Kommenttien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Kommenttien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Käytä Word 2016:ta yhdessä näppäimistön ja Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman kanssa ja lisää Word 2016 -asiakirjaan kommentteja. Kommenttien avulla voit ehdottaa asiakirjoihin muutoksia tai merkitä ongelmia seurantaa varten. Voit myös vastata kommentteihin tai poistaa ne lukemisen jälkeen.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä ohjeartikkelista Windowsin Microsoft Wordin pikanäppäimet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

Sisältö

Kommentin lisääminen

Voit lisätä Word 2016 -asiakirjaan kommentin esimerkiksi silloin, kun tarkistat jonkun muun tekemää työtä, kun haluat kirjoittaa muistiinpanon omaan asiakirjaasi tai kun haluat merkitä ongelmia jatkotoimenpiteitä varten.

 1. Voit aloittaa nykyisen sijaintisi jatkuva lukemisesta asiakirjan, painamalla näppäinyhdistelmää Caps lock + M.

 2. Painamalla Ctrl-näppäintä voit pysäyttää Lukija-toiminnon kohtaan, johon haluat lisätä kommentin.

  Vihje: Voit valita Lisää sanoja leipäteksti korostettuna on kommentit tekstinä, paina Ctrl + VAIHTO + OIKEA NUOLI-näppäinyhdistelmää. Voit kuunnella valitut sanat.

 3. Voit lisätä uuden kommentin painamalla Ctrl+Alt+M. Kuulet seuraavanlaisen viestin: ”<Käyttäjänimi>, kommentti, muokataan.” JAWSissa kuulet seuraavan viestin: “Inserting comment <comment number> by <user name>” (Lisätään käyttäjän <käyttäjänimi> kommenttia <kommentin numero>).

 4. Kirjoita kommentti. Kommenttiruutu Sulje ja palaa mihin viimeksi jäit leipätekstin, paina Caps lock + VAIHTO + Insert tai ESC-näppäintä.

Asiakirjan kommenttien näyttäminen

Lisätyt kommentit näkyvät asiakirjan leipätekstissä korostettuina Kaikki merkinnät -tilassa.

 1. Voit ottaa Kaikki merkinnät -tilan käyttöön näppäinyhdistelmällä Alt+R, TD. Kuulet seuraavan sanoman: ”<valitun merkinnän nimi>.” JAWSissa kuulet seuraavan viestin: “Lower ribbon, tracking group box, <valittuna olevan merkinnän nimi>” (Alempi valintanauha, seurantaryhmän ruutu, <valittuna olevan merkinnän nimi>). Neljän näkymävaihtoehdon luettelo aukeaa.

 2. Paina luettelossa nuolinäppäimiä, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Kaikki merkinnät.” Paina sitten Enter-näppäintä. Aktiivisuus siirtyy takaisin leipätekstiin.

Kommentteihin ja kommenteissa siirtyminen

Lukija ilmoittaa kommenteista, kun leipätekstiä luetaan. Kommenttiteksti ja sen tiedot näytetään asiakirjan reunuksen kommenttiruudussa. JAWS lukee kommenttitekstin ja ilmoittaa myös kommentin kirjoittajan, kun leipätekstiä luetaan. Kuulet viestin: "Kommentti, <kommenttiteksti>, kirjoittanut <kommentoija>.”

Kommentteihin ja takaisin leipätekstiin siirtyminen

 1. Varmista, että ole valinnut Kaikki merkinnät -vaihtoehdon kohdan Asiakirjan kommenttien näyttäminen mukaisesti.

 2. Voit aloittaa jatkuva lukeminen, painamalla näppäinyhdistelmää Caps lock + M. Lue leipäteksti, kunnes kuulet kommentin ilmoitettiin Näytönlukuohjelman avulla.

