Kaaviot

Kaavion otsikoiden lisääminen tai poistaminen

Kaavion otsikoiden lisääminen tai poistaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Kaavion tulkintaa helpottaa, kun lisäät mihin tahansa kaaviotyyppiin otsikoita, kuten kaavion otsikon ja akselien otsikot. Akselien otsikot voidaan määrittää kaikille akseleille, jotka kaaviossa voidaan esittää, mukaan lukien kolmiulotteisen kaavion syvyysakseli (sarjat). Jotkin kaaviolajit (kuten säteittäiset kaaviot) sisältävät akseleita, mutta niissä ei voi näyttää akselin otsikoita. Et voi lisätä akselin otsikoita kaavioihin, joilla ei ole akseleita (kuten ympyrä- ja rengaskaavioihin).

Pistekaavio, jossa on akselin otsikot

Tässä pistekaaviossa näkyy otsikko, joka on keskitetty kaavion yläpuolelle, ja sekä vaaka- että pystyakselin otsikko.

Voit myös linkittää kaavion ja akselien otsikot vastaaviin laskentataulukko soluihin luomalla viittauksen vastaaviin soluihin. Linkitetyt otsikot päivittyvät automaattisesti, kun teet muutoksia niitä vastaaviin laskentataulukon soluihin. Jos et halua enää näyttää otsikoita, voit poistaa ne kaaviosta.

Kun luot kaavion, Kaavion otsikko -ruutu näkyy kaavion yläpuolella. Voit valita tämän ruudun ja kirjoittaa siihen haluamasi otsikon, muotoilla otsikkoa halutulla tavalla ja siirtää sen mihin tahansa kaavion kohtaan.

 1. Napsauta Kaavion otsikko -ruutua ja kirjoita otsikko.

  Voit aloittaa uuden rivin otsikossa painamalla Alt+Enter-näppäinyhdistelmää.

 2. Voit vaihtaa otsikon sijaintia napsauttamalla kaavion oikeassa yläkulmassa olevaa Kaavion osat -painiketta Kaavion osat -painike .

 3. Napsauta Kaavion otsikko -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse Keskitetty päälle tai näytä lisävaihtoehdot valitsemalla Lisää asetuksia.

  Kaavion otsikon pikavalikko

  Voit myös vetää otsikkoruudun haluamaasi kohtaan.

 4. Jos haluat muotoilla otsikkoa, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile kaavion otsikko ja valitse sitten halutut muotoiluasetukset.

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat lisätä akselien otsikot.

 2. Napsauta kaavion oikeassa yläkulmassa olevaa Kaavion osat -painiketta Kaavion osat -painike .

 3. Valitse Akselien otsikot -ruutu.

  Vaaka- ja pystysuuntaisten 1-akselien otsikot lisätään kaavioon.

 4. Jos kaavio on kolmiulotteinen kaavio tai jos kaaviossa on vaaka- tai pystysuuntaisia 2-akseleita, napsauta Akselien otsikot -kohdan vieressä olevaa nuolta, valitse Lisää asetuksia ja valitse sitten lisättävät syvyys- tai 2-akselien otsikot.

  Akselien otsikot -pikavalikko

 5. Napsauta kutakin kaaviossa näkyvää Akselin otsikko -ruutua ja kirjoita niihin haluamasi teksti.

  Voit aloittaa uuden rivin otsikossa painamalla Vaihto+Enter-näppäinyhdistelmää.

 6. Jos haluat muotoilla akselin otsikkoa, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile akselin otsikko ja valitse sitten muotoiluasetukset.

Jos haluat käyttää laskentataulukossa olevaa tekstiä akselin otsikossa, voit linkittää akselin otsikkotekstin sisältävään laskentataulukon soluun. Linkitetyt otsikot päivittyvät automaattisesti, kun teet muutoksia niitä vastaaviin laskentataulukon soluihin.

 1. Napsauta kaaviossa sitä kaavion tai akselin otsikkoa, jonka haluat linkittää laskentataulukon soluun.

 2. Napsauta laskentataulukossa kaavarivi aluetta ja kirjoita sitten yhtäläisyysmerkki (=).

 3. Valitse laskentataulukon solu, joka sisältää akseliotsikon tekstin.

 4. Paina ENTER-näppäintä.

Valitse napsauttamalla kaavion otsikko tai akselin otsikko, jonka haluat poistaa, ja paina sitten DELETE-näppäintä. Voit myös toimia seuraavasti:

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat lisätä akselien otsikot.

 2. Napsauta kaavion oikeassa yläkulmassa olevaa Kaavion osat -painiketta Kaavion osat -painike .

 3. Poista valinta poistettavan otsikon valintaruudusta.

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat lisätä otsikon.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Kaavion otsikko.

