Kaavion luominen kaavio-WWW-osalla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Huomautus: Tämä artikkeli koskee SharePoint 2010-versioihin. Jos käytät SharePoint Online-kohdassa Käytä pika kaavio-WWW-osa.

Kaavio-verkko-osan avulla voit luoda ja näyttää kaavion lisääminen sivulle. Kaavion verkko-osat ovat hyvin kuvaamaan visuaalisesti tietojen viivakaavioita, palkkikaavioita ja muissa näkymissä. Kaavioiden käyttöön sinä ja muut käyttäjät tarkastelemaan Suorituskykytiedot yhdellä silmäyksellä.

Kun luot ja Lisää kaavio-WWW-osa-sivulle, voit tehdä tämän yleensä useita vaiheissa. Ensin kaavion verkko-osan lisääminen sivulle. Seuraavaksi kaavion Web-osan yhdistäminen tietolähteeseen ja määritä kaavion tietojen näyttämiseen. Voit lopuksi voit myös muuttaa kaavion verkko-osan ulkoasua.

Tämän artikkelin sisältö

Vaihe 1: Kaavion verkko-osan lisääminen Web-osa-sivulle

Vaihe 2: Yhteyden muodostaminen tietolähteen ja kaavio-verkko-osan määrittäminen

Vaihe 3: Kaavion verkko-osan ulkoasun muuttaminen

Vaihe 1: Kaavion verkko-osan lisääminen Web-osa-sivulle

Tässä vaiheessa Luo tai avaa sivun muokattavaksi ja sitten tyhjä kaavio-verkko-osan lisääminen sivulle.

 1. Aloita luomalla sivun tai avaamalla olemassa olevan sivun muokkaamista varten.

 2. Valintanauhan Lisää -välilehti ja valitse Verkko-osat -ryhmästä WWW-osat.

 3. Valitse Luokat -osassa Yritystiedot.

 4. Verkko-osia -osan Kaavio-WWW-osaja valitse sitten Lisää.

 5. Siirry Vaihe 2: yhteyden muodostaminen tietolähteen ja määrittää kaavio-WWW-osan.

Sivun alkuun

Vaihe 2: Yhteyden muodostaminen tietolähteen ja kaavio-verkko-osan määrittäminen

Tässä vaiheessa voit valita tietolähdeyhteys ja määritä kaavio-WWW-osa.

Huomautus: Ennen kuin aloitat, varmista, että sivu, jossa on kaavio-WWW-osa on muokkaustilassa.

 1. Etsi, jota haluat muokata kaavio-WWW-osa ja valitse sitten tiedot ja ulkoasu -hypertext.

 2. Valitse Yhdistä kaavion tietoihin ja Avaa ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tietoyhteyden ja kaavion ulkoasua ohjatut toiminnot -sivulla.

 3. Valitse tietolähde -sivulla Valitse tietolähteen tyypiksi ja valitse sitten Seuraava. Voit valita asetukset, jotka on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Vaihtoehto

Kuvaus

Yhteyden muodostaminen toiseen verkko-osaan

Tämän asetuksen avulla voit muodostaa yhteyden toiseen verkko-osaan, johon voi lähettää tietoja kaavio-WWW-osa. Esimerkkejä näiden verkko-osat ovat asiakirjakirjaston tai yhteystietoluetteloon.

Huomautus: Varmista, että Web-osa, jota haluat käyttää on jo samalla sivulla kuin kaavio-WWW-osa.

Luettelon yhdistäminen

Tämän asetuksen avulla voit muodostaa luettelon, joka sijaitsee samaan sivustovalikoimaan kaavio-WWW-osa.

Yhteyden muodostaminen Yritystietoluettelo

Käytä tätä vaihtoehtoa, voit yhdistää Business Connectivity Services (BCS)-osan kaavio-verkko-osan. Yritystietopalveluiden avulla ulkoisia tietoja, kuten yrityssovellussarjan integrointi. BCS muodostaa päälle Yritystietoluettelo-tekniikka, joka on toimitettu Microsoft Office SharePoint Server 2007: ssä. Lisätietoja BCS-kohdassa Yritystietopalveluiden suunnittelu.

Yhteyden muodostaminen Excel Services-palveluissa

Tämän asetuksen avulla voit kaavio-verkko-osan yhdistäminen Excel-työkirja, joka on julkaistu Excel Services-palveluissa.