 3. Siirry kommentteihin näytönlukuohjelmasta riippuen yhdellä seuraavista tavoista:

  • Narrator-näppäinyhdistelmää Caps lock + Lisää. Kohdistus siirtyy reunuksessa kommentteihin. Palaa mihin viimeksi jäit asiakirjan muokattaessa painamalla ESC-näppäintä tai Caps lock + VAIHTO + Insert.

  • Käytä JAWSissa näppäinyhdistelmää Vaihto+Ctrl+Heittomerkki(’). Kuulet viestin: ”Odota, käsitellään <kommenttien lukumäärä> kohdetta, tarkistajan kommentit -valintaikkuna.” Paina Tarkistajan kommentit -valintaikkunassa ylä- tai alanuolinäppäintä, jos haluat kuunnella kommentit ja tiedot kommenttien kirjoittajista ja kirjoitusajoista. Kun olet valmis, paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen: ”OK-painike.” Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet kommentin ja aktiivisuus siirretään takaisin leipätekstiin.

Kommenttien välillä siirtyminen

 1. Voit käydä läpi kaikki asiakirjan kommentit yhdellä seuraavista tavoista:

  • Voit käydä läpi kaikki kommentit painamalla näppäinyhdistelmää Alt+R, N. Aktiivisuus siirretään seuraavaan kommenttiin. Edelliseen kommenttiin voit siirtyä näppäinyhdistelmällä Alt+R, V. Toista jompaakumpaa toimintoa, kunnes olet käynyt läpi kaikki kommentit tai kunnes löydät etsimäsi kommentin.

  • Voit käydä läpi kaikki seuratut muutokset ja kommentit painamalla näppäinyhdistelmää Alt+R, H. Aktiivisuus siirretään seuraavaan tehtyyn muutokseen. Edelliseen muutokseen voit siirtyä näppäinyhdistelmällä Alt+R, F. Toista jompaakumpaa toimintoa, kunnes olet käynyt läpi kaikki muutokset tai kommentit tai kunnes löydät etsimäsi muutoksen tai kommentin.

 2. Voit kuunnella kommenttia, sen kirjoittajaa ja kirjoitusaikaa koskevat tiedot näytönlukuohjelman kohteissa siirtymiskomentojen avulla. Lisätietoa Lukijan komennoista on artikkelissa Lukijan näppäimistökomennot ja kosketusliikkeet. Lisätietoja JAWS-komennoista on artikkelissa JAWSin näppäinpainallukset.

Kommenttien poistaminen

Voit joko poistaa kommentteja yksitellen tai poistaa kaikki asiakirjan kommentit yhdellä kertaa.

Yksittäisen kommentin poistaminen tai siihen vastaaminen

 1. Siirry kohdan Kommentteihin ja kommenteissa siirtyminen mukaisella tavalla kommenttiin, jonka haluat poistaa tai johon haluat vastata.

 2. Paina Vaihto+F10. Pikavalikko avautuu.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Voit poistaa kommentin painamalla pikavalikossa nuolinäppäimiä, kunnes kuulet äänen ”Poista kommentti”, ja painamalla sitten Enter. Valittu kommentti poistetaan. Sitten voit siirtyä seuraavaan asiakirjan kommenttiin.

  • Voit vastata kommenttiin painamalla nuolinäppäimiä, kunnes kuulet äänen ”Vastaa kommenttiin”. Kirjoita vastauksesi ja siirry sitten seuraavaan kommenttiin.

  Vihje: Voit vastata kommenttiin myös painamalla kommentin kohdalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+M.

Kaikkien kommenttien poistaminen

 1. Paina näppäinyhdistelmää Alt+R, D, O.

Kommenttien ratkaiseminen

Voit ratkaista kommentin merkitsemällä sen valmiiksi. Ratkaistu kommentti merkitään reunuksessa harmaalla värillä, eikä siihen voi enää vastata. Voit poistaa ratkaistun kommentin tai avata sen uudelleen. Pelkkä kommentin ratkaiseminen ei poista kommenttia.

