Kalenterin jakaminen Office 365:ssä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Olemme tarra-tavalla Jaetut kalenterit parannuksia Office 365 synkronoinnissa sovellusten välillä. Tämä artikkeli on tarkoitettu IT-järjestelmänvalvojille, helpompi ymmärtää, juoksevan haluamasi muutokset.

Parannukset on tarkoitus ottaa käyttöön vain kalentereille, jotka jaetaan Exchange Onlinea käyttävien keskuudessa. Jaettuja kalentereita ei muuteta, jos henkilön kalenteria isännöidään paikallisessa Exchangessa.

Kun kaikki parannukset on tehty, IT-järjestelmänvalvojat ja niiden organisaatioiden käyttäjät voivat odottaa seuraavia etuja:

Parannuksia siirtää seuraavan vuoden. Tässä artikkelissa keskitytään näkee tänään ja on tietoja suunnitelmia muutokset. Aikataulujen nopeasti tilannevedoksen tämän artikkelin kohdassa aikajanan kautta asiakkaat parannetuista kalenteri .

Ei IT-järjestelmänvalvoja? Jos et ole järjestelmänvalvoja ja etsit vain jakaa tai delegoida kalenterin muokkaamisesta, on seuraavissa artikkeleissa:

Kalenterin jakaminen

Ensimmäisen parannus on, että käyttäjät voivat jakaa kalenterinsa mistä tahansa Outlook-versiosta, ja heillä on samat käyttöoikeusvaihtoehdot kaikissa versioissa. Alla olevassa taulukossa näytetään, miten paljon kalenterin jakamista on helpotettu tähän mennessä.

Outlook-sovellus

Voinko jakaa kalenterin

Yhdenmukaiset ja helpot käyttöoikeudet jakamiseen

Huomautukset

Outlook for PC

Käytettävissä versio 1805 alkaen.

Outlook for Mac

16.20.18120801 vähitellen juoksevan tuotannon käyttäjille muodosta tai uudempi versio.

Outlookin verkkoversio

Outlook for iOS

Outlook for Android

Windows 10:n Outlookin kalenteri

✔ Katso Huomautukset

Kalenterin jakaminen on käytettävissä vain tietokoneeseen Windows 10 ja ei julkaistaan jatkossakin Windows 10 Mobile.

Jaetun kalenterin hyväksyminen

Toinen parannus on, että käyttäjät voivat helposti hyväksyä mistä tahansa Outlook-sovelluksesta peräisin olevat jaetun kalenterin kutsut ja nähdä nämä jaetut kalenterit kaikissa laitteissaan. Alla olevassa taulukossa näytetään, miten paljon jaetun kalenterin kutsun hyväksymistä on helpotettu tähän mennessä.

Outlook-sovellus

Voit hyväksyä jaettu kalenteri

Jaetun kalenterin hyväksyminen synkronoi sen kaikkiin laitteisiin

Huomautukset

Outlook for PC

AV ailable versio 1805 alkaen.

Outlook for Mac

16.20.18120801 vähitellen juoksevan tuotannon käyttäjille muodosta tai uudempi versio.

Outlookin verkkoversio

Outlook for iOS

Outlook for Android

Windows 10:n Outlookin kalenteriWindows 10:n kalenteri

✔ Katso Huomautukset

Tämä ei ole vielä otettu käyttöön mobiilikäyttäjille kaikki Windows 10 .

Jaettujen kalentereiden synkronointi ja muokkaaminen

Kolmas parannus on, että käyttäjät voivat tarkastella kaikkia jaettuja kalentereitaan millä tahansa laitteella tai kalenterisovelluksella. Jos jokin käyttäjä muuttaa jaettua kalenteria, kaikki muut kalenterin jakavat henkilöt näkevät muutokset heti. Käyttäjät huomaavat myös suorituskyvyn parannukset, kun he tarkastelevat ja muokkaavat jaettuja kalentereita. Jaetun kalenterin käyttö on yhtä nopeaa ja luotettavaa kuin käyttäjän oman kalenterin hallinta.

