Kuva-Web-osa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Kuva-Web-osan avulla voit lisätä kuvan tai grafiikan Web-osa-sivulle. Kuva on helpointa suhteuttaa sivun muihin Web-osiin ohjaamalla osan sisällä kuvan pysty- ja vaakasuoraa tasausta sekä taustaväriä. Ohjaus tapahtuu muokkaamalla ominaisuuksia jaetussa näkymässä.

Sisältö

Esimerkkejä Kuva-verkko-osan käytöstä

Kuvan näyttötavat

Yhteyden muodostaminen Kuva-verkko-osasta toiseen Web-osaan

Kuva-verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Verkko-osien yhteiset ominaisuudet

Esimerkkejä Kuva-Web-osan käytöstä

Kuva-Web-osan avulla voit

 • lisätä sivulle yrityksen tai projektin logon

 • näyttää työntekijöiden tai tuotteiden valokuvia

 • tehdä sivusta visuaalisesti houkuttelevamman.

Sivun alkuun

Kuvan näyttötavat

Kuvan voi tuoda näyttöön jommallakummalla seuraavista tavoista:

 • Lisää tiedostopolku tai hyperlinkki kuvatiedostoon Kuvan linkki -ominaisuuden tekstiruudussa. Tässä tapauksessa kuva on staattinen eikä muutu (ellet muokkaa ominaisuutta).

 • Yhdistä Kuva-Web-osa toiseen, tiedostopolun tai hyperlinkin tuottavaan Web-osaan. Tässä tapauksessa kuva voi olla dynaaminen ja muuttua toisen Web-osan toiminnon mukaan, esimerkiksi kun käyttäjä valitsee rivin Luettelonäkymä-Web-osasta.

  Voit yhdistää esimerkiksi yhteystietoja sisältävän Luettelonäkymä-Web-osan Kuva-Web-osaan. Aina kun valitset rivin Yhteystieto-Web-osasta, joka sisältää sarakkeen, jossa on hyperlinkki tiedostoon, jossa on yhteyshenkilön valokuva, valokuva näkyy Kuva-Web-osassa.

Sivun alkuun

Yhteyden muodostaminen Kuva-Web-osasta toiseen Web-osaan

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Napsauta verkko-osavalikkoa WWW-osa , ja valitse sitten Yhteydet.

 3. Valitse Hae kuva kohteesta ja napsauta sen Web-osan nimeä, johon haluat muodostaa linkin.

Huomautus: Jos Kuvan linkki -ominaisuudella on jo arvo, kun yhdistät Kuva-Web-osan toiseen Web-osaan, Kuvan linkki -ominaisuus ohitetaan. Jos Kuva-Web-osa on jo yhdistetty toiseen Web-osaan ja haluat määrittää arvon Kuvan linkki -ominaisuudelle, yhteys on ensin poistettava.

Sivun alkuun

Kuva-Web-osan mukautetut ominaisuudet

Kuva-Web-osan mukautetut ominaisuudet näkyvät jäljempänä.

Huomautus: Et voi tarkastella tai muokata mukautettuja ominaisuuksia omassa näkymässä.

Ominaisuus

Kuvaus

Kuvan linkki

Määrittää tiedostopolun tai hyperlinkin kuvan, joka näytetään Kuva-Web-osassa.

Seuraavia tiedostomuotoja tuetaan käytössä olevan selaimen mukaan:

Grafiikkatiedoston muoto:

Tiedostotyyppi

BMP (Windows-bittikartta)

.bmp

EMF (Windows Enhanced Metafile)

.emf

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

.jpg, .jpeg

Portable Network Graphics (PNG)

.png

Jos Kuvan linkki -ominaisuus ei ole käytettävissä, Kuva-Web-osasta on yhteys toiseen Web-osaan, joka tuottaa kuvan.

Vaihtoehtoinen teksti

Määrittää tekstin, joka näkyy, kun käyttäjä vie osoittimen kuvan kohdalle. Tämä teksti näytetään, kun kuva ei ole käytettävissä.

