Koosteet Power Pivotissa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Koosteet on tiivistäminen, yhteenvetojen tai tietojen ryhmittely. Kun käynnistät raaka tiedoilla taulukoita tai muita tietolähteitä, tiedot on usein tasainen, eli ole paljon yksityiskohtia, mutta se ei ole järjestyksessä tai ryhmitelty minkäänlaista. Tämä yhteenvetoja tai rakenteen puuttuminen voi vaikeuttaa löytämään säännönmukaisuuksia tiedot. Tietomallien tärkeä osa on koosteet, joka helpottaa, abstrakti tai yhteenvedon yhteys yrityksen kysymyksen kuvioiden määrittäminen.

Yleisimmät koosteet, kuten keskiarvo, Laske, DISTINCTCOUNT, MAX, MINtai Summa voidaan luoda mittayksikön automaattisesti AutoSum-ominaisuuden avulla. Muuntyyppisten koosteet, kuten AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWStai SUMXpalauttaa taulukon, ja vaatii kaava, joka on luotu käyttämällä Data Analysis Expressions (DAX).

Tietoja koosteista Power Pivotissa

Ryhmien valitseminen koosteisiin

Kun muodostat tiedoista koosteita, ryhmittele tiedot esimerkiksi tuotteen, hinnan, alueen tai päivämäärän mukaan ja määritä sitten kaava, joka käsittelee ryhmän kaikkia tietoja. Kun esimerkiksi lasket vuoden kokonaissumman, luot koosteen. Jos sitten lasket tämän vuoden suhteen edelliseen vuoteen verrattuna ja esität sen prosentteina, kyseessä on toisenlainen kooste.

Liiketoimintaa koskeva kysymys määrää, kuinka tiedot tulee ryhmitellä. Koosteet voivat vastata esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin:

Laskee   Kuinka monta tapahtumaa oli kuukaudessa?

Keskiarvojen    Mitkä olivat tämän kuukauden myyntilukujen myyjä keskiarvot?

Suurin ja pienin arvo    Mitkä Myyntialueet on viisi myyntialueella myytyjen?

Kun haluat luoda näihin kysymyksiin vastaavan laskutoimituksen, sinulla on oltava yksityiskohtaiset tiedot määrän tai summan laskemisesta. Lisäksi numeeristen tietojen täytyy jollakin tavalla liittyä ryhmiin, joita aiot käyttää tulosten järjestämiseen.

Jos tietojen ei ole jo arvoja, joita voit käyttää ryhmittely-ja tuoteluokan tai säilön sijainti maantieteellisen alueen nimi, kuten voit esitellä ryhmät tietoihin lisäämällä luokat. Kun luot Excel-ryhmien-on manuaalisesti kirjoittamalla tai valitse ryhmät, jota haluat käyttää näytössä näkyviä laskentataulukon sarakkeet. Kuitenkin relaatio-järjestelmässä hierarkioita, kuten tuotteiden luokat usein tallennetaan siihen eri taulukko tai arvon taulukko. Yleensä category-taulukossa on linkitetty kertoma tiedot jokin lisätoimi avaimen avulla. Oletetaan esimerkiksi, huomaat, että tiedoissa on sekä tuotteen tunnukset, mutta ei tuotteiden tai niiden luokkien nimet. Voit lisätä luokan tasainen Excel-laskentataulukon, sinun on kopioi sarakkeessa, joka sisältää luokkien nimet. Power Pivot, jossa voit tuoda product category-taulukossa tietomalliin, numero tietoja sisältävä taulukko ja tuotteen luokka-luettelosta välisen suhteen luominen ja käyttäminen tietojen luokkia. Lisätietoja on artikkelissa taulukon välisen suhteen luominen.

Funktion valitseminen koosteisiin

Kun olet määrittänyt ja lisännyt tarvittavat ryhmittelyt, sinun on päätettävä, mitä matemaattisia funktioita koosteissa käytetään. Kooste-sanaa käytetään usein synonyyminä koosteissa käytettäville matemaattisille tai tilastollisille laskutoimituksille, joita ovat esimerkiksi summat, keskiarvot, vähimmäisarvot tai määrät. Power Pivot pystyy kuitenkin luomaan Power Pivotista ja Excelistä tuttujen tavallisten koosteiden lisäksi mukautettuja kaavoja koosteita varten.

Kun käytettävissä ovat samat arvot ja ryhmittelyt kuin edellisissä esimerkeissä, voit luoda mukautettuja koosteita, jotka vastaavat seuraaviin kysymyksiin:

Suodatettu laskee   Kuinka monta tapahtumaa oli kuukaudessa, kuukausi ylläpitojaksoa?

Suhteiden avulla paljon    Mikä oli lisääntyi tai väheni prosentteina verrattuna edellisen vuoden samaan jaksoon myynti?

Ryhmitetyt vähimmäis- ja arvot    Mitkä Myyntialueet menestyivät parhaiten eri tuoteluokissa tai kutakin mainoskampanjaa?

