Kaavat ja funktiot

Kahden päivämäärän välisen eron laskeminen

Kahden päivämäärän välisen eron laskeminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Käytä PVMERO-funktiota, jos haluat laskea kahden päivämäärän välisen eron. Sijoita ensin alkamispäivä soluun ja päättymispäivä toiseen soluun. Kirjoita sitten jokin seuraavista kaavoista.

Varoitus: Jos Aloituspäivä on suurempi kuin Lopetuspäivä, tuloksena on #LUKU!-virhe.

Ero päivinä

=PVMERO(D9,E9,"d") tuloksella 856

Tässä esimerkissä alkamispäivä on solussa D9 ja päättymispäivä on solussa E9. Kaava on solussa F9. Kaavassa "d" palauttaa kahden päivämäärän välisten kokonaisten päivien määrän.

Ero viikkoina

=(PVMERO(D13,E13,"d")/7) ja tulos: 122,29

Tässä esimerkissä alkamispäivä on solussa D13 ja päättymispäivä on solussa E13. Kaavassa "d" palauttaa päivien määrän. Huomaa kuitenkin /7 kaavan lopussa. Tämä jakaa päivien määrän seitsemällä, koska viikossa on seitsemän päivää. Huomaa, että tulos on myös muotoiltava luvuksi. Paina näppäinyhdistelmää CTRL+1. Valitse sitten Luku > Desimaalit: 2.

Ero kuukausina

=PVMERO(D5,E5,"m") ja tulos: 28

Tässä esimerkissä alkamispäivä on solussa D5 ja päättymispäivä on solussa E5. Kaavassa "m" palauttaa kahden päivämäärän välisten kokonaisten kuukausien määrän.

Ero vuosina

=PVMERO(D2,E2,"y") ja tulos: 2

Tässä esimerkissä alkamispäivä on solussa D2 ja päättymispäivä on solussa E2. Kaavassa "y" palauttaa kahden päivämäärän välisten kokonaisten vuosien määrän.

Iän laskeminen vuosina, kuukausina ja päivinä

Voit myös laskea iän tai palvelun keston. Tulos voi olla esimerkiksi "2 vuotta, 4 kuukautta, 5 päivää".

1. PVMERO-funktion avulla voit laskea vuosien kokonaismäärän.

=PVMERO(D17,E17,"y") ja tulos: 2

Tässä esimerkissä alkamispäivä on solussa D17 ja päättymispäivä on solussa E17. Kaavassa "y" palauttaa kahden päivämäärän välisten kokonaisten vuosien määrän.

2. Laske kuukaudet käyttämällä PVMERO-funktiota uudelleen parametrin "ym" kanssa.

=PVMERO(D17,E17,"yd") ja tulos: 4

Käytä PVMERO-kaavaa toisessa solussa parametrin "ym" kanssa. Kaavassa "ym" palauttaa niiden kuukausien määrän, jotka ovat jäljellä viimeisen kokonaisen vuoden jälkeen.

3. Käytä eri kaavaa päivien laskemiseen.

=PVMERO(D17,E17,"md") ja tulos: 5

Nyt meidän on laskettava jäljellä olevien päivien määrä. Teemme tämän kirjoittamalla erilaisen kaavan, joka esitetään yllä. Tämä kaava vähentää päättymiskuukauden ensimmäisen päivän (1.5.2016) solun E17 alkuperäisestä päättymispäivästä (6.5.2016). Kaava laskee tämän seuraavasti: Ensimmäinen PÄIVÄYS-funktio luo päivämäärän 1.5.2016. Se luo sen käyttämällä solun E17 vuotta ja solun E17 kuukautta. 1 edustaa kyseisen kuukauden ensimmäistä päivää. PÄIVÄYS-funktion tulos on 1.5.2016. Sitten vähennämme tämän solun E17 alkuperäisestä päättymispäivästä, joka on 6.5.2016. 6.5.2016 miinus 1.5.2016 on viisi päivää.

Varoitus: Emme suosittele PVMERO-funktion ”md”-argumentin käyttöä, koska laskenta voi tuottaa epätarkkoja tuloksia.

4. Valinnainen: Yhdistä kolme kaava yhdeksi.

=PVMERO(D17,E17,"y")&" vuotta, "&PVMERO(D17,E17,"ym")&" kuukautta, "&PVMERO(D17,E17,"md")&" päivää" ja tulos: 2 vuotta, 4 kuukautta, 5 päivää

Voit lisätä kaikki kolme laskutoimitusta yhteen soluun, kuten tässä esimerkissä. Käytä et-merkkejä, lainausmerkkejä ja tekstiä. Kaava on pidempi kirjoittaa, mutta siinä on kaikki yhdessä kaavassa. Vihje: Voit lisätä kaavaan rivinvaihtoja painamalla näppäinyhdistelmää ALT+ENTER. Tämä helpottaa lukemista. Voit myös painaa CTRL+VAIHTO+U, jos et näe kaavaa kokonaan.