 1. Siirry kohdan Kommentteihin ja kommenteissa siirtyminen mukaisella tavalla kommenttiin, jonka haluat ratkaista.

 2. Paina Vaihto+F10. Pikavalikko avautuu.

 3. Paina ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes kuulet äänen ”Ratkaise kommentti”. Paina sitten Enter-näppäintä. Valittu kommentti merkitään nyt harmaalla värillä.

 4. Jos haluat avata ratkaistun kommentin uudelleen, siirry kommenttiin ja paina näppäinyhdistelmää Vaihto+F10. Paina pikavalikossa ylä- ja alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet seuraavanlaisen viestin: ”Avaa kommentti uudelleen”. Kommenttia voi jälleen muokata.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

VoiceOver-valmiin Mac OS-näytönlukijan avulla voit lisätä kommentteja Word asiakirjan. Etsi asiakirja ja kirjoita vastaukset aiemmin luotuja kommentteja kommentit. Kun olet valmis, voit ratkaista kommenttien tai poistaa niitä.

Huomautukset: 

Sisältö

Kommentin lisääminen

Word asiakirjan, voit lisätä kommentin, kun tarkastelet toisen käyttäjän työ, jos haluat kirjoittaa muistion oman asiakirjassa tai jos haluat seurata kohteita seurantaa varten.

 1. Voit aloittaa asiakirjaa, painamalla näppäinyhdistelmää CTRL + optio + A.

 2. Lopeta, johon haluat lisätä kommentin, paina ylös- tai alanuolen avulla löydät oikeat rivi.

  Vihje: Voit valita Lisää sanoja, jota haluat kommentoida, pidä VAIHTO + optio ja paina vasen tai OIKEA NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes haluamasi valitaan. Voit kuunnella valitut sanat.

 3. Paina ohjausobjektin + optio + M, voin Siirry Lisää -valikosta valikkorivillä. Lisää uusi kommentti, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulla ”kommentti” ja paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN.

 4. Kirjoita kommentti. Kun olet valmis, paina Control + optio + VAIHTO + YLÄNUOLI NUOLI-näppäinyhdistelmää.

Asiakirjan kommenttien näyttäminen

Kommentit-kohdistimen pisteet näkyvät korostettuina asiakirjan tekstin merkinnät-tilassa.

 1. Siirry Näytä -valikossa valikkorivillä painamalla Control + optio + M V-näppäinyhdistelmää.

 2. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulla ”merkintä” ja paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN. Leipäteksti palauttaa kohdistuksen ja kommentit ovat näkyvissä.

Kommenttien välillä siirtyminen

Nykyinen kommenttiteksti ja tiedot näkyvät kommenttiruudun asiakirjan reunuksessa.

 1. Varmista, että merkinnät-tila on käytössä. Ohjeet Tarkista Näytä kommenttien lisääminen asiakirjaan yläpuolella. Siirry Kommenttiruutu reunuksessa, valitse asiakirjan teksti painamalla näppäinyhdistelmää Control + optio + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää.

 2. Jos haluat kuulla kommentit, paina Control + optio + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää toistuvasti.

Voit vastata kommentteihin

 1. Varmista, että merkinnät-tila on käytössä. Ohjeet Tarkista Näytä kommenttien lisääminen asiakirjaan yläpuolella.

 2. Kun haluat vastata kommenttiin, paina Control + optio + VASEN NUOLI-näppäinyhdistelmää. Voit kuunnella: ”vastaa-painiketta”. Paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN.

 3. Kirjoita vastaus. Jos haluat siirtyä seuraavaan kommenttiin, paina Control + optio + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää.

Ratkaise ja kommenttien poistaminen

Kun kommentti on ratkennut, se on merkitty valmis ja harmaana pois reunuksessa. Kommentin ratkaiseminen ei poista sitä, mutta ei lisää vastauksia voidaan lisätä. Voit avata uudelleen tai poistaa ratkaistu kommentin. Voit myös poistaa kommentit ilman merkitseminen ne ovat.