 1. Muodosta yhteys tietolähteeseen -sivulla tietolähde, jota haluat käyttää ja valitse sitten Seuraava.

 2. Tietojen noutaminen ja suodattaminen -sivulla voit esikatsella tiedot, joita käytetään kaavio-WWW-osa.

 3. Voit myös määrittää parametreja näyttää osan tiedoista, toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta plusmerkkiä (+) suodattimet ja laajenna osio Määritä suodatinparametrit -kohdan vieressä.

  2. Parametrin nimi -luettelon avulla voit valita kohdetta, kuten tietojoukon sarakkeen.

  3. Valitse haluamasi operaattorityyppi tyyppi -luettelosta avulla.

  4. Määritä ehto, jota haluat käyttää suodattimen käyttämällä Oletusarvo -ruutuun.

  5. Valitse Tietojen esikatselu suodatetut tiedot.

  6. Toista vaiheet 1 – 6 muita kullekin parametrille, jota haluat käyttää kaaviossa.

 4. Kun olet esikatsellut ja suodattaa tiedot, valitse Seuraava.

 5. Voit myös määrittää, kuinka haluat tietojen näkyvän, voit käyttää Kaavion sitominen tietoihin sivua. Toimi samoin määrittämällä Y-kenttäyhdessä sarakkeessa ja toisen sarakkeen X-kenttään.

 6. Valitse kaavion tarkasteleminen sen sivun loppuun .

Sivun alkuun

Vaihe 3: Kaavion verkko-osan ulkoasun muuttaminen

Kun olet luonut kaavion verkko-osan, voit muuttaa kaavion ulkoasua. Voit esimerkiksi valita kaaviotyyppi ja Määritä näyttöasetukset, kuten teemoja, kaavion otsikko ja selite, akselit ja ruudukkoviivojen ja niin edelleen.

Huomautus: Ennen kuin aloitat, varmista, että sivu, jossa on kaavio-WWW-osa on muokkaustilassa.

 1. Etsi, jota haluat muokata kaavio-WWW-osa ja valitse sitten tiedot ja ulkoasu -hypertext.

 2. Valitse tietoyhteys ja kaavion ulkoasua ohjatut toiminnot -sivulla Mukauta kaavion ja Avaa ohjattu kaavion mukauttaminen.

 3. Valitse kaavion tyyppi -sivulla Valitse kaaviolaji seuraavalla tavalla:

  1. Valitse Kaavion tyyppi luokat -osassa kaavio-luokka.

  2. Napsauta Kaaviomallit -osassa kaaviomallin

  3. Valitse Seuraava.

 4. Kaavion ulkoasun ominaisuudet -sivulla ja valitse teeman avulla seuraavasti:

  1. Valitse teema kaavion Teeman ulkoasu -osassa Teema luettelosta avulla.

  2. Jos Piirustuksen tyyli -luettelosta on käytettävissä, voit käyttää sitä voit määrittää, miten haluat lisätä kaavion kohteet. Esimerkiksi jos valitsit ympyräkaavion tyyppi, valitse voit Piirustuksen tyyli -luettelosta voit määrittää sen ulkoreunaa ”ympyrä” näyttämistavan.

  3. Määritä kaavion värien läpinäkyvyyden tasoa käyttämällä Läpinäkyvyys -luettelosta. Valitse esimerkiksi 0 % - tasainen näyttää kaavion monipuolisia värit ja 100 % - näkymätön näyttää kaavion läpinäkyvä (ilman mitään värit).

 5. Määritä leveys, korkeus ja kuvan muoto, jota haluat käyttää kaaviossa voit myös käyttämällä koko ja muoto -osassa.

 6. Kun olet määrittänyt kaavion ulkoasua-ominaisuudet, valitse Seuraava.

 7. Voit myös määrittää asetuksia, kuten kaavion otsikko ja selite, akselit ja ruudukkoviivojen arvopisteiden otsikot ja muita ominaisuuksia, käyttämällä kaavion osien ominaisuudet -sivua.
  Voit määrittää yhden tai useamman kaavion osien ominaisuudet-välilehdessä Valitse ja käytä (tilanteen mukaan) seuraavasti:

  Otsikko ja selite

Osio

Toimintosarja

Otsikot

 1. Valitse Näytä kaavion otsikko -valintaruutu.

 2. Kirjoita otsikko -ruutuun kaavion nimi.

 3. Fontti -luettelosta avulla voit määrittää fonttia, kokoa ja kaavion otsikko-tyylin.

 4. Väri-luettelon avulla voit valita kaavion otsikkotekstin väri.

 5. Valitse sijainti -osassa voit määrittää, jossa haluat näyttää kaavion otsikko.

 6. Tee jompikumpi seuraavista:

  1. Siirry selite -kohtaan.

  2. Valitse toinen-välilehti, kuten akselit ja ruudukkoviivat -välilehti.

  3. Valitse kaavion tarkasteleminen sen sivun loppuun .

Selite

 1. Valitse Näytä selite -valintaruutu.

 2. Selitteen fontti -luettelon avulla voit määrittää fonttia, kokoa ja kaavion selitteen tyyliä.

 3. Kirjoita otsikko -ruutuun kaavion selitteen nimi.

 4. Otsikon fontti -luettelon avulla voit määrittää fonttia, kokoa ja kaavion selitteen otsikon tyyli.

 5. Väri-luettelon avulla voit valita kaavion selitteen otsikkotekstin väri.

 6. Voit halutessasi päällekkäin kaavion selitteen kaavion, valitse Kiinnitä kaavioalueen -valintaruutu.

 7. Tyyli -luettelon avulla voit määrittää, haluatko kaavion selitteen haluat näyttää taulukon, sarakkeen tai rivin kohteet.

 8. Määritä haluamasi kaavion selitteen näyttämään valitsemalla sijainti -osassa.

 9. Tee jompikumpi seuraavista:

  1. Valitse toinen-välilehti, kuten akselit ja ruudukkoviivat -välilehti.

  2. Valitse kaavion tarkasteleminen sen sivun loppuun .

Akselien ja ruudukko

Osio

Toimintosarja

Akselin
o r
y-akselin

Huomautus: Jota käytetään kaavion kaaviolajeissa voi tai ei ehkä voi muotoilla akselin tai sen ruudukko. Esimerkiksi jos kaaviossa näkyy ympyräkaavion, ei ole asetukset ovat käytettävissä akselit ja ruudukko -välilehdessä. Toisaalta, jos kaaviossa näkyy palkkikaavio, monta asetukset ovat käytettävissä akselit ja ruudukko -välilehdessä.

 1. X-akselin (tai y-akselin)-osan avulla voit näyttää tai piilottaa akselin Näytä akseli -luettelosta.

  • Valitse Automaattinen tai Tosi Näytä akseli.

  • Valitse Epätosi haluat piilottaa akselin.

 2. Jos haluat näyttää akselin otsikko, toimimalla seuraavasti:

  1. Valitse Näytä akselin otsikko -valintaruutu.

  2. Kirjoita otsikko -ruutuun akselin nimi.

  3. Otsikon fontti -luettelon avulla voit määrittää fonttia, kokoa ja tyyli akselin nimi.

  4. Tasaus -luettelon avulla voit määrittää haluamaasi näytetään akselin nimi.

 3. Jos haluat näyttää akselin kohteiden nimiä, toimimalla seuraavasti:

  1. Valitse Näytä akselin otsikot -valintaruutu.

  2. Fontti -luettelosta avulla voit määrittää fonttia, kokoa ja akselien otsikot-tyylin.

  3. Valitse akselin otsikot väri väri-luettelon avulla.

  4. Voit myös muokata akselien otsikot näyttötavan, käytä muoto -luettelosta. Esimerkiksi voit valita tietyssä muodossa päivämäärät, jos akselin päivämäärät.

  5. Valitse Palautetut -valintaruutu, jos haluat näyttää akselin otsikot kaavion (eli kaavion alareunaan) yläosassa.

  6. Valitse Lomitettu -valintaruutu, jos haluat näyttää kaaviossa sävytetyllä taustalla rivit. Tämä on hyödyllinen, jos kaavio on suuri tai on paljon virhepalkkien tai sarakkeet.

 4. Jos haluat muuttaa akselin asteikkoa, Määritä vähintään yksi seuraavista akselin asetukset:

  • Valitse Aloita nolla -valintaruutu, jos haluat sisällyttää nolla (0) arvojen alueeseen.

  • Valitse Logaritminen asteikko -valintaruutu, jos haluat muuttaa akselin eri kohtia voit käyttää logaritmista arvoja todellisten arvojen sijaan skaalaus. Tästä on hyötyä, jos kaavion kattaa suuren alueen arvojen tai kun tasaisesti järjestettyjä arvoja on luku, joka parantaa eksponenttimuodossa (1, 10, 100, kuten jne.) peräkkäisiä, Suurenna lineaarisesti arvojen sijaan (esimerkiksi 1, 2, 3 jne.).

