Käännöksenhallinta-työnkulun käyttäminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Käännöksenhallinta-työnkulku luo kopioita alkuperäisestä asiakirjasta ja reitittää niitä käännöksenhallinnan kirjastossa eri kääntäjille käännettäviksi. Käännöksenhallinta-työnkulku on käytettävissä vain käännöksenhallinnan kirjastoissa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Käännöksenhallinta-työnkulun toiminta

Käännöksenhallinnan kirjaston Käännöksenhallinta-työnkulun lisääminen

Käännöksenhallinta-työnkulun käytettäväksi Kääntäjäluettelon mukauttaminen

Käännöksenhallinta-työnkulun aloittaminen

Käännöksenhallinta-työnkulun tehtävän suorittaminen

Miten Käännöksenhallinta-työnkulku toimii?

Käännöksenhallinta-työnkulun on tarkoitus auttaa organisaatioita asiakirjojen manuaalisen kääntämisen hallinnassa, hallinta ja seuraamalla tehtäviä varauksen. Tämä työnkulku on käytettävissä vain käännöksenhallinnan kirjastoissa. Saat lisätietoja käännöksenhallinnan kirjastoista Käännöksenhallinnan kirjaston luominen.

Käännöksenhallinta-työnkulku käyttää kääntäjäluetteloa, jossa ilmoitetaan henkilöt, jotka ovat vastuussa asiakirjojen kääntämisestä tietylle kielelle. Työnkulku voidaan määrittää alkamaan manuaalisesti tai automaattisesti lähdeasiakirjalle.

Kun Käännöksenhallinta-työnkulku aloitetaan lähdeasiakirjalle, se luo siitä kopion jokaiselle lähdeasiakirjan kielen kääntäjäluettelossa mainitulle kääntäjälle. Lisäksi työnkulku määrittää kullekin paikkamerkkinä toimivalle asiakirjalle asianmukaisen kieliominaisuuden ja luo suhteen paikkamerkin ja lähdeasiakirjan välille. Tämän jälkeen työnkulku määrittää kullekin kääntäjälle käännöstehtävän. Työnkulun osallistujat saavat sähköposti-ilmoitukset työnkulun tehtävistään.

Suoritettuaan käännöstehtävän kääntäjä merkitsee sen valmiiksi. Kun kaikki työnkulkuun sisältyvät käännöstehtävät on suoritettu, työnkulku merkitään valmiiksi.

Työnkulku voidaan määrittää päättymään automaattisesti ja peruuttamaan kaikki keskeneräiset käännöstehtävät, jos lähdeasiakirjaa muutetaan työnkulun aikana.

Sivun alkuun

Käännöksenhallinta-työnkulun lisääminen käännöksenhallinnan kirjastoon

Voit lisätä Käännöksenhallinta-työnkulun käännöksenhallinnan kirjastoon luodessasi kirjaston. Voit myös lisätä Käännöksenhallinta-kirjaston aiemmin luotuun käännöksenhallinnan kirjastoon.

Uuden Käännöksenhallinta-työnkulun sisältävän käännöksenhallinnan kirjaston luominen

Voit luoda käännöksenhallinnan kirjaston ja luoda samalla kyseiseen kirjastoon Käännöksenhallinta-työnkulun. Käännöksenhallinnan kirjaston luominen sivustoon edellyttää luetteloiden hallintaoikeuksia.

Käännöksenhallinnan kirjaston luominen

 1. Valitse pikakäynnistysvalikosta Näytä sivuston kaikki sisältö ja valitse sitten Luo.

 2. Valitse Kirjastot-luettelosta Käännöksenhallinnan kirjasto.

  1. Kirjoita kirjaston nimi Nimi-ruutuun. Kirjaston nimi on pakollinen.

   Nimi tulee kirjastosivun yläreunaan ja näkyy kirjaston etsimiseen ja avaamiseen tarkoitetuissa siirtymistoiminnoissa. Nimestä tulee samalla osa kirjastosivun osoitetta.

  1. Kirjoita kirjaston käyttötarkoituksen kuvaus Kuvaus-ruutuun. Kuvaus ei ole pakollinen.

   Kuvaus näkyy kirjastosivun yläosassa kirjaston nimen alla. Jos kirjasto on tarkoitus määrittää vastaanottamaan sisältöä sähköpostitse, voit lisätä kirjaston sähköpostiosoitteen kirjaston kuvaukseen, josta sähköpostiosoite löytyy helposti myös vastaisuudessa.

