Koosteet Power Pivotissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Koosteet ovat tietojen tiivistäminen, yhteenveto tai ryhmittely. Kun aloitat taulu koista tai muista tieto lähteistä perä isin olevien raakatietojen avulla, tiedot ovat usein tasaisia, joten niitä on paljon yksityiskohtia, mutta niitä ei ole järjestetty eikä ryhmitelty millään tavalla. Tämä tiivistelmien tai rakenteiden puuttuminen saattaa vaikeuttaa tietojen löytämistä. Tärkeä osa tietojen mallintamista on määrittää koosteita, jotka yksinkertaistavat, abstrakteja tai tekevät yhteenvedon kuvioista vasta uksena tiettyyn yritys kysymykseen.

Tavallisimmat koosteet, kuten Keski arvo-, Laske-, distinctcount- , Max-, min-tai sum -arvot, voidaan luoda mitta yksikkönä automaattisesti automaattisen summan avulla. Muuntyyppiset koosteet, kuten Averagex, countx, countRowstai SUMX, palauttavat taulukon ja vaativat kaavan, joka on luotu DAX (Data Analysis Expressions)-toiminnolla.

Tietoja koosteet Power Pivot

Ryhmien valitseminen kooste käyttöön

Kun koosteet tietoja, voit ryhmitellä tietoja määritteiden, kuten tuotteen, hinnan, alueen tai päivä määrän, perusteella ja määrittää sitten kaavan, joka toimii ryhmän kaikissa tiedoissa. Jos esimerkiksi luot vuoden kokonaissumman, luot koosteen. Jos luot tämän vuoden suhteessa edelliseen vuoteen ja esitämme ne prosentteina, kyseessä on eri kooste tyyppi.

Yritys kysymys perustuu siihen, miten tiedot ryhmittetään. Esimerkiksi koosteet voivat vastata seuraaviin kysymyksiin:

Laskee   Kuinka monta tapahtumaa kuukaudessa oli?

Keski arvot    Mikä oli tämän kuun keskimääräinen Myynti myyntiedustajan mukaan?

Vähimmäis-ja enimmäisarvot    Mitkä myynti piirit olivat viisi tärkeintä myytyjen yksiköiden osalta?

Jos haluat luoda lasku toimituksen, joka vastaa näihin kysymyksiin, sinulla on oltava yksityiskohtaisia tietoja, jotka sisältävät luvut, joiden määrän haluat laskea tai summa, ja että numeeriset tiedot on tehtävä jollain tavalla niiden ryhmien kanssa, joita käytetään tulosten järjestämisessä.

Jos tiedoissa ei ole jo arvoja, joita voit käyttää ryhmittelyyn, kuten tuote luokka tai sen maantieteellisen alueen nimi, jossa säilö sijaitsee, haluat ehkä ottaa ryhmät käyttöön tiedoissa lisäämällä luokkia. Kun luot ryhmiä Excelissä, sinun on kirjoitettava tai valittava ryhmät, joita haluat käyttää laskenta taulukon sarakkeiden joukosta. Relaatio järjestelmässä hierarkioita, kuten tuote luokkia, säilytetään usein eri taulukossa kuin fakta-tai arvo taulukko. Yleensä luokka taulukko linkitetään fakta tietoihin jonkinlaisen avaimen avulla. Oletetaan esimerkiksi, että tiedot sisältävät tuote tunnuksia, mutta eivät tuotteiden tai niiden luokkien nimiä. Jos haluat lisätä luokan Excel-laskenta taulukkoon, sinun on kopioitava luokka nimien sisältävään sarakkeeseen. Power Pivot-toiminnolla voit tuoda tuote luokka-taulukon tieto malliin, luoda yhteyden taulukon välille, jossa on numero tiedot ja tuote luokka-luettelon, ja käyttää sitten luokkia tietojen ryhmitteleminen. Lisä tietoja on Ohje aiheessa taulukon välisen suhteen luominen.

