Keinoja RTF-ruudun mukauttamiseen

Kun olet lisännyt RTF-ruudun lomakemalliin, voit mukauttaa sitä muuttamalla sen ominaisuuksia ja asetuksia RTF-ruudun ominaisuudet -valintaikkunassa. Voit avata valintaikkunan kaksoisnapsauttamalla lomakemallissa RTF-ruutua, jonka ominaisuuksia haluat muuttaa.

Seuraavassa taulukossa kuvataan joitakin RTF-ruudun mukautustapoja ja syitä, miksi sinun kannattaa tehdä niin. Vaikkei taulukossa ole yksityiskohtaista tietoa RTF-ruudun ominaisuudet -valintaikkunan asetusten toimintatavoista, se antaa kuitenkin melko kattavan kuvan sen asetuksista.

Huomautukset: 

  • Jos suunnittelet selainyhteensopiva lomakemalli, tietyt RTF-ruudun ominaisuudet -valintaikkunan ominaisuudet eivät ole käytössä. Silloin et esimerkiksi voi määrittää valikoivasti RTF-muotoiluasetuksia, kuten merkkimuotoilua tai kappaleenvaihtoja.

  • Jos lomakemalli perustuu tietokantaan, rakenteeseen tai muuhun olemassa olevaan tietolähteeseen, kaikkia ohjausobjektin osia ei voi ehkä mukauttaa. Voit esimerkiksi muuttaa ohjausobjektin kokoa, mutta et sen kentän tai ryhmän nimeä, jotka saadaan olemassa olevasta tietolähteestä.

Sarkain

Tehtävä

Tiedot

Data

Liittyvän kentän nimen muuttaminen

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, voit vaihtaa ohjausobjektin oletuskentän tai ryhmän nimeksi sellaisen, joka on helpommin tunnistettavissa, kun työstät tietolähdettä. Esimerkiksi kenttä "Kokousmuistiinpanot" on helpompi ymmärtää kuin kenttä, jonka nimi on "kenttä1".

Huomautus: Kun kentän nimeä muutetaan, RTF-ruudun ja tietolähteen kentän välinen sidonta ei muutu. Jos haluat sitoa RTF-ruudun toiseen kenttään, napsauta RTF-ruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Muuta sidontaa.

Data

Oletusarvon määrittäminen

Jos haluat oletustekstin näkyvän ohjausobjektissa, kun käyttäjä avaa lomakkeen ensimmäisen kerran, voit kirjoittaa tekstin Arvo-ruutuun. Voit käyttää myös tietolähteen toisen kentän arvoa ohjausobjektin oletusarvona. Oletusarvot eroavat paikkamerkkitekstistä (joka kuvataan myöhemmin tässä artikkelissa) siten, että ne tallennetaan aina tietoina lomaketiedostoon (.xml).

Data

Tietojen kelpoisuuden tarkistamisen lisääminen

Valitse Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen, kun haluat määrittää ohjausobjektille tietojen kelpoisuuden tarkistamissääntöjä. Jos esimerkiksi osanumerot on annettava määrätyssä muodossa (kolme numeroa, yhdysmerkki ja kaksi numeroa), voit käyttää tietojen kelpoisuuden tarkistamista sen varmistamiseen, että käyttäjät noudattavat kyseistä kaavaa.

Näyttäminen

Kappaleenvaihtojen määrittäminen

Kappaleenvaihdot ovat oletusarvon mukaan käytössä RTF-ruuduissa, jotta käyttäjät voivat käyttää kappalejakoa RTF-ruudussa kirjoittaessaan tietoja. Jos haluat estää kappalejaon käytön, poista Kappaleenvaihdot-valintaruudun valinta. RTF-ruudun kappaleenvaihtoja ei tueta selainyhteensopivissa lomakemalleissa.

Näyttäminen

Merkkimuotoilun käyttöönottaminen

Merkkimuotoilu on oletusarvon mukaan käytössä RTF-ruuduissa, jotta käyttäjät voivat muotoilla RTF-ruutuun kirjoittamaansa tekstiä. Jos haluat estää merkkimuotoilun, poista Merkkimuotoilu-valintaruudun valinta. RTF-ruudun merkkimuotoilua ei tueta selainyhteensopivissa lomakemalleissa.