 3. Jos haluat lisätä kirjaston linkin pikakäynnistykseen, tarkista, että Kyllä-vaihtoehto on valittuna Siirtyminen-osassa.

 4. Jos haluat luoda version aina, kun tiedosto kuitataan sisään kirjastoon, valitse Asiakirjan versiohistoria -osassa Kyllä.

  Voit valita myöhemmin, haluatko tallentaa sekä pää- että aliversiot ja kuinka monta versiota kustakin haluat seurata.

 5. Valitse Asiakirjamalli-osassa sentyyppistä oletustiedostoa, jota haluat käyttää mallina kirjastoon luotaville tiedostoille.

 6. Valitse Käännöksenhallinta-työnkulku-osassa Kyllä, jos haluat lisätä kirjastoon Käännöksenhallinta-työnkulun.

 7. Määritä Käännöksenhallinta-työnkulku valitsemalla Seuraava.

Käännöksenhallinta-työnkulun määrittäminen

 1. Kirjoita Lisää työnkulku -sivun Nimi-osaan työnkulun yksilöllinen nimi, jos haluat muuttaa nimen oletusarvosta Käännöksenhallinta.

 2. Määritä Tehtäväluettelo-osassa tässä työnkulussa käytettävä tehtäväluettelo.

  • Voit käyttää oletustehtäväluetteloa tai luoda uuden. Jos käytät oletustehtäväluetteloa, työnkulun osallistujat löytävät helposti omat työnkulkuun sisältyvät tehtävänsä tehtäväluettelon Omat tehtävät -näkymästä.

  • Luo uusi tehtäväluettelo, jos tähän työnkulkuun liittyy arkaluontoisia tai luottamuksellisia tietoja, jotka haluat pitää erillään yleisestä tehtäväluettelosta.

  • Luo uusi tehtäväluettelo, jos organisaatiossasi on lukuisia työnkulkuja tai jos työnkulkuihin liittyy lukuisia tehtäviä. Tässä tapauksessa voi olla hyödyllistä luoda jokaiselle työnkululle oma tehtäväluettelo.

 3. Valitse Historialuettelo-kohdasta historialuettelo, jota tässä työnkulussa käytetään. Historialuettelossa näkyvät kaikki tapahtumat, jotka toteutuvat työnkulun kunkin esiintymän aikana.

  Voit käyttää Historia-luettelon oletusarvoa tai luoda uuden luettelon. Jos organisaatiossasi on tarkoitus käyttää useita työnkulkuja, kannattaa ehkä luoda jokaiselle työnkululle oma historia.

 4. Määritä Aloitusasetukset-osassa, milloin ja kenen toimesta työnkulun voi aloittaa.

  • Tietyt asetukset eivät ehkä ole käytettävissä, jos valitsemasi työnkulkumalli ei tue niitä.

  • Aloita tämä työnkulku kohteen pääversion julkaisemisen hyväksymiseksi -asetus on käytettävissä vain, jos kirjastossa on otettu käyttöön pää- ja aliversioiden tuki ja valitsemaasi työnkulkumallia voi käyttää sisällön hyväksymiseen.

 5. Valitse Seuraava.

 6. Toimi Kieli- ja kääntäjäluettelot -osassa seuraavasti:

  • Jos haluat määrittää, että työnkulussa käytetään aiemmin luotua kääntäjäluetteloa käännöstehtäviä jaettaessa, valitse Käytä aiemmin luotua kieli- ja kääntäjäluetteloa seuraavasta sivustosta ja valitse sitten haluamasi luettelo.

   Huomautus: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos sivustolle on jo määritetty kääntäjäluettelo.

  • Jos haluat luoda uuden luettelon, joka sisältää työnkulun esiintymissä käytettäviä kieliä ja kääntäjiä, valitse Luo uusi kieli- ja kääntäjäluettelo tätä työnkulkua varten ja kirjoita Luettelon nimi -tekstikehykseen luettelon yksilöivä nimi. Valitse vielä Avaa uusi kääntäjäluettelo uudessa ikkunassa -valintaruutu, jos haluat aloittaa nimien lisäämisen uuteen kääntäjäluetteloon heti, kun olet lopettanut työnkulun mukauttamisen.