 1. Varmista, että merkinnät-tila on käytössä. Ohjeet Tarkista Näytä kommenttien lisääminen asiakirjaan yläpuolella.

 2. Kun kuulet kommentin haluat korjata tai poistaa, paina Control + optio + VASEN NUOLI-näppäinyhdistelmää kahdesti. Kuulet, jotka on lähetetty kommentin käyttäjän nimi ja ”osallistut tekstin osien”.

 3. Paina Control + optio + VAIHTO + M. Avaa pikavalikko. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuunnella ”ratkaista kommentti” tai ”poista kommentti”, ja paina Control + optio + VÄLINÄPPÄIN Valitse. Kommentin on ratkaistu tai poistaa ja kohdistuksen palauttaa asiakirjan leipätekstiin.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word for Macin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

VoiceOver-sisäinen Android näytönlukija, avulla voit lisätä kommentteja Word asiakirjaan. Siirry asiakirjan kommentteja, kirjoita vastaukset ja kommenttien poistaminen.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta Android-puhelimen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Android-tabletissa.

Sisältö

Kommentin lisääminen

 1. Word tiedostoa, sipaisemalla oikealle tai vasemmalle voit siirtyä haluamaasi kohtaan haluat lisätä kommentin, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Sipaise oikealle toistuvasti, kunnes kuulet ”uusi kommentti-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Käytä näyttönäppäimistö Kirjoita kommentti. Kun olet valmis, napauta näyttöä ja sipaisemalla vasemmalle. Voit kuunnella: ”valmis”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Kommentin lisätään asiakirjaan. Kommenttiruutu Sulje ja palaa asiakirjan, Selaa vasemmalle. Voit kuunnella: ”Sulje-painike”. Kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kommenttien välillä siirtyminen

Jokainen kommentti Word asiakirjassa näkyy pieni puhe kupla-asiakirjan oikean reunuksen kanssa. Jos haluat kuulla kommentin, siirry ensin reunuksessa kommentti-ruutuun ja avaa sitten Kommentti ponnahdusikkuna-kohtaa.

 1. Siirry asiakirjan reunuksessa Kommenttiruutu sipaisemalla oikealle toistuvasti, kunnes kuulet: ”kommentti, vihje”.

 2. Siirry ensimmäisen kommentin uudelleen, sipaisemalla oikealle ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kommentin ponnahdusikkunan avautuu. Sipaise oikealle, kunnes kuulet kommentti.

 3. Jos haluat siirtyä seuraavaan kommenttiin, Selaa vasemmalle, kunnes kuulet ”seuraava kommentti-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Talkbackin lukee seuraavaan kommenttiin.

Voit vastata kommentteihin

 1. Jos haluat vastata kommenttiin, siirry ensin kommentin, kuten Siirry kommenttien avulla .

 2. Sipaisemalla vasemmalle toistuvasti, kunnes kuulet ”uusi kommentti-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Käytä näyttönäppäimistö Kirjoita kommentti. Kun olet valmis, napauta näyttöä ja sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet ”Valmis-painiketta” ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kommenttien poistaminen

 1. Jos haluat poistaa kommentin, siirry ensin kommentin, kuten Siirry kommenttien avulla .

 2. Selaa vasemmalle toistuvasti, kunnes kuulet ”Poista-painike”, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kommentin poistetaan ja kohdistuksen palauttaa asiakirjan leipätekstiin.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Käytä Word Mobile -sovellusta yhdessä Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman kanssa ja lisää Word Mobile -asiakirjaan kommentteja. Kommenttien avulla voit ehdottaa asiakirjoihin muutoksia tai merkitä ongelmia seurantaa varten. Voit myös vastata kommentteihin tai poistaa ne lukemisen jälkeen.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta Windows-puhelimen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia tabletissa tai PC-tietokoneessa.

Sisältö

Tarkista-välilehteen siirtyminen

Löydät tämän aiheartikkelin kommenttitoiminnot Tarkista-välilehdestä.

