Kalenterin ja tapahtumien hallitseminen TalkBackilla Outlook for Androidissa

Kalenterin ja tapahtumien hallitseminen TalkBackilla Outlook for Androidissa

TalkBack-näytönlukuohjelman ja Androidin Outlook-sovelluksen avulla voit ajoittaa kalenteritapahtumia ja saada muistutuksia Android-mobiililaitteessa.

Huomautukset: 

 • Jos sinulla ei vielä ole sitä, lataa ja asenna Outlook for Android -sovellus Google Playsta Outlook for Android -sovellus Google Playsta.

 • Pikanäppäimet ja siirtymistoiminnot Outlook-sovelluksessa saattavat poiketa laitteen verkkoselaimella käytettävän Outlookin verkkoversion vastaavista toiminnoista.

 • Voit käyttää eleitä, ulkoista näppäimistöä tai sanelua siirtymiseen sekä tietojen ja komentojen syöttämiseen.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa.

Sisältö

Outlook for Android -sovelluksen käynnistäminen

 1. Avaa Outlook for Android -sovellus.

 2. Jos sinulla on useita Outlook-tilejä, oletustili avautuu.

 3. Oletusarvon mukaan Outlook-sovellus avaa Saapuneet-kansion. Jos haluat siirtyä kalenteriin, liu'uta näytön alareunaan asti ja siirrä kohdistusta vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin "Kalenteri-välilehti", ja kaksoisnapauta. Kalenterinäkymä avautuu.

Kalenterinäkymän käyttäminen

Outlook-sovelluksen kalenterinäkymä on otsikot mukaan luettuina vasemmalta oikealle Avaa siirtymisvalikko -painike, nykyisen kuukauden päivämäärävalitsimen laajennuspainike, nykyisestä näkymästä pois vaihtamisen painike ja Asetukset-painike.

Jos haluat vaihtaa Kalenterin näkymän, siirrä kohdistus Vaihda-painikkeeseen ja kaksoisnapauta. Näkyviin tulee valikko. Valitse jokin kolmesta vaihtoehdosta liu’uttamalla alaspäin:

 • Esityslista muuttaa kalenterinäkymän päivän ja päivämäärän järjestysluetteloksi, jossa näytetään kyseisen päivän esityslistakohteet.

 • Päivä muuttaa kalenterinäkymän siten, että tänään olevat tapaamiset näkyvät tunteja esittävällä aikajanalla vasemmassa reunassa ja tapahtumat luetellaan niiden ajoitettujen ajankohtien vieressä.

 • 3 päivää tai Viikko muuttaa kalenterinäkymän siten, että kolme tai seitsemän päivää sarakkeina esittävä taulukko avautuu. Taulukossa tuntien aikajana on riveinä vasemmassa reunassa. Tämä näkymä näyttää kolme päivää Android-puhelimessa ja seitsemän päivää tabletissa. Kunkin päivän tapahtumat näkyvät ajoitetun kellonajan vieressä.

Valittu näkymä avautuu kalenterinäkymän otsikon alla.

Näytön alareunassa on valikkorivi, jossa on seuraavat neljä komentoa:

 • Sähköposti-komennolla pääsee Saapuneet-kansioon.

 • Kalenteri-komennolla pääsee Kalenteri-näkymään.

 • Tiedostot vie Tiedostot-näkymään, jossa voit selata sähköpostitilien tiedostoja, jos ne tallennettu OneDriveen, ja paljon muuta.

 • Henkilöt-komennolla pääsee Henkilöt-näkymään, jossa näet yhteystietosi.

Ihmiset-komennon yläpuolella kalenterinäkymässä on Lisää uusi tapahtuma -painike.

Kalenterin käyttäminen

Nykyinen päivämäärä on oletusarvoinen päivämäärä.

Jos haluat valita näkymään toisen päivän tai kuukauden, siirrä kohdistus kalenterinäkymän otsikossa päivämäärävalitsimen laajennuspainikkeeseen ja kaksoisnapauta. Nykyisen kuukauden avattava kalenteriluettelo avautuu.

 • Jos haluat valita toisen päivän, liu’uta alas tai poikittain kalenterissa, kunnes kuulet haluamasi päivämäärän. Voit siirtyä valittuun päivämäärään kalenterinäkymässä kaksoisnapauttamalla.

 • Jos haluat valita aiemman kuukauden, sipaise oikealle kahdella sormella.

 • Jos haluat valita myöhemmän kuukauden, sipaise vasemmalle kahdella sormella.

