Kommenttien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Kommenttien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Käytä Word 2016:ta yhdessä näppäimistön ja Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman kanssa ja lisää Word 2016 -asiakirjaan kommentteja. Kommenttien avulla voit ehdottaa asiakirjoihin muutoksia tai merkitä ongelmia seurantaa varten. Voit myös vastata kommentteihin tai poistaa ne lukemisen jälkeen.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Saat lisätietoja pikanäppäimistä ohjeartikkelista Windowsin Microsoft Wordin pikanäppäimet.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

Sisältö

Kommentin lisääminen

Voit lisätä Word 2016 -asiakirjaan kommentin esimerkiksi silloin, kun tarkistat jonkun muun tekemää työtä, kun haluat kirjoittaa muistiinpanon omaan asiakirjaasi tai kun haluat merkitä ongelmia jatkotoimenpiteitä varten.

 1. Voit aloittaa jatkuvan lukemisen nykyisestä asiakirjan kohdasta painamalla näppäinyhdistelmää Caps Lock+M.

 2. Painamalla Ctrl-näppäintä voit pysäyttää Lukija-toiminnon kohtaan, johon haluat lisätä kommentin.

  Vihje: Voit valita leipätekstistä useampia sanoja korostettaviksi kommentoituna tekstinä painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin. Kuulet valitut sanat.

 3. Voit lisätä uuden kommentin painamalla Ctrl+Alt+M. Kuulet seuraavanlaisen viestin: ”<Käyttäjänimi>, kommentti, muokataan.” JAWSissa kuulet seuraavan viestin: “Inserting comment <comment number> by <user name>” (Lisätään käyttäjän <käyttäjänimi> kommenttia <kommentin numero>).

 4. Kirjoita kommenttisi. Painamalla Caps Lock+Vaihto+Insert -näppäinyhdistelmää tai Esc-näppäintä voit poistua kommenttiruudusta ja palata siihen leipätekstin kohtaan, johon jäit.

Asiakirjan kommenttien näyttäminen

Lisätyt kommentit näkyvät asiakirjan leipätekstissä korostettuina Kaikki merkinnät -tilassa.

 1. Voit ottaa Kaikki merkinnät -tilan käyttöön näppäinyhdistelmällä Alt+R, TD. Kuulet seuraavan sanoman: ”<valitun merkinnän nimi>.” JAWSissa kuulet seuraavan viestin: “Lower ribbon, tracking group box, <valittuna olevan merkinnän nimi>” (Alempi valintanauha, seurantaryhmän ruutu, <valittuna olevan merkinnän nimi>). Neljän näkymävaihtoehdon luettelo aukeaa.

 2. Paina luettelossa nuolinäppäimiä, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Kaikki merkinnät.” Paina sitten Enter-näppäintä. Aktiivisuus siirtyy takaisin leipätekstiin.

Kommentteihin ja kommenteissa siirtyminen

Lukija ilmoittaa kommenteista, kun leipätekstiä luetaan. Kommenttiteksti ja sen tiedot näytetään asiakirjan reunuksen kommenttiruudussa. JAWS lukee kommenttitekstin ja ilmoittaa myös kommentin kirjoittajan, kun leipätekstiä luetaan. Kuulet viestin: "Kommentti, <kommenttiteksti>, kirjoittanut <kommentoija>.”

Kommentteihin ja takaisin leipätekstiin siirtyminen

 1. Varmista, että ole valinnut Kaikki merkinnät -vaihtoehdon kohdan Asiakirjan kommenttien näyttäminen mukaisesti.

 2. Voit aloittaa jatkuvan lukemisen painamalla näppäinyhdistelmää Caps Lock+M. Anna näytönlukuohjelman lukea leipätekstiä, kunnes kuulet ilmoituksen kommentista.

 3. Siirry kommentteihin näytönlukuohjelmasta riippuen yhdellä seuraavista tavoista:

  • Paina Lukijassa näppäinyhdistelmää Caps Lock+Insert. Aktiivisuus siirtyy reunuksessa oleviin kommentteihin. Painamalla Esc-näppäintä tai näppäinyhdistelmää Caps Lock+Vaihto+Insert voit palata siihen asiakirjan kohtaan, johon jäit.

