Käännöksenhallinnan kirjaston luominen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Käännöksenhallinnan kirjasto on Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sivustoissa käytettävissä oleva asiakirjakirjastomalli, jonka avulla organisaatiot oivat luoda, tallentaa ja hallita käännettyjä asiakirjoja.

Artikkelin sisältö

Yleiskatsaus

Käännöksenhallinnan kirjaston luominen

Käännöksenhallinnan kirjaston tiedoston lataaminen

Yleiskatsaus

Käännöksenhallinnan kirjaston avulla organisaatiot voivat luoda ja tallentaa käännetyn tiedostojen hallinta tarjoamalla näkymiä ja tiettyjä ominaisuuksia, jotka helpottavat asiakirjojen manuaalista käännös-prosessin. Käännöksenhallinnan kirjasto on suunniteltu erityisesti asiakirjojen ja niiden käännösten tallentamiseen. Kirjaston välisen yhteyden seurantaan lähdeasiakirjan (on tiedoston alkuperäinen versio) ja sen käännösten ja ryhmittelee kaikki nämä yhteen, jotta ne löytyvät helposti asiakirjat. Lisäksi kirjasto voidaan määrittää erityinen Käännöksenhallinta-työnkulun, joka on suunniteltu helpottamaan hallitsemaan manuaalinen asiakirjan käännös. Lisätietoja Käännöksenhallinta-työnkulun käyttämisestä on artikkelissa Käännöksenhallinta-työnkulun.

Kirjastossa on myös useita lisäominaisuuksia, jotka auttavat organisaatioita asiakirjojen käännösten säilyttämisessä ja hallinnassa:

 • kaikille kirjastoon tallennetuille tai ladatuille asiakirjoille pakollinen kieliominaisuuskenttä varmistaa, että kaikki asiakirjat on tunnistettavissa kielen perusteella

 • oletuskirjastonäkymä sisältää sarakkeet, joista ilmenee asiakirjan kieli, käännöksen tila, lähdeasiakirjaversio ja Käännöksenhallinta-työnkulun tila

 • käyttäjät voivat luoda suhteita käännetyn asiakirjan ja sen lähdeasiakirjan välille määrittämällä asiakirjaa kirjastoon ladatessaan, onko asiakirja kirjastossa jo olevan asiakirjan käännös.

Sivun alkuun

Käännöksenhallinnan kirjaston luominen

Voit luoda käännöksenhallinnan kirjaston ja luoda samalla kyseiseen kirjastoon Käännöksenhallinta-työnkulun. Käännöksenhallinnan kirjaston luominen sivustoon edellyttää luetteloiden hallintaoikeuksia.

Käännöksenhallinnan kirjaston luominen

 1. Valitse pikakäynnistysvalikosta Näytä sivuston kaikki sisältö ja valitse sitten Luo.

 2. Valitse Kirjastot-luettelosta Käännöksenhallinnan kirjasto.

  1. Kirjoita kirjaston nimi Nimi-ruutuun. Kirjaston nimi on pakollinen.

   Nimi tulee kirjastosivun yläreunaan ja näkyy kirjaston etsimiseen ja avaamiseen tarkoitetuissa siirtymistoiminnoissa. Nimestä tulee samalla osa kirjastosivun osoitetta.

  1. Kirjoita kirjaston käyttötarkoituksen kuvaus Kuvaus-ruutuun. Kuvaus ei ole pakollinen.

   Kuvaus näkyy kirjastosivun yläosassa kirjaston nimen alla. Jos kirjasto on tarkoitus määrittää vastaanottamaan sisältöä sähköpostitse, voit lisätä kirjaston sähköpostiosoitteen kirjaston kuvaukseen, josta sähköpostiosoite löytyy helposti myös vastaisuudessa.

 3. Jos haluat lisätä kirjaston linkin pikakäynnistykseen, tarkista, että Kyllä-vaihtoehto on valittuna Siirtyminen-osassa.

 4. Jos haluat luoda version aina, kun tiedosto kuitataan sisään kirjastoon, valitse Asiakirjan versiohistoria -osassa Kyllä.

  Voit valita myöhemmin, haluatko tallentaa sekä pää- että aliversiot ja kuinka monta versiota kustakin haluat seurata.

 5. Valitse Asiakirjamalli-osassa sentyyppistä oletustiedostoa, jota haluat käyttää mallina kirjastoon luotaville tiedostoille.

 6. Valitse Käännöksenhallinta-työnkulku-osassa Kyllä, jos haluat lisätä kirjastoon Käännöksenhallinta-työnkulun.

 7. Määritä Käännöksenhallinta-työnkulku valitsemalla Seuraava.

Käännöksenhallinta-työnkulun määrittäminen

 1. Kirjoita Lisää työnkulku -sivun Nimi-osaan työnkulun yksilöllinen nimi, jos haluat muuttaa nimen oletusarvosta Käännöksenhallinta.

 2. Määritä Tehtäväluettelo-osassa tässä työnkulussa käytettävä tehtäväluettelo.

  Huomautukset: 

  • Voit käyttää oletustehtäväluetteloa tai luoda uuden. Jos käytät oletustehtäväluetteloa, työnkulun osallistujat löytävät helposti omat työnkulkuun sisältyvät tehtävänsä tehtäväluettelon Omat tehtävät -näkymästä.

  • Luo uusi tehtäväluettelo, jos tähän työnkulkuun liittyy arkaluontoisia tai luottamuksellisia tietoja, jotka haluat pitää erillään yleisestä tehtäväluettelosta.

  • Luo uusi tehtäväluettelo, jos organisaatiossasi on lukuisia työnkulkuja tai jos työnkulkuihin liittyy lukuisia tehtäviä. Tässä tapauksessa voi olla hyödyllistä luoda jokaiselle työnkululle oma tehtäväluettelo.

