Kaavojen automaattisen täydennyksen käyttäminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

To make it easier to create and edit formulas and minimize typing and syntax errors, use Formula AutoComplete. After you type an = (equal sign) and beginning letters or a display trigger, Microsoft Office Excel displays below the cell a dynamic drop-down list of valid functions, names, and text strings that match the letters or trigger. You can then insert an item in the drop-down list into the formula by using an insert trigger.

Kaavan automaattinen täydennys

1. Käynnistä kaavan automaattinen täydennys kirjoittamalla = (yhtäläisyysmerkki) kirjainten eteen tai painamalla näytönkäynnistintä.

2. Kirjoituksen aikana näytössä näkyy kelpaavat kohteet sisältävä luettelo, jossa paras vastaavuus on korostettuna.

3. Icons represent the type of entry, such as a function or table reference.

4. Yksityiskohtaisten kohdeohjeiden avulla voit valita parhaan vaihtoehdon.

Sisältö

Control the drop-down list by using display triggers

Navigate the Formula AutoComplete drop-down list by using keys

Enter an item from the drop-down list by using an insert trigger

Turn Formula AutoComplete on or off

Avattavan luettelon käyttäminen näytönkäynnistimillä

Seuraavassa taulukossa on esitetty, kuinka voit dynaamisesti hallita kaavan automaattisen täydennyksen luettelon kohteiden näyttämistä.

Näytettävä kohde

Kirjoitettava teksti

Excel­in funktioiden ja käyttäjän määrittämien funktioiden nimet

Kirjain tai alkukirjaimet paikassa, johon funktio voidaan kirjoittaa.

Esimerkki Su

Funktion argumentit

(No display trigger).

Type the argument, such as a number or cell reference, or use a display trigger, such as beginning letters or an [ (opening bracket).

Esimerkki: SUMMA(5; A2; [

Kirjoita kutakin seuraavaa argumenttia varten puolipiste ja sitten argumentti tai toinen näytönkäynnistin.

Huomautus: The following functions have arguments with enumerated constants that automatically display in the drop-down list: CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK, SUBTOTAL, and VLOOKUP.

Määritetyt nimet ja taulukoiden nimet

Kirjain tai alkukirjaimet paikassa, johon funktio voidaan kirjoittaa.

Example: Ann

Taulukon sarakemääritteet ja erikoiskohteiden määritteet ([#Kaikki]; [#Tiedot]; [#Otsikot]; [#Summat]; [#TämäRivi])

Vähintään yksi seuraavista:

 • [ (avaava hakasulje) välittömästi taulukon nimen jälkeen.

  Esimerkki: VuosiYhteensä[

 • ; (puolipiste) välittömästi erikoismerkin jälkeen.

  Esimerkki: =VuosiYhteensä[#Kaikki];

 • : (kaksoispiste) välittömästi sarakkeen nimen jälkeen.

  Esimerkki: =VuosiYhteensä[Myynti:

Huomautus: Jos solu on taulukossa, taulukon nimi ei ole pakollinen. Esimerkiksi seuraavat kaavat merkitsevät samaa:

=[Myynti]/[Kulut]

=VuosiYhteensä[Myynti]/VuosiYhteensä[Kulut]

Datakuutiofunktioiden yhteyksien nimet

" (avaava lainausmerkki) välittömästi datakuutiofunktion nimen avaavan sulkumerkin jälkeen.

Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("

Huomautus: Vain parhaillaan käsiteltävään työkirjaan tallennetut OLAP-yhteydet näkyvät luettelossa.

Datakuutiofunktioiden MDX (Multidimensional expressions) ­merkkijonot

Vähintään yksi seuraavista:

 • " (avaava lainausmerkki) välittömästi argumenttia merkitsevän puolipisteen jälkeen.

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"

 • . (piste) välittömästi sulkevan hakasulkeen jälkeen.

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"[Asiakkaat].

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"[Asiakkaat][Ruotsi].

 • ( (opening parenthesis) immediately after an opening quotation mark for an MDX text string to indicate the beginning of a tuple.

  Esimerkiksi: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"(

 • ;  (puolipiste) välittömästi MDX-merkkijonossa olevan sulkevan hakasulkeen jälkeen (merkitsee monikon toista osaa).

  Esimerkki: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"[Asiakkaat][Ruotsi];

 • { (avaava aaltosulje) välittömästi avaavan MDX-merkkijonoa merkitsevän lainausmerkin jälkeen (merkitsee joukkolausekkeen alkua).

  Esimerkiksi: KUUTIONJÄSEN("MyyntikuutionTiedot";"{

  Huomautukset: 

  • Yhteyden OLAP-­tietolähteeseen on oltava muodostettu, ennen kuin MDX-merkkijono voidaan kirjoittaa kaavan automaattista täydennystä käyttämällä.

  • Valinnan helpottamiseksi kohdeohjeessa näkyy myös otsikko, jos se on määritetty.

  • Jos MDX-merkkijono ei ole yksiselitteinen, yksilöivä jäsenen nimi on silti kirjoitettava, mutta sinun on tarkistettava, että kirjoitat oikean nimen. Jos esimerkiksi seuraavalla MDX-merkkijonolla on kaksi arvoa:

   CUBEMEMBER("SalesCubeData","[Customers].[Mexico].[Hidalgo].[Dora N. Boots]

   Tällöin on kirjoitettava jompikumpi seuraavista:

   [Asiakkaat].[Nimi].&[54342]

   [Asiakkaat].[Nimi].&[34297]

   Jos kirjoittamasi määrite ei anna oikeaa tulosta, sinun on poistettava se ja valittava toinen.

  • Microsoft SQL Server Analysis Services -funktioiden nimet, kuten Children, Parent tai Crossjoin, eivät näy avattavassa luettelossa, mutta voit silti kirjoittaa ne.

Huomautukset: 

 • Voit milloin tahansa kirjoittaa kaavan kokonaan valmiiksi myös silloin, kun käytät kaavan automaattista täydennystä.

 • Voit käyttää kaavan automaattista täydennystä sisäkkäisen funktion tai kaavan keskellä. Välittömästi lisäyskohdan edessä oleva teksti määrittää avattavassa luettelossa näkyvät arvot, ja lisäyskohdan jäljessä oleva teksti säilyy muuttumattomana.

 • Määritetyt nimet, jotka luot luettelovakioille, kuten nimet, joita käytetään VÄLISUMMA-funktiossa ja datakuutiofunktioiden yhteyksissä, eivät näy automaattisen täydennyksen luettelossa, mutta voit silti kirjoittaa nimet.

Top of Page

Siirtyminen avattavassa kaavan automaattisen täydennyksen luettelossa näppäimiä käyttämällä

Seuraavassa taulukossa on esitetty näppäimet, joita käyttämällä voit siirtyä kaavan automaattisen täydennyksen luettelossa.

Toiminto

Näppäin

Lisäyskohdan siirtäminen yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Lisäyskohdan siirtäminen yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Valinnan siirtäminen ylempään kohteeseen.

YLÄNUOLI

Valinnan siirtäminen alempaan kohteeseen.

ALANUOLI

Viimeisen kohteen valitseminen.

END

Ensimmäisen kohteen valitseminen.

HOME

Siirtyminen alaspäin seuraavalle sivulle ja uuden kohteen valitseminen.

PAGE DOWN

Siirtyminen ylöspäin seuraavalle sivulle ja uuden kohteen valitseminen.

PAGE UP

Avattavan luettelon sulkeminen.

ESCAPE (or click another cell)

Kaavan automaattisen täydennyksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

ALT+ALANUOLI

Top of Page

Kohteen lisääminen avattavasta luettelosta lisäyskäynnistimellä

Tärkeää: Kun kirjoitat kaavaa ja vaikka olisitkin jo käyttänyt lisäyskäynnistintä, älä unohda kirjoittaa funktion sulkevaa sulkumerkkiä, taulukkoviittauksen sulkevaa hakasuljetta tai MDX-merkkijonon sulkevaa lainausmerkkiä.

 • Voit lisätä valitun kohteen kaavaan ja siirtää lisäyskohdan kohteen perään painamalla SARKAIN-näppäintä tai kaksoisnapsauttamalla kohdetta.

Top of Page

Kaavan automaattisen täydennyksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

 1. Valitse Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva , Excelin asetukset ja sitten Kaavat-luokka.

 2. Valitse Käsiteltäessä kaavoja -kohdassa Kaavan automaattinen täydennys -valintaruutu tai poista sen valinta.

Vihje: You can also press ALT+DOWN ARROW.

Top of Page

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×