Keskustelualueen mukauttaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Keskustelualueissa sivuston osallistujat voivat käydä keskusteluja toistensa kanssa. Useimmissa sivustomalleissa voi luoda keskustelualueita, ja sivustoissa ja työtilasivustoissa on usein valmis keskustelualue nimeltään Ryhmän keskustelu. Sivuston omistaja voi mukauttaa keskustelualueet.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Mukauttamisesta keskustelupalstat

Näkymän luominen

Mukauttaminen

Näkymän poistaminen

Määritä julkinen oletusnäkymä

Tietoja keskustelualueiden mukauttamisesta

Keskustelualuekohtaisia näkymiä ja toimintoja voi mukauttaa usealla tavalla. Kun keskustelualueeseen luodaan uusi näkymä, se täytyy luoda vanhan näkymän pohjalta. Käytettävissä ovat oletusarvon mukaan seuraavat näkymät:

 • Aihenäkymä    Tämä näkymä on käytettävissä vain ylimmässä kansiossa (keskustelualueen ylimmällä tasolla), ja sitä käytetään keskustelujen nimien ja muiden tiettyä keskustelua koskevien metatietojen tarkastelemiseen. Kunkin keskustelualueen keskustelun nimi näkyy linkkinä Aihe-sarakkeessa. Napsauttamalla sitä voit siirtyä alemman tason kansioon, jossa näkyy kyseisen keskustelun vastaukset.

  Huomautus: Vaikka ylimmässä kansiossa voikin käyttää muita näkymiä, esimerkiksi sisentämätöntä tai ketjutettua näkymää, sitä ei kuitenkaan suositella. Käytä sen sijaan aihenäkymää tai näkymää, jonka olet luonut aihenäkymän pohjalta.

 • Sisentämätön näkymä    Oletusarvon mukaan tämä näkymä on käytettävissä vain keskustelun sisältölajin kansioissa. Tämä merkitsee, että näkymä ei ole käytettävissä ylimmässä kansiossa. Tässä näkymässä keskustelun aihe, keskustelun kaikki vastaukset ja muut vastaukset kohdistetaan jompaankumpaan reunaan.

 • Ketjutettu näkymä    Oletusarvon mukaan tämä näkymä on käytettävissä vain keskustelun sisältölajin kansioissa. Tämä merkitsee, että näkymä ei ole käytettävissä ylimmässä kansiossa. Tässä näkymässä keskustelun aihe kohdistetaan jompaankumpaan reunaan, kaikki keskusteluun tulevat vastaukset sisennetään ja niiden vastaukset puolestaan sisennetään edelleen. Tällä tavoin käyttäjä näkee helposti, liittyykö vastaus suoraan keskustelun aiheeseen vai edelliseen vastaukseen.

Huomautus: Näkymän luomisen yhteydessä näkymän voi määrittää joko omaksi tai julkiseksi. Muistathan, että oma näkymä on vain näkymän määrittäneen henkilön käytettävissä, kun taas julkinen näkymä on kaikkien käytettävissä

Seuraavassa taulukossa käsitellään määritysvaihtoehtoja, joita sivuston omistajilla on käytettävissään, kun he luovat näkymän keskustelualueeseen. Useimmat näistä vaihtoehdoista on käytettävissä myös vanhoja näkymiä muokattaessa.

Huomautus: Useimpien luetteloasetusten mukauttaminen edellyttää luetteloiden hallinta- tai muuttamisoikeuksia.

Määritysvaihtoehdot:

Toiminnot:

Nimi

Määritä yksilöllinen nimi tälle näkymälle ja määritä, onko siitä tarkoitus tehdä julkinen oletusnäkymä.

Huomautus: Tee tästä oletusnäkymä -valintaruutu koskee vain julkisia näkymiä, ei omia näkymiä.

Käyttäjäryhmä

Määritä, onko kyseessä oma näkymä vai julkinen näkymä.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain näkymän luomisen yhteydessä.

Sarakkeet

Valitse sarakkeet, jotka haluat tähän näkymään, ja järjestys, jossa niiden on tarkoitus näkyä.