Lataa Microsoftin esimerkkejä

Voit ladata kaikki tämän artikkelin esimerkkejä Esimerkki sisältävää työkirjaa. Voit seurata tai luoda omia kaavoja.

Lataa päivämäärän laskenta-esimerkkejä

Muita päivämäärä- ja kellonaikalaskutoimituksia

Kuten edellä esitettiin, PVMERO-funktio laskee alkamis- ja päättymispäivän välisen eron. Voit myös käyttää TÄMÄ.PÄIVÄ()-funktiota kaavassa sen sijaan, että kirjoitat päivämäärät. Kun käytät TÄMÄ.PÄIVÄ()-funktiota, Excel käyttää tietokoneesi kuluvaa päivämäärää kyseistä päivämäärää varten. Ota huomioon, että tämä muuttuu, kun tiedosto avataan uudelleen myöhempänä ajankohtana.

=PVMERO(Tänään(),D28,"y") ja tulos: 984

Huomaa, että tämän artikkelin kirjoitusajan päivämäärä oli 6. lokakuuta 2016.

TYÖPÄIVÄT.KANSVÄL-funktion avulla voit laskea kahden päivämäärän välisten työpäivien määrän. Voit myös määrittää kaavan jättämään pois viikonloput ja juhlapäivät.

Ennen aloittamista: Päätä, haluatko jättää juhlapäivät pois. Jos haluat jättää juhlapäivät pois, kirjoita juhlapäiväluettelo erilliseen alueeseen tai taulukkoon. Lisää kunkin juhlapäivän päivämäärä omaan soluunsa. Valitse sitten kyseiset solut ja valitse Kaavat > Määritä nimi. Anna alueen nimeksi MyHolidays ja valitse OK. Luo sitten kaava seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Kirjoita alkamis- ja päättymispäivä.

Alkamispäivä solussa D53 on 1.1.2016, päättymispäivä solussa E53 on 31.12.2016

Tässä esimerkissä alkamispäivä on solussa D53 ja päättymispäivä on solussa E53.

2. Kirjoita toiseen soluun seuraava kaava:

= TYÖPÄIVÄT. KANSVÄL(D53,E53,1) ja tulos: 261

Kirjoita edellä olevan esimerkin mukainen kaava. Kaavan arvo 1 määrittää lauantait ja sunnuntait viikonlopun päiviksi ja jättää ne pois laskutoimituksesta.

Huomautus: Excel 2007:ssä ei ole TYÖPÄIVÄT.KANSVÄL-funktiota. Siinä on kuitenkin TYÖPÄIVÄT-funktio. Edellä oleva esimerkki olisi tällainen Excel 2007:ssä: =TYÖPÄIVÄT(D53,E53). Et määritä arvoa 1, koska TYÖPÄIVÄT-funktio olettaa, että viikonloppu on lauantaina ja sunnuntaina.

3. Muuta tarvittaessa arvoa 1.

IntelliSense-luettelo, jossa on 2 – sunnuntai, maanantai; 3 – maanantai, tiistai ja niin edelleen

Jos lauantai ja sunnuntai eivät ole viikonlopun päiviä, muuta arvo 1 toiseksi luvuksi IntelliSense-luettelosta. Esimerkiksi arvo 2 määrittää sunnuntait ja maanantait viikonlopun päiviksi.

Jos käytössäsi on Excel 2007, voit ohittaa tämän vaiheen. Excel 2007:n TYÖPÄIVÄT-funktio olettaa aina, että viikonloppu on lauantaina ja sunnuntaina.

4. Kirjoita juhlapäiväalueen nimi.

= TYÖPÄIVÄT. KANSVÄL(D53,E53,1,OmatLomat) ja tulos: 252

Jos olet luonut juhlapäiväalueen nimen edellä olevassa osiossa "Ennen aloittamista", kirjoita kyseinen nimi kaavan loppuun. Jos sinulla ei ole juhlapäiviä, voit jättää pilkun ja MyHolidays-nimen pois kaavasta. Jos käytössäsi on Excel 2007, edellä oleva esimerkki olisi sen sijaan tällainen: =TYÖPÄIVÄT(D53,E53,MyHolidays).

