Office
Kirjaudu sisään

Kaavion luominen alusta loppuun

Voit luoda peruskaavion valitsemalla osan alueesta, josta haluat luoda kaavion, ja valitsemalla sitten haluamasi kaaviotyypin Kaaviot-valintanauharyhmän Lisää-välilehdestä. Voit myös painaa Alt+F1, jolloin Excel luo automaattisesti yksinkertaisen pylväskaavion. Sen jälkeen valittavissasi on monia tapoja, joilla voit muuttaa kaavion ulkoasun haluamaksesi.

Sisältö

Tietoja kaavioista

Kaavion luominen tai muokkaaminen

 1. Peruskaavion luominen

 2. Kaavioasettelun tai -tyylin vaihtaminen

 3. Otsikoiden ja arvopisteiden otsikoiden lisääminen tai poistaminen

 4. Selitteen näyttäminen tai piilottaminen

 5. Kaavion akselien tai ruudukon näyttäminen tai piilottaminen

 6. Kaavion siirtäminen tai kaavion koon muuttaminen

 7. Kaavion tallentaminen mallina

Kaavion yleiskatsaus

Kaavioiden avulla voidaan näyttää numeeristen tietojen sarjoja graafisessa muodossa, jotta suurten tietomäärien ja eri tieto-osien välisten suhteiden hahmottaminen olisi mahdollisimman helppoa.

Kun luo kaavion Excelissä, kirjoitat ensin lukuja kaaviota varten laskentataulukkoon. Sen jälkeen voit luoda tiedoista kaavion valitsemalla haluamasi kaaviolajinLisää-välilehden Kaaviot-ryhmästä.

Taulukon tiedot ja kaavio

1. Laskentataulukon tiedot

2. Taulukon tiedoista luotu kaavio

Excel tukee erilaisia kaavoita, joiden avulla voit esittää tiedot tilanteeseen sopivalla tavalla. Kun luot kaavion tai muutat aiemmin luotua kaaviota, voit valita erilaisista kaaviolajeista haluamasi lajin (kuten pylväskaavion tai ympyräkaavion) ja alalajin (kuten pinotun pylväskaavion tai kolmiulotteisen ympyräkaavion). Voit myös luoda yhdistelmäkaavion käyttämällä useita kaaviolajeja samassa kaaviossa.

Yhdistelmäkaavio

Esimerkki yhdistelmäkaaviosta, jossa on käytössä pylväs- ja viivakaaviolaji.

Lisätietoja Excelissä valittavissa olevista kaaviolajeista on kohdassa Käytettävissä olevat kaaviolajit.

Kaavion osiin tutustuminen

Kaaviossa on useita erilaisia osia. Jotkin näistä osista näytetään oletusarvoisesti, ja jotkin voidaan lisätä tarpeen mukaan. Voit muuttaa kaavion osien näyttötapaa siirtämällä niitä eri kohtiin kaaviossa, muuttamalla niiden kokoa tai muuttamalla niiden muotoa. Voit myös poistaa sellaiset kaavion osat, joita et halua näyttää.

Kaavio ja sen osat

1. Kaavion kaavioalue.

2. Kaavion piirtoalue.

3. Kaavioon piirrettävät arvosarjaarvopisteet.

4. Vaakasuuntainen (luokka-akseli) ja pystysuuntainen (arvoakseli) akseli akseli, joille kaavion tiedot piirretään.

5. Kaavion selite.

6. Kaavion ja akselin otsikko, jota voidaan käyttää kaaviossa.

7. arvopisteen otsikko, jonka avulla tunnistetaan arvosarjojen arvopisteen tiedot.

Sivun alkuun

Peruskaavion muokkaaminen omien tarpeiden mukaan

Kun olet luonut kaavion, voit muokata sen osia. Haluat ehkä muuttaa tapaa, jolla akselit näkyvät, lisätä kaavioon otsikon, siirtää tai piilottaa tekstejä tai näyttää muita kaavion osia.

Voit muokata kaaviota jollakin seuraavista tavoista:

 • Kaavion akselien ulkoasun muuttaminen    Voit määrittää akselien asteikon ja säätää siinä näkyvien arvojen tai luokkien välejä. Voit helpottaa kaavioiden lukemista lisäämällä akseleihin jakoviivoja ja määrittämällä viivojen välin.

 • Otsikoiden ja arvopisteiden otsikoiden lisääminen kaavioon    Kaavion lukeminen on helppoa, kun lisäät kaavioon otsikon sekä akselien ja arvopisteiden otsikot.

 • Selitteen tai arvotaulukon lisääminen    Voit näyttää tai piilottaa selitteen, muuttaa sen sijaintia tai muokata sen tekstiä. Joissakin kaavioissa voit myös näyttää arvotaulukon, jossa näkyy selitteen avaimet ja kaaviossa esitetyt arvot.

