Kahden taulukon vertailu ja vastineettomien tietueiden etsiminen

Saatat haluta verrata kahta taulukkoa ja tunnistaa toisesta taulukosta tietueet, joiden vastinetta ei ole toisessa taulukossa. Helpoin tapa tunnistaa tietueet on ohjattu vastineettomien tietueiden etsimiskyselyn luominen. Kun ohjattu toiminto on luonut kyselyn, voit muokata kyselyn rakennetta ja lisätä tai poistaa kenttiä tai lisätä liitoksia kahden taulukon välille (ilmaisemaan kenttiä, joissa on oltava vastaavat arvot). Voit myös luoda oman kyselyn vastineettomien tietueiden etsimistä varten käyttämättä ohjattua toimintoa.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit ottaa käyttöön ja suorittaa vastineettomien tietueiden etsimiskyselyn, miten voit muokata toiminnon tulosta ja miten voit luoda oman kyselyn vastineettomien tietueiden etsimistä varten.

Huomautus: Ohjattua vastineettomien tietueiden etsimiskyselyä ei tueta Accessin verkkosovelluksissa eikä verkkotietokannoissa.

Artikkelin sisältö

Milloin kannattaa etsiä vastineettomia tietueita?

Kahden taulukon vertaileminen vastineettomien tietueiden etsimiskyselyllä

Usean kentän vertailu luomalla vastineettomien tietueiden etsimiskysely ja muokkaamalla sitä

Oman kyselyn luominen vastineettomien tietueiden etsimistä varten

Milloin kannattaa etsiä vastineettomia tietueita?

Esimerkiksi seuraavassa kahdessa tilanteessa saatat haluta verrata kahta taulukkoa ja etsiä vastineettomia tietueita. Joissakin tilanteissa vastineettomien tietueiden etsiminen saattaa olla ensimmäinen useista vaiheista, jotka kannattaa suorittaa. Tässä artikkelissa käsitellään vain vastineettomien tietueiden etsimistä.

 • Tallennat yhteen taulukkoon tietoja jostain kohteesta (kuten tuotteesta) ja tallennat toiseen taulukkoon tietoja kyseistä kohdetta koskevasta toiminnasta (kuten tilauksista).   

  Esimerkiksi Northwindin tietokantamallissa tuotteiden tiedot on tallennettu Tuotteet-taulukkoon ja kuhunkin tilaukseen sisältyvien tuotteiden tiedot on tallennettu Tilaustiedot-taulukkoon. Koska (rakenteen mukaan) Tuotteet-taulukossa ei ole tietoja tilauksista, pelkästään Tuotteet-taulukkoa katsomalla ei voi määrittää, mitä tuotteita ei ole koskaan myyty. Näitä tietoja ei myöskään saa selville katsomalla vain Tilaustiedot-taulukkoa, koska Tilaustiedot-taulukko sisältää tietoja vain myydyistä tuotteista. Sinun on vertailtava näitä kahta taulukkoa, jotta voit määrittää, mitä tuotteita ei ole koskaan myyty.

  Jos haluat tarkastella luetteloa ensimmäisen taulukon kohteista, joilla ei ole vastaavaa toimintoa toisessa taulukossa, voit käyttää vastineettomien tietueiden etsimiskyselyä.

 • Sinulla on kaksi taulukkoa, joissa on päällekkäisiä, tarpeettomia tai ristiriitaisia tietoja, ja haluat yhdistää ne yhdeksi taulukoksi.    

  Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on taulukko, jonka nimi on Asiakas, ja toinen, jonka nimi on Asiakkaat. Taulukot ovat lähes samanlaiset, mutta toisessa tai kummassakin taulukossa on tietueita, joita toisessa taulukossa ei ole. Jos haluat yhdistää taulukot, sinun on ensin määritettävä, mitkä tietueet ovat yksilöllisiä jommassakummassa taulukossa.

