Office
Kirjaudu sisään

Kaavion luominen kaavio-WWW-osalla

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Kaavio-WWW-osalla voit luoda sivulle kaavion ja tarkastella sitä. Kaavio-WWW-osilla tiedot saa kätevästi näkyviin viiva- ja palkkikaavioina sekä muunlaisina näkyminä. Kaavioiden avulla sinä ja muut käyttäjät näette tärkeät tulostiedot nopeasti.

Kaavio-WWW-osan luominen ja lisääminen sivuun tapahtuu yleensä useassa vaiheessa. Ensin kaavio-WWW-osa lisätään sivuun. Seuraavaksi kaavio-WWW-osa yhdistetään tietolähteeseen ja kaavio määritetään näyttämään tietoja. Lopuksi voit vielä muuttaa kaavio-WWW-osan ulkoasua.

Sisältö

Vaihe 1: Kaavion verkko-osan lisääminen Web-osa-sivulle

Vaihe 2: Yhteyden muodostaminen tietolähteen ja kaavio-verkko-osan määrittäminen

Vaihe 3: Kaavion verkko-osan ulkoasun muuttaminen

Vaihe 1: kaavio-WWW-osan lisääminen WWW-osien sivuun

Tässä vaiheessa luodaan tai avataan sivu muokattavaksi ja sen jälkeen sivuun lisätään tyhjä kaavio-WWW-osa.

 1. Luo aluksi sivu tai avaa aiemmin luotu sivu muokattavaksi.

 2. Valitse valintanauhan Lisää-välilehden WWW-osat-ryhmästä Lisää WWW-osia.

 3. Valitse Luokat-osasta Yritystiedot.

 4. Valitse WWW-osat-kohdassa Kaavio-WWW-osa ja valitse sitten Lisää.

 5. Siirry Vaihe 2: yhteyden muodostaminen tietolähteen ja määrittää kaavio-WWW-osan.

Sivun alkuun

Vaihe 2: yhdistäminen tietolähteeseen ja kaavio-WWW-osan asetusten määrittäminen

Tässä vaiheessa valitaan tietolähdeyhteys ja määritetään kaavio-WWW-osan asetukset.

Huomautus: Ennen kuin aloitat, varmista, että sivu, jossa on kaavio-WWW-osa on muokkaustilassa.

 1. Etsi muokattava kaavio-WWW-osa ja napsauta sitten Tiedot ja ulkoasu ‑hypertekstiä.

 2. Valitse Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen ja kaavion ulkoasun määrittäminen ‑sivussa Kaavion yhdistäminen tietoihin. Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen avautuu.

 3. Valitse Valitse tietolähde -sivusta tietolähteen tyyppi ja valitse sitten Seuraava. Voit valita jonkin seuraavassa taulukoissa kuvatuista vaihtoehdoista:

Vaihtoehto

Kuvaus

Yhteyden muodostaminen toiseen verkko-osaan

Valitse tämä, jos haluat yhdistää kaavio-WWW-osan toiseen WWW-osaan, joka pystyy lähettämään tietoja. Tällaisia WWW-osia ovat esimerkiksi tiedostokirjasto tai yhteystietoluettelo.

Huomautus: Varmista, että Web-osa, jota haluat käyttää on jo samalla sivulla kuin kaavio-WWW-osa.

Luettelon yhdistäminen

Valitse tämä, jos haluat yhdistää kaavio-WWW-osan samassa sivustokokoelmassa olevaan luetteloon.

Yhteyden muodostaminen Yritystietoluettelo

Käytä tätä vaihtoehtoa, voit yhdistää Business Connectivity Services (BCS)-osan kaavio-verkko-osan. Yritystietopalveluiden avulla ulkoisia tietoja, kuten yrityssovellussarjan integrointi. BCS muodostaa päälle Yritystietoluettelo-tekniikka, joka on toimitettu Microsoft Office SharePoint Server 2007: ssä. Lisätietoja BCS-kohdassa Yritystietopalveluiden suunnittelu.

Yhteyden muodostaminen Excel Services-palveluissa

Valitse tämä, jos haluat yhdistää kaavio-WWW-osan Excel-työkirjaan, joka on julkaistu Excel Servicesiin.