  • Valitse vasemman -valintaruutu, jos haluat sisällyttää kaavioon välilyönti kummallakin puolella olevan ensimmäisen ja viimeisen kohteen. Esimerkiksi jos kaavio näyttää pystysuorien, voit valita Sivureunukset -valintaruutu, jos haluat määrittää kaaviossa kaavion reunan ja reunoja palkit ensimmäisen ja viimeisen välistystä.

  • Määritä akselin pienin arvo Pienin -ruudun avulla.

  • Suurin -ruutuun avulla voit määrittää akselin suurimman arvon.

 5. Jos haluat näyttää kaavion ruudukkoviivojen, toimimalla seuraavasti:

  1. Valitse Näytä pää ruudukkoviivat -valintaruutu. Tärkeimmät ruudukkoviivojen näkyvät yhtenäisinä harmaa viivoina kaaviossa ja on hyötyä lähes kaavion arvot on helpompaa.

  2. Kirjoita pää ruudukon väli -ruutuun luku, joka vastaa, jota haluat käyttää pää Ruudukon väli. Esimerkiksi jos kaavion tiedot näkyvät 100 yksikköä, voit kirjoittaa aikavälin pää Ruudukon näyttäminen 100.

  3. Jakoviivojen luettelon avulla voit määrittää, miten ja jakoviivojen näkyvät kaaviossa. Jakoviivojen näkyvät akselin lähes kaavion arvot on helpompaa.

  4. Eri ruudukkoviivojen lisääminen myös kaavion, valitse Näytä vähäisiä ruudukkoviivat -valintaruutu. Vähäisiä ruudukkoviivojen käytetään yleensä pienemmäksi kuin pää ruudukkoviivojen.

  5. Kirjoita numero, joka vastaa aikaväli, jota haluat käyttää pieniä ruudukkoviivojen vähäisiä ruudukon väli -ruutuun.

  6. Jakoviivojen luettelon avulla voit määrittää, miten ja jakoviivojen näkyvät kaaviossa. Jakoviivojen näkyvät akselin lähes kaavion arvot on helpompaa.

 6. Tee jompikumpi seuraavista:

  1. Siirry Toissijaiseen x-akselilla tai Toissijainen y-akselin -kohtaan.

  2. Valitse toinen-välilehti, esimerkiksi arvopisteiden otsikot ja merkinnät -välilehti.

  3. Valitse kaavion tarkasteleminen sen sivun loppuun .

Toissijaisen x-akselin
tai
toissijainen y-akselin

Toissijainen x-akselilla näkyy yleensä kaaviossa yläosassa olisi toissijainen y-akselin näytetään yleensä kaavion oikeassa reunassa.

Huomautus: Jota käytetään kaavion kaaviolajeissa voi tai ei ehkä voi näyttää toissijainen-akseli tai sen ruudukko.

 1. Toissijaisen x-akselin (tai Toissijainen y-akselin)-osassa Käytä Näytä akseli -luetteloa, voit näyttää tai piilottaa toissijainen akseli.

  • Valitse Automaattinen tai Tosi Näytä akseli.

  • Valitse Epätosi haluat piilottaa akselin.

 2. Toissijainen akselin otsikko näkyviin noudattamalla seuraavia vaiheita:

  1. Valitse Näytä akselin otsikko -valintaruutu.

  2. Kirjoita otsikko -ruutuun akselin nimi.

  3. Otsikon fontti -luettelon avulla voit määrittää fonttia, kokoa ja tyyli akselin nimi.

  4. Tasaus -luettelon avulla voit määrittää haluamaasi näytetään akselin nimi.

 3. Jos haluat näyttää kohteiden nimet toissijainen-akseli, toimimalla seuraavasti:

  1. Valitse Näytä akselin otsikot -valintaruutu.

  2. Fontti -luettelosta avulla voit määrittää fonttia, kokoa ja akselien otsikot-tyylin.

  3. Valitse akselin otsikot väri väri-luettelon avulla.

  4. Voit myös muokata akselien otsikot näyttötavan, käytä muoto -luettelosta. Esimerkiksi voit valita tietyssä muodossa päivämäärät, jos akselin päivämäärät.

  5. Valitse Palautetut -valintaruutu, jos haluat näyttää akselin otsikot kaavion (eli kaavion alareunaan) yläosassa.

  6. Valitse Lomitettu -valintaruutu, jos haluat näyttää kaaviossa sävytetyllä taustalla rivit. Tämä on hyödyllinen, jos kaavio on suuri tai on paljon virhepalkkien tai sarakkeet.