 3. Valitse Historialuettelo-kohdasta historialuettelo, jota tässä työnkulussa käytetään. Historialuettelossa näkyvät kaikki tapahtumat, jotka toteutuvat työnkulun kunkin esiintymän aikana.

  Huomautus: Voit käyttää Historia-luettelon oletusarvoa tai luoda uuden luettelon. Jos organisaatiossasi on tarkoitus käyttää useita työnkulkuja, kannattaa ehkä luoda jokaiselle työnkululle oma historia.

 4. Määritä Aloitusasetukset-osassa, milloin ja kenen toimesta työnkulun voi aloittaa.

  Huomautukset: 

  • Tietyt asetukset eivät ehkä ole käytettävissä, jos valitsemasi työnkulkumalli ei tue niitä.

  • Aloita tämä työnkulku kohteen pääversion julkaisemisen hyväksymiseksi -asetus on käytettävissä vain, jos kirjastossa on otettu käyttöön pää- ja aliversioiden tuki ja valitsemaasi työnkulkumallia voi käyttää sisällön hyväksymiseen.

 5. Valitse Seuraava.

 6. Toimi Kieli- ja kääntäjäluettelot -osassa seuraavasti:

  • Jos haluat määrittää, että työnkulussa käytetään aiemmin luotua kääntäjäluetteloa käännöstehtäviä jaettaessa, valitse Käytä aiemmin luotua kieli- ja kääntäjäluetteloa seuraavasta sivustosta ja valitse sitten haluamasi luettelo.

   Huomautus: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos sivustolle on jo määritetty kääntäjäluettelo.

  • Jos haluat luoda uuden luettelon, joka sisältää työnkulun esiintymissä käytettäviä kieliä ja kääntäjiä, valitse Luo uusi kieli- ja kääntäjäluettelo tätä työnkulkua varten ja kirjoita Luettelon nimi -tekstikehykseen luettelon yksilöivä nimi. Valitse vielä Avaa uusi kääntäjäluettelo uudessa ikkunassa -valintaruutu, jos haluat aloittaa nimien lisäämisen uuteen kääntäjäluetteloon heti, kun olet lopettanut työnkulun mukauttamisen.

 7. Määritä Määräpäivä-osassa päivämääräväli, jolla työnkulun tehtävien tulisi valmistua automaattisesti aloitettavissa työnkuluissa.

  Huomautus: Määräpäivän asettaminen on mahdollista vain, jos olet määrittänyt työnkulun alkamaan automaattisesti, kun kirjastoon luodaan asiakirjoja tai kirjastossa olevia asiakirjoja muutetaan.

 8. Valitse Työnkulun päättyminen -osassa Kun lähdeasiakirjaa muutetaan -valintaruutu, jos haluat, että työnkulku päättyy, kun kaikki tehtävät on suoritettu tai joku muuttaa käännöksen lähdeasiakirjaa.

  Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna, työnkulku päättyy, kun kaikki käännöstehtävät on suoritettu.

 9. Valitse OK.

 10. Jos haluat luoda uuden kääntäjäluettelon tätä työnkulkua varten ja haluat luettelon avautuvan uudessa ikkunassa, näyttöön tulee erillinen ikkuna ja voit aloittaa nimien lisäämisen luetteloon.

Sivun alkuun

Asiakirjan lataaminen käännöksenhallinnan kirjastoon

Kun lataat asiakirjan käännöksenhallinnan kirjastoon, sinun on annettava tiedot asiakirjan kielestä ja käännöksen tilasta. Käännöksenhallinnan kirjastoon lataamasi asiakirjat pysyvät kuitattuina ulos nimissäsi, kunnes olet täyttänyt asiakirjan vaadittavat ominaisuustiedot.

 1. Avaa se käännöksenhallinnan kirjasto, johon haluat ladata asiakirjan.

 2. Valitse Lataa-valikosta Lataa asiakirja palvelimeen.

 3. Valitse Lataa asiakirja palvelimeen -osassa Selaa, etsi haluamasi asiakirja ja valitse Avaa.

 4. Valitse OK.

 5. Kirjoita asiakirjan ominaisuussivulle asiakirjan nimi ja otsikko Nimi- ja Otsikko-tekstikehyksiin.

 6. Jos ladattava asiakirja on kirjastossa olevan lähdeasiakirjan valmiiksi tehty käännös, kirjoita lähdeasiakirjan versionumero Lähdeasiakirjaversio-tekstikehykseen. Tämä tieto määritetään automaattisesti, jos käytät käännöksen hallintaan työnkulkua.

  Esimerkiksi jos asiakirja on lähdeasiakirjan ensimmäisen version käännös, kirjoita 1.0. Jos ladattava asiakirja ei ole käännös, jätä tämä kenttä tyhjäksi.

 7. Valitse Käännöksen tila -osassa arvo, joka kuvaa ladattavaa asiakirjaa. Jos asiakirja on lähdeasiakirja, joka on tarkoitus kääntää, jätä tämä kenttä tyhjäksi. Tämä tieto määritetään automaattisesti, jos käytät käännöksen hallintaan työnkulkua.

 8. Valitse Kieli-osassa asiakirjan kieli tai valitse Määritä oma arvosi ja kirjoita haluamasi kieli.

 9. Jos ladattava asiakirja on kirjastossa jo olevan toisen asiakirjan käännös, valitse Kyllä ja valitse sitten ladattavan asiakirjan lähdeasiakirja.

  Jos ladattava asiakirja ei ole toisen kirjastossa olevan asiakirjan käännös, valitse Ei.

  Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos kirjastossa on jo enemmän kuin yksi asiakirja.

 10. Valitse Kuittaa sisään.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×