 7. Määritä Määräpäivä-osassa päivämääräväli, jolla työnkulun tehtävien tulisi valmistua automaattisesti aloitettavissa työnkuluissa.

  Määräpäivän asettaminen on mahdollista vain, jos olet määrittänyt työnkulun alkamaan automaattisesti, kun kirjastoon luodaan asiakirjoja tai kirjastossa olevia asiakirjoja muutetaan.

 8. Valitse Työnkulun päättyminen -osassa Kun lähdeasiakirjaa muutetaan -valintaruutu, jos haluat, että työnkulku päättyy, kun kaikki tehtävät on suoritettu tai joku muuttaa käännöksen lähdeasiakirjaa.

  Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, työnkulku päättyy, kun kaikki käännöstehtävät on suoritettu.

 9. Valitse OK.

 10. Jos haluat luoda uuden kääntäjäluettelon tätä työnkulkua varten ja haluat luettelon avautuvan uudessa ikkunassa, näyttöön tulee erillinen ikkuna ja voit aloittaa nimien lisäämisen luetteloon.

Sivun alkuun

Käännöksenhallinta-työnkulun lisääminen aiemmin luotuun käännöksenhallinnan kirjastoon

Voit lisätä aiemmin luotuun käännöksenhallinnan kirjastoon koska tahansa uuden Käännöksenhallinta-työnkulun. Samaan kirjastoon voi olla tarpeen määrittää useita Käännöksenhallinta-työnkulkuja, jos halutaan käyttää saman kirjaston eri lähdeasiakirjoille erilaisia kääntäjäluetteloita tai erilaisia kääntämissääntöjä.

 1. Avaa se käännöksenhallinnan kirjasto, johon haluat lisätä uuden Käännöksenhallinta-työnkulun.

  1. Valitse Asetukset-valikosta Asetukset-valikko sen kirjastotyypin asetukset, jota olet avaamassa.

   Valitse esimerkiksi asiakirjakirjaston osalta Asiakirjakirjaston asetukset.

 2. Valitse Käyttöoikeudet ja käytännöt -kohdasta Työnkulun asetukset.

  Jos tähän luetteloon, kirjastoon tai sisältölajiin on jo lisätty työnkulkuja, tämä vaihe avaa välittömästi Muuta työkulun asetuksia -sivun ja sinun on siirryttävä Lisää työnkulku -sivulle valitsemalla Lisää työnkulku. Jos tähän luetteloon, kirjastoon tai sisältölajiin ei ole vielä lisätty työnkulkuja, tämä vaihe avaa suoraan Lisää työnkulku -sivun.

 3. Kirjoita Nimi-osaan työnkulun yksilöllinen nimi, jos haluat käyttää muuta nimeä kuin oletusarvoa Käännöksenhallinta.

 4. Määritä Tehtäväluettelo-osassa tässä työnkulussa käytettävä tehtäväluettelo.

  • Voit käyttää oletustehtäväluetteloa tai luoda uuden. Jos käytät oletustehtäväluetteloa, työnkulun osallistujat löytävät helposti omat työnkulkuun sisältyvät tehtävänsä tehtäväluettelon Omat tehtävät -näkymästä.

  • Luo uusi tehtäväluettelo, jos tähän työnkulkuun liittyy arkaluontoisia tai luottamuksellisia tietoja, jotka haluat pitää erillään yleisestä tehtäväluettelosta.

  • Luo uusi tehtäväluettelo, jos organisaatiossasi on lukuisia työnkulkuja tai jos työnkulkuihin liittyy lukuisia tehtäviä. Tässä tapauksessa voi olla hyödyllistä luoda jokaiselle työnkululle oma tehtäväluettelo.

 5. Valitse Historialuettelo-kohdasta historialuettelo, jota tässä työnkulussa käytetään. Historialuettelossa näkyvät kaikki tapahtumat, jotka toteutuvat työnkulun kunkin esiintymän aikana.

  Voit käyttää Historia-luettelon oletusarvoa tai luoda uuden luettelon. Jos organisaatiossasi on tarkoitus käyttää useita työnkulkuja, kannattaa ehkä luoda jokaiselle työnkululle oma historia.

 6. Määritä Aloitusasetukset-osassa, milloin ja kenen toimesta työnkulun voi aloittaa.

  • Tietyt asetukset eivät ehkä ole käytettävissä, jos valitsemasi työnkulkumalli ei tue niitä.