 4. Voit säätää y-akselin asteikon, Määritä vähintään yksi seuraavista akselin asetukset:

  • Valitse Aloita nolla -valintaruutu, jos haluat sisällyttää nolla (0) arvojen alueeseen.

  • Valitse Logaritminen asteikko -valintaruutu, jos haluat muuttaa akselin eri kohtia voit käyttää logaritmista arvoja todellisten arvojen sijaan skaalaus. Tästä on hyötyä, jos kaavion kattaa suuren alueen arvojen tai kun tasaisesti järjestettyjä arvoja on luku, joka parantaa eksponenttimuodossa (1, 10, 100, kuten jne.) peräkkäisiä, Suurenna lineaarisesti arvojen sijaan (esimerkiksi 1, 2, 3 jne.).

  • Valitse vasemman -valintaruutu, jos haluat sisällyttää kaavioon välilyönti kummallakin puolella olevan ensimmäisen ja viimeisen kohteen. Esimerkiksi jos kaavio näyttää pystysuorien, voit valita Sivureunukset -valintaruutu, jos haluat määrittää kaaviossa kaavion reunan ja reunoja palkit ensimmäisen ja viimeisen välistystä.

  • Määritä akselin pienin arvo Pienin -ruudun avulla.

  • Suurin -ruutuun avulla voit määrittää akselin suurimman arvon.

 5. Jos haluat näyttää kaavion ruudukkoviivojen, toimimalla seuraavasti:

  1. Valitse Näytä pää ruudukkoviivat -valintaruutu. Tärkeimmät ruudukkoviivojen näkyvät yhtenäisinä harmaa viivoina kaaviossa ja on hyötyä lähes kaavion arvot on helpompaa.

  2. Kirjoita pää ruudukon väli -ruutuun luku, joka vastaa, jota haluat käyttää pää Ruudukon väli. Esimerkiksi jos kaavion tiedot näkyvät 100 yksikköä, voit kirjoittaa aikavälin pää Ruudukon näyttäminen 100.

  3. Jakoviivojen luettelon avulla voit määrittää, miten ja jakoviivojen näkyvät kaaviossa. Jakoviivojen näkyvät akselin lähes kaavion arvot on helpompaa.

  4. Eri ruudukkoviivojen lisääminen myös kaavion, valitse Näytä vähäisiä ruudukkoviivat -valintaruutu. Vähäisiä ruudukkoviivojen käytetään yleensä pienemmäksi kuin pää ruudukkoviivojen.

  5. Kirjoita numero, joka vastaa aikaväli, jota haluat käyttää pieniä ruudukkoviivojen vähäisiä ruudukon väli -ruutuun.

  6. Käytä Jakoviivojen luetteloon ja miten jakoviivojen näkyvät kaaviossa. Jakoviivojen näkyvät akselin lähes kaavion arvot on helpompaa.

 6. Tee jompikumpi seuraavista:

  1. Valitse toinen-välilehti, esimerkiksi arvopisteiden otsikot ja merkinnät -välilehti.

  2. Valitse kaavion tarkasteleminen sen sivun loppuun .

Arvopisteiden otsikoiden ja arvopisteiden merkit

Osio

Toimintosarja

Tarrat

 1. Valitse Näytä otsikot -valintaruutu, jos haluat näyttää kaaviossa tarroja, esimerkiksi arvot.

 2. Otsikot, jotka haluat näyttää haluamasi Otsikon arvoluettelon avulla. Esimerkiksi tietolähde, jota käytetään kaavion olevien arvojen näyttämiseen valitsemalla Näytä oletusarvot.

 3. Fontti -luettelosta avulla voit määrittää fonttia, kokoa ja arvopisteiden otsikoiden tyyli.

 4. Arvopisteiden otsikoiden väri väri-luettelon avulla.

 5. Voit myös muokata arvopisteiden otsikoiden ulkoasua, käytä muoto -luettelosta. Esimerkiksi voit valita tietyssä muodossa päivämäärät, jos kaavion päivämäärät.

 6. Voit myös näyttää arvopisteiden otsikoiden vinoon kaavion Otsikon kulma -ruudussa kirjoittamalla luku. Argumenteiksi kirjoittamasi numero vastaa kuinka monta astetta myötäpäivään, että haluat näyttää arvopisteiden otsikot. Esimerkiksi arvopisteiden otsikoiden vähäisiä, alaspäin kulmaan näkyviin saattaa kirjoitat ”10” Otsikon kulma -ruudussa.