 1. Sipaise Word Mobile -asiakirjassa yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Kohteet.”

 2. Sipaise yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Lisäasetukset-painike, tiivistetty, laajenna kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä. Lisäasetukset-valikko laajenee näkyviin.

 3. Sipaise yhdellä sormella vasemmalle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Aloitus-painike, tiivistetty. Laajenna kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin: ”Aloitus, <käytettävissä olevien välilehtien määrä sekä valitun välilehden sijainti valikkoluettelossa>, valittu.” Päävalikko laajennetaan.

 4. Sipaise valikossa yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Tarkista, <käytettävissä olevien välilehtien määrä sekä valitun välilehden sijainti valikkoluettelossa>, valitse kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin: ”Word-ikkuna.” Tarkista-välilehden vaihtoehdot ovat nyt käytettävissä.

Kommentin lisääminen

Voit lisätä Word Mobile -asiakirjaan kommentin esimerkiksi silloin, kun tarkistat jonkun muun tekemää työtä, kun haluat kirjoittaa muistiinpanon omaan asiakirjaasi tai kun haluat merkitä ongelmia jatkotoimenpiteitä varten.

 1. Voit aloittaa jatkuvan lukemisen asiakirjan tämänhetkisestä kohdasta sipaisemalla alaspäin kolmella sormella.

 2. Napauttamalla näyttöä voit pysäyttää Lukija-toiminnon kohtaan, johon haluat lisätä kommentin.

 3. Siirry Tarkista-välilehteen Tarkista-välilehteen siirtyminen -kohdan ohjeiden mukaisesti.

 4. Napauta Tarkista-välilehdessä näyttöä ja sipaise sitten vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Uusi kommentti -painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin: ”Kommentti-ponnahdusruutu, muokataan.” Näyttönäppäimistö avautuu.

 5. Kirjoita kommenttisi. Kun haluat poistua kommentin ponnahdusruudusta, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Sulje-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä. Aktiivisuus palaa takaisin pääsisältöalueeseen. Kuulet seuraavan kaltaisen viestin: ”Asiakirjaa <Asiakirjan nimi>.docx muokataan”

Kommentteihin siirtyminen

Voit siirtyä kommenttiin joko leipätekstistä, kun Lukija lukee asiakirjaa, tai voit käyttää kommenttien välillä siirtymiseen Tarkista-välilehden Seuraava- ja Edellinen-painikkeita.

Kommenttiin siirtyminen leipätekstistä

Lukija ilmoittaa lisätyistä kommenteista leipätekstin lukemisen seassa. Kun kuulet jatkuvan lukemisen tilassa ilmoituksen kommentista, voit keskeyttää lukemisen ja siirtyä kommenttiin.

 1. Voit aloittaa jatkuvan lukemisen asiakirjan tämänhetkisestä kohdasta sipaisemalla alaspäin kolmella sormella. Kun Lukija kohtaa kommentin, kuulet seuraavan viestin: ”Kommentti, <kommentin lisäyskohta tekstissä>. Kommentin loppu.”

 2. Jos haluat keskeyttää jatkuvan lukemisen kommentin kohdalla, napauta kerran kahdella sormella.

 3. Voit siirtyä kommenttitekstiin sipaisemalla yhdellä sormella vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan kaltaisen viestin: ”Kommentin vihjeet, sisältää <kommenttien lukumäärä> kohdetta, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta. Kommenttien reunus aukeaa.

 4. Sipaise ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet äänen ”Maamerkit ja säilöt”. Tee sitten valinta napauttamalla kerran yhdellä sormella. Sipaise sitten yhdellä sormella vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Kommenttien reunus. Sisältää <kommenttien lukumäärä> kohdetta.” Valitse napauttamalla kerran yhdellä sormella.

 5. Sipaise ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Kohteet.” Valitse napauttamalla kerran yhdellä sormella. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan kaltaisen viestin: ”Kommentti-ryhmä, kommentti <kommenttien lukumäärä>.” Tee sitten valinta napauttamalla kerran.

