Keinoja tekstikehyksen mukauttamiseen

Kun olet lisännyt tekstikehyksen lomakemalliin, voit mukauttaa sitä ottamalla käyttöön ja muuttamalla sen ominaisuuksia ja asetuksia Tekstikehyksen ominaisuudet -valintaikkunassa. Voit avata valintaikkunan kaksoisnapsauttamalla lomakemallissa tekstikehystä, jonka ominaisuuksia haluat muuttaa.

Seuraavassa taulukossa kuvataan joitakin tekstikehyksen mukautustapoja ja syitä, miksi sinun kannattaa tehdä niin. Vaikkei taulukossa ole yksityiskohtaista tietoa Tekstikehyksen ominaisuudet -valintaikkunan asetusten toimintatavoista, se antaa kuitenkin melko kattavan kuvan sen asetuksista.

Huomautukset: 

  • Jos suunnittelet selainyhteensopiva lomakemalli, tietyt Tekstikehyksen ominaisuudet -valintaikkunan ominaisuudet eivät ole käytössä. Kappaleenvaihtoja ei esimerkiksi tueta.

  • Jos lomakemalli perustuu tietokantaan, rakenteeseen tai muuhun olemassa olevaan tietolähteeseen, kaikkia ohjausobjektin osia ei voi ehkä mukauttaa. Voit esimerkiksi muuttaa ohjausobjektin kokoa, mutta et sen kentän tai ryhmän nimeä, jotka saadaan olemassa olevasta tietolähteestä.

Sarkain

Tehtävä

Tiedot

Data

Liittyvän kentän nimen muuttaminen

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, voit vaihtaa ohjausobjektin oletuskentän tai ryhmän nimeksi sellaisen, joka on helpommin tunnistettavissa, kun työstät tietolähdettä. Esimerkiksi Kokousmuistiinpanot-kenttä on helpompi ymmärtää kuin kenttä, jonka nimi on kenttä1.

Huomautus: Kun kentän nimeä muutetaan, muokkausruudun ja tietolähteen kentän välinen sidonta ei muutu. Jos haluat sitoa muokkausruudun toiseen kenttään, napsauta muokkausruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Muuta sidontaa.

Data

Tietotyypin muuttaminen

Kun suunnittelet uutta tyhjää lomakemallia, voit muuttaa ohjausobjektin oletustietotyyppiä. Tekstikehyksen oletustietotyyppi on Teksti (string), mutta halutessasi voit vaihtaa sen. Jos esimerkiksi haluat, että käyttäjät käyttävät Viennin määrä -tekstikehyksessä Ison-Britannian puntia, voit valita tietotyypiksi Kokonaisluku (integer) ja valita muotoiluasetuksista, että ruutuun kirjoitettujen arvojen valuuttasymboli on £ (punta).

Lisätietoja tietotyypeistä

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tietotyypit, jotka ovat käytettävissä tekstikehyksissä.

Tietotyyppi:

Kuvaus

Teksti (string)

Käytetään esimerkiksi nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja henkilötunnuksia varten.

Kokonaisluku (integer)

Käytetään positiivisia ja negatiivisia kokonaislukuja varten, esimerkiksi 1 234, –1234 ja 1 234 €.

Desimaaliluku (double)

Käytetään desimaalilukuja varten, esimerkiksi 1 234,12, -1234,12 ja 1 234,12 €.

Tosi/Epätosi (boolean)

Käytetään sellaisia tietoja varten, joiden arvon on oltava joko 1 (tosi) tai 0 (epätosi).

Hyperlinkki (anyURI)

Käytä tätä hyperlinkeissä, esimerkiksi UNC-poluissa (Universal Naming Convention) tai URL-osoitteissa (Uniform Resource Locator).

Päivämäärä (date)

Käytetään päivämääriä varten, esimerkiksi 14.3.2007 tai 14.03.07.

Aika (time)

Käytetään aikamääritteitä varten, esimerkiksi 9:46:55 tai 09:46.

Päivämäärä ja aika (dateTime)

Käytetään sekä päivämääriä että kellonaikoja varten, esimerkiksi 14.3.2007 11:30.

Data

Oletusarvon määrittäminen

Jos haluat oletustekstin näkyvän ohjausobjektissa, kun käyttäjä avaa lomakkeen ensimmäisen kerran, voit kirjoittaa tekstin Arvo-ruutuun. Voit käyttää myös tietolähteen toisen kentän arvoa ohjausobjektin oletusarvona. Oletusarvot eroavat paikkamerkkitekstistä (joka kuvataan myöhemmin tässä artikkelissa) siten, että ne tallennetaan aina tietoina lomaketiedostoon (.xml).

