Käytä näytönlukuohjelmaa kyselyn luomiseen Accessin työpöytätietokannoissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Näppäimistön ja näytönlukijaa Access avulla voit luoda kyselyn. Emme ole testanneet Narrator, JAWS ja NVDA, mutta se ehkä toimi muiden näytönlukuohjelmien, kunhan ne noudattavat yleisiä helpottavia ja tekniikoita. Kyselyssä on helpompi tarkastella, lisätä, poistaa tai muuttaa Access paikallisen tietokannan tiedot. Kyselyjen on hyötyä myös silloin, kun haluat hakea tiettyjä tietoja nopeasti, Laske tai yhteenvetoja tai tietojen hallintatehtävien automatisointiin, kuten uusien tietojen toistuvaan tarkistamiseen.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytät Lukija-toimintoa, näppäimistö käyttää oletusarvoisesti vakioasettelua. Jos haluat muuttaa tätä Lukija-toiminnon asetuksissa, paina näppäinyhdistelmää Windows-näppäin+Ctrl+N. Paina sarkainta, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valitse näppäimistöasettelu, Vakio.” Jos haluat vaihtaa vanhaan asetteluun, paina alanuolta kerran. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Vanha, valittu.” Uudet Lukija-toiminnon komennot eivät ole käytettävissä vanhalla näppäimistöasettelulla, jos vanhan asettelun komennot ovat ristiriidassa uusien Lukija-toiminnon komentojen kanssa.

Sisältö

Kyselytyypit

Jos tietokanta on suunniteltu oikein, lomakkeessa tai raportissa esitettävät tiedot sijaitsevat yleensä useissa taulukoissa. Kysely hakee tiedot eri taulukoista ja kokoaa ne näyttöä varten yhteen lomakkeeseen tai raporttiin. Kyselyjä on kahta päätyyppiä: valintakysely ja muutoskysely. Luotavan kyselyn laji määräytyy sen mukaan, minkä tehtävän haluat suorittaa.

Valintakyselyllä pyydetään tietojen tuloksia. Valintakyselyn avulla voit näyttää vain haluamasi tiedot taulukkonäkymässä. Valintakyselyn avulla voit:

 • tarkastella vain tiettyjen taulukon kenttien tietoja

 • tarkastella tietoja samanaikaisesti useista toisiinsa liittyvistä taulukoista

 • tarkastella tietoja tiettyjen ehtojen perusteella

 • tehdä laskutoimituksia

 • Yhdistää tietoja eri taulukoista

Jos esimerkiksi Tuote-taulukossa on useita kenttiä (sarakkeita), voit luoda valintakyselyn, joka palauttaa näkymään vain tarvitsemasi kentät (sarakkeet). Voit myös suodattaa palautettavien rivien määrän lisäämällä ehtoja siten, että kysely palauttaa esimerkiksi vain rivit, joiden sisältämien tuotteiden hinta on yli 10,00 $.

Muutoskyselyllä pyydetään tietoihin suoritettavaa toimintoa. Muutoskyselyn avulla voit lisätä, muuttaa tai poistaa tietokannan tietoja. Kuhunkin tehtävään, kuten tietojen lisäämiseen tai poistamiseen, liittyy tietyn tyyppinen muutoskysely.

Valintakyselyn luominen

Jos haluat suorittaa yksinkertaisen kyselyn, käytä ohjattua kyselyn. Voit lisätä kyselyyn ehtoja, käytä kyselyn suunnittelussa.

Ohjatun kyselyn luomisen käyttäminen

 1. Paina Alt + C, Q, Z. Uusi kysely -ikkuna avautuu ja valittuna ohjattu yksinkertaisen kyselyn luominen.

  Vihjeitä: 

  • Jos et ole vielä tallentanut taulukkoa, josta haluat luoda kyselyn, saat kehotteen tehdä niin, ennen kuin ohjattu kyselyn luominen avautuu.