  Näissä tapauksissa tämän artikkelin menetelmät voivat olla avuksi, mutta sinun on todennäköisesti tehtävä muutakin. Voit tunnistaa vastineettomat tietueet vastineettomien tietueiden etsimiskyselyllä, mutta, jos haluat hakea tietueiden yhdistetyn joukon, käytä tuloksia luomaan yhdistämiskysely. Jos osaat kirjoittaa SQL-lausekkeita, voit jopa ohittaa vastineettomien tietueiden etsimiskyselyn ja kirjoittaa yhdistämiskyselyn itse.

  Voit usein lähteä ratkomaan päällekkäisten, tarpeettomien tai ristiriitaisten tietojen ongelmaa hakemalla tietojen kaksoiskappaleita kahdesta tai useammasta taulukosta.

Saat lisätietoja yhdistämiskyselyistä tai tietojen kaksoiskappaleiden etsimisestä, piilottamisesta tai poistamisesta Katso myös -kohdan linkeistä.

Huomautus: Tämän artikkelin esimerkeissä käytetään Northwind-tietokantamallin avulla luotua tietokantaa.

Northwindin määrittäminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Uusi.

 2. Access-versiosi mukaan voit etsiä Northwindia hakuruudusta tai vasemmasta ruudusta kohdassa Malliluokat. Valitse sitten Paikalliset mallit.

 3. Valitse Paikalliset mallit -kohdassa Northwind 2007 -malli ja valitse sitten Luo.

 4. Avaa tietokanta noudattamalla Käynnistysnäyttö-välilehden Northwind Traders -sivun ohjeita ja sulje sitten Sisäänkirjautuminen-valintaikkuna.

Kahden taulukon vertaileminen vastineettomien tietueiden etsimiskyselyllä

 1. Valitse Luo-välilehden Kyselyt-ryhmästä Ohjattu kyselyn luominen. Jos käytät Access 2007:ää, valitse Luo-välilehden Muut-ryhmästä Ohjattu kyselyn luominen.

  Accessin valintanauhan Kyselyt-ryhmässä näkyy kaksi vaihtoehtoa: Ohjattu kyselyn luominen ja Kyselyn rakennenäkymä
 2. Kaksoisnapsauta Uusi kysely -valintaikkunassa vaihtoehtoa Vastineettomien tietueiden etsimiskysely.

 3. Valitse ohjatun toiminnon ensimmäisestä sivusta taulukko, jossa on vastaamattomia tietueita, ja valitse Seuraava. Jos esimerkiksi haluat nähdä niiden Northwind-tuotteiden luettelon, joita ei ole koskaan myyty, valitse Tuotteet-taulukko.

  Taulukon tai kyselyn valitseminen vastineettomien tietueiden etsimiskyselyn valintaikkunassa
 4. Valitse toisesta sivusta liittyvä taulukko ja valitse Seuraava. Noudata esimerkkiä valitsemalla Tilaustiedot-taulukko.

  Liittyvät tietueet sisältävän taulukon tai kyselyn valitseminen vastineettomien tietueiden etsimiskyselyn valintaikkunassa
 5. Valitse kolmannessa sivussa kentät, jotka yhdistävät taulukot, valitse < = > ja valitse sitten Seuraava. Voit valita kummastakin taulukosta vain yhden kentän. Noudata esimerkkiä valitsemalla Tunnus Tuotteet-taulukosta ja Tuotetunnus Tilaustiedot-taulukosta. Tarkista, että oikeat kentät vastaavat toisiaan, tarkastamalla Vastaavat kentät -ruudun teksti.

  Vastaavien kenttien valitseminen taulukoista vastineettomien tietueiden etsimiskyselyn valintaikkunassa

  Huomaa, että Tunnus- ja Tuotetunnus-kentät voivat olla jo valittuina mallin yhteyksien vuoksi.

 6. Kaksoisnapsauta neljännessä sivussa kenttiä, jotka haluat nähdä ensimmäisestä taulukosta ja valitse Seuraava. Noudata esimerkkiä valitsemalla Tunnus- ja Tuotenimi-kentät.