Data

Laskutoimituksen tulosten näyttäminen

Jos haluat näyttää laskutoimituksen tulokset ohjausobjektissa, liitä kaavat ja funktiot ohjausobjektiin napsauttamalla Lisää Painikkeen kuva -painiketta Arvo-ruudun vieressä. Voit esimerkiksi luoda kaavan, joka laskee yhteen toistuvan taulukon numerosarakkeen arvot yhteen tekstiruutuun Summa funktiolla. Voit myös liittää esimerkiksi tänään-funktion tiettyyn tekstiruutuun, jotta käyttäjälle näytetään siinä aina oikea päivämäärä hänen avatessaan lomakkeen.

Data

Tekstikehyksen määrittäminen pakolliseksi

Jos haluat muistuttaa käyttäjiä visuaalisesti, että he kirjoittavat tietoja ohjausobjektiin, valitse Ei voi olla tyhjä -valintaruutu. Kun käyttäjät avaavat lomakkeen, ohjausobjektissa näkyy punainen tähti, joka muistuttaa, ettei sitä saa jättää tyhjäksi. Käyttäjät eivät voi lähettää tietoja, ennen kuin he kirjoittavat arvon ohjausobjektiin.

Data

Tietojen kelpoisuuden tarkistamisen lisääminen

Valitse Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen, kun haluat määrittää ohjausobjektille tietojen kelpoisuuden tarkistamissääntöjä. Jos esimerkiksi osanumerot on annettava määrätyssä muodossa (kolme numeroa, yhdysmerkki ja kaksi numeroa), voit käyttää tietojen kelpoisuuden tarkistamista sen varmistamiseen, että käyttäjät noudattavat kyseistä kaavaa.

Data

Sääntöjen ottaminen käyttöön

Valitsemalla Säännöt voit luoda säännön, joka tekee yhden tai useita toimia automaattisesti, kun käyttäjä muuttaa ohjausobjektin arvoa. Jos käyttäjä esimerkiksi kirjoittaa ostomääräyslomakkeen Määrä-tekstikehykseen luvun, joka on suurempi kuin 10, sääntö voi tuoda näyttöön valintaikkunan, jossa on teksti "Toimitus voi viivästyä, kun nimikkeitä tilataan yli 10". Säännön avulla voit myös automaattisesti noutaa päivitettyjä tietoja ulkoisesta tietolähteestä. Voit esimerkiksi määrittää, että sääntö noutaa osakkeenostolomakkeen tekstikehykseen reaaliaikaisia osakekurssitietoja, kun lomake avataan tai kun käyttäjä pyytää tietoja.

Näyttäminen

Paikkamerkkitekstin näyttäminen

Jos haluat antaa käyttäjille ohjeita siitä, millaisia tietoja he voivat kirjoittaa tekstikehykseen, voit kirjoittaa ohjetekstin Paikkamerkki-ruutuun. Esimerkiksi Hotelliöiden määrä -tekstikehyksessä voit paikkamerkkitekstillä kehottaa käyttäjiä kirjoittamaan tietyntyyppisiä tietoja.

Oletusarvon tavoin paikkamerkkiteksti näkyy tekstiohjausobjektissa, kun käyttäjä avaa lomakkeen ensimmäisen kerran. Paikkamerkkiteksti eroaa kuitenkin oletusarvoista kolme tavalla:

  • Paikkamerkkiteksti ei koskaan tallennu lomaketiedoston (.xml) tietoina.

  • Toisin kuin oletusarvo, joka näkyy tavallisena tekstinä ohjausobjektissa, paikkamerkkiteksti aina näkyy himmennettynä.

  • Toisin kuin oletusarvo, paikkamerkkitekstiä ei tueta selainyhteensopivissa lomakemalleissa.

Näyttäminen

Tekstikehyksen määrittäminen vain luku -tilaan

Jos haluat estää käyttäjiä muuttamasta ohjausobjektin sisältöä, valitse Vain luku -valintaruutu. Jos esimerkiksi näytät kaavan tulokset tekstiruudun avulla, voit määrittää sen Vain luku -tilaan, jotta käyttäjät eivät voi kirjoittaa vahingossa tuloksen päälle. Vaikka Vain luku -muodossa oleva tekstiruutu ei näy himmennettynä lomakkeessa, käyttäjät eivät voi kirjoittaa tietoja tähän tekstiruutuun.