Näyttäminen

Täydellisen RTF-muodon käyttöönottaminen

Oletusarvon mukaan Täydellinen RTF-muoto (esimerkiksi kuvat ja taulukot) -valintaruutu on valittuna RTF-ruudun ominaisuudet -valintaikkunassa, jotta käyttäjät voivat lisätä kuvia ja taulukoita RTF-ruudun sisään. Voit määrittää, että käyttäjät voivat upottaa kuvia lomakkeeseen, jolloin todelliset kuvan tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Vaihtoehtoisesti voit linkittää kuvia, jolloin .xml-tiedostoon tallennetaan hyperlinkkiviite kuvaan. Tiettyjä asetuksia, kuten linkitettyjen kuvien ottamista käyttöön RTF-ruuduissa, ei tueta selainyhteensopivissa lomakemalleissa.

Näyttäminen

Paikkamerkkitekstin näyttäminen

Jos haluat antaa käyttäjille ohjeita siitä, millaisia tietoja he voivat kirjoittaa RTF-ruutuun, voit kirjoittaa ohjetekstin Paikkamerkki-ruutuun. Jos esimerkiksi suosit jotakin tiettyä tapaa, jolla käyttäjien tulee täyttää RTF-ruutu, voit antaa ohjeita käyttämällä paikkamerkkitekstiä.

Oletusarvon tavoin paikkamerkkiteksti näkyy tekstiohjausobjektissa, kun käyttäjä avaa lomakkeen ensimmäisen kerran. Paikkamerkkiteksti eroaa kuitenkin oletusarvoista kolme tavalla:

  • Paikkamerkkiteksti ei koskaan tallennu lomaketiedoston (.xml) tietoina.

  • Toisin kuin oletusarvo, joka näkyy tavallisena tekstinä ohjausobjektissa, paikkamerkkiteksti aina näkyy himmennettynä.

  • Toisin kuin oletusarvo, paikkamerkkitekstiä ei tueta selainyhteensopivissa lomakemalleissa.

Näyttäminen

RTF-ruudun määrittäminen vain luku -tilaan

Jos haluat estää käyttäjiä muuttamasta ohjausobjektin sisältöä, valitse Vain luku -valintaruutu. Käyttäjät saattavat esimerkiksi yhdessä näkymässä kirjoittaa tiedot RTF-ruutuun. Toisessa yhteenvetonäkymässä käyttäjät voivat tarkastaa kirjoittamansa tiedon RTF-ruudun vain luku -versiosta. Vaikka vain luku -muodossa oleva RTF-ruutu ei näy himmennettynä lomakkeessa, käyttäjät eivät voi kirjoittaa tietoja RTF-ruutuun.

Näyttäminen

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen poistaminen käytöstä

Jos haluat estää käyttäjiä RTF-ruudun tekstin oikeinkirjoituksen tarkistamisen, voit poistaa Ota oikeinkirjoituksen tarkistus käyttöön -valintaruudun valinnan. Oletusarvon mukaan valintaruutu on valittuna. Voit esimerkiksi poistaa oikeinkirjoituksen tarkistamisen käytöstä sellaisissa RTF-ruuduissa, joissa näytetään oikeita nimiä.

Näyttäminen

Tekstin rivityksen estäminen

Oletusarvon mukaan tekstin rivitys on käytössä RTF-ruuduissa. Jos haluat estää tekstin rivityksen, poista Rivitä teksti -valintaruudun valinta. Jos tekstin rivitys on käytössä, voit valita vieritysasetukset Vieritys-luettelosta. Voit esimerkiksi määrittää, että vierityspalkit näkyvät RTF-ruudussa, kun käyttäjä kirjoittaa RTF-ruutuun enemmän tekstiä kuin mitä se voi näyttää oletusarvon mukaan. Vieritysasetukset toimivat asianmukaisesti vain, kun RTF-ruudun korkeus ja leveys ovat vakioita.

Näyttäminen

Ehdollisen muotoilun lisääminen

Napsauta Ehdollinen muotoilu ja avaa Ehdollinen muotoilu -valintaikkuna, jossa voit muuttaa ohjausobjektin ulkoasua, kuten sen näkyvyyttä, käyttäjien lomakkeeseen syöttämien arvojen perusteella. Voit esimerkiksi käyttää ehdollista muotoilua ja piilottaa RTF-ruudun, ellei tietty valintaruutu ole valittuna.

Koko

Koon, täytön ja reunusten muuttaminen

Voit määrittää ohjausobjektin koon manuaalisesti syöttämällä arvot Korkeus- ja Leveys-ruutuihin. Voit myös tarkentaa ohjausobjektin sisä- ja ulkopuolen välistystä muuttamalla täyttöä, joka tarkoittaa ohjausobjektin sisällön ympärillä olevaa puskuritilaa, tai reunuksia, joka tarkoittaa ohjausobjektin reunuksen ja ympäröivän tekstin tai ohjausobjektien välissä olevaa tilaa lomakemallissa.