  • Aloita tämä työnkulku kohteen pääversion julkaisemisen hyväksymiseksi -asetus on käytettävissä vain, jos kirjastossa on otettu käyttöön pää- ja aliversioiden tuki ja valitsemaasi työnkulkumallia voi käyttää sisällön hyväksymiseen.

 7. Valitse Seuraava.

 8. Toimi Kieli- ja kääntäjäluettelot -osassa seuraavasti:

  • Jos haluat määrittää, että työnkulussa käytetään aiemmin luotua kääntäjäluetteloa käännöstehtäviä jaettaessa, valitse Käytä aiemmin luotua kieli- ja kääntäjäluetteloa seuraavasta sivustosta ja valitse sitten haluamasi luettelo.

  • Jos haluat luoda uuden luettelon, joka sisältää työnkulun esiintymissä käytettäviä kieliä ja kääntäjiä, valitse Luo uusi kieli- ja kääntäjäluettelo tätä työnkulkua varten ja kirjoita Luettelon nimi -tekstikehykseen luettelon yksilöivä nimi. Valitse vielä Avaa uusi kääntäjäluettelo uudessa ikkunassa -valintaruutu, jos haluat aloittaa nimien lisäämisen uuteen kääntäjäluetteloon heti, kun olet lopettanut työnkulun mukauttamisen.

 9. Määritä Määräpäivä-osassa päivämääräväli, jolla työnkulun tehtävien tulisi valmistua automaattisesti aloitettavissa työnkuluissa.

  Määräpäivän asettaminen on mahdollista vain, jos olet määrittänyt työnkulun alkamaan automaattisesti, kun kirjastoon luodaan asiakirjoja tai kirjastossa olevia asiakirjoja muutetaan.

 10. Valitse Työnkulun päättyminen -osassa Kun lähdeasiakirjaa muutetaan -valintaruutu, jos haluat, että työnkulku päättyy, kun kaikki tehtävät on suoritettu tai joku muuttaa käännöksen lähdeasiakirjaa.

  Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, työnkulku päättyy, kun kaikki käännöstehtävät on suoritettu.

 11. Valitse OK.

 12. Jos haluat luoda uuden kääntäjäluettelon tätä työnkulkua varten ja haluat luettelon avautuvan uudessa ikkunassa, näyttöön tulee erillinen ikkuna ja voit aloittaa nimien lisäämisen luetteloon.

Sivun alkuun

Kääntäjäluettelon mukauttaminen Käännöksenhallinta-työnkulkua varten

Kun käännöstyönkulku aloitetaan, se luo lähdeasiakirjasta kopion jokaista työnkulun kääntäjäluettelossa mainittua kohdekieltä varten. Sen jälkeen se määrittää käännöstehtävät kääntäjäluettelossa näille kielille nimetyille kääntäjille. Jos tietylle käännöstyypille (esimerkiksi englannista espanjaan) on määritetty useita kääntäjiä, jokainen näistä kääntäjistä saa käännöstehtävän.

 1. Jos työnkulun kääntäjäluettelo ei ole jo auki, avaa se nyt.

  Jos luettelon nimi ei ole näkyvissä, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja napsauta haluamasi luettelon nimeä.

 2. Valitse Uusi valikon Uusi valikko Valitse Uusi kohde.

 3. Valitse Lähdekieli-osassa lähdeasiakirjan alkuperäinen kieli luettelosta tai valitse Määritä oma arvosi ja kirjoita kieli tekstikehykseen.

 4. Valitse Kohdekieli-osassa kääntäjän kohdekieli luettelosta tai valitse Määritä oma arvosi ja kirjoita kieli tekstikehykseen.

 5. Kirjoita Kääntäjä-osassa sen kääntäjän nimi, joka suorittaa tämäntyyppisen käännöksen, tai valitse nimi hakemistopalvelusta napsauttamalla Selaa-painiketta.

 6. Valitse OK.

 7. Lisää luetteloon muita kääntäjiä toistamalla vaiheet 2 - 6.

Sivun alkuun

Käännöksenhallinta-työnkulun aloittaminen

Jos Käännöksenhallinta-työnkulku on määritetty manuaalisesti aloitettavaksi, voit aloittaa sen manuaalisesti käännöksenhallinnan kirjastossa oleville asiakirjoille. Työnkulun aloittamiseen vaaditaan vähintään kohteiden muokkausoikeus. Joidenkin työnkulkujen aloittaminen asiakirjalle voi edellyttää myös luetteloiden hallintaoikeutta.