 6. Lukija lukee kommenttiruudun ääneen, kun sipaiset oikealle.

 7. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin: ”Seuraava-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Siirry sitten seuraavaan kommenttiin kaksoisnapauttamalla.

Kommenttiin siirtyminen Tarkista-valintanauhan avulla

 1. Sipaise Tarkista-välilehdessä yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Kommentit-ryhmä.” Jatka sipaisemista Kommentit-ryhmässä, kunnes kuulet seuraavanlaisen viestin: ”Seuraava-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten kohdetta yhdellä sormella.

 2. Sipaise yhdellä sormella ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Maamerkit ja säilöt.” Valitse napauttamalla kerran yhdellä sormella.

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan kaltaisen viestin: ”Kommentti-reunus, sisältää <kohteiden lukumäärä> kohdetta.” Aktiivisuus siirretään kommentin tekstiruutuun. Kommenttivalikko tulee näkyviin.

 4. Sipaise ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Kohteet.” Valitse napauttamalla kerran yhdellä sormella. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan kaltaisen viestin: ”Kommentti-ryhmä, kommentti <kommenttien lukumäärä>.” Valitse sitten kommentti napauttamalla kerran.

 5. Lukija lukee kommenttiruudun ääneen, kun sipaiset oikealle.

 6. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin: ”Seuraava-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Siirry sitten seuraavaan kommenttiin kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kommenttiin vastaaminen

Voit vastata toisen käyttäjän tekemään kommenttiin. Tällöin kaikkien on helpompi seurata koko keskustelua.

 1. Siirry kohdan Kommentteihin siirtyminen mukaisella tavalla kommenttiin, johon haluat vastata.

 2. Sipaise yhdellä sormella vasemmalle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Uusi kommentti -painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet seuraavanlaisen viestin: ”<Käyttäjänimi>, kommentti, muokataan.” Näyttönäppäimistö avautuu.

 3. Kirjoita kommenttisi. Kun haluat poistua kommentista, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Sulje-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä. Aktiivisuus palaa takaisin pääsisältöalueeseen. Kuulet seuraavan kaltaisen viestin: ”Asiakirjaa <Asiakirjan nimi>.docx muokataan”

Kommenttien poistaminen

Voit poistaa kommentteja joko yksitellen tai poistamalla kaikki asiakirjan kommentit yhtä aikaa.

Yksittäisen kommentin poistaminen

 1. Siirry kohdan Kommentteihin siirtyminen mukaisella tavalla kommenttiin, jonka haluat poistaa.

 2. Sipaise yhdellä sormella vasemmalle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Poista-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valittu kommentti poistetaan ja aktiivisuus siirtyy asiakirjan seuraavaan kommenttiin.

Kaikkien kommenttien poistaminen

 1. Sipaise Tarkista-välilehdessä yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Poista. Tiivistetty, jaettu painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla, laajenna kolmoisnapauttamalla.” Kolmoisnapauta näyttöä. Sipaise yhdellä sormella alaspäin, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Kohteet.” Napauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: ”Poista-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.”

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Poista kaikki asiakirjan kommentit -painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Narrator-valmiita Windows-Näytönlukuohjelman avulla voit lisätä kommentteja Word asiakirjan. Etsi asiakirja ja kirjoita vastaukset aiemmin luotuja kommentteja. Kun olet valmis, voit ratkaista kommenttien tai poistaa niitä.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä artikkelista Word Onlinen pikanäppäimet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

 • Koska Word Online -sovellusta käytetään verkkoselaimessa, sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelman pikanäppäimistä. Siinä esimerkiksi siirrytään komentoihin ja niistä pois käyttämällä F6-näppäimen sijaan Ctrl+F6-näppäinyhdistelmää. Lisäksi selaimessa käytetään yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Crtl+O (Avaa), mutta Word Online -sovelluksessa ei.