  • Käytä JAWSissa näppäinyhdistelmää Vaihto+Ctrl+Heittomerkki(’). Kuulet viestin: ”Odota, käsitellään <kommenttien lukumäärä> kohdetta, tarkistajan kommentit -valintaikkuna.” Paina Tarkistajan kommentit -valintaikkunassa ylä- tai alanuolinäppäintä, jos haluat kuunnella kommentit ja tiedot kommenttien kirjoittajista ja kirjoitusajoista. Kun olet valmis, paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen: ”OK-painike.” Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet kommentin ja aktiivisuus siirretään takaisin leipätekstiin.

Kommenttien välillä siirtyminen

 1. Voit käydä läpi kaikki asiakirjan kommentit yhdellä seuraavista tavoista:

  • Voit käydä läpi kaikki kommentit painamalla näppäinyhdistelmää Alt+R, N. Aktiivisuus siirretään seuraavaan kommenttiin. Edelliseen kommenttiin voit siirtyä näppäinyhdistelmällä Alt+R, V. Toista jompaakumpaa toimintoa, kunnes olet käynyt läpi kaikki kommentit tai kunnes löydät etsimäsi kommentin.

  • Voit käydä läpi kaikki seuratut muutokset ja kommentit painamalla näppäinyhdistelmää Alt+R, H. Aktiivisuus siirretään seuraavaan tehtyyn muutokseen. Edelliseen muutokseen voit siirtyä näppäinyhdistelmällä Alt+R, F. Toista jompaakumpaa toimintoa, kunnes olet käynyt läpi kaikki muutokset tai kommentit tai kunnes löydät etsimäsi muutoksen tai kommentin.

 2. Voit kuunnella kommenttia, sen kirjoittajaa ja kirjoitusaikaa koskevat tiedot näytönlukuohjelman kohteissa siirtymiskomentojen avulla. Lisätietoa Lukijan komennoista on artikkelissa Lukijan näppäimistökomennot ja kosketusliikkeet. Lisätietoja JAWS-komennoista on artikkelissa JAWSin näppäinpainallukset.

Kommenttien poistaminen

Voit joko poistaa kommentteja yksitellen tai poistaa kaikki asiakirjan kommentit yhdellä kertaa.

Yksittäisen kommentin poistaminen tai siihen vastaaminen

 1. Siirry kohdan Kommentteihin ja kommenteissa siirtyminen mukaisella tavalla kommenttiin, jonka haluat poistaa tai johon haluat vastata.

 2. Paina Vaihto+F10. Pikavalikko avautuu.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Voit poistaa kommentin painamalla pikavalikossa nuolinäppäimiä, kunnes kuulet äänen ”Poista kommentti”, ja painamalla sitten Enter. Valittu kommentti poistetaan. Sitten voit siirtyä seuraavaan asiakirjan kommenttiin.

  • Voit vastata kommenttiin painamalla nuolinäppäimiä, kunnes kuulet äänen ”Vastaa kommenttiin”. Kirjoita vastauksesi ja siirry sitten seuraavaan kommenttiin.

  Vihje: Voit vastata kommenttiin myös painamalla kommentin kohdalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+M.

Kaikkien kommenttien poistaminen

 1. Paina näppäinyhdistelmää Alt+R, D, O.

Kommenttien ratkaiseminen

Voit ratkaista kommentin merkitsemällä sen valmiiksi. Ratkaistu kommentti merkitään reunuksessa harmaalla värillä, eikä siihen voi enää vastata. Voit poistaa ratkaistun kommentin tai avata sen uudelleen. Pelkkä kommentin ratkaiseminen ei poista kommenttia.

 1. Siirry kohdan Kommentteihin ja kommenteissa siirtyminen mukaisella tavalla kommenttiin, jonka haluat ratkaista.

 2. Paina Vaihto+F10. Pikavalikko avautuu.

 3. Paina ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes kuulet äänen ”Ratkaise kommentti”. Paina sitten Enter-näppäintä. Valittu kommentti merkitään nyt harmaalla värillä.