Vihje: Jos et halua viitata vapaapäivä alueen nimi, voit myös kirjoittaa alueen, kuten D35:E:39. Tai kirjoita kunkin juhlapäivän sisällä kaavaa. Esimerkiksi, että juhlapäivät on tammikuun 1 ja 2 / 2016, kirjoita ne tältä: = työpäivät. INTL(D53,E53,1,{"1/1/2016","1/2/2016"}). Excel 2007: ssä, se näyttää tältä: =NETWORKDAYS(D53,E53,{"1/1/2016","1/2/2016"})

Voit laskea kuluneen ajan vähentämällä ajan toisesta ajasta. Sijoita ensin alkamisaika soluun ja päättymisaika toiseen soluun. Varmista, että kirjoitat ajan täydellisessä muodossa, mukaan lukien tunnit, minuutit ja välilyönnin ennen mahdollista AM- tai PM-lyhennettä. Tee näin:

1. Kirjoita alkamis- ja päättymisaika.

Alkamispäivä/aika 7.15, päättymispäivä/aika 16.30

Tässä esimerkissä alkamisaika on solussa D80 ja päättymisaika on solussa E80. Varmista, että kirjoitat tunnit, minuutit ja lisäät välilyönnin ennen mahdollista AM- tai PM-lyhennettä.

2. Määritä ajan muoto t:mm AM/PM.

Muotoile solut -valintaikkuna, Oma-komento, laji t:mm AM/PM

Valitse molemmat päivämäärät ja paina näppäinyhdistelmää CTRL+1 (tai Kuva MAC-komentopainikkeen kuvakkeesta +1 Macissa). Valitse Oma > t:mm AM/PM, jos se ei ole vielä määritetty.

3. Vähennä kyseiset ajat toisistaan.

= E80-D80 ja tulos: 9.15

Vähennä toisessa solussa alkamisaika toisen solun päättymisajasta.

4. Määritä ajan muoto t:mm.

Muotoile solut -valintaikkuna, Oma-komento, laji t:mm

Paina näppäinyhdistelmää CTRL+1 (tai Kuva MAC-komentopainikkeen kuvakkeesta +1 Macissa). Valitse Oma > t:mm niin, että tulos jättää pois mahdollisen AM:n ja PM:n.

Jos haluat laskea kahden päivämäärän ja kellonajan välisen ajan, voit helposti vähentää ajat toisistaan. Sinun on kuitenkin muotoiltava solut, jotta Excel palauttaa haluamasi tulokset.

1. Kirjoita kaksi päivämäärää ja kellonaikaa täydellisessä muodossa.

Alkamispäivä 1.1.2016 13.00; päättymispäivä 2.1.2016 14.00

Kirjoita ensin soluun alkamispäivämäärä/-aika täydellisessä muodossa. Kirjoita sitten toiseen soluun päättymispäivämäärä/-aika täydellisessä muodossa. Molemmissa soluissa pitää olla kuukausi, päivä, vuosi, tunnit, minuutit ja välilyönti ennen mahdollista AM- tai PM-lyhennettä.

2. Määritä muoto 14.3.2012 1:30 PM

Muotoile solut -valintaikkuna, Päivämäärä-komento, laji 14.3.2012 13.30

Valitse molemmat solut ja paina sitten näppäinyhdistelmää CTRL+1 (tai Kuva MAC-komentopainikkeen kuvakkeesta +1 Macissa). Valitse sitten Päivämäärä > 14.3.2012 1:30 PM. Tämä ei ole päivämäärä, jonka määrität, vaan esimerkki siitä, miltä muoto näyttää. Huomaa, että Excel 2016:ta aiemmissa versioissa tällä muodolla voi olla erilainen esimerkkipäivämäärä, kuten 14.3.01 1:30 PM.

3. Vähennä kyseiset ajat toisistaan.

=E84-D84 ja tulos 1,041666667

Vähennä toisessa solussa alkamispäivämäärä/-aika toisen solun päättymispäivämäärästä/-ajasta. Tulos on luultavasti luku ja desimaaliluku. Tämä korjataan seuraavassa vaiheessa.

4. Määritä ajan [t]:mm.

Muotoile solut -valintaikkuna, Oma-komento, laji [t]:mm

Paina näppäinyhdistelmää CTRL+1 (tai Kuva MAC-komentopainikkeen kuvakkeesta +1 Macissa). Valitse Oma. Kirjoita Laji-ruutuun [t]:mm.

Aiheeseen liittyviä ohjeita

PVMERO-funktio
työpäivät. Kansainvälinen funktion
työpäivät
päivämäärä- ja aikafunktiot
kahdesti välisen eron laskeminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×