Kuntotietojen tarkistuksen aikana löytyneet mukautetut tiedostot

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Jos sivustokokoelmassa on tiedostoja, jotka on mukautettu käyttämällä tiedostojen muokkausohjelmaa, kuten Microsoft SharePoint Designeria tai Notepadia, tai muuttamalla tiedoston ominaisuuksia, tiedostot eivät ehkä toimi oikein sen jälkeen, kun tilaus on päivitetty 2013-versioon. Mukautetut tiedostot näkyvät päivitystä edeltävän kuntotietojen tarkistuksen raportissa. Jokaisessa mukautetussa tiedostossa on linkki sivulle, jolla voit palauttaa tiedostot sivustomäärityksen mukaiseen oletusmalliin.

Varoitus: Jos tiedosto palautetaan sivustomäärityksen mukaiseen oletusmalliin, kaikki tiedostoon tehdyt mukautukset poistetaan.

Napsauta alla olevaa kuvaa, niin näet sen täysikokoisena.

Kuntotarkastus – mukautetut tiedostot

Jos et halua palauttaa mukautettu tiedosto mukaiseen oletusmalliin, sinun on luotava päivityksen arviointisivuston testaamalla mukautukset ja tee tarvittavat muutokset ennen sivustokokoelman päivitystä. Päivityksen arvioinnin sivustokokoelman avulla saat niiden sivuston sisältö uuteen, erilliseen kopioiminen, jossa on käytössä SharePoint Online 2013-sivuston sivustokokoelman järjestelmänvalvojat. Päivityksen-sivustokokoelma on sivustokokoelman valmiiksi kopion.

Tärkeää: Jos et palauta mukautettua tiedostoa sivustomäärityksen mukaiseen oletusmalliin tai jos et testaa mukautuksia ja tee tarvittavia muutoksia päivityksen arviointisivuston avulla ennen sivustokokoelman päivittämistä, tällaiset tiedostot kannattaa kuitenkin kirjata muistiin sen varalta, että niissä ilmenee ongelmia päivityksen jälkeen. Jos törmäät tiedoston tunnistamisongelmiin, voit myös suorittaa päivitystä edeltävän kuntotietojen tarkistuksen uudelleen päivityksen jälkeen.

Minkä tyyppisiin mukautettuihin tiedostoihin päivitys vaikuttaa?

Kuntotietojen tarkistuksen tuloksissa näkyy tietyt .aspx-sivut, joita on mukautettu Microsoft SharePoint Designerilla, Notepadilla tai muulla tiedoston mukauttamisohjelmistolla. Tähän lukeutuu myös default.aspx-sivut, sivustomallit ja perustyylisivut, joita on mahdollisesti mukautettu jossakin muualla kuin SharePointissa. Myös tiedostot, joiden ominaisuuksia on muutettu, näkyvät kuntotietojen tarkistuksen tuloksissa.

Mukautetut sivustot

Jos sivustoa on mukautettu

 • käyttämällä SharePointin oletustyylit ohittavaa mukautettua tyylisivua

 • käyttämällä sivustossa mukautettua teemaa (THMX-tiedostoa)

 • kopioimalla SharePointin oletusarvoisen perustyylisivun ja muokkaamalla sitä

 • luomalla julkaisusivustossa täysin uuden, mukautetun perustyylisivun, jossa on mukautettuja tyylejä ja viittauksia mukautettuihin sivun asetteluihin,

on luotava uudelleen, että mukautettu ulkoasu uudet tyylit, teemat tai perustyylisivut SharePoint Online 2013: n avulla ja käytä sitten juuri luomasi uudelleen rakenne päivitetyn sivustokokoelmaan.

Mukautetut sivustomallit

Sivustomalli on tapa paketin sivuston ominaisuuksia ja mukautuksia mukautettu-sivustoon, voit lisätä ratkaisuvalikoimaan omaa käyttöäsi varten. Jos sinulla on mukautetut sivustomallit, jotka haluat edelleen käyttää sen jälkeen, kun tilaus on päivitetty SharePoint Online 2013-, sitten on uudelleen ennen sivustokokoelman päivitystä muussa, kaikki uudet sivustomallit ei toimi päivittämisen jälkeen. Luodaksesi mukautetut sivustomallit SharePoint Online 2013-ohjeita on artikkelissa sivustomallien päivittäminen.

Päivityksen arviointisivustojen käyttäminen

Päivitysprosessin aikana voit halutessasi luoda päivityksen arviointisivuston. Päivityksen arviointisivuston avulla voit tarkastella sivuston ulkoasua ja toimintaa SharePoint Online 2013:ssa ennen varsinaisen päivityksen toteuttamista. Tällä tavalla voit tehdä tarvittavat muutokset sivustokokoelmaan ja varmistaa sujuvan päivityksen. Toisin kuin SharePoint 2010:n visuaalisessa päivityksessä, SharePoint 2013:n päivityksen arviointisivusto on erillinen sivusto, joten arviointisivustossa tehdyt toimet eivät vaikuta alkuperäiseen sivustokokoelmaan.