 1. Valitse tietolähteen yhdistämissivussa haluamasi tietolähde ja valitse sitten Seuraava.

 2. Esikatsele tietojen noutamis- ja suodattamissivussa tiedot, joita kaavio-WWW-osassa käytetään.

 3. Jos haluat määrittää parametrit, jotka tuovat näkyviin tietojen alijoukon, toimi seuraavasti:

  1. Laajenna Määritä suodatusparametrit ‑kohta napsauttamalla Suodattimet-kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä (+).

  2. Valitse Parametrin nimi ‑luettelosta haluamasi kohde, esimerkiksi tietojoukon sarake.

  3. Valitse Tyyppi-luettelosta sopiva operaattorityyppi.

  4. Määritä Oletusarvo-ruutuun suodattimelle haluamasi ehdot.

  5. Jos haluat tarkastella suodatettuja tietoja, valitse Tietojen esikatselu.

  6. Toista vaiheet 1–6, jos haluat lisätä kaaviolle parametreja.

 4. Kun olet esikatsellut ja suodattanut tiedot, valitse Seuraava.

 5. Jos haluat määrittää tietojen näyttötavan, käytä sivua, jossa kaavio sidotaan tietoihin. Määritä yksi sarake Y-kentälle ja toinen X-kentälle.

 6. Tarkastele kaaviota sivussa valitsemalla Valmis.

Sivun alkuun

Vaihe 3: kaavio-WWW-osan ulkoasun muuttaminen

Kun olet luonut kaavio-WWW-osan, voit muuttaa kaavion ulkoasua. Voit esimerkiksi valita kaaviotyypin ja määrittää näyttöasetukset, kuten teemoja, kaavion otsikon ja selitteen sekä akselit ja ruudukkoviivat.

Huomautus: Ennen kuin aloitat, varmista, että sivu, jossa on kaavio-WWW-osa on muokkaustilassa.

 1. Etsi muokattava kaavio-WWW-osa ja napsauta sitten Tiedot ja ulkoasu ‑hypertekstiä.

 2. Valitse Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen ja kaavion ulkoasun määrittäminen ‑sivussa Kaavion mukauttaminen. Ohjattu kaavion mukauttamistoiminto avautuu.

 3. Valitse kaaviotyypin valintasivusta kaaviotyyppi seuraavasti:

  1. Napsauta Kaaviotyyppien luokat ‑kohdassa jotakin kaavioluokkaa.

  2. Valitse Kaaviomallit-kohdasta haluamasi kaaviomalli.

  3. Valitse Seuraava.

 4. Valitse kaavion ulkoasuominaisuuksien sivusta haluamasi teema seuraavasti:

  1. Valitse Ulkoasuteema-kohdassa Teema-luettelosta kaaviolle teema.

  2. Jos Piirtotyyli-luettelo on käytettävissä, sen avulla voit määrittää kaavion kohteiden näyttötavan. Jos esimerkiksi valitset kaaviotyypiksi ympyräkaavion, Piirtotyyli-luettelosta voit valita ympyrän ulkoreunan näyttötavan.

  3. Läpinäkyvyys-luettelossa voit määrittää kaavion värien peittävyystason. Jos haluat esimerkiksi käyttää kaaviossa voimakkaita värejä, valitse 0 % - tasainen. Jos haluat kaavion näkyvän läpinäkyvänä (ilman värejä), valitse 100 % - näkymätön.

 5. Jos haluat määrittää kaavion korkeuden, leveyden ja kaaviossa käytettävän kuvamuodon, voit tehdä sen Koko ja muoto ‑kohdassa.

 6. Kun olet määrittänyt kaavion ulkoasun ominaisuudet, valitse Seuraava.

 7. Jos haluat määrittää asetuksia, kuten kaavion otsikon ja selitteen, akselit ja ruudukkoviivat, arvopisteiden otsikot ja muita ominaisuuksia, voit tehdä sen kaavion osien ominaisuuksien sivussa.
  Jos haluat määrittää yhden tai useamman kaavion osan ominaisuuden, valitse haluamasi välilehti ja toimi sitten seuraavasti:

  Otsikko ja selite

Osa

Toiminto

Otsikot

 1. Valitse Näytä kaavion otsikko ‑valintaruutu.

 2. Kirjoita Otsikko-ruutuun kaavion nimi.

 3. Valitse Fontti-luettelosta kaavion otsikolle fontin tyyppi, koko ja tyyli.

 4. Valitse väriluettelosta kaavion otsikkotekstille väri.

 5. Määritä Sijainti-kohdassa kaavion otsikon paikka napsauttamalla haluamaasi kohtaa.

 6. Toimi seuraavasti:

  1. Siirry Selite-kohtaan.

  2. Valitse jokin toinen välilehti, esimerkiksi Akselit ja ruudukot.

  3. Tarkastele kaaviota sivussa valitsemalla Valmis.

Selite

 1. Valitse Näytä selite ‑valintaruutu.

 2. Valitse Selitteen fontti ‑luettelosta kaavion selitteelle fontin tyyppi, koko ja tyyli.

 3. Kirjoita Otsikko-ruutuun kaavion selitteen nimi.

 4. Valitse Otsikon fontti ‑luettelosta kaavion selitteen otsikolle fontin tyyppi, koko ja tyyli.

 5. Valitse väriluettelosta kaavion selitteen otsikkotekstille väri.

 6. Jos haluat asettaa kaavion selitteen kaavion päälle, valitse Kiinnitä kaavioalueeseen ‑valintaruutu.

 7. Valitse Tyyli-luettelossa, näytetäänkö kaavion selite taulukkona, sarakkeena vai kohteita sisältävänä rivinä.

 8. Määritä Sijainti-kohdassa kaavion selitteen paikka napsauttamalla haluamaasi kohtaa.

 9. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse jokin toinen välilehti, esimerkiksi Akselit ja ruudukot.

  2. Tarkastele kaaviota sivussa valitsemalla Valmis.

Akselien ja ruudukko

Osa

Toiminto

X-Axis
o r
Y-Axis

Huomautus: Jota käytetään kaavion kaaviolajeissa voi tai ei ehkä voi muotoilla akselin tai sen ruudukko. Esimerkiksi jos kaaviossa näkyy ympyräkaavion, ei ole asetukset ovat käytettävissä akselit ja ruudukko -välilehdessä. Toisaalta, jos kaaviossa näkyy palkkikaavio, monta asetukset ovat käytettävissä akselit ja ruudukko -välilehdessä.

 1. X-akseli-kohdan (tai Y-akseli-kohdan) Näytä akseli ‑luettelossa voit valita, näytetäänkö vai piilotetaanko akseli.

  • Jos haluat näyttää akselin, valitse Automaattinen tai Tosi.

  • Jos haluat piilottaa akselin, valitse Epätosi.

 2. Jos haluat näyttää akselin otsikon, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Näytä akselin otsikko ‑valintaruutu.

  2. Kirjoita Otsikko-ruutuun akselin nimi.

  3. Valitse Otsikon fontti ‑luettelosta akselin nimelle fontin tyyppi, koko ja tyyli.

  4. Valitse Tasaus-luettelosta kohta, jossa akselin nimi näytetään.

 3. Jos haluat näyttää akselilla kohteiden nimet, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Näytä akselin arvopisteiden otsikot ‑valintaruutu.

  2. Valitse Fontti-luettelosta akselin arvopisteiden otsikoille fontin tyyppi, koko ja tyyli.

  3. Valitse väriluettelosta akselin arvopisteiden otsikoiden väri.

  4. Jos haluat muokata akselin arvopisteiden otsikoiden näyttötapaa, voit tehdä sen Muoto-luettelossa. Voit esimerkiksi valita tietyn muotoilun akselilla oleville päivämäärille.

  5. Valitse Käänteinen-valintaruutu, jos haluat näyttää akselin arvopisteiden otsikot kaavion yläreunassa (eikä siis alareunassa).

  6. Valitse Lomitettu-valintaruutu, jos haluat näyttää kaaviossa varjostetut taustarivit. Tätä kannattaa käyttää silloin, kun kaavio on suuri tai se sisältää paljon palkkeja tai pylväitä.

 4. Jos haluat säätää akselin asteikkoa, määritä vähintään yksi seuraavista Akselin asetukset ‑vaihtoehdoista:

  • Valitse Aloitus nollasta ‑valintaruutu, jos haluat sisällyttää arvoalueeseen nollan (0).

  • Valitse Logaritmiasteikko-valintaruutu, jos haluat käyttää akselin asteikossa logaritmiarvoja todellisten arvojen sijaan. Tätä kannattaa käyttää silloin, kun kaavion arvoalue on suuri tai kun tasaväliset arvot ovat eksponentiaalisesti kasvavia lukuja (kuten 1, 10, 100 jne.) eivätkä lineaarisesti kasvavia peräkkäisiä arvoja (kuten 1, 2, 3 jne.).