  • Ohjatun kyselyn luomisella voit luoda myös muuntyyppisiä kyselyitä: ristiintaulukointikysely, kaksoisarvojen etsimiskysely (etsii kaksoisarvoja sisältävät yksittäisessä taulukossa) ja vastineettomien tietueiden etsimiskysely (etsii taulukon tietueet [rivit], joilla ei ole vastaavia tietueita toisessa taulukossa).

 2. Paina Enter-näppäintä. Yksinkertainen kyselyn -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Käytettävissä olevat kentät -luetteloruudussa.

 3. Siirry Taulukot ja kyselyt -yhdistelmäruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Alt+T tai Vaihto+Sarkain.

 4. Avaa avattavan luettelon, paina Alt + Alanuoli nuolinäppäintä. Avattavan luettelon Valitse taulukko haluat suorittaa kyselyn, ylä- ja alanuolilla.

 5. Siirry käytettävissä olevat kentät-luettelosta-ruutuun painamalla SARKAINTA. Valitse kenttä, jonka haluat suorittaa kyselyn käyttöä koskevia alas NUOLI-näppäinyhdistelmää.

 6. Lisää kenttä kyselyyn painamalla näppäinyhdistelmää Alt+S. Kohdistus siirtyy Valitut kentät -luetteloruutuun.

 7. Paina SARKAINTA, kunnes kuulla ”suurempi kuin painike”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Jos haluat lisätä kaikki kentät, paina Alt + S, paina sitten SARKAINTA, kunnes kuulla ”oikea Kaksoisnuoli-painike” ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Voit lisätä taulukoita kyselyyn painamalla näppäinyhdistelmää Alt+T. Kohdistus siirtyy Taulukot ja kyselyt -muokkauskenttään. Toista vaiheet4–7 tarvittaessa.

 8. Kun olet lisännyt kaikki taulukot ja kentät, voit siirtyä ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N.

  Vihje: Ohjatun toiminnon seuraavat sivut voivat vaihdella antamiesi tietojen mukaan. Sinua voidaan pyytää valitsemaan esimerkiksi kyselyn lisätieto- tai yhteenvetoversio. Tee valintasi ja siirry ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N.

 9. Kun siirryt ohjatun toiminnon uudelle sivulle ja kuulet ”Minkä otsikon haluat antaa kyselylle?”, paina näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain. Kohdistus siirtyy Muokkaa otsikkoa -kenttään. Kirjoita nimi.

 10. Kyselyn tarkasteleminen, muokkaaminen ja tallentaminen.

  • Tallenna kysely ja avaa se tietojen tarkasteleminen, painamalla Alt + O ja paina sitten Enter-näppäintä. Sulje kysely painamalla F6-näppäintä.

  • Tallenna kysely ja sulje ohjattu toiminto ilman tarkasteleminen kyselyn tuloksia, paina Alt + F. Kun ohjattu toiminto päättyy, kysely näkyy uudessa välilehdessä, kun kohdistus ensimmäiseen soluun.

  • Voit muokata kyselyn rakennetta, paina Alt + O ja paina sitten Enter. Avaa kysely rakennenäkymässä .

Kyselyn suunnittelun käyttäminen

 1. Paina Alt + C-Q, D. Näytä taulukko -valintaikkuna avautuu taulukot -välilehti valittuna, ja voit kuunnella ”Näytä taulukko-valintaikkuna”.

 2. Näytä taulukko -valintaikkunassa voit valita taulukon ja lisää kyselyyn, alaspäin nuolinäppäimellä ja paina Alt + A, kun haluat taulukon nimi. Taulukko liitetään työtilassa rakenneruudukon yläpuolella.

 3. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna painamalla Alt + C.

 4. Kohdistus on rakenneruudukon kenttä-riviä Muokkaa-ruudussa. Voit kuunnella: ”Access, rivi 1, sarake 1”. JAWS, jossa voit kuunnella: ”rakenne, laskuri, tyyppi ja teksti” Jos haluat lisätä kentän rakenneruudukkoon, painamalla Alt + alanuoli. Avaa avattava luettelo käytettävissä olevista kentistä.