Aloita päivityksen arviointisivustojen tarkistaminen tärkeimmistä tai korkean prioriteetin sivustokokoelmista ja jatka sitten matalan prioriteetin sivustoihin. Yksi osa suunnitteluprosessia on tunnistaa välitöntä huomiota edellyttävät tärkeät ja korkean prioriteetin sivustot sekä ne, jotka voivat odottaa hieman pidempään.

Tarkista seuraavaksi luetteloiden, kirjastojen, verkko-osien ja muiden elementtien perustoiminta edustavan joukon avulla. Varmista, että uuden sivuston yleiset sivuelementit toimivat oikein.

Jos sivuja ei hahmonneta, tarkista Sivuston asetukset -sivu. Jos Sivuston asetukset -sivu toimii ja päivitys onnistui, ongelma voi liittyä perustyylisivuun tai kotisivuun. Jos Sivuston asetukset -sivu ei toimi, tarkista ongelman tiedot sivustokokoelman päivityksen lokitiedostosta. Voit tarkistaa sivustokokoelman päivityksen lokitiedostot napsauttamalla sivustokokoelman päivityksen tilasivulla olevaa linkkiä.

Päivityksen arviointisivustojen tarkistuksen tarkistusluettelot

Tarkista päivityksen arviointisivustot seuraavien tarkistusluetteloiden avulla ja korjaa löytyvät päivitysongelmat.

Mukautetut sivut

Mukautetut sivut ovat sivuja, joita on muokattu jollakin tavalla niin, että ne poikkeavat oletusarvoisista mallisivuista. Seuraavassa taulukossa on luettelo mukautettujen sivujen ongelmista, joita saattaa ilmetä päivityksen jälkeen. Taulukossa on myös ongelmien ratkaisuehdotuksia.

Tarkistuskohde

Ongelmien ratkaisutoimet

Ovatko mukautukset edelleen näkyvissä?

Selvitä, onko kyse yksittäisestä ongelmasta vai koskeeko ongelma koko sivua. Jos olet lisännyt täysin uuden sivun alkuperäiseen sivustoon (esimerkiksi korvannut Default.aspx-sivun toisella tiedostolla käytetyn Default.aspx-tiedoston muuttamisen sijaan), uutta sivustoa ei ole liitetty sivustomääritykseen. Tästä syystä se ei ehkä muistuta päivitetyn sivuston muita sivuja, eikä sitä myöskään voi palauttaa yhdenmukaiseksi. Jos haluat, että mukautetun sivun ulkoasu ja toiminta vastaavat sivuston muita sivuja, voit esimerkiksi luoda uuden sivun käytössä olevan sivustomäärityksen perusteella ja siirtää sitten mukautukset uuteen sivuun.

Voitko käyttää sivuilla olevia muokkaustoimintoja?

Jos olet mukauttanut muokkaustoimintoja (esimerkiksi SharePoint 2010 -tuotteiden Sivuston toiminnot- tai Muokkaa sivua -linkkiä), tarkista, että ne ovat edelleen näkyvissä. Jos ne eivät ole näkyvissä, voit korvata ne uuden version muokkaustoiminnoilla palauttamalla sivun oletusversioon.

SharePoint Designer 2013 Palauta malliksi-komennon avulla voit Palauta sivun oletusversio (tunnetaan myös nimellä reghosting). Kun sivun on palautettu, voit sitten uudelleen selaimessa mukautukset eri perustyylisivua tai tekemällä SharePoint Designer 2013 mukautukset.

Soveltuvatko aiemmat mukautukset edelleen uuteen ympäristöön vai haluatko päivittää sivustoon uudet toiminnot ja ulkoasun?

Jos haluat ottaa käyttöön uudet toiminnot ja ominaisuudet, kaikki mukautetut sivut on palautettava mallin mukaiseksi. Kun sivu palautetaan, kaikki tehdyt mukautukset hylätään ja sivu liitetään asianmukaiseen perustyylisivuun. Siirrä tämän jälkeen kaikki haluamasi mukautukset perustyylisivuun sen sijaan, että tallentaisit ne yksittäisiin sivuihin.

Palauta sivun oletusversio SharePoint Designer 2013 Palauta malliksi-komennon avulla (reghost se eli). Kun sivun on palautettu, voit sitten uudelleen selaimessa mukautukset eri perustyylisivua tai tekemällä SharePoint Designer 2013 mukautukset.