  • Valitse Sivureunukset-valintaruutu, jos haluat sisällyttää välilyönnin kaavion ensimmäisen ja viimeisen kohteen jommallekummalle puolelle. Jos kaaviossa on esimerkiksi pystypalkkeja, Sivureunukset-valintaruudun valitsemalla voit määrittää, että kaavion reunan sekä ensimmäisen ja viimeisen palkin reunojen välissä näkyy välistys.

  • Määritä Vähimmäisarvo-ruutuun akselin pienin mahdollinen arvo.

  • Määritä Enimmäisarvo-ruutuun akselin suurin mahdollinen arvo.

 5. Jos haluat näyttää kaaviossa ruudukon, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Näytä pääruudukko ‑valintaruutu. Pääviivat näkyvät kaaviossa ehjinä harmaina viivoina, jotka helpottavat keskimääräisten arvojen havaitsemista.

  2. Kirjoita pääruudukon Väli-ruutuun luku, joka vastaa haluamaasi pääviivojen väliä. Jos kaavion tiedot näytetään esimerkiksi sadan kerrannaisina, kirjoita pääruudukon väliksi 100.

  3. Määritä Jakoviivat-luettelossa kaavion jakoviivojen näyttötapa. Akselilla näkyvät jakoviivat helpottavat keskimääräisten arvojen havaitsemista.

  4. Jos haluat lisätä kaavioon toiset ruudukkoviivat, valitse Näytä apuruudukko ‑valintaruutu. Apuruudukoissa käytettävät välit ovat yleensä pienemmät kuin pääruudukoissa.

  5. Kirjoita apuruudukon Väli-ruutuun luku, joka vastaa haluamaasi apuviivojen väliä.

  6. Määritä Jakoviivat-luettelossa kaavion jakoviivojen näyttötapa. Akselilla näkyvät jakoviivat helpottavat keskimääräisten arvojen havaitsemista.

 6. Toimi seuraavasti:

  1. Siirry Toissijainen X-akseli- tai Toissijainen Y-akseli-kohtaan.

  2. Valitse jokin toinen välilehti, esimerkiksi Arvopisteiden otsikot ja merkinnät.

  3. Tarkastele kaaviota sivussa valitsemalla Valmis.

Toissijaisen x-akselin
tai
toissijainen y-akselin

Toissijainen X-akseli näkyy yleensä kaavion yläreunassa ja toissijainen Y-akseli kaavion oikeassa reunassa.

Huomautus: Jota käytetään kaavion kaaviolajeissa voi tai ei ehkä voi näyttää toissijainen-akseli tai sen ruudukko.

 1. Toissijainen X-akseli ‑kohdan (tai Toissijainen Y-akseli ‑kohdan) Näytä akseli ‑luettelossa voit valita, näytetäänkö vai piilotetaanko toissijainen akseli.

  • Jos haluat näyttää akselin, valitse Automaattinen tai Tosi.

  • Jos haluat piilottaa akselin, valitse Epätosi.

 2. Jos haluat näyttää toissijaisen akselin otsikon, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Näytä akselin otsikko ‑valintaruutu.

  2. Kirjoita Otsikko-ruutuun akselin nimi.

  3. Valitse Otsikon fontti ‑luettelosta akselin nimelle fontin tyyppi, koko ja tyyli.

  4. Valitse Tasaus-luettelosta kohta, jossa akselin nimi näytetään.

 3. Jos haluat näyttää toissijaisella akselilla kohteiden nimet, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Näytä akselin arvopisteiden otsikot ‑valintaruutu.

  2. Valitse Fontti-luettelosta akselin arvopisteiden otsikoille fontin tyyppi, koko ja tyyli.

  3. Valitse väriluettelosta akselin arvopisteiden otsikoiden väri.

  4. Jos haluat muokata akselin arvopisteiden otsikoiden näyttötapaa, voit tehdä sen Muoto-luettelossa. Voit esimerkiksi valita tietyn muotoilun akselilla oleville päivämäärille.

  5. Valitse Käänteinen-valintaruutu, jos haluat näyttää akselin arvopisteiden otsikot kaavion yläreunassa (eikä siis alareunassa).

  6. Valitse Lomitettu-valintaruutu, jos haluat näyttää kaaviossa varjostetut taustarivit. Tätä kannattaa käyttää silloin, kun kaavio on suuri tai se sisältää paljon palkkeja tai pylväitä.