 • Jos haluat sulkea kalenterin, siirrä kohdistus Päivämäärävalitsin-painikkeeseen, kunnes kuulet esimerkiksi viestin ”Syyskuu 2016, päivämäärävalitsimen tiivistyspainike”, ja kaksoisnapauta. Avattava kalenteriluettelo sulkeutuu, kohdistus on nykyisessä näkymässä (esimerkiksi Esityslista tai Päivä) ja näkymä vastaa avattavasta kalenteriluettelosta valitsemaasi päivämäärää.

Jos vaihdat Vaihda-painikkeella toiseen näkymään, kuten Tapahtumanäkymä tai Päivä-näkymä, valitsemasi kuukausi ja päivämäärä avautuvat kyseisessä näkymässä.

Jos haluat siirtyä aiempiin ja myöhempiin päiviin missä tahansa näkymässä, selaa kahdella sormella seuraavasti:

 • Jos haluat siirtyä aiempiin päiviin tapahtumanäkymässä, selaa alaspäin kahdella sormella. Jos haluat siirtyä myöhempiin päiviin, selaa ylöspäin kahdella sormella. Liu’uta näyttöä alaspäin, kunnes kuulet tapahtumien otsikot, päivämäärät ja kellonajat.

 • Jos haluat siirtyä aiempiin päiviin Päivä-näkymässä, 3 päivää -näkymässä tai Viikko-näkymässä, selaa oikealle kahdella sormella. Jos haluat siirtyä myöhempiin päiviin, selaa vasemmalle kahdella sormella. Liu’uta näyttöä poikittain, kunnes kuulet tapahtumien otsikot, päivämäärät ja kellonajat.

Tapahtuman ajoittaminen

 1. Siirrä kohdistus näytön oikean alakulman läheisyydessä Lisää uusi tapahtuma -painikkeeseen ja kaksoisnapauta. Kohdistus on Otsikko-tekstiruudussa.

 2. Kirjoita tai sanele tapahtuman nimi.

 3. Määritä tapahtuman päivämäärä ja aika.

  1. Jos haluat luoda tapahtuman tietylle päivälle ja ajanjaksolle, liu'uta alaspäin, kunnes kuulet viestin "Aloitus”, ja kaksoisnapauta. Kalenterin ponnahdusikkuna avautuu.

  2. Liu’uta kalenteria, kunnes kuulet haluamasi päivämäärän, ja kaksoisnapauta.

  3. Siirrä kohdistus ponnahdusikkunan oikean alakulman läheisyydessä OK-painikkeeseen ja kaksoisnapauta.

  4. Siirrä kohdistus alkamisaikaan ja kaksoisnapauta. Kellon ponnahdusikkuna avautuu. Tunti on kohdistettuna.

  5. Valitse tunti liu’uttamalla kellotaulua ja kaksoisnapauta.

  6. Aseta minuutit liu’uttamalla kellotaulua ja kaksoisnapauta.

  7. Liu’uta valitun kellonajan oikealle puolelle, kunnes kuulet viestin ”AM” tai ”PM”. Voit vaihtaa AM- ja PM-vaihtoehtojen välillä kaksoisnapauttamalla.

  8. Siirrä kohdistus OK-painikkeeseen ja kaksoisnapauta.

  9. Liu'uta alaspäin, kunnes kuulet viestin "Lopetus", ja kaksoisnapauta. Aseta tapahtuman päättymisaika samalla tavalla kuin Alkamisaika-ruudussa.

  Vihje: Jos haluat luoda koko päivän tapahtuman, liu’uta alaspäin Uusi tapahtuma -ponnahdusikkunassa, kunnes kuulet viestin ”Koko päivän tapahtuma”. Ota valitsin käyttöön kaksoisnapauttamalla.

 4. Jos haluat asettaa kokoukselle sijainnin, esimerkiksi johtokunnan kokoushuoneen tai Northwind-konferenssikeskuksen, siirrä kohdistu Sijainti-tekstiruutuun ja kaksoisnapauta. Kirjoita tai sanele haluamasi sijainti.

 5. Jos käytössäsi on useita kalentereita, voit määrittää mihin kalenterin uusi tapahtuma lisätään. Siirrä kohdistus Kalenteri-ruutuun ja kaksoisnapauta. Jos haluat kuulla kalentereiden nimet, liu'uta alaspäin ja valitse sitten tapahtumassa käytettävä kalenteri kaksoisnapauttamalla.