Lajittele

Valitse sarakkeet, joita haluat käyttää ensi- ja toissijaisena lajitteluperusteena, ja määritä, lajitellaanko sarakkeet nousevasti vai laskevasti.

Suodatin

Määritä, näytetäänkö kaikki kohteet (keskustelut ja vastaukset) tässä näkymässä vai suodatetaanko kohteet. Voit käyttää yhtä tai useaa saraketta suodatusperusteena valitsemalla Näytä lisää sarakkeita.

Huomautus: Jos haluat suodattaa kohteet, on suositeltavaa valita ensimmäiseksi lausekkeeksi indeksoitu sarake, jotta sivun muodostaminen käy nopeammin.

Ryhmittelyperuste

Määritä, onko keskustelut tarkoitus ryhmitellä tietyn sarakkeen mukaan. Voit esimerkiksi ryhmitellä kaikki tietyn käyttäjän luomat keskustelut tai tiettynä päivänä luodut keskustelut.

Kun keskustelut ryhmitellään, ne näkyvät keskustelualueen pääsivulla puunäkymässä, jonka nimi perustuu ryhmittelyperusteena käytettävään sarakkeeseen. Voit määrittää, onko puunäkymä oletusarvon mukaan laajennettu vai tiivistetty, sekä kullakin sivulla näkyvien ryhmien määrän.

Summat

Määritä minkä tahansa tässä näkymässä olevan yksittäisen sarakkeen summat. Valitsemalla yksittäisessä sarakkeessa Määrä-asetuksen voit näyttää kyseisen sarakkeen kohteiden määrän keskustelualueen pääsivulla. Joissakin sarakkeissa on Suurin arvo- ja Pienin arvo -asetukset, jotka näyttävät kyseisen sarakkeen suurimmat ja pienimmät arvot.

Tyyli

Valitse näkymälle jokin lukuisista valmiiksi määritetyistä tyyleistä.

Kansiot

Tämän kohdan asetusten avulla voit tehdä seuraavat valinnat, jotka lisäävät lukuisia variaatioita näkymiisi:

 • Määritä, näytetäänkö kohteet kansioissa vai ilman kansioita.

  Kun kyseessä on sisentämätön tai ketjutettu näkymä ja kohteet näytetään kansioissa, keskustelun aihe näkyy alemman tason kansioiden luettelon alussa. Jos kohteet näytetään ilman kansioita, näkyvissä on sama kohdeluettelo mutta ilman aihetta luettelon alussa.

  Huomautus: Aihenäkymässä kohteet näytetään oletusarvon mukaan kansioissa. Tätä asetusta suositellaan käytettäväksi.

 • Käytä tätä näkymää kaikissa kansioissa, vain ylimmässä kansiossa tai valitsemasi sisältölajin kansioissa.

  Huomautus: Useimmat näkymät eivät sovi sekä ylimmälle kansiolle että alemmille kansioille. Tämän vuoksi luomasi näkymät, jotka perustuvat aihenäkymään, kannattaa tavallisesti määrittää käytettäviksi vain ylimmässä kansiossa ja näkymät, jotka perustuvat sisentämättömään näkymään tai ketjutettuun näkymään, vain tietyn sisältölajin kansioiden käytettäviksi.

Kohderajoitus

Määritä, kuinka monta kohdetta tässä näkymässä on tarkoitus näkyä. Voit määrittää luvun absoluuttiseksi rajoitukseksi tai sallia, että käyttäjät voivat tarkastella luettelon kaikkia kohteita määritetyn kokoisina erinä.

Sivun alkuun

Näkymän luominen

Keskustelualuetta varten luotavia näkymiä voi käyttää kaikissa samaisen keskustelualueen keskusteluissa.

 1. Napsauta pikakäynnistyksessä sen keskustelualueen nimeä, johon haluat luoda näkymän.

  Jos keskustelupalstasi nimeä ei näy, valitse Näytä sivuston kaikki sisältöja napsauta sitten keskustelupalstasi nimeä.

 2. Valitse Asetukset-valikosta Luo näkymä.

 3. Napsauta Luo näkymä -sivulla Aloita aiemmin luodusta näkymästä -kohdassa sen aiemmin luodun näkymän nimeä, johon uuden näkymän on tarkoitus perustua.

 4. Lisää näkymälle yksilöllinen nimi Luo näkymä -sivun Nimi-kohtaan ja määritä, onko näkymän tarkoitus toimia julkisena oletusnäkymänä.

 5. Määritä Käyttäjäryhmä-kohtaan, onko kyseessä oma vai julkinen näkymä.

 6. Valitse Sarakkeet-kohdasta sarakkeet ja sijainti, jossa ne on tarkoitus näyttää tässä näkymässä.

 7. Valitse Lajittele-kohdasta sarakkeet, joita käytetään näkymän ensimmäisenä ja toisena lajitteluperusteena.

  Jos et halua valita sarakkeita lajitteluperusteiksi., valitse Ei mitään.

 8. Valitse Suodatin-kohdassa suodatinasetukset, joita näkymässä on tarkoitus käyttää.

 9. Valitse Kansiot-kohdassa kansioasetukset, joita näkymässä on tarkoitus käyttää.

  Edellä olevassa taulukossa on lisätietoja Luo näkymä -sivun käytettävissä olevista valinnoista.

 10. Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, valitse OK.

Sivun alkuun

Näkymän muokkaaminen

 1. Napsauta pikakäynnistyksessä sen keskustelualueen nimeä, jonka näkymää haluat muokata.

  Jos keskustelupalstasi nimeä ei näy, valitse Näytä sivuston kaikki sisältöja napsauta sitten keskustelupalstasi nimeä.

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Muokkaa ylimmässä kansiossa näkyvää näkymää valitsemalla Näytä-valikosta näkymä, jota on tarkoitus muokata.

  • Muokkaa kirjoitusten näkymää napsauttamalla haluamasi keskustelun nimeä ja valitsemalla muokattava näkymä Näytä-valikosta.

 3. Valitse Näytä-valikosta Muokkaa tätä näkymää.

 4. Tee haluamasi muutokset Näkymän muokkaaminen -sivulla ja valitse OK.

  Edellä olevassa taulukossa on lisätietoja Näkymän muokkaaminen -sivun käytettävissä olevista valinnoista.

Sivun alkuun

Näkymän poistaminen

 1. Napsauta pikakäynnistyksessä sen keskustelualueen nimeä, josta haluat poistaa näkymän.

  Jos keskustelupalstasi nimeä ei näy, valitse Näytä sivuston kaikki sisältöja napsauta sitten keskustelupalstasi nimeä.

 2. Valitse Asetukset-valikosta Keskustelualueen asetukset.

 3. Valitse Mukauta keskustelun taulun nimi keskustelu-sivulla näkymät -osasta, jonka haluat poistaa näkymän nimeä.

 4. Valitse Näkymän muokkaaminen -sivulta Poista ja vahvista poistaminen valitsemalla OK.

Sivun alkuun

Julkisen oletusnäkymän määrittäminen

Keskusteluille voi määrittää oletusnäkymän ja vastauksille erillisen oletusnäkymän.

 1. Napsauta pikakäynnistyksessä sen keskustelualueen nimeä, joka on tarkoitus määrittää julkiseksi oletusnäkymäksi.

  Jos keskustelupalstasi nimeä ei näy, valitse Näytä sivuston kaikki sisältöja napsauta sitten keskustelupalstasi nimeä.

 2. Valitse Asetukset-valikosta Keskustelualueen asetukset.

 3. Napsauta kyseisen keskustelupalstan keskustelun mukauttamissivun Näkymät-kohdassa sen näkymän nimeä, joka on tarkoitus määrittää oletusnäkymäksi.

 4. Valitse Muokkaa näkymää ‑sivun Nimi-kohdasta Tee tästä oletusnäkymä ‑valintaruutu ja valitse OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×