Koko

RTF-ruudun tasaaminen sen nimen kanssa

Jos haluat tasata RTF-ruudun tekstiä sen nimen kanssa, napsauta Tasaa-painiketta. Kun tasaat RTF-ruutua, Microsoft Office InfoPath määrittää Korkeus-ruudun arvoksi automaattinen. Tämä asetus pienentää RTF-ruudun korkeutta siten, että ruudun sisällä oleva teksti tasataan paremmin sitä ympäröivän tekstin kanssa. InfoPath muuttaa myös täyttöä ja reunusten asetuksia tarvittaessa.

Lisäasetukset

Näytössä näkyvän vihjeen määrittäminen

Jos haluat näyttää selitetekstin, kun käyttäjä ohjaa osoittimen ohjausobjektin päälle, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohje-ruutuun. Helppokäyttötoiminnot, kuten näytön tiedot syntetisoiduksi puheeksi muuttavat näytönlukuohjelmat tai päivitettävät pistekirjoitusnäytöt, käyttävät usein näitä kohdeohjeita käyttäjille tuotettavien tietojen tulkitsemiseen.

Lisäasetukset

Välilehtien järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa ohjausobjektin sijaintia lomakemallin yleisessä sarkainjärjestyksessä. Sarkainjärjestys tarkoittaa järjestystä, jossa kohdistus siirtyy lomakkeen kentästä tai objektista toiseen, kun käyttäjä painaa SARKAINTA tai näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN. Kaikkien lomakemallin ohjausobjektien oletusarvoinen sarkainindeksiasetus on 0, mutta sarkainjärjestys alkaa arvosta 1. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät siirtyvät sarkainnäppäintä painaessaan ensin sen ohjausobjektin kohdalle, jonka Sarkainindeksi-ruutuun on määritetty arvo 1 ja sitten sen ohjausobjektin kohdalle, jonka Sarkainindeksi-ruutuun on määritetty arvo 2 ja niin edelleen. Ohjausobjektit, joiden Sarkainindeksi-ruutuun on määritetty arvo 0, ovat sarkainjärjestyksessä viimeisiä. Voit ohittaa ohjausobjekteja sarkainjärjestyksessä määrittämällä niiden Sarkainindeksi-ruutuun arvon -1.

Lisäasetukset

Pikanäppäimen määrittäminen

Voit määrittää pikanäppäimen kirjoittamalla kirjaimen tai numeron Pikanäppäin-ruutuun. Pikanäppäinten avulla käyttäjät voivat siirtyä ohjausobjektiin painamalla näppäinyhdistelmää hiiren liikuttamisen sijaan. Jos päätät käyttää pikanäppäimiä lomakemallissa, pikanäppäimistä on kerrottava käyttäjille. Voit esimerkiksi kirjoittaa (ALT+M) tekstiruudun nimen perään, jotta käyttäjät tietävät, että Myyjä-tekstiruudulle on oma pikanäppäin.

Lisäasetukset

Yhdistämistoimintojen määrittäminen ja mukauttaminen

Napsauta Yhdistämisasetukset ja määritä, miten käyttäjien ohjausobjektiin antamat tiedot näkyvät, kun useita lomakkeita yhdistetään. Voit esimerkiksi lisätä jokaisen RTF-ruudun kohteen alkuun tietyn sanan tai erottaa kohteet puolipisteellä.

Lisäasetukset

ViewContext-tunnisteen hankkiminen RTF-ruudulle

Voit yksilöidä ohjausobjektin koodissa ViewContext-arvolla. Jos esimerkiksi tiedät ViewContext-arvon, voit käyttää arvoa Näytä-objektin ExecuteAction-menetelmän kanssa ja käyttää ohjelmallisesti muokkaustoimintoa XML-tietoihin, jotka on sidottu ohjausobjektiin.

Lisäasetukset

Ilmauksen lajin määrittäminen ja mukauttaminen

Valitse Ilmauksen laji ja määritä ohjausobjektille tarkoitettu käyttäjän antamien tietojen tyyppi. Tämä voi parantaa ohjausobjektiin annetun käsinkirjoituksen ja puheen tunnistusta. Jos esimerkiksi ohjausobjektin ilmauksen lajina on IS_URL, InfoPath osaa ohittaa sanojen välissä olevat välilyönnit.

Selainlomakkeet

Asetusten, joiden mukaan tiedot lähetetään takaisin palvelimeen, mukauttaminen

Selainlomakkeet-välilehti näkyy vain suunniteltaessa selainyhteensopivaa lomakemallia. Sen avulla voit hallita, lähetetäänkö tiedot palvelimeen, kun käyttäjä muuttaa RTF-ruudun tietoja.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×