 4. Jos haluat säätää toissijaisen akselin asteikkoa, määritä vähintään yksi seuraavista Akselin asetukset ‑vaihtoehdoista:

  • Valitse Aloitus nollasta ‑valintaruutu, jos haluat sisällyttää arvoalueeseen nollan (0).

  • Valitse Logaritmiasteikko-valintaruutu, jos haluat käyttää akselin asteikossa logaritmiarvoja todellisten arvojen sijaan. Tätä kannattaa käyttää silloin, kun kaavion arvoalue on suuri tai kun tasaväliset arvot ovat eksponentiaalisesti kasvavia lukuja (kuten 1, 10, 100 jne.) eivätkä lineaarisesti kasvavia peräkkäisiä arvoja (kuten 1, 2, 3 jne.).

  • Valitse Sivureunukset-valintaruutu, jos haluat sisällyttää välilyönnin kaavion ensimmäisen ja viimeisen kohteen jommallekummalle puolelle. Jos kaaviossa on esimerkiksi pystypalkkeja, Sivureunukset-valintaruudun valitsemalla voit määrittää, että kaavion reunan sekä ensimmäisen ja viimeisen palkin reunojen välissä näkyy välistys.

  • Määritä Vähimmäisarvo-ruutuun akselin pienin mahdollinen arvo.

  • Määritä Enimmäisarvo-ruutuun akselin suurin mahdollinen arvo.

 5. Jos haluat näyttää kaaviossa ruudukon, toimi seuraavasti:

  1. Valitse Näytä pääruudukko ‑valintaruutu. Pääviivat näkyvät kaaviossa ehjinä harmaina viivoina, jotka helpottavat keskimääräisten arvojen havaitsemista.

  2. Kirjoita pääruudukon Väli-ruutuun luku, joka vastaa haluamaasi pääviivojen väliä. Jos kaavion tiedot näytetään esimerkiksi sadan kerrannaisina, kirjoita pääruudukon väliksi 100.

  3. Määritä Jakoviivat-luettelossa kaavion jakoviivojen näyttötapa. Akselilla näkyvät jakoviivat helpottavat keskimääräisten arvojen havaitsemista.

  4. Jos haluat lisätä kaavioon toiset ruudukkoviivat, valitse Näytä apuruudukko ‑valintaruutu. Apuruudukoissa käytettävät välit ovat yleensä pienemmät kuin pääruudukoissa.

  5. Kirjoita apuruudukon Väli-ruutuun luku, joka vastaa haluamaasi apuviivojen väliä.

  6. Käytä Jakoviivojen luetteloon ja miten jakoviivojen näkyvät kaaviossa. Jakoviivojen näkyvät akselin lähes kaavion arvot on helpompaa.

 6. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse jokin toinen välilehti, esimerkiksi Arvopisteiden otsikot ja merkinnät.

  2. Tarkastele kaaviota sivussa valitsemalla Valmis.

Arvopisteiden otsikoiden ja arvopisteiden merkit

Osa

Toiminto

Tarrat

 1. Valitse Näytä otsikot, jos haluat arvopisteiden otsikoiden (esimerkiksi arvojen) näkyvän kaaviossa.

 2. Valitse Otsikon arvo ‑luettelosta näytettävien otsikoiden tyyppi. Jos haluat esimerkiksi tuoda näkyviin kaavion käyttämien lähdetietojen arvot, valitse Näytä oletusarvot.

 3. Valitse Fontti-luettelosta arvopisteiden otsikoille fontin tyyppi, koko ja tyyli.

 4. Valitse väriluettelosta arvopisteiden otsikoiden väri.

 5. Jos haluat muokata arvopisteiden otsikoiden näyttötapaa, voit tehdä sen Muoto-luettelossa. Voit esimerkiksi valita tietyn muotoilun kaaviossa oleville päivämäärille.

 6. Jos haluat näyttää arvopisteiden otsikot kaaviossa tietyssä kulmassa, kirjoita haluamasi luku Otsikon kulma ‑ruutuun. Kirjoittamasi luku vastaa sitä, miten monta astetta myötäpäivään arvopisteiden otsikoiden kulmaa käännetään. Jos esimerkiksi haluat näyttää arvopisteiden otsikot hieman alaspäin suuntautuvassa kulmassa, kirjoita Otsikon kulma ‑ruutuun arvoksi 10.