Kun käyttäjä jakaa kalenterinsa muiden henkilöiden kanssa jo tänään, he voivat nauttia paremmasta jaetun kalenterin kokemuksesta hyväksyttyään kutsun. Jos he kuitenkin jakoivat kalenterinsa muiden henkilöiden kanssa ennen näiden muutosten käyttöönottoa, he eivät näe näitä parannuksia automaattisesti.

Jotta käyttäjät voivat päivittää aiemmin jaetut kalenterit uuteen jaettuun kalenterikokemukseen, pyydä heitä noudattamaan kohdassa Aiemmin jaetun kalenterin päivittäminen uuteen malliin jäljempänä tässä artikkelissa. Kun käyttäjät ovat päivittäneet uuteen malliin, jaetut kalenterit synkronoidaan käyttäjien matkapuhelimiin. Vastaisuudessa aiemmin luodut jaetut kalenterit päivitetään automaattisesti, mutta tälle automaattiselle päivitysprosessille ei ole vielä aikataulua.

Kun käytössä on pikasynkronointi, muiden tekemät muutokset näkyvät jaetussa kalenterissa heti. Tällä hetkellä kaikki jaettujen kalentereiden tyypit eivät tue pikasynkronointia. Seuraavat osiot kattavat niiden jaettujen kalentereiden ja kalenterisovellusten tyypit, jotka tukevat pikasynkronointia.

Pikasynkronointi on käytössä vain, jos kummatkin käyttäjät ovat samassa Office 365 -vuokraajassa tai jos Outlook.com -käyttäjä jakaa kalenterin.

Seuraavassa taulukossa on lisätietoja pikasynkronointia tukevista määritystyypeistä. Tulevaisuudessa pikasynkronointi on käytössä kaikissa kalentereissa, jotka jaetaan Office 365- ja Outlook.com -käyttäjien keskuudessa.

Kalenterin omistaja

Jaetun kalenterin vastaanottaja

Pikasynkronointi käytössä

Huomautukset

Office 365

Office 365
(sama vuokraaja)

Office 365

Office 365
(eri vuokraaja)

Synkronointi tapahtuu noin 3 tunnin välein.

Jos ulkoista jakamista ei ole sallittu kalenterin omistajan vuokraajalle, sitä käsitellään samoin kuin jos kalenteri jaettaisiin kolmannen osapuolen käyttäjälle.

Office 365

Outlook.com tai
kolmannen osapuolen palvelu, kuten Gmail.com

Tässä määrityksessä luodaan nykyisin Internet Calendar Subscriptionin (ICS) URL-osoite. Jaetun kalenterin vastaanottaja lisää jaetun kalenterin ICS:n URL-osoitteen avulla, ja vastaanottajan kalenteripalvelu määrittää synkronoinnin ajoituksen.

Jos vastaanottaja on esimerkiksi Outlook.comissa, kalenteri päivitetään noin 3 tunnin välein. Jos vastaanottaja on Gmail.comissa, kalenteri saatetaan päivittää 24–48 tunnin välein.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

Kolmannen osapuolen palvelu, kuten Gmail.com

Tämä määritys luo nykyisin ICS:n URL-osoitteen. Vastaanottaja lisää jaetun kalenterin ICS:n URL-osoitteen avulla, ja vastaanottajan kalenteripalvelu määrittää synkronoinnin ajoituksen.

Jos vastaanottaja on esimerkiksi Outlook.comissa, kalenteri päivitetään noin 3 tunnin välein. Jos vastaanottaja on Gmail.comissa, kalenteri saatetaan päivittää 24–48 tunnin välein.

Seuraavassa taulukossa on lisätietoja pikasynkronointia tukevista sovelluksista.

Sovellus

Tukee pikasynkronointia

Huomautukset

Outlook for PC

Ei vielä käytettävissä; katso Huomautukset.

Pikaviestien synkronoinnin odotettu aloittamaan-2019 Office 365 käyttäjille kuukausittainen päivitys kanavalla.

Outlook for Mac

16.20.18120801 vähitellen juoksevan tuotannon käyttäjille muodosta tai uudempi versio.

Outlookin verkkoversio

Outlook for iOS

Outlook for Android

Windows 10:n Outlookin kalenteri

REST-sovellukset

Exchange ActiveSync -sovellukset

Huomautus: Exchange Web Services (EWS) -ohjelmointirajapinta ei tue pikasynkronointia.