Sisältö

Kommentin lisääminen

 1. Siirry selaimella Word Online ja avaa asiakirja, jota haluat kommentoida. Ohjeita on lisätietoja Avaa Word Web Appissa ja aloita uusi asiakirja.

 2. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes kuulet ”Muokkaa asiakirjaa-painike”, ja paina Enter-näppäintä.

 3. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”Muokkaa selaimessa. Muutosten tekeminen nopeasti oikean käyttämällä Word Web Appissa ”ja paina Enter-näppäintä. Asiakirja avautuu muokkausnäkymässä.

 4. Paina Ctrl + F6, kunnes pääset asiakirjan tekstiin. Voit aloittaa lukeminen, painamalla näppäinyhdistelmää Caps lock + M.

 5. Kun pääset tekstin, jonka haluat lisätä kommentin, voit lopettaa Narrator Ctrl-näppäintä.

 6. Jos haluat lisätä kommentin, paina Ctrl + Alt + M. Kommenttiruutu aukeaa, ja voit kirjoittaa kommentti. Kun olet valmis, paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Kirjaa, painikkeen”. Lisää kommentin asiakirjaan painamalla Enter.

 7. Kommenttiruutu Sulje ja palaa asiakirjan tekstiin, paina ESC-näppäintä.

Kommenttien välillä siirtyminen

Jokainen kommentti Word Online asiakirjassa näkyy pieni puhe kupla-asiakirjan oikean reunuksen kanssa. Asiakirja lukiessaan Narrator lukee ääneen, kun kommentti on, ja voit avata Kommenttiruutu kommentin kuunteleminen.

 1. Varmista, että tiedosto on avattu muokkausnäkymässä. Ohjeita siitä, miten voit avata muokkausnäkymässä on Lisätietoja osassa Lisää kommentti yllä.

 2. Paina Ctrl + F6, kunnes pääset asiakirjan tekstiin. Voit aloittaa lukeminen, painamalla näppäinyhdistelmää Caps lock + M.

 3. Kuulet ”kuva, napsauttamalla tätä kommentti”, kun asiakirja on luotu kommentti. Avaa kommentin, paina Enter-näppäintä. Kommenttiruutu aukeaa ja Narrator lukee käyttäjälle, joka on lisännyt kommentin, kun kommentti on lisätty ja kommenttiteksti nimiä.

 4. Voit siirtyä Kommenttiruutu läpi. Jos haluat kuulla seuraavaan kommenttiin, paina SARKAINTA toistuvasti. Jos haluat kuulla seuraavaan kommenttiin, paina VAIHTO + SARKAIN-näppäintä toistuvasti. Kommenttiruutu Sulje ja palaa asiakirjan, paina ESC-näppäintä.

Voit vastata kommentteihin

 1. Etsi ja avaa haluat vastata kommenttiin. Ohjeita on Lisätietoja osassa Siirry kommenttien avulla .

 2. Paina SARKAINTA. Voit kuunnella: ”vastaa-painiketta”. Paina Enter-näppäintä ja kirjoita vastaus.

 3. Kun olet valmis, paina SARKAINTA. Voit kuunnella: ”Kirjaa, painikkeen”. Lisää vastaus painamalla Enter.

Kommenttien ratkaiseminen

Kun kommentti ratkeaa, se on merkitty valmis ja Loitonna kommenttiruudussa harmaana, mutta sitä ei poisteta.

 1. Etsi ja avaa korjattava kommentti. Ohjeita on Lisätietoja osassa Siirry kommenttien avulla .

 2. Paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”Merkitse valmis-painike”, ja paina Enter-näppäintä. Kommentti on selvitetty.

Kommenttien poistaminen

 1. Etsi ja avaa poistettava kommentti. Ohjeita on Lisätietoja osassa Siirry kommenttien avulla .

 2. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet ”Poista-painike”, ja paina Enter-näppäintä. Kommentin poistetaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word Onlinen pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×