Näyttäminen

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen tai automaattisen täydennystoiminnon poistaminen käytöstä

Jos haluat estää käyttäjiä tarkistamasta tekstinsyöttöohjausobjektin tekstin oikeinkirjoitusta tai käyttämästä automaattisesti uudelleen aiempia ohjausobjektissa lomakkeeseen kirjoittamiaan syötteitä, poista Ota oikeinkirjoituksen tarkistus käyttöön- ja Ota automaattinen täydennys käyttöön -valintaruutujen valinnat. Molemmat valintaruudut ovat oletusarvon mukaan valittuina. Voit esimerkiksi poistaa käytöstä oikeinkirjoituksen tarkistuksen tekstikehyksissä, jotka näyttävät oikeita nimiä. Voit poistaa automaattisen täydennyksen käytöstä yksityisyyssyistä, esimerkiksi silloin, kun lomaketta käyttää useampi ihminen.

Näyttäminen

Monirivisen tekstin kirjoittamisen salliminen

Jos haluat, että tekstikehys näyttää useita rivejä tekstiä, valitse Monirivinen-valintaruutu. Sen jälkeen voit päättää, sallitko kappaleenvaihdot tekstikehyksessä.

Näyttäminen

Kappaleenvaihtojen määrittäminen

Jos valitset Monirivinen-valintaruudun ja haluat antaa käyttäjien kirjoittaa kappalemuotoista tekstiä tekstikehykseen, valitse Kappaleenvaihdot-valintaruutu. Tästä on hyötyä esimerkiksi, kun käyttäjien on tarkoitus kirjoittaa tekstikehykseen pidempiä vastauksia vain teksti -muodossa tietokantaan lähettämistä varten. Jos valitset Monirivinen-valintaruudun selainyhteensopivassa lomakemallissa, et voi poistaa Kappaleenvaihdot-valintaruudun valintaa.

Näyttäminen

Tekstin rivityksen käyttöönottaminen

Jos valitset Monirivinen-valintaruudun, InfoPath automaattisesti valitsee Rivitä teksti -valintaruudun, jotta teksti siirtyy riviltä toiselle, kun käyttäjä kirjoittaa tekstiä tekstikehykseen. Kun tekstin rivitys on käytössä, voit valita vieritysasetuksia Vieritys-luettelosta. Voit esimerkiksi määrittää, että vierityspalkit näkyvät tekstikehyksessä, kun käyttäjä kirjoittaa tekstikehykseen enemmän tekstiä kuin mitä se voi näyttää oletusarvon mukaan. Vieritysasetukset toimivat asianmukaisesti vain, kun tekstikehyksen korkeus ja leveys ovat vakioita. Jos valitset Monirivinen-valintaruudun selainyhteensopivassa lomakemallissa, et voi poistaa Rivitä teksti -valintaruudun valintaa etkä määrittää Vieritys-luettelon asetuksia.

Näyttäminen

Merkkirajoitukset

Jos haluat määrittää merkkirajoituksen tekstikehykselle, valitse Rajaa muokkausruutu -valintaruutu ja kirjoita merkkien sallittu määrä. Tämän ominaisuuden avulla voit esimerkiksi estää käyttäjiä kirjoittamasta viittä merkkiä enempää henkilöstölomakemallin Työntekijätunnus-tekstikehykseen. Jos lomakemalli on yhdistetty tietokantaan tai ulkoiseen XML-rakenne, jolle on asetettu merkkimäärärajoituksia, Microsoft Office InfoPath näyttää automaattisesti virheilmoituksen, kun kirjoitettujen merkkien määrä ylittää sallitun. Jos haluat, että hiiriosoitin siirtyy automaattisesti seuraavaan lomakkeen ohjausobjektiin, kun merkkien enimmäismäärä täyttyy, valitse Siirry automaattisesti seuraavaan ohjausobjektiin, kun enimmäismäärä täyttyy -valintaruutu. Selainyhteensopivissa lomakemalleissa ei tueta hiiriosoittimen siirtämistä automaattisesti seuraavaan ohjausobjektiin.

Näyttäminen

Ehdollisen muotoilun lisääminen

Napsauta Ehdollinen muotoilu ja avaa Ehdollinen muotoilu -valintaikkuna, jossa voit muuttaa ohjausobjektin ulkoasua, kuten sen näkyvyyttä, käyttäjien lomakkeeseen syöttämien arvojen perusteella. Voit käyttää esimerkiksi myyntiraportin lomakemallia ehdollista muotoilua siten, että käyttäjä saa varoituksen, jos hänen kulunsa ylittävät budjetoidun summan.

Koko

Koon, täytön ja reunusten muuttaminen

Voit määrittää ohjausobjektin koon manuaalisesti syöttämällä arvot Korkeus- ja Leveys-ruutuihin. Voit myös tarkentaa ohjausobjektin sisä- ja ulkopuolen välistystä muuttamalla täyttöä, joka tarkoittaa ohjausobjektin sisällön ympärillä olevaa puskuritilaa, tai reunuksia, joka tarkoittaa ohjausobjektin reunuksen ja ympäröivän tekstin tai ohjausobjektien välissä olevaa tilaa lomakemallissa.