 • Erityisasetusten lisääminen kuhunkin kaaviolajiin    Eri kaaviolajeissa voidaan käyttää erityisiä viivoja (kuten vaihteluväliviivoja ja trendiviivoja), palkkeja (kuten ylä- ja alapalkkeja sekä virhepalkkeja), arvopisteiden merkkejä ja muita asetuksia.

Sivun alkuun

Ammattitason vaatimukset täyttävän ulkoasun luominen kaavioasetteluja ja -tyylejä käyttämällä

Sen sijaan, että lisäisit kaavioon osia manuaalisesti tai muuttaisit niitä, voit nopeasti ottaa käyttöön valmiita asetteluja ja tyylejä. Excel sisältää joukon käteviä asetteluja ja tyylejä, mutta voit tarvittaessa hienosäätää asettelua tai tyyliä edelleen tekemällä muutoksia yksittäisten kaavion osien, kuten kaavion kaavioalueen, piirtoalueen, arvosarjojen ja selitteiden, asetteluun tai muotoiluun.

Kun otat käyttöön valmiin kaavion asettelun, tietyt kaavion osat (kuten otsikot, selite, datataulukko tai arvopisteiden otsikot) näkyvät kaaviossa tietyllä tavalla järjestettyinä. Voit valita haluamasi asettelun kunkin kaaviolajin tarjolla olevista asetteluista.

Kun otat käyttöön valmiin kaaviolajin, ohjelma muotoilee kaavion käyttämäsi tiedoston teema mukaan, jolloin kaavion teeman värit (värivalikoima), teeman fontit (joukko otsikko- ja leipätekstifontteja) ja teeman tehosteet (joukko viivoja ja täytön tehosteita) vastaavat organisaatiossa käytettyjä tai itse määrittämiäsi asetuksia.

Et voi luoda omia kaavion asetteluja tai tyylejä, mutta voit luoda kaaviomalleja, jotka sisältävät haluamasi kaavion asettelun ja muotoilun.

Sivun alkuun

Huomiota herättävän muotoilun lisääminen kaavioon

Sen lisäksi, että voit ottaa käyttöön valmiin kaavion tyylin, voit helposti lisätä kaavioon mukautetun, huomiota herättävän ulkoasun liittämällä muotoiluja yksittäisiin kaavion osiin, kuten arvopisteiden merkkeihin, kaavioalueeseen, piirtoalueeseen ja otsikoiden lukuihin ja teksteihin. Voit ottaa käyttöön erityisiä muototyylejä ja WordArt-tyylejä, ja lisäksi voit muotoilla kaavion osien muodot ja tekstin myös manuaalisesti.

Voit lisätä muotoiluja jollakin seuraavista tavoista:

 • Kaavion osien täyttäminen    Käyttämällä värejä, pintakuvioita, kuvia ja liukuväritäyttöjä voit kiinnittää katsojan huomion tiettyihin kaavion osiin.

 • Kaavion osien ääriviivojen muuttaminen    Voit korostaa kaavion osia käyttämällä erilaisia värejä, viivan tyylejä ja viivan paksuuksia.

 • Erikoistehosteiden lisääminen kaavion osiin    Voit käyttää kaavion osien muodoissa erikoistehosteita, kuten varjostusta, heijastusta, hohtoa, pehmeitä reunoja, viistettä ja kolmiulotteista kiertoa, jotka antavat kaaviolle viimeistellyn ulkoasun.

 • Tekstin ja lukujen muotoileminen    Voit muotoilla kaavion otsikoiden, otsakkeiden ja tekstiruutujen tekstiä ja numeroita samalla tavalla kuin laskentataulukon tekstiä ja lukuja. Jos haluat tekstin ja numeroiden erottuvan paremmin, voit jopa käyttää WordArt-tyylejä.

Sivun alkuun

Kaavioiden käyttäminen uudelleen luomalla kaaviomalleja

Jos haluat käyttää uudelleen omaan käyttöösi mukauttamaasi kaaviomallia, voit tallentaa kaavion kaaviomallina (*.crtx) kaaviomallikansioon. Kun luot kaavion, voit ottaa kaaviomallin käyttöön samalla tavalla kuin minkä tahansa valmiin kaaviolajin. Itse asiassa kaaviomallit ovat mukautettuja kaaviotyyppejä. Käyttämällä niitä voit vaihtaa myös aiemmin luodun kaavion kaaviolajin. Jos käytät tiettyä kaaviomallia usein, voit tallentaa sen oletuskaaviolajiksi.

Sivun alkuun

Vaihe 1: Peruskaavion luominen

Useimmissa kaavioissa, kuten pylväs- ja palkkikaavioissa, voidaan esittää laskentataulukko riveihin ja sarakkeisiin järjestetyt tiedot. Tietynlaisia kaavioita (kuten ympyrä- ja kuplakaavioita) varten tiedot on kuitenkin järjestettävä aivan erityisellä tavalla.