 6. Ilmoitusten oletusasetus on 15 minuuttia ennen tapahtumaa. Voit muuttaa oletusarvoista ilmoitusaikaa siirtämällä kohdistuksen Ilmoitus-ruutuun. Kaksoisnapauta sitä. Jos haluat kuulla ilmoitusasetukset, esimerkiksi Ei mitään tai 1 tunti ennen, liu’uta alaspäin. Valitse haluamasi vaihtoehto kaksoisnapauttamalla.

 7. Jos haluat kutsua henkilöitä tapahtumaan, siirrä kohdistus Ihmiset-tekstiruutuun ja kaksoisnapauta. Kirjoitan sitten kutsuttavien henkilöiden nimet. Kirjoittaessasi Outlook etsii vastaavat nimet yhteystietoluettelosta ja näyttää ne. Jos haluat kuulla heidän nimensä, liu'uta alaspäin. Valitse yhteystieto kaksoisnapauttamalla.

  Kun olet kutsunut haluamasi henkilöt tapahtumaan, siirrä kohdistus oikeassa yläkulmassa olevaan Valmis-painikkeeseen ja kaksoisnapauta.

 8. Jos haluat lisätä tietoja tapahtumaan, siirrä kohdistus Kuvaus-ruutuun ja kaksoisnapauta. Kirjoita tapahtuman tiedot. Siirrä lopuksi kohdistus Kuvaus-ponnahdusikkunan oikeassa yläkulmassa olevaan Valmis-painikkeeseen ja kaksoisnapauta.

 9. Valitse, haluatko tallentaa vai hylätä tapahtuman.

  • Jos haluat hylätä tapahtuman, liu’uta vasemmassa yläkulmassa Sulje-painikkeeseen ja kaksoisnapauta. Kuulet viestin ”Hylkää tapahtuma, Peruuta, Hylkää”. Siirrä kohdistus Hylkää-painikkeeseen ja kaksoisnapauta.

  • Jos haluat tallentaa tapahtuman, siirrä kohdistus oikeassa yläkulmassa olevaan Tallenna-painikkeeseen ja kaksoisnapauta. Kun tallennat tapahtuman, kaikille kutsutuille lähetetään sähköpostikutsu automaattisesti.

Tapahtuman avaaminen ja muokkaaminen

 1. Liu’uta tapahtumia missä tahansa kalenterinäkymässä (Esityslista, Päivä, 3 päivää tai Viikko). Kun kuulet haluamasi tapahtuman otsikon, avaa se kaksoisnapauttamalla. Tapahtuman avautuu ponnahdusikkunassa.

 2. Jos haluat kuulla otsikon, päivän, päivämäärän, kellonajan, sijainnin ja muita tietoja, liu’uta alaspäin tapahtuman ponnahdusikkunassa.

 3. Jos haluat muokata tapahtumaa, siirrä kohdistus ponnahdusikkunan oikeassa yläkulmassa olevaan Muokkaa-painikkeeseen ja kaksoisnapauta. Muokkaa tapahtumaa -ponnahdusikkuna avautuu. Liu’uta alaspäin ikkunassa, kunnes kuulet muokattavan ruudun nimen ja kaksoisnapauta sitä. Tee haluamasi muutokset. Kun olet valmis, siirrä kohdistus ponnahdusikkunan oikeassa yläkulmassa olevaan Tallenna-painikkeeseen ja kaksoisnapauta sitä.

 4. Jos haluat sulkea tapahtuman, siirrä kohdistus ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaan Sulje-painikkeeseen ja kaksoisnapauta.

Tapahtumamuistutuksiin vastaaminen

Jos Outlook-tapahtumien ilmoitukset on otettu käyttöön ja TalkBack on käytössä, kuulet muistutuksia tapahtumista määritettyyn aikaan ennen tapahtumaa. Tapahtumamuistutus ilmestyy näytölle. Kuulet lisätietoja tapahtumasta liu’uttamalla alaspäin ponnahdusmuistutuksessa.

Jos käytössäsi on Android-puhelin, ponnahdusmuistutus sisältää painikkeet, joilla voit reagoida muistutukseen. Vaikka painikkeet voivat vaihdella käytettävän sähköpostitilin mukaan, käytettävissä on ainakin seuraavat painikkeet:

 • Tiedot avaa tapahtuman.

 • Odota sulkee muistutuksen tapahtuman ajankohtaan saakka.

 • Sulje sulkee muistutuksen tekemättä mitään.

Jos käytössäsi on Android-tabletti, muistutus ei sisällä painikkeita, mutta kuulet tapahtuman otsikon ja ajan.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×