Jos haluat käyttää pikasynkronointia, jaetussa kalenterissa on otettava käyttöön pikasynkronointi ja kalenterisovellus on päivitettävä.

Jos jaettu kalenteri on valittu pikaviestien synkronointi, käyttäjän on tarkasteleminen Outlookin verkkoversio, Outlook for iOS, Outlook for Androidtai Outlook for Macin uusi synkronointi-toiminto on käytössä. Jos käyttäjä tarkastelee saman kyseiseen kalenteriin Outlook-tietokone, ne tulee vanhan synkronoida kokemus. Tällä hetkellä saman jaetun kalenterin, muutokset saattavat näkyä nopeammin Outlookin verkkoversio, Outlook for iOS, Outlook for Androidja Outlook for Macin kuin Outlookin tietokone.

Jaetun kalenterin parannusten tekniset tiedot

Tässä osiossa kerrotaan, miten nämä parannukset saavutettiin ja miten jaettujen kalentereiden arkkitehtuuria muutettiin Office 365:ssä.

Terminologia

Seuraavassa on joidenkin tässä keskustelussa käytettyjen termien selitykset:

 • Jaettu kalenteri: Jaettu kalenteri, johon liittyy tarkastelu-, muokkaus- tai delegointikäyttöoikeudet

 • Omistaja: Henkilö, jolta kalenteri jaetaan

 • Vastaanottaja: Henkilö, jolle kalenteri jaetaan

 • Vanha malli: Jaettujen kalentereiden vanha toimintatapa

 • Uusi malli: Jaettujen kalentereiden uusi toimintatapa

Parannukset otetaan käyttöön vain kalentereille, jotka jaetaan Exchange Onlinea käyttävien keskuudessa. Jaettuja kalentereita ei muuteta, jos yhtä käyttäjää isännöidään paikallisessa Exchangessa.

Määrite

Vanha malli

Uusi malli

Miten jaettu kalenteri tallennetaan

Syöte (muistuttaa hyperlinkkiä) tallennetaan vastaanottajan postilaatikkoon. Syöte osoittaa omistajan postilaatikkoon, mutta se ei tallenna mitään kalenteritietoja vastaanottajan postilaatikkoon.

Vastaanottajan postilaatikossa luodaan uusi kalenteri, joka sisältää omistajan kalenterin kopion (alkaen vuosi ennen hyväksymispäivämäärää).

Miten vastaanottaja voi käyttää jaettua kalenteria

Lukea ja kirjoittaa suoraan omistajan postilaatikosta.

Lukea ja kirjoittaa vastaanottajan omaan postilaatikkoon tallennetun jaetun kalenterin paikallisesta kopiosta.

Miten jaetun kalenterin synkronointia muutetaan

Sovellus tarkistaa omistajan postilaatikosta säännöllisesti muutokset ja synkronoi ne.

Palvelu Synkronoi heti vastaanottajan paikallisen kopion muutokset. Tämä käynnistää push-ilmoituksen sovellusta, jolla muutokset Synkronoi heti.

Sovellukset, joita vastaanottaja voi käyttää päästäkseen jaettuun kalenteriin

 • Outlook for PC

 • Outlook for Mac

 • Outlookin verkkoversio

 • Outlook for PC

 • Outlook for Mac

 • Outlookin verkkoversio

 • Outlook for iOS

 • Outlook for Android

 • Windows 10:n Outlookin kalenteri

 • Kaikki REST- ja EAS-sovellukset

Katso lisätietoja kohdasta Jaettujen kalentereiden toimintojen erot uudessa mallissa jäljempänä tässä artikkelissa.

Käyttäjät, jotka hyväksyvät uuden jaetun kalenterin kutsun Outlookin verkkoversiosta,Outlook for iOS:stä tai Outlook for Androidista, alkavat automaattisesti käyttää kalenterin jakamisen uutta mallia.

Helpoin tapa tarkistaa, onko heillä käytössään parannukset (eli kalenterin jakamisen uusi malli), on varmistaa, näkyykö jaettu kalenteri heidän matkapuhelimessaan. Jos näin on, jaettu kalenteri on jo päivitetty uuteen malliin.