 7. Otsikon tasaus -luettelon avulla voit määrittää, missä haluat arvopisteiden otsikoiden näkyvän kaaviossa. Arvopisteiden otsikoiden ulkopuolella todellinen kaavion arvot näkyviin Valitse esimerkiksi ulkopuolellaOtsikon tasaus -luettelossa.

 8. Tee jompikumpi seuraavista:

  1. Siirry Arvopisteiden -kohtaan.

  2. Valitse toinen-välilehti, esimerkiksi hyperlinkit ja työkaluvihjeet -välilehti.

  3. Valitse kaavion tarkasteleminen sen sivun loppuun .

Arvopisteen merkit

 1. Valitse Näytä merkinnät -valintaruutu, jos haluat korostaa kaavion arvopisteiden.

 2. Merkinnän tyyli luettelon avulla voit valita haluamasi merkki, jota haluat käyttää.

 3. Merkinnän koko -ruutuun voit määrittää koon (kuvapisteinä), jota haluat käyttää arvopisteiden numeroon.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  1. Valitse toinen-välilehti, esimerkiksi hyperlinkit ja työkaluvihjeet -välilehti.

  2. Valitse kaavion tarkasteleminen sen sivun loppuun .

Hyperlinkit ja työkaluvihjeet

Osio

Toimintosarja

Hyperlinkit ja Työkaluvihjeet

Voit lisätä hyperlinkit ja työkaluvihjeet kolmenlaisia kohteiden kaavio-WWW-osassa:

 • Kaavio-sarjan (joka vastaa palkit palkkikaaviossa)

 • Kaavion selitteen

 • Kaavion arvopisteiden otsikot

Voit käyttää hyperlinkkejä ohjaamaan muihin sivustoihin, joissa on lisätietoja kaavion käyttäjät. Voit käyttää työkaluvihjeitä esittämään lisätietoja kaavion huomautuksia tai muistiinpanoja.

Huomautus: Kaavion käyttäjien tulee näkyviin työkaluvihjeitä ja hyperlinkkejä vain, kun ne Aseta pitävät hiiren tietyn kaavion. Esimerkiksi nähdä sarjan työkaluvihjeen tai palkkikaavion hyperlinkkiä napsautetaan, jotta kaavion käyttäjän täytyy Siirrä hiiri pitäminen palkin kaaviossa.

 1. Valitse arvosarja, johon haluat lisätä hyperlinkin tai työkaluvihjeen Arvosarjan -luettelon avulla.

  Huomautus: Jos kaavio sisältää vain yhden arvosarjan, Arvosarjan -luettelo sisältää vain Oletus.

 2. Sarjan hyperlinkki -ruudun avulla voit määrittää sivusto, kuten sivustoon tai ryhmäsivustoon Web-sivuston osoitteen (URL). Kaavio, jossa hyperlinkin liitetään sarjan kohteita, kuten palkit palkkikaaviossa.

 3. Sarjan työkaluvihje -ruudun avulla voit kirjoittaa tietoja, kuten huomautuksen, joka tulee näkyviin, kun kaavio-käyttäjä vie hiiren osoitin sarjan päälle, kuten palkki palkkikaaviossa.

 4. Selitteen hyperlinkki -ruudun avulla voit määrittää sivusto, kuten sivustoon tai ryhmäsivustoon Web-sivuston osoitteen (URL). Kaavio, jossa hyperlinkin liitetään kaavion selitteen.

 5. Kirjoita tiedot, kuten huomautuksen, joka näkyviin, kun kaavio-käyttäjä vie hiiren osoitin kaavion selitteen Selitteen työkaluvihje -ruudun avulla.

 6. Selitteen hyperlinkki -ruudun avulla voit määrittää sivusto, kuten sivustoon tai ryhmäsivustoon Web-sivuston osoitteen (URL). Kaavio, jossa hyperlinkin liitetään kaavion arvopisteiden otsikot.

 7. Otsikon työkaluvihje -ruudun avulla voit kirjoittaa tietoja, kuten huomautuksen, joka tulee näkyviin, kun kaavio-käyttäjä vie hiiren kaaviossa arvopisteen otsikon päälle.

 8. Tee jompikumpi seuraavista:

  1. Valitse toinen-välilehti, esimerkiksi otsikko ja selite -välilehti.

  2. Valitse kaavion tarkasteleminen sen sivun loppuun .

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×