Käyttäjätietojen vieminen Microsoft Plannerista

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tärkeää: Tässä artikkelissa ei ole tietoja tietojen viemisestä Exceliin, jota ei tällä hetkellä ole saatavilla.  Jos haluat antaa Microsoftille palautetta tämän toiminnon tarpeesta, Lue tämä Microsoft Plannerin käyttäjä ääni sivu , jotta voit äänestää toiminnosta ja antaa kommenttisi.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Office 365-Yleinen järjestelmänvalvoja voi viedä tietyn käyttäjän tiedot Microsoft Plannerista. Viedyt tiedot sisältävät tietoja Plannerin sisältämään käyttäjään sekä niiden suunnitelmien tiedoista, joihin käyttäjä osallistui. Vienti prosessi tapahtuu Windows PowerShellin avulla.

Huomautus: Office 365-Yleinen järjestelmänvalvoja voi viedä Microsoft Planner-käyttäjän telemetriatietoja Microsoft Service Trust-portaalintietojen loki vienti työkalun avulla.

Vaatimukset

Sinun on ensin tehtävä seuraavat toimet:

 • Sinun on oltava Office 365-Yleinen järjestelmänvalvoja, jotta voit suorittaa PowerShell-komento sarjan Planner-käyttäjä tietojen viemistä varten.

 • Sinun on ladattava ja purettava Planner- käyttäjä tietojen vienti tiedostot. Nämä kolme tiedostoa ovat PowerShell-moduulit ja PowerShell-komento sarja tiedosto, jotka tarvitaan käyttäjien tietojen viemiseen.

  Huomautus: Lataamalla tämän paketin hyväksyt oheisen käyttö oikeuden ja ehdot.

Tiedostojen eston poistaminen

Sinun on "poistettava" kolme niistä tiedostoista, jotka latasit Planner-käyttäjä tietojen viennin komento sarja paketissa, jotta käyttäjät voivat ne PowerShellin avulla. Tämä johtuu siitä, että Inter netistä ladattujen komento sarjojen suorittamista ei sallita oletusarvoisesti. Tiedostot, jotka on avattava, ovat seuraavat:

 • plannertenantadadmin. psm1

 • Microsoft. identifitymodel. clients. activedirectory. dll

 • Microsoft. identifitymodel. clients. activedirectory. windowsforms. dll

Poista seuraavien tiedostojen esto seuraavasti:

 1. Siirry Resurssienhallinnassa sijaintiin, jossa tiedostot on purettu.

 2. Napsauta jotakin edellä mainittua puretut tiedostot-kohtaa hiiren kakkos painikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 3. Valitse yleiset-väli lehdessä Poista esto.

  Tiedoston eston poistaminen
 4. Valitse OK.

 5. Toista nämä vaiheet jäljellä oleville kahdelle tiedostoille.

Käyttäjä sisällön vieminen Plannerista

Kun olet päättänyt tiedostojen eston, vie käyttäjä tiedot Plannerista seuraavasti:

 1. Käynnistä Windows PowerShell. Voit ottaa käyttöön Inter netistä ladattujen komento sarjojen suorittamisen vain tässä istunnossa kirjoittamalla PowerShellin avulla. Se voi pyytää vahvistusta kirjoittamalla "Y".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Suorita Plannertenantadmin PowerShell-komento sarja kirjoittamalla seuraava. Tämä tuo moduulin, jossa on tarvittava cmdlet-toiminto viennin suorittamista varten.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Jos tiedosto on esimerkiksi tallennettu kansioon C:\AdminScript, kirjoita:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Kun komento sarja on valmis, vie käyttäjän sisältö Plannerista Export-PlannerUserContent-cmdlet- komennolla.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parametri

  Kuvaus

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Käytä joko Azure Active Directory ID-tunnusta tai sen käyttäjän UPN-tietoja, jonka sisältöä haluat viedä.

  -ExportDirectory

  Sijainti, johon haluat tallentaa tulos tiedostot. Kansion pitäisi olla jo olemassa.

  -HostName (isäntä nimi)

  Sinun on käytettävä tätä parametria vain, jos käytät Planneria, vaikka kyseessä on muu isäntä nimi kuin Task.Office.com. Jos esimerkiksi haluat käyttää Planneria tasks.office365.US, lisää komentoon -hostname tasks.office365.US .

  Esimerkiksi seuraavat käyttäjät vievät Adam Barr-käyttäjä tietoja Plannerista UPN:N avulla ja lataavat vienti tiedostot sijaintiin C:\plannerexportadambarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Sinua pyydetään vahvistamaan todennus. Kirjaudu sisään itse (Office 365: n yleinen järjestelmänvalvoja) eikä käyttäjä, jonka haluat viedä.

 5. Kun PowerShell-cmdlet-komentosovelma on suoritettu, siirry vienti sijaintiin ja tarkastele käyttäjän vietyjä Data tiedostoja.

Mitä viedään ja miten sitä luetaan?

Kun olet vienyt PowerShell-cmdlet-tiedoston käyttäjän tietojen viemiseen Plannerista, saat kahdentyyppisiä tiedostoja lataus sijainti kansioon:

 • Yksi käyttäjä tiedosto JSON-muodossa ja tietoja käyttäjästä.

 • Yksi JSON-tiedosto kutakin ohjelmaa varten, jossa käyttäjä:

  • Hänelle on määritetty tehtävä.

  • On luonut tehtävän.

Vietyjen tiedostojen lukeminen

Tämän osan tietojen avulla voit ymmärtää ominaisuudet, jotka ovat nähtävissä sekä käyttäjän että JSON-tiedostojen yhteydessä.

Käyttäjä tiedosto

Käyttäjä tiedoston nimi on etuliite "käyttäjä" ja käyttäjän Microsoft Planner ID. Siinä on seuraavat ominaisuudet:

Ominaisuus

Kuvaus

User.Id

Käyttäjän Microsoft Planner ID.

User. ExternalId

Käyttäjän Azure Active Directory ID.

User. DisplayName

Käyttäjän näyttö nimi.

User. Inter-DisplayName

Käyttäjän Microsoft Planner-näyttö nimi.

User. UserPrincipalName

Käyttäjän täydellinen käyttäjä tunnus (UPN).

User. PrincipalType

Arvo on aina "käyttäjä".

User. UserDetailsId

Käyttäjän tiedot-objektin yksilöllinen tunnus.

User. Calendarpublisenabled

Jos tosi, ICalendar-jakaminen on otettu käyttöön suunnittelussa. Lisä tietoja on artikkelissa Planner-Kalenterin tarkasteleminen Outlookissa .

User. OptedInNotifications

Ilmoitukset, joihin käyttäjä on päätynyt.

User. OptedOutNotifications

Ilmoitukset, joihin käyttäjä on päätynyt.

User. Favoritesplans

Kirjan merkki palvelu paketeille, joita käyttäjä on suosiottanut.

User.FavoritePlans.Id

Suunnitelman Microsoft Planner ID.

User. Favoritesplans. BookmarkName

Kirjan merkkiin liitetty nimi.

User. Favoritesplans. OrderHint

Käytetään lajittelu järjestyksellä. Lisä tietoja on kohdassa tilaus vihjeiden käyttäminen MicrosoftPlannerissa.

User. RecentPlans

Käyttäjän äskettäin avaamat suunnitelmat.

User.RecentPlans.Id

Suunnitelman Microsoft Planner ID.

User. RecentPlans. Bookmarkenname

Kirjan merkkiin liitetty nimi.

User. RecentPlans. Lastaccessia

Kun tilaus avattiin viimeksi.

User. UserData

Mukautetut tiedot Planner-verkko asiakas ohjelmasta.

User. UserData. Key

Mukautettu tieto avain.

User. UserData. Value

Mukautettu tieto arvo.

User. AssignedTaskOrdering

Käyttäjälle määritettyjen tehtävien lajittelu järjestys.

User. AssignedTaskOrdering. PlanId

Tehtävän sisältävän suunnitelman Microsoft Planner ID.

User.AssignedTaskOrdering.Id

Tehtävän Microsoft Planner ID.

User. AssignedTaskOrdering. Order

Käytetään lajittelu järjestyksellä. Lisä tietoja on kohdassa tilaus vihjeiden käyttäminen MicrosoftPlannerissa.

User. AssignedTaskOrdering. title

Tehtävän otsikko.

Tiedostojen järjestely

Kunkin suunnitelman tiedosto nimen etuliitteenä on suunnitelma ja Microsoft Plannerin tunnus. Kullakin tiedostolla on seuraavat ominaisuudet:

Ominaisuus

Kuvaus

Plan.Id

Suunnitelman Microsoft Planner ID. 

Suunnittelun. otsikko

Järjestelyn otsikko.

Suunnittelun. omistaja

Järjestelyn omistaja (ryhmä tai käyttäjä yksikkö).

Plan.Owner.Id

Kohteen (ryhmän tai käyttäjän) Microsoft Planner ID. 

Suunnittelun. omistaja. Ulkoinen tunniste

Kohteen (ryhmän tai käyttäjän) Azure Active Directory-tunnukset.

Suunnittelun. omistaja. DisplayName

Omistajan (ryhmän tai käyttäjän) näyttö nimi.

Suunnittelun. omistaja. UserPrincipalName

Käyttäjän päänimi (UPN), jos omistaja on käyttäjä.  

Suunnittelun. omistaja. PrincipalType

Entiteetin tyyppi (ryhmä tai käyttäjä).

Suunnittelun. CreatedDate

Päivä määrä ja kellon aika, jolloin tilaus luotiin.

Suunnittelun. CreatedBy

Käyttäjä, joka loi tämän sopimuksen. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

CreatedByAppId

Sen sovelluksen yksilöllinen tunnus, jossa sopimus on luotu.

Suunnittelun. ModifiedDate

Päivä määrä ja kellon aika, jolloin tilaus päivitettiin viimeksi.

. ModifiedBy

Sen käyttäjän nimi, joka on päivittänyt sopimusta viimeksi. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

Suunnitelma. PlanDetailsId

Järjestelyn tiedot-objektin yksilöllinen tunnus. 

Suunnittelun. Icalendarpublisenabled

Jos tosi, ICalendar-jakaminen on otettu käyttöön suunnittelussa. Lisä tietoja on kohdassa tehtävien tarkasteleminen kalenterissa .

Suunnittelun. Createtaskcommenttwhen

Tapahtumat, jotka aiheuttavat sen, että tehtävään on tarkoitus luoda kommentti ohjelmassa.

Tila uksen laatiminen

Ulkoiset järjestelmät, jotka viittaavat pakettiin. Esimerkiksi Microsoft Planner-suunnitelman upottaminen Project Online-Työpöytä sovelluksessa.

Suunnittelun. viite tiedot. Ulkoinen tunniste

Tämän paketin ulkoinen järjestelmä tunniste.

. Referencestincon. AssociationType

Sen linkin tyyppi, joka on määritetty ulkoisessa sovelluksessa.

. Referenceststrucdate

Päivä määrä ja kellon aika, jolloin viitta uksen objekti on luotu.

Tilaus. Referencestinogionappid

Viitta uksen luoneen sovelluksen tunniste.

. Referencestosuunnitelmissa. DisplayNameSegments

Navigointi polun sijainti, joka kuvaa tämän palvelu paketin viitta uksia.

. Referencestinostin. URL-osoitteen laatiminen

Suora linkki sovellukseen, joka viittaa pakettiin.

Suunnittelun. luokan kuva ukset

Paketin kaikki luokat.  On kuusi näistä, jotka voivat olla käytössä.

Suunnittelun. luokan kuva ukset. index

Luokan kuva uksen indeksi (0 – 5).

Suunnittelun. luokan kuva ukset. kuvaus

Vastaavan luokka kuvauksen indeksi arvon otsikko teksti.

Suunnitelma. PlanFollowers

Käyttäjät, jotka seuraavat sopimusta.

Suunnittelun. ajaton tunniste

Ominaisuus on syrjäytetty.

Suunnitelmat. aika-näyttö asetukset

Ominaisuus on syrjäytetty.

Suunnittelun. aika-ja leveys

Ominaisuus on syrjäytetty.

Suunnitelmat. tehtävät

Sopimuksen tehtävät-objektit.

Plan.Tasks.Id  

Tehtävän yksilöllinen tunnus.

Suunnittelun. tehtävät. otsikko

Tehtävän nimi.

Suunnitelmat. tehtävät. BucketId

Sen kauhan Microsoft Plannerin tunniste, johon tehtävä kuuluu.

Tilaus. tehtävät. BucketName

Säilön nimi.

Suunnitelmat. tehtävät. ProsenttiaValmiina

Tehtävän Valmistumis tila väliltä 0 – 100. 

Suunnitelmat. tehtävät. alkamis päivä

Päivä määrä, jolloin tehtävä on ajoitettu alkamaan.

Suunnitelmat. tehtävät. Dueddate

Päivä määrä, jolloin tehtävä on ajoitettu valmiiksi.

Suunnitelmat. tehtävät. ConversationThreadId

Keskustelun yksilöivä tunniste Microsoft Exchangesta.

Suunnitelmat. tehtävät. PreviewType

Tehtävä kortissa näkyvä esikatselu.

Suunnitelmat. tehtävät. OrderHint

Käytetään lajittelu järjestyksellä. Lisä tietoja on kohdassa tilaus vihjeiden käyttäminen MicrosoftPlannerissa.

Suunnitelmat. tehtävät. Createdbyn

Tehtävän luonut käyttäjä. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

Suunnitelmat. tehtävät. CreatedDate

Päivä määrä, jolloin tehtävä on luotu.

Suunnitelmat. tehtävät. CompletedBy

Käyttäjä, joka on suorittanut tehtävän. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

Suunnitelmat. tehtävät. CompletedDate

Päivä määrä, jolloin tehtävä on valmis.

Suunnitelmat. tehtävät. ModifiedBy

Käyttäjä, joka on päivittänyt tehtävän viimeksi. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

Suunnittelemme. tehtävät. ModifiedDate

Päivä määrä, jolloin tehtävä on viimeksi päivitetty.

Suunnitelmat. tehtävät. AppliedCategories 

Tila uksen luokan kuva ukset-hakemistosta valitut merkinnät.

Suunnitelmat. tehtävät. TaskDetailsId 

Tehtävän tiedot-objektin yksilöllinen tunnus.

Suunnitelmat. tehtävät. kuvaus

Tehtävän kuvaus.

Suunnittele. tasks. AssignedToTaskBoardFormatId

Sen objektin yksilöllinen tunnus, joka on tehtävä taulun muoto.

. Tasks. Assignedtotaskboardformaunassignedorderhinder.

Käytetään lajittelu järjestyksellä. Lisä tietoja on kohdassa tilaus vihjeiden käyttäminen MicrosoftPlannerissa.

Suunnitelmat. tehtävät. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Kunkin vastuu henkilö-kohdan tilaus Vihje.

. Tehtävät. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. määritetty:

Käyttäjä, jolle tehtävä on määritetty. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. järjestys

Vastuu henkilön määrittämien tehtävien tilaaminen määritetty-näkymässä.

Suunnitelmat. tehtävät. BucketTaskBoardFormatId

Sen objektin yksilöllinen tunnus, joka on ämpäri tehtävä taulun muoto.

Suunnitelmat. tehtävät. Buckettaskboardfororderhint

Käytetään lajittelu järjestyksellä. Lisä tietoja on kohdassa tilaus vihjeiden käyttäminen MicrosoftPlannerissa.

Suunnitelmat. tehtävät. Progresstakboardformatid

Objektin yksilöllinen tunnus, kun se on ryhmitelty edistymisen mukaan. 

Suunnittelemme. tasks. Progresstakboardfor, Orderhint

Käytetään lajittelu järjestyksellä. Lisä tietoja on kohdassa tilaus vihjeiden käyttäminen MicrosoftPlannerissa.

Suunnitelmat. tasks. TimelineFormatId

Ominaisuus on syrjäytetty.

Suunnitelmat. tehtävät. aika Jana

Ominaisuus on syrjäytetty.

Suunnitelmat. tehtävät. TimelineFormatAnchorPosition

Ominaisuus on syrjäytetty.

Suunnitelmat. tehtävät. aika.

Ominaisuus on syrjäytetty.

. Tasks. Timelineformincolor

Ominaisuus on syrjäytetty.

. Tasks. Timelineforformadrawingtyle-malli

Ominaisuus on syrjäytetty.

Suunnitelmat. tehtävät. aika raportti

Ominaisuus on syrjäytetty.

Suunnitelmat. tehtävät. aika raportti

Ominaisuus on syrjäytetty.

. Tasks. Timelinefor, Swimlane.

Ominaisuus on syrjäytetty.

Suunnitelmat. tehtävät. viitta ukset

Ulkoiset linkit.

Suunnitelmat. tehtävät. References. URL

Linkin URL-osoite.

Suunnitelmat. tehtävät. viitta ukset. alias

Linkin teksti kuvaus

Suunnitelmat. tehtävät. viitta ukset. tyyppi

Tiedosto tyyppi, johon linkitetään.

Suunnitelmat. tehtävät. Referenssit. ModifiedBy

Käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt linkin. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

Suunnitelmat. tehtävät. viitta ukset. ModifiedDate

Päivä määrä, jolloin linkki on viimeksi päivitetty.

. Tehtävät. References. PreviewPriority.

Edustaa viitta uksen prioriteettia, jotta se näkyy esikatselussa tehtävän käyttö LIITTYMÄSSÄ. Microsoft Planner esittää vain suurimman prioriteetti kohteen.

Suunnitelmat. tehtävät. toimeksiannot

Tehtävä varaukset.

Tilaus. tehtävät. harjoitukset. määritetty

Käyttäjä, jolle tehtävä on määritetty. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

. Tehtävät. Assignnedby.

Käyttäjä, jolle tehtävä on määritetty. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

. Tehtävät. toimeksiannot. Order

Tehtävien järjestys, jos tehtävä on määritetty useille entiteeteille.

Suunnitelmat. tehtävät. tarkistus luettelo

Tehtävän tarkistus luettelo.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Tarkistus luettelon kohteen yksilöllinen tunnus.

Suunnittelun. tehtävät. tarkistus luettelo. otsikko

Tarkistus luettelon kohteen nimi.

Tila uksen. tehtävät. Checklist. OrderHint

Käytetään lajittelu järjestyksellä. Lisä tietoja on kohdassa tilaus vihjeiden käyttäminen MicrosoftPlannerissa.

Suunnitelmat. tehtävät. tarkistus luettelo. Istarkastetaan

Jos arvo on tosi, tarkistus luettelon kohde on valmis.

Suunnitelmat. tehtävät. tarkistus luettelo. ModifiedBy

Käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt tarkistus luettelon. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

Suunnitelmat. tehtävät. tarkistus luettelo. ModifiedDate

Päivä määrä, jolloin tarkistus luettelo päivitettiin viimeksi.

Suunnitelmat. tasks. Usercontentmodifiedby

Käyttäjä, joka on päivittänyt tehtävän tai tehtävän tiedot viimeksi. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

Suunnitelmat. tehtävät. UserContentLastModifiedDate

Päivä määrä, jolloin tehtävän tai tehtävän tiedot päivitettiin viimeksi.

Suunnitelmat. kauhat  

Paketin ämpäri objektit.

Plan.Buckets.Id

Säilön yksilöllinen tunnus.

Suunnitelmat. kauhat. title

Säilön nimi.

Järjestely. kauhat. OrderHint

Käytetään lajittelu järjestyksellä. Lisä tietoja on kohdassa tilaus vihjeiden käyttäminen MicrosoftPlannerissa.

Suunnitelmat. kauhat. createdby

Ämpäri luonut käyttäjä. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

Suunnitelmat. kauhat. CreatedDate

Päivä määrä, jolloin ämpäri luotiin.

Suunnitelmat. kauhat. ModifiedBy

Käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt säilön. Lisä tietoja on kohdassa käyttäjän ominaisuudet .

Järjestely. kauhat. ModifiedDate

Päivä määrä, jolloin ämpäri viimeksi päivitettiin.

Palvelu paketit. JSON-tiedoston käyttäjän ominaisuudet

Suunnitelmissa on useita objekteja, jotka edustavat Microsoft Planner-käyttäjää ja joilla on samankaltaisia ominaisuuksia. Seuraavat objektit:

 • Suunnittelun. CreatedBy

 • . ModifiedBy

 • Suunnitelma. PlanFollowers

 • Suunnitelmat. tehtävät. Createdbyn

 • Suunnitelmat. tehtävät. CompletedBy

 • Suunnitelmat. tehtävät. ModifiedBy

 • . Tehtävät. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. määritetty

 • Suunnitelmat. tehtävät. Referenssit. ModifiedBy

 • Tilaus. tehtävät. harjoitukset. määritetty

 • . Tehtävät. Assignnedby.

 • Suunnitelmat. tehtävät. tarkistus luettelot. ModifiedBy

 • . Kaukalo. createdby

 • . Bucket. modifiedby

Kullakin edellä mainitulla on seuraavat ominaisuudet:

Ominaisuus

Kuvaus

Id

Käyttäjän Microsoft Planner ID.

Ulkoinen tunniste

Käyttäjän Azure Active Directory ID.

DisplayName

Käyttäjän näyttö nimi.

UserPrincipalName

Käyttäjän täydellinen käyttäjä tunnus (UPN).  

PrincipalType

Entiteetin tyyppi (käyttäjä tai ryhmä).

Katso myös

Käyttäjätietojen poistaminen Microsoft Plannerissa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×