Jos haluat mieluummin käyttää MFCMapia, sinun on varmistettava, että seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Kalenterin alipuussa näkyy jaetun kalenterin paikallinen kansio.

 • Yleiset näkymät > Liitännäiset sisällöt -taulukossa on syöte. Syötteen nimetyn ominaisuuden nimi on SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId, ja se osoittaa paikallisen jaetun kalenterin kansion tunnukseen.

Jos haluat jaettujen kalentereidesi hyötyvän näistä parannuksista, käyttäjien on luotava jaettu kalenteri uudelleen seuraavasti:

 1. Pyydä kalenteri-omistajaa jakamaan uudelleen kalenterin heidän kanssaan. Käyttäjä voi tehdä mistä tahansa Outlook-sovelluksesta, mukaan lukien Outlook for iOS tai Outlook for Android.

 2. He voivat hyväksyä jaetun kalenterin kutsun Outlookin verkkoversion, Outlook for iOS:in tai Outlook for Androidin avulla. On tärkeää, että käyttäjät hyväksyvät kutsun Outlookin verkkoversiosta, Outlook for iOS:stä tai Outlook for Androidista. Jos käyttäjät hyväksyvät kutsun Outlook for PC:n tai Outlook for Macin avulla, jaetussa kalenterissa ei oteta käyttöön näitä parannuksia. Aiemmin luotuja jaettuja kalentereita ei tarvitse poistaa ennen uudelleen hyväksymistä.

  Käyttäjät voivat hyväksyä jaettuja kalentereita yhdellä seuraavista tavoista:

  • Vastaanottamalla jakamiskutsun sähköpostitse ja napsauttamalla Hyväksy-painiketta. (Kuten edellä mainittiin, muista, että käyttäjien on hyväksyttävä sähköpostikutsu Outlookin verkkoversiosta, Outlook for iOS:stä tai Outlook for Androidista.)

  • Avaamalla kalenterin etsimällä kalenterin omistajan hakemiston. Kun jaettu kalenteri avataan hakemistosta tai osoitekirjasta, se lisää kalenterin vanhan jakomallin kautta.

Jaetut kalenterit päivitetään vastaisuudessa uuteen malliin käyttäjien valitsemastasi menetelmästä riippumatta.

Jaettujen kalentereiden synkronointimenetelmät

Tässä osiossa käsitellään missä ja milloin pikasynkronointi tapahtuu työmme tämänhetkisessä vaiheessa. Seuraavassa taulukossa näytetään uudessa mallissa esiintyvien jaettujen kalentereiden synkronointityypit:

Päivitysmenetelmä

Miten muutosten synkronointi

(Nykyisin) tuetut kalenterit

Välittömät päivitykset

Muutokset synkronoidaan heti. Tämä koskee kalentereita, jotka jaetaan saman Office 365 -vuokraajan käyttäjien välillä tai jotka jaetaan Outlook.com-käyttäjältä.

 • Jaettu Outlook.com-käyttäjältä Outlook.com- tai Office 365 -käyttäjälle.

 • Jaettu suoraan saman vuokraajan Office 365 -käyttäjien välillä.

Säännölliset päivitykset

Muutokset synkronoidaan säännöllisesti (useimmiten 3 tunnin kuluessa). Vastaanottajat eivät näe jaetun kalenterin muutoksia heti, mutta kopio päivitetään muutaman tunnin välein.

 • Jaettu epäsuorasti saman vuokraajan Office 365 -käyttäjien välillä (oletuskäyttöoikeuksien tai yli 100 jäsenestä koostuvan käyttöoikeusryhmän kautta)

 • Jaettu eri vuokraajien Office 365 -käyttäjien välillä siten, että ulkoinen jakaminen on käytössä

ICS-tilaus

Kalenterin jakamisen yhteydessä luodaan Internet Calendar Subscriptionin (ICS) URL-osoite. Vastaanottaja voi tämän URL-osoitteen avulla lisätä jaetun kalenterin mihin tahansa käyttämäänsä kalenteripalveluun. Vastaanottajan kalenteripalvelu valitsee ICS:n URL-osoitteiden avulla kalenterin synkronointiajankohdan uusien päivitysten vastaanottamiseksi. Jos vastaanottaja on Outlook.com-käyttäjä, synkronointi tapahtuu noin 3 tunnin välein.