Koosteiden lisääminen kaavoihin ja pivot-taulukoihin

Kun sinulla on yleiskuva tietojen järkevästä ryhmittelytavasta ja käsiteltävistä arvoista, voit päättää, haluatko muodostaa pivot-taulukon vai luoda taulukkoon laskutoimituksia. Power Pivot laajentaa ja parantaa Excelin toimintoja, joiden avulla voidaan luoda summien, määrien ja keskiarvojen kaltaisia koosteita. Voit luoda mukautettuja koosteita Power Pivotissa joko Power Pivot -ikkunassa tai Excelin pivot-taulukkoalueella.

  • Lasketun sarakkeenvoit luoda koosteet, jotka on otettava huomioon nykyisen rivikonteksti noutaa toisiinsa liittyvät rivit toisesta taulukosta ja laskemalla yhteen, laskeminen tai keskimääräinen arvot liittyvät rivit.

  • Mittayksikönvoit luoda dynaamisia koosteet, jotka käyttävät sekä kaavan määritetyt suodattimet ja pivot-taulukon rakenteen ja osittajia, sarakeotsikot ja riviotsikoita valintaa asettamia suodattimet. Käyttämällä vakio koosteet mitat voidaan luoda Power Pivot AutoSum-ominaisuuden avulla tai laskeminen yhteen kaavan avulla. Voit myös luoda implisiittisiä mitat käyttämällä vakio koosteet Excelin pivot-taulukon.

Ryhmittelyjen lisääminen pivot-taulukkoon

Pivot-taulukkoa suunniteltaessa tiedot ryhmitellään vetämällä ryhmittelyjä, luokkia tai hierarkioita edustavia kenttiä pivot-taulukon sarake- ja riviosaan. Sitten numeerisia arvoja sisältävät kentät vedetään arvoalueeseen niiden määrän, keskiarvon tai summan laskemista varten.

Jos luokkien lisääminen pivot-taulukon, mutta luokkatiedot ei liity kertoma-tietoja, voit saada virheen tai alkoholipitoisten tuloksia. Yleensä Power Pivot yrittää korjata ongelman automaattinen tunnistaminen ja ehdottaminen yhteydet. Lisätietoja on artikkelissa pivot-taulukoiden yhteyksien.

Voit myös vetää kenttiä osittajiin, jos haluat valita tiettyjä tietoryhmiä tarkasteltavaksi. Osittajilla voidaan vuorovaikutteisesti ryhmitellä, lajitella ja suodattaa tuloksia pivot-taulukossa.

Ryhmittelyjen käsitteleminen kaavassa

Voit myös käyttää ryhmittelyjä ja luokkia taulukoihin tallennettujen tietojen koostamiseen luomalla suhteita taulukoiden väille ja sitten luoda kaavoja, jotka etsivät arvoja näiden suhteiden avulla.

Jos siis haluat luoda kaavan, joka ryhmittelee arvot luokan mukaan, yhdistä yksityiskohtaiset tiedot sisältävä taulukko ja luokat sisältävät taulukot suhteella ja muodosta sitten kaava.

Lisätietoja hakuja käyttävien kaavojen luomisesta on artikkelissa haut PowerPivot-kaavoissa.

Suodattimien käyttäminen koosteissa

Uusi ominaisuus Power Pivot on mahdollisuus käyttää suodattimia sarakkeiden ja taulukoiden tietojen, paitsi käyttöliittymässä ja pivot-taulukon tai kaavion, mutta myös erittäin kaavat, joiden avulla voit laskea koosteet. Suodattimien avulla voidaan kaavoissa sekä s lasketuissa sarakkeissa.

Esimerkiksi uusissa DAX-koostefunktioissa ei määritetä arvoja, joista lasketaan summa tai määrä, vaan määritetään argumentiksi koko taulukko. Jos et käytä suodattimia kyseisessä taulukossa, koostefunktio käsittelee taulukon määritetyn sarakkeen kaikki arvot. DAX-kielessä taas voidaan luoda taulukkoon joko dynaaminen tai staattinen suodatin, jotta kooste käsittelee tietojen eri osajoukkoja suodatinehdon ja nykyisen kontekstin perusteella.

Yhdistämällä ehtoja ja suodattimia kaavoissa voit luoda koosteita, jotka muuttuvat kaavoissa olevien arvojen mukaan tai sen mukaan, mitä rivi- ja sarakeotsikoita on valittu pivot-taulukosta.

Lisätietoja on artikkelissa Kaavojen tietojen suodattaminen.

Excel-koostefunktioiden ja DAX-koostefunktioiden vertailu

Seuraava taulukko sisältää muutamia Excelin tavanomaisia koostefunktioita ja linkkejä näiden funktioiden toteutukseen Power Pivotissa. Näiden funktioiden DAX-versiot muistuttavat Excelin koostefunktioita, mutta poikkeavat niistä jonkin verran syntaksiltaan ja tiettyjen tietotyyppien käsittelytavan osalta.

Vakiokoostefunktiot

Funktio

Yleismerkki

KESKIARVO

Palauttaa sarakkeen kaikkien lukujen (aritmeettisen) keskiarvon.

