lisääminen

Kuvan ohjausobjektin lisääminen tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai tietokantaan tai johonkin muuhun ulkoiseen tietolähteeseen perustuvaa lomakemallia.

Seuraavassa kuvassa näkyy, miltä kuvan ohjausobjekti näyttää, kun se valitaan suunnittelutila.

Kuvan ohjausobjekti valittuna suunnittelutilassa

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Tietolähteen lomakemallin koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisena näkymänä Tietolähde -tehtäväruudun. Kuvan ohjausobjektit on aina sidottu kenttiin. Seuraavassa esimerkissä on sidottu kuvan ohjausobjekti lomakemallin Tietolähde -tehtäväruudun valokuvaTiedosto kenttään.

Lomakemallin kuvan ohjausobjektin ja tietolähteen vastaavan kentän välinen suhde

Kuvan ohjausobjektin lisääminen uuteen, tyhjään lomakemalliin

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Kuva.

 4. Tee jompikumpi seuraavista Kuvan ohjausobjektin lisääminen -valintaikkunassa:

  • Jos haluat tallentaa kuvan tiedot käyttäjän lomakemalliin, valitse Lomakkeen osana. Kun valitset tämän asetuksen, InfoPath käyttää Kuva tai liitetiedosto (base64) -tietotyyppi kuvan ohjausobjektissa, ja kuvan tiedot koodataan pohjana oleviin lomaketiedostoihin (.xml). Kuvan sisällyttäminen lomakkeeseen on hyvä ajatus, jos haluat, että lomake ja sen tiedot ovat siirrettävissä.

  • Jos haluat näyttää käyttäjän lomakkeessa kuvan, johon on linkitetty mutta jota ei ole tallennettu, valitse Linkkinä. Kun valitset tämän asetuksen, InfoPath käyttää Hyperlinkki (anyURI) kuvan ohjausobjektin tietotyyppinä ja kuvan tiedot tallennetaan hyperlinkkinä pohjana oleviin lomaketiedostoihin (.xml). Kuvaan linkittäminen on hyvä ajatus, jos luulet, että käyttäjien on päivitettävä linkitettyä kuvaa, tai jos haluat pienentää käyttäjän lomakkeen tiedostokokoa.

   Huomautus: Kun käyttäjät tarkastelevat linkitettyjä kuvia lomakkeessa, heillä on oltava käyttöoikeudet kuvan lähdetiedoston sijaintiin. Muussa tapauksessa kuva ei näy lomakkeessa.

 5. Oletusarvon mukaan kuvan ohjausobjekti, jossa on Lisää kuva napsauttamalla tätä -paikkamerkkiteksti, lisätään lomakemalliin.

 6. Jos olet lisännyt kuvan tiedot käyttäjien lomakkeisiin vaiheessa 4, voit määrittää taustakuvan.

  Toimintaohje

  1. Kaksoisnapsauta lomakemallin kuvan ohjausobjektia.

  2. Valitse Tiedot-välilehti.

  3. Valitse Tiedot-välilehden Sidonta-kohdasta Määritä oletuskuva ja valitse sitten Selaa.

   Huomautus: Tämä asetus ei ole käytössä, jos olet valinnut aiemmassa vaiheessa Linkkinä.

  4. Napsauta Lisää kuva -valintaruudussa haluamaasi kuvaa.

 7. Jos haluat lisätä ohjausobjektiin selitteen, kirjoita teksti, jota seuraa kaksoispiste (:), ohjausobjektin yläpuolelle tai vasemmalle puolelle.

Kuvan ohjausobjektin lisääminen aiemmin luotuun tietolähteeseen perustuvaan lomakemalliin

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun Extensible Markup Language (XML)-tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä Tietolähde tehtäväruudun. Tässä skenaariossa voit lisätä kuvan ohjausobjektin kentän vetäminen lomakemalliin Tietolähde -tehtäväruudussa tai lisäämällä kuvaohjausobjektin lisääminen ohjausobjektit -tehtäväruudussa, kuten seuraavassa on kuvattu:

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Kuva.

 4. Tee jompikumpi seuraavista Kuvan ohjausobjektin lisääminen -valintaikkunassa:

  • Jos haluat tallentaa kuvan tiedot lomakemalliin, valitse Lomakkeen osana. Kun valitset tämän asetuksen, sinun on sidottava kuvan ohjausobjekti kenttään, jonka tietotyyppi on Kuva tai liitetiedosto (base64).

  • Jos haluat näyttää lomakkeessa kuvan, johon on linkitetty, mutta jota ei ole tallennettu, valitse Linkkinä. Kun valitset tämän asetuksen, sinun on sidottava kuvan ohjausobjekti kenttään, jonka tietotyyppi on Hyperlinkki (anyURI).

 5. Valitse Kuvan sidonta -valintaikkunassa kenttä, johon haluat tallentaa kuvan ohjausobjektin tiedot, ja valitse sitten OK.

  Oletusarvon mukaan kuvan ohjausobjekti, jossa on Lisää kuva napsauttamalla tätä -paikkamerkkiteksti, lisätään lomakemalliin.

 6. Jos olet lisännyt kuvan tiedot käyttäjien lomakkeisiin vaiheessa 4, voit määrittää oletuskuvan, joka näkyy ohjausobjektissa.

  Toimintaohje

  1. Kaksoisnapsauta lomakemallin kuvan ohjausobjektia.

  2. Valitse Tiedot-välilehti.

  3. Valitse Sidonta-kohdassa Määritä oletuskuva ja valitse sitten Selaa.

   Huomautus: Tämä asetus ei ole käytössä, jos olet aiemmassa vaiheessa sitonut kuvan ohjausobjektin kenttään, jonka tietotyyppi on Hyperlinkki (anyURI).

  4. Napsauta Lisää kuva -valintaruudussa haluamaasi kuvaa.

 7. Jos haluat lisätä ohjausobjektiin selitteen, kirjoita teksti, jota seuraa kaksoispiste (:), ohjausobjektin yläpuolelle tai vasemmalle puolelle.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Seuraavat vihjeet auttavat sinua muokkaamaan kuvan ohjausobjektin ulkonäköä, kokoa ja muita ominaisuuksia:

 • asettelutaulukko käyttäminen kohteiden järjestämisessä on aina hyvä idea käsittelemästäsi ohjausobjektin tyypistä riippumatta.

 • Kuvan ohjausobjektin lisääminen vieritysalue voi olla kätevää, kun haluat lomakemalliin kiinteän alueen, jota voi vierittää, jolloin siihen mahtuu suuria piirustuksia ja valokuvia.

 • Voit muuttaa useiden kuvan ohjausobjektien leveyttä samanaikaisesti valitsemalla ohjausobjektit, joiden kokoa haluat muuttaa, painamalla ALT+ENTER, napsauttamalla Koko-välilehteä ja kirjoittamalla sitten uuden luvun Leveys-ruutuun.

 • Voit muuttaa kuvan ohjausobjektin reunoja tai väriä valitsemalla sen lomakemallista, valitsemalla Muotoile-valikosta Reunat ja sävytys ja tekemällä sitten tarvittavat muutokset.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×