Kooste funktion valitseminen

Kun olet tunnistanut ja lisännyt käytettävät Ryhmittelyt, sinun on päätettävä, mitkä Matemaattiset funktiot käytetään koosteen määrittämiseen. Word-kooste käytetään usein synonyyminä koosteita, kuten summia, Keski arvoja, minimi määriä tai luku määriä, varten käytettävien matemaattisten tai tilastollisten operaatioiden yhteydessä. Power Pivot voi kuitenkin luoda mukautettuja kaavoja koosteita varten sekä Power Pivot-että Excel-vakio koosteiden lisäksi.

Jos esimerkiksi samoja arvoja ja ryhmittelyjä on käytetty edellä olevissa esimerkeissä, voit luoda mukautettuja koosteita, jotka vastaavat seuraaviin kysymyksiin:

Suodatetut määrät   Kuinka monta tapahtumaa oli kuukaudessa, lukuun ottamatta kuukauden lopun kunnossapitoikkunaa?

Arvo luvut, joissa käytetään Keski arvoja ajan mittaan    Mikä oli myynnin prosentuaalinen kasvu tai lasku verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen?

Ryhmitetyt vähimmäis-ja enimmäisarvot    Mitkä myynti piirit on luokiteltu kunkin tuote luokan alkuun tai kunkin myynnin edistämiseen?

Koosteiden lisääminen kaavoihin ja pivot-taulu koiden avulla

Kun sinulla on yleinen käsitys siitä, miten tiedot ryhmitellään mielekkäin ja mitä arvoja haluat käyttää, voit päättää, luodaanko pivot-taulukko vai luodaanko lasku toimituksia taulukkoon. Power Pivot laajentaa ja parantaa Excelin alkuperäistä kykyä luoda koosteita, kuten summia, määriä tai Keski arvoja. Voit luoda mukautettuja koosteita Power Pivot-sovelluksessa joko Power Pivot-ikkunassa tai Excelin pivot-taulukko-alueella.

  • Voit luoda lasketussa sarakkeessakoosteita, joissa otetaan huomioon nykyinen rivi konteksti, kun haluat noutaa toisiinsa liittyvät rivit toisesta taulukosta, ja laskea sitten yhteen, määrän tai Keski arvon niihin liittyviin riveihin.

  • Mitta yksikössävoit luoda dynaamisia koosteita, jotka käyttävät sekä kaavassa määritettyjä että pivot-taulukon rakenteeseen kuuluvia suodatuksia, ja osittajien, sarake otsikoiden ja rivi otsikoiden valintaa. Vakio koosteita käyttävät mitat voidaan luoda Power Pivot-sovelluksessa automaattisen summan avulla tai luomalla kaava. Voit myös luoda implisiittisiä mittoja käyttämällä Excelin pivot-taulukon vakio koosteita.

Ryhmittelyjen lisääminen pivot-taulukkoon

Kun suunnittelet pivot-taulukkoa, voit ryhmitellä tiedot vetämällä ryhmittelyä, luokkia tai hierarkioita edustavia kenttiä pivot-taulukon sarakkeet ja rivit-osaan. Sen jälkeen voit vetää numeerisia arvoja sisältävät kentät arvot-alueelle, jotta ne voidaan laskea, Keski arvo tai summata.

Jos lisäät luokkia pivot-taulukkoon, mutta luokka tiedot eivät liity fakta tietoihin, näyttöön voi tulla virhe tai erikoinen tulos. Yleensä Power Pivot yrittää korjata ongelman tunnistamalla ja ehdottamalla suhteita automaattisesti. Lisä tietoja on Ohje aiheessa yhteyksien käyttäminen pivot-taulu koissa.

Voit myös vetää kenttiä osittajiin ja valita tiettyjä tieto ryhmiä tarkastelemista varten. Osittajien avulla voit ryhmitellä, lajitella ja suodattaa pivot-taulukon tuloksia vuorovaikutteisesti.