Koko

Tekstikehyksen tasaaminen tekstikehyksen nimen kanssa

Jos haluat kohdistaa ohjausobjektin tekstin paremmin keskelle sitä, napsauta Tasaa-painiketta. InfoPath säätää ohjausobjektin korkeutta, alareunan täyttöä ja alareunuksen asetuksia tarpeen mukaisesti.

Lisäasetukset

Näytössä näkyvän vihjeen määrittäminen

Jos haluat näyttää selitetekstin, kun käyttäjä ohjaa osoittimen ohjausobjektin päälle, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohje-ruutuun. Helppokäyttötoiminnot, kuten näytön tiedot syntetisoiduksi puheeksi muuttavat näytönlukuohjelmat tai päivitettävät pistekirjoitusnäytöt, käyttävät usein näitä kohdeohjeita käyttäjille tuotettavien tietojen tulkitsemiseen.

Lisäasetukset

Välilehtien järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa ohjausobjektin sijaintia lomakemallin yleisessä sarkainjärjestyksessä. Sarkainjärjestys tarkoittaa järjestystä, jossa kohdistus siirtyy lomakkeen kentästä tai objektista toiseen, kun käyttäjä painaa SARKAINTA tai näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN. Kaikkien lomakemallin ohjausobjektien oletusarvoinen sarkainindeksiasetus on 0, mutta sarkainjärjestys alkaa arvosta 1. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät siirtyvät sarkainnäppäintä painaessaan ensin sen ohjausobjektin kohdalle, jonka Sarkainindeksi-ruutuun on määritetty arvo 1 ja sitten sen ohjausobjektin kohdalle, jonka Sarkainindeksi-ruutuun on määritetty arvo 2 ja niin edelleen. Ohjausobjektit, joiden Sarkainindeksi-ruutuun on määritetty arvo 0, ovat sarkainjärjestyksessä viimeisiä. Voit ohittaa ohjausobjekteja sarkainjärjestyksessä määrittämällä niiden Sarkainindeksi-ruutuun arvon -1.

Lisäasetukset

Pikanäppäimen määrittäminen

Voit määrittää pikanäppäimen kirjoittamalla kirjaimen tai numeron Pikanäppäin-ruutuun. Pikanäppäinten avulla käyttäjät voivat siirtyä ohjausobjektiin painamalla näppäinyhdistelmää hiiren liikuttamisen sijaan. Jos päätät käyttää pikanäppäimiä lomakemallissa, pikanäppäimistä on kerrottava käyttäjille. Voit esimerkiksi kirjoittaa (ALT+M) tekstiruudun nimen perään, jotta käyttäjät tietävät, että Myyjä-tekstiruudulle on oma pikanäppäin.

Lisäasetukset

Yhdistämistoimintojen määrittäminen tai mukauttaminen

Napsauta Yhdistämisasetukset ja määritä, miten käyttäjien ohjausobjektiin antamat tiedot näkyvät, kun useita lomakkeita yhdistetään. Voit esimerkiksi lisätä jokaisen tekstiruudun kohteen alkuun tietyn sanan tai erottaa tekstiruudun kohteet toisistaan puolipisteellä.

Lisäasetukset

ViewContext-tunnisteen hankkiminen tekstikehykselle

Voit yksilöidä ohjausobjektin koodissa ViewContext-arvolla. Jos esimerkiksi tiedät ViewContext-arvon, voit käyttää arvoa Näytä-objektin ExecuteAction-menetelmän kanssa ja käyttää ohjelmallisesti muokkaustoimintoa XML-tietoihin, jotka on sidottu ohjausobjektiin.

Lisäasetukset

Ilmauksen lajin määrittäminen ja mukauttaminen

Valitse Ilmauksen laji ja määritä ohjausobjektille tarkoitettu käyttäjän antamien tietojen tyyppi. Tämä voi parantaa ohjausobjektiin annetun käsinkirjoituksen ja puheen tunnistusta. Jos esimerkiksi ohjausobjektin ilmauksen lajina on IS_URL, InfoPath osaa ohittaa sanojen välissä olevat välilyönnit.

Selainlomakkeet

Asetusten, joiden mukaan tiedot lähetetään takaisin palvelimeen, mukauttaminen

Selainlomakkeet-välilehti näkyy vain suunniteltaessa selainyhteensopivaa lomakemallia. Sen avulla voit hallita, lähetetäänkö tiedot palvelimeen, kun käyttäjä muuttaa tekstiruudun tietoja.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×