 • Jaettu eri vuokraajien Office 365 -käyttäjien välillä siten, että ulkoinen jakaminen on pois käytöstä

 • Jaettu Office 365 -käyttäjältä Outlook.com-käyttäjälle

 • Jaettu Office 365 - tai Outlook.com-käyttäjältä kolmannen osapuolen kalenteripalvelua, kuten Gmail, käyttävälle henkilölle.

Käyttäjä voi myöntää pääsyn jaettuun kalenteriin kolmella tavalla:

 • Suorat käyttöoikeudet: Kalenterin omistaja on jakanut kalenterin suoraan vastaanottajalle, ja vastaanottaja on lueteltu erikseen kalenterin omistajan käyttöoikeusluettelossa.

 • Ryhmän käyttöoikeudet: Kalenterin omistaja on jakanut kalenterin käyttöoikeusryhmälle, jonka jäsen vastaanottaja on.

 • Oletuskäyttöoikeudet: Kalenterin omistaja määrittää oletuskäyttöoikeudet saman organisaation käyttäjille, ja vastaanottaja voi käyttää kalenteria oletuskäyttöoikeuden kautta.

Tällä hetkellä pikaviestien synkronointi on käytettävissä vain suorat käyttöoikeudet ja ryhmien käyttöoikeudet Jos ryhmän koko on alle 100. Myöhemmin pikaviestien synkronointi otetaan käyttöön kaikkia kolmea käyttöoikeus-tietotyyppiä. Lisäksi, jos käyttäjä on jakanut yli 500 vastaanottajat (henkilön tai ryhmän kunkin, saavat arvon yksi vastaanottaja), pikaviestien synkronointi ei oteta käyttöön.

Pikasynkronointia ei nykyisin tueta kalenterin jakamisessa vuokraajan ulkopuolella. Kun jaat kalenterin näissä kokoonpanoissa, synkronointi suoritetaan säännöllisesti. Jakaminen voidaan suorittaa vuokralaisten välillä kahdella tavalla:

 • Yhdeltä Office 365 -käyttäjältä toiselle Office 365 -käyttäjälle (jos ulkoinen jakaminen on käytössä).

  Tällöin luodaan kokonainen jaettu kalenteri, mutta synkronointi tapahtuu noin 3 tunnin välein. Tulevaisuudessa tälle määritykselle otetaan ehkä käyttöön pikasynkronointi.

 • Office 365 -käyttäjältä Outlook.com-käyttäjälle. Jos ulkoinen jakaminen on poistettu käytöstä, jakaminen toiselle Office 365 -käyttäjälle kuuluu myös tähän ryhmään.

  Tällöin jakamisen aikana luodaan ICS:n URL-osoite, jonka avulla vastaanottaja voi lisätä minkä tahansa kalenteripalvelun. ICS-tilauksen ansiosta vastaanottajan kalenteripalvelu valitsee ICS-tilauksen synkronointiajankohdan uusien päivitysten vastaanottamiseksi. Jos vastaanottaja on Outlook.com-käyttäjä tai Office 365 -käyttäjä, synkronointi tapahtuu noin 3 tunnin välein.

Jakaminen ulkoisen palvelun, kuten Gmail, käyttäjälle on erilaista kalenterin jakamista. Näissä skenaarioissa luodaan Internet Calendar Subscriptionin (ICS) URL-osoite, joka linkitetään omistajan kalenteriin. Vastaanottajat voit tämän URL-osoitteen avulla tarkastella kalenteria verkkoselaimessa tai lisätä sen omaan kalenteripalveluunsa lisäämällä internet-kalenterin ICS:n URL-osoitteen avulla. ICS-tilausten ansiosta vastaanottajan kalenteripalvelu valitsee ICS-tilauksen synkronointiajankohdan uusien päivitysten vastaanottamiseksi. Jos vastaanottaja on Outlook.com-käyttäjä, synkronointi tapahtuu noin 3 tunnin välein. Jos vastaanottaja käyttää toista kalenteripalvelua, kuten Gmail.com, synkronointia ei ehkä suoriteta yhtä usein.