 4. Jos haluat avata ratkaistun kommentin uudelleen, siirry kommenttiin ja paina näppäinyhdistelmää Vaihto+F10. Paina pikavalikossa ylä- ja alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet seuraavanlaisen viestin: ”Avaa kommentti uudelleen”. Kommenttia voi jälleen muokata.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Käytä Word Mobile -sovellusta yhdessä Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman kanssa ja lisää Word Mobile -asiakirjaan kommentteja. Kommenttien avulla voit ehdottaa asiakirjoihin muutoksia tai merkitä ongelmia seurantaa varten. Voit myös vastata kommentteihin tai poistaa ne lukemisen jälkeen.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta Windows-puhelimen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia tabletissa tai PC-tietokoneessa.

Sisältö

Tarkista-välilehteen siirtyminen

Löydät tämän aiheartikkelin kommenttitoiminnot Tarkista-välilehdestä.

 1. Sipaise Word Mobile -asiakirjassa yhdellä sormella näyttöä ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Kohteet.”

 2. Sipaise yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Lisäasetukset-painike, tiivistetty, laajenna kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä. Lisäasetukset-valikko laajenee näkyviin.

 3. Sipaise yhdellä sormella vasemmalle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Aloitus-painike, tiivistetty. Laajenna kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin: ”Aloitus, <käytettävissä olevien välilehtien määrä sekä valitun välilehden sijainti valikkoluettelossa>, valittu.” Päävalikko laajennetaan.

 4. Sipaise valikossa yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Tarkista, <käytettävissä olevien välilehtien määrä sekä valitun välilehden sijainti valikkoluettelossa>, valitse kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin: ”Word-ikkuna.” Tarkista-välilehden vaihtoehdot ovat nyt käytettävissä.

Kommentin lisääminen

Voit lisätä Word Mobile -asiakirjaan kommentin esimerkiksi silloin, kun tarkistat jonkun muun tekemää työtä, kun haluat kirjoittaa muistiinpanon omaan asiakirjaasi tai kun haluat merkitä ongelmia jatkotoimenpiteitä varten.

 1. Voit aloittaa jatkuvan lukemisen asiakirjan tämänhetkisestä kohdasta sipaisemalla alaspäin kolmella sormella.

 2. Napauttamalla näyttöä voit pysäyttää Lukija-toiminnon kohtaan, johon haluat lisätä kommentin.

 3. Siirry Tarkista-välilehteen Tarkista-välilehteen siirtyminen -kohdan ohjeiden mukaisesti.

 4. Napauta Tarkista-välilehdessä näyttöä ja sipaise sitten vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Uusi kommentti -painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin: ”Kommentti-ponnahdusruutu, muokataan.” Näyttönäppäimistö avautuu.

 5. Kirjoita kommenttisi. Kun haluat poistua kommentin ponnahdusruudusta, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Sulje-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä. Aktiivisuus palaa takaisin pääsisältöalueeseen. Kuulet seuraavan kaltaisen viestin: ”Asiakirjaa <Asiakirjan nimi>.docx muokataan”

Kommentteihin siirtyminen

Voit siirtyä kommenttiin joko leipätekstistä, kun Lukija lukee asiakirjaa, tai voit käyttää kommenttien välillä siirtymiseen Tarkista-välilehden Seuraava- ja Edellinen-painikkeita.

Kommenttiin siirtyminen leipätekstistä

Lukija ilmoittaa lisätyistä kommenteista leipätekstin lukemisen seassa. Kun kuulet jatkuvan lukemisen tilassa ilmoituksen kommentista, voit keskeyttää lukemisen ja siirtyä kommenttiin.

 1. Voit aloittaa jatkuvan lukemisen asiakirjan tämänhetkisestä kohdasta sipaisemalla alaspäin kolmella sormella. Kun Lukija kohtaa kommentin, kuulet seuraavan viestin: ”Kommentti, <kommentin lisäyskohta tekstissä>. Kommentin loppu.”

 2. Jos haluat keskeyttää jatkuvan lukemisen kommentin kohdalla, napauta kerran kahdella sormella.

 3. Voit siirtyä kommenttitekstiin sipaisemalla yhdellä sormella vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan kaltaisen viestin: ”Kommentin vihjeet, sisältää <kommenttien lukumäärä> kohdetta, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta. Kommenttien reunus aukeaa.