Ryhmittelyjen käyttäminen kaavassa

Voit käyttää ryhmittelyjä ja luokkia, kun haluat koota taulukkoon tallennettuja tietoja luomalla taulukkojen välisiä yhteyksiä ja luomalla kyse isiä suhteita hyödyntävät kaavat ja etsiä niihin liittyviä arvoja.

Toisin sanoen, jos haluat luoda kaavan, joka ryhmittelee arvoja luokan mukaan, käytä ensin suhdetta, joka yhdistää tiedot ja luokat sisältävät taulukot, ja muodosta sitten kaava.

Lisä tietoja hakuja käyttävien kaavojen luomisesta on kohdassa haut Power Pivotin kaavoissa.

Suodattimien käyttäminen koosteet-sovelluksessa

Power Pivot-toiminnon uusi ominaisuus on mahdollisuus käyttää suodatusta sarakkeisiin ja tieto taulukoihin, ei vain käyttö liittymässä, pivot-taulukossa tai kaaviossa, vaan myös kaavoissa, joita käytetään koosteiden laskemiseen. Suodattimia voi käyttää kaavoissa sekä lasketuissa sarakkeissa että s.

Esimerkiksi uusissa DAX-kooste funktioissa voit määrittää argumentiksi koko taulukon sen sijaan, että määrittäisit arvot, joiden päälle summa tai Laske. Jos et ole määrittänyt kyseiseen taulukkoon mitään suodatinta, kooste funktio toimisi vastoin taulukon määritetyn sarakkeen kaikkia arvoja. DAX-versiossa voit kuitenkin luoda taulukkoon joko dynaamisen tai staattisen suodattimen, jotta kooste toimii eri tieto joukolle suodatus ehdon ja nykyisen kontekstin mukaan.

Kun kaavoissa käytetään ehtoja ja suodatuksia, voit luoda koosteita, jotka muuttuvat kaavoissa annettujen arvojen mukaan tai jotka muuttuvat pivot-taulukon rivien otsikoiden ja sarake otsikoiden valinnan mukaan.

Lisä tietoja on kohdassa kaavojen tietojen suodattaminen.

Excelin kooste funktioiden ja DAX-kooste funktioiden vertailu

Seuraavassa taulukossa luetellaan joitakin Excelin vakio kooste funktioita ja annetaan linkkejä näiden funktioiden toteutukseen Power Pivot. Näiden funktioiden DAX-versio toimii paljolti samalla tavalla kuin Excel-versio, ja joidenkin tieto tyyppien syntaksissa ja käsittelyssä on joitakin pieniä eroja.

Vakio kooste Funktiot

Funktio

Käyttö

Keski arvo

Palauttaa sarakkeen kaikkien lukujen keskimääräisen (aritmeettisen Keski arvon).

Averagea

Palauttaa sarakkeen kaikkien arvojen aritmeettisen Keski arvon. Käsittelee tekstin ja muut kuin numeeriset arvot.

Määrän laskeminen

Laskee sarakkeen numeeristen arvojen määrän.

Laske

Laskee sarakkeen sellaisten arvojen määrän, jotka eivät ole tyhjiä.

Maks

Palauttaa sarakkeen suurimman numeerisen arvon.

Maxx

Palauttaa suurimman arvon taulukosta, joka on laskettu taulukkoon.

Min

Palauttaa sarakkeen pienimmän numeerisen arvon.

Minx

Palauttaa taulukon aikana lasketun lauseke sarjan pienimmän arvon.

Summa

Laskee yhteen kaikki sarakkeen luvut.

DAX-kooste Funktiot

DAX sisältää kooste Funktiot, joiden avulla voit määrittää taulukon, jossa kooste suoritetaan. Sen sijaan, että vain lisäät tai lasket sarakkeen arvoja, näiden funktioiden avulla voit luoda lausekkeen, joka määrittää dynaamisesti koosteen tiedot.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu DAX-tieto kannassa käytettävissä olevat koosteet.

Funktio

Käyttö

Averagex

Laskee taulukkoon lasketun lausekkeen Keski arvon.