Toimintojen erot uudessa jaettujen kalentereiden mallissa

Uutta mallia käyttävät jaetut kalenterit eroavat vanhasta mallista useiden toimintojen osalta, mukaan lukien muistutukset, käyttöoikeudet, delegoidut kokoukset ja kolmannen osapuolen asiakasohjelmat.

Kalenterin jakamisen parannusten ensimmäisessä vaiheessa vastaanottajat näkevät aina viestin ”Muistutus = Ei ole” jaetun kalenterin kohteille niiden todellisesta muistutusarvosta riippumatta. Jos vastaanottaja, jolla on muokkausoikeus, yrittää muuttaa jaetun kalenterin kohteen muistutusta, uusi muistutusarvo tallennetaan paikallisesti vain vastaanottajalle eikä omistajalle.

Muistutukset vanhassa mallissa: Vanhassa jakamisen mallissa vastaanottaja käytti kalenteria suoraan omistajan postilaatikosta. Sen vuoksi kun vastaanottaja tarkasteli kalenterin kohdetta, hän näki saman muistutusarvon kuin omistaja. Koska Outlook-asiakasohjelmat osaavat tunnistaa jaetut kalenterit muista kalentereista, ne eivät näyttäneet ponnahdusmuistutuksia jaettujen kalentereiden kohteista.

Toimintatavan muutos uudessa mallissa: Uudessa jakamisen mallissa jaettu kalenteri tallennetaan paikallisesti vastaanottajan postilaatikkoon. Sen vuoksi kun mobiilisovellukset synkronoivat näitä jaettuja kalentereita, ne eivät aina tarkista, onko kyse jaetusta kalenterista. Havaitsimme näissä tapauksissa, että kun synkronoimme todelliseen muistutusarvoon vastaanottajalle, joka käytti kolmannen osapuolen EAS- tai REST-asiakasohjelmaa, vastaanottaja sai lukuisia muistutuksia muiden henkilöiden kokouksista. Tutkimme parhaillaan tapoja parantaa muistutuskokemusta ilman, että se haittaa toimintaa kolmannen osapuolen asiakkaiden kanssa.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä muistutusten eroista jaettujen kalentereiden vanhoissa ja uusissa malleissa.

Skenaario

Omistajan näkemä muistutusarvo

Vastaanottajan näkemä muistutusarvo VANHASSA jakomallissa

Vastaanottajan näkemä muistutusarvo UUDESSA jakamisen mallissa

Kalenterin omistaja luo kokouksen jaettuun kalenteriin 30 minuutin muistutuksella

30 minuuttia

30 minuuttia

Ei mitään

Kalenterin vastaanottaja luo kokouksen jaettuun kalenteriin 30 minuutin muistutuksella

30 minuuttia (ja osallistujat saavat muistutuksen kokouksesta 30 minuuttia ennen)

30 minuuttia

Ei mitään

Kalenterin vastaanottaja muokkaa aiemmin luotua kokousta jaetussa kalenterissa saadakseen 60 minuutin muistutuksen

60 minuuttia (jos muokataan VANHAN mallin kautta)

30 minuuttia (jos muokataan UUDEN mallin kautta)

60 minuuttia

60 minuuttia (vastaanottaja saa 60 minuutin ponnahdusvaroituksen ennen kokouksen alkamista)

Aiemmin oli Outlook-asiakkaat välillä ei ole yhdenmukaisia joukko käyttöoikeustaso asetukset. Päivitetty Outlook-asiakkaat näkyy yksinkertaistettu ja yhtenäinen jakaminen käyttöoikeustasot joukon osana parannuksia.

Aiempien versioiden käyttöoikeustasot

Vaivaton käyttöoikeustasot

Ei jaeta

Ei jaeta

Ei mitään

Ei mitään

Vapaa/varattu-aika

Vain käytettävyys

Voit tarkastella, kun ole varattu

Vapaat/varatut ajat, aihe, sijainti

Rajoitetut tiedot

Voit tarkastella otsikoita ja sijainnit

Tarkistaja

Kaikki tiedot

Voit tarkastella kaikkia

Editori

Voit muokata

Omistaja

Julkaisija ja muokkaaja

Julkaisija ja tekijä

Tekijä

Tekijä

Avustaja

Mukautettu

Mukautettu

Delegoi

Delegoi

Jos omistaja käyttää Outlookin verkkoversio, Outlook for iOS, Outlook for Androidtai Outlook for Macin muuttaa käyttöoikeuksia, vastaanottajan kalenteriin kopio on heti uudelleen synkronoitu uuden käyttöoikeustason.