Onko sivu edelleen kuitattuna ulos?

Jos kuittaat sivun ulos muutosten tekemistä varten, muista kuitata se takaisin sisään.

Onko tiedoston ominaisuuksia muutettu?

Jos tiedostossa on muutettuja tiedoston ominaisuuksia, mukautukset tulevat näkyviin automaattisesti, kun tiedosto avataan, mutta ne palautetaan oletustilaan päivityksen aikana. Kun näin tapahtuu, kaikki tiedoston ominaisuudet palautetaan ominaisuuden oletusarvoihin.

Verkko-osat

Seuraavassa taulukossa on luettelo sivustokokoelman verkko-osiin liittyvistä yleisistä ongelmista, joita voi ilmetä päivityksen jälkeen. Monet näistä ongelmista on ratkaistavissa SharePoint Designerin avulla.

Vihje: Voit nopeasti testata verkko-osien toimintaa luomalla ennen päivityksen testaamista uuden verkko-osasivun, joka sisältää kaikki mukautetut verkko-osat. Tarkista kokeilupäivityksen jälkeen, onko sivulla puuttuvia tai virheellisiä verkko-osia.

Tarkistuskohde

Ongelmien ratkaisutoimet

Ovatko kaikki alkuperäisen sivuston verkko-osat päivitetyssä sivustossa?

Jos verkko-osien vyöhyke on sijoitettu mukautetulle sivulle sivustomäärityksen sijaan, verkko-osien vyöhykkeellä olevat verkko-osat saatetaan siirtää päivityksen aikana sivun alavyöhykkeelle.

Tarkista selaimessa sivun muokkaustilassa tai SharePoint Designer 2013:ssa, onko puuttuvat verkko-osat alavyöhykkeellä tai muilla vyöhykkeillä. Tarkista myös, olivatko verkko-osat suljettuja.

Onko sivustossa virheellisiä verkko-osien sivuja ja näkyvätkö verkko-osat oikein (oikealle vyöhykkeellä, oikeassa paikassa ja oikean kokoisina)?

Siirrä verkko-osa oikealle alueelle selaimessa sivun muokkaustilassa tai SharePoint Designer 2013:ssa, tai korjaa koko- tai sijaintiongelmat muokkaamalla verkko-osan ominaisuuksia.

Onko sivulla ylimääräisiä tai puuttuvia verkko-osia?

Avaa sivu joko selaimessa sivun muokkaustilassa tai SharePoint Designer 2013:ssa. Jos sivulla näkyy ylimääräisiä verkko-osia, tarkista, onko sivun alkuperäisessä versiossa suljettuja tai käytöstä poistettuja verkko-osia. Onko suljettuja tai käytöstä poistettuja verkko-osia avattu päivitysprosessin aikana? Jos näin on, voit sulkea kyseiset verkko-osat muokkaamalla verkko-osan ominaisuuksia.

Jos sinulla on ongelmia verkko-osaa, Liitä ?contents = 1 loppuun URL-syntaksin (http://siteurl/default.aspx?contents=1) ja paina sitten Enter-näppäintä. Tämä avaa Web-osan ylläpito-sivun kohtaa, johon voit poistaa ja korjaa katkennut Web-osa. Nämä virheet tarkoittaa, että Web-osa ei ole asennettu tai on määritetty virheellisesti uuteen ympäristöön ja on voi asentaa uudelleen tai uudelleen.

Toimivatko verkko-osat oikein?

Avaa sivu joko selaimessa sivun muokkaustilassa tai SharePoint Designer 2013:ssa.

Jos sinulla on ongelmia verkko-osaa, Liitä ?contents = 1 loppuun URL-syntaksin (http://siteurl/default.aspx?contents=1) ja paina sitten Enter-näppäintä. Tämä avaa Web-osan ylläpito-sivun kohtaa, johon voit poistaa ja korjaa katkennut Web-osa. Nämä virheet tarkoittaa, että Web-osa ei ole asennettu tai on määritetty virheellisesti uuteen ympäristöön ja on voi asentaa uudelleen tai uudelleen.

Päivitä ja ota uudelleen käyttöön verkko-osat, jotka ovat näkyvissä mutta eivät enää toimi oikein.

Onko verkko-osa edelleen kuitattuna ulos?

Jos kuittaat sivun ulos muutosten tekemistä varten, muista kuitata se takaisin sisään.

Toimivatko Excel Web Access -verkko-osat oikein? Loitko yhteydet uudelleen oikein? Toimivatko ulkoiset tietolähteet edelleen?

Tarkista kaikki yhteydet ja ulkoiset tietolähteet.