 1. Järjestä kaaviossa esitettävät tiedot laskentataulukkoon.

  Tiedot voidaan järjestää riveihin tai sarakkeisiin. Excel määrittää automaattisesti parhaan tavan esittää tiedot kaaviossa. Tietynlaisia kaavioita (kuten ympyrä- ja kuplakaavioita) varten tiedot on kuitenkin järjestettävä aivan erityisellä tavalla.

  Laskentataulukon tietojen järjestäminen

  Kaaviolaji:

  Tietojen järjestäminen:

  Pylväs-, palkki-, viiva-, alue- tai pintakaavio tai säteittäinen kaavio

  Excelin palkkikaavio

  Sarakkeisiin tai riveille seuraavasti:

  Vuosi

  Omenat

  Appelsiinit

  Banaanit

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  Tai:

  Hedelmät

  2013

  2014

  2015

  Omenat

  800

  600

  50

  Appelsiinit

  600

  700

  90

  Banaanit

  50

  90

  150

  Ympyrä- tai rengaskaavio

  Yhden arvosarja osalta yhteen sarakkeeseen tai yhdelle riville ja yhteen otsikkosarakkeeseen tai otsikkoriville seuraavasti:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  tai

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Usean arvosarjan osalta useaan sarakkeeseen tai usealle riville ja yhteen otsikkosarakkeeseen tai otsikkoriville seuraavasti:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  tai

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Piste- tai kuplakaavio

  Sarakkeisiin siten, että x-arvot tulevat ensimmäiseen sarakkeeseen ja vastaavat y-arvot ja kuplan koon arvot vastaaviin vierekkäisiin sarakkeisiin seuraavasti:

  x

  Y

  Kuplan koko

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Pörssikaavio

  Sarakkeisiin tai riveille seuraavassa järjestyksessä käyttämällä nimiä tai päivämääriä otsikoina:

  ylimmät arvot, alimmat arvot ja loppuarvot

  LIKE

  Päivämäärä

  Suuri

  Matala

  Sulje

  1.1.2002

  46,125

  42

  44,063

  tai

  Päivämäärä

  1.1.2002

  Suuri

  46,125.

  Matala

  42

  Sulje

  44,063

 2. Valitse mikä tahansa sen tietoalueen solu, jota haluat käyttää kaaviossa.

  Vihje    Jos valitset vain yhden solun, Excel piirtää automaattisesti kaikki kyseisen solun ympärillä olevat tietoja sisältävät solut. Jos solut, joiden tiedot haluat piirtää, eivät ole vierekkäin, voit valita erillään olevia soluja tai solualueita painamalla Ctrl + hiiren ykköspainike, kunhan valinta muodostaa suorakulmion. Voit myös piilottaa ne rivit tai sarakkeet, joita et halua piirtää kaavioon.

  Vihje: Jos haluat peruuttaa solujen valinnan, napsauta jotakin laskentataulukon solua.

 3. Tee Lisää-välilehden Kaaviot-ryhmässä jokin seuraavista:

  • Valitse kaaviolaji ja valitse sitten haluamasi kaavion alalaji.

  • Saat näkyviin kaikki käytettävissä olevat kaaviolajit napsauttamalla Painikkeen kuva -painiketta ja selaamalla sitten kaaviolajeja esiin tulevassa Lisää kaavio -valintaikkunassa nuolia napsauttamalla.

   Excelin valintanauhan kuva

   Vihje    Kaavion lajin nimen sisältävä kohdeohje tulee näyttöön, kun pidät hiiren osoitinta kaavion lajin tai alalajin päällä. Lisätietoja käytettävissä olevista kaaviolajeista on artikkelissa Käytettävissä olevat kaaviolajit.

 4. Excel lisää oletusarvon mukaan kaavion laskentataulukkoon liitetty kaavio. Jos haluat asettaa kaavion erilliseen kaaviotaulukko, voit muuttaa sen sijaintia seuraavasti:

  1. Aktivoi upotettu kaavio napsauttamalla jossakin sen kohdassa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Valitse Rakenne-välilehden Sijainti-ryhmästä Siirrä kaavio.

   Valintanauhan kuva

  3. Tee Sijoita kaavio -kohdassa jokin seuraavista:

   • Jos haluat näyttää kaavion kaaviotaulukossa, valitse Uusi taulukko.

    Vihje    Jos haluat muuttaa Excelin kaaviolle antaman nimen, voit kirjoittaa uuden nimen Uusi taulukko -ruutuun.

   • Jos haluat näyttää kaavion upotettuna kaaviona laskentataulukossa, valitse Objektina ja valitse sitten laskentataulukko Objektina-ruudusta.