Jos omistaja muuttaa käyttöoikeuksia toisen sovelluksen avulla, kalenteri synkronoidaan uudelleen jossain vaiheessa seuraavan parin tunnin aikana, mutta se ei tapahdu heti.

Jos omistaja poistaa jonkun henkilön käyttöoikeudet kalenteriin, se havaitaan parin tunnin kuluessa, ja tapahtuu yksi seuraavasta kolmesta asiasta:

 • Jos vastaanottaja on samassa organisaatiossa ja kalenterin omistaja on määrittänyt Oma organisaatio (oletus) -käyttäjän käyttöoikeudeksi muun kuin Ei ole, vastaanottajan kalenteri päivitetään heijastamaan oletuskäyttäjän käyttöoikeustasoa. Jaettu kalenteri säilyy uudessa mallissa, mutta sillä voi olla eri käyttöoikeustaso.

 • Jos vastaanottaja on samassa organisaatiossa, kalenterin omistajan ei jaa kalenteriinsa Oma organisaatio (oletus)-käyttäjän jaetun kalenterin poistetaan vastaanottajan postilaatikkoon. Vastaanottajan enää lukee niiden kalenteri-luettelosta jaettu kalenteri.

 • Jos vastaanottaja on eri organisaatiossa, jaettu kalenteri lopettaa synkronoinnin, mutta sitä ei poisteta.

Edustajien ovat aina voineet tarkastella niiden matkapuhelimen valtuutetun kokouksen viestejä, koska kutsut vastaanotetaan niiden Saapuneet-kansiossa. Kuitenkin aiemmin edustajia ei ollut viitteitä onko kokouskutsu niiden tai kulloinkin ne edustajana toimimisen.

Parempi tuki Tämä skenaario, Outlook for iOS ja Outlook for Android olet lisännyt Käyttöliittymä, minkä ansiosta Tyhjennä, joiden kokouskutsu on tarkoitettu. Huomaa seuraavat näyttökuvat, joka ilmaisee, että kutsun ja viestit ovat Allan, ei edustajalle esimerkiksi ”vastaanotettu varten Allan Deyong”.

Näyttökuva näyttää mobiililaitteen näytön yhdessä kalenterikutsukohteen kanssa. Näyttökuva näyttää mobiililaitteen näytön yhdessä sähköpostikohteen kanssa.

Kalenterin jakamisen uudessa mallissa kolmannen osapuolen sähköpostiasiakasohjelmat toimivat eri tavalla joissakin tilanteissa, jotka on kuvattu alla.

 • EAS-asiakasohjelmissa vastaanottajat, joilla on vain luku -käyttöoikeudet, näkevät vaihtoehdon kokouksen luomisesta tai vastauksesta kokoukseen tässä vain luku -kalenterissa. Muutokset tallennetaan tässä tapauksessa paikallisesti asiakasohjelman välimuistiin, mutta palvelin hylkää ne. Vastaanottajan muutokset eivät heijastu omistajan kalenterissa, koska vastaanottajalla ei ole muokkausoikeuksia. Tämä ongelma johtuu siitä, että EAS-asiakasohjelmat eivät tee eroa vain luku -käyttöoikeuksien ja luku-kirjoitus-käyttöoikeuksien välillä jaetuissa kalentereissa, ja kohtelevat kaikkia kalentereita muokattavina.

 • Joissakin kolmannen osapuolen asiakasohjelmissa sovelletaan asiakaspuolen logiikkaa, jolloin nykyinen käyttäjä lisätään aina kokousten osallistujaksi. Sen vuoksi jos käyttäjät käyttävät puhelimessaan alkuperäisiä kalenterisovelluksia ja tarkastelevat kokousta jonkun toisen henkilön kalenterissa, he saattavat nähdä nimensä osallistujaluettelossa. Näin tapahtuu vain, jos he tarkastelevat kalenteria kolmannen osapuolen kalenterisovelluksissa – kun he tarkastelevat samaa kokousta Outlook for iOS:ssä tai Outlook for Androidissa, he eivät näe nimeään osallistujaluettelossa.