 7. Otsikon tasaus ‑luettelossa voit valita kohdan, jossa arvopisteiden otsikot näytetään. Jos haluat esimerkiksi näyttää arvopisteiden otsikot kaavion varsinaisten arvojen ulkopuolella, valitse Otsikon tasaus ‑luettelosta Ulkopuolella.

 8. Toimi seuraavasti:

  1. Siirry Merkinnät-kohtaan.

  2. Valitse jokin toinen välilehti, esimerkiksi Hyperlinkit ja työkaluvihjeet.

  3. Tarkastele kaaviota sivussa valitsemalla Valmis.

Arvopisteen merkit

 1. Valitse Näytä merkinnät ‑valintaruutu, jos haluat korostaa kaaviossa olevat arvopisteet.

 2. Valitse Merkinnän tyyli ‑luettelosta haluamasi merkinnän tyyppi.

 3. Määritä käytettävien merkintöjen koko (kuvapisteinä) kirjoittamalla haluamasi luku Merkinnän koko ‑ruutuun.

 4. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse jokin toinen välilehti, esimerkiksi Hyperlinkit ja työkaluvihjeet.

  2. Tarkastele kaaviota sivussa valitsemalla Valmis.

Hyperlinkit ja työkaluvihjeet

Osa

Toiminto

Hyperlinkit ja Työkaluvihjeet

Voit lisätä hyperlinkkejä ja työkaluvihjeitä kolmentyyppisiin kaavio-WWW-osan kohteisiin:

 • kaavion sarjaan (joka vastaa palkkikaavion palkkeja)

 • kaavion selitteeseen

 • kaavion arvopisteiden otsikoihin.

Hyperlinkeillä voit ohjata kaavion käyttäjät lisätietoja sisältäviin muihin sivustoihin. Työkaluvihjeillä voit tuoda kaaviossa näkyviin lisätietoja sisältäviä kommentteja tai huomautuksia.

Huomautus: Kaavion käyttäjien tulee näkyviin työkaluvihjeitä ja hyperlinkkejä vain, kun ne Aseta pitävät hiiren tietyn kaavion. Esimerkiksi nähdä sarjan työkaluvihjeen tai palkkikaavion hyperlinkkiä napsautetaan, jotta kaavion käyttäjän täytyy Siirrä hiiri pitäminen palkin kaaviossa.

 1. Valitse Arvosarjat-luettelosta arvosarja, jolle haluat lisätä hyperlinkin tai työkaluvihjeen.

  Huomautus: Jos kaavio sisältää vain yhden arvosarjan, Arvosarjan -luettelo sisältää vain Oletus.

 2. Määritä Sarjan hyperlinkki ‑ruutuun esimerkiksi WWW-sivuston tai ryhmäsivuston URL-osoite. Kaaviossa hyperlinkki liitetään sarjakohteisiin, kuten palkkikaavion palkkeihin.

 3. Kirjoita Sarjan työkaluvihje ‑ruutuun tiedot (esimerkiksi huomautus tai muistiinpano), jotka näytetään, kun kaavion käyttäjä vie hiiren osoittimen sarjan kohteen, kuten palkkikaavion palkin, ylle.

 4. Määritä Selitteen hyperlinkki ‑ruutuun esimerkiksi WWW-sivuston tai ryhmäsivuston URL-osoite. Kaaviossa hyperlinkki liitetään kaavion selitteeseen.

 5. Kirjoita Selitteen työkaluvihje ‑ruutuun tiedot (esimerkiksi huomautus tai muistiinpano), jotka näytetään, kun kaavion käyttäjä vie hiiren osoittimen kaavion selitteen ylle.

 6. Määritä Otsikon hyperlinkki ‑ruutuun esimerkiksi WWW-sivuston tai ryhmäsivuston URL-osoite. Kaaviossa hyperlinkki liitetään kaavion arvopisteen otsikoihin.

 7. Kirjoita Otsikon työkaluvihje ‑ruutuun tiedot (esimerkiksi huomautus tai muistiinpano), jotka näytetään, kun kaavion käyttäjä vie hiiren osoittimen kaavion arvopisteen otsikon ylle.

 8. Toimi seuraavasti:

  1. Valitse jokin toinen välilehti, esimerkiksi Otsikko ja selite.

  2. Tarkastele kaaviota sivussa valitsemalla Valmis.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×