Kaavojen automaattisen täydennyksen käyttäminen

Voit helpottaa kaavojen muodostamista ja muokkaamista sekä vähentää kirjoitus- ja syntaksivirheitä käyttämällä kaavojen automaattista täydennystä. Kun olet kirjoittanut kaavariville yhtäläisyysmerkin (=) ja ensimmäiset kirjaimet tai funktion kirjaimet, näet luettelon funktioista, nimistä ja merkkijonoista. Näet myös oikean funktion valintaa helpottavia tekstejä.

Kaavan automaattisen täydennyksen luettelo

Voit tehdä esimerkiksi seuraavia toimia kaavan automaattista täydennystä käyttämällä.

Kohteiden näyttäminen kaavan automaattisen täydennyksen luettelossa

Seuraavassa taulukossa on esitetty, kuinka voit hallita kaavan automaattisen täydennyksen luettelon kohteiden näyttämistä.

Näytettävä kohde

Kirjoitettava teksti

Excel Online ja käyttäjän määrittämien funktioiden nimet

Kirjain tai alkukirjaimet paikassa, johon funktio voidaan kirjoittaa.

Esimerkki Su

Funktion argumentit

Kirjoita ( -- avaava kaarisulje

Kirjoita argumentti, kuten luku tai soluviittaus, tai käytä näytönkäynnistintä, kuten alkukirjaimia tai [-merkkiä (avaava hakasulje).

Esimerkki: SUMMA(5; A2; [

Kirjoita kutakin seuraavaa argumenttia varten puolipiste ja sitten argumentti tai toinen näytönkäynnistin.

Huomautus: Seuraavilla funktioilla on luettelovakioilla määritettyjä argumentteja, jotka tulevat automaattisesti näkyviin avattavaan luetteloon: SOLU, TULEVA.ARVO, VHAKU, VASTINE, MAKSU, NA, ARVON.MUKAAN.KESKIARVO, ARVON.MUKAAN.TASAN, VÄLISUMMA ja PHAKU.

Määritetyt nimet ja taulukoiden nimet

Kirjain tai alkukirjaimet paikassa, johon funktio voidaan kirjoittaa.

Esimerkki: Vuosimyynti

Taulukon sarakemääritteet ja erikoiskohteiden määritteet ([#Kaikki]; [#Tiedot]; [#Otsikot]; [#Summat]; [#TämäRivi])

Vähintään yksi seuraavista:

 • [ (avaava hakasulje) välittömästi taulukon nimen jälkeen.

  Esimerkki: VuosiYhteensä[

 • ; (puolipiste) välittömästi erikoismerkin jälkeen.

  Esimerkki: =VuosiYhteensä[#Kaikki];

 • : (kaksoispiste) välittömästi sarakkeen nimen jälkeen.

  Esimerkki: =VuosiYhteensä[Myynti:

Huomautus: Jos solu on taulukossa, taulukon nimi ei ole pakollinen. Esimerkiksi seuraavat kaavat merkitsevät samaa:

=[Myynti]/[Kulut]

=VuosiYhteensä[Myynti]/VuosiYhteensä[Kulut]

Datakuutiofunktioiden yhteyksien nimet

" (avaava lainausmerkki) välittömästi datakuutiofunktion nimen avaavan sulkumerkin jälkeen.

Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("

Huomautus: Vain parhaillaan käsiteltävään työkirjaan tallennetut OLAP-yhteydet näkyvät luettelossa.

Datakuutiofunktioiden MDX (Multidimensional expressions) ­merkkijonot

Vähintään yksi seuraavista:

 • " (avaava lainausmerkki) välittömästi argumenttia merkitsevän puolipisteen jälkeen.

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"

 • . (piste) välittömästi sulkevan hakasulkeen jälkeen.

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"[Asiakkaat].

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"[Asiakkaat][Ruotsi].

 • ( (avaava sulje) välittömästi avaavan MDX-merkkijonoa merkitsevän lainausmerkin jälkeen osoittaaksesi monikon alun (merkkijonon, joka sisältää pilkuilla eroteltuja arvoja).