 5. Excel määrittää kaaviolle nimen automaattisesti, esimerkiksi Kaavio1, jos se on ensimmäisen laskentataulukossa luomasi kaavio. Voit muuttaa kaavion nimen seuraavasti:

  1. Napsauta kaaviota.

  2. Valitse Asettelu-välilehden Ominaisuudet-ryhmän Kaavion nimi -muokkausruutu.

   Vihje    Laajenna ryhmä tarvittaessa napsauttamalla Ominaisuudet-ryhmän Ominaisuudet-kuvaketta.

  3. Kirjoita uusi nimi.

  4. Paina ENTER-näppäintä.

Huomautukset    

 • Voit luoda nopeasti oletuskaaviolajiin perustuvan kaavion valitsemalla tiedot, joita haluat käyttää kaaviossa ja painamalla sitten ALT+F1 tai F11-näppäimiä. Jos painat ALT+F1-näppäimiä, kaavio näkyy upotettuna kaaviona. Kun painat F11-näppäintä, kaavio näkyy erillisessä kaaviotaulukossa.

 • Kun et enää tarvitse kaaviota, voit poistaa sen. Valitse kaavio napsauttamalla sitä ja paina sitten DEL-näppäintä.

Sivun alkuun

Vaihe 2: Kaavion asettelun tai tyylin vaihtaminen

Kun olet luonut kaavion, voit muuttaa sen ulkoasua nopeasti. Sen sijaan, että lisäisit kaavioon osia manuaalisesti tai vaihtaisit niitä, voit nopeasti ottaa käyttöön valmiita asetteluja ja tyylejä. Excel sisältää useita hyödyllisiä valmiita asetteluja ja tyylejä (tai pika-asetteluja ja pikatyylejä), joista voit valita haluamasi, mutta voit tarvittaessa mukauttaa asettelua tai tyyliä muuttamalla kaavion yksittäisten osien asettelua tai muotoilua manuaalisesti.

Valmiin kaavioasettelun käyttäminen

 1. Napsauta missä tahansa kohdassa siinä kaaviossa, jossa haluat käyttää valmista kaavioasettelua.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse haluamasi kaavion asettelu Rakenne-välilehden Kaavion asettelu -ryhmästä.

  Valintanauhan kuva

  Huomautus    Kun Excel-ikkuna on pienennettynä, kaavion asettelut voi valita Kaavion asettelut -ryhmän Pika-asettelu-valikoimasta.

  Vihje    Saat kaikki käytettävissä olevat asettelut näkyviin valitsemalla Lisää Painikkeen kuva .

Sivun alkuun

Valmiin kaaviotyylin käyttäminen

 1. Napsauta missä tahansa kohdassa siinä kaaviossa, jossa haluat käyttää valmista kaaviotyyliä.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Suunnittelu-välilehden Kaavion tyylit -ryhmästä kaavion tyyli, jota haluat käyttää.

  Valintanauhan kuva

  Huomautus    Kun Excel-ikkuna on pienennettynä, kaaviotyylit voi valita Kaavion tyylit -ryhmän Kaavion pikatyylit -valikoimasta.

  Vihje    Saat kaikki valmiit kaaviotyylit näkyviin valitsemalla Lisää Painikkeen kuva .

Sivun alkuun

Kaavion osien asettelun muuttaminen manuaalisesti

 1. Napsauta kaavion osaa, jonka asettelun haluat muuttaa, tai valitse se kaavion osien luettelosta seuraavasti.

  1. Tuo kaaviotyökalut näkyviin napsauttamalla mitä tahansa kohtaa kaaviossa.

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Valintanauhan kuva

 2. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-, Akselit- tai Tausta-ryhmässä muutettavan kaavion osan painiketta, joka vastaa valitsemaasi kaavion osaa, ja valitse sitten haluamasi asetteluvaihtoehto.

  Valintanauhan kuva

  Valintanauhan kuva

  Valintanauhan kuva

Huomautus    Valitsemasi asetteluvalinnat otetaan käyttöön valitsemassasi kaavion osassa. Jos esimerkiksi olet valinnut koko kaavion, arvopisteiden otsikot tulevat käyttöön kaikissa arvosarjakohteissa. Jos olet valinnut yhden arvopisteen, arvopisteiden otsikot tulevat käyttöön vain valitussa arvosarjassa tai arvopisteessä.

Sivun alkuun

Kaavion osien muotoilun muuttaminen manuaalisesti

 1. Napsauta kaavion osaa, jonka tyyliä haluat muuttaa, tai valitse se kaavion osien luettelosta seuraavasti.

  1. Tuo kaaviotyökalut näkyviin napsauttamalla mitä tahansa kohtaa kaaviossa.

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Valintanauhan kuva

 2. Toimi Muotoilu-välilehdessä seuraavasti:

  1. Jos haluat muotoilla valittuna olevan kaavion osaa, valitse Nykyinen valinta -ryhmästä Muotoile valinta ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset.