Suuret luettelot

Oletusarvon mukaan suurten luetteloiden kyselyn rajoittamisesta on käytössä SharePoint Online 2013: ssa. Jos luettelo on erittäin suuri ja käyttäjien käyttää näkymää tai suorittaa kysely, joka raja tai rajoittava raja-arvo on suurempi kuin, näkymän tai kyselyn on ei ole sallittua. Tarkista kaikki suurten luetteloiden ympäristön ja sivuston järjestelmänvalvojan tai luettelon omistaja ongelmaan. Esimerkiksi ne voi indeksoitujen sarakkeiden luominen suodatettujen näkymien, kohteiden järjestäminen kansioihin, Määritä suuri näkymän sivun kohderajoituksen tai käyttää ulkoisen luettelon. Saat lisätietoja suurten luetteloiden rajoittamisesta ja miten voit ratkaista ongelmat suurten luetteloiden useita kohteita sisältävien luetteloiden ja kirjastojen hallinta.

Tyylit ja ulkoasu

Seuraavassa taulukossa on luettelo sivuston tyyleihin ja ulkoasuun liittyvistä yleisistä ongelmista, joita voi ilmetä päivityksen jälkeen. Useimmat tämän osion ongelmista on ratkaistavissa korjaamalla linkit.

Tarkistuskohde

Ongelmien ratkaisutoimet

Näkyvätkö kaikki sivujen kuvat oikein?

Tarkista tai korjaa kuvien linkit.

Käytetäänkö oikean CSS-tyylisivun värejä ja tyylejä oikeassa kohdissa?

Tarkista tai korjaa CSS-tyylisivutiedostojen linkit. Tarkista perustyylisivulla oleva linkki.

SharePoint 2013:ssa on uusia teemavalintoja. Mitä teemaa haluat käyttää?

Sivuston kotisivu tai muut sivuston sivut saattavat näyttää erilaisilta sivuston päivityksen jälkeen. Teema on ehkä luotava uudelleen tai sitä muokattava ja otettava sitten käyttöön uudelleen.

Onko sivuilla JavaScript-ohjausobjekteja, jotka eivät toimi?

Tarkista tai korjaa ohjausobjektien linkit.

Näkyvätkö sivut oikein selaimessa?

Tarkista, että sivuilla käytetty HTML-koodi on tiukassa XHTML-muodossa.

Näkyykö sivuilla komentosarjavirheitä?

Tarkista komentosarjat ja linkit. Tarkista myös, että HTML-koodi on tiukassa XHTML-muodossa.

Mukautettujen tiedostojen palauttaminen alkuperäiseen versioon

Kaikki SharePointin kohteet tallennetaan oletusarvoisesti tietokantaan, mutta jotkin .aspx-sivut, joita käytetään yleisesti koko sivustossa tai sivustokokoelmassa, tallennetaan tiedostojärjestelmään paremman suorituskyvyn takia. Kun näitä tiedostoja mukautetaan mukauttamisohjelmistolla tai tämän tiedostotyypin ominaisuuksia muokataan, muutokset eivät tallennu tiedostojärjestelmään vaan SharePointin tietokantaan.

Kun teet sivustokokoelmaan SharePoint 2013 -päivityksen, kaikki mukautetut tiedostot palautuvat automaattisesti oletusmalliin. Tiedostojen mukautukset menetetään, ja tiedostot siirretään takaisin tiedostojärjestelmään.

Kuntotietojen tarkistus ennen päivitystä paljastaa, mitä tiedostoja sivustokokoelmassa on mukautettu, joten voit päättää, mitkä tiedostot haluat palauttaa takaisin oletusmalliin.

Kuinka palauttaa mukautettu tiedosto oletusmalliin:

 1. Paikanna Sivustokokoelman kuntotietojen tarkistuksen tulokset -sivulla se tiedosto, jonka haluat palauttaa oletusmalliin.

 2. Valitse tiedostonimen vieressä Palauta sivun oletusasetukset.

 3. Valitse Palauta sivu sivustomääritysversioksi -sivulla jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

  1. Palauta tietty sivu sivustomääritysversioksi, jos haluat palauttaa vain valitsemasi tiedoston,

   - TAI -

  2. Palauta kaikki tämän sivuston sivut sivustomääritysversioksi, jos haluat palauttaa kaikki mukautetut tiedostot sivustomäärityksen mukaiseen oletusmalliin.

 4. Valitse Palauta.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Sivustokokoelman kuntotarkistuksen aikana löytyi ristiriitaisia sisältötyyppejä

Pääsisältötyyppiä ei löydy kuntotarkistuksen aikana

Sivustokokoelman kuntotietojen tarkistuksessa havaitaan puuttuvia sivustomalleja

Sivustokokoelman päivitysongelmien vianmääritys

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×