Kaavion arvopisteiden lisääminen tai poistaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

arvosarja tunnistaminen kaaviossa on helpompaa, kun arvopisteet lisätään arvopisteiden otsikoita. Oletusarvon mukaan arvopisteiden otsikot on linkitetty laskentataulukon arvoihin, ja ne päivittyvät automaattisesti, kun arvoja muutetaan.

Arvopisteiden otsikot helpottavan kaavion ymmärtämistä, koska ne näyttävät yksityiskohtaisia tietoja arvosarjasta tai sen yksittäisistä arvopisteistä. Esimerkiksi seuraavasta ympyräkaaviosta olisi ilman arvopisteiden otsikoita vaikea hahmottaa, että kahvin osuus oli 38 % kokonaismyynnistä. Riippuen siitä, mitä haluat korostaa kaaviossa, voit lisätä otsikoita yhteen sarjaan, kaikkiin sarjoihin (koko kaavioon) tai yhteen arvopisteeseen.

Ympyräkaavio, jossa arvopisteiden otsikot on muotoiltu prosenttiosuuksiksi

Huomautus: Seuraavien koskevat Office 2013 ja uudemmat versiot. Oletko Office 2010: n?

Arvopisteiden otsikoiden lisääminen kaavioon

 1. Valitse arvosarja tai kaavio. Jos haluat otsikoida yhden arvopisteen, valitse kyseinen arvopiste sarjan valitsemisen jälkeen.

 2. Valitse oikeassa yläkulmassa kaavion vieressä Lisää kaavion osa Kaavion osat -painike > Arvopisteiden otsikot.

  Kaavion osat > Arvopisteiden otsikot > Osoitetarra-asetukset
 3. Jos haluat muuttaa sijaintia, napsauta nuolta ja valitse haluamasi asetus.

 4. Jos haluat näyttää arvopisteiden otsikon kuplaruudussa, valitse Tietojen kuvateksti.

  Ympyräkaavio tietojen kuvatekstien kanssa

Jos haluat tehdä arvopisteiden otsikoista helppolukuisempia, voit siirtää ne arvopisteiden sisälle tai jopa kaavion ulkopuolelle. Voit siirtää arvopisteiden otsikon vetämällä sen haluamaasi kohtaan.

Jos otsikot tekevät mielestäsi kaavion liian täyden näköiseksi, voit poistaa jonkin tai kaikki niistä napsauttamalla arvopisteiden otsikoita ja painamalla Delete-näppäintä.

Vihje: Jos arvopisteiden otsikkoteksti on liian hankala lukea, muuta niiden kokoa napsauttamalla ja vetämällä ne sopivan kokoisiksi.

Arvopisteiden otsikoiden ulkoasun muuttaminen

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella arvosarjaa tai arvopisteiden otsikkoa, niin näet siitä lisätietoja, ja valitse sitten Muotoile arvopisteiden otsikoita.

 2. Valitse Otsikkoasetukset ja valitse Otsikko sisältää -kohdasta haluamasi asetukset.

  Muotoile arvopisteiden otsikoita -ruudun Otsikkoasetukset-osio

Käytä solujen arvot arvopisteiden otsikot

Voit käyttää solujen arvot arvopisteiden otsikoiden niiden tiedot kaavioon.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella arvosarjaa tai arvopisteiden otsikkoa, niin näet siitä lisätietoja, ja valitse sitten Muotoile arvopisteiden otsikoita.

 2. Valitse Osoitetarra-asetukset ja valitse Otsikko sisältää-kohdassa Arvot-solut -valintaruutu.

 3. Tietoalueen otsikko -valintaikkuna tulee näkyviin, kun palaa laskentataulukko ja valitse solualue, jonka haluat solujen arvot, jos haluat arvopisteiden otsikoiden näkyvän. Kun teet näin, valitulla alueella näkyvät Tiedot otsikkoalue -valintaikkunassa. Valitse OK.

  Tietoalueen otsikko-valintaikkuna

  Kaavion arvopisteiden otsikoiden näkyy nyt solujen arvot.

Arvopisteiden otsikkotekstien muuttaminen

 1. Napsauta muutettavaa arvopisteen otsikkotekstiä ja napsauta sitä sitten uudelleen, jolloin siitä tulee ainoa valittuna oleva arvopisteen otsikko.

 2. Valitse aiemmin kirjoitettu teksti ja kirjoita sitten uusi teksti.

 3. Napsauta mitä tahansa kohtaa arvopisteen otsikon ulkopuolella.

Vihje: Jos haluat lisätä kaavioon liittyvän kommentin tai jos käytössäsi on vain yksi arvopisteen otsikko, voit käyttää tekstiruutua.

Arvopisteiden otsikoiden poistaminen kaaviosta

 1. Valitse kaavio, josta haluat poistaa arvopisteiden otsikot.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Toimi seuraavasti:

  • Valitse Rakenne-välilehden Kaavion asettelut -ryhmässä Lisää kaavion osa, valitse Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten Ei mitään.

  • Napsauta arvopisteen otsikkoa kerran, jos haluat valita arvosarjan kaikki arvopisteiden otsikot, tai kaksi kertaa, jos haluat valita vain yhden arvopisteen otsikon, jonka haluat poistaa, ja paina sitten Delete-näppäintä.

  • Napsauta arvopisteen otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista.

   Huomautus: Tämä poistaa kaikki arvopisteiden otsikot arvosarjasta.

 3. Voit myös poistaa arvopisteiden otsikot, kun olet lisännyt ne, napsauttamalla Kumoa Painikkeen kuva pikatyökalurivillä tai painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+Z.

Lisää tai poista arvopisteiden otsikot kaavion Office 2010: ssä

 1. Tee kaaviossa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat lisätä arvopisteen otsikon kaikkien arvosarjojen kaikkiin arvopisteisiin, valitse kaavioalue.

  • Jos haluat lisätä arvopisteen otsikon arvosarjan kaikkiin arvopisteisiin, valitse se arvosarja, johon haluat lisätä otsikon, napsauttamalla sitä kerran.

  • Jos haluat lisätä arvopisteen otsikon arvosarjan yhteen arvopisteeseen, napsauta arvosarjaa, jonka sisältämään arvopisteeseen haluat otsikon, ja napsauta sitten arvopistettä uudelleen.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten haluamasi näyttöasetus.

  Excelin valintanauhan kuva

  Käytettävissä olevat arvopisteen otsikon asetukset määräytyvät käytetyn kaaviolajin mukaan.

Muuta arvopisteen otsikon tapahtumat, jotka ovat näkyvissä (Office 2010)

 1. Tee kaaviossa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat näyttää lisää otsikkomerkintöjä sarjan kaikista arvopisteistä, valitse arvosarjan kaikki arvopisteet napsauttamalla jotain arvopisteen otsikkoa.

  • Jos haluat näyttää lisää otsikkomerkintöjä yhdestä arvopisteestä, napsauta siinä arvopisteessä olevaa arvopisteen otsikkoa, jota haluat muuttaa, ja napsauta sitten arvopisteen otsikkoa uudelleen.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

  Excelin valintanauhan kuva

  Voit myös napsauttaa hiiren kakkospainikkeella valittua otsikkoa tai otsikoita kaaviossa ja valita sitten Muotoile arvopisteen otsikko tai Muotoile arvopisteiden otsikot.

 3. Valitse Otsikon asetukset, jos se ei ole valittuna, ja valitse sitten Otsikko sisältää -kohdassa niiden otsikkomerkintöjen valintaruudut, jotka haluat lisätä.

  Käytettävissä olevat otsikkoasetukset määräytyvät kaavion tyypin mukaan. Esimerkiksi ympyräkaaviossa arvopisteen otsikoissa voi olla prosenttiarvoja ja apuviivoja.

 4. Jos haluat muuttaa arvopisteotsikkomerkintöjen välistä erotinta, valitse haluamasi erotin tai kirjoita mukautettu erotin Erotin-ruutuun.

 5. Jos haluat parantaa lisätekstin näyttöä, voit säätää otsikon sijaintia valitsemalla haluamasi asetuksen Otsikon sijainti -kohdassa.

Jos olet kirjoittanut mukautetun otsikkotekstin, mutta haluat näyttää laskentataulukkoon linkitetyt arvopisteotsikkomerkinnät uudelleen, valitse Tyhjennä otsikon teksti.

 1. Napsauta kaaviossa sen arvopisteen otsikkoa, jota haluat muuttaa, ja napsauta sitten arvopisteen otsikkoa uudelleen, jos haluat valita vain kyseisen otsikon.

 2. Siirry muokkaustilaan napsauttamalla arvopisteen otsikkoruudussa.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat kirjoittaa uuden tekstin, valitse muutettava teksti vetämällä ja kirjoita sitten haluamasi teksti.

  • Jos haluat linkittää arvopisteen otsikon tekstiin tai laskentataulukon arvoihin, valitse muutettava teksti vetämällä ja toimi sitten seuraavasti:

   1. Valitse laskentataulukossa kaavarivi ja kirjoita sitten yhtäläisyysmerkki (=).

   2. Valitse taulukosta solu, jonka sisältämien arvojen tai tekstin haluat näkyvän kaaviossa.

    Voit kirjoittaa viittauksen taulukon soluun myös kaavarivillä. Kirjoita yhtäläisyysmerkki, taulukon nimi ja sen jälkeen huutomerkki, esimerkiksi: =Taulukko1!F2

   3. Paina ENTER-näppäintä.

    Vihje: Voit syöttää prosenttiarvot kummalla tavalla tahansa: manuaalisesti, jos tiedät arvot, tai luomalla linkin laskentataulukossa oleviin prosenttiarvoihin. Prosenttiarvoja ei lasketa kaavioon, mutta voit laskea prosenttiarvot laskentataulukossa kaavalla määrä / kokonaismäärä = prosenttiarvo. Jos esimerkiksi suoritat laskutoimituksen 10 / 100 = 0,1 ja muotoilet sitten luvun 0,1 prosenttiarvoksi, luku näytetään oikeassa muodossa 10 %. Lisätietoja prosenttiarvojen laskemisesta on artikkelissa Prosenttien laskeminen.

Arvopisteen otsikkoruudun koko muuttuu tekstin koon mukaan. Et voi itse muuttaa arvopisteen otsikkoruudun kokoa, ja teksti voi katketa, jos se ei mahdu enimmäiskokoon. Jos tekstiä on mahduttava enemmän, voit käyttää tekstiruutua. Lisätietoja on artikkelissa Tekstiruudun lisääminen kaavioon.

Voit muuttaa yksittäisen arvopisteen otsikon sijaintia vetämällä sitä. Voit myös asettaa arvopisteiden otsikot vakiosijaintiin suhteessa niiden merkintöihin. Voit valita useista eri sijaintiasetuksista kaaviotyypin mukaan.

 1. Tee kaaviossa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat sijoittaa uudelleen kaikki koko arvosarjan arvopisteiden otsikot, valitse arvosarja napsauttamalla arvopisteen otsikkoa kerran.

  • Jos haluat sijoittaa tietyn arvopisteen otsikon uudelleen, valitse kyseinen arvopisteen otsikko napsauttamalla sitä kaksi kertaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten haluamasi asetus.

  Excelin valintanauhan kuva

  Jos haluat lisää arvopisteen otsikon asetuksia, valitse Lisää arvopisteiden otsikkoasetuksia, valitse Otsikon asetukset, jos se ei ole valittuna, ja valitse sitten haluamasi asetukset.

 1. Valitse kaavio, josta haluat poistaa arvopisteiden otsikot.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Toimi seuraavasti:

  • Valitse Asettelu-välilehden Otsikot-ryhmästä Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten Ei mitään.

   Excelin valintanauhan kuva

  • Napsauta arvopisteen otsikkoa kerran, jos haluat valita arvosarjan kaikki arvopisteiden otsikot, tai kaksi kertaa, jos haluat valita vain yhden arvopisteen otsikon, jonka haluat poistaa, ja paina sitten Delete-näppäintä.

  • Napsauta arvopisteen otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista.

   Huomautus: Tämä poistaa kaikki arvopisteiden otsikot arvosarjasta.

 3. Voit myös poistaa arvopisteiden otsikot, kun olet lisännyt ne, napsauttamalla Kumoa Painikkeen kuva pikatyökalurivillä tai painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+Z.

Arvopisteiden otsikot helpottavan kaavion ymmärtämistä, koska ne näyttävät yksityiskohtaisia tietoja arvosarjasta tai sen yksittäisistä arvopisteistä. Esimerkiksi seuraavasta ympyräkaaviosta olisi ilman arvopisteiden otsikoita vaikea hahmottaa, että kahvin osuus oli 38 % kokonaismyynnistä. Riippuen siitä, mitä haluat korostaa kaaviossa, voit lisätä otsikoita yhteen sarjaan, kaikkiin sarjoihin (koko kaavioon) tai yhteen arvopisteeseen.

Arvopisteiden otsikoiden lisääminen

Voit lisätä kaavioon arvopisteiden otsikot, jotka osoittavat Excel-laskentataulukon arvopisteiden arvot.

 1. Tämä vaihe koskee Word for Mac vain: Valitse Näytä -valikossa Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 3. Lisää kaavion osa ja valitse Arvopisteiden otsikotja valitse sitten sijainti tiedot otsikko-vaihtoehto.

  Huomautus: Vaihtoehdot vaihtelevat kaavion tyypin mukaan.

 4. Jos haluat näyttää arvopisteiden otsikon kuplaruudussa, valitse Tietojen kuvateksti.

  Ympyräkaavio tietojen kuvatekstien kanssa

  Jos haluat tehdä arvopisteiden otsikoista helppolukuisempia, voit siirtää ne arvopisteiden sisälle tai jopa kaavion ulkopuolelle. Voit siirtää arvopisteiden otsikon vetämällä sen haluamaasi kohtaan.

  Huomautus: Jos arvopisteiden otsikkoteksti on liian hankala lukea, muuta niiden kokoa napsauttamalla ja vetämällä ne sopivan kokoisiksi.

Valitse Lisää arvopisteiden selitevaihtoehtoja arvopisteiden otsikoiden ulkoasun.

Arvopisteiden otsikoiden ulkoasun muuttaminen

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa arvopisteen otsikkoa ja valitse Muotoile arvopisteiden otsikoita.

 2. Valitse Osoitetarra-asetukset ja valitse Otsikko sisältää-kohdasta haluamasi asetukset.

Arvopisteiden otsikkotekstien muuttaminen

 1. Napsauta muutettavaa arvopisteen otsikkotekstiä ja napsauta sitä sitten uudelleen, jolloin siitä tulee ainoa valittuna oleva arvopisteen otsikko.

 2. Valitse aiemmin kirjoitettu teksti ja kirjoita sitten uusi teksti.

 3. Napsauta mitä tahansa kohtaa arvopisteen otsikon ulkopuolella.

Vihje: Jos haluat lisätä kaavioon liittyvän kommentin tai käytössäsi on vain yksi arvopisteen otsikko, voit käyttää Tekstiruutu.

Poista arvopisteiden otsikot

Jos otsikot tekevät mielestäsi kaavion liian täyden näköiseksi, voit poistaa jonkin tai kaikki niistä napsauttamalla arvopisteiden otsikoita ja painamalla sitten Poista.

Huomautus: Tämä poistaa kaikki arvopisteiden otsikot arvosarjasta.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×