  2. Jos haluat muotoilla valittuna olevan kaavion osan muotoa, valitse haluamasi tyyli Muodon tyylit -ryhmästä tai valitse Muodon täyttö, Muodon ääriviiva tai Muototehosteet ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset.

  3. Jos haluat muotoilla valitun kaavion osan tekstiä WordArt-tyyleillä, valitse haluamasi tyyli WordArt-tyylit-ryhmästä. Voit myös valita Tekstin täyttö, Tekstin ääriviiva tai Tekstitehosteet ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset.

   Huomautus    Kun olet ottanut käyttöön WordArt-tyylin, et voi poistaa WordArt-muotoilua. Jos et halua säilyttää lisäämääsi WordArt-tyyliä, voit valita jonkin toisen WordArt-tyylin tai voit palauttaa aiemman tekstimuotoilun napsauttamalla pikatyökalurivinKumoa-painiketta.

   Vihje    Jos haluat muotoilla kaavion osan tekstin käyttämällä tavallista tekstimuotoilua, voit napsauttaa tekstiä hiiren kakkospainikkeella tai valita tekstin ja valita sitten haluamasi muotoiluasetukset pikavalikoimasta. Voit myös käyttää valintanauhan muotoilupainikkeita (Aloitus-välilehti, Fontti-ryhmä).

Sivun alkuun

Vaihe 3: Otsikoiden ja arvopisteiden otsikoiden lisääminen tai poistaminen

Kaavion tulkintaa helpottaa, kun lisäät kaavioon otsikoita, kuten kaavion otsikon ja akselien otsikot. Akselien otsikot voidaan määrittää kaikille akseleille, jotka kaaviossa voidaan esittää, mukaan lukien kolmiulotteisen kaavion syvyysakseli (sarjat). Jotkin kaaviolajit (kuten säteittäiset kaaviot) sisältävät akseleita, mutta niissä ei voi näyttää akselin otsikoita. Kaaviolajit, joilla ei ole akseleita (kuten ympyrä- ja rengaskaaviot), eivät voi sisältää myöskään otsikoita.

Voit myös linkittää kaavion ja akselien otsikot vastaaviin laskentataulukko soluihin luomalla viittauksen vastaaviin soluihin. Linkitetyt otsikot päivittyvät automaattisesti, kun teet muutoksia niitä vastaaviin laskentataulukon soluihin.

arvosarja tunnistaminen kaaviossa on helpompaa, kun arvopisteet lisätään arvopisteiden otsikoita. Oletusarvon mukaan arvopisteiden otsikot on linkitetty laskentataulukon arvoihin, ja ne päivittyvät automaattisesti, kun arvoja muutetaan.

Kaavion otsikon lisääminen

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat lisätä otsikon.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Kaavion otsikko.

  Valintanauhan kuva

 3. Valitse Keskitetty otsikko päälle tai Kaavion yläpuolelle.

 4. Kirjoita haluamasi teksti kaaviossa näkyviin tulevaan Kaavion otsikko -muokkausruutuun.

  Vihje    Jos haluat lisätä rivinvaihdon, sijoita osoitin haluamaasi rivinvaihtokohtaan, napsauta ja paina ENTER-näppäintä.

 5. Jos haluat muotoilla tekstiä, valitse se ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset pikavalikoimasta.

  Vihje    Voit myös käyttää valintanauhan muotoilupainikkeita (Aloitus-välilehti, Fontti-ryhmä). Jos haluat muotoilla koko otsikon, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile kaavion otsikko ja valitse sitten haluamasi muotoiluvalinnat.

Sivun alkuun

Akselien otsikoiden lisääminen

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat lisätä akselien otsikot.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Akselin otsikot.

  Valintanauhan kuva

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä otsikon ensisijaiselle vaaka-akselille (luokat), valitse Vaakasuuntaisen 1-akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi asetus.

   Vihje    Jos kaaviossa on toissijainen vaaka-akseli, voit myös valita Vaakasuuntaisen 2-akselin otsikko.

  • Jos haluat lisätä pystysuuntaisen 1-akselin otsikon, valitse Pystysuuntaisen 1-akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

   Vihje    Jos kaaviossa on toissijainen pystyakseli, voit myös valita Pystysuuntaisen 2-akselin otsikko.

  • Jos haluat lisätä otsikon syvyysakselille (sarjat), valitse Syvyysakselin otsikko ja valitse sitten haluamasi asetus.

   Huomautus    Tämä asetus on käytettävissä vain, kun valittu kaavio on todellinen kolmiulotteinen kaavio, kuten kolmiulotteinen pylväskaavio.

 4. Kirjoita haluamasi teksti kaaviossa näkyviin tulevaan Akselin otsikko -muokkausruutuun.

  Vihje    Jos haluat lisätä rivinvaihdon, sijoita osoitin haluamaasi rivinvaihtokohtaan, napsauta ja paina ENTER-näppäintä.

 5. Jos haluat muotoilla tekstiä, valitse se ja valitse sitten haluamasi muotoiluasetukset pikavalikoimasta.

  Vihje    Voit myös käyttää valintanauhan muotoilupainikkeita Aloitus-välilehti, Fontti-ryhmä). Jos haluat muotoilla koko otsikon, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Muotoile akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi muotoiluvalinnat.

Huomautukset    

 • Jos vaihdat kaaviolajin sellaiseksi, joka ei tue akselin otsikoita (kuten ympyräkaavio), akselin otsikot eivät enää näy. Otsikot tulevat uudelleen näkyviin, kun vaihdat kaaviolajin taas sellaiseksi, joka tukee akselin otsikoita.

 • Toissijaisille akseleille määritetyt otsikot katoavat, kun kaaviolajiksi vaihdetaan sellainen, joka ei pysty näyttämään toissijaisia akseleita.

Sivun alkuun

Otsikon linkittäminen laskentataulukon soluun

 1. Napsauta kaaviossa sitä kaavion tai akselin otsikkoa, jonka haluat linkittää laskentataulukon soluun.

 2. Valitse laskentataulukossa kaavarivi ja kirjoita sitten yhtäläisyysmerkki (=).

 3. Valitse taulukosta solu, jonka sisältämien arvojen tai tekstin haluat näkyvän kaaviossa.

  Vihje    Voit kirjoittaa viittauksen taulukon soluun myös kaavarivillä. Kirjoita yhtäläisyysmerkki, taulukon nimi ja sen jälkeen huutomerkki, esimerkiksi: =Taulukko1!F2

 4. Paina ENTER-näppäintä.

Sivun alkuun

Arvopisteiden otsikoiden lisääminen

 1. Tee kaaviossa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat lisätä arvopisteen otsikon kaikkien arvosarjojen kaikkiin arvopisteisiin, valitse kaavioalue.

  • Jos haluat lisätä arvopisteen otsikon arvosarjojen kaikkiin arvopisteisiin, valitse ne arvosarjat, joihin otsikot lisätään, napsauttamalla mitä tahansa kohtaa arvosarjassa.

  • Jos haluat lisätä arvopisteen otsikon arvosarjan yhteen arvopisteeseen, napsauta arvosarjaa, jonka sisältämään arvopisteeseen haluat otsikon, ja napsauta sitten arvopistettä, johon otsikko lisätään.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten haluamasi näyttöasetus.

  Valintanauhan kuva

  Huomautus    Käytettävissä olevat arvopisteen otsikon asetukset määräytyvät käytetyn kaaviolajin mukaan.

Sivun alkuun

Otsikoiden tai arvopisteiden otsikoiden poistaminen kaaviosta

 1. Napsauta kaaviota.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Tee Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmässä jompikumpi seuraavista:

  • Poista kaavion otsikko valitsemalla Kaavion otsikko ja valitsemalla sitten Ei mitään.

  • Poista akselin otsikko valitsemalla Akselin otsikot, valitsemalla poistettava akselin otsikko ja valitsemalla sitten Ei mitään.

  • Poista arvopisteiden otsikot valitsemalla Arvopisteiden otsikot ja valitsemalla sitten Ei mitään.

   Valintanauhan kuva

Vihje    Jos haluat poistaa otsikon tai arvopisteen otsikon nopeasti, napsauta otsikkoa ja paina sitten DEL-näppäintä.

Sivun alkuun

Vaihe 4: Selitteen näyttäminen tai piilottaminen

Kun luot kaavion, näkyviin tulee selite, mutta voit halutessasi piilottaa sen tai vaihtaa sen paikkaa kaavion luonnin jälkeen.

 1. Napsauta kaaviota, jonka selitteen haluat näyttää tai piilottaa.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Selite.

  Valintanauhan kuva

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Piilota selite valitsemalla Ei mitään.

   Vihje    Poista selite tai seliteosa kaaviosta nopeasti valitsemalla se ja painamalla sitten DEL-näppäintä. Voit myös napsauttaa selitettä tai seliteosaa hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten Poista.

  • Näytä selite valitsemalla haluamasi näyttötapa.

   Huomautus    Kun valitset jonkin näyttötavoista, selite siirtyy ja piirtoalue mukautuu automaattisesti siten, että selitteelle tulee tilaa. Jos siirrät selitettä ja muutat sen kokoa hiirellä, piirtoalue ei mukaudu automaattisesti.

  • Voit valita lisäasetuksia valitsemalla Lisää selitevaihtoehtoja ja valitsemalla sitten haluamasi vaihtoehdon.

   Vihje    Oletusarvon mukaan selite ei sijoitu kaavion päälle. Jos tilaa on rajoitetusti, saatat voida pienentää kaavion kokoa poistamalla Näytä selite niin, ettei se peitä kaaviota -valintaruudun valinnan.

Vihje    Kun kaavion selite on näkyvissä, voit muokata yksittäisiä selitteen osia muokkaamalla vastaavia tietoja laskentataulukossa. Jos haluat lisää muokkausasetuksia tai muokata selitteen osia muuttamatta laskentataulukon tietoja, voit muuttaa selitteen osia Valitse tietolähde- valintaikkunassa (Rakenne-välilehtiTiedot-ryhmä Valitse tiedot -painike).

Sivun alkuun

Vaihe 5: Kaavion akselien tai ruudukon näyttäminen tai piilottaminen

Kun luot kaavion, 1-akselit tulevat näkyviin useimmissa kaaviolajeissa. Voit ottaa ne käyttöön tai poistaa ne käytöstä tarpeen mukaan. Kun lisäät akseleita, voit määrittää, kuinka tarkasti tiedot näytetään akseleilla. Kun luot kolmiulotteisen kaavion, myös syvyysakseli näytetään.

Jos kaavioiden eri arvosarja arvoissa on suuria eroja tai kaavioissa on erityyppisiä tietoja (kuten hinta- ja määrätietoja), voit piirtää arvosarjoja pystysuuntaiselle 2-akselille (arvo). Pystysuuntaisen 2-akselin asteikko vastaa siihen liittyvän arvosarjan arvoja. Kun olet lisännyt kaavioon pystysuuntaisen 2-akselin, voit lisätä myös vaakasuuntaisen 2-akselin (luokka), josta saattaa olla hyötyä piste- tai kuplakaavioissa.

Kaavion lukemista voidaan helpottaa näyttämällä tai piilottamalla vaaka- ja pystysuuntaiset apuviivat, jotka ulottuvat vaaka- ja pystyakseleista kaavion piirtoalue yli.

1-akselien näyttäminen tai piilottaminen

 1. Valitse kaavio, jonka akselit haluat näyttää tai piilottaa.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Akselit-ryhmästä Akselit ja toimi jollakin seuraavista tavoista:

  • Jos haluat näyttää akselin, valitse Vaakasuuntainen 1-akseli, Pystysuuntainen 1-akseli tai Syvyysakseli (kolmiulotteisessa kaaviossa) ja valitse sitten haluamasi akselin näyttötapa.

  • Jos haluat piilottaa akselin, valitse Vaakasuuntainen 1-akseli, Pystysuuntainen 1-akseli tai Syvyysakseli (kolmiulotteisessa kaaviossa) ja valitse sitten Ei mitään.

  • Jos haluat määrittää yksityiskohtaisia akselin näyttö- ja skaalausasetuksia, valitse Vaakasuuntainen 1-akseli, Pystysuuntainen 1-akseli tai Syvyysakseli (kolmiulotteisessa kaaviossa) ja valitse sitten Lisää vaakasuuntaisen 1-akselin vaihtoehtoja, Lisää pystysuuntaisen 1-akselin vaihtoehtoja tai Lisää syvyysakselivaihtoehtoja.

   Valintanauhan kuva

Sivun alkuun

2-akselien näyttäminen tai piilottaminen

 1. Valitse kaaviosta arvosarja, jonka haluat piirtää pystysuuntaiselle 2-akselille, tai valitse arvosarja kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta kaaviota.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja napsauta sitten arvosarjaa, jonka haluat piirtää pystysuuntaiselle 2-akselille.

   Valintanauhan kuva

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

 3. Valitse Sarjan asetukset, elleivät ne ole jo valittuina, ja valitse sitten Sarjan sijoitus, 2-akseli ja Sulje.

 4. Valitse Asettelu-välilehden Akselit-ryhmästä Akselit.

  Valintanauhan kuva

 5. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Näytä pystysuuntainen 2-akseli valitsemalla Pystysuuntainen 2-akseli ja valitse sitten haluamasi näyttötapa.

   Vihje    Jos haluat helpottaa pystysuuntaisen 2-akselin erottamista, voit vaihtaa kaaviolajia vain yhden arvosarjan osalta. Voit esimerkiksi muuttaa yhden arvosarjan viivakaavioksi.

 6. Näytä vaakasuuntainen 2-akseli valitsemalla Vaakasuuntainen 2-akseli ja valitse sitten haluamasi näyttötapa.

  Huomautus    Tämä asetus on valittavissa vain, kun olet jo valinnut pystysuuntaisen 2-akselin näyttämisen.

 7. Piilota 2-akseli valitsemalla Pystysuuntainen 2-akseli tai Vaakasuuntainen 2-akseli ja valitse sitten Ei mitään.

Vihje    Voit myös napsauttaa poistettavaa 2-akselia ja painaa sen jälkeen DEL-näppäintä.

Sivun alkuun

Ruudukon näyttäminen tai piilottaminen

 1. Valitse kaavio, jonka taustaruudukon haluat näyttää tai piilottaa.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Akselit-ryhmästä Ruudukko.

  Valintanauhan kuva

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä kaavioon vaakasuuntaiset apuviivat, valitse Ensisijainen vaakaruudukko ja valitse sitten haluamasi asetus. Jos kaaviossa on toissijainen vaaka-akseli, voit myös valita Toissijainen vaakaruudukko -valintaruudun.

  • Jos haluat lisätä kaavioon pystysuuntaiset apuviivat, valitse Ensisijainen pystyruudukko ja valitse sitten haluamasi asetus. Jos kaaviossa on toissijainen pystyakseli, voit myös valita Toissijainen pystyruudukko -valintaruudun.

  • Jos haluat lisätä kolmiulotteiseen kaavioon syvyyssuuntaiset apuviivat, valitse Syvyysruudukko ja valitse sitten haluamasi asetus. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun valittu kaavio on todellinen kolmiulotteinen kaavio, kuten kolmiulotteinen pylväskaavio.

  • Jos haluat piilottaa kaavion taustaruudukon, valitse Ensisijainen vaakaruudukko, Ensisijainen pystyruudukko tai Syvyysruudukko ja valitse sitten Ei mitään. Jos kaaviossa on toissijaiset akselit, voit myös valita Toissijainen vaakaruudukko tai Toissijainen pystyruudukko ja sitten Ei mitään.

  • Jos haluat poistaa kaavion taustaruudukon nopeasti, valitse se ja paina DEL-näppäintä.

Sivun alkuun

Vaihe 6: Kaavion siirtäminen tai koon muuttaminen

Voit siirtää kaavion mihin tahansa laskentataulukkokohteen kohtaan tai uuteen tai olemassa olevaan laskentataulukkoon. Voit myös muuttaa kaavion kokoa, jotta se sopii valitsemaasi kohtaan.

Kaavion siirtäminen

 • Voit siirtää kaavion vetämällä sen haluamaasi kohtaan.

Sivun alkuun

Kaavion koon muuttaminen

Voit muuttaa kaavion koon jollakin seuraavista tavoista:

 • Valitse kaavio ja vedä se haluamaasi kokoon koonmuuttokahvojen avulla.

 • Kirjoita haluamasi koko Muoto-välilehden Koko-ryhmän Muodon korkeus- ja Muodon leveys -ruutuihin.

  Valintanauhan kuva

Vihje    Jos haluat lisää koonmuuttoasetuksia, valitse Muotoile-välilehden Koko-ryhmässä Painikkeen kuva , jolloin Muotoile kaavioalue -valintaikkuna avautuu. Koko-välilehdessä voit valita koonmuutto-, kierto- tai skaalausasetuksia kaaviota varten. Ominaisuudet-välilehdessä voit määrittää, miten haluat kaavion siirtyvän tai muuttavan kokoaan laskentataulukon soluissa.

Sivun alkuun

Vaihe 7: Kaavion tallentaminen mallina

Jos haluat luoda toisen juuri luomaasi kaaviota muistuttavan kaavion, voit tallentaa kaavion mallina, jota voi käyttää muiden vastaavien kaavioiden pohjana.

 1. Valitse kaavio, jota haluat käyttää mallina.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Laji-ryhmästä Tallenna mallina.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Kirjoita mallin nimi Tiedostonimi-ruutuun.

  Vihje    Jollet määritä toista kansiota, ohjelma tallentaa mallitiedoston (.crtx)Kaaviot-kansioon, jolloin malli näkyy Mallit-kohdassa sekä Lisää kaavio -valintaikkunassa (Lisää-välilehti, Kaaviot-ryhmä, Valintaikkunan avain Painikkeen kuva ) että Muuta kaaviolajia -valintaikkunassa (Rakenne-välilehti, Laji-ryhmä, Muuta kaaviolajia).

Huomautus    Kaaviomalli sisältää kaavion muotoilut ja se tallentaa värit, jotka olivat käytössä kaaviota malliksi tallennettaessa. Kun luot kaavion toiseen työkirjaan kaaviomallin avulla, uudessa kaaviossa on kaaviomallin värit, ei työkirjassa käytetyn asiakirjan teeman värejä. Jos haluat käyttää asiakirjan teeman värejä kaaviomallin värien sijasta, napsauta kaavioaluetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Palauta tyyliä vastaavaksi.

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×