 • Microsoft ei tue jaetun kalenterin parannuksia EWS-pohjaisille asiakasohjelmille, joten parannukset eivät näy missään EWS-ohjelmaa käyttävässä kalenterisovelluksessa, kuten Mac OS X:ssä.

  Huomautukset: 

  • Tällä hetkellä Outlook for Mac käyttää EWS ja PowerPointin aiempien versioiden Jaetut kalenterit, jotka eivät sisällä näitä parannuksia.

  • Mac OS:n kalenterisovellus käyttää EWS-ohjelmaa ja näyttää vanhat jaetut kalenterit, joissa ei ole näitä parannuksia.

Usein kysytyt kysymykset

En halua, että käyttäjieni kalenterit synkronoidaan matkapuhelimiin. Millä asetuksilla voin poistaa tämän käytöstä?

Suunnitteilla ei ole sallia sitä, että vuokraajat voisivat poistaa jaetun kalenterin parannukset käytöstä.

Käyttäjäni ovat huolissaan tietojen käytöstä synkronoidessaan jaettuja kalentereita matkapuhelimiinsa. Mitä minun pitäisi kertoa heille?

Jos poistat jaetun kalenterin vaihtoehdon kalenteriluettelossa, Outlook for iOS, Outlook for Android ja Windows 10 Mobile eivät synkronoi kalentereita, jotka eivät ole valittuna. Useimmat mobiilikalenterisovellukset toimivat myös tällä tavoin.

Koskeeko tämä myös resurssikalentereita?

Nämä parannukset voivat koskea mitä tahansa jaettavaa kalenteria. Jos käyttäjät jakavat oman kalenterin, jaetun postilaatikon kalenterin tai postilaatikon resurssikalenterin ja vastaanottaja hyväksyy sen Outlookin verkkoversion, Outlook for iOS:n tai Outlook for Androidin avulla, he näkevät nämä parannukset.

Varsinkin resurssipostilaatikoiden kohdalla on kuitenkin joitakin epäjohdonmukaisuuksia siinä tavassa, jolla käyttöoikeudet näkyvät Outlook-käyttöoikeusluettelossa verrattuna Hallintakeskuksen käyttöoikeusluetteloon. Pyrimme siihen, että käyttöoikeudet näkyisivät johdonmukaisesti. Resurssipostilaatikon kalentereiden tapauksessa jaettu kalenteritoiminto toimii kuitenkin edellä yksilöidyllä tavalla, ja vastaanottaja voi nähdä resurssikalenterin matkapuhelimessaan.

Tuetaanko kalenterin jakamista nyt Office 365 -ryhmille?

Ei vielä, mutta paneudumme siihen piakkoin. Voit tällä hetkellä jakaa kalentereita vain yksittäisille käyttäjille tai käyttöoikeusryhmille.

Kalenterin parannusten aikajana eri asiakasohjelmissa

Alla on yhteenveto kalenterin parannusten tämänhetkisestä tilasta. Alla luetellut aikajanat voivat muuttua.

Parannus

Verkkoversio

PC*

Mac*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Kalenterini jakaminen yksinkertaistetuilla käyttöoikeuksilla

✔**

✔***

Ei suunnitteilla

Uudessa mallissa toimivan kalenterin hyväksyminen

✔**

✔***

Pikasynkronointi uuden mallin kautta

Kuukausittainen kanavan:
2019

✔***

* Koskee vain asiakkaita, jotka ovat ostaneet Microsoft Officen kuukausi- tai vuositilauksen.

** Käytettävissä versio 1805 alkaen.

*** 16.20.18120801 vähitellen juoksevan tuotannon käyttäjille muodosta tai uudempi versio.

Aiheeseen liittyviä ohjeita

Kalenterin jakaminen yrityksille tarkoitetussa Outlookin verkkoversiossa
Kalenterin delegointi yrityksille tarkoitetussa Outlookin verkkoversiossa
Jonkun toisen kalenterin hallinta Outlookin verkkoversiossa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×