Huomautus: Jos haluat varmistaa, että työnkulun osallistujat saavat sähköpostitse ilmoituksia ja muistutuksia työnkulkuun kuuluvista tehtävistään sen jälkeen, kun olet aloittanut työnkulun, varmista palvelimenvalvojalta, että sähköposti-ilmoitukset ovat käytössä sivustossa.

 1. Avaa se käännöksenhallinnan kirjasto, joka sisältää asiakirjan, jolle haluat aloittaa työnkulun.

 2. Osoita sen asiakirjan nimeä, jolle haluat aloittaa työnkulun, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse Työnkulut.

 3. Napsauta Aloita uusi työnkulku -osassa sen työnkulun nimeä, jonka haluat aloittaa.

 4. Kirjoita tai valitse Pyydä käännöstä -osassa Määräpäivä-kenttään päivämäärä, johon mennessä haluat käännösten valmistuvan.

 5. Kirjoita sanoma, jonka haluat sisällyttää käännöspyyntöön.

 6. Valitse Lähetä.

  Työnkulku alkaa välittömästi. Se luo kopion lähdeasiakirjasta jokaista työnkulun kääntäjäluettelossa mainittua kohdekieltä varten. Lisäksi se luo käännöstehtävät kaikille kääntäjäluettelossa mainituille kääntäjille. Tehtävissä pyydetään kääntämään lähdeasiakirja määritetylle kielelle. Jos tietylle käännöstyypille (esimerkiksi englannista espanjaan) on määritetty useita kääntäjiä, jokainen näistä kääntäjistä saa käännöstehtävän. Jos sähköposti on ollut käytössä sivustossa, työnkulun osallistujat saavat myös sähköposti-ilmoituksen käännöstehtävistään.

Sivun alkuun

Käännöksenhallinta-työnkulun tehtävän suorittaminen

Käännöksenhallinta-työnkulun täydellinen suorittaminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

 • lähdeasiakirjan käännetyn kopion tallentaminen käännöksenhallinnan kirjastoon

 • työnkulun tehtävän muokkaaminen siten, että sen tilaksi tulee Valmis.

Koska asiakirjan kääntämiseen voi kulua paljon aikaa, voit tarvittaessa muokata työnkulun tehtävälomaketta ja antaa tietoja tehtävän edistymisestä jo ennen sen valmistumista.

 1. Avaa sivuston Tehtävät-luettelo ja etsi oma tehtäväsi työnkulussa valitsemalla Näkymä-valikosta Omat tehtävät.

  Jos työnkulku ei käytä oletustehtäväluetteloa, työnkulun tehtävä ei ehkä näy Tehtävät-luettelossa. Voit etsiä työnkulun tehtävän avaamalla sen luettelon tai kirjaston, johon työnkulun kohde on tallennettu. Osoita haluamaasi kohdetta, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse Työnkulut. Napsauta Työnkulun tila -sivun Käynnissä olevat työnkulut -osassa sen työnkulun nimeä, johon osallistut. Valitse Tehtävät-luettelosta oma tehtäväsi työnkulussa.

 2. Osoita haluamasi tehtävän nimeä, napsauta näyttöön tulevaa nuolta ja valitse Muokkaa kohdetta.

 3. Napsauta käännettävän asiakirjan linkkiä ja valitse Avaa.

 4. Asiakirja kannattaa kuitata ulos kääntämisen ajaksi. Napsauta Microsoft Office -painiketta, valitse Palvelintehtävät ja valitse sitten Kuittaa ulos.

 5. Käännä asiakirja.

 6. Kun olet kääntänyt asiakirjan, napsauta Microsoft Office -painiketta ja valitse sitten Tallenna.

 7. Napsauta Microsoft Office -painiketta, valitse Palvelintehtävät ja valitse sitten Kuittaa sisään.

 8. Valitse työnkulun tehtävälomakkeessa Muuta käännöksen tilaksi -luettelosta haluamasi tila, esimerkiksi Keskeneräinen tai Valmis.

 9. Valitse OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×