KESKIARVOA

Palauttaa sarakkeen kaikkien arvojen (aritmeettisen) keskiarvon. Käytetään tekstin ja ei-numeeristen arvojen käsittelemiseen.

LASKE

Laskee sarakkeen numeeristen arvojen määrän.

LASKE

Laskee sarakkeen niiden arvojen määrän, jotka eivät ole tyhjiä.

ENIMMÄISMÄÄRÄ

Palauttaa sarakkeen suurimman numeerisen arvon.

MAXX

Palauttaa taulukossa lasketun lausekejoukon suurimman arvon.

MIN

Palauttaa sarakkeen pienimmän numeerisen arvon.

MINX

Palauttaa taulukossa lasketun lausekejoukon pienimmän arvon.

SUMMA

Laskee yhteen kaikki sarakkeen arvot.

DAX-koostefunktiot

DAX sisältää koostefunktioita, joissa määritetään taulukko, jota koostaminen koskee. Sarakkeen arvojen summan tai keskiarvojen laskemisen lisäksi voit näiden funktioiden avulla luoda lausekkeen, joka määrittää koostettavat tiedot dynaamisesti.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu DAX-kielessä käytettävissä olevat koostefunktiot:

Funktio

Yleismerkki

AVERAGEX

Laskee taulukon perusteella laskettujen lausekkeiden keskiarvon.

COUNTAX

Laskee taulukon perusteella arvioitujen lausekkeiden määrän.

LASKE.TYHJÄT

Laskee sarakkeen tyhjien arvojen määrän.

COUNTX

Laskee taulukon sisältämien rivien kokonaismäärän.

COUNTROWS

Laskee sisäkkäisen taulukkofunktion, kuten suodatinfunktion, palauttamien rivien määrän.

SUMX

Palauttaa taulukon perusteella lasketun lausekejoukon summan.

DAX-koostefunktioiden ja Excel-koostefunktioiden väliset erot

Vaikka näistä funktioista on sama nimi kuin Excelin niiden vastineiden, käyttämiseen Power Pivotladatun analytics ohjelma ja on ohjelmoitu taulukoita ja sarakkeita. DAX-kaavaa ei voi käyttää Excel-työkirjan ja päinvastoin. Ne voidaan käyttää vain Power Pivot -ikkunassa ja pivot-taulukoissa, jotka perustuvat Power Pivot tiedot. Myös vaikka funktiot on samat nimet, ongelma voi olla hieman eri tavalla. Lisätietoja on artikkelissa yksittäisen funktion-ohjeaiheista.

Myös sarakkeiden laskentatapa koostetoiminnoissa poikkeaa Excelin tavasta käsitellä koosteita. Esimerkistä voi olla apua.

Oletetaan, että haluat laskea Sales-taulukon Amount-sarakkeen arvojen summan. Luot seuraavan kaavan:

=SUM('Sales'[Amount])

Yksinkertaisin tapauksessa funktio hakee arvoja suodattamattoman yksisarakkeinen ja tulos on samoja kuin Excel, joka laskee aina summa-sarakkeen arvot yhteen. Kuitenkin Power Pivot-kaava on tulkitsee ”Nouda arvo summan Sales-taulukon kullekin riville ja lisää ne yksittäisiä arvoja. Power Pivot laskee kunkin rivin tulosjoukko, jolle koosteen suoritetaan laskee kunkin rivin yksittäisen skalaariarvon ja suorittaa sitten kooste kyseiset arvot. Tämän vuoksi kaavan tulos voi olla eri suodattimia on käytetty taulukkoon tai arvot lasketaan perusteella muut koosteet, jota voi suodattaa. Lisätietoja on artikkelissa DAX-kaavojen konteksti.

Aikatietojen DAX-funktiot

Lisäksi taulukko-koostefunktioiden edellisessä osassa kuvattua DAX on koostefunktiot, jotka päivämäärien käsittelyyn ja kellonajat voit määrittää, antamaan valmiin aikatiedot. Näiden funktioiden avulla päivämäärävälejä liittyvät arvot ja koota arvot. Voit myös vertailla arvot päivämäärä-alueella.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu aikatietojen funktiot, joita voidaan käyttää koosteissa.

Funktio

Yleismerkki

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Laskee arvon annetun kalenterijakson lopussa.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Laskee arvon annettua jaksoa edeltävän kalenterijakson lopussa.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Laskee arvon ajalta, joka alkaa jakson ensimmäisestä päivästä ja päättyy määritetyn päivämääräsarakkeen viimeiseen päivämäärään.

Aikatietojen funktion osan (Aikatietojen Funktiot) muut Funktiot ovat funktioita, joita voidaan käyttää päivämääriä tai mukautettuja arvoalueita päivämäärien käyttämisestä kooste hakemiseen. Voit esimerkiksi DATESINPERIOD-funktiota käytetään palauttamaan päivämääräalueen ja käyttää toista funktiota argumenttina joukosta päivämäärät laskemiseen mukautetun kooste vain määräpäivinä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×