Kuvan tasaus pystysuunnassa

Sijoittaa kuvan pystysuoraan Kuva-Web-osan sisälle. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Yläreunaan, Keskelle tai Alareunaan. Oletusarvona on Keskelle.

Kuvan tasaus vaakasuunnassa

Sijoittaa kuvan vaakasuoraan Kuva-Web-osan sisälle. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Vasemmalle, Keskelle tai Oikealle. Oletusarvona on tasaus keskelle.

Web-osan taustaväri

Määrittää Kuva-Web-osan ikkunan värin, joka näkyy kuvan takana. Oletusväri on nykyisen teeman taustaväri.

Voit määrittää värin napsauttamalla tekstiruudun oikealla puolella olevaa Painikkeen kuva -painiketta ja tekemällä jonkin seuraavista toimista:

 • Valitse väriruudukosta väri.

 • Kirjoita HTML-värin nimi.

 • Kirjoita RGB-väriarvo.

Voit valita taustaväriksi sivuston teeman taustavärin valitsemalla Web-osan taustaväri -valintaikkunan Läpinäkyvä-vaihtoehdon.

Sivun alkuun

WWW-osien yhteiset ominaisuudet

Kaikilla WWW-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet.

Huomautus: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

 • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

 • WWW-osan suunnittelija on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piiloon tai on voinut luoda lisäominaisuuksia, joita ei ole lueteltu työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-osissa.

 • Jotkin käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa WWW-osan ominaisuuksista.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää Web-osan otsikon, joka on näkyvissä Web-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää Web-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää Web-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, koko Web-osan ulkoasun sivulla, kun käyttäjä avaa Web-osa-sivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko Web-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja Web-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, onko verkko-osa näkyvissä, kun käyttäjä avaa verkko-osasivun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, verkko-osa on näkyvissä vain sivun rakennenäkymässä ja sen otsikon lopussa lukee (Piilotettu).

Voit piilottaa WWW-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen WWW-osaan WWW-osan yhteyden kautta mutta et halua WWW-osan olevan näkyvissä.

Suunta

Määrittää WWW-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle. Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä kaikentyyppisissä WWW-osissa.

Alue

Määrittää alueen, jossa WWW-osan sisältävä WWW-osasivu sijaitsee.

Huomautus: Verkko-osasivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää WWW-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden WWW-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä äärimmäisenä vasemmalla.

Jos esimerkiksi lisäät verkko-osan tyhjään vyöhykkeeseen, jonka järjestys on ylhäältä alaspäin, tämän verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 0. Kun lisäät toisen verkko-osan vyöhykkeen alaosaan, tämän toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 1. Jos haluat siirtää toisen verkko-osan vyöhykkeessä ylimmäiseksi, kirjoita 0 ja kirjoita sitten ensimmäisen verkko-osan arvoksi 1.

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Erikoisasennus

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko Web-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko WWW-osan poistaa WWW-osasivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko Web-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko Web-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko Web-osa olla yhteydessä muihin Web-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko WWW-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää, minkä tasoisia tietoja voi viedä WWW-osaan. Määritysten mukaan tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja WWW-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan WWW-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitinta pidetään verkko-osan otsikon tai verkko-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun haet verkko-osia työkalurivin Etsi verkko-osia -valikon Hae-komennolla seuraavissa verkko-osien valikoimissa: sivusto, näennäispalvelin ja verkko-osien sivu.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää WWW-osan ohjeen. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selainikkunaan napsautettaessa WWW-osa-valikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää Web-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

 • Modal Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista Web-sivuun.

 • Modeless Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista Web-sivuun. Tämä on oletusarvo.

 • Navigate Avaa Web-sivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus: Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset Windows SharePoint Services 3.0 -ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan kuvakkeena WWW-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos Web-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×