  Kenttien valitseminen kyselyn tulosteeseen vastineettomien tietueiden etsimiskyselyn valintaikkunassa
 7. Viidennessä sivussa voit tarkastella tuloksia tai muokata kyselyn rakennetta. Valitse tässä esimerkissä Haluan tarkastella tuloksia. Hyväksy kyselyn nimi ja valitse sitten Valmis.

  Vastineettomien tietueiden kyselyn nimeäminen vastineettomien tietueiden etsimiskyselyn valintaikkunassa

  Haluat ehkä muokata kyselyn rakennetta lisäämällä toisen ehdon, muuttaa lajittelujärjestystä tai lisätä tai poistaa kenttiä. Lisätietoja vastineettomien tietueiden etsimiskyselyn muokkaamisesta on seuraavassa osiossa. Yleisiä tietoja kyselyjen luomisesta ja muokkaamisesta on Katso myös -osion linkeissä.

Usean kentän vertailu luomalla vastineettomien tietueiden etsimiskysely ja muokkaamalla sitä

 1. Valitse Luo-välilehden Kyselyt-ryhmästä Ohjattu kyselyn luominen. Jos käytät Access 2007:ää, valitse Luo-välilehden Muut-ryhmästä Ohjattu kyselyn luominen.

 2. Kaksoisnapsauta Uusi kysely -valintaikkunassa vaihtoehtoa Vastineettomien tietueiden etsimiskysely.

 3. Valitse ohjatun toiminnon ensimmäisestä sivusta taulukko, jossa on vastaamattomia tietueita, ja valitse Seuraava. Jos esimerkiksi haluat nähdä niiden Northwind-tuotteiden luettelon, joita ei ole koskaan myyty, valitse Tuotteet-taulukko.

 4. Valitse toisesta sivusta liittyvä taulukko ja valitse Seuraava. Noudata esimerkkiä valitsemalla Tilaustiedot-taulukko.

 5. Valitse kolmannessa sivussa kentät, jotka yhdistävät taulukot, valitse < = > ja valitse sitten Seuraava. Voit valita kummastakin taulukosta vain yhden kentän. Noudata esimerkkiä valitsemalla Tunnus Tuotteet-taulukosta ja Tuotetunnus Tilaustiedot-taulukosta. Tarkista, että oikeat kentät vastaavat toisiaan, tarkastamalla Vastaavat kentät -ruudun tekstin. Voit yhdistää loput kentistä suoritettuasi ohjatun toiminnon.

  Huomaa, että Tunnus- ja Tuotetunnus-kentät voivat olla jo valittuina mallin yhteyksien vuoksi.

 6. Kaksoisnapsauta neljännessä sivussa kenttiä, jotka haluat nähdä ensimmäisestä taulukosta ja valitse Seuraava. Noudata esimerkkiä valitsemalla Tunnus- ja Tuotenimi-kentät.

 7. Valitse viidennessä sivussa Muokkaa rakennetta ja valitse sitten Valmis.

  Kysely avautuu rakennenäkymässä.

 8. Huomaa kyselyn rakenneruudukossa, että kumpikin taulukko on yhdistetty kentistään (tässä esimerkissä Tunnus ja Tuotetunnus), jotka määritit ohjatun vastineettomien tietueiden etsimiskysely -toiminnon kolmannessa sivussa. Luo yhteys lopuille yhdistettyjen kenttien pareille vetämällä ne ensimmäisestä taulukosta (taulukosta, jossa on vastaamattomia tietueita) toiseen taulukkoon. Vedä esimerkiksi Tuotteet-taulukon Luettelohinta-kenttä Tilaustiedot-taulukon Yksikköhinta-kenttään.

 9. Avaa Liitoksen ominaisuudet -valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla liitosta (kenttiä yhdistävää viivaa). Valitse kullekin liitokselle asetus, joka sisältää kaikki Tuotteet-taulukon tietueet, ja valitse OK.