Laske. vero

Laskee taulukon perusteella laskettujen lausekkeiden sarjan.

Laske. tyhjät

Laskee sarakkeen tyhjien arvojen määrän.

Laske. lähetys

Laskee taulukon rivien kokonaismäärän.

CountRows

Laskee sisäkkäisen taulukko Funktion palauttamien rivien määrän, kuten suodatin-funktion.

SUMX

Palauttaa taulukossa lasketun lauseke sarjan summan.

DAX-ja Excel-kooste funktioiden erot

Vaikka näillä funktioilla on samat nimet kuin Excelin vastineilla, ne käyttävät Power Pivot-muisti analytiikka moduulia ja ne on kirjoitettu uudelleen, jotta voit käyttää taulu koita ja sarakkeita. Et voi käyttää DAX-kaavaa Excel-työkirjassa ja päinvastoin. Niitä voi käyttää vain Power Pivot-ikkunassa ja Power Pivot-tietoihin perustuvissa pivot-taulu koissa. Vaikka funktioilla on samat nimet, toiminta saattaa olla hieman erilainen. Lisä tietoja on yksittäisten funktioiden ohje aiheissa.

Tapa, jolla sarakkeet lasketaan koosteen, poikkeaa myös tavasta, jolla Excel käsittelee koosteita. Esimerkki voi auttaa havainnollistamaan.

Oletetaan, että haluat laskea yhteen summa-sarakkeen arvot taulukon myynnissä, jolloin luot seuraavan kaavan:

=SUM('Sales'[Amount])

Yksinkertaisimmassa tapa uksessa funktio hakee yhden suodattamattoman sarakkeen arvot, ja tulos on sama kuin Excelissä, joka aina vain lisää arvot sarakkeeseen, summa. Power Pivot-funktion kaava on kuitenkin tulkittava siten, että se on "Nouda myynti taulukon kunkin rivin arvo", ja lisää sitten yksittäiset arvot. Power Pivot laskee kunkin rivin, jonka aikana kooste suoritetaan, ja määrittää kullekin riville yksittäisen skalaariarvon ja suorittaa sitten näiden arvojen koosteen. Tämän vuoksi kaavan tulos voi olla erilainen, jos taulukkoon on lisätty suodattimia tai jos arvot lasketaan muiden suodatettujen koosteiden perusteella. Lisätietoja on kohdassa DAX-kaavojen konteksti.

DAX-aika tietojen Funktiot

Edellisessä osassa kuvattujen taulukon kooste funktioiden lisäksi DAX-tieto kannassa on kooste funktioita, jotka toimivat määrittämiesi päivä määrien ja kellon aikojen mukaan. Nämä funktiot käyttävät päivämäärä alueita, jotta saat niihin liittyviä arvoja ja koostetaan arvot. Voit myös verrata arvoja päivämäärä alueiden välillä.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu koosteen käytettävissä olevat aika tietojen funktiot.

Funktio

Käyttö

Closingbalancemonth

Closingbalancequarter

Closingbalanceyear

Laskee arvon määritetyn ajan kohdan kalenteri lopussa.

Openingbalancemonth

Openingbalancequarter

Openingbalanceyear

Laskee arvon ennen annettua jaksoa edeltävän ajan kohdan kalenteri lopussa.

Totalmtd

Totalytd

Totalqtd

Laskee arvon jakson ensimmäisestä päivästä alkavan aika välin mukaan ja päättyy määritetyn päivämäärä sarakkeen viimeisimpään päivä määrään.

Aika tietojen funktio-osan muut funktiot (aika tiedot-Funktiot) ovat funktioita, joita voidaan käyttää kooste funktion päivä määrien tai mukautettujen päivämäärä alueiden hakemiseen. DATESINPERIOD-funktion avulla voit esimerkiksi palauttaa päivämäärä välin ja käyttää kyseistä päivämäärä joukkoa argumenttina toiseen funktioon, jos haluat laskea mukautetun koosteen vain kyse isille päivä määrille.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×