 4. Sipaise ylös tai alas yhdellä sormella, kunnes kuulet äänen ”Maamerkit ja säilöt”. Tee sitten valinta napauttamalla kerran yhdellä sormella. Sipaise sitten yhdellä sormella vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Kommenttien reunus. Sisältää <kommenttien lukumäärä> kohdetta.” Valitse napauttamalla kerran yhdellä sormella.

 5. Sipaise ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Kohteet.” Valitse napauttamalla kerran yhdellä sormella. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan kaltaisen viestin: ”Kommentti-ryhmä, kommentti <kommenttien lukumäärä>.” Tee sitten valinta napauttamalla kerran.

 6. Lukija lukee kommenttiruudun ääneen, kun sipaiset oikealle.

 7. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin: ”Seuraava-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Siirry sitten seuraavaan kommenttiin kaksoisnapauttamalla.

Kommenttiin siirtyminen Tarkista-valintanauhan avulla

 1. Sipaise Tarkista-välilehdessä yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Kommentit-ryhmä.” Jatka sipaisemista Kommentit-ryhmässä, kunnes kuulet seuraavanlaisen viestin: ”Seuraava-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten kohdetta yhdellä sormella.

 2. Sipaise yhdellä sormella ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Maamerkit ja säilöt.” Valitse napauttamalla kerran yhdellä sormella.

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan kaltaisen viestin: ”Kommentti-reunus, sisältää <kohteiden lukumäärä> kohdetta.” Aktiivisuus siirretään kommentin tekstiruutuun. Kommenttivalikko tulee näkyviin.

 4. Sipaise ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Kohteet.” Valitse napauttamalla kerran yhdellä sormella. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan kaltaisen viestin: ”Kommentti-ryhmä, kommentti <kommenttien lukumäärä>.” Valitse sitten kommentti napauttamalla kerran.

 5. Lukija lukee kommenttiruudun ääneen, kun sipaiset oikealle.

 6. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin: ”Seuraava-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Siirry sitten seuraavaan kommenttiin kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kommenttiin vastaaminen

Voit vastata toisen käyttäjän tekemään kommenttiin. Tällöin kaikkien on helpompi seurata koko keskustelua.

 1. Siirry kohdan Kommentteihin siirtyminen mukaisella tavalla kommenttiin, johon haluat vastata.

 2. Sipaise yhdellä sormella vasemmalle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Uusi kommentti -painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet seuraavanlaisen viestin: ”<Käyttäjänimi>, kommentti, muokataan.” Näyttönäppäimistö avautuu.

 3. Kirjoita kommenttisi. Kun haluat poistua kommentista, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Sulje-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä. Aktiivisuus palaa takaisin pääsisältöalueeseen. Kuulet seuraavan kaltaisen viestin: ”Asiakirjaa <Asiakirjan nimi>.docx muokataan”

Kommenttien poistaminen

Voit poistaa kommentteja joko yksitellen tai poistamalla kaikki asiakirjan kommentit yhtä aikaa.

Yksittäisen kommentin poistaminen

 1. Siirry kohdan Kommentteihin siirtyminen mukaisella tavalla kommenttiin, jonka haluat poistaa.

 2. Sipaise yhdellä sormella vasemmalle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Poista-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valittu kommentti poistetaan ja aktiivisuus siirtyy asiakirjan seuraavaan kommenttiin.

Kaikkien kommenttien poistaminen

 1. Sipaise Tarkista-välilehdessä yhdellä sormella oikealle, kunnes kuulet seuraavan äänen: ”Poista. Tiivistetty, jaettu painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla, laajenna kolmoisnapauttamalla.” Kolmoisnapauta näyttöä. Sipaise yhdellä sormella alaspäin, kunnes kuulet seuraavan viestin: ”Kohteet.” Napauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: ”Poista-painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.”

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Poista kaikki asiakirjan kommentit -painike, aktivoi kaksoisnapauttamalla.” Kaksoisnapauta näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×