  Huomaa, että kyselyn rakenneruudukossa kunkin liitoksen toisessa päässä on nuoli.

  Liitoksen tyyppi näkyy viivan tyylistä.

  1. Kun luot liitoksen Luettelohinta- ja Yksikköhinta-kenttien välille, liitos rajoittaa kummankin kentän tulostetta. Vain ne tietueet, joilla on samat tiedot kummankin taulukon kentissä, sisältyvät kyselytuloksiin.

  2. Kun olet muokannut liitoksen ominaisuuksia, liitos rajoittaa vain taulukkoa, johon nuoli osoittaa. Kaikki tietueet taulukosta, josta nuoli lähtee, sisältyvät kyselyn tuloksiin.

  Huomautus: Varmista, että kaikki liitosten nuolet osoittavat samaan suuntaan.

 10. Kaksoisnapsauta jokaista yhdistettyjen tietueiden taulukon (tässä esimerkissä Tilaustiedot-taulukon) kenttää, joka on liitetty ensimmäiseen taulukkoon, ohjatun toiminnon kolmannessa sivussa valittua kenttää (tässä esimerkissä Tuotetunnus-kenttää) lukuun ottamatta. Poista kunkin kentän Näytä-rivin valintaruudun valinta ja kirjoita Ehdot-riville Is Null.

 11. Voit myös lisätä ehtoja muihin kyselykenttiin tai luoda laskettuja kenttiä, jotka perustuvat ensimmäisen taulukon arvoihin.

 12. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

  Kysely palauttaa niiden tuotteiden nimet, jotka eivät ole missään tilauksessa.

Oman kyselyn luominen hakemaan vastaamattomia tietueita

 1. Valitse Luo-välilehden Kyselyt-ryhmästä Kyselyn rakennenäkymä. Jos käytät Access 2007:ää, valitse Luo-välilehden Muut-ryhmästä Kyselyn rakennenäkymä.

 2. Kaksoisnapsauta Näytä taulukko -valintaikkunassa taulukkoa, jolla on vastaamattomia tietueita, ja kaksoisnapsauta sitten taulukkoa, jossa on yhdistetyt tietueet.

 3. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna.

 4. Kyselyn rakenneruudukossa kummankin taulukon välillä pitäisi olla viivat (liitokset), jotka yhdistävät ne yhdistetyissä kentissä. Jos liitoksia ei ole, luo ne vetämällä kukin yhdistetty kenttä ensimmäisestä taulukosta (taulukosta, jossa vastaamattomat tietueet ovat) toiseen taulukkoon (taulukkoon, jossa yhdistetyt tietueet ovat).

 5. Avaa Liitoksen ominaisuudet -valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla liitosta. Valitse kunkin liitoksen kohdalla vaihtoehto 2 ja valitse sitten OK.

  Kyselyn rakenneruudukon liitokset muuttuvat siten, että niiden toisessa päässä on nuoli.

  Huomautus: Varmista, että kaikki liitokset osoittavat samaan suuntaan. Kyselyä ei voi suorittaa, jos liitokset osoittavat eri suuntiin. Kysely voi epäonnistua, jos jokin liitos ei ole nuoli. Liitosten tulisi osoittaa poispäin taulukosta, jossa on vastaamattomia tietueita.

 6. Kaksoisnapsauta vastineettomia tietueita sisältävässä taulukossa kenttiä, jotka kysely palauttaa.

  Voit myös määrittää kenttien ehdot tai luoda laskettuja kenttiä.

 7. Napsauta liittyvien tietueiden taulukossa kenttiä, jotka on yhdistetty ensimmäiseen taulukkoon. Poista kunkin kentän Näytä-rivin ruudun valinta ja kirjoita Ehdot-riville Is Null.

 8. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Suorita.

Katso myös

Yksinkertaisen valintakyselyn luominen

Tietueiden kaksoiskappaleiden etsiminen kyselyn avulla

Useiden kyselyjen yhdistäminen yhdeksi tulokseksi yhdistämiskyselyn avulla

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×