Kaavan tai lausekkeen lisääminen tai muokkaaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Word for Mac sisältää kaavoja, joissa pudotat asiakirjaan – ilman muotoilua pakollinen. Jos valmiit kaavoja ei vastaa tarpeitasi, voit muokata niitä tai luoda omia kehittyneitä kaavan alusta alkaen.

Valmiin kaavan lisääminen

 1. Valitse asiakirjan kohtaa, johon haluat lisätä kaavan.

 2. Lisää -välilehden kaavanvieressä olevaa nuolta, Selaa vaihtoehtoja luettelosta ja valitse sitten haluamasi kaava.

  Kaava-painike on korostettuna Lisää-välilehdessä.

  Kaava lisätään asiakirjaan.

Kaavan kirjoittaminen tai muuttaminen

 1. Valitse Lisää-välilehdessä Yhtälö.

  Kaava-painike

  Uuden kaavan paikkamerkin lisätään, ja näet kaavan muokkaamiseen ja erilaisten osien lisäämiseen kaavaan välilehden työkaluja.

 2. Symbolin, merkit -ryhmästä symbolia. Löydät useita matemaattiset liittyvät symbolit, valittavana.

  Huomautus: Jos et näe kaava -välilehden ryhmien otsikot, valitse Word > asetuksetja valitse sitten Wordin asetukset -valintaikkunassa Näytä. Valitse valintaikkunan alareunassa Näytä ryhmän otsikot .

  Jos haluat nähdä kaikki merkit, pidä osoitinta jonkin merkin päällä ja osoita sitten nuolta, joka tulee näkyviin merkkivalikoiman alapuolelle. Näet kaikki käytettävissä olevat merkit selaamalla.

  Kaava-välilehdessä näkyy luettelo kaikista käytettävissä olevista merkeistä.

 3. Jos haluat lisätä rakenteen, rakennetta rakenteiden -ryhmässä ja Korvaa paikkamerkit – pieni pisteviivalla-ruutuihin – oman arvoilla.

  Rakenteet-ryhmä

 4. Valitse, miten kaava näkyy sivulla valitsemalla Työkalut -ryhmästä haluamasi vaihtoehto.

  Työkalut-ryhmä

  Perus-vaihtoehto näyttää kaavan kaksiulotteisena arvona. Lineaarinen-vaihtoehto näyttää kaavan niin, että se näkyy yhdellä rivillä.

 5. Voit muokata matemaattinen kaava valitsemalla olevan kaavan merkinnät, tee haluamasi muutokset. Kun teet, Word näyttää kaava -välilehti.

Voit lisätä ja muokata matemaattisia kaavoja ja lausekkeita suoraan Wordissa ja tallentaa ne malleiksi tulevaa käyttöä varten.

Wordin aiemmissa versioissa käyttää Microsoft Kaavaeditori tai MathType-apuohjelma. Microsoft Word for Mac 2011 avulla voit kuitenkin avata ja muokata matemaattisia kaavoja ja lausekkeita, jotka on luotu Wordin tai MathTypestä aiemmissa versioissa. Voit myös luoda kaavojen tai lausekkeiden, jotka ovat yhteensopivia Wordin aiempien versioiden kanssa käyttämällä Microsoft Kaavaeditori. Lisätietoja Microsoft Kaavaeditori käyttämisestä on artikkelissa kaavan, joka on luotu Wordin aiemmassa versiossa muokkaaminen.

Voit käyttää valmista kaavaa ja muokata sitä tarpeisiisi sopivaksi. Säästät aikaa, kun kaavaa ei tarvitse kirjoittaa itse alusta alkaen.

 1. Osoita kohtaa, johon haluat lisätä kaavan tai lausekkeen.

 2. Osoita Dokumentin osat -välilehden Matematiikka-kohdassa Kaava-vaihtoehdon vieressä olevaa nuolta ja valitse kaavavalikoimasta haluamasi kaava tai lauseke.

  Dokumentin osat -välilehden Matemaattiset-ryhmä

  Jos haluat muokata kaavan tai lausekkeen muuttujaa, paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä niin kauan, kunnes muokattava muuttuja on korostettuna. Valitse muuttuja pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna ja painamalla sitten oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä.

Voit kirjoittaa kaavan tai lausekkeen valitsemalla haluamasi yksittäisten matemaattisten merkkien ja valmiiden matemaattisten rakenteiden yhdistelmän oheisen esimerkin tapaan:

Ympyrä

 1. Osoita kohtaa, johon haluat lisätä kaavan tai lausekkeen.

 2. Valitse Dokumentin osat -välilehden Matematiikka-kohdassa Kaava.

  Dokumentin osat -välilehden Matemaattiset-ryhmä

 3. Tee jokin seuraavista:

  Toiminto

  Tee näin

  Yksittäisten matemaattisten merkkien lisääminen kaavaan

  Muodosta kaava Kaavatyökalut-välilehden Matemaattiset symbolit -kohdassa valitsemalla tarvittavat matemaattiset merkit ja kirjoittamalla muuttujat ja luvut.

  Saat näkyviin lisää matemaattisia merkkejä viemällä osoittimen matemaattisen merkin päälle ja osoittamalla Lisää-alanuoli -painiketta.

  Valmiiden matemaattisten rakenteiden lisääminen kaavaan

  Muodosta kaava valitsemalla Kaavatyökalut-välilehden Rakenteet-kohdassa matemaattiset lausekkeet käytettävissä olevista luokista. Jos haluat esimerkiksi lisätä murtoluvun, valitse Murtoluku ja osoita sitten haluamaasi murtolukutyyliä.

  Jos haluat muokata kaavan tai lausekkeen muuttujaa, paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä niin kauan, kunnes muokattava muuttuja on korostettuna. Valitse muuttuja pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna ja painamalla sitten oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä.

 4. Voit siirtyä kaavasta tai lausekkeesta takaisin dokumenttiin osoittamalla jotakin kaavan tai lausekkeen ulkopuolella olevaa kohtaa.

  Huomautukset: 

  • Kun lisäät kaavan tai lausekkeen, Word muuntaa sen automaattisesti ammattimaiseen muotoon. Voit muuttaa kaavan tai lausekkeen ammattimaisesta muodosta  Toisen asteen yhtälön kaava ammattimaisessa muodossa lineaariseen muotoon  Toisen asteen yhtälön kaava lineaarisessa muodossa osoittamalla kaavan vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla Lineaarinen.

  • Voit muuttaa kaavan tai lausekkeen erilliseksi kuvaksi osoittamalla kaavan vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla Muuta näytöksi. Kun olet muuttanut kaavan tai lausekkeen erilliseksi kuvaksi, voit määrittää sen tasaukseksi Vasemmalle, Oikealle, Keskitetty tai Keskitetty ryhmänä.

  • Voit korvata tekstiä symboleilla käyttämällä Unicode-merkkejä ja matemaattisten merkkien automaattista korjaustoimintoa. Lisätietoja on artikkelissa Merkin lisääminen.

Sen sijaan, että etsit kaavaan tai lausekkeeseen tarvittavat matemaattiset merkit merkkivalikoimasta, voit lisätä yleisiä matemaattisia merkkejä (esimerkiksi pii-merkin) nopeasti matemaattisten merkkien automaattisella korjaustoiminnolla.

Huomautus: Saat näkyviin kaikki käytettävissä olevat matemaattisten merkkien automaattisen korjaustoiminnon merkit valitsemalla Työkalut-valikosta Automaattinen korjaus ja valitsemalla sitten Automaattinen matemaattinen korjaus -välilehden.

 1. Osoita kohtaa, johon haluat lisätä kaavan tai lausekkeen.

 2. Valitse Dokumentin osat -välilehden Matematiikka-kohdassa Kaava.

 3. Kirjoita kaavaruutuun kenoviiva ja sen jälkeen lisättävän matemaattisen merkin nimi tai alias. Jos esimerkiksi haluat lisätä pii-merkin, kirjoita \pii ja paina VÄLINÄPPÄINTÄ.

 1. Osoita kaavaa tai lauseketta.

 2. Siirry Kaavatyökalut-välilehteen ja valitse Matemaattiset merkit- tai Rakenteet-kohdasta kaavaan lisättävät matemaattiset merkit tai rakenne. Voit myös kirjoittaa kaavaan muuttujat ja luvut tai poistaa niitä.

  Jos haluat muokata kaavan tai lausekkeen muuttujaa, paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä niin kauan, kunnes muokattava muuttuja on korostettuna. Valitse muuttuja pitämällä VAIHTO-näppäintä painettuna ja painamalla sitten oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä.

 3. Voit siirtyä kaavasta tai lausekkeesta takaisin dokumenttiin osoittamalla jotakin kaavan tai lausekkeen ulkopuolella olevaa kohtaa.

  Huomautukset: 

  • Voit muuttaa kaavan tai lausekkeen ammattimaisesta muodosta  Toisen asteen yhtälön kaava ammattimaisessa muodossa lineaariseen muotoon  Toisen asteen yhtälön kaava lineaarisessa muodossa osoittamalla kaavan vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla Lineaarinen.

  • Voit muuttaa kaavan tai lausekkeen erilliseksi kuvaksi osoittamalla kaavan vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla Muuta näytöksi. Kun olet muuttanut kaavan tai lausekkeen erilliseksi kuvaksi, voit määrittää sen tasaukseksi Vasemmalle, Oikealle, Keskitetty tai Keskitetty ryhmänä.

 1. Osoita kaavaa tai lauseketta.

 2. Osoita kaavan tai lausekkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Tallenna uutena kaavana.

 3. Kirjoita Nimi-ruutuun kaavan tai lausekkeen nimi.

 4. Valitse Luokka-pikavalikosta jokin olemassa olevista luokista tai lisää uusi kirjoittamalla se Luokka-ruutuun. Voit kirjoittaa nimeksi esimerkiksi Omat kaavat.

 5. Kirjoita Kuvaus-ruutuun lyhyt kaavan tai lausekkeen kuvaus ja valitse OK.

  Huomautus:  Kun haluat käyttää kyseistä kaavaa tai lauseketta myöhemmin, osoita Dokumentin osat -välilehden Matematiikka-kohdassa Kaava-vaihtoehdon vieressä olevaa nuolta ja valitse kaava tai lauseke kaavojen ja lausekkeiden valikoimasta.

Jos et tarvitse kaavaa enää, voit poistaa sen usein käytettyjen kaavojen tai lausekkeiden luettelosta.

Varoitus: Varmista, että poistat vain sellaisia kaavoja ja lausekkeita, jotka olet itse luonut ja lisännyt usein käytettyjen kaavojen luetteloon. Voit poistaa myös mitä tahansa Wordin mukana asennettuja valmiita kaavoja, muttet pysty palauttamaan niitä muuten kuin luomalla ne manuaalisesti uudelleen tai asentamalla Wordin uudelleen. Kaikki ohjelman mukana toimitetut sekä käyttäjän itse määrittämät kaavat ovat tallennettuina /Käyttäjät/ käyttäjänimi/Kirjasto/Ohjelmien tuki/Microsoft/Office/User Templates/My Document Elements/Equations.dotx-tiedostossa. Jos käytössäsi on Mac OS X 7 (Lion), Kirjasto-kansio on oletusarvoisesti piilotettuna. Saat näkyviin Kirjasto-kansion osoittamalla Finderissa Siirry-valikkoa ja pitämällä sitten OPTIO-näppäintä painettuna.

 1. Osoita Dokumentin osat -välilehden Matematiikka-kohdassa Kaava-vaihtoehdon vieressä olevaa nuolta.

  Dokumentin osat -välilehden Matemaattiset-ryhmä

 2. Pidä CONTROL-näppäintä painettuna, osoita poistettavaa kaavaa tai lauseketta ja valitse pikavalikosta Poista.

Matemaattisten merkkien korjaustoiminnolla saat nopeasti käyttöösi korjaustoiminnon luettelossa olevia merkkejä. Voit esimerkiksi lisätä pii-merkin kirjoittamalla \pii. Jos luettelossa ei ole valmiiksi haluamiasi merkkejä, voit lisätä niitä luetteloon itse.

 1. Valitse Työkalut-valikosta Automaattinen korjaus ja valitse Automaattinen matemaattinen korjaus -välilehti.

 2. Kirjoita Korvaa-ruutuun kenoviiva ja sen jälkeen haluamasi matemaattisen merkin nimi tai alias. Voit kirjoittaa esimerkiksi \plus.

 3. Kirjoita Korvaava-ruutuun merkki, jonka haluat tulevan näkyviin, kun kirjoitat kenoviivan ja nimen. Esimerkiksi plusmerkki (+).

 4. Valitse Lisää.

  Huomautus: Voit poistaa matemaattisten merkkien automaattisen korjaustoiminnon luettelossa olevan merkin valitsemalla merkin luettelosta ja valitsemalla sitten Poista.

Tämä toiminto on käytettävissä Wordin aiemmissa versioissa yhteensopivuutta. Tämän toiminnon avulla voit muokata kaavan tai lausekkeen, jonka haluat jakaa Wordin aiemmissa versioissa. Jos sinun ei tarvitse jakaa tiedoston Wordin aiemmissa versioissa, käytä dokumentin osat-välilehden voit avata ja muokata matemaattisia kaavoja ja lausekkeita, jotka on luotu Wordin tai MathTypestä aiemmissa versioissa.

 1. Kaksoisosoita kaavaa.

 2. Muokkaa kaavaa kaavaeditorin työkalujen ja valikkojen avulla.

  Vihje: Jos tarvitset apua kaavan muokkaamiseen, avaa kaavaeditorin  Ohje-valikko ja valitse sitten Kaavaeditorin ohje.

 3. Päivitä asiakirja kaavan muokkaamisen jälkeen valitsemalla Kaavaeditori-valikossa Lopeta kaavaeditori.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×