  Esimerkiksi: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"(

 • ;  (puolipiste) välittömästi MDX-merkkijonossa olevan sulkevan hakasulkeen jälkeen (merkitsee monikon toista osaa).

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"[Asiakkaat][Ruotsi];

 • { (avaava aaltosulje) välittömästi avaavan MDX-merkkijonoa merkitsevän lainausmerkin jälkeen (merkitsee joukkolausekkeen alkua).

  Esimerkiksi: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"{

  Huomautukset: 

  • Yhteyden OLAP-­tietolähteeseen on oltava muodostettu, ennen kuin MDX-merkkijono voidaan kirjoittaa kaavan automaattista täydennystä käyttämällä.

  • Valinnan helpottamiseksi kohdeohjeessa näkyy myös otsikko, jos se on määritetty.

  • Jos MDX-merkkijono ei ole yksiselitteinen, yksilöivä jäsenen nimi on silti kirjoitettava, mutta sinun on tarkistettava, että kirjoitat oikean nimen. Jos esimerkiksi seuraavalla MDX-merkkijonolla on kaksi arvoa:

   KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"[Asiakkaat][Ruotsi].[Varvikko].[Juha-Pekka Posti]

   Tällöin on kirjoitettava jompikumpi seuraavista:

   [Asiakkaat].[Nimi].&[54342]

   [Asiakkaat].[Nimi].&[34297]

   Jos kirjoittamasi määrite ei anna oikeaa tulosta, sinun on poistettava se ja valittava toinen.

  • Microsoft SQL Server Analysis Services -funktioiden nimet, kuten Children, Parent tai Crossjoin, eivät näy avattavassa luettelossa, mutta voit silti kirjoittaa ne.

Huomautukset: 

 • Voit milloin tahansa kirjoittaa kaavan kokonaan valmiiksi myös silloin, kun käytät kaavan automaattista täydennystä.

 • Voit käyttää kaavan automaattista täydennystä sisäkkäisen funktion tai kaavan keskellä. Välittömästi lisäyskohdan edessä oleva teksti määrittää avattavassa luettelossa näkyvät arvot, ja lisäyskohdan jäljessä oleva teksti säilyy muuttumattomana.

 • Määritetyt nimet, jotka luot luettelovakioille, kuten nimet, joita käytetään VÄLISUMMA-funktiossa ja datakuutiofunktioiden yhteyksissä, eivät näy automaattisen täydennyksen luettelossa, mutta voit silti kirjoittaa nimet.

Kaavan automaattisen täydennyksen luettelon läpikäyminen näppäimistöä käyttämällä

Seuraavassa taulukossa on esitetty näppäimet, joita voit käyttää kaavan automaattisen täydennyksen luettelossa.

Toiminto

Näppäin

Lisäyskohdan siirtäminen yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Lisäyskohdan siirtäminen yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Valinnan siirtäminen ylempään kohteeseen.

Ylänuoli

Valinnan siirtäminen alempaan kohteeseen.

Alanuoli

Viimeisen kohteen valitseminen.

End

Ensimmäisen kohteen valitseminen.

Home

Siirtyminen alaspäin seuraavalle sivulle ja uuden kohteen valitseminen.

PAGE DOWN

Siirtyminen ylöspäin seuraavalle sivulle ja uuden kohteen valitseminen.

PAGE UP

Avattavan luettelon sulkeminen.

Esc (tai toisen solun napsauttaminen)

Lisää kohde luettelosta.

Tärkeää: Kun olet kirjoittanut kaavan, älä unohda kirjoittaa funktion sulkevaa sulkumerkkiä, taulukkoviittauksen sulkevaa hakasuljetta tai MDX-merkkijonon sulkevaa lainausmerkkiä.

 • Voit lisätä valitun kohteen kaavaan ja siirtää lisäyskohdan kohteen perään painamalla sarkainnäppäintä tai kaksoisnapsauttamalla kohdetta.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×