  Valintanauhan kuva

 3. Valitse Keskitetty otsikko päälle tai Kaavion yläpuolelle.

 4. Kirjoita haluamasi teksti kaaviossa näkyviin tulevaan Kaavion otsikko -muokkausruutuun.

  Voit aloittaa uuden rivin painamalla ENTER-näppäintä. Jos haluat lisätä rivinvaihdon, siirrä kohdistin haluamaasi rivinvaihtokohtaan napsauttamalla kohtaa ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 5. Voit muotoilla otsikkoruudussa olevan tekstin seuraavasti:

  1. Napsauta otsikkoruudussa ja valitse sitten teksti, jonka haluat muotoilla.

  2. Valitse haluamasi muotoiluvalinnat pikavalikoimasta.

   Voit myös käyttää valintanauhan muotoilupainikkeita (Aloitus-välilehti, Fontti-ryhmä). Jos haluat muotoilla koko otsikon, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile kaavion otsikko ja valitse sitten haluamasi muotoiluvalinnat.

 • Otsikkoruudun koko muuttuu automaattisesti tekstin koon mukaan. Et voi itse muuttaa otsikkoruudun kokoa, ja teksti voi katketa, jos se ei mahdu enimmäiskokoon.

 • Voit lisätä kaavioon vain yhden otsikon. Jos haluat käyttää toista otsikkoa tai alaotsikkoa, voit piirtää kaavioon tekstiruudun ja siirtää sen haluamaasi paikkaan (Kaaviotyökalut, Asettelu-välilehti, Lisää-ryhmä Tekstiruutu).

 • Voit siirtää otsikon eri paikkaan manuaalisesti vetämällä otsikkoruudun haluamaasi paikkaan.

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat lisätä akselien otsikot.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Akselin otsikot.

  Valintanauhan kuva

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat lisätä otsikon ensisijaiselle vaaka-akselille (luokat), valitse Vaakasuuntaisen 1-akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi asetus.

   Jos kaaviossa on toissijainen vaaka-akseli, voit myös valita Vaakasuuntaisen 2-akselin otsikko.

  • Jos haluat lisätä pystysuuntaisen 1-akselin otsikon, valitse Pystysuuntaisen 1-akselin otsikko tai Pystysuuntaisen 2-akselin otsikkoja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

   Jos kaaviossa on toissijainen pystyakseli, voit myös valita Pystysuuntaisen 2-akselin otsikko.

  • Jos haluat lisätä otsikon syvyysakselille (sarjat), valitse Syvyysakselin otsikko ja valitse sitten haluamasi asetus.

   Tämä asetus on käytettävissä vain, kun valittu kaavio on todellinen kolmiulotteinen kaavio, kuten kolmiulotteinen pylväskaavio.

 4. Kirjoita haluamasi teksti kaaviossa näkyviin tulevaan Akselin otsikko -muokkausruutuun.

  Voit aloittaa uuden rivin painamalla ENTER-näppäintä. Jos haluat lisätä rivinvaihdon, siirrä kohdistin haluamaasi rivinvaihtokohtaan napsauttamalla kohtaa ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 5. Voit muotoilla otsikkoruudussa olevan tekstin seuraavasti:

  1. Napsauta otsikkoruudussa ja valitse sitten teksti, jonka haluat muotoilla.

  2. Valitse haluamasi muotoiluvalinnat pikavalikoimasta.

   Voit myös käyttää valintanauhan muotoilupainikkeita (Aloitus-välilehti, Fontti-ryhmä). Jos haluat muotoilla koko otsikon, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi muotoiluvalinnat.

   Huomautukset: 

   • Jos vaihdat kaaviolajin sellaiseksi, joka ei tue akselin otsikoita (kuten ympyräkaavio), akselin otsikot eivät enää näy. Otsikot tulevat uudelleen näkyviin, kun vaihdat kaaviolajin taas sellaiseksi, joka tukee akselin otsikoita.

   • Toissijaisille akseleille määritetyt otsikot katoavat, kun kaaviolajiksi vaihdetaan sellainen, joka ei pysty näyttämään toissijaisia akseleita.

 1. Napsauta kaaviossa sitä kaavion tai akselin otsikkoa, jonka haluat linkittää laskentataulukon soluun.

 2. Valitse laskentataulukossa kaavarivi ja kirjoita sitten yhtäläisyysmerkki (=).

 3. Valitse taulukosta solu, jonka sisältämien arvojen tai tekstin haluat näkyvän kaaviossa.

  Voit kirjoittaa viittauksen taulukon soluun myös kaavarivillä. Kirjoita yhtäläisyysmerkki, taulukon nimi ja sen jälkeen huutomerkki, esimerkiksi: =Taulukko1!F2

 4. Paina ENTER-näppäintä.

 1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat poistaa kaavion otsikon, valitse Asettelu-välilehden Otsikot‑ryhmässä Kaavion otsikko ja valitse sitten Ei mitään.

   Valintanauhan kuva

  • Poista akselin otsikko valitsemalla Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmässä Akselin otsikko, valitsemalla poistettava akselin otsikko ja valitsemalla sitten Ei mitään.

  • Voit poistaa nopeasti kaavion tai akselin otsikon valitsemalla otsikon ja painamalla DELETE-näppäintä. Voit myös napsauttaa kaavion tai akselin otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Poista.

  • Jos haluat poistaa kaavion ja akseleiden otsikot lisättyäsi ne, voit valita PikatyökaluriviltäKumoa tai painaa CTRL+Z.

Voit lisätä kaavioon otsikon.

Kaavio, jossa on otsikko ja akseleiden otsikot

Kuvaselite 1 Kaavion otsikko

Kuvaselite 2 Akseleiden otsikot

 1. Tämä ohje koskee vain Word 2016 for Macia: Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 3. Valitse Lisää kaavion osa > Kaavion otsikko ja valitse sitten haluamasi otsikkovaihtoehto.

 4. Kirjoita otsikko Kaavion otsikko -ruutuun.

  Jos haluat muotoilla otsikkoa, valitse otsikkoruudussa oleva teksti ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä.

Voit lisätä otsikon kaavion kullekin akselille. Akselien otsikot voidaan määrittää kaikille akseleille, jotka kaaviossa voidaan esittää, mukaan lukien kolmiulotteisen kaavion syvyysakseli (sarjat).

Jotkin kaaviolajit (kuten säteittäiset kaaviot) sisältävät akseleita, mutta niissä ei voi näyttää akselin otsikoita. Kaaviolajit, joilla ei ole akseleita (kuten ympyrä- ja rengaskaaviot), eivät voi sisältää myöskään otsikoita.

Kaavio, jossa on otsikko ja akseleiden otsikot

Kuvaselite 1 Kaavion otsikko

Kuvaselite 2 Akseleiden otsikot

 1. Tämä ohje koskee vain Word 2016 for Macia: Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 3. Valitse Lisää kaavion osa > Akseliotsikot ja valitse sitten haluamasi akselin otsikko-asetus.

 4. Kirjoita teksti Akselin otsikko -ruutuun.

  Jos haluat muotoilla otsikkoa, valitse otsikkoruudussa oleva teksti ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä.

Voit lisätä kaavioon otsikon.

Kaavio, jossa on otsikko ja akseleiden otsikot

Kuvaselite 1 Kaavion otsikko

Kuvaselite 2 Akseleiden otsikot

Voit lisätä kaavion otsikon Excel for Mac 2011:ssä, Word for Mac 2011:ssä ja PowerPoint for Mac 2011:ssä noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Tämä ohje koskee vain Word for Mac 2011 -versiota: Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Otsikot-kohdassa Kaavion otsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 4. Valitse Kaavion otsikko -ruudun teksti ja kirjoita sitten kaavion otsikko.

  Jos haluat muotoilla otsikkoa, valitse otsikkoruudussa oleva teksti ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä.

Voit lisätä otsikon kaavion kullekin akselille. Akselien otsikot voidaan määrittää kaikille akseleille, jotka kaaviossa voidaan esittää, mukaan lukien kolmiulotteisen kaavion syvyysakseli (sarjat).

Jotkin kaaviolajit (kuten säteittäiset kaaviot) sisältävät akseleita, mutta niissä ei voi näyttää akselin otsikoita. Kaaviolajit, joilla ei ole akseleita (kuten ympyrä- ja rengaskaaviot), eivät voi sisältää myöskään otsikoita.

Kaavio, jossa on otsikko ja akseleiden otsikot

Kuvaselite 1 Kaavion otsikko

Kuvaselite 2 Akseleiden otsikot

 1. Tämä ohje koskee vain Word for Mac 2011 -versiota: Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Otsikot-kohdassa Akseleiden otsikot, osoita akselia, johon haluat lisätä otsikoita, ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 4. Valitse Akseleiden otsikot -ruudussa oleva teksti ja kirjoita sitten akselin otsikko.

  Jos haluat muotoilla otsikkoa, valitse otsikkoruudussa oleva teksti ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kaavion otsikoiden sijainnin muuttaminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×