 5. Siirry avattavasta luettelosta JAWS-näytönlukijalla painamalla Ctrl + Ylänuoli. Narrator-toiminnon kohdistus siirtyy avattavan luettelon automaattisesti.

 6. Valitse kenttä avattavasta luettelosta, alaspäin nuolinäppäimellä ja paina sitten Enter-painiketta, kun kuulet haluamasi kentän nimi. Valitsemasi kenttä näkyy-sarakkeessa. Kohdistus siirtyy automaattisesti seuraavaan sarakkeeseen.

 7. Voit lisätä toisen kentän kyselyyn toistamalla vaiheet 4–6.

 8. Voit lisätä kenttään ehdon seuraavasti:

  1. Ehto, jonka avulla lisättävän kentän sarakkeeseen, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet: ”11 rivin ja sarakkeen 1”. JAWS, jossa voit kuunnella: ”ehdot”.

  2. Kirjoita ehdon. Kirjoita esimerkiksi hinta Tuotteet-taulukon kentän > = 10 (suurempi kuin-merkki, yhtä suuri kuin-merkki ja luvun 10) näyttämään tuotteet, joiden hinta 10,00 $ tai suurempi kuin luettelon.

 9. Kyselytulokset näkyviin painamalla Alt, J, Q, G.

 10. Tallenna kysely painamalla Ctrl + S. Valitse Tallenna nimellä -valintaikkunan kyselyn nimi ja paina Enter-näppäintä.

Huomautus: Kyselyn suunnittelun avulla voit tarkastella tietoja samanaikaisesti useista toisiinsa liittyvistä taulukoista. Jos tietokannassa on esimerkiksi Asiakkaat-taulukko ja Tilaukset-taulukko, ja kullakin taulukolla on Asiakastunnus-kenttä, joka muodostaa kahden taulukon välisen yksi-moneen-yhteyden perustan, voit luoda kyselyn, joka palauttaa tietyssä kaupungissa asuvien asiakkaiden tilaukset. Jos haluat luoda kyselyn, joka tarkastelee samanaikaisesti tietoja useista taulukoista, käytä tässä kuvattuja ohjeita, mutta lisää taulukoita, kenttiä ja ehtoja kyselyyn toistamalla vaiheet 2 – 8.

Parametrikyselyn luominen

Jos suoritat usein tietyn kyselyn eri muunnelmia, voit luoda parametrikyselyn. Kun parametrikysely suoritetaan, kysely kehottaa antamaan kenttien arvot ja luo kyselyn ehdot antamiesi arvojen perusteella.

 1. Valitse siirtymisruudussa kysely, jota haluat käyttää parametrikyselyn perustana.

 2. Paina VAIHTO + F10. Pikavalikon avautuu ja voit kuunnella ”Avaa, O.”

 3. Paina D. Kysely avautuu rakennenäkymässä, ja kohdistus on ensimmäisen kentän ensimmäisellä rivillä kyselyn rakenneruudukossa.

 4. Jos haluat siirtää kentän, jota haluat muokata, paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi kentän nimi.

 5. Voit siirtyä ehdot -riville, painamalla alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet: ”11 rivin ja sarakkeen 1”. JAWS, jossa voit kuunnella: ”ehdot”.

 6. Kirjoita soluun Poista kaikki olemassa olevat tiedot ja kirjoita parametrimerkkijonon. Jos haluat etsiä asiakkaita, New Yorkissa kyselyn parametrikyselyn luominen, esimerkiksi ”Helsinki” poistaminen ja kirjoita Mikä toimipaikka?. Et voi käyttää piste (.) tai huutomerkki (!) parametrikehotteen tekstinä.

  Merkkijonon Mikä toimipaikka? on parametrikehote. Sulkeiden osoittaa, että haluat kyselyn, joka pyytää syötteen ja kirjoita teksti (Tässä tapauksessa Mikä toimipaikka?) on kysymys, joka näyttää parametrikehote.

 7. Jos haluat suorittaa kyselyn, paina Alt, J, Q, G. Enter parametriarvo -ikkuna avautuu, jossa on näkyvissä Muokkaa-kenttään. Kirjoita arvo, esimerkiksi ”New York”.

 8. Paina SARKAINTA, kunnes tulee OK -painiketta ja paina sitten Enter-näppäintä. Tässä esimerkissä New Yorkissa asuvien asiakkaiden tilaukset tulevat näkyviin.

Parametrin tietotyyppien määrittäminen

Voit määrittää myös, minkä tyyppisiä tietoja parametri hyväksyy. Kaikille parametreille voidaan määrittää tietotyyppi, mutta on erityisen tärkeää määrittää tietotyyppi numero- valuutta- tai päivämäärä/aika-tietoja varten. Kun parametrin hyväksymät tietotyypit määritetään, käyttäjät näkevät hyödyllisen virheilmoituksen antaessaan vääräntyyppisiä tietoja, kuten tekstiä silloin, kun pitäisi lisätä valuutta.

Huomautus: Jos parametri määritetään hyväksymään tekstitiedot, kaikki syötetyt tiedot tulkitaan tekstiksi eikä näyttöön tule virhesanomia.

 1. Avaa parametrikysely. Jos haluat vaihtaa rakennenäkymässä , paina Alt + H, W, D. Rakenneruudukon avautuu.

 2. Alt, J, Q, S, paina p-näppäintä. Kyselyparametrit -valintaikkuna avautuu, kun kohdistus parametri -sarakkeeseen.

 3. Kirjoita kehote kullekin parametrille, jolle haluat määrittää tietotyypit. Varmista, että kunkin parametrin vastaa kehote, jossa voit käyttää kyselyn rakenneruudukon ehdot-riville. Jos kirjoitit esimerkiksi Mikä toimipaikka?, kirjoita Kyselyparametrit -valintaikkunasta, että sama kehote.

 4. Siirry Tietotyyppi-sarakkeeseen sarkainnäppäimellä.

 5. Avaa avattavan luettelon, paina Alt + alanuoli.

 6. Valitse parametrin tietotyyppi, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehto.

 7. Tallenna ja sulje valintaikkuna painamalla Enter-näppäintä.

Lisätietoja parametrien käyttämisestä Tutustu parametrien määrittäminen pyytämään tietoja kyselyn suorituksen aikana.

Ristiintaulukointikyselyn luominen

Ristiintaulukointikyselyillä voit parantaa yhteenvetotietojen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä muuttamalla tietojen rakennetta. Ristiintaulukointikysely laskee summan, keskiarvon tai muun koostefunktion ja ryhmittelee tulokset kahteen arvoryhmään, joista toinen on taulukon sivulla ja toinen yläreunassa. Voit luoda ristiintaulukointikyselyn nopeasti ohjatun kyselyn luomisella.

Ohjatussa ristiintaulukointikyselyn luomisessa on valittava yksittäinen taulukko tai kysely ristiintaulukointikyselyn tietuelähteeksi. Jos kaikki ristiintaulukointikyselyssä tarvittavat tiedot eivät ole yhdessä taulukossa, luo ensin valintakysely, joka palauttaa tarvittavat tiedot.

 1. Paina Alt + C, Q, Z. Näkyviin tulee Uusi kysely -valintaikkuna, jossa valittuna ohjattu yksinkertaisen kyselyn luominen.

  Vihje: Jos et ole vielä tallentanut taulukkoa, josta haluat luoda kyselyn, saat kehotteen tehdä niin, ennen kuin ohjattu kyselyn luominen avautuu.

 2. Paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää. Voit kuunnella ”ohjattu ristiintaulukointikysely”.

 3. Paina Enter-näppäintä tai Alt + N. Ohjattu ristiintaulukointikyselyn avautuu ja taulukot -valintanappi on valittuna ja kohdistuksen taulukot-luetteloruudusta.

 4. Valitse objektit, joita haluat käyttää ristiintaulukointikyselyn luomiseen:

  • Voit valita taulukon käyttämällä alas NUOLI-näppäinyhdistelmää.

  • Valitse kysely painamalla Alt + Q. Kun kuulet ”kyselyjen valintanappi on valittuna”, siirrä luetteloruutuun, painamalla VAIHTO + SARKAIN ja sitten voit valita kyselyn painamalla kunnes valikon NUOLI-näppäinyhdistelmää, että kyselyä, jonka haluat.

  • Jos haluat valita taulukot ja kyselyt, paina Alt + O. Kun kuulet ”sekä valintanappi on valittuna”, siirry-luetteloruudussa painamalla VAIHTO + SARKAIN. Valitse taulukot ja kyselyt, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes haluamasi kuulet.

 5. Siirry seuraavalle sivulle painamalla Enter-näppäintä tai näppäinyhdistelmää Alt+N.

 6. Seuraava sivu avautuu kohdistus käytettävissä olevat kentät-luetteloruudusta. Valitse kenttä, joka sisältää arvot, jota haluat käyttää riviotsikoina, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää.

 7. Lisää valittu kenttä painamalla sarkainta ja sitten Enter-näppäintä. Toista tämä jokaiselle kentälle, jonka haluat lisätä.

  Vihjeitä: 

  • Voit valita 3 kenttien rivin otsikot lähteinä, mutta mitä vähemmän riviotsikoita käytät, sen selkeämpi kyselyn tuloksena syntyvä taulukko päivitetään lukemiseen.

  • Jos valitset riviotsikoiden lähteeksi useita kenttiä, tulosten oletusarvoinen lajittelujärjestys määräytyy rivien valitsemisjärjestyksen perusteella.

 8. Siirry ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle painamalla Enter-näppäintä tai näppäinyhdistelmää Alt+N.

 9. Seuraavalla sivulla Valitse kenttä, joka sisältää arvot, jota haluat käyttää sarakeotsikoina painamalla ja alas NUOLI-näppäinyhdistelmää kuulet haluamasi kenttä.

  Vihje: Jos valitset kentän, jossa on vähän arvoja, kyselyn tulos säilyy helppolukuisena. Jos valitset kentän, jossa on vain muutamia mahdollisia arvoja (esimerkiksi sukupuoli), tulos on helppolukuisempi kuin jos valitset kentän, jossa voi olla useita eri arvoja (esimerkiksi ikä).

 10. Jos sarakeotsikoiksi valitsemasi kenttä on Päivämäärä ja aika -tyyppinen, ohjattuun toimintoon tulee lisävaihe, jossa voit määrittää, miten haluat ryhmitellä päivämäärät. Voit määrittää arvoksi Vuosi, Vuosineljännes, Kuukausi, Päivämäärä tai Pvm./klo. Jos et valitse sarakeotsikoiden lähteeksi päivämäärä ja kellonaika -kenttää, ohjattu toiminto ohittaa tämän sivun.

 11. Siirry seuraavalle sivulle painamalla Enter-näppäintä tai näppäinyhdistelmää Alt+N. Kun sivu tulee näkyviin, ensimmäinen kenttä on valittuna Kentät-luetteloruudussa, ja kohdistus on Funktiot-luetteloruudussa.

 12. Siirry luettelon kentät -ruudussa voit valita eri kentän painamalla VAIHTO + SARKAIN. Voit kuunnella: ”kenttiä on valittu”. JAWS, jossa voit kuunnella: ”kentät, kaksoispiste-luetteloruudusta” ja ensimmäisen kentän nimi.

 13. Valitse kenttä, käytä alas NUOLI-näppäinyhdistelmää.

 14. Siirry Funktiot luetteloruutuun painamalla SARKAINTA. Voit kuunnella: ”Funktiot, valittuna”. JAWS, jossa voit kuunnella: ”Funktiot, kaksoispiste-luetteloruudusta” ja ensimmäisen funktion nimi.

 15. Valitse yhteenvetoarvot laskemista varten, käytä alas NUOLI-näppäinyhdistelmää. Valitun kentän tietotyyppi määrittää, mitkä toiminnot ovat käytettävissä.

 16. Kun olet tehnyt valintasi, siirry sarkaimella Kyllä, lisää rivien summat -valintaruutuun ja valitse se tai poista valintaruudun valinta.

  Jos lisäät ristiintaulukointikyselyyn rivien summat, kyselyyn tulee ylimääräinen riviotsikko, jossa käytetään samaa kenttää ja funktiota kuin kentän arvossa. Rivin summan lisääminen lisää taulukkoon ylimääräisen sarakkeen, johon tulee näkyviin muiden sarakkeiden arvojen summa. Jos esimerkiksi ristiintaulukointikysely laskee keskimääräisen iän asuinpaikan ja sukupuolen mukaan (sukupuolen ollessa sarakeotsikoina), lisäsarakkeeseen tulee näkyviin sukupuolten yhteinen keskimääräinen ikä asuinpaikan mukaan.

  Vihje: Voit muuttaa rivien summia tuottavaa muokkaamalla ristiintaulukointikyselyä rakennenäkymässä käytetyn funktion.

 17. Siirry ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle painamalla Enter-näppäintä tai näppäinyhdistelmää Alt+N.

 18. Valitse seuraavalla sivulla nimeämään kyselyn painamalla VAIHTO + SARKAIN ja anna pikakansiolle nimi. Oletusnimi on alaviiva perään jälkiliite ”Ristiintaulukointi”.

 19. Kyselyn tarkasteleminen, muokkaaminen ja tallentaminen.

  • Voit tarkastella ristiintaulukointikyselyä painamalla Enter-näppäintä.

  • Voit muokata kyselyn rakennetta painamalla näppäinyhdistelmää Alt+M, Enter.

  • Voit tallentaa kyselyn ja sulkea ohjatun toiminnon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+F.

Poistokyselyn luominen

Kun haluat poistaa samanaikaisesti kaikki tietueet (rivit) taulukosta tai kahdesta toisiinsa liittyvästä taulukosta, käytä poistokyselyä. Poistokysely on kätevä, koska sen avulla voit määrittää ehtoja, joilla voit nopeasti etsiä ja poistaa tietoja. Sen käyttäminen myös säästää aikaa, koska voit käyttää tallennettua kyselyä uudelleen.

Huomautukset: 

 • Varmista ennen tietojen poistamista tai poistokyselyn suorittamista, että sinulla on varmuuskopio Access-työpöytätietokannasta. Kun käytät poistokyselyä, voit ennen poistoa tarkistaa, mitkä rivit olet aikeissa poistaa.

 • Jos haluat poistaa vain muutaman tietueen, et tarvitse kyselyä. Avaa taulukko taulukkonäkymässä, valitse ne kentät (sarakkeet) tai tietueet (rivit), jotka haluat poistaa, ja paina DELETE-näppäintä. Sinua pyydetään vahvistamaan pysyvä poisto.

Poistokyselyn luominen

 1. Paina Alt + C-Q, D. Näytä taulukko -valintaikkuna avautuu.

 2. Voit valita taulukon käyttämällä alas NUOLI-näppäinyhdistelmää. Paina Alt + A, kun kuulet taulukon nimi. Toista tämä kuhunkin taulukkoon, jonka haluat poistaa tietueita.

 3. Sulje Näytä taulukko -valintaikkuna painamalla Alt + C. Taulukko näkyy kyselyn rakenneruudukossa vasemmassa osassa ikkunassa mainitut kentät.

 4. Paina Alt, J + Q, X. Rakenneruudukon avautuu, kun kohdistus ensimmäiseen kenttään. Rakenneruudukon Lajittelu - ja Näytä -rivit eivät ole enää käytettävissä, mutta Poista rivillä on nyt saatavilla.

 5. Kun kuulet ”laskuri, rivi 1, tyyppi ja teksti”, voit avata pudotusvalikosta, painamalla Alt + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää.

 6. Kaikkien tyhjien rivien poistaminen taulukosta tai kentästä:

  1. Valitse taulukon kenttä ja paina sitten Enter-painiketta, kun kenttää, johon haluat kuunnella alas NUOLI-näppäinyhdistelmää avulla. Kohdistus siirtyy seuraavaan sarakkeeseen.

  2. Siirry edellisen sarakkeen painamalla vasenta nuolinäppäintä.

  3. Voit siirtyä poistaa rivin, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet ”Poista kaksoispiste” ja paina Alt + Alanuoli nuolinäppäintä Avaa avattavan luettelon.

  4. Voit valita ””, paina ylös NUOLINÄPPÄINTÄ ja paina sitten Enter. Kohdistus siirtyy seuraavaan sarakkeeseen.

  5. Siirry edellisen sarakkeen painamalla vasenta nuolinäppäintä.

  6. Jos haluat siirtää ehdot-riville, painamalla alas NUOLI-näppäinyhdistelmää.

  7. Kun kuulet ”ehdot” tai ”rivi 11-sarake 1”, anna IsNull(true).

 7. Tiettyjen ehtojen käyttäminen poistokyselyssä:

  1. Valitse kenttä, jossa haluat poistettavaksi, paina alas NUOLI-näppäinyhdistelmää, kunnes kuulet kentän ehdot haluat ja paina sitten Enter-näppäintä.

  2. Siirry Poista -rivi painamalla alas NUOLI-näppäinyhdistelmää. Paina Alt + Alanuoli NUOLINÄPPÄINTÄ ja sitten voit valita ””, paina alas NUOLINÄPPÄINTÄ ja paina sitten Enter. Kohdistus siirtyy seuraavaan sarakkeeseen.

  3. Siirry edellisen sarakkeen painamalla vasenta nuolinäppäintä.

  4. Jos haluat siirtää ehdot -riville, painamalla alas NUOLI-näppäinyhdistelmää.

  5. Kirjoittaa ehdot. Esimerkki luettelo ehtojen käyttäminen kyselyissä viitata luominen ja suoritat poistokyselyn.

  6. Siirry Näytä -rivin painamalla YLÄNUOLI NUOLI-näppäinyhdistelmää.

  7. Poista valintaruudun valinta Näytä kunkin ehdon.

 8. Jos haluat varmistaa, että kysely palauttaa tietueet, jonka haluat poistaa, paina Alt + H, W, h

 9. Kyselyn suorittaminen:

  1. Siirry rakennenäkymään painamalla Ctrl + H, W, D.

  2. Rakennenäkymässä paina Alt, J, Q, G. Vahvistusikkuna aukeaa ja pyytää sinua vahvistamaan poiston X rivien määrä.

  3. Voit poistaa rivit painamalla Enter-näppäintä.

 10. Tallenna kysely painamalla Ctrl + S. Valitse Tallenna nimellä -valintaikkunassa nimi ja paina Enter-näppäintä.

Tietokannan varmuuskopiointi

 1. Paina Alt + F, A. Tallenna nimellä -ruutu avautuu ja Tallenna tietokanta nimellä valittuna.

 2. Tietokannan varmuuskopiointi painamalla B, Enter. Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu Tiedostonimi Muokkaa-ruutu valittuna. Voit halutessasi kirjoittaa tietokannalle uuden nimen ja paina sitten Enter-näppäintä.

Jos käytössäsi on vain luku-tiedosto tai Accessaiemmassa versiossa luodun tietokannan, voit saada viestin, ei ole mahdollista luoda varmuuskopion tietokannasta.

Jos haluat palata varmuuskopion, Sulje ja alkuperäisen tiedoston nimeä siten, että varmuuskopion, voit käyttää alkuperäisen tiedoston nimeä. Määritä alkuperäisen version nimi varmuuskopion ja avaa uudelleennimetty varmuuskopio Access.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Käynnistä Access näytönlukijan avulla

Käytä näytönlukuohjelmaa kyselyn luomiseen Accessin työpöytätietokannoissa

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×