Kentän luominen päivämäärien ja kellonaikojen tallentamiseen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kun haluat lisätä päivämäärä- ja aikakentän työpöytätietokantaan, avaa taulukko rakennenäkymässä, napsauta Kentän nimi -kohdan ensimmäistä tyhjää ruutua ja kirjoita uuden kentän nimi. Valitse sitten viereinen Tietotyyppi-ruutu ja valitse luettelosta Päivämäärä ja kellonaika.

Huomautus: Access-verkkosovelluksessa vierekkäin-ruudun avulla voit luoda taulukoita, mutta kun olet luonut yhdessä avaaminen rakennenäkymässä – napsauta sitä ja valitse sitten Muokkaa taulukkoa.

Jos käytössä on verkkotietokanta, avaa taulukko taulukkonäkymässä, valitse Kentät ja valitse sitten Lisää ja poista -ryhmässä Päivämäärä ja kellonaika.

Kun olet luonut päivämäärä- ja aikakentän, voit lisätä sen lomakkeeseen kenttäluettelon avulla. Avaa lomake rakennenäkymässä tai asettelunäkymässä ja tuo kenttäluettelo näkyviin painamalla näppäinyhdistelmää Alt + F8. Valitse kenttäluettelon yläreunassa Näytä kaikki taulukot. Lisää päivämäärä- ja aikakenttä lomakkeeseen kaksoisnapsauttamalla kenttää.

Kun lisäät päivämäärä- ja aikakentän, voit määrittää kentässä käytettävän päivämäärämuodon. Voit valita ennalta määritetyn muodon tai määrittää mukautetun muodon. Lisätietoja on jäljempänä.

Sisältö

Yleiskatsaus

Päivämäärä- ja aikakentän lisääminen taulukkoon

Päivämäärä- ja kellonaikakentän muotoileminen

Päivämäärä- ja aikasyötteen muodon rajoittaminen syöttörajoitteen avulla

Käytettävissä olevat ennalta määritetyt ja mukautetut muodot

Yleistä

Access tallentaa päivämäärä-/aikatiedot desimaalilukuina: arvon kokonaisosa vastaa päivämäärää ja loppu luvusta ilmaisee aikaa. Koska päivämäärä-/aika-arvo on numeerinen, sitä on helppo käyttää laskutoimituksiin, kuten iän määrittämiseen.

Näyttömuodot

Useimmiten käyttäjät eivät halua nähdä päivämäärä-/kellonaikakentän todellista arvoa, koska se ei näytä päivämäärältä tai ajalta. Access voi näyttää päivämäärä- ja kellonaika-arvot helposti luettavassa muodossa, kuten 22.11.2011. Jos et määritä käyttävää muotoa, Access näyttää päivämäärän ja kellonajan automaattisesti Yleinen pvm- ja Pitkä klo -muodoissa.

Kelvollinen arvoalue

Access ei hyväksy päivämääriä, jotka ovat kelvollisen arvoalueen ulkopuolella. Todennäköisesti et tarvitse arvoalueen ulkopuolella olevia päivämääriä – ellet ole arkeologi tai historioitsija. Päivämäärä-/kellonaika-arvo voi olla välillä -657 434,0 (1. tammikuuta 100 A.D. 00:00:00) - 2 958 465,9999 (31. joulukuuta 9999 A.D. 23:59:59).

Jos kirjoitat päivämäärän alueen ulkopuolelta tai jos Access ei tunnista syötettä päivämääräksi, näkyviin tulee virhesanoma, jossa voit valita, haluatko kirjoittaa uuden arvon vai muuntaa kentän tekstiksi.

Lisätietoja päivämäärä- ja kellonaikatietotyypistä on artikkelissa Johdanto tietotyyppeihin ja kenttien ominaisuuksiin.

Access-verkkosovelluksessa ja verkkotietokantojen eroavaisuudet

Osa päivämäärä-ja kellonaikakenttien ominaisuuksista ei toimi samalla tavalla Access-sovelluksissa tai verkkotietokannoissa kuin työpöytätietokannoissa. Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun työskentelet Access-sovelluksessa tai verkkotietokannassa:

 • Valittavissa ei ole niin montaa ennalta määritettyä päivämäärämuotoa kuin työpöytätietokannoissa. Voit kuitenkin lisätä ennalta määritettyä muotoa jäljittelevän mukautetun muotoilun.

 • Taulukon rakennenäkymä ei ole käytettävissä verkkotietokannoissa, mutta voit tehdä muutoksia taulukon rakenteeseen esimerkiksi lisäämällä päivämäärä-ja kellonaikakentän taulukkonäkymässä.

 • Syöttörajoitteet eivät ole käytettävissä. Access-sovelluksissa voit käyttää syöttövihjeitä. Ne eivät kuitenkaan ohjaa syötettä, vaan katoavat näkyvistä, kun tietoja lisätään.

Sivun alkuun

Päivämäärä- ja aikakentän lisääminen taulukkoon

Access-sovelluksissa tai työpöytätietokannassa voit lisätä taulukkoon kentän rakennenäkymässä. Verkkotietokannassa lisääminen tapahtuu taulukkonäkymässä.

Kentän lisääminen sovellukseen tai työpöytätietokantaan

 1. Avaa taulukko rakennenäkymässä.

 2. Kirjoita uuden kentän nimi seuraavan käytettävissä olevan rivin Kentän nimi -ruutuun.

 3. Valitse Tietotyyppi-ruudun luettelosta Päivämäärä ja kellonaika.

Päivämäärä- ja aikakentän lisääminen rakennenäkymässä

Kentän lisääminen verkkotietokantaan

 1. Avaa taulukko.

 2. Valitse Kentät ja valitse sitten Lisää ja poista -ryhmässä Päivämäärä ja kellonaika.

 3. Anna uudelle kentälle nimi.

Päivämäärä- ja kellonaikakentän lisääminen taulukkonäkymässä

Sivun alkuun

Päivämäärä- ja kellonaikakentän muotoileminen

Accessissa on useita ennalta määritettyjä muotoja päivämäärä- ja kellonaikatietoja varten, mutta voit myös määrittää mukautetun muodon, jos valmiit muodot eivät vastaa tarpeitasi. Oletusmuoto on Yleinen pvm -muoto: pp.k.vvvv h:mm:ss.

Huomautus:  Tämän osion tiedot eivät koske verkkotietokantoja. Verkkotietokannassa on vain kaksi päivämäärämuodon vaihtoehtoa: Lyhyt pvm.-ja Pitkä pvm. Määritä muoto taulukkonäkymässä päivämäärä- ja kellonaikakenttä valittuna, valitse Kentät, valitse Ominaisuudet-ryhmässä Muotoile ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

Ennalta määritetyn muodon käyttäminen

 1. Avaa taulukko rakennenäkymässä. Jos päivämäärä- ja kellonaikakenttä ei ole vielä käytössä, lisää sellainen kenttä (katso ohjeet edellisestä osiosta).

 2. Valitse muotoiltava Pvm./klo-kenttä rakenneruudukon yläosasta.

 3. Napsauta Kentän ominaisuudet -osan Muoto-ominaisuusruudussa olevaa nuolta ja valitse muoto avattavasta luettelosta.

  Pvm./klo-kentän Muoto-ominaisuus

 4. Kun olet valinnut muodon, näyttöön tulee Ominaisuuden päivitysvaihtoehdot -toimintotunniste. Sen avulla voit käyttää uutta muotoa niissä muissa taulukoiden kentissä ja lomakkeiden ohjausobjekteissa, jotka perisivät sen loogisesti. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön kaikkialla tietokannassa, napsauta toimintotunnistetta ja valitse sitten Päivitä Muoto kaikissa kohteissa, joissa Kentän nimi on käytössä. Tässä tapauksessa Kentän nimi on päivämäärä- ja aikakentälle antamasi nimi.

 5. Voit ottaa muutokset käyttöön koko tietokannassa, kun näyttöön tulee Ominaisuuksien päivittäminen -valintaikkuna, jossa näkyvät ne lomakkeet ja muut objektit, jotka perivät uuden muodon. Valitse Kyllä.

 6. Tallenna muutokset ja siirry sitten taulukkonäkymään tarkistamaan, vastaako muoto tarpeitasi.

Mukautetun muodon käyttäminen

Kun haluat luoda mukautetun muodon, lisää erilaisia merkkejä taulukon kentän Muoto-ominaisuuteen. Pvm./klo-kenttien mukautetut muodot voivat sisältää kaksi osaa: päivämääräosan ja kellonaikaosan. Osat erotetaan toisistaan puolipisteellä.

Kun käytät Pvm./klo-kentässä mukautettua muotoa, voit yhdistää eri muotoja käyttämällä kahta osaa, joista toinen on päivämäärää ja toinen kellonaikaa varten. Tässä tapauksessa osat erotetaan toisistaan puolipisteellä. Voit esimerkiksi yhdistää Yleinen pvm.- ja Pitkä klo -muodot seuraavasti: pp/k/vvvv;h:mm:ss. Voit käyttää mukautettua päivämäärä- tai kellonaikamuotoa seuraavasti:

 1. Siirtyminen-ruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, jota haluat käyttää ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse Pvm./klo-kenttä rakenneruudukon yläosasta.

 3. Valitse alaosassa muoto -ominaisuuden ruutua ja kirjoita mukautettu muoto käyttämällä mukautetun muodon paikkamerkit ja erottimetmerkkejätaulukon.

 4. Kun olet kirjoittanut muodon, näyttöön tulee Ominaisuuden päivitysvaihtoehdot -toimintotunniste, jonka avulla voit käyttää muotoa niissä muissa taulukoiden kentissä ja lomakkeiden ohjausobjekteissa, jotka perisivät sen loogisesti. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön kaikkialla tietokannassa, napsauta toimintotunnistetta ja valitse sitten Päivitä Muoto kaikissa kohteissa, joissa Kentän nimi on käytössä. Tässä tapauksessa Kentän nimi on päivämäärä- ja aikakentälle antamasi nimi.

 5. Jos valitset, että muutokset koskevat koko tietokantaa, näyttöön tulee Ominaisuuksien päivittäminen -valintaikkuna, jossa näkyvät ne lomakkeet ja muut objektit, jotka perivät uuden muodon. Ota muoto käyttöön valitsemalla Kyllä.

 6. Tallenna muutokset, siirry taulukkonäkymään ja tarkista, vastaako muoto tarpeita.

Sivun alkuun

Päivämäärä- ja aikasyötteen muodon rajoittaminen syöttörajoitteen avulla

Jos haluat pakottaa käyttäjät kirjoittamaan päivämäärän ja kellonajan tietyssä muodossa, käytä syöttörajoitetta. Syöttörajoitteita voi käyttää taulukon kentissä, kyselytulosjoukoissa ja lomakkeiden ja raporttien ohjausobjekteissa. Syöttörajoite ei suoraan vaikuta tietojen näyttötapaan, vaan näyttötapa riippuu valitusta muodosta, kuten edellisissä osioissa käsiteltiin.

Huomautus:  Et voi luoda syöttörajoitetta Access-sovelluksessa tai verkkotietokannassa.

Syöttörajoitteen lisääminen

 1. Valitse päivämäärä- ja aikakenttä ja napsauta sitten rakenneruudukon alaosan Yleinen-välilehden Syöttörajoite-ominaisuutta.

 2. Näyttöön avautuu ohjattu syöttörajoitteen luomistoiminto, joka opastaa syöttörajoitteen muodon valitsemisessa.

 3. Ota muoto käyttöön valitsemalla Kyllä ja valitse sitten Tallenna.

Sivun alkuun

Käytettävissä olevat ennalta määritetyt ja mukautetut muodot

Ennalta määritetyt muodot ja esimerkkejä

Muoto

Kuvaus

Esimerkkejä

Yleinen päivämäärä

(Oletusarvo) Päivämääräarvot näkyvät lukuina ja aika-arvot tunteina, minuutteina ja sekunteina. Access käyttää molemmissa arvolajeissa Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyjä päivämäärä- ja aikaerottimia. Jos arvossa ei ole aikaosaa, Access näyttää vain päivämäärän. Jos arvossa ei ole päivämäärää, Access näyttää vain ajan.

30.6.2015 10:10:42

Pitkä päivämäärä

Vain päivämääräarvot näytetään Windowsin aluekohtaisten asetusten Pitkä päivämäärä -muodon mukaan.

Maanantai, 29. elokuuta 2012

Keskipitkä päivämäärä

Päivämäärä näytetään muodossa pp.kk.vvvv, mutta siinä käytetään Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä päivämääräerotinta.

29.08.2012
29/08/2012

Lyhyt päivämäärä

Päivämääräarvot näytetään Windowsin aluekohtaisten asetusten Lyhyt päivämäärä -muodon mukaan.

29.8.2012
29/8/2012

Pitkä aika

Näytetään tunnit, minuutit ja sekunnit (sekä AM tai PM). Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aikaerotinta.

10:10:42

Normaali aika

Näytetään tunnit ja minuutit (sekä AM tai PM). Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aikaerotinta.

10:10

Lyhyt aika

Näytetään vain tunnit ja minuutit. Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aikaerotinta.

10:10

Mukautetun muodon paikkamerkit ja erottimet

Muodosta mukautettu muoto kirjoittamalla mikä tahansa seuraavien osien yhdistelmä. Jos esimerkiksi haluat näyttää viikon ja viikonpäivän, kirjoita oo/o.

Tärkeää: Mukautetut muodot, jotka ovat ristiriidassa Windowsin aluekohtaisten asetusten päivämäärä- ja kellonaika-asetusten kanssa, ohitetaan. Lisätietoja Windowsin aluekohtaisista asetuksista on Windowsin ohjeessa.

Päivämäärämuodon osat

Muoto

Kuvaus

p

Kuukauden päivä – tarpeen mukaan yhtenä tai kahtena numerona (1–31).

pp

Kuukauden päivä kahtena numerona (01–31).

ppp

Viikonpäivän nimi lyhyessä muodossa.

pppp

Viikonpäivän koko nimi (maanantai - sunnuntai).

o

Viikonpäivä (1–7).

oo

Vuoden viikko (1–53).

k

Vuoden kuukausi – tarpeen mukaan yhtenä tai kahtena numerona (1–12).

kk

Vuoden kuukausi kahtena numerona (01–12).

kkk

Kuukauden nimi lyhyessä muodossa.

kkkk

Kuukauden koko nimi (tammikuu - joulukuu).

n

Vuosineljännes (1 - 4).

v

Vuoden päivän järjestysnumero (1–366).

vv

Vuoden kaksi viimeistä numeroa (01–99).

vvvv

Koko vuosi (0100–9999).

Aikamuodon osat

Muoto

Kuvaus

t

Tunti tarpeen mukaan yhtenä tai kahtena numerona (0–23).

tt

Tunti kahtena numerona (00–23).

n

Minuutti tarpeen mukaan yhtenä tai kahtena numerona (0–59).

mm

Minuutti kahtena numerona (00–59).

s

Sekunti tarpeen mukaan yhtenä tai kahtena numerona (0–59).

ss

Sekunti kahtena numerona (00–59).

Kellonaikamuodon osat

Muoto

Kuvaus

AM/PM

Kahdentoista tunnin kello, jossa näkyy merkintä AM tai PM vuorokaudenajan mukaan isoina kirjaimina. Esimerkiksi 9:34PM.

am/pm

Kahdentoista tunnin kello, jossa näkyy merkintä am tai pm vuorokaudenajan mukaan pieninä kirjaimina. Esimerkiksi 9:34pm.

A/P

Kahdentoista tunnin kello, jossa näkyy merkintä A tai P vuorokaudenajan mukaan isoina kirjaimina. Esimerkiksi 9:34P.

a/p

Kahdentoista tunnin kello, jossa näkyy merkintä a tai p vuorokaudenajan mukaan pieninä kirjaimina. Esimerkiksi 9:34p.

AMPM

Kahdentoista tunnin kello, jossa näkyy vuorokaudenajan ilmaisin Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritetyn mukaisesti.

Erottimen osat

Huomautus: Erottimet on määritetty Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa.

Erottimet näkyvät osana päivämäärä-ja aika-arvoa. Päivämäärän (/) ja kellonajan (:) vakioerottimien lisäksi, voit käyttää mukautettuna erottimena mitä tahansa lyhyttä merkkijonoa lainausmerkeissä. Lainausmerkkejä ei näytetä. Esimerkiksi "," näyttää pilkun.

Erotin

Kuvaus

:

Aikaerotin, esimerkiksi hh:mm

/

Päivämääräerotin